logo

Index


Voormalig huis B1260

Deze pagina bevat de volgende hoofdstukken:

Geschiedenis

De eerste pastoor van de parochie Ommel, Dionysius Koolen, zorgde er in 1884 voor dat er een school kwam. In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 29-07-1884 de aanbesteding en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-08-1884 is de aanbesteding gegund aan de heer de Bijl uit Deurne:

01

Dionysius Koolen had ook een flinke vinger in de pap bij de benoeming van het eerste schoolhoofd, al blijkt dat niet direct uit de advertentie in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant  van 14-05-1885:

Het eerste schoolhoofd wordt Wilhelmus Matthias Poulisse, geboren te Heeze op 15-10-1850 als zoon van kleermaker Hendrikus Poulisse en Joanna Maria van Gennip. Hij is op 27-04-1880 te Zeeland getrouwd met Petronella Willems, geboren te Zeeland op 07-05-1858 als dochter van Theodorus Willems en Anna Maria Bongers. Hij komt op 17-10-1885 vanuit Hoeven in Noord Brabant naar Ommel en woont volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 met zijn gezin in een nieuw huis met kadasternummer B1260 en huizingnummer B108:

01a

Wat de hoofdonderwijzer van Ommel rond 1905 verdiende, kan worden opgemaakt uit een raadverslag van de gemeente Asten weergegeven in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 28-02-1902 en de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-03-1907:

In de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 woont hij in het huis met achtereenvolgens de huizingnummers B110, B105 en B104:

02

In het jaar 1920 viert hij zijn 25-jarig jubileum als hoofd der school, zijn 50-jarige jubileum als onderwijzer en neemt ook afscheid en vertrekt op 15-06-1920 naar Horst. Hieronder een verslag van het feest bij zijn jubilea in het Eindhovensch dagblad van 01-05-1920:

02a

Linksonder in de krant "De Prins" van 08-05-1920 staat een artikel waarin Wilhelmus Matthias Poulisse zijn gouden jubileum als onderwijzer viert. Rechtsonder een foto van Wilhelmus Matthias Poulisse.

03 04

Hieronder een soortgelijk artikel in de Leeuwarder Courant 06-06-1910 over de vier jubilea van het hoofd der school.

05

Hieronder het feest in de school ter ere van het jubileum van meester Poulisse.

06

Wilhelmus Mathias Poulisse is op 22-05-1928 te Deurne overleden en Petronella Willems is te Deurne op 04-12-1934 overleden. Hieronder hun bidprentjes:

07 08 09

In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 04-11-1920 lezen we dat de openbare school van Ommel na het vertrek van bovenmeester Poulisse in handen van de Rooms Katholieke kerk komt:

10

Na zijn afscheid werd in 1921 een nieuwe Rooms Katholieke school, de Sint Pieter, geopend en links een artikel in het Peelbelang1 en rechts de nieuwe school van Ommel met kadasternummer B1259:

11 12

Het nieuwe hoofd der school werd Johannes Josephus (Jan) van der Heijden, geboren op 27-09-1889 te Boxtel als zoon van Egidius van der Heijden en Anna Catharina Hooijen. Hij is op 26-04-1921 te Asten getrouwd met Johanna Allegonda (Janneke) van de Sande, geboren te Helmond op 11-12-1891 als dochter van Petrus Antonius van de Sande en Francisca van Neerven. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 betreft dit huizingnummer B106 ook wel bekend als Marialaan 11:

13

Hieronder een verhaal en foto over de bruiloft van Jan en Janneke:

We schrijven 26 april 1921 en we bevinden ons op een stuk braakliggend terrein achter de textielfabriek van Prinzen en van Glabbeek. De fotograaf heeft zojuist onderstaand gezelschap van drieëntwintig man op de gevoelige plaat vastgelegd. De geportretteerden zijn aanwezig bij de feestelijkheden rond het huwelijk van Johannes Josephus van der Heijden en Johanna Allegonda van de Sande. Jan is 31 jaar, geboren in Boxtel en onlangs aangesteld tot schoolhoofd te Asten. Zijn ouders hebben het tijdelijke al voor het eeuwige verwisseld. Janneke is 27 en geboren te Helmond. Sinds kort woont ook zij in Asten, maar haar ouders Petrus van de Sande en Francisca van Neerven wonen nog steeds in Helmond. Het huwelijk wordt in Asten ingezegend, maar traditiegetrouw wordt het feest dus in Helmond gevierd. En zo staan de bruiloftsgasten dus te glanzen in de schaduw van de fabrieksgebouwen, op de plek waar nu het Ameideplein ligt met links op de foto Pater Alexius, geboren Johannes van der Sande als broer van de bruid.

14

Johannes Josephus van der Heijden haalt in 1929 zijn examen voor landbouwkunde volgens de Limburger Koerier van 16-08-1929:

15a

De Sint Pieterschool was een Rooms Katholieke bijzondere school onder Schoolbestuur van Ommel. Volgens het jaarboek van het onderwijs en opvoeding der R.K. jeugd in Nederland en koloniën van 1924, 1930, 1935, 1940 en 19422 zijn er respectievelijk 41, 68, 60, 49 en 63 jongens, 33, 31, 40, 49 en 47 meisjes en steeds 3 leerkrachten:

De letters a-k en s hebben betrekking op de vakken a: lezen, b: schrijven, c: rekenen, d: Nederlands, e: geschiedenis, f: aardrijkskunde, g: kennis der natuur, h: zingen, i: tekenen, j: vrije orde oefeningen, k: nuttige handwerken, s: gymnastiek.

Rechts: foto van bovenmeester van der Heijden bij de komst van de zusters in 1939. 15

 

Ook over de periode 1930-1938 wonen Johannes Josephus van der Heijden en Johanna Allegonda van de Sande nog in het huis op de Marialaan 11 tot hun vertrek eind jaren 30 naar de Molenstraat 25b in Asten.

16

Zij verhuizen aan het einde van de periode naar Molenstraat 25b.

Onderwijzers onder Johannes Josephus van der Heijden

Op basis van krantenberichten zijn nog een aantal onderwijzers getraceerd, die onder Johannes Josephus van der Heijden les hebben gegeven aan de kinderen van Ommel. Let wel deze lijst van onderwijzers loopt tot aan de Tweede Wereldoorlog en is niet volledig.

Periode Onderwijzer Geboorteplaats en datum Overlijdensplaats en datum Locatie
1921-1960 Coleta Alida de Vent Gemert 19-04-1899 Asten 26-10-1999 deze school
1921-1924 Joanna Wilhelmina Catharina Maria Kusters Asten 25-11-1901
1927-1931 Elisabeth Catharina Maria Janssen Asten 21-09-1908
1930-1958 Maria Catharina Mathilda (Rie) van Hoorn Gemert 25-05-1910 Geldrop 28-08-1995

Coleta Alida de Vent 1921-1960

Coleta Alida de Vent is geboren te Gemert op 19-04-1899 als dochter van Bernardus de Vent en Celestina Maria Fijnaut. Zij studeerde in Oirschot en het Eindhovensch dagblad van 02-06-1919 meldt dat zij is geslaagd voor het examen lager onderwijs:

Coleta Alida de Vent werkte daarna als onderwijzeres in Someren en Vlierden, waar zij in 1921 ontslag neemt, hetgeen we kunnen opmaken uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-04-1920 en van 22-01-1921:

Coleta Alida de Vent is daarna benoemd aan de openbare school in Ommel, aldus het Eindhovensch dagblad van 03-11-1920:

Coleta Alida de Vent is op 26-10-1999 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij haar overlijden:

Joanna Wilhelmina Catharina Maria Kusters 1921-1924

Joanna Wilhelmina Catharina Maria Kusters is geboren te Asten op 25-11-1901 als dochter van kantoorbediende Walterus Kusters en Maria Henrica Koolen. Zij studeerde bij de zusters in Tilburg en behaalde in 1921 haar akte lager onderwijs, aldus De Maasbode van 09-05-1921:

Joanna Wilhelmina Catharina Maria Kusters keert in 1921 terug naar het ouderlijk huis in de Wilhelminastraat in Asten en is daarna onderwijzeres in Ommel. Volgens de standaard van 28-08-1923 slaagt ze in 1923 voor de hoofdakte:

In september 1924 vertrekt zij naar Uden, waar zij is benoemd tot onderwijzeres aan de meisjesschool, aldus de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 05-04-1924 en het Eindhovensch dagblad van 16-04-1924:

Verdere gegevens van Joanna Wilhelmina Catharina Maria Kusters ontbreken tot dusverre.

Elisabeth Catharina Maria Janssen 1927-1931

Elisabeth Catharina Maria Janssen is geboren te Asten op 21-09-1908 als dochter van Bernardus Janssen en Wilhelmina Leermakers. Zij studeerde in Blerick en volgens het Limburgsch dagblad van 20-06-1927 slaagt zij in 1927 voor de akte lager onderwijs:

In 1927 komt zij vanuit Maasbree in het ouderlijk huis aan de Wilhelminastraat wonen en wordt assistente op de Anthoniusschool in Heusden, zoals gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 30-01-1928:

In 1931 wordt Elisabeth Catharina Maria Janssen onderwijzeres op de Sint Pieterschool en is op 01-02-1937 te Asten getrouwd met Arnoldus Franciscus Joseph Maria (Nol) van den Akker. Zoals destijds gebruikelijk heeft zij na het huwelijk haar dienstverband beëindigd, zoals medegedeeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-12-1936:

Zij woonde in de huidige Wilhelminastraat en verhuisde in 1947 naar Kerkdriel, waar Arnoldus Franciscus Joseph Marie van den Akker notaris werd. 

Maria Catharina Mathilda (Rie) van Hoorn 1930-1958

Maria Catharina Mathilda van Hoorn is geboren te Gemert op 25-05-1910 als dochter van Gerardus van Hoorn en Cornelia Engelina van Hout. Zij studeerde op de Maria kweekschool in Schijndel en behaalde in 1930 haar akte lager onderwijs, zoals gemeld in het Dagblad van Noord-Brabant van 17-06-1930:

Maria Catharina Mathilda van Hoorn is op 09-04-1958 te Asten getrouwd met Jacobus Maria (Jaap) Lachmeijer.

Maria Catharina Mathilda (Rie) van Hoorn is op 28-08-1995 te Geldrop overleden

                                                                                                                                                                                                                                                      

Na het vertrek van schoolhoofd Johannes Josephus van der Heijden komt in het huis wonen Martinus Embrechts, geboren te Gilze op 06-06-1883 als zoon van Waltherus Embrechts en Adriana Reijntjes. Hij is als controleur op 19-09-1912 te Breda getrouwd met Joanna Huberdina Hermans, geboren te Dongen op 29-08-1892 als dochter van Christiaan Hermans en Johanna Catharina van Gorp. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit de Prins Hendrikstraat 18 in het huis aan de Marialaan 11 wonen:

17

De krant de Zuid-Willemsvaart van 07-01-1939 meldt dat Martinus Embrechts de gouden medaille voor trouwe dienst ontvangt:

17a

Zij vertrekken in juli 1940 naar Tilburg, zoals ook gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-09-1940:

18

De school en onderwijzerswoning zijn in de Tweede Wereldoorlog verwoest.

Overzicht bewoners

Marialaan 11
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
B108 1885-1890 Wilhelmus Poulisse Heeze 15-10-1850 Petronella Willems Zeeland 07-05-1858
B110 1890-1900 Wilhelmus Poulisse Heeze 15-10-1850 Petronella Willems Zeeland 07-05-1858
B105 1900-1910 Wilhelmus Poulisse Heeze 15-10-1850 Petronella Willems Zeeland 07-05-1858
B104 1910-1920 Wilhelmus Poulisse Heeze 15-10-1850 Petronella Willems Zeeland 07-05-1858 naar Horst
B106 1920-1930 Johannes van der Heijden Boxtel 27-09-1889 Johanna van de Sande Helmond 11-12-1891
11 1930-1938 Johannes van der Heijden Boxtel 27-09-1889 Johanna van de Sande Helmond 11-12-1891
Referenties
  1. ^Historische bewaarexemplaar Peelbelang (https://www.peelbelangonline.nl/)
  2. ^Jaarboek van het onderwijs en opvoeding der R.K. jeugd in Nederland en koloniën, jaargang 13, 1924 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&page=4&identifier=MMKDC07:005858001:00554&sortfield=date&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C20e_eeuw%7C&objectsearch=asten&query=desertine+school+asten)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 13 juli 2020, 21:42:42

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Peter van Bussel op (0493) 49 10 77 of (06) 38 06 71 63
Printen