logo

De Vonder Homepagina


Jan van Havenstraat 38

Het is vooralsnog niet duidelijk waar Anthonis Tielens van Ruth heeft gewoond in Asten, maar zeer waarschijnlijk is dat ergens in Ommel. Aangezien hij en zijn kinderen veelvuldig in de archieven voorkomen en vaak getrouwd zijn met de familie Canters, volgt hier een gezinsreconstructie.

Anthonis Tielens van Ruth is geboren rond 1600 en rond 1630 getrouwd Meryken Mathyssen en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Godefrida Asten 07-11-1638 Asten 18-09-1661
Tomas Jan Anthonis Canters
Asten 23-11-1673 zie Voormalig huis B401
2 Matheus Asten ±1641 Deurne 08-11-1668
Margaretha Peter Schoonis
Deurne 22-11-1677
Jenneke Thyssen Jansen
Deurne ±1686
3 Aleida Asten 24-04-1643 Asten 01-05-1667
Anthonis Jan Canters
Asten 17-01-1715
4 Antonius Asten 17-12-1645 Kind Asten ±1645
5 Johannes Asten 12-03-1648 Asten 05-02-1679
Maria Jacob Tielens
Asten 17-02-1697
Elisabeth Petri Reijnders
Asten 02-11-1729 *
6 Elizabetha Asten 23-07-1649 Asten 13-05-1685
Jan Peeter Jan Canters
Asten 18-07-1732 zie Kennisstraat 5
7 Franciscus Asten 27-03-1655 Reti (B) ±1685
Catelyn Anthony Goelen
woont in Reti (B)

*  het is vooralsnog onduidelijk waar Johannes Antonis van Ruth (Verrijt) heeft gewoond, maar voor de volledigheid voegen we hier zijn gezinsreconstructie toe

Zoon Johannes Antonis Tielens van Ruth (Verrijt) is geboren te Asten op 12-03-1648 en op 05-02-1679 te Asten getrouwd met Maria Jacob Tielens, geboren te Asten op 13-04-1650 als dochter van Jacobus Tilmanni Vogels en Leonarda Bernaerts (zie Voordeldonk 86). Na haar overlijden te Asten als Maria Jansen Verrijt op 15-07-1695 is Johannes Antonis Tielens van Ruth (Verrijt) op 17-02-1697 hetrouwd met Elisabeth Petri Reynders (Colen), geboren te Asten rond 1667 als dochter van Peter Reynders Colen en Jeustien Marcelis Schepers (zie Voormalig huis B524).

Februarij 1679, 5; conjuncti sunt matrimonio Jois Teunis Thielens et Maria Jacob tielens; testes id immediate supra

5 februari 1679, getrouwd zijn Johannes Teunis Thielens en Maria Jacob Tielens; getuigen als direct hierboven

De gezinnen van Johannes Antonis Verrijt met Maria Jacob Tielens en met Elisabeth Petri Colen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 16-07-1681
2 Jacobus Asten 13-10-1684
3 Jacobina Asten 01-05-1687 Asten 02-02-1721
Daendel Petri Coolen
Asten 31-10-1730 zie Voormalig huis E263
4 Antonius Asten 05-01-1691
5 Johannes* Asten 19-12-1697 Asten 24-02-1726
Maria Joost van Bussel
Asten 16-09-1779 zie Kennisstraat 5
6 Marcellus* Asten 04-09-1700
7 Maria* Asten 16-04-1703 Asten 27-11-1729
Jan Peters van Bussel
Asten 10-08-1746 zie 't Hoekske 2

*  kinderen uit het tweede huwelijk

Voor zijn tweede huwelijk stellen Johannes Antonis Verrijt en Elisabeth Petri Colen huwelijkse voorwaarden op:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 3; 02-02-1697:
Jan Antonis Verrijt weduwenaar Maria Jacob Tielens, geassisteerd met Jacob Goorts Verberne, zijn zwager ter eenre zijde en Elske Peeter Reynders, geassisteerd met Reynder Peeters, haar broeder, namens Peeter, zijn vader ter andere zijde. Zij willen trouwen en maken huwelijksvoorwaarden:
Indien uit dit aanstaande huwelijk geen kinderen geboren worden en Jan Antonis Verrijt het eerst komt te overlijden dan zullen 'de Reynders' niets ontvangen uit zijn na te laten goederen. Indien Elske komt te overlijden voor Jan dan zal deze niets ontvangen van de achter te laten goederen van Peeter Reynders of van die van Elske, hij mag deze dan echter gebruiken en na zijn dood gaan ze weer naar de zijde vanwaar ze gekomen zijn. Indien uit dit aanstaande huwelijk kinderen geboren worden zal men dienaangaande reguleren naar de costuymen van Asten.

Elisabeth Petri Reynders (Colen) is als Elsken Jansen Verrijt op 30-01-1716 te Asten overleden en Johannes Antonis Tielens van Ruth (Verrijt) is op 02-11-1729 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

Eigenaar Anthonis Tielens van Ruth koopt een cijns:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 1 verso; 17-01-1634:
Laurens Joosten verkoopt aan Anthonis Tielens een cijns van ƒ 200,- à 5 1⁄4%, vervallende: Sint Thomas Aposteldach. Onderpand een akker, met de hofstad waarop de schuur staat te Ommel 3 lopense. Marge: Gelost 01-07-1643.

Anthonis Tielens van Ruth is voogd voor de kinderen van zijn zuster:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 113; 08-01-1637:
Meester Mathijs van den Hove, schout en Anthonis Tielens van Ruth als momboiren over Engelken, het onmondige kind van Thomas Jan Jelis en Aleyt Thielens. En Marcelis Peter Schepers en Hanrick Wouters, als geëde en geboren momboiren van Jan sone wijlen Gerit Philipssen en Aleyt Thielens. Zij delen de hun competerende goederen gelegen op Dijsseldonck en Ommel. 

In 1656 koopt Anthonis Tielens van Ruth nog land in Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 43 verso; 07-02-1656:
Jan Hendrick Jan Selen getrouwd met Barbara verkoopt aan Anthonis Tielens de helft van al zijn goederen te Ommel. De andere helft is van Peerken, zijn schoonzuster. 

Anthonis Tielens van Ruth is als Thonis Tielens op 28-02-1660 te Asten overleden en zijn weduwe koopt nog land:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 172; 27-04-1662:
Marten Gerit Doensen verkoopt aan Meryken, weduwe Anthonis Tielissen land te Ommel 1⁄2 lopense; hooiveld in de Vloet te Ommel 1 lopense; groes ter plaatse voorsschreven 1 1⁄2 lopense; land ter plaatse voorschreven 1 1⁄2 copse; land ter plaatse voorschreven 1 1⁄2 lopense. Zoals verkoper en zijn vrouw het ten houwelijcke heeft verkregen. Met inbegrip van alle pachten, lasten, chijnsen en renten daaruit gaande.

In onderstaand archiefstuk wordt zoon Mathijs Antonis Tielens genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 7 folio 511; 11-05-1681:
Mathijs Anthonis Tielens en Jan Peeter Schoonis zijn beëdigd als momboiren over de onmondige kinderen van Mathijs Anthonis Tielens en Margrieta Schoonis.

Meryken Mathyssen is als Meriken Theunis Tielens op 21-11-1680 te Asten overleden. Hieronder als afsluiting van deze gezinsreconstructie de doodakten van Anthonis Tielens van Ruth en Meryken Mathyssen:

Keren we terug naar de eigenaar van dit huis en volgens de verpondingen van 1662 is het in bezit van Jan Anthonis Canters (zie Voormalig huis B401):

Verpondingen XIV-68 folio 45 verso; 1662:
Jan Anthonis Canters, huijs.

Bij de verpondingen van 1689 is zijn zoon Anthonis Jan Canters (zie Voormalig huis B446) de eigenaar:

Verpondingen XIV-58 folio 16 verso; 1689:
Antonis Jan Canters.

Anthonis Jan Canters is geboren te Asten op 12-10-1642 als zoon van Jan Anthonis Canters en Maria Jan van de Rest (zie Voormalig huis B446). Hij is op 01-05-1667 te Asten getrouwd met Aleken Thonis Verrijt, geboren te Asten op 24-04-1643 als dochter van bovengenoemde Anthonis Tielens van Ruth en Meryken Mathyssen.

01

Het gezin van Anthonis Jan Canters en Aleken Thonis Verrijt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonie Asten 14-08-1667
2 Maria Asten 01-02-1670 Kind Asten ±1670
3 Jenneke Asten 25-02-1673 Asten 29-01-1696
Jaspar Hendrix
Asten 01-06-1740 zie Jan van Havenstraat 50
4 Petronella Asten 14-09-1675 Asten 13-02-1707
Jan Fransen
5 Johannes Asten 10-12-1678
6 Maria Asten 27-05-1682

Anthonis Jan Canters verkoopt groes in de buurt van Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 10 verso; 11-04-1686:
Anthonis Jan Canters verkoopt aan Jan Vreynssen den ouden groes den hooyhorst int Swartbroeck, ene zijde Jan Antonis Tielens, andere zijde de koper, ene einde de Loop, andere einde Jan Peeter Canters. Verponding 6 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 55,-.

Anthonis Jan Canters is momboir van zijn nichten Antoniske en Maria, kinderen van zijn broer Thomas, bij de erfdeling:

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 163; 19-05-1691:
Peeter Roefs getrouwd met Antoniske, dochter Thomas Canters, Maria, dochter Thomas Canters geassisteerd met Antonis Jan Canters en Jan Antonis Tielen als geede momboiren der beide kinderen van Thomas Jan Canters en Goortie Antonis Tielens eerste huwelijk, Peeter Reynder Nauwens als grootvader van Govert en Jenneke, kinderen van Thomas Canters en Anneke, dochter Peeter Reynder Nauwens tweede huwelijk. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen Thomas Jan Canters.

Anthonis Jan Canters is op 28-06-1702 te Asten overleden, zijn schoonzoon en zijn weduwe verkopen land in de Steegen:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 104 verso; 24-06-1706:
Jasper Hendricx getrouwd met Jenneke, dochter Antonis Jan Canters en mede namens Aleke weduwe Antonis Jan Canters. Zij verkopen aan Frans Jacobs land aan de Boeschot 3½ copse, ene en andere zijde Nicolaes van Ruth, ene einde de gemeente, andere einde Jan Hendricx. Verponding 5 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 13,-.

Aleken Thonis Verrijt is te Ommel bij Asten op 17-01-1715 overleden en het huis is voor die datum, via haar zwager Hendrick Canters (zie Voormalig huis B446), overgegaan in handen van de weduwe van Jan Fransen van de Loverbosch (zie Voormalig huis B409):

Verpondingen XII-5 folio 24 verso; 1709:
Weduwe Jan van de Loverbosch van Henderick Canters.

Bij de verpondingen van 1713 en 1737 wordt gemeld dat Jan Goort Lomans als erfgenaam van de familie van de Loverbosch (zie Kennisstraat 1) eigenaar is geworden:

Verpondingen XIV- 60 folio 33 verso; 1713:
13-01-1736 nu Jan Goort Lomans.
Weduwe Jan van de Loverbosch.
Aan Marten van de Loverbosch.

Verpondingen XIV-61 folio192; 1737:
Jan Goort Loomans.
Huijs, hoff en aangelagh te Ommel, 2 lopense.

Hun zoon Godefridus Loomans is geboren te Asten op 28-04-1733 (zie Kennisstraat 1) is op 02-02-1766 te Asten getrouwd met Maria Hendrik Peter Driessen, geboren te Asten op 27-01-1744 als dochter van Henricus Peter Driessen en Elisabetha Bonaventura Loomans (zie Wolfsberg 62):

02

Het gezin van Godefridus Loomans en Anna Maria Hendrik Driessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 06-12-1783 Asten 26-11-1815
Joanna van Duuren
Asten 17-08-1832
Johanna Verberne
Asten 10-03-1854
2 Henricus Asten 27-06-1786 Asten 26-11-1815
Isabella Jelisse
Asten 16-02-1856

De bewoningslijst van 1736 tot 1803 laat het eigenaarschap van de familie Loomans zien en de bewoning vaak door anderen:

Jaar Eigenaar nummer 30 Ommel Bewoners nummer 30 Ommel
1736 Jan Goort Loomans Tomas Coolen
1741 Jan Goort Loomans Tomas Coolen
1746 Jan Goort Loomans Tomas Coolen
1751 Jan Goort Loomans Tomas Coolen
1756 Jan Goort Loomans Martinus Peter Martens
1761 Jan Goort Loomans weduwe Peter Roijmans
1766 Goort Loomans Francis Roijmans
1771 Goort Loomans Francis Roijmans
1776 Goort Loomans Francis Roijmans
1781 Goort Loomans Francis Roijmans
1798 Goort Loomans Jan Maas in de kamer Joost Warenberg
1803 weduwe Goort Loomans Jan Maas

De familie Loomans woonde in het dorp (zie Voormalig huis G636). Het gezin van huurder Tomas Coolen is elders besproken (zie Voormalig huis F210), datzelfde geldt in de periode 1753-1761 voor Martinus Peter Martens (zie Jan van Havenstraat 32 en 36).

Vanuit het Ommels Broek (zie Voormalig huis B446) komt Hendrien Jan Frans Berkers als weduwe van Peter Jan Roijmans in het huis wonen. Zij is op 21-06-1764 als Henrica Petri Roymans te Asten overleden. Daarna woont haar zoon Franciscus Peter Roijmans, geboren te Asten op 02-08-1717 als zoon van Peter Jan Roijmans en Hendrien Jan Frans Berkers (zie Ommelse Bos 15), in het huis. Hij is op 22-11-1744 te Asten getrouwd met Jenneke Aerts Verhees, geboren te Asten op 10-03-1724 als dochter van Arnoldus Hendricks Verhees en Maria Marcelis (zie Ommelse Bos 11 en 13):

Het gezin van Franciscus Peter Roijmans en Jenneke Aerts Verhees:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 27-01-1747 Ongehuwd Asten 14-12-1815 *

*  gezien de getuigen bij haar overlijden woonde zij na het overlijden van haar ouders in het dorp Asten

Jenneke Aerts Verhees is als Jen Fransis Roijmans op 15-02-1794 te Asten overleden en Franciscus Peter Roijmans is op 29-09-1797 te Asten overleden.

Daarna wordt het huis bewoond door Johannes (Jan) Maas, geboren te Asten op 25-01-1768 als zoon van Johannes Peter Maas en Margareta Arnoldi Verhees (zie Jan van Havenstraat 42). Hij is op 15-02-1797 te Asten getrouwd met Henrica Peter Roijmans, geboren te Asten op 14-01-1765 als dochter van Peter Peter Roijmans en Johanna Maria Hendrik Zegers (zie Ommelse Bos 15).

Het gezin van Johannes (Jan) Maas en Henrica Peter Roijmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 27-07-1797 Asten 27-10-1832
Joannes Verberne
Asten 21-07-1837
2 Petrus Asten 09-01-1803 Kind Asten 26-03-1803
3 Petrus Asten 20-10-1804 Kind Asten 03-01-1805

Johannes (Jan) Maas is op 07-05-1823 te Asten overleden en Henrica Peter Roijmans is op 11-09-1827 te Asten overleden. Gezien de getuigen bij hun overlijden, woonden ze in het dorp Asten.

Eigenaar Godefridus Loomans is op 22-06-1798 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1810 staat zijn weduwe Maria Hendrik Driessen met haar twee kinderen als eigenaar:

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 68; 1810:
Maria Hendrik Driessen weduwe en 2 kinderen Jan en Hendrikus bij versterf 1798.
Goort Jan Loomans.
Nummer 30 huijs, hof en aangelag 2 lopense.

In het notarieel archief van Asten staat dat na het overlijden van Maria Hendrik Driessen te Asten op 22-12-1813 de goederen tussen de twee zonen worden verdeeld:

Notarieel Archief Asten 40-111; 14-10-1817:
Jan Goort Loomans en Hendrik Goort Loomans delen de goederen van hun ouders.
1e lot krijgt Jan Goort Loomans een huis, hof te Ommel 7 lopense, 40 roede, ene zijde Matijs Dirk Wilbers.

Ook bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat dat Jan Goort Lomans eigenaar is van het huis:

Kadaster 1811-1832; B531:
Huis en erf, groot 04 roede 1 el, Ommelsche horstje, klassen 8.
Eigenaar: Jan Goort Loomans.

Jan Goort Loomans is geboren te Asten op 06-12-1783 als zoon van Godefridus Loomans en Anna Maria Driessen (zie Voormalig huis G636). Hij is op 26-11-1815 te Asten getrouwd met Joanna van Duuren, geboren te Asten op 27-02-1789 als dochter van Adriaan van Duuren en Maria van de Vorst (zie Voormalig huis G470). Joanna van Duuren is te Asten op 21-04-1821 overleden en Jan Goort Loomans hertrouwt op 07-08-1832 te Asten met Johanna Verberne, geboren te Someren op 06-01-1783 als dochter van Willem Verberne en Johanna van Moorsel. Hun huwelijk bleef kinderloos en hieronder het gezin van Jan Goort Loomans en Joanna van Duuren:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Godefridus Asten 27-11-1816 Vlierden 18-04-1845
Elisabeth van Bussel
Asten 21-06-1877 zie Wolfsberg 62
2 Adrianus Asten 10-11-1819 Kind Asten 05-03-1823

Jan Goort Loomans is op 10-03-1854 te Asten overleden en Johanna Verberne is op 29-05-1868 te Asten overleden. Aangezien zoon Godefridus Loomans samen met zijn stiefmoeder op de Wolfsberg woont (zie Wolfsberg 62), is het huis verpacht. Godefridus Loomans is vanaf zijn huwelijk eigenaar van het huis.

Hieronder de kadasterkaart met het huis in eigendom van Jan Goort Loomans en daaronder de kadastergegevens:

03

04

De meest waarschijnlijke pachter van de boerderij is Antonie Bukkems, geboren te Vlierden op 19-02-1807 als zoon van Hendrik Buckkems en Petronella Verhees. Hij is op 04-06-1836 te Vlierden getrouwd met Johanna Maria Jacobs, geboren te Vlierden op 10-10-1805 als dochter van Arnoldus Jacobs en Hendrina Aarts. Johanna Maria Jacobs is op 02-03-1844 te Asten overleden en Antonie Bukkems hertrouwt te Asten op 12-11-1847 met Luitgarda Bastiaans, geboren te Deurne op 14-07-1819 als dochter van Jan Bastiaans en Theodora van de Kerkhof. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij op huizingnummer B123:

05

Als de kinderen het huis uit zijn, verhuist Antonie Bukkems met zijn vrouw rond 1873 terug naar Vlierden en huurt Francis Lintermans het huis. Francis Lintermans is geboren op 29-12-1836 te Asten als zoon van Jan Lintermans en Maria Elisabeth Sauve (zie Voormalig huis C1329). Hij is op 11-02-1865 te Asten getrouwd met Hendrica Bakens, geboren te Asten op 20-06-1835 als dochter van Ambrosius Bakens en Joanna Maria Jelissen (zie Voormalig huis G399).

Eigenaar Godefridus Loomans is op 21-06-1877 te Asten overleden en het huis komt in handen van schoonzoon Johannes Slaats, geboren te Asten op 14-04-1847 als zoon van Johannes Slaats en Johanna Maria Stevens (zie Voormalig huis G837). Hij is op 21-01-1878 te Asten getrouwd met Maria Loomans, geboren te Asten op 16-09-1852 als dochter van Godefridus Loomans en Elisabeth van Bussel (zie Wolfsberg 62). Zij wonen in de Wolfsberg (zie Voormalig huis C1318) en zetten de verpachting voort.

Bewoner Francis Lintermans verhuist in 1879 naar de Peel (zie Bleekerweg 7) en Theodorus Martens wordt de nieuwe bewoner. Theodorus Martens is geboren te Deurne op 09-06-1832 als zoon van Hendricus Martens en Johanna Adriaans. Hij is op 01-02-1877 te Deurne getrouwd met Maria Johanna Sleegers, geboren te Asten op 15-04-1836 als dochter van Willem Slegers en Maria Catharina Smits (zie Wolfsberg 29). Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer B126:

06

Theodorus Martens en Maria Johanna Sleegers verhuizen in maart 1887 via C55 naar Someren en het huis wordt dan gekocht en bewoond door Johannes Vinken, geboren te Asten op 29-10-1848 als zoon van Jan Vinken en Martina Rooijakkers (zie Voormalig huis B54). Hij is op 31-01-1880 te Asten getrouwd met Johanna Maria Nijnens, geboren te Asten op 07-03-1853 als dochter van Johannes Hendrikus Nijnens en Hendrica van Heugten (zie Voormalig huis B524).

Volgens de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 wonen zij met hun gezin in het huis met achtereenvolgens de huizingnummers B131, B127 en B130. Johannes Vinken is op 21-11-1906 te Asten overleden en Johanna Maria Nijnens overlijdt te Asten op 21-01-1920. Het huis wordt dan overgenomen en bewoond door Godefridus Paulinus (Fritske) Vinken, geboren op 22-06-1890 te Mierlo als zoon van Godefridus Vinken en Helena Bollen en neef van Johannes Vinken. Hij is op 08-10-1920 te Asten getrouwd met Hendrika Vlemmix, geboren te Asten op 14-02-1895 als dochter van Antonius Vlemmix en Johanna Maria Kolen (zie Pannenhoef 9):

07

Er vindt nog wel een bijbouw plaats onder hetzelfde kadasternummer en in de kadastrale legger staat Godefridus Paulinus Vinken als eigenaar genoemd van het huis op de Jan van Havenstraat 20:

07a

In de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1920-1930 en 1930-1938 wonen Godefridus Paulinus Vinken en Hendrika Vlemmix met hun gezin nog steeds in het huis met dan huizingnummer B150 en ook wel bekend als Jan van Havenstraat 20:

08

09

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-04-1937 de geboorte van dochter Wilhelmina en in het Peelbelang van 07-04-1945 het verlies van een rozenkrans:

10 11

Hendrika Vlemmix is op 22-11-1954 te Asten overleden en Godefridus Paulinus (Fritske) Vinken is te Geldrop op 26-10-1973 overleden.

Hieronder een oude foto van de Jan van Havenstraat en daaronder een ingekleurde prent uit de 17e eeuw van de kapel van het gewezen nonnenklooster te Ommel

12

13

Hieronder uit het Algemeen Handelsblad van 07-10-1881 het opnieuw in gebruik nemen van de kapel te Ommel.

14

Bij Heemkundekring de Vonder vinden we deze archeologische informatie over de Jan van Havenstraat 38, dit was voor 1961 Jan van Havenstraat 20:

Object: Jan van Havenstraat 38, tot 28-10-1960 Jan van Havenstraat 20.
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar circa 1800, bedrijfsruimte.
Interview: Piet Kersten.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1808 tot 1970, eigenaren / bewoners Vinken.
Soort woning: Hallehuisboerderij, boerenbedrijf van circa 1800 tot circa 1970.

In juli 2000 werd bij de verbouwing van een monumentale langgevelboerderij aan de Jan van Havenstraat in Ommel een oude afvalkuil gevonden. De kuil lag onder de vloer van het stalgedeelte en was gevuld met bouwmateriaal en aardewerk. Het betreft in totaal 122 fragmenten aardewerk daterend vanaf 1500 tot 1800, waaronder steengoed, witbakkend en roodbakkend aardewerk. Van het steengoed behoort het merendeel tot een grote waterkruik met 2 oren en een gedraaide standring. Het roodbakkend aardewerk bestaat uit geglazuurde kookpotten met zowel standring als driepootjes, een melkkan, borden en kommetjes, waarvan een aantal versierd is met gele slib. Een papkommetje is aan de binnenzijde voorzien van een vogelfiguur, die gedateerd kan worden rond 1720. Verder is een groot bord met geometrische slibversiering voorzien van een ophanggaatje. Gezien de slijtage van de versiering op het bord is het bord een tijdlang in gebruik geweest en heeft mogelijk daarna als decoratie in huis gediend. Verder was van het bouwmateriaal een daklei fragment secundair gebruikt als slijpsteen. De nu nog bestaande boerderij dateert uit het begin van de 19e eeuw, maar uit het gevonden aardewerk blijkt dat het wellicht al bestond in de late 15e eeuw. Gebruiksrelatie met omgeving, boerderij maakt deel uit van de boerenlintbebouwing in de Jan van Havenstraat in Ommel.

Hieronder een afbeelding met streetview van de boerderij op de huidige Jan van Havenstraat 38:

15

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelse Horstje
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1662 Jan Anthonis Canters Asten ±1600
1689 Anthonis Jan Canters Asten 12-10-1642
1709 Anthoniske Martens Asten ±1654
Ommel huis 30
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686 Tomas Coolen Asten 13-12-1698
1741 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686 Tomas Coolen Asten 13-12-1698
1746 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686 Tomas Coolen Asten 13-12-1698
1751 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686 Tomas Coolen Asten 13-12-1698
1756 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686 Martinus Peter Martens Asten 21-06-1704
1761 Jan Goort Loomans Asten 24-01-1686 weduwe Peter Roijmans
1766 Goort Loomans Asten 28-04-1733 Francis Roijmans Asten 02-08-1717
1771 Goort Loomans Asten 28-04-1733 Francis Roijmans Asten 02-08-1717
1776 Goort Loomans Asten 28-04-1733 Francis Roijmans Asten 02-08-1717
1781 Goort Loomans Asten 28-04-1733 Francis Roijmans Asten 02-08-1717
1798 Goort Loomans Asten 28-04-1733 Jan Maas in kamer Joost Warenberg Asten 25-01-1768
1803 weduwe Goort Loomans Asten 27-01-1744 Jan Maas Asten 25-01-1768
Kadasternummer B531
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B531 1832-1845 Jan Goort Loomans Asten 06-12-1783
B531 1845-1877 Godefridus Loomans Asten 27-11-1816
B531 1877-1887 Johannes Slaats Asten 14-04-1847
B531 1887-1920 Johannes Vinken Asten 29-10-1848
B531 1920-1938 Godefridus Paulinus Vinken Mierlo 22-06-1890
Jan van Havenstraat 20
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1815 Maria Hendrik Driessen Asten 27-01-1744 weduwe Goort Loomans 22-12-1813
1815-1821 Jan Goort Loomans Asten 06-12-1783 Joanna van Duuren Asten 27-02-1789 21-04-1821
1821-1832 Jan Goort Loomans Asten 06-12-1783 Johanna Verberne Someren 06-01-1783 naar Wolfsberg
1832-1844 Antonie Bukkems Vlierden 19-02-1807 Johanna Maria Jacobs Vlierden 10-10-1805 02-03-1844
1844-1859 Antonie Bukkems Vlierden 19-02-1807 Luitgarde Bastiaans Deurne 14-07-1819
B123 1859-1869 Antonie Bukkems Vlierden 19-02-1807 Luitgarde Bastiaans Deurne 14-07-1819
B127 1869-1879 Francis Lintermans Asten 29-12-1836 Hendrica Bakens Asten 20-06-1835
B126 1879-1887 Theodorus Martens Deurne 09-06-1832 Maria Johanna Sleegers Asten 15-04-1836
B126 1887-1890 Johannes Vinken Asten 29-10-1848 Johanna Maria Nijnens Asten 07-03-1853
B131 1890-1900 Johannes Vinken Asten 29-10-1848 Johanna Maria Nijnens Asten 07-03-1853
B127 1900-1910 Johannes Vinken Asten 29-10-1848 Johanna Maria Nijnens Asten 07-03-1853 21-11-1906
B130 1910-1915 Johanna Maria Nijnens Asten 07-03-1853 weduwe Johannes Vinken 08-10-1920
B130 1915-1920 Godefridus Paulinus Vinken Mierlo 22-06-1890 Hendrika Vlemmix Asten 14-02-1895
B150 1920-1930 Godefridus Paulinus Vinken Mierlo 22-06-1890 Hendrika Vlemmix Asten 14-02-1895
20 1930-1938 Godefridus Paulinus Vinken Mierlo 22-06-1890 Hendrika Vlemmix Asten 14-02-1895

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 14 september 2023, 19:33:52

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen