logo

De Vonder Homepagina


Voormalig tramstation B1421

In het begin van de 20e eeuw werd de tramspoorweg van Asten over Ommel en Vlierden naar Helmond aangelegd. In Ommel werd een tramstation in de buurt van de Marialaan gebouwd. Bij het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven lezen we daar het volgende over:

Woensdag 18 mei 1904 was heel Asten en Ommel uitgelopen om het slaan van de 'Eerste Spijker' in de nieuwe trambaan bij te wonen. Die handeling werd verricht aan de weg van Asten naar Ommel door burgemeester Frencken, die toen zijn diamanten burgemeesters jubileum vierde. Twee jaar later, op woensdag 23 mei 1906, reed de eerste tram over die rails. Van het tramstation in de huidige Prins Bernhardstraat ging het naar het tramstation in Ommel, dan via Beek en Oostappen naar Brouwhuis. In Vlierden waren stopplaatsen op Beersdonk en Peeleik. Dan reed de tram een stukje over Bakels grondgebied om zo in Helmond te komen. Daar ging het langs de Deurneseweg, via Rooseind naar het treinstation in Helmond en zo verder tot de aansluiting bij Wachthuis 33 aan de Mierloscheweg op de tramlijn naar Eindhoven. Zesmaal per dag reed er een tram heen en weer.

01

Burgemeester Frencken slaat de eerste spijker.

In Asten vertrok de eerste om 5 voor half 7 's morgens en de laatste rond 10 voor 8 's avonds. Vanuit Helmond konden de reizigers tussen kwart over 8 's morgens en half 9 's avonds richting Vlierden en Asten. De trams waren niet alleen bedoeld voor reizigers, maar ook voor het vervoer van goederen. Daarom had Bluijssen zo voor een spoorverbinding met Helmond geijverd. En ook andere ondernemers speelden in op de nieuwe verbinding. Henri Michielsen bijvoorbeeld adverteerde in de regionale krant met "De tram naar Asten is heden geopend. Menschen van Asten en omstreken vergeet nu niet bij een bezoek aan Helmond even aan te komen in den sigarenwinkel van Henri Michielsen Lzn. nabij 't station".
De dag na de eerste rit was het Hemelvaartsdag. De nieuwe tram was een mooie gelegenheid voor veel bedevaartgangers om in Ommel te geraken. Getuige de berichten in diverse kranten gebeurde dat ook. "Zooals men wel verwachten kon, was Donderdag (Hemelvaartsdag) het vervoer op de nieuwe tramlijn Helmond-Asten ontzettend druk. Ofschoon er slechts een beperkte publiciteit was gegeven van de vertrekuren, liep het storm, en vooral 's namiddags waren de rijtuigen tot berstens toe gevuld met passagiers, meestal met bestemming naar Ommel", berichtte de 'Zuidwillemsvaart'. De andere regionale krant 'Nieuws van de Week' informeerde zijn lezers ook in die trant en meldde nog, dat de tramwegmaatschappij dinsdag 29 mei extra wagens had ingezet, omdat "de Mierlosche processie per zelfde gelegenheid naar het miraculeus beeld" van de Lieve Vrouw van Ommel was getrokken. De verslaggever zelf was onder de indruk van de nieuwe tram en verwachtte dan ook op gewone dagen een drukke bezetting. "'t Is dan ook een lust eens mee te rijden; zelfs al heeft men niets verrichten, zou men een toertje mede maken, alleen om eens in de prachtige tramwagens te zitten. Deze toch munten uit in sierlijkheid en degelijkheid. Nog op geen enkele lijn zagen wij zulke groote, ruime en flink ingerichte rijtuigen, die zoowel de reizigers der 2e als die der 3e klasse als het ware tot binnentreden uitnoodigen. Ook bij avond zit men er recht gezellig, want eenige helder brandende lampen, in het midden der wagens aangebracht, verspreiden een aangenaam, voldoend licht, terwijl de ventilatie, zeer practisch ingericht, zorgt voor de noodige frischeid. Ook voor de veiligheid is goed gezorgd, immers de eveneens ruime balcons zijn zoodanig met hekdeuren afgesloten, dat afvallen zoo goed als onmogelijk is."

Het tramstation van Ommel werd in de periode 1905-1906 gebouwd door Peter Janssen (zie Voormalig huis G525), zoals genoemd wordt in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 12-08-1905.

Hieronder een foto van het tramstation met op de voorgrond de nabijgelegen tuinderij van Jan Thijssen .

02

Maar verkeer is verkeer en ongelukken zijn dan ook niet te vermijden. In februari 1907 gebeurde het eerste Vlierdens tramongeluk. Twee boeren, elk met paard en kar, keerden terug uit Helmond. In de herberg van Gijsbers aan de tramlijn wilden ze een borrel achteroverslaan. Blijkbaar waren ze al niet helemaal helder, want de aanstormende tram hadden ze niet in de gaten en deze botste tegen één van de karren. Schade: een verbrijzelde tramlantaarn, een kapotte kar en een gescheurde boerenkiel. Het paard kwam met de schrik vrij. Niet alleen Bluijssen maakte tot zijn faillissement in 1907 voor het goederenvervoer gebruik van de tram, ook andere ondernemers richtten zich er op. De Coöperatieve Handelsvereniging van de N.C.B. bouwde in 1928 op de Voorste Beersdonk in Vlierden een magazijn voor granen veevoer en kunstmeststoffen aan de tramlijn. Het eenvoudige gebouwtje is in 1932 uitgebouwd tot een modern goederenstation, dat trampassagiers ook als wachtlokaal konden gebruiken. Tevens kwam er een kalihok en een graanmalerij bij. Aan de huidige Brouwhuisweg in Deurne is het in deze gedaante één van de weinige herinneringen aan de tramlijn Asten - Helmond, die een eeuw geleden in gebruik is genomen.

In 1933 fuseerden diverse vervoersbedrijven, waaronder 'De Meierij' en kwam de busonderneming N.V. Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten (B.B.A.) tot stand. Dat betekende het einde van de tram tussen Asten en Helmond. De Astense machinisten en conducteurs, onder wie Lauke Koole en Willem van Lieshout, werden ontslagen met als alternatief de werkverschaffing. De tram reed boven verwachting nog door tot 15 mei 1935, de dag van het ingaan van de nieuwe dienstregeling. Spullen konden voortaan door vrachtauto's vervoerd worden, reizigers door de BBA-bus. Die reed niet via Ommel en Brouwhuis naar Helmond, maar via Lierop en langs de Zuid-Willemsvaart.

03 04

Linksboven een van de tramvoertuigen en rechtsboven het tramstation van Ommel.

05 06

Linksboven een foto van het slaan van de eerste spijker voor de aanleg van de tramlijn van Asten naar Helmond.

Rechtsboven een artikel uit de Nieuwe Tilburgsche Courant van 27-10-1903 waarin subsidie wordt toegekend mits de tramlijn over Ommel loopt.

07

Links een foto van het tramstation in Helmond. Het is de locomotief nummer 2 (de 'Sint Oedenrode') een pakwagen en een rijtuig van de gemengde klasse I en II. Op de achtergrond de houten drie-sporige remise van de H.V.V.O. Helmond.

Hieronder een foto van het tramstation van Ommel:

Hieronder links een kaart van Asten en Ommel uit 1912 waarop de tramlijn van de Tramwegmaatschappij Eindhoven-Geldrop staat aangegeven en rechts een kadastrale hulpkaart uit 1908 waar de tramlijn staat aangegeven in het groen:

08 09

In een deel van het tramstation woonde klerk Franciscus Dorotheus van Lieshout, geboren te Uden op 05-05-1859 als zoon van Johannes Franciscus van Lieshout en Hendrica van de Loop. Hij is te Asten op 13-02-1900 getrouwd met Dorothea Nuijts, geboren op 07-12-1863 te Uden als dochter van Petrus Lambertus Nuijts en Wilhelmina Verbakel. Volgens de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1900-1910 en 1910-1920 wonen zij op huizingnummer B106a en later B106:

10

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 heeft het huis inmiddels huizingnummer B108 en staat ook bekend als Marialaan 3-5:

11

Zoon Johannes Franciscus Petrusvan Lieshout, geboren te Asten op 19-11-1901 en op 04-03-1922 te Deurne getrouwd met Antonetta Amelia Fransen, geboren te Thorne (G-Br) op 14-03-1902 als dochter van Petrus Fransen en Anna Maria Josephina van den Boomen, woont vanaf het einde van de periode en ook in de periode 1930-1938 in op Marialaan 3:

Zij verhuizen rond 1933 naar Asten (zie Voormalig huis G1895A) en ook over de periode 1930-1938 wonen Franciscus Dorotheus van Lieshout en Dorothea Nuijts met hun gezin als hoofdbewoner in het huis op Marialaan 3:

12

Zij verhuizen rond 1936 naar de Logtenstraat; Dorothea Nuijts overlijdt op 26-10-1941 te Asten en Francis Dorotheus van Lieshout op 17-03-1945 te Someren. 

en in het huis komt wonen Philippus Laheij, geboren te Kerkdriel op 29-01-1869 als zoon van Hendrikus Lahey en Christina van Liempt. Hij is sinds 06-07-1926 weduwnaar van Maria Hendrika Kerkhof, geboren te Dinther op 21-01-1869 als dochter van Adrianus Kerkhof en Helena van de Ven, met wie hij te Dinther op 22-05-1901 getrouwd was. Hij woonde daarvoor als ontginner in de Peel (zie Smientweg 1) en is op 18-06-1936 te Asten hertrouwd met Geertruida Johanna Helmer, geboren te Apeldoorn op 27-06-1872 als dochter van Pieter Helmer en Grada Wijnhuis. Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij op Marialaan 3-5:

13

Hieronder links biedt Philip Lahey in de Provinciale Noord-Brabantsche Courant van 22-02-1938 een woning in Ginneken te huur aan en rechts daarvan het bidprentje bij zijn overlijden:

14 15

Zij zijn later verhuisd naar Kerkdriel waar Geertruida Johanna Helmer op 21-11-1956 is overleden en Philippus Laheij is aldaar op 15-02-1971 overleden.

Het tramstation bestaat niet meer en ongeveer op de plaats ligt nu de berm van de A67.

Overzicht bewoners

Marialaan 3-5

# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
B106a 1907-1910 Franciscus van Lieshout Uden 05-05-1859 Dorothea Nuijts Uden 07-12-1863
B106 1910-1920 Franciscus van Lieshout Uden 05-05-1859 Dorothea Nuijts Uden 07-12-1863
B108 1920-1930 Franciscus van Lieshout Uden 05-05-1859 Dorothea Nuijts Uden 07-12-1863
3-5 1930-1936 Franciscus van Lieshout Uden 05-05-1859 Dorothea Nuijts Uden 07-12-1863 naar Dorp
3-5 1936-1938 Philippus Laheij Kerkdriel 29-01-1869 Geertruida Helmer Apeldoorn 27-06-1872

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 4 juni 2024, 10:10:29

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen