logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B1260

Dit huis wordt samen met de school B1259 op deze pagina beschreven en bevat de volgende hoofdstukken:

Geschiedenis

De eerste pastoor van de parochie Ommel, Dionysius Koolen (zie Marialaan 20), zorgde er in 1884 voor dat er een school kwam. In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 29-07-1884 de aanbesteding en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-08-1884 is de aanbesteding gegund aan de heer de Bijl uit Deurne:

01

Dionysius Koolen had ook een flinke vinger in de pap bij de benoeming van het eerste schoolhoofd, al blijkt dat niet direct uit de advertentie in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 14-05-1885:

Rond die tijd wordt in opdracht van de gemeente Asten op een deel van weiland B456 een school en een huis gebouwd. De school krijgt kadasternummer B1259 en het huis kadasternummer B1260, zoals te zien is op onderstaande kadasterkaart. Rechts een rond 1915 gemaakte foto van de school.

12

Wilhelmus Matthias Poulisse

Het eerste schoolhoofd wordt Wilhelmus Matthias Poulisse, geboren te Heeze op 15-10-1850 als zoon van kleermaker Hendrikus Poulisse en Joanna Maria van Gennip. Hij is op 27-04-1880 te Zeeland getrouwd met Petronella Willems, geboren te Zeeland op 07-05-1858 als dochter van Theodorus Willems en Anna Maria Bongers. Wilhelmus Matthias Poulisse komt op 17-10-1885 vanuit Hoeven in Noord-Brabant naar Ommel en woont volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 met zijn gezin in een nieuw huis met kadasternummer B1260 en huizingnummer B108:

01a

Wat de hoofdonderwijzer van Ommel rond 1905 verdiende, kan worden opgemaakt uit een raadverslag van de gemeente Asten weergegeven in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 28-02-1902 en de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-03-1907:

In de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 woont Wilhelmus Matthias Poulisse met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens de huizingnummers B110, B105 en B104:

02

Hun zoon Antonius Alphonsus Maria Poulisse, geboren te Asten op 07-01-1895, vertrok op 30-08-1909 naar Leuven (B). Op 13-08-1912 keerde hij vanuit België als bakkersknecht terug in Tongelre en ging op 11-10-1913 naar Beek en Donk. Vanuit daar vertrok hij op 15-10-1914 naar Loon op Zand en op 19-11-1919 naar Bergeijk om op 13-04-1920 weer in Asten terug te keren. Na 12-11-1921 woonde en werkte hij in Eindhoven en voor zijn vertrek eind 1926 naar Bergen op Zoom, trok hij in bij zijn ouders op het Sint Jozefplein in Deurne. Op 19-03-1929 werd hij als broeder Godefridus geprofest in het noviciaat Huize Sint-Gerlach in Heer en vertrok in 1933 naar de missie in het voormalige Belgisch-Congo. Linksonder in de Helmondsche courant van 22-11-1946 zijn terugkeer na 13 jaar missie, middenonder zijn zilveren feest in de Nieuwe Haarlemsche courant van 29-12-1953 met daaronder zijn overlijden te Heer 10-07-1962, gepubliceerd in De Nieuwe Limburger van  12-07-1962. Rechtsonder een foto van broeder Godefridus:

Dochter Godefrida Johanna Poulisse, geboren te Asten op 06-02-1902, vertrok op 07-02-1920 naar Moerdijk voor haar opleiding tot geestelijk zuster bij de Congregatie der zuster van het Allerheiligste Hart van Jezus. Op 09-09-1920 keerde zij terug in Asten om op 01-12-1921 als zuster Scholastica haar intrede te doen in de bovengenoemde congragatie. Zij vertrok op 10-01-1927 naar 's-Gravenhage en van daar uit op 25-10-1927 naar de missie in Palembang (Indonesië). In dagblad de Tijd van 10-10-1927 de aankondiging van haar vertrek en in Het Huisgezin van 27-10-1927 het afscheid:

In 1946 viert ze haar zilveren jubileum als religieuze, zoals linksonder gemeld in de Helmondsche courant van 22-11-1946 en rechtsonder een foto van zuster Scholastica. Godefrida Johanna Poulisse is op 25-01-1984 te Bergen op Zoom overleden.

In het jaar 1920 viert Wilhelmus Matthias Poulisse zijn 25-jarig jubileum als hoofd der school, zijn 50-jarige jubileum als onderwijzer en neemt ook afscheid. Hij vertrekt op 15-06-1920 naar Horst en in april 1925 naar zijn zoon Wilhelmus Maria Alphonsus Poulisse op het Sint Jozefplein in Deurne. Hieronder een verslag van het feest bij zijn jubilea in het Eindhovensch dagblad van 01-05-1920:

02a

Linksonder in de krant "De Prins" van 08-05-1920 staat een artikel waarin Wilhelmus Matthias Poulisse zijn gouden jubileum als onderwijzer viert. Rechtsonder een foto van Wilhelmus Matthias Poulisse.

03 04

Hieronder een soortgelijk artikel in de Leeuwarder Courant 06-06-1910 over de eerdere vier jubilea van het hoofd der school.

05

Hieronder het feest in de school ter ere van het jubileum van meester Poulisse.

06

Wilhelmus Mathias Poulisse is op 22-05-1928 te Deurne overleden en Petronella Willems is te Deurne op 04-12-1934 overleden. Hieronder hun bidprentjes:

07 08 09

In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 04-11-1920 lezen we dat de openbare school van Ommel na het vertrek van bovenmeester Poulisse in handen van de Rooms Katholieke kerk komt:

10

Onderwijzers onder Wilhelmus Matthias Poulisse

Op basis van krantenberichten zijn nog een aantal onderwijzers getraceerd, die onder Wilhelmus Matthias Poulisse les hebben gegeven aan de kinderen van Ommel.

Periode Onderwijzer Geboorteplaats en datum Overlijdensplaats en datum Locatie
1902-1910 Catharina Johanna Maria Waanders Groenlo 21-01-1881 Soest 13-12-1958 deze school
1910-1914 Catharina Wilhelmina Ludovica Maria Melis Tilburg 12-04-1886
1914-1920 Gerarda Henrica Eijsbouts Asten 02-03-1892 Asten 08-02-1949

Catharina Johanna Maria Waanders 1902-1910

In de Limburger Koerier van 01-03-1902 wordt een onderwijzers gevraagd:

Er wordt gereageerd door Catharina Johanna Maria Waanders, geboren te Groenlo op 21-01-1881 als dochter van Bernardus Wilhelmus Antonius Waanders en Aleijda Hendrika Antonetta Beernink. Zij woonde in bij Johannes van Lierop (zie Kloosterstraat 2) en trad op 01-06-1902 in dienst. In de raadsvergadering gepubliceerd in de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-04-1902 stemt de gemeenteraad met haar benoeming in:

In september 1910 vertrekt zij naar 's-Hertogenbosch, geeft nog les in verschillende andere plaatsen (Rotterdam, Venray en Culemborg) en is op 13-12-1958 te Soest overleden.

Catharina Wilhelmina Ludovica Maria Melis 1910-1914

Haar opvolgster wordt in het Nieuws van de dag van 04-10-1910 genoemd: 

Catharina Wilhelmina Ludovica Maria Melis is geboren te Tilburg op 12-04-1886 als dochter van Ludovicus Cornelis Melis en Maria Antonetta Emans. Zij werkte eerst in Stratum en behaalde daar haar examen nuttige handwerken en de hulpakte, zoals te lezen is in de Noord Brabanter van 18-03-1904 en de Bredasche courant van 18-05-1906: 

Zij woonde vanaf 1909 bij haar ouders in Asten (zie Voormalig huis G467) en verhuisde met hen in november 1911 naar Helmond. Catharina Wilhelmina Ludovica Maria Melis is op 10-11-1914 te Helmond getrouwd met Johan Antoon Cornelis Kolkman, geboren te Onstwedde op 10-07-1888 als zoon van Johannes Bernardus Kolkman en Grietje Dopper. Zij is waarschijnlijk daarna gestopt met werken en is op 11-09-1945 wonende te Voorburg gescheiden.

Gerarda Henrica Eijsbouts 1914-1920

Gerarda Henrica Eijsbouts is geboren te Asten op 02-03-1892 als dochter van Johannes Eijsbouts en Anna Catharina van den Eijnden (zie Voormalig huis G440). Zij heeft haar opleiding gedaan in Tilburg en werkt vanaf 1910 in Eindhoven bij de Liefdezusters. Linksonder slaagt Gerarda Henrica Eijsbouts voor het examen gymnastiek, zoals vermeld in dagblad van Noord-Brabant van 03-121909 en rechtsonder staat in de Courant van 04-05-1910 dat zij haar onderwijsakte heeft behaald:

Linksonder meldt het Vaderland van 20-08-1912 dat Gerarda Henrica Eijsbouts voor het examen schoonschrijven is geslaagd. Zij vertrekt naar het Liefdehuis in Helmond en woont vanaf april 1913 in Asten. Rechtsonder volgt zij volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-10-1914 Catharina Wilhelmina Ludovica Maria Melis op als onderwijzeres in Ommel:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-12-1919 vraagt zij om een extra beloning.

 

Gerarda Henrica Eijsbouts is op 12-01-1921 te Asten getrouwd met Wilhelmus Johannes van Golstein Brouwers, geboren te Asten op 11-04-1889 als zoon van Frans van Golstein Brouwers en Petronella Maria Huberta van Griensven (zie Voormalig huis G415). Gerarda Henrica Eijsbouts stopte na haar huwelijk met werken, zoals toentertijd gebruikelijk was, en is op 08-02-1949 te Asten overleden.

Johannes Josephus van der Heijden

Na het afscheid van Wilhelmus Matthias Poulisse komt het huis in handen van de 'Vereniging tot stichting en instandhouding van eenen Rooms Katholieke jongens- en meisjesschool, genaamd Sint Pieterschool'. In de Nederlandsche staatscourant van 28-01-1922 wordt de oprichting van deze vereniging bekend gemaakt:

De school bleef in handen van de gemeente en de herbouw werd in 1921 geopend, waarvan linksonder een artikel in het Peelbelang1. Rechtsonder het nieuwe kadasternummer B1485 van de herbouwde school van Ommel en daaronder nog een bijbouw rond 1932 tot kadasternummer B1521:

11

Het nieuwe hoofd der school werd Johannes Josephus (Jan) van der Heijden, geboren op 27-09-1889 te Boxtel als zoon van Egidius van der Heijden en Anna Catharina Hooijen. Hij is op 26-04-1921 te Asten getrouwd met Johanna Allegonda (Janneke) van de Sande, geboren te Helmond op 11-12-1891 als dochter van Petrus Antonius van de Sande en Francisca van Neerven. Hij woonde in het huis en volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 betreft dit huizingnummer B106 ook wel bekend als Marialaan 11:

13

Hieronder een verhaal en foto over de bruiloft van Jan en Janneke:

We schrijven 26 april 1921 en we bevinden ons op een stuk braakliggend terrein achter de textielfabriek van Prinzen en van Glabbeek. De fotograaf heeft zojuist onderstaand gezelschap van drieëntwintig man op de gevoelige plaat vastgelegd. De geportretteerden zijn aanwezig bij de feestelijkheden rond het huwelijk van Johannes Josephus van der Heijden en Johanna Allegonda van de Sande. Jan is 31 jaar, geboren in Boxtel en onlangs aangesteld tot schoolhoofd te Asten. Zijn ouders hebben het tijdelijke al voor het eeuwige verwisseld. Janneke is 27 en geboren te Helmond. Sinds kort woont ook zij in Asten, maar haar ouders Petrus van de Sande en Francisca van Neerven wonen nog steeds in Helmond. Het huwelijk wordt in Asten ingezegend, maar traditiegetrouw wordt het feest dus in Helmond gevierd. En zo staan de bruiloftsgasten dus te glanzen in de schaduw van de fabrieksgebouwen, op de plek waar nu het Ameideplein ligt met links op de foto Pater Alexius, geboren Johannes van der Sande als broer van de bruid.

14

Johannes Josephus van der Heijden haalt in 1929 zijn examen voor landbouwkunde volgens de Limburger Koerier van 16-08-1929:

15a

De Sint Pieterschool was een Rooms Katholieke bijzondere school onder Schoolbestuur van Ommel. Volgens het jaarboek van het onderwijs en opvoeding der R.K. jeugd in Nederland en koloniën van 1924, 1930, 1935, 1940 en 19422 zijn er respectievelijk 41, 68, 60, 49 en 63 jongens, 33, 31, 40, 49 en 47 meisjes en steeds 3 leerkrachten:

De letters a-k en s hebben betrekking op de vakken a: lezen, b: schrijven, c: rekenen, d: Nederlands, e: geschiedenis, f: aardrijkskunde, g: kennis der natuur, h: zingen, i: tekenen, j: vrije orde oefeningen, k: nuttige handwerken, s: gymnastiek.

Rechts: foto van bovenmeester van der Heijden bij de komst van de zusters in 1939. 15

Ook over de periode 1930-1938 wonen Johannes Josephus van der Heijden en Johanna Allegonda van de Sande nog in het huis op de Marialaan 11 tot hun vertrek eind jaren 30 naar de Molenstraat 25b in Asten.

16

Zij verhuizen aan het einde van de periode naar Molenstraat 25b (zie Burgemeester Wijnenstraat 29).

Onderwijzers onder Johannes Josephus van der Heijden

Op basis van krantenberichten zijn nog een aantal onderwijzers getraceerd, die onder Johannes Josephus van der Heijden les hebben gegeven aan de kinderen van Ommel. Let wel deze lijst van onderwijzers loopt tot aan de Tweede Wereldoorlog en is niet volledig.

Periode Onderwijzer Geboorteplaats en datum Overlijdensplaats en datum Locatie
1921-1960 Coleta Alida de Vent Gemert 19-04-1899 Asten 26-10-1999 deze school
1921-1924 Joanna Wilhelmina Catharina Maria Kusters Asten 25-11-1901
1931-1937 Elisabeth Catharina Maria Janssen Asten 21-09-1908
1930-1958 Maria Catharina Mathilda (Rie) van Hoorn Gemert 25-05-1910 Geldrop 28-08-1995

Coleta Alida de Vent 1921-1960

Coleta Alida de Vent is geboren te Gemert op 19-04-1899 als dochter van Bernardus de Vent en Celestina Maria Fijnaut (zie Prins Bernhardstraat 70). Zij studeerde in Oirschot en het Eindhovensch dagblad van 02-06-1919 meldt dat zij is geslaagd voor het examen lager onderwijs:

Coleta Alida de Vent werkte daarna als onderwijzeres in Someren en Vlierden, waar zij in 1921 ontslag neemt, hetgeen we kunnen opmaken uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-04-1920 en van 22-01-1921:

Coleta Alida de Vent is daarna benoemd aan de openbare school in Ommel, aldus het Eindhovensch dagblad van 03-11-1920:

Coleta Alida de Vent is op 26-10-1999 te Asten overleden en hieronder het bidprentje bij haar overlijden:

Joanna Wilhelmina Catharina Maria Kusters 1921-1924

Joanna Wilhelmina Catharina Maria Kusters is geboren te Asten op 25-11-1901 als dochter van kantoorbediende Walterus Kusters en Maria Henrica Koolen. Zij studeerde bij de zusters in Tilburg en behaalde in 1921 haar akte lager onderwijs, aldus De Maasbode van 09-05-1921:

Joanna Wilhelmina Catharina Maria Kusters keert in 1921 terug naar het ouderlijk huis in de Wilhelminastraat in Asten en is daarna onderwijzeres in Ommel. Volgens de standaard van 28-08-1923 slaagt ze in 1923 voor de hoofdakte:

In september 1924 vertrekt zij naar Uden, waar zij is benoemd tot onderwijzeres aan de meisjesschool, aldus de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 05-04-1924 en het Eindhovensch dagblad van 16-04-1924:

Verdere gegevens van Joanna Wilhelmina Catharina Maria Kusters ontbreken tot dusverre.

Elisabeth Catharina Maria Janssen 1931-1937

Elisabeth Catharina Maria Janssen is geboren te Asten op 21-09-1908 als dochter van Bernardus Janssen en Wilhelmina Leermakers (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 4). Zij studeerde in Blerick en volgens het Limburgsch dagblad van 20-06-1927 slaagt zij in 1927 voor de akte lager onderwijs:

In 1927 komt zij vanuit Maasbree in het ouderlijk huis aan de Wilhelminastraat wonen en wordt assistente op de Antoniusschool in Heusden, zoals gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 30-01-1928:

In 1931 wordt Elisabeth Catharina Maria Janssen onderwijzeres op de Sint Pieterschool en is op 01-02-1937 te Asten getrouwd met Arnoldus Franciscus Joseph Maria (Nol) van den Akker. Zoals destijds gebruikelijk heeft zij na het huwelijk haar dienstverband beëindigd, zoals medegedeeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-12-1936:

Zij woonde in de huidige Wilhelminastraat (zie Wilhelminastraat 64) en verhuisde in 1947 naar Kerkdriel, waar Arnoldus Franciscus Joseph Marie van den Akker notaris werd. 

Maria Catharina Mathilda (Rie) van Hoorn 1930-1958

Maria Catharina Mathilda van Hoorn is geboren te Gemert op 25-05-1910 als dochter van Gerardus van Hoorn en Cornelia Engelina van Hout. Zij studeerde op de Maria kweekschool in Schijndel en behaalde in 1930 haar akte lager onderwijs, zoals gemeld in het Dagblad van Noord-Brabant van 17-06-1930:

Maria Catharina Mathilda van Hoorn is op 09-04-1958 te Asten getrouwd met Jacobus Maria (Jaap) Lachmeijer. Maria Catharina Mathilda (Rie) van Hoorn is op 28-08-1995 te Geldrop overleden

Bewoningsgeschiedenis na 1937

Na het vertrek van schoolhoofd Johannes Josephus van der Heijden komt in het huis wonen Martinus Embrechts, geboren te Gilze op 06-06-1883 als zoon van Waltherus Embrechts en Adriana Reijntjes. Hij is als controleur op 19-09-1912 te Breda getrouwd met Joanna Huberdina Hermans, geboren te Dongen op 29-08-1892 als dochter van Christiaan Hermans en Johanna Catharina van Gorp. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 komen zij vanuit de Prins Hendrikstraat 18 (zie ) in het huis aan de Marialaan 11 wonen:

17

De krant de Zuid-Willemsvaart van 07-01-1939 meldt dat Martinus Embrechts de gouden medaille voor trouwe dienst ontvangt:

17a

Zij vertrekken in juli 1940 naar Tilburg, zoals ook gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-09-1940:

18

De school en onderwijzerswoning zijn in de Tweede Wereldoorlog verwoest.

Overzicht bewoners

Kadasternummer B1259
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B1259 1885-1921 gemeente Asten
B1485 1921-1931 vereniging RK jongens- en meisjesschool herbouw
B1521 1931-1938 bijbouw
Kadasternummer B1260
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B1260 1885-1938 gemeente Asten
Marialaan 11
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
B108 1885-1890 Wilhelmus Poulisse Heeze 15-10-1850 Petronella Willems Zeeland 07-05-1858
B110 1890-1900 Wilhelmus Poulisse Heeze 15-10-1850 Petronella Willems Zeeland 07-05-1858
B105 1900-1910 Wilhelmus Poulisse Heeze 15-10-1850 Petronella Willems Zeeland 07-05-1858
B104 1910-1920 Wilhelmus Poulisse Heeze 15-10-1850 Petronella Willems Zeeland 07-05-1858 naar Horst
B106 1920-1930 Johannes van der Heijden Boxtel 27-09-1889 Johanna van de Sande Helmond 11-12-1891
11 1930-1938 Johannes van der Heijden Boxtel 27-09-1889 Johanna van de Sande Helmond 11-12-1891

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 10 oktober 2023, 16:56:20

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen