logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B511 en B512

Bij de verpondingen van 1680, 1709 en 1713 staat Frans Hoefnagels als eigenaar van het huis:

Verpondingen folio 14 verso, 1680:
Frans Hoofnagel.

Verpondingen XII-5 folio 22, 1709:
Frans Hoefnagels.

Verpondingen XIV-60 folio 29 verso, 1713:
Frans Hoefnagels. In de bede ƒ 4-16-0.

Frans Jan Goort Hoefnaegels is geboren op 04-04-1653 te Someren als zoon van Jan Goort Wouter Hoefnagels en Engel Jansen Baeckermans (zie Koningsplein 10). Hij is op 21-10-1674 te Asten getrouwd met Sophia (Fijke) Cornelis Hurckmans, geboren rond 1650 te Asten als dochter van Cornelis Horckmans en Josina Michiel Jacobs van de Cruys (zie Jan van Havenstraat 50):

Contraxerunt sponsalia Frans Hoefnagels et Sophia Hurckmans; matrimonio 21 coram Judoca et Thomas Hoefnagels.

Ondertrouw van Frans Hoefnagels en Sophia Hurckmans; huwelijk op 21 voor Judoca en Thomas Hoefnagels.
Het gezin van Frans Jan Goort Hoefnagels en Sophia (Fijke) Cornelis Hurckmans:
# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Cornelia Asten 04-05-1676 Asten 29-01-1702
Mathijs Francisci van de Cruys
Asten 14-11-1740 zie Emmastraat 23
2 Henricus Asten 29-01-1679 Asten 04-08-1712
Handerske Willem Flipsen
Asten 27-10-1747
3 Godefridus Asten 25-10-1681 Kind Asten ±1681
4 Judoca Asten 24-02-1683 Asten 01-06-1710
Johannes Doensen
Asten 22-01-1767 zie Voormalig huis G582
5 Johanna Maria Asten 13-10-1686 Asten 26-01-1711
Hendrik Robben Kievits
Deurne 13-12-1739
Dirk Peters van den Bloemen
Asten 20-01-1742
Adriaan van Creyl
Asten ±1751 *

6 Michael Asten 19-04-1690 Kind Asten ±1690
7 Aldegonda Asten 14-11-1691 Eindhoven 02-05-1733
Hendrik Konings
Eindhoven ±1740
8 Johannes Asten 12-03-1695 Ongehuwd Asten 10-06-1724

* dochter Johanna Maria Hoefnagels komt geregeld terug in deze bewoningsgeschiedenis, zodat we haar gezinsreconstructie hieronder weergeven:

Dochter Johanna Maria Hoefnagels is geboren te Asten op 13-10-1686 en op 26-01-1711 te Asten getrouwd met Hendrik Robben Kivits, geboren te 's-Hertogenbosch op 01-09-1685 als zoon van Joannis Robbe Kivits en Cornelia Henrix. Na het overlijden van Hendrik Robben Kivits rond 1735, is Johanna Maria Hoefnagels op 13-12-1739 te Deurne hertrouwd met Dirk Peters van den Bloemen, geboren te Deurne rond 1685. Hij is weduwnaar van Elisabeth Hendriks en Margareta Golofs. Na zijn overlijden te Deurne op 22-02-1740 is Johanna Maria Hoefnagels een derde maal getrouwd te Asten op 20-01-1742 met Adriaan van Creyl, geboren te Helmond op 24-03-1679 als zoon van Henricus Michaelis van Creyl en Maria Joannis. Hij is weduwnaar van Catharina van Tricht en van Elisabeth Voermans. Uit deze laatste twee huwelijken zijn voor zover bekend geen kinderen geboren.

Compareerde voor schepenen der grondheerlijckheijdt Asten ondergenoemd Henrick Kievits woonachtig tot Schijndel, geboortig tot 's Hertogenbosch, sijne ouderdom ontrent 25 jaeren sijnde geassisteerd met Willem Wijbrandts sijne swager en Johanna Maria Hoefnagels jonge dochter van Asten geboortig, haere ouderdom ontrent 24 jaeren sijnde geassisteerd . Actum dij 3 januarij 1711.
Getrout den 25e januarij 1711.

Het gezin van Johanna Maria Hoefnagels en Hendrik Robben Kivits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Henricus Asten 28-12-1712
2 Henricus Sint-Michielsgestel 09-10-1715 Princenhage 07-09-1738
Adriaantje Peeter Lodders
Oisterwijk 02-02-1749
Geertruid Versteijnen
Oisterwijk 13-06-1755 *
3 Daniel Sint-Michielsgestel 01-08-1719
4 Cornelius Sint-Michielsgestel 26-09-1720 Princenhage 10-07-1746
Petronella van den Bergh
Oosterhout 12-09-1755 **
5 Franciscus Sint-Michielsgestel 04-01-1724

*  hieronder de inventaris opgemaakt in november 1748 na het overlijden van Adriaantje Peeter Lodders en daaronder de begraafakte van zoon Henricus Kivits:

02

** de begraafakte van Cornelius Kivits, waarin hij molenaar wordt genoemd:

Hendrik Robben Kivits was molenaar van de molen van Halder op het Loo bij Nieuw-Herlaer onder Sint Michielsgestel1 en ook de familie Hoefnagels worden als molenaars genoemd:

Molenaars en pachters op Halder:
De watermolens en de windmolen in het Loo werden meestal tezamen verpacht, tot de afbraak van de watermolens in 1732.
Vanaf 23-06-1712 Hendrik Kivits en vanaf 24-06-1713 ook op Nieuw-Herlaer.
Vanaf Sint Jan 1715 tot 1719 Arnoldus en Frans Hoeffnagels, mulder zowel op de watermolen van Nieuw-Herlaer als op de windmolen in het Loo.
Vanaf Sint Jan 1720 tot 26-06-1723 Hendrik Kivits, mulder op de watermolen en de windmolen in het Loo.

Op basis van een verderop te lezen acte uit 26-01-1726, weten we dat Hendrik Robben Kivits en Johanna Maria Hoefnagels met hun gezin in Rekum (B) hebben gewoond. Hendrik Robben Kivits is vermoedelijk voor 1735 overleden en zijn vrouw is teruggekeerd naar Ommel en treedt handelend op bij een vernadering van een huis en land in Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 61; 31-05-1735:
De vrouw van Hendrik Kiviets, te Ommel, vernadert de goederen welke op, 31-05-1735, zijn verkocht aan Frans Vrynts:
Andries van der Sande als momboir over Andries, Jan, Hendrik, Eymert, Peter en Goortie, onmondige kinderen van wijlen Dirck van der Zande en Peternel Gerit van Loon, te Lyssel, verkoopt aan Frans Vrynts huis, hof, aangelag, groes en land te Ommel 18 lopense, ene zijde de erven Peter Reynders, andere zijde de erven Jan Peter Canters, ene einde de straat, andere einde Jan Loomans. Belast me: ƒ 2-5-0 per jaar aan de Kempenaar. Koopsom ƒ 75,- à 4%.

Voor die tijd woonde zij in het huis van de weduwe Jan Goorts:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 9; 12-04-1737:
Gerrit van Riet, vorster, met procuratie van Lambert van den Boomen, waarnemende het borgemeestersboek van Andries Peters en Hendrik Martens, borgemeesters, Sint Jan 1734-1735, legt, tot verhaal van de reële borgemeesterslasten, beslag op de vaste goederen van de weduwe Jan Goorts, gebruiker de vrouw van Hendrik Kievits tot verhaal van ƒ 7-14-09.

Voor misoogsten krijgt Johanna Maria Hoefnagels een vergoeding:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 170; 29-12-1739:
Specifique lijste ofte memorie geformeert door schepenen en secretaris van Asten volgens het opgeven van de ingesetenen van Asten van soodanige als de ingesetenen van Asten geleeden hebben vant verhagelen van koorn op de 13e july en afwayen van de boekweyt op den 15e augustus 1737 wanneer het koorn en boekweytrijp was. Alsmede van de menigvuldige swaare regen die gevallen is in de voorschrevene jaare1737, 1738 en 1739 waardoor de weylanden geheel onder water gestaan hebben en het gras en hoy daardoor veel bedorven en verdronken is geworden door hetwelke veel runtvee en schapen bedorven en gestorven sijn, alsoo deselve op leege en natte weyen haar voedsel hebben moeten haalen, welk verdronken gras en hoy dat bedorven was in de wintertijden hebben moeten eeten. Mitsgaaders vant bevriezen van de boekweyt in desen jaaren 1739, tusschen de 15e en 16e juny allent welke schaade de navolgende ingeseetenen hebben opgegeven en getaxeert onder presentie vant selve ten allen tijde des gerequireert werdende met solemneele eede sullen bevestigen soo en gelijk bij of agter ider sijn naam is uytgetrocken en hierna is volgende te Ommel:
De weduwe Hendrik Kievits ƒ 70,-.

Voor haar tweede huwelijk moet Johanna Maria Hoefnagels een staat en inventaris opmaken voor haar twee nog in leven zijnde kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 165 verso; 10-12-1739:
Staat en inventaris van Jenneke Maria Hoefnagels weduwe Hendrik Kievits ten behoeve van hun twee kinderen, Hendrik en Cornelis. Jenneke wil hertrouwen met Dirk van der Bloemen, te Deurne.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag te Ommel 2 lopense, ene zijde de erven Peter Reynders, andere zijde Peter Jan Wilberts; groes en land den Uytgank 4 lopense naast Jan Verreyt; de Wespenacker 1 lopense naast Hendrik Hoefnagels; den Looacker 1 1⁄2 lopense naastr de erven Wilbert Peters; groes den Waterman 3 lopense naast Jasper Hendrix; groes het Goor 3 lopense naast Peter Jan Wilberts; weyvelt in de Engelse-beemt 2 lopense naast Peter van de Vorst; heytvelt na den Meulendijk 1 1⁄2 lopense naast Lambert Tijssen.
Roerende goederen: sober, twee bedden met toebehoren, twaalf tinnen schotels, twaalf tinnen borden, een tafel.

Johanna Marie Hoefnagels woonde in een huis tussen Peter Reynders (zie Voormalig huis B524) en Peter Jan Wilberts (zie Voormalig huis B384) en dat betreft vermoedelijk het huis wat in 1832 bij het kadaster als schop B383 bekend staat. Zij komt nog verder voor in deze bewoningsgeschiedenis, maar we keren terug naar eigenaar en bewoner haar vader Frans Jan Goort Hoefnagels, die nog een schuld heeft aan zijn zwager Hendrick Horckmans, de latere pastoor van Leende:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 197 verso; 24-05-1684:
Frans Hoefnagels is schuldig aan de kinderen en erven van Hendrick Horckmans, te Stercksel ƒ 700,- à 4 1⁄2%. 

Frans Jan Goort Hoefnagels wordt aangesteld als borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 301; 25-06-1688:
Frans Hoefnagels en Goort Goorts Verberne zijn aangesteld als borgemeesters van Sint Jan 1688-1689. Als setter: Lucas Jacob van der Loo.

Frans Jan Goort Hoefnagels koopt en verkoopt land:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 94; 19-08-1695:
Hendrick Huyberts verkoopt aan Frans Hoefnagel land den Bergh te hoogh Ommel 1 lopense 6 1⁄4 roede naast Dirck Jansen. Koopsom ƒ 80,-.

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 95; 19-08-1695:
Hendrick Canters, president, verkoopt aan Frans Hoefnagels land achter het Convent van Ommelen 3 lopense 11 roede naast Jan Aerts Coopman; land op de Loo 1 lopense naast de weduwe Isbout Conincx. Verponding ƒ 1-18-0 per jaar. Koopsom ƒ 200,-.

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 95 verso; 19-08-1695:
Frans Hoefnagel verkoopt aan Jan van de Loverbosch land en drieskant in de Horsse tiende te Ommel 3 lopense naast Jan Laurenssen. Koopsom ƒ 120,-.

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 9 verso; 24-04-1700:
Peter Roefs getrouwd met Antonetta Canters verkoopt aan Frans Hoefnagels land in den Bergh te Ommel 1⁄2 lopense naast Isbout Conincx. Verponding 4 stuiver per jaar. Conditie: de koper zal mogen gebruiken de weg van de verkoper naar de zijde van de verkoper. 

Frans Jan Goort Hoefnagels ontvangt nog geld van Heeroom Johan Horckmans van zijn vrouw (zie Jan van Havenstraat 1):

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 156 verso; 07-03-1704:
Maria van de Cruys, Francicus van de Cruys, Hendrick Tho poell getrouwd met Elske van de Cruys, Jan van Rooy getrouwd met Goverdyn van de Cruys, Christina van de Cruys, Antony, zoon van Antony van de Cruys absent zijnde voor deze Hendrick Tho poel, Hendrick Canters en Hendrick Knippenbergh - als geëde momboiren van de zes onmondige kinderen van wijlen Jacob van de Cruys en Agnes Knippenbergh, Johan, ook zoon van Jacob van de Cruys en Margaretha Swinckels in eerste huwelijk, Hendrick Horckmans, Frans Hoefnagel getrouwd met Sophia Horckmans, Catarina Horckmans weduwe Bastiaen Verhoeven alle drie kinderen van wijlen Cornelis Horckmans en Josina van de Cruys. Allen nichten en neven van wijlen de Heer Johan van de Cruys, zijnde de naaste erfgenamen. Zij delen diens nagelaten goederen:
1e lot krijgen Maria van de Cruys, Francicus van de Cruys, Hendrick Tho poell, Jan van Rooy, Christina van de Cruys en Antony Antony van de Cruys ƒ 1200,- staande tot hun eigen last; huis en hof, in zijn heggen, waar Johan van de Cruys is overleden ten bate van Maria van de Cruys.
2e lot krijgen Hendrick Horckmans, Frans Hoefnagel en Catarina Horckmans ƒ 600,- ten laste van de kinderen Antony van de Cruys.
3e lot krijgen de zes onmondige kinderen van wijlen Jacob van de Cruys en Agnes Knippenbergh ƒ 760,- ten laste van de gemeente Asten; de coornrente ten laste van Peeter Reynders en anderen; ƒ 100,- ten laste van de kinderen Antony van de Cruys.
4e lot krijgt Johan Jacob van de Cruys ƒ 200,- ten laste van de kinderen Antony van de Cruys.

Frans Jan Goort Hoefnagels verleent als borgemeester toestemming om de contributie van Asten aan de koning van Frankrijk en Spanje te voldoen:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 212 verso; 24-02-1706:
Wij, Michiel Coolen, Frans van de Cruys, Frans Hoefnagel en Peeter Smits, borgemeesters van Asten, geven machtiging aan Jan Vogels, schepen, te Zon, om namens Asten te voldoen de contributie aan de koningen van Vrangckrijck en Hispanien, gedurende de tijd van ons borgemeesterschap.

Frans Jan Goort Hoefnagels heeft geld te goed:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 13; 09-05-1707:
Goort Goortsen Verberne, aan den Dijck, is schuldig aan Frans Hoefnagel, te Ommel ƒ 125,- à 4%. Marge: 11-04-1711 voldaan.

Frans Jan Goort Hoefnagels pacht samen met zijn schoonzoon Mathijs Francisci van de Cruys (zie Emmastraat 23) de windmolen van Helden:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 62 verso; 29-10-1710:
Condities en voorwaarde waarop dat de simpelijcke eygenaers de Heldense windmolen verpachten aan Frans Hoefnagels en Josina, zijn vrouw, Matijs van de Cruys en Cornelia Hoefnagels. Huurtermijn 6 jaar, aanvang 01-06-1711. Huursom 600 patacons per jaar en 12 patacons spellegelt.
De ¼e jaarpacht te betalen bij aanvang en bij het ontvangen van de pachtcedulle te betalen de lijcoop en verteerde costen van de verpachters, den drogen lijcoop ofte spellegelt.
De pachters zullen de molen aenvangen met seylen, binnen- en buytenreepen, seyl, windtkeetens, cammen, rutsel, groote ende kleene spillen, lesse ende steenen welke zullen getaxeerd worden en waarvan annotatie gehouden zal worden.
De molen moet aan het einde van het contract weer in gelijke staat opgeleverd worden.
De pachters zullen niet meer mogen scheppen of molsteren als het 24e deel met obligatie van te strijken waarvan aen de pachters geleverd zal worden eenen halven cop ende eene schotel ofte een sestiendeel van een cop, Ruremontse Rouwmaet, ende ter haerder presentie het raer te eycken ende meeten, waernaer sij, pachters, haer alsdan sullen moeten reguleren.
De pachters zullen gehouden zijn de inwoners en naburen behoorlijk te dienen en te gerieven.
De pachters zullen het recht en de gerechtigheid van de verpachters genieten te weten dat alle ingezetenen van Helden zijn geobligeert haar granen op de molen te brengen en dat ze daarop 3 maal 24 uur moeten blijven. als deze dan niet gemalen zijn mogen ze weer afgehaald worden. Niemand van de inwoners en magh geene graenen uytvaeren ten waere de selve op de molen waeren geweest gelijck voor is geseyt met verbeurten vant gelt, sack ende bundel daerenboven eene amende aen den Heere van vijf schellingen ende vijf schellingen aen de pachters. Als de pachters ervaren dat er ingezetenen van Helden zijn die meel in huis hebben dat zij buyten hebben laten malen dan mogen de pachters dit vrij uit de huizen halen sonder Heer, maer alleen met kennisse van de verpachters. Indien de pachters ondervinden dat er meel of graan uit- of ingevoerd worden dan mogen zij de gelijke amende als voorschreven opleggen. Als de selve luyden haer te weer wilde stellen oft wilde ontrijden, soo mogen de pachters alsulcke luyden dwingen met gewelt ofte scherp van geweer waerin de verpachters de pachters altijt sullen mainteneren.
Borg: Pachters stellen al hun goederen, gereed en ongereed, hebbende en verkrijgende als onderpand.

Dochter Johanna Maria Hoefnagels heeft in augustus 1710 een trouwbelofte gedaan aan Jan Antonis van Ruth (zie Voormalig huis G647 en G648) zonder die na te komen. Haar vader leek akkoord, maar had waarschijnlijk een molenaar voor haar op het oog. Enkele getuigen worden verhoord, zonder dat die veel loslaten:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 76; 10-01-1711:
Interrogatorium voor Jan Thunis van Ruth, alhier, om omder eede te verhoren, de navolgende personen, terzake van trouwbelofte aan Johanna Maria Hoefnagels: Goort Thunis Vreynssen, 26 jaar, Freyns Thunis, 21 jaar en Francis Aerts, 26 jaar.
Of zij niet weten dat zij, in augustus 1710, zijn geweest ten huize van en bij Frans Hoefnagels, te Ommel, zijn vrouw en de kinderen Johanna Maria, Ale- gonda en Henricus alsmede Jan Thunis van Ruth?
Allen weten hier niet van.
Of zij niet hebben gezien dat tezelfder tijd dat Jan Thunis van Ruth alleen secretelijck heeft zitten praten met Johanna Maria Hoeffnagels op de manier als vreyster en vreyer gewoonlijk doen?
Allen weten hier niet van.
Of Jan Thunis van Ruth, na de voorschreven vrijage niet heeft gezegd: "Johanna Maria, wilt ghij eenig gelt op trou hebben" en dit met klare stem, zodat alle aanwezigen dit hoorden?
Goort Thunis Vreynssen en Freyns Thunis weten van niets en Francis Aerts verklaart geen getuigenis te kunnen geven, hij is alles vergeten wegens het langdurig geleden zijn.
Of Johanna Maria niet heeft gezegd "Jae" en of Jan Thunis van Ruth vervolgens niet heeft gezegd: "Siet wat ghij doet, want het en is geen cortswil, het is mijn reghte meyning"?
Allen weten van niets.
Of Johanna Maria niet vroeg, aan haar vader: "Wat wil ik doen"?
Goort Thunis Vreynssen en Freyns Thunis weten van niets en Francis Aerts heeft gehoord dat Johanna Maria aan haar vader heeft gevraagd: "Wel, vader, soude ghij wel willen hebben dat ick Jan Anthonis nam". Waarop Frans Hoeffnagels antwoordde: "Als ghij beeter weet te comen als bij mij, dan brotter met hem heen".
Of de vader van Johanna Maria niet heeft gezegd: "Jae, nu het Jan Thunis is, brotter met hem heen"?
Goort Thunis Vreynssen en Freyns Thunis weten van niets en Francis Aerts bevestigt dit.
Of Johanna Maria daarop niet vroeg aan Jan Thunis wat voor trourinck hij voor haar zou kopen en zeggende: "Ghij moet mij dan eenen trourinck coopen van twee pistoolen" en of deze daarop niet gezegd: "Ick en salt niet minder maecken als U swager"?
Allen weten hier niets van.
Of Jan Thunis daarop geen geld uit zijn zak heeft getrokken en haar ontrent drie patacons heeft gegeven op trou aan Johanna Maria?
Goort Thunis Vreynssen en Freyns Thunis weten van niets en Francis Aerts heeft gezien dat Jan Thunis geld heeft gegeven aan Johanna Maria, doch weet niet hoeveel en op welke condities.
Of Johanna Maria de voornoemde som niet heeft aangenomen op trou en daarmede tevreden geweest?
Goort Thunis Vreynssen en Freyns Thunis weten van niets en Francis Aerts verwijst naar zijn antwoord op de vorige vraag.
Of het hun niet kenbaar is dat Johanna Maria zei: "Ick sal Jan Thunis trouwen"?
Allen weten hier niets van.
Of hij, Jan Thunis, die trouwbelofte niet heeft aangenomen en daarop bier en brandewijn heeft laten tappen dat mede door hen is opgedronken om getuigenis te kunnen geven en of hij daarvoor geen 14 stuiver heeft betaald?
Allen weten hier niets van.
Of zij nog iets toe te voegen hebben?
Allen zeggen niets te hebben toe te voegen.
Na voorlezing persisteren zij bij de door hen gegeven antwoorden.

Enkele dagen later worden diezelfde getuigen, Godefridus Antonis Laurenssen, geboren te Asten op 25-06-1679 en zijn broer Laurentius Antonis, geboren te Asten op 31-01-1690 (zie Voormalig huis C602) en Franciscus Aerts, geboren te Asten op 11-04-1683 (zie Laarbroek 10) onder ede verhoord en dan komen de tongen wat losser: 

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 80; 15-01-1711:
Nader interrogatorium voor Jan Thunis van Rut om Goort Thunis Vreynsen, Freyns Thunis en Francis Aerts onder eede te verhoren.
Of zij niet weten dat zij alle drie, in juli 1710, op of omtrent Sint Annadag, ten huize van Frans Hoeffnagels zijn geweest, waar nog meer aanwezig waren Frans en zijn vrouw, twee dochters en Hendrick, de zoon alsmede Jan Thunis van Ruth?
Allen antwoorden bevestigend.
Of zij niet hebben gezien dat tezelfder tijd dat Jan Thunis van Ruth alleen secretelijck heeft zitten praten met Johanna Maria Hoeffnagels op de manier als vreyster en vreyer gewoonlijk doen? 
Allen hebben gezien dat Jan Antonis van Ruth heeft zitten praten met Johanna Maria Hoeffnagels.
Of Jan Thunis van Ruth, na de voorschreven vrijage niet heeft gezegd: "Johanna Maria, wilt ghij eenig gelt op trou hebben" en dit met klare stem, zodat alle aanwezigen dit hoorden?
Goort Thunis Vreynsen weet niets, Freyns Thunis heeft gehoord dat Jan Antonis van Rut heeft gezegd: "Joanna Maria Hoeffnagels, wilt gij gelt op trou hebben" en Francis Aerts weet niets.
Of Johanna Maria niet heeft gezegd "Jae" en of Jan Thunis van Ruth vervolgens niet heeft gezegd: "Siet wat ghij doet, want het en is geen cortswil, het is mijn reghte meyning"?
Goort Thunis Vreynsen heeft gehoord dat Johanna Maria zei: "Ja, laaght alhier maar", Freyns Thunis en Francis Aerts weten niets.
Of Johanna Maria niet vroeg, aan haar vader: "Wat wil ik doen"?
Goort Thunis Vreynsen en Freyns Thunis weten niets en Francis Aaerts geeft op deze vraag het gelijke antwoord als in het eerste verhoor.
Of de vader van Johanna Maria niet heeft gezegd: "Jae, nu het Jan Thunis is, brotter met hem heen"?
Goort Thunis Vreynsen verklaart dat Frans Hoeffnagels consenteerde en daarmee tevreden was. Freyns Thunis en Francis Aerts weten niets.
Of Johanna Maria daarop niet vroeg aan Jan Thunis wat voor trourinck hij voor haar zou kopen en zeggende: "Ghij moet mij dan eenen trourinck coopen van twee pistoolen" en of deze daarop niet gezegd: "Ick en salt niet minder maecken als U swager"?
Goort Thunis Vreynsen weet niets, Freyns Thunis weet dat er van een trourinck gepraet werde en Francis Aerts weet niets.
Of Jan Thunis daarop geen geld uit zijn zak heeft getrokken en haar ontrent drie patacons heeft gegeven op trou aan Johanna Maria?
Goort Thunis Vreynsen verklaart gezien te hebben datter gelt wiert geworpen ofte geleght ofte een dingh gelijck als gelt op de slip van Joanna Maria zo hij dacht, niet beter wetende. Freyns Thunis heeft gezien dat er op de schoot van Joanna Maria geld lag, doch weet niet hoe dit er gekomen is. Francis Aerts heeft gezien dat Jan Thunis geld uit zijn zak heeft getrokken en dit in de schoot legde van Joanna Maria. Hij weet niet hoeveel, doch heeft horen zeggen drie patacons.
Of Johanna Maria de voornoemde som niet heeft aangenomen op trou en daarmede tevreden geweest?
Goort Thunis Vreynsen heeft niet gezien dat Joanna Maria het geld terug gegeven heeft aan Jan Thunis, Freyns Thunis weet niets en Francis Aerts verwijst naar zijn vorige antwoord.
Of het hun niet kenbaar is dat Johanna Maria zei: "Ick sal Jan Thunis trouwen"?
Goort Thunis Vreynsen verklaart, dat hij Joanna Maria heeft horen zeggen, in substantie, "Ick wil, ofte ick sal Jan Thunis nogh trouwen", Freyns Thunis verklaart hetzelfde en Francis Aerts weet niets.
Of hij, Jan Thunis, die trouwbelofte niet heeft aangenomen en daarop bier en brandewijn heeft laten tappen dat mede door hen is opgedronken om getuigenis te kunnen geven en of hij daarvoor geen 14 stuiver heeft betaald?
Goort Thunis Vreynsen weet dat er van lijcoop gesproken werd, Freyns Thunis heeft gedronken van de wijncoop die Jan Thunis betaald heeft, zonder te weten hoeveel deze betaald heeft en Francis Aerts weet dat zij bier, brandewijn en genever gedronken hebben, die Jan Thunis heeft betaald.
Of zij nog iets toe te voegen hebben?
Goort Thunis Vreynsen verklaart, onder andere, gehoord te hebben dat Johanna Maria was zeggende: "Als wij nu comen om te trouwen dan sullen sij vragen ofte ick met imanden iets hebbe uytstaen". "Dan sal ick, Joanna Maria, seggen: "Ick comen om Jan Anteunis te trouwen". Freyns Thunis weet niets en Francis Aerts heeft wel gehoord dat er afgesproocken is, maar is niet in staat het gesprokene te verhaelen.
Of niet iemand van de drie getuigen, of zij samen, enige tijd geleden, nadat zij ten huize van Frans Hoeffnagels waren vergadert en de voorschreven handelingen hadden aangehoord in de herbergen te Asten of op andere plaatsen aan eenige luyden niet hebben verteld hetgene ten huize van Frans Hoeffnagels was gepasseerd?
Goort Thunis Vreynsen verklaart dat hij zijn getuigenis op verscheyde plaatsen heeft verhaelt en dat daarmee gelacht werd. Freyns Thunis verklaart wel ooit verteld te hebben dat hij de wijncoop gedronken had die Jan Antonis betaald had. Francis Aerts verklaart dat hij wel gehoord heeft van andere personen dat Jan Anteunis van Ruth, geld had gegeven op trouw aan Jenne Maria Hoeffnagel. Hij heeft hier wel met andere personen over gesproken.
Of zij niet hebben verteld aan eenige luyden dat die voorschrevene Jenne Maria aan Jan Thunis verlooft was en dat zij met elkaar zouden trouwen?
Goort Thunis Vreynsen weet niet meer of hij dit gezegd heeft mits den langhen tijt geleden sijnde. Freyns Thunis en Francis Aerts weten niets.
Of zij, getuigen, ook geen goede memorie hebben van hetgene Jan Thunis ooit met Johanna Maria van vreye ende trouwe heeft gesproken en zij getuigen de woorden nog wel weten die zij in herbergen en op andere plaatsen hebben verteld?
Goort Thunis Vreynsen en Freyns Thunis weten niets. Francis Aerts weet niets meer toe te voegen aan hetgene hij heeft getuigd.
De attestanten hebben deze getuigenissen, nadat deze aan hen voorgelezen zijn, bevestigd en hebben daarop de eed afgelegd. 

Johanna Maria Hoefnagels trouwde twee weken later met Hendrick Robben Kivits en gezien het tijdstip werden er vermoedelijk vragen gesteld naar aanleiding van de drie proclamaties bij dit huwelijk. Johanna Maria Hoefnagels komt later in deze bewoningsgeschiedenis nog ruimschoots aan bod.

Frans Jan Goort Hoefnagels was ook in het bezit van een nabijgelegen huis (zie Jan van Havenstraat 50). Sophia Cornelis Horckmans is als Feijke Frans Hoefnagels op 24-08-1721 te Asten overleden en Frans Jan Goort Hoefnagels is op 15-11-1721 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

Als zoon Johannes Frans Hoefnagels ongehuwd komt te overlijden, wordt de erfenis bekend aan de hand van een taxatie van zijn 1⁄6e deel:

Asten Rechterlijk Archief 162; 01-09-1724:
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Frans Hoefnagels begraven op 22-06-1724. De taxatie is gedaan op verzoek van Mattijs van de Cruys, als een der mede-erfgenamen. 1⁄6e deel in waarde:
Hhuis, hof en aangelag 11 lopense, ene zijde Willem van Weert en anderen, andere zijde Francis Conincx en den Dijck ƒ 66,-
Land den Wetert 4 lopense, ene zijde de kinderen Peeter Rijnders, andere zijde Jan Frans Keysers ƒ 6,-
Land den Grootenacker 7 lopense, ene zijde Goort Kanters, andere zijde Wilbert Peeters ƒ 15,-
Land den Stockacker 1 1⁄2 lopense, ene zijde 't gewezen Convent, andere zijde Joost Jan Meuje ƒ 3,-
Land de Loo 5 copse, ene zijde 't gewezen Convent, andere zijde Joost Jan Meujen ƒ 1,-
Land Mettenacker 3 lopense, ene zijde Jan Peeters van Rest, andere zijde Jan van de Cruys ƒ 5,-
Land den Berg 5 copse, ene zijde Peeter Dircx, andere zijde de weduwe Peeter Roefs ƒ 2,-
Groes den Bogt 6 lopense, ene zijde de weduwe Jan Peeter Kanters, andere zijde de weduwe Jan Franssen ƒ 16,-
Groes aan den Ommelsenbos 4 lopense, ene zijde Hendrik Thopoel, andere zijde de weduwe Jan van den Broeck ƒ 25,-
Totaal aan onroerende goederen: ƒ 139,-
Het huis, hof en aangelag zijn voor het geheel belast met ƒ 0-15-0 per jaar aan den Armen van Asten, 1⁄6e in kapitaal ƒ 3-02-8
ƒ 0-02-8 per jaar aan de Kerk van Asten, 1⁄6e in kapitaal ƒ 0-10-6
De Grootenacker is belast met ƒ 0-2-8 per jaar aan de Heer van Helmont, 1⁄6e in kapitaal ƒ 0-10-6
Totaal aan belasting: ƒ 4-03-4
Totaal onroerende goederen minus belasting ƒ 134,85

20e penning is ƒ 6-15-0.

De kinderen erven het huis, echter de goederen van zoon Henricus Hoefnagels worden in beslag genomen en in die acte worden ook zijn vader Frans Hoefnagels en zijn zwager Hendrik Kivits genoemd: 

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 266 verso; 03-11-1724:
Willem de With junior, deurwaarder, neemt uit kracht van een executoriaal de dato 09-11-1723 Raad van Brabant op een vrijwillige condemnatie de dato 29-09-1723 Raad van Brabant ten bate van Gijsbert Karman, impetrant van executie, als rentmeester van de Prince van Sulcbag getrouwd met Princes Henrita de Latoir d'Auvergne, Markieze van Bergen op den Soom en ten laste van Hendrik Kiviets, Frans Hoefnagels en Hendrik Frans Hoefnagels in arrest de onroerende goederen die Hendrik Frans Hoefnagels bezit te Asten. 

Wie zijn de in deze akte genoemde personen en wat is hun relatie met Hendrik Kievits en de familie Hoefnagels?
De markiezin van Bergen op Zoom is Marie Henriette de la Tour d'Auvergne, geboren te Bergen op Zoom op 24-11-1708 als dochter van François Egon de La Tour d'Auvergne en Maria Anne de Ligne d'Arenberg. Zij is op 15-02-1722 getrouwd met Johan Christiaan (Sulzbach), geboren te Sulzbach (D) op 23-01-1700 als zoon van Theodore Eustace en Eleonore Maria Amalia van Hesse-Rotenburg. Marie Henriette de la Tour d'Auvergne is op 28-07-1728 te Hilpoltstein (D) overleden en Johan Christiaan (Sulzbach) is op 21-01-1731 te Mannheim (D) hertrouwd met Eleonore Philippina Christina Sophia van Hesse-Rotenburg, geboren te Rotenburg (D) op 17-10-1712 als dochter van Ernest Leopold van Hesse-Rotenburg en Eleonore van Löwenstein-Wertheim-Rochefort.

Hieronder portretten van Marie Henriette de la Tour d'Auvergne, Johan Christiaan en Eleonore Philippina Christina Sophia van Hesse-Rotenburg:

Herlaer, waar de molen stond die door Hendrik Kivits werd bediend, was sinds 1662 in handen van het geslacht der graven de La Tour d'Auvergne2. Na de dood van haar vader François Egon de La Tour d'Auvergne in 1710, werd zijn enige kind, Marie Henriette de la Tour d'Auvergne, eigenaar van Herlaer. Door haar huwelijk met Johan Christiaan als Prins van Sulzbach, kwam Herlaer in het bezit van deze adellijke familie en na 1733 was dat haar zoon Charles Philippe Theodore, geboren te Brussel (B) op 11-12-1724. 

Johan Christiaan (Sulzbach) is op 20-07-1733 te Sulzbach (D) overleden en Eleonore Philippina Christina Sophia van Hesse-Rotenburg is op 23-05-1759 te Neuburg an der Donau (D) overleden.

In 1726 wordt door de kinderen van Frans Hoefnagels een deel van het huis verhuurd aan Frans Jansen Vriens (zie Marialaan 20):

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 9, 26-01-1726:
Jan Doenssen man van Josyn Frans Hoefnagels, Mattijs Franssen van de Cruys man van Cornelia Frans Hoefnagels mede voor, Alegonda Frans Hoefnagels, wonende te Eyndhoven, Hendrik Kiviets man van Jenne Mary Frans Hoefnagels, wonende te Recum, land van Luyck. Zij verhuren aan Frans Jan Vriens 1⁄5e deel in huis, hof, aangelag, land en groes te Ommel. De goederen zijn nagelaten door Frans Hoefnagels en Jan Frans Hoefnagels, hun schoonvader en broeder. Huurtermijn 8 jaar. Huursom ƒ 15,- per jaar. Groespacht 15 vat rogge per jaar; 2 vim dakstro per jaar en alle uitgaande lasten. 

Zoon Henricus Hoefnagels is geboren te Asten op 29-01-1679 en op 04-08-1712 te Asten getrouwd met Handerske Willem Aert Flipse, geboren te Asten op 30-04-1682 als dochter van Willems Flipse en Lucia Huybers en weduwe van Jan Colen (zie Voormalig huis G434):

Juncti sunt matrimonio Henricus Hoefnagels et Henrica Willems; testes Joannes Hoefnagels et Joannes Goorts.

In echt gebonden Henricus Hoefnagels en Henrica Willems; getuigen Joannes Hoefnagels en Joannes Goorts.

03

Het gezin van Henricus Hoefnagels en Handerske Willem Aert Flipse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 07-07-1713
2 Maria Asten 10-04-1715 Kind Asten 08-08-1715
3 Lucia Asten 07-05-1716 Asten 26-10-1749
Joseph Antoni Verhostert
Horst 03-09-1785
4 Cornelius Asten 16-09-1718 Kind Asten ±1718
5 Wilhelmus Asten 30-08-1720 Asten 08-09-1771
Elisabeth Aart Zegers
Asten 30-07-1783 zie Voormalig huis G92
6 Sophia Asten 13-09-1723 Asten 12-02-1747
Frans Jan Keijsers
Asten 11-08-1748
Tomas Coolen
Asten 01-03-1793

Henricus Hoefnagels hield wel van een drankje, maar deed vreemde zaken onder invloed:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 145 verso; 05-02-1716:
Tileman Tileman Verdeyseldonck, Goort Joost Verberne en Lijneke Jansen, dienstmeyt van Jan Doensse. Zij verklaren ter instantie van Hendrick Hoefnagels. De eerste deponent dat hij, op 27-12-1715, is geweest in de herberg van Jan van Riet, waar ook waren Henrick Hoefnagels en Peeter Janssen Paulus, en daar gehoord heeft dat Hendrick Hoefnagels aan Peeter Janssen Paulus vroeg: "Wilt gij al 't goet van Jan Kolen coopen, dat ik tegenwoordig van Jan Colen besit, ik salt U geven voor 500 gulden". Waarop Peeter Janssen Paulus zei: "Ik sal se U daarvoor geven en tapt daar een ton bier op". Hij verklaart verder dat Hendrick Hoefnagels, zodra de koop gesloten was, op de stoel in den hoek van het huis van Jan van Riet zat als of hij dronken was en sliep. Dat toen zijn gekomen, de vrouw van Jan Doensse en de vrouw van Hendrick Hoefnagels, die hem, Hoefnagels, hebben "aangevat en alsoo gesleept, als eenen droncken mensch in de huysinge van Jan Doensse". De tweede deponent heeft gehoord, dat Peeter Jansse vroeg aan Hendrick Hoefnagels, of hij het goed, hetgeen hij, Hoefnagels, bezit van Jan Colen voor 500 gulden of 200 rijksdaalders wilde verkopen. Dit is door Henrick Hoefnagels toegestaan, waarop een ton bier lijcop is getapt. Hij verklaart verder dat Hoefnagels dan, in het passeren van de koop, sat slaapagtig en dat dan de vrouwen van Jan Doenssen en Hendrick Hoefnagels zijn gekomen en hem het huis uit hebben gesleept naar het huis van Jan Doensse. De derde deponente verklaart, dat Hendrick Hoefnagels te bedde gebragt is, wesende hij, Hoefnagels, soo droncken dat nergens van wist en eenige tijt geslapen hebbende vant bet is moeten opstaan en sonder blocken en hoet alsdoen uyt den huys is gelopen niet wetende wat hij dede of waar hij geweest was.

Van de eerder door Willem de With geëxecuteerde goederen, wordt uiteindelijk de oogst ter velde van Henricus Hoefnagels:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 285 verso; 11-07-1725:
Schepenen van Asten hebben gevisiteerd, op verzoek van Willem de With junior, deurwaarder, als hoogste inzetter van de door hem verkochte erfelijke goederen van Hendrik Hoefnagels getrouwd met Hendrien, weduwe Jan Colen, al de graangewassen en grassen staande te velde en die aan hem toebehoord hebben, uitgezonderd de goederen die Hendrik Hoefnagels van zijn vader en broeder Jan Hoefnagels bij erfenis heeft verkregen. De granen en gewassen hebben een waarde van ƒ 100,- en zijn gekocht door Gerrit van Riet, vorster.

Nogmaals een zaak waarbij Henricus Hoefnagels aan het pimpelen was:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 30-07-1727:
Pieter de Cort, drossard, verzoekt aan schepenen om namens hem te verhoren: Andries Antonis van Rijt, 36 jaar, Catarina, getrouwd met Martinus van Hoeck, 57 jaar, Jan Marten Doensen, absent en Hendrien, getrouwd met Jan Marten Doensen, 50 jaar.
Of U niet weet dat Gabriel Swanebergh, schoolmeester, op 4 januarij laatstleden met Hendrik Hoefnagels en Harske, zijn vrouw, in gesprek zijn geweest over de koop en verkoop van de goederen die Swanebergh bij aftrecken vant segel in den Hage hadde gecogt en voor desen toebehoort gehadt aen den voorschrevene Hoeffnagels. En of Swanenbergh 't zelfde land en huis door hem gekocht toen weer niet heeft verkocht aan Hoeffnagels, onder conditie dat de verkoopgelden, in termijnen betaald zouden worden. Of, gij lieden, toen bij de wijncoop niet mee hebt helpen drinken?
Andries Verrijt verklaart, dat hij in die tijd, 's avonds, rond acht uur, door Coenraat, de zoon van Gabriel Swanenberg, is geroepen om bij zijn, Coenraats, vader te komen. Daar gekomen zijnde, vertelde Swanenbergh dat hij aan Hendrik Hoefnagels het huis en land had verkocht. Hij heeft ze geluk gewenst en is verzocht om de wijncoop mee te drinken. Hij is daar gebleven tot 's avonds tussen elf en twaalf uur en in welke tijd zij de voornoemde koop en verkoop menigmaal hebben besproken en laten blijken dat zij beide vergenoegt waren.
Catryn Martinus van Hoeck verklaart, dit artikel waar te zijn. Zij voegt er aan toe, dat Swanenberg vroeg: "Wanneer sulde gij mijn gelt geven, neempt den tijt lang genog, want geen gelt geenen coop". Waarop Hendrik Hoefnagels antwoordde: "Dat spreekt van selfs, nu te Ligtmis, den eenen termijn en 't oicx den anderen". Zij verklaart verder dat men tot laat in den avond jenever dronk.
Hendrien Jan Marten Doensse verklaart, dat zij, rond Nieuwjaar, 's avonds ten huize van Gabriel Swanenberg is gekomen en dat daar ook was Hendrik Hoefnagels en zijn vrouw. Zij waren in vrintschap aan het drinken. Ook zij werd uitgenodigd op de lijcoop. In dat gezelschap heeft de vrouw van Hendrik Hoefnagels, met stemverheffing en vreugde, gezegd: "Ik heb een kint gebaart" voegende daarbij: "Ik heb mijn dinge weer, wij sijn overeengecomen en geaccordeert". Zij weet niet hoeveel de koop bedragen heeft doch wel gehoord dat Hoefnagels met Lichtmis geld moest geven.
Of U weet of door Hendrik Hoefnagels, of zijn vrouw, op deze koop enig geld is betaald of leverantie gedaan?
Catryn Martinus van Hoeck verklaart, gezien te hebben, dat als de mannen in handeling waren dat Harske naar huis is gegaan en een potje boter heeft gehaald en aan de vrouw van Swanenberg gegeven, zeggende: "Vrouw Swanenberg, kom. haalt morgen nu ook speck, als U belieft".
Hendrien Jan Marten Doense verklaart, dat Swanenberg en zijn vrouw haar hadden gezegd dat Hendrik Hoefnagels hun al een half beest had geleverd. Van Harske, had zij gehoord dat die aan Swanenberg had gegeven twee hemden en laken tot een bocx.

Er wordt afstand gedaan van de erfenis van een stiefzoon:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 97 verso; 14-01-1728:
Hendrik Hoefnagels en Hendrina, zijn vrouw, doen afstand van alle erfgoederen welke Michiel Jan Colen, haar, tweede, comparants, zoon uit haar eerder huwelijk met Jan Colen, heeft nagelaten.

De eerder genoemde Johan Christiaan, Prins van Zulsbach, heeft de verpondingen niet betaald evenmin als procureur Gerrit van Oldersum en de eerder geëxecuteerde goederen worden verkocht: 

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 175, 01-10-1731:
Michiel de Gaase, deurwaarder, executeert ten behoeve van Goort Antonis van Bussel en Goort Canters, collecteurs der verponding, 1729, de goederen, zijnde 4⁄5e deel, welke toebehoren voor 3⁄5e deel aan Prins Johan Christiaan Zulspach Nomen Uxoris en voor 1⁄5e deel aan Gerrit van Oldersom hen aangekomen volgens brieven van onwillig decreet van de Raad van Staten van Brabant op 30-07-1726. Hij verkoopt aan Antony Antony Voermans een huis, hof en aangelag te Ommel geheel 1 lopense, ene zijde Willem van Weert.

De kinderen van Henricus Hoefnagels worden onder toezicht gesteld van voogden en uiteindelijk wordt het huis geëxecuteerd, getaxeerd en komt dan volledig in bezit van de kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 27 folio 64, 29-10-1732:
Gezien het request van Marselis Driessen en Jan Goort Gerarts momboiren van de drie onmondige kinderen van Hendrik Hoefnaegels en Hendrina Willem Aerts, waarbij de momboiren aantoonden dat Hendrik en zijn vrouw, ter opvoeding van deze kinderen hadden geprofiteert de geringe inkomsten van de goederen de voornoemde kinderen competerende. Nu is het zo dat Hendrik Hoefnaegels, hun vader, niet alleen tot decadentie is geraekt, maer ook voor desen jaare is afgebrant en alsoo buyten staet om haer kinderen de incomsten te laten profiteren. Antony Voermans heeft de kinderen opgenomen en de supplianten, ten behoeve van de kinderen, aangeboden een huis en landerijen, te Ommel en door hem, ten behoeve van zijn zoon, Antony, gekocht.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 204 verso, 11-11-1732:
Antony Voermans voor zichzelf en mede voor zijn zoon, Antony en Marcelis Andriessen en Jan Goort Geradts, als momboiren van de onmondige kinderen van Hendrik Hoefnagels en Hendrien Aarts Willem Smits, laten taxeren 4⁄5e deel in een huis, hof en aangelag te Ommel geheel 1 lopense, ene zijde Willem van Werth. Belast met 4⁄5e deel van ƒ 0-15-0 jaarlijks aan de Heren van Asten, 4⁄5e deel van ƒ 0-02-8 jaarlijks aan de Kerk van Asten, 2 blanck jaarlijks aan de Heer van Helmont. Deze goederen zijn hen aangekomen op 01-10-1731 bij executieverkoop van Frans Hoefnagels.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 207 verso, 13-12-1732:
Antony Voermans, mede voor Antony, zijn zoon, verkoopt, bij erfmangeling, aan Marcelis Driessen en Jan Goort Gerards als momboiren van de drie onmondige kinderen van Hendrik Hoefnagels gehuwd geweest met Hendrina Willem Aarts. het 4⁄5e deel in huis, hof en aangelag te Ommel geheel 1 lopense, ene zijde Willem van Werth. Belast met 4⁄5e deel van ƒ 0-15-0 jaarlijks aan de Heer van Asten, 4⁄5e deel van ƒ 0-02-8 jaarlijks aan de Kerk van Asten, 2 blanck aan de Heer van Helmont. Koopsom ƒ 400,- à 4%.

Bij de verpondingen van 1737 worden de kinderen van Henricus Hoefnagels als eigenaars genoemd:

Verpondingen XIV-61 folio 62 verso, 1737:
Kinderen Hendrik Hoefnaegels.
Huijs, hoff en aangelagh 4 lopense. In de bede ƒ 4-16-0.

Jennemaria Hoefnagels schenkt haar kindsdeel in de erfenis van haar grootvader aan haar kinderen, die in Princenhage wonen:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 285 verso; 25-05-1742:
Jennemaria Hoefnagels getrouwd met Adriaan van Creyl ziet af van de goederen haar nagelaten bij de dood van haar ouders te weten 1⁄5e deel in huis, land en groes. Zoals in bewoning en gebruik bij Hendrik Frans Hoefnagels. Zij laat de goederen aan Hendrik en Cornelis Kievits, haar wettige kinderen, wonende in het Haagje, bij Breda, welke verklaren deze erfenis van Frans Hoefnagels, hun grootvader, te aanvaarden.
Hendrik Kievits, molenaar, in het Haagje, bij Breda mede namens zijn broeder, Cornelis, ook wonende in het Haagje, geeft procuratie aan Antoni Heycoop, procureur, om namens hen het gerechte 1⁄5e deel der goederen nagelaten door wijlen Frans Hoefnagels, hun grootvader, te vertegenwoordigen in de verdeling van de nalatenschap van hun voornoemde grootvader.

Kort daarna en misschien wel daardoor een toffelpartij met Johanna Maria Hoefnagels als slachtoffer, haar broer Henricus Hoefnagels en diens zoon Willem doen daar aan mee:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 8; 28-06-1742:
Verhoor van Anna Maria Hoefnagels getrouwd met Adriaan van Kreyl, te Ommel.
Of zij op zaterdag, 23 juni, 's avonds, rond 9 uur, in haar huis, te Ommel, zich niet heeft uitgekleed en naar bed is gegaan, terwijl haar man bij een van de naburen was, hebbende de deur op de cling geset of dichtgedaan. En of, nadat zij enige tijd op bed gelegen had, rond 10 uur, met geraas en geschreeuw in haar huis zijn gekomen, Willem Hendrik Hoefnagels, Jan Vrients met zijn knecht, genaamd, Aalbert Hendrik Aalbers en de knecht van Jan Flipsen, te weten Tielen Hendrik Slaats alsmede de zoon van Hendrik de Snijer of Hendrik Deyne, zijnde genaamd Jan Hendrik Deenen alsmede Ferdinandus den Dubbelen?
Anna Maria Hoefnagels verklaart gezien te hebben, Aalbert Hendrik Aalbers, Tiele Hendrik Slaats, Jan Hendrik, Jan Hendrik Deenen en Ferdinandus den Dubbelen, Willem Willem Roefs alsmede de scheper of knecht van de kinderen Jan Joosten, Piet Paulussen, knecht van Antony Coolen en een menigte andere mensen, die zij door de grote alteratie niet herkend heeft.
Of deze personen, allen wonende te Ommel, tesamen niet voor haar bed kwamen, zeggende: "Sa, kievit op en kleet U aan" en of zij, toen ze dit niet wilde doen, haar niet aanpakten en met geweld van het bed trokken, doende haar de kleren aan, gelijk men dat een kind doet, zeggende: "Doe, duyvel, wij sulle U door het water sleepen"?
Ja, zo is het gegaan.
Of de voornoemde personen haar vervolgens niet met een touw gebonden hebben en haar daarmee uit haar huis getrokken hebben tot aan het huis van Jan Frans Keyzers, waar dezelfde personen haar op een mist off slagkar legde en haar daarmee voorttrokken door de straat van Ommel, tot aan de Waterpoel bij het Broek, alwaar zij van de kar genomen werd en met een touw dat om haar lijf gebonden was door het water van de poel getrokken werd en haar verscheidene malen in het water stooten?
Ja, ze is getrokken en gesleept tot aan het huis van Jan Verrijt, te Ommel, aldaar op de kar gelegd en getrokken tot aan het huis van Antoni Coolen, herbergier, te Ommel, alwaar haar gevraagd werd: "Off sij brandewijn luste te drinken". Vandaar is zij met de kar gebracht tot aan de waterpoel en aldaar door meergenoemde personen en andere, een touw om haar middel gebonden. Roepende de zoon van haar broer met naam Willem Hendrik Hoefnagels: "Sa, duyvel hier, gij moet sterven", waarop de andere haar door het water hebben getrokken. Weer aan de oever zijnde wilde men haar noodzaken om genade te roepen. Dit heeft zij niet wilen doen, maar alleen verzocht om eens voor haar zonde te mogen zuchten, als niet anders verwachtende van ter dood gebracht te worden. Zo hebben diezelfde personen haar tegenover de waterpoel in een diepe sloot of graaf gesmeten en haar terlangs hier door getrokken. Doch alvorens tot die extremiteit van door de graaf getrokken te worden, gehoord te hebben dat door de knecht van Antoni Coolen werd geroepen: "Schelmen of duyvels, laet los, want sij is te vast geseelt" het touw is toen wat losser gebonden, alvorens zij door de graaf getrokken werd.
Of de voornoemde personen, nadat zij zo mishandeld en door het water gesleept was, wederom niet op de kar gelegd is en alzo thuis gebracht onder een groot geraas en geblaas van hoorns en wie hier op blaasden. Ja, zij is gebracht tot het huis van Jan Verrijt. Wie op de hoorns geblazen heeft weet zij niet. Wie er nog meer meegeholpen off handdadig, of toeschouwer en omstanders waren geweest?
Haar broer, Hendrik Hoefnagels, Peter Keysers, Ferdinandus den Dubbelen, Mattijs Jacob Kuypers, die haar ook nog gestooten heeft. Zij verklaart verder niets te weten dan dat acht dagen tevoren haar hof geheel is geruïneerd door een partij jonge mensen.

Interrogatorium voor Jan Verrijt, oud borgemeester, te Ommel, Joost Jan Coopmans, te Ommel, Antony Antonis Zegers, te Ommel, Peter Kuypers, te Ommel en Jan Antonis Dielis, aan het Laarbroek.
Of zij, op zaterdag, 23 juni laatstleden 's avonds, om 10 uur, niet een groot geraas en op verscheidene hoorns hebben toeten en blazen hebben gehoord, te Ommel. En wie blaasde op de hoorns alsof er een alarm was?
Jan Verrijt, Antony Antonis Zegers en Peter Kuypers hebben het blazen wel gehoord weten echter niet wie dit deden.
Joost Jan Coopmans heeft Jan Teunis Dielis eens zien blazen op de hoorn.
Jan Antonis Dielis heeft zelf geblazen.
Of op dat geraas en geblaas iedereen niet uit zijn huis kwam en van alle kanten te Ommel vergaderden. Wie en waar vandaan kwamen die personen?
Jan Verrijt weet niets
Joost Jan Coopmans heeft Tijs van Bussel en zijn knecht gezien, Antoni Coolen, Hendrik Hoefnagels, Meester Hendrik Halbersmit en anderen
Antony Antonis Zegers heeft alleen een menigte gezien.
Peter Kuypers heeft ook de voornoemde personen gezien, alsmede Tomas Coolen, de vrouw van Peter van de Vorst en anderen.
Jan Antonis Dielis heeft gezien de knecht van Tony Coolen, Arnoldus Dirk Timmermans en zijn broer, Willem Hendrik Hoefnagels, Aelbert Hendrik Aelbers en anderen.
Of toen niet enige jongelui zijn gegaan in het huis van Adriaan van Creyl, te Ommel. En of de personen die in het huis gegaan waren de vrouw van Adriaan van Creyl niet van het bed hebben gehaald, gekleed en met touwen gebonden, haar daarmede uit haar trekkende en slepende tot aan het huis van Jan Frans Keyzers?
Allen weten dat niet.
Of de voornoemde lieden, de vrouw van Adriaan van Creyl van haar bed en uit haar huis hadden gehaald, op een mestkar gelegd en haar trekkende tot aan het Ommelsbroek, waar een poel is?
Jan Verrijt heeft een persoon gezien op de kar.
Joost Jan Coopmans heeft de vrouw van Adriaan van Creyl gezien.
Antony Antonis Zegers heeft een vrouwspersoon gezien, die op een kar langs zijn huis kwam en heeft horen zeggen dat het de vrouw van Adriaan van Kreyl was.
Peter Kuypers heeft de vrouw van Adriaan van Creyl gezien.
Jan Antonis Dielis weet van niets.
Of de vrouw van Adriaan van Kreyl niet uit haar huis is gehaald, gebonden op de kar gelegd en getrokken door Willem Hendrik Hoefnagels, Jan Vrients met zijn knecht Aelbert Hendrik Aalberts, de knecht van Jan Flipsen te weten Tiele Hendrik Slaats, alsmede Ferdinandus den Dubbelen en anderen?
Jan Verrijt heeft wel iemand op de kar zien leggen doch niet wetende wie.
Joost Jan Coopmans weet niet wie de kar trok, deze was voorbij zijn huis eer hij de voordeur uitkwam.
Antony Antonis Zegers weet van niets.
Peter Kuypers weet niet wie de kar trok, deze was voorbij zijn huis eer hij de voordeur uitkwam.
Jan Antonis Dielis weet van niets.
Wat voor personen er meer waren die de kar voorttrokken?
Allen weten dit niet.
Of dezelfde personen haar niet van de kar hebben genomen en met een touw verscheidene malen door het water trokken, zeggende: "Sulde U man beter te eete geven, of wij sulle U nu versuypen"?
Jan Verrijt heeft gezien dat het een vrouw was en gehoord, dat het de vrouw was van Adriaan van Kreyl.
Joost Jan Coopmans heeft gezien dat Jan Vrients, Aalbert Hendrik Aalberts en Willem Hendrik Hoefnagels dit deden.
Antony Antonis Zegers weet niets, is niet uit zijn huis geweest, maar Adriaan van Creyl, die in zijn huis was, gezelschap heeft gehouden.
Peter Kuypers Weet, dat het de vrouw van Adriaan van Creyl is geweest, echter niet wie dit gedaan heeft.
Jan Antonis Dielis weet niets.
Of, nadat zij door het water was gesleept, weer op de kar werd gelegd en teruggebracht tot aan het huis van Jan Verrijt en dan verder naar huis is gesleept en wie daarbij present waren?
Jan Verrijt heeft een en ander wel gezien doch weet niet wie de kar trokken.
Joost Jan Coopmans heeft de voornoemde personen gezien en ook dat Piet Paulus, de knecht van Antony Colen de vrouw mee op de kar heeft gelegd. Hij weet echter niet wie er nog meer bij waren.
Antony Antonis Zegers weet niet wie er bij waren, ze zijn er wel mee langs zijn huis gekomen.
Peter Kuypers heeft gezien dat ze de voornoemde vrouw van Adriaan van Kreyl weder heen joegen.
Jan Antonis Dielis weet van niets omdat hij niet present is geweest. Hij is echter wel in haar huis geweest toen zij thuis was gebracht en met haar natte kleren bij het vuur zat. Hij heeft toen in huis gezien, Tielen, de knecht van Jan Fhilipsen en de knecht van Antony Colen die tegen de voornoemde zeiden: "Sal je nu gelooven, dat je het niet meer doen sult, off anders sullen wij nog anders handelen".
Of zij nog meer weten?
Jan Verrijt, Joost Jan Coopmans, Antony Antonis Zegers en Jan Antonis Dielis weten niets meer.
Peter Kuypers, weet niets meer, doch wil een en ander niet onder eede bevestigen. Hiertegen protesteerde de drost.

Foto van een toffelpartij, een volksgerecht waarbij mensen op karren door het dorp worden gevoerd:

04

Verhoor van Pieter Paulus, 1e deponent en Joost Jan Kuypers, 2e deponent, beiden te Ommel. Betreft het verhoor in de zaak Anna Maria Hoefnagels getrouwd met Adriaan van Kreyl. De vragen komen grotendeels overeen met die in de vorige verhoren gestelde. De tweede deponent weet eigenlijk niets van de zaak, heeft wel een en ander gezien maar niets onderscheiden. De eerste deponent verklaart ondermeer dat Willem Hendrik Hoefnagels met het seel in de hand met de voorschreven vrouw in het water was gegaan. Dat hij het seel zelf mee heeft verbonden, in de mening zijnde, van haar geheel te ontbinden, door compassie en medelijden, dit is hem echter belet geworden door de omstanders, echter niet wetende wie hem dit belet heeft.
Of na hetgeen voorschreven, gedaan zijnde niet werd gezegd tegen de voornoemde vrouw in haar huis door een van de omstanders werd gezegd: "Sal je nu belooven dat gij het niet meer sult doen, want anders sullen wij nog anders handelen"?
Hij heeft wel gehoord dat door de omstanders gezegd en gevraagd werd: "Belooft ge nu dat gij U sult beteren", maar heeft niet gehoord dat gezegd werd: "Wij sullen U anders handelen". Zij bevestigen hun verklaring onder eede.

Deze toffelpartij geeft een mooi kijkje in de be)woning van Ommel in het midden van de 18e eeuw. Vrijwel alle jongelingen uit de Jan van Havenstraat nemen deel aan dit volksgericht en de 56-jarige Anna Maria Hoefnagels is het slachtoffer. Zij dankt de bijnaam "kievit" aan haar eerste huwelijk met Hendrik Kievits te Asten op 26-01-1711 en is na een kort tweede huwelijk te Deurne op 13-12-1739 met herbergier Dirk Peters van den Bloemen, hertrouwd te Asten op 20-01-1742 met Adriaan van Kreyl. Helmonder Adriaan van Kreyl had ook al twee huwelijken achter de rug te Helmond op 10-07-1712 met Catharina van Tricht en op 10-06-1726 te Asten met Elisabeth Voermans.

Het waarom van deze toffelpartij is niet duidelijk, meestal was de reden dat verloofden op het laatste moment van hun huwelijk afzagen of door huwelijkse ruzies. Aangezien haar broer Hendrik en diens zoon Willem Hendrik Hoefnagels het voortouw namen bij de tafelpartij, kan het ook wel geweest zijn dat zij haar kindsdeel in een erfenis aan haar kinderen uit het eerste huwelijk heeft geschonken.
Hoe dan ook die inkijk in de Ommelse samenleving geeft ons de kans om een kleine reconstructie te maken van de deelnemers en de gebeurtenissen. Aan de hand van de genoemde namen gaan we na, wie zij waren na waar zij woonden en hoe en waar de tocht met de kar en het slepen door de poel en sloot is verlopen. De tabellen hieronder geven de namen, geboortedata, beroepen en huizen van de in het archiefstuk genoemde personen weer:

Naam toffelaar Geboorteplaats en datum Referentie Beroep Woning Kadaster
Willem Hendrik Hoefnagels Asten 30-08-1720 zie dit huis Knecht (neef) 18 B512
Hendrik Hoefnagels Asten 29-01-1679 zie dit huis Boer (broer) 18 B512
Jan Vrients Asten 23-06-1712 zie Marialaan 20 Boer 15 B504
Albert Hendrik Aelbers Asten 10-02-1720 zie Marialaan 20 Knecht 15 B504
Jan Flipsen Asten 19-12-1694 zie Voormalig huis B409 Boer 13 B409
Tielen Hendrik Slaats Asten 20-03-1715 zie Voormalig huis B409 Knecht 13 B409
Jan Hendrik Deyne (de snijer) Asten 10-04-1715 zie Voormalig huis B503 Kleermaker 10 B503
Ferdinandus den Dubbelen Someren 02-03-1719* zie Voormalig huis B450 en B451 Chirurgijn 9 B451
Willem Willem Roefs Asten 31-07-1721 zie Voormalig huis B401 Knecht 17 B394
Jan Joosten Asten ±1720
Piet Paulussen Asten 09-11-1719 zie Jan van Havenstraat 21 Knecht 21 B389
Antony Coolen Asten 29-05-1699 zie Jan van Havenstraat 1 Herbergier 14 B402
Jan Verryt Asten 19-12-1697 zie Kennisstraat 5 Boer 26 B376
Peter Keysers Asten 13-04-1693
Mattijs Jacob Kuypers Asten 04-11-1693
Tys van Bussel Asten 25-01-1704
Hendrik Halbersmit Winterberg 17-09-1682 zie Voormalig huis B453 Chirurgijn 9 B453
Tomas Coolen Asten 13-12-1698 zie Jan van Havenstraat 38 Boer 30 B531
Arnoldus Dirk Timmermans Asten 11-05-1720 zie Voormalig huis B450 en B451 Knecht 8 B451
Joost Jan Kuypers Someren 22-06-1701
Naam verhoorde Geboorteplaats en datum Referentie Beroep Woning Kadaster
Jan Frans Keyzers Asten 06-11-1678 zie Jan van Havenstraat 32 en 36 Boer 29 B529
Joost Jan Coopmans Asten ±1695 zie Voormalig huis B450 en B451 Boer 8 B450
Antony Antonis Zeegers** Asten 05-12-1705 zie Jan van Havenstraat 23 Boer 24 B388
Peter Kuypers Someren 08-12-1699
Jan Antonis Dielis Asten 23-07-1696 zie Voormalig huis G154 Boer 7 G154
Naam slachtoffer Geboorteplaats en datum Referentie Beroep Woning Kadaster
Adriaan van Kreyl Helmond ±1676 Boer (echtgenoot) 22 B383
Anna Maria Hoefnagels Asten 13-10-1686 Boerin (slachtoffer) 22 B383

*  vader van de latere bisschop Henricus den Dubbelden, geboren te Asten op 14-12-1769 en was waarschijnlijk in de leer bij chirurgijn Hendrik Halbersmit
** buurman Zeegers waar Adriaan van Kreyl op bezoek was

Het is gissen waar Anna Maria Hoefnagels samen met Adriaan van Kreyl precies een kamer in een huis heeft, zoals we uit onderstaand archiefstuk opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 23 folio 117, 02-07-1742:
Hendrik Peter Driessen, armmeester, aanlegger contra Adriaan van Creyl, gedaagde. Aanlegger heeft, als armmeester, te vorderen van de jaarhuur van de huysinge off camer aan den Armen toebehorende en door gedaagde bewoond tot Pasen 1741 een rest van ƒ 1-15-0 en tot Pasen, 1742 ƒ 7-00-0.

Later blijkt dat Adriaan van Kreyl nog een langlopende schuld heeft staan en daarvoor een deel van het huis moet verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52, 09-10-1747:
Jenneke Bexc, weduwe Hendrick van den Broeck, te Helmondt, aanlegger contra Adriaan Hendriks van Creyl, gedaagde. Gedaagde is, sinds 16-02-1726, schuldig aan Hendrik van den Broeck, te Helmondt ƒ 60,- à 3,33%. Crediteur is overleden, aanlegster heeft zijn roerende goederen geërft. Renteachterstand is 21 jaar ƒ 42,-.

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 190 verso, 15-01-1748:
Adriaan Hendriks van Creyl geeft machtiging aan Michael van Nieuwstad, procureur, te Helmont, te verkopen de helft in huis, stal, en verscheidene percelen groes en land te Ommel. De goederen zijn hem aangekomen bij huwelijk met zijn tegenwoordig absente vrouw. De andere helft komt toe aan de voorschreven vrouw en haar kinderen. Met de verkoop kan het schepenvonnis de dato 18-12-1747 ten zijne laste worden voldaan. Michael van Nieuwstad, procureur, te Helmont, verkoopt namens Adriaan van Creyl de goederen hem aangekomen bij het huwelijk met zijn vrouw, Jenneke Maria Hoefnagels zijnde de helft de andere helft competeert aan zijn vrouw of deselver kinderen. Procuratie de dato 15-01-1748. De verkoop wordt gedaan om een vonnis te voldoen de dato 18-12-1747, Asten, ten laste van hem, verkoper, en ten behoeve van de weduwe Hendrik van den Broek, te Helmond. De goederen bestaan uit de helft van huis, stal, hof en aangelag te Ommel geheel 3 lopense, ene zijde Jan Verreyt, andere zijde Peter Jan Wilbers, ene einde Jan Goort Loomans, andere einde de gemeente.

Op basis van deze archiefdocumenten mogen we aannemen dat het een huis in de buurt van huis 22 in het huizenquohier betreft, later aangeduid als schop met kadasternummer B383. Bovendien staat erin dat Anna Maria Hoefnagels niet meer bij Adriaan van Kreyl in Ommel woont en is zij mogelijk na de toffelpartij uit Ommel gevlucht. Op onderstaande kadasterkaart uit 1832 zijn de namen van de toffelaars in het zwart gegeven en de namen van de mensen, die als getuigen zijn gehoord en slechts toeschouwer waren, in het blauw. In het rood de tocht die Anna Maria Hoefnagels vastgebonden te voet heeft moeten afleggen, eerst naar Jan Frans Keyzers, die echter geen kar ter beschikking stelde en daarna naar Jan Verryt. Van daar is zij op de kar gebonden en volgens de groene lijn gereden tot de herberg van Antony Coolen en vervolgens naar de waterpoel op het Ommels Broek gebracht.

Hoe is het verder met het echtpaar Kreyl-Hoefnagels gegaan? Adriaan van Kreyl komt op 77-jarige leeftijd nog voor in het archief van Asten en is vermoedelijk kort daarna overleden:

Asten Rechterlijk Archief folio 65 verso 10-11-1753:
Verhoor van Ida de Rover, 25 jaar, wonende bij predikant Alberts en Adriaan van Creyl, 77 jaar. Of zij in de nacht, tussen dinsdag en woensdag, zijnde geweest de nacht, dat 's morgen bij Cotshausen, Jan Ture Loomans, de Heer van Hooff en bij de pastoor brieven gevonden zijn over hetgene voorgevallen is op 04-07-1753, niet gewaakt hebben bij de was of bleek van predikant Albers, op de pastorie, alhier? Het wordt bevestigend beantwoord, maar zij hebben niets gezien.

Zoon Hendrik Kievits van Anna Maria Hoefnagels woont in Oisterwijk en zijn moeder is waarschijnlijk in 1752 overleden; de goederen van Hendrik Kievits worden geëxecuteerd:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 237, 08-02-1752:
Wilhelmus de Bruyn, collecteur der verponding 1749, laat executeren de goederen van Hendrik Kiviets, te Ommel, voor zijn erfgenamen om daaraan te verhalen de verschuldigde verponding van dat jaar over de helft der voorschreven goederen, zijnde ƒ 4-8-6. De voornoemde onverdeelde helft bestaat uit huis, stal, schop, hof en aangelag geheel 3 lopense, ene zijde Jan Verreyt, andere zijde Peter Jan Wilbers.

Henricus Hoefnagels is op 02-01-1755 te Asten overleden; enkele jaren daarvoor is zijn dochter Sophia weduwe geworden, wordt er een taxatie van de goederen gemaakt en verkoopt zij haar deel in de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 26 verso, 06-11-1747:
Taxatie van de onroerende goederen van Francis Jan Keyzers overleden op 26-09-1747. Souvia Hoefnagels is weduwe en erfgenaam van de overledene. ¼ deel in een huis, hof en aangelag 1 lopense ƒ 40,-.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 79 verso, 02-12-1747:
Souvia Hendrik Hoefnagels weduwe van Frans Jan Keyzers verkoopt aan Jan Keysers, te Lommel de onbedeelde helft in een huis, hof en aangelag te Ommel geheel 1 lopense.

Volgens het huizenquohier over de periode 1736-1761 zijn de kinderen eigenaar en is Hendrik Hoefnagels bewoner van het huis. Na diens overlijden is zijn weduwe, Handerske Willem Aert Flipse, bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 18 Ommel Bewoners nummer 18 Ommel
1736 kinderen Hendrik Hoefnagels Hendrik Hoefnagels
1741 kinderen Hendrik Hoefnagels Hendrik Hoefnagels
1746 kinderen Hendrik Hoefnagels Hendrik Hoefnagels
1751 kinderen Hendrik Hoefnagels Hendrik Hoefnagels
1756 weduwe en kinderen Hendrik Hoefnagels weduwe Hendrik Hoefnagels
1761 weduwe en kinderen Hendrik Hoefnagels weduwe Hendrik Hoefnagels

Dochter Sophia Hendrik Hoefnagels is geboren te Asten op 13-09-1723 en op 12-02-1747 te Asten getrouwd met Frans Jan Keijzers en na diens overlijden te Asten op 26-09-1747, hertrouwt Sophia te Asten op 11-08-1748 met Tomas Marcelis Coolen, geboren te Asten op 13-12-1698 als zoon van Marcellus Petri Coolen en Maria Thomas Kanters (zie Jan van Havenstraat 32 en 36). Hij is sinds 07-03-1748 weduwnaar van Maria Leendert Hoogers en was daarvoor getrouwd met Catarina Frans Huybers Tielen:

06

De gezinnen van Tomas Marcelis Coolen met Catarina Frans Huybers Tielen, met Maria Leendert Hoogers en met Sophia Hendrik Hoefnagels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina* Asten 02-10-1728 Ongehuwd Asten 10-03-1755
2 Johannes* Asten 05-10-1735 Kind Asten ±1735
3 Franciscus* Asten 11-05-1738 Kind Asten ±1738
4 Petrus* Asten 14-01-1740 Kind Asten ±1740
5 Johannes* Asten 07-11-1743 Asten 31-03-1773
Aldegonda Jan Keijzers
Asten 14-06-1811 zie Wolfsberg 66
6 Maria* Asten 13-10-1745 Kind Asten 15-12-1746
7 Franciscus Asten 29-08-1749 Kind Asten 03-10-1749
8 Anna Maria Asten 29-11-1750 Asten 03-05-1789
Theodorus Gijsbert van Bijsterveld
Deurne 24-05-1805
9 Marcellus Asten 10-04-1753 Kind Asten 26-02-1755
10 Marcelis Asten 24-02-1756 Ongehuwd Asten 20-01-1816
11 Henrica Asten 10-05-1759 Kind Asten ±1759
12 Franciscus Asten 03-08-1761 Asten 03-05-1789
Johanna Joost van Moorsel
Asten 23-06-1848 zie Voormalig huis F210
13 Henricus Asten 10-06-1764 Asten 27-01-1793
Anna Maria Hendrik Vinken
Asten 09-10-1796
Joanna Maria van Bussel
Asten 17-11-1839

* kind uit het eerste huwelijk van Tomas Marcelis Coolen

Voor het derde huwelijk van Tomas Marcelis Coolen en het tweede huwelijk van Sophia Hoefnagels moeten zij huwelijkse voorwaarden opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 218 verso; 07-08-1748:
Staat en inventaris van Tomas Coolen getrouwd geweest met Maria Leendert Hoogers ten behoeve van zijn kinderen, Catarina en Jan. Hij wil hertrouwen met Souvia Hoefnagels. Roerende goederen onder andere een veere bed met toebehoren, zes slaaplakens, vijf stoelen, twee tinnen schotels en drie tinnen borden, diverse potten en ketels, landbouwgereedschap.
Tomas Coolen getrouwd geweest met Maria Leendert Hoogers wil hertrouwen met Souvia Hoefnagels, getrouwd geweest met Francis Keyzers. Zij maken huwelijksvoorwaarden. Zij brengen beiden de goederen in die zij bezitten. De nog te verwekken kinderen worden gelijk beschouwd aan de voorkinderen. Mocht de bruidegom voor de bruid, zonder kinderen te verwekken, komen te overlijden, dan zal de bruid uit de boedel ƒ 400,- ontvangen. Verder blijft alles voor de voorkinderen. Mocht de bruid voor de bruidegom komen te overlijden, zonder kinderen na te laten, dan zal ƒ 200,- uitgekeerd worden aan de naaste vrienden van de bruid.
De kinderen van Johanna Maria Hoefnagels en haar eerste man Hendrik Kievits verkopen hun erfdeel aan Hendrien, de weduwe van Hendrik Hoefnagels:
Asten Rechterlijk Archief 97 folio 77, 24-06-1755:
Hendrik Kievits, molenaar, te Oosterwijk en Cornelis Kievits, molenaar, te Oosterhout. Zij verkopen aan Hendrien Coolen, weduwe van Hendrik Hoefnagels 1⁄5e deel in huis, hof, aangelag, land en groes te Ommel. 40 lopense. 4⁄5e deel is van de kinderen Hendrik Hoefnagels. Koopsom ƒ 121,-.

Handerske Willem Aert Flipse, de weduwe van Hendrik Hoefnagels, overlijdt te Asten als Henrica Henrici Hoefnagels op 05-01-1763. Hieronder de begraafakte van Hendrik Hoefnagels en de doodakte van Handerske Willem Aert Flipse:

Zoon Willem Hoefnagels verkoopt zijn deel in het huis aan zijn zwager Tomas Marcelis Coolen, die daarvoor op Ostaden woonden (zie Voormalig huis F210):

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 127, 23-02-1764:
Willem Hendrik Hoefnagels verkoopt aan Tomas Marcelis Coolen, zijn zwager, 2⁄3e deel onverdeeld in een huis, schuur, stal, hof en aangelag te Ommel 4 lopense, ene zijde Hendrik Halbersmit, andere zijde Elisabet van de Loverbosch.

Tomas Marcelis Coolen heeft nog huishuur tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 93 verso; 07-10-1765:
Tomas Coolen, aanlegger contra Jasper Vervoort, gedaagde. Gedaagde is nog schuldig ƒ 12,- huishuur en groespacht, sinds Pasen 1765, van het huis dat hij nu in bewoning en gebruik heeft. 

Tomas Marcelis Coolen wordt beboet omdat hij geen acht sloeg op de brandveiligheid:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 2; 11-10-1773:
Den drost, aanlegger contra Tomas Coolen, te Ommel, gedaagde. Gedaagde is, op 17-09-1773, met een brandende lamp bevonden op zijn neere off stallinge. Beboet met ƒ 1-5-0.

Tomas Marcelis Coolen treedt op als toeziend voogd voor de kinderen van Joost van Wetten en uit die akte blijkt dat hij ook rietdekker van beroep is geweest:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 1; 15-03-1781:
Staat en inventaris opgemaakt door Adriaan van Duuren, als momboir over Willemyna en Catarina, onmondige kinderen van Joost van Wetten en Maria Roefs, gewoond hebbende te Ommel, beiden overleden. Tomas Coolen is toeziend voogd. Schulden die betaald zijn aan Tomas Coolen, arbeidsloon tijdens de ziekte ƒ 10-18-00 en Tomas Coolen, als decker ƒ 1-00-00.

De bewoningsgeschiedenis van het huis over de periode 1766 tot 1781 laat Tomas Marcelis Coolen als eigenaar en na 1767 ook als bewoner zien::

Jaar Eigenaar nummer 18 Ommel Bewoners nummer 18 Ommel
1766 Tomas Coolen Willem Hoefnagels
1771 Tomas Coolen Tomas Coolen
1776 Tomas Coolen Tomas Coolen
1781 Tomas Coolen Tomas Coolen

Na het overlijden van zijn zwager Willem Hoefnagels op 30-07-1783 ontvangt Tomas Marcelis Coolen een deel van de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 155; 01-09-1783:
Tomas Coolen getrouwd met Souvia Hendrik Hoefnagels en Lusia Hendrik Hoefnagels weduwe Joseph Verhorssert geassisteerd met Hendricus Verhorssert, beiden wonende te Horst, Elisabet Zeegers weduwe Willem Hendrik Hoefnagels geassisteerd met Jan Zeegers, haar broeder. Zij geven te kennen dat vermits het overlijden van voornoemde Willem Hoefnagels, zonder kinderen na te laten en ab intestato zijn nalatenschap is verstorven op de comparanten. Zij maken een accoord.
1e lot krijgen Tomas Coolen en Lusia Hendrik Hoefnagels. Zij zullen hebben en behouden hetgene van de zijde van hun overleden broeder is gekomen 1⁄8e deel van een huis, hof en wortelveld gekomen van Joost Doensen zoals hetzelfde in het geheel, op 30-06-1783, is verkocht; 1⁄3e deel in een akker aan de Pas 1 1⁄2 lopense naast Antoni Lomans; 1⁄3e deel in een akker aan de Pas 1 lopense 3 copse naast Arnoldus Hoefnagels; 1⁄3e deel in een akker aan de Meulen 3 copse naast Gerrit Brunas; 1⁄3e deel in een akker in de Becker 1 lopense 1 copse naast Jan Zeegers; 1⁄3e deel in een akker te Ostaden 1 lopense 3 copse naast de secretaris; 1⁄3e deel in een akker aan de Pastory 1 lopense naast de weduwe Joseph Sauve; 1⁄3e deel in een groesveld int Root 3 lopense naast Goort Lomans; 1⁄3e deel in een groesveld in de Haseldonk 2 1⁄2 lopense naast Evert van Geffen; 1⁄3e deel in een groesveld te Ostaden 1⁄3 van 1 lopense naast Gerrit Brunas; 1⁄3e deel in een groesveld int Linder 1 lopense naast Willem van Dijk. Belast met ƒ 4-00-0 per jaar aan de Armen van Asten; ƒ 0-10-0 per jaar aan de Kerk van Asten. De kleren en het linnen van Willem Hoefnagels; ƒ 450,- te ontvangen uit de boedel, te betalen door Elisabet Zeegers. Marge: 19-11-1783 de ontvangers van het 1e lot hebben elk ƒ 225,- ontvangen.

Later verdelen Tomas Marcelis Coolen en zijn schoonzus Lucia Hendrik Hoefnagels 

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 159; 01-09-1783:
Tomas Coolen getrouwd met Souvia Hendrik Hoefnagels en Lucia Hendrik Hoefnagels, weduwe Joseph Verhorssert geassisteerd met haar zoon, Hendricus Verhorssert, beiden te Horst. Zij verdelen de nagelaten goederen hen aangekomen van hun ouders en broeder.
1e lot krijgt Tomas groes de Haseldonk 2 1⁄2 lopense naast Evert van Geffen; groes te Ostaden 1 lopense naast Gerrit Brunas; land aan de Pas 1 1⁄2 lopense naast Antoni Lomans; land in de Becker 1 lopense 1 copse naast Jan Zeegers; land te Ostaden 1 lopense 3 copse naast de secretaris; land aan de Pastory 1 lopense naast de weduwe Joseph Sauve. Belast met de helft van ƒ 4-00-0 per jaar aan den Armen van Asten en de helft van ƒ 0-10-0 per jaar aan de Kerk van Asten.
2e lot krijgt Lucia land aan de Pas 1 lopense 3 copse naast Arnoldus Hoefnagels; land aan de Meulen 3 copse naast Gerrit Brunas; groes int Root aan de Vondel 3 lopense naast Goort Lomans; groes int Linder 1 lopense naast Willem van Dijk. Belast met de helft van ƒ 4-00-0 per jaar aan den Armen van Asten en de helft van ƒ 0-10-0 per jaar aan de Kerk van Asten.

Tomas Marcelis Coolen is op 27-10-1784 te Asten overleden en Sophia Hendrik Hoefnagels is als Fey Koolen op 01-03-1793 te Asten overleden. Hieronder de doodakte van Tomas Marcelis Coolen en de begraafakte van Sophia Hendrik Hoefnagels:

Na hun overlijden wordt hun gezamenlijke erfenis verdeeld onder de vijf nog in leven zijnde kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 145; 07-05-1793:
Jan Thomas Coolen, Marcelis Thomas Coolen, Francis Thomas Coolen, Hendrikus Thomas Coolen, Dirk van Bijstervelt, getrouwd met Anna Maria Coolen. Kinderen en erven van Thomas Coolen en Sophia Hoefnagels, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Jan Thomas Coolen ƒ 550,- uit te betalen door het 4e lot en enige roerende goederen.
2e lot krijgt Marcelis Thomas Coolen ƒ 650,- uit te betalen door het 3e lot. Marge: 13-01-1816 voldaan.
3e lot krijgt Francis Thomas Coolen huis, schuur, schop, hof en aangelag het Slootje 3 lopense, 28 roede, ene zijde weduwe Laurens Jelisse; land de Wegakker 1 lopense, 38 roede; land / groes den Duytsencamp 6 lopense, 15 roede; land de Somerkamp 3 lopense, 27 roede; land de Gartskamp 3 lopense, 18 roede waarvan 18 roede groes; land den Hopkamp 1 lopense, 35 roede; land de Bekkers 1 lopense, 14 roede; land tussen de Weegen 1 lopense; land Logtenakker 1 lopense, 44 roede; groes het Pastoryeveltje 2 lopense, 24 roede; groes het Kleynveltje 44 roede; groes het Wijvelt 6 lopense, 15 roede; groes Slootjensveltje 2 lopense, 39 roede; groes Slootjensveltje 1 lopense, 46 roede; groes de Horst 2 lopense, 24 roede. Belast met ƒ 2-14-0 per jaar aan de Kempenaar, te 's-Hertogenbosch, 1⁄6e deel van 2 vat rogge per jaar aan de Kempenaar, te 's-Hertogenbosch, ƒ 0-2-08 per jaar aan de Kerk van Asten, ƒ 0-3-10 per jaar aan het Huis van Asten, ƒ 0-4-08 per jaar aan het Huis van Asten. En zal de ontvanger van dit lot ƒ 650,- moeten uitkeren aan de ontvanger van het 2e lot.
4e lot krijgt Hendrik Thomas Coolen de kamer van het huis te Ommel met de schop en grote hof; ene zijde Dirk van der Weerden; land de Looakker 1 lopense, 3 rode; 2⁄3e deel in de Mettenakker; 3 lopense 38 roede; 2⁄3e deel van de Stokakker lopense, 27 roede; land den Bergakker 1 lopense, 31 roede; 2⁄3e deel van de Grootenakker 7 lopense, 2 roede; land de Wittert 2 lopense, 29 roede; groes het Weyvelt 11 lopense, 25 roede; 2⁄3e deel van het Aangelag 3 lopense, 34 roede; 2⁄3e deel van het Eeusel 6 lopense, 40 roede. Belast met ƒ 0-10-0 per jaar in een meerdere rente van ƒ 01-5-0 per jaar aan den Armen van Asten; 2⁄3e deel in een cijns van ƒ 0-2-8 per jaar aan het Huis van Helmond. En zal de ontvanger van dit lot - ƒ 650,- moeten uitkeren aan het 2e lot.
5e lot: Dirk van Bijstervelt een huis, behalve de kamer met de schuur, keuken en kleine hof aan het einde van de schuur te Ommel, ene zijde de straat; 1⁄3e deel van de Mettenakker 3 lopense, 38 roede; 1⁄3e deel van de Stokakker 1 lopense, 27 roede; 1⁄3e deel van de Grootenakker 7 lopense, 2 roede; land de Wittert 1 lopense, 24 roede; 1⁄3e deel van de Bogt 11 lopense, 25 roede; 1⁄3e deel van het Aangelag 3 lopense, 34 roede; 1⁄3e deel van het Eeusel 6 lopense, 41 roede. Belast met ƒ 0-5-0 per jaar in een meerdere rente van ƒ 0-15-0 per jaar aan den Armen van Asten, 1⁄3e deel van ƒ 0-2-8 per jaar aan het Huis van Helmond.

Het kleine huis wordt toebedeeld aan Hendrik Thomas Coolen en Dirk van Bijstervelt krijgt de rest van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 18 Ommel Bewoners nummer 18 Ommel
1798 Hendrik Thomas Koolen Hendrik Thomas Koolen
1803 Hendrik Thomas Coolen Hendrik Thomas Coolen

Bij de verpondingen in 1810 worden de kinderen Coolen samen als eigenaar van het huisje genoemd:

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 62, 1810:
Jan, Marcelis, Francis en Hendrikus Coolen met Dirk Gijsbert van Bijstervelt man van Anna Maria Coolen.
Souvia Hoefnagels weduwe van Tomas Coolen ½ en de kinderen ½.
Nummer 18 huijs, hoff en aangelag 4 lopense.

In het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 wordt Hendrik Thomas Coolen als eigenaar genoemd:

Kadaster 1811-1832; B511:
Huis, schuur en erf, groot 03 roede 32 el, Ommelsche horstje, klassen 8.
Eigenaar: Hendrik Thomas Coolen.

07

De verpondingen van 1810 en het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 over het grote huis geven Dirk van Bijsterveld en zijn dochter als eigenaar:

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 62; 1810:
Dirk van Bijstervelt ½ en sijn kint Anna Maria ½ bij versterf 1805 van sijn vrouw Anna Maria Colen.
Nummer 18 huijs, schuur en kleijne hof en ⅓ van aangelag.

Kadaster 1811-1832; B512:
Huis en erf, groot 04 roede 70 el, Ommelsche horstje, klassen 8.
Eigenaar: Dirk van Bijsterveld.
Opmerking: B511 en B512 zijn samen huis nummer 18

Hierboven de kadasterkaart met het kleine huisje en het grote huis en hieronder de kadastergegevens die daarbij behoren:

08

Hendrik Thomas Coolen is geboren te Asten op 10-06-1764 als zoon van Tomas Marcelis Coolen en Sophia Henrici Hoefnagels. Hij is op 27-01-1793 te Asten getrouwd met Annemaria Hendrik Vinken, geboren te Asten op 05-12-1770 als dochter van Henricus Adriaen Vinken en Helena Bruijsten van Someren (zie Voormalig huis A267). Annemaria Hendrik Vinken is als partner van Hendrikus Koolen op 02-07-1795 overleden en Hendrik Thomas Coolen hertrouwt op 09-10-1796 te Asten met Jennemie Antonie Aart van Bussel, geboren op 19-11-1769 te Asten als dochter van Antonie Aart van Bussel en Anna Maria Willem van Vlockhoven (zie Beekstraat 17). De gezinnen van Hendrik Thomas Coolen met Annemaria Hendrik Vinken en met Jennemie Antonie Aart van Bussel, wonend in het kleine huis B511:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Thomas Asten 02-01-1794 Asten 14-04-1837
Catharina Muijen
Asten 15-02-1876
2 Antonius* Asten 22-03-1797** Asten 06-05-1820
Anna Maria Eijsbouts
Asten 07-06-1848 dochter Wilhelmina zie Emmastraat 6
dochter Hendrika zie Voormalig huis G1413

*  kind uit het tweede huwelijk
** buurman Jan van Heugten doet aangifte; zijn nazaten wonen niet in Asten

Hendrik Thomas Coolen is op 17-11-1839 overleden en Johanna Maria Antonie van Bussel is te Asten op 22-06-1848 overleden, waarbij buurman Jan van Heugten aangifte doet.

Het andere gezin in het grote huis B512 bestaat uit Theodorus Ghisberti van Bijsterveld, geboren te Helmond op 24-04-1754 als zoon van Gijsbertus van Beijstervelt en Anna Verhees (zie Voormalig huis B507). Hij is te Asten op 03-05-1789 getrouwd met Anna Maria Tomas Coolen, geboren te Asten op 29-11-1750 als dochter van Thomas Marcelis Coolen en Sophia Henrici Hoefnagels. Het gezin van Theodorus Ghisberti van Bijsterveld en Anna Maria Tomas Coolen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 23-06-1791 Kind Asten 16-10-1791
2 Thomas Deurne 12-09-1793 Kind Deurne ±1793
3 Anna Maria Deurne 20-04-1796 Deurne 26-10-1821
Francis Hoeijmakers
Deurne 29-11-1843

Anna Maria Tomas Coolen is op 24-05-1805 te Deurne overleden en Theodorus Ghisberti van Bijsterveld is op 13-02-1839 te Deurne overleden.

Het kleine huis komt na het overlijden van Hendrik Thomas Coolen in 1839 in eigendom van Antonius Koolen, die het kort daarna doorverkoopt aan zijn broer Thomas Koolen, die ook het huis van de in Deurne wonende Theodorus Ghisberti van Bijsterveld koopt.

Rond 1865 worden huis B511 geheel en huis B512 gedeeltelijk afgebroken. Het resterende gedeelte krijgt kadasternummer B1009, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Het huis wordt bewoond door Thomas Coolen, geboren te Asten op 02-01-1794 als zoon van de eerdergenoemde Hendrik Thomas Coolen en Johanna Maria van Bussel. Hij is op 14-04-1837 te Asten getrouwd met Catharina Muijen, geboren te Asten op 26-02-1789 als dochter van Wilhelmus Jan Muyen en Jacoba Gerardi van Heugten (zie Voormalig huis E65).

In het bevolkingsregister van Asten wonen zij in het huis met huizingnummer B114 en vanaf 1869 huizingnummer B118:

12

Catharina Muijen is op 11-07-1871 te Asten overleden en Thomas Coolen is op 15-02-1876 te Asten overleden. Na hun overlijdens wordt het het huis overgenomen door dochter Johanna Maria Coolen, geboren te Asten op 29-09-1841. Zij is te Asten op 19-08-1864 getrouwd met Mathijs van de Vorst, geboren te Someren op 14-03-1830 als zoon van Mathijs van de Vorst en Johanna Gloudemans.

 

 

Rond 1880 wordt het huis afgebroken en wordt iets ten westen een nieuw huis gebouwd onder kadasternummer B1155, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Johanna Maria Koolen overlijdt te Asten op 11-02-1882 en Mathijs van de Vorst woont volgens het bevolkingsregister van Asten ook over de periodes 1890-1900 en 1900-1910 met zijn kinderen in het huis met huizingnummer B120 en daarna B116:

14

Mathijs van de Vorst is op 17-02-1905 te Asten en overleden en het huis wordt overgenomen door dochter Petronella van de Vorst, geboren te Asten op 04-12-1872 en op 11-02-1898 te Asten getrouwd met Johannes Giebels, geboren te Beek en Donk op 20-04-1863 als zoon van Laurens Giebels en Hendriena van Woensel. Zij wonen in het huis met over de periode 1910-1920 het huizingnummer B118 en over de periode 1920-1930 nummer B137 en ook bekend staand als Jan van Havenstraat 10:

15

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-10-1906 de geboorte van dochter Antonia:

Rond 1924 vindt er nog een aanbouw bij het huis plaats, resulterend in kadasternummer B1489, zoals weergegeven op nevenstaande kadasterkaart.

Johannes Giebels is op 27-09-1930 te Asten overleden en Petronella van de Vorst woont samen met haar kinderen ook over de periode 1930-1938 in het huis aan de Jan van Havenstraat 10:

16

Petronella van de Vorst is te Asten op 06-11-1946 overleden en hieronder de overlijdensakte van Johannes Giebels en het bidprentje bij het overlijden van Petronella van de Vorst:

17 18

De kinderen van Johannes Giebels en Petronella van de Vorst waren allen religieus3:

Petrus Johannes Giebels, zoon van Johannes Giebels (1863-1930) en Petronella van de Vorst (1872-1946), werd geboren te Ommel op 10 februari 1914. Twaalf kinderen werden in dit gezin geboren, doch drie ervan zijn als kind overleden. Van de meisjes, die naar het klooster gingen, is er ook één jong gestorven; één van de andere meisjes heeft onmiddellijk haar plaats ingenomen en ook haar naam overgenomen (Zuster Zita). Uiteindelijk waren er 4 meisjes in het klooster, Piet werd missionaris, zijn broer Rens en twee zussen bleven thuis te Ommel, waar zij zich sterk ingezet hebben voor de kerk en de devotie tot Onze Lieve Vrouw van Ommel. Ook hun jongste broer Piet nam een gerespecteerde plaats in in hun huis en in hun leven. Niemand van hen was getrouwd.

Piet ging in september 1926 als twaalfjarig jongetje, samen met zijn neefje Fried van Dijk, naar de missionarisopleiding te Nieuw Herlaer in Sint Michielsgestel, dat in april van dat jaar door de Sociëteit van Afrikaanse Missiën geopend was. Na de twee eerste jaren gingen de studenten verder met hun middelbare opleiding te Cadier en Keer. Daar had Piet in 1930 de treurige ervaring, dat hij zijn vader verloor aan maagkanker.

19 Links het familiegraf van de familie Giebels in Ommel.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-12-1938 het priesterfeest van Pater Giebels in Ommel:

20

In 1933 ging Piet naar Bemelen voor de studie van de philosophie en op 15 juli 1935 werd hij lid van de Sociëteit door de aflegging van zijn eerste eed. Daarna ging hij naar het seminarie 'Ore Place' te Hastings in Engeland waar hij theologie studeerde en tijdens het vierde studiejaar, op 17 december 1938, samen met acht andere klasgenoten, door Monseigneur Amigo priester gewijd werd. Père Piet Giebels was van 1939 tot 1974 missionaris in Afrika.

Rechts een artikel uit de Zuid-Willemsvaart van 02-07-1939, bij de inhuldiging van collega Fried van Dijk (zie Kennisstraat 1).

21

Petrus Johannes (Piet) Giebels is op 27-01-1996 te Maastricht overleden en hieronder zijn bidprentje:

22 23

Op basis van een tekening van een architect van 01-01-19514 is het huis na oorlogsschade in de Tweede Wereldoorlog destijds wederopgebouwd.

Ongeveer op de plaats van de Jan van Havenstraat 10 zijn in 1975 nieuwe woonhuizen gebouwd.

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelse Horstje
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Frans Hoefnagels Asten ±1645 Frans Hoefnagels Asten ±1645
1710 kinderen Frans Hoefnagels Asten 29-01-1679 Hendrik Hoefnagels Asten 29-01-1679
Ommel huis 18
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 kinderen Hendrik Hoefnagels Asten 29-01-1679 Hendrik Hoefnagels Asten 29-01-1679
1741 kinderen Hendrik Hoefnagels Asten 29-01-1679 Hendrik Hoefnagels Asten 29-01-1679
1746 kinderen Hendrik Hoefnagels Asten 29-01-1679 Hendrik Hoefnagels Asten 29-01-1679
1751 kinderen Hendrik Hoefnagels Asten 29-01-1679 Hendrik Hoefnagels Asten 29-01-1679
1756 weduwe en kinderen Hendrik Hoefnagels Asten 31-07-1673 weduwe Hendrik Hoefnagels Asten 31-07-1673
1761 weduwe en kinderen Hendrik Hoefnagels Asten 31-07-1673 weduwe Hendrik Hoefnagels Asten 31-07-1673
1766 Tomas Coolen Asten 13-12-1698 Willem Hoefnagels Asten 30-08-1720
1771 Tomas Coolen Asten 13-12-1698 Tomas Coolen Asten 13-12-1698
1776 Tomas Coolen Asten 13-12-1698 Tomas Coolen Asten 13-12-1698
1781 Tomas Coolen Asten 13-12-1698 Tomas Coolen Asten 13-12-1698
1798 Hendrik Koolen en Dirk Bijstervelt Asten 10-06-1774 Hendrik Koolen en Dirk Bijstervelt Asten 10-06-1774
1803 Hendrik Koolen en Dirk Bijstervelt Helmond 24-04-1754 Hendrik Koolen en Dirk Bijstervelt Helmond 24-04-1754
Kadasternummer B511
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B511 1832-1839 Hendrik Koolen Asten 10-06-1774
B511 1839-1841 Antonie Coolen Asten 22-03-1797
B511 1841-1868 Thomas Coolen Asten 02-01-1794
B511 1868 afgebroken
Kadasternummer B512
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B512 1832-1839 Theodorus van Bijsterveld Helmond 24-04-1754
B512 1839-1865 Thomas Coolen Asten 02-01-1794
B1009 1865-1876 Thomas Coolen Asten 02-01-1794 gedeeltelijke afbraak
B1009 1876-1880 Mathijs van de Vorst Someren 14-03-1830
B1155 1880-1905 Mathijs van de Vorst Someren 14-03-1830 nieuwbouw
B1155 1905-1924 Johannes Giebels Beek 20-04-1863
B1489 1924-1938 Johannes Giebels Beek 20-04-1863 aanbouw
Jan van Havenstraat 10
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1848 Hendrik Koolen Asten 10-06-1774 Anna Maria van Bussel Asten 19-11-1769 22-06-1848
1848-1859 Thomas Coolen Asten 02-01-1794 Catharina Muijens Asten 19-09-1789
B114 1859-1869 Thomas Coolen Asten 02-01-1794 Catharina Muijens Asten 19-09-1789
B118 1869-1871 Thomas Coolen Asten 02-01-1794 Catharina Muijens Asten 19-09-1789 11-07-1871
B118 1871-1876 Thomas Coolen Asten 02-01-1794 met kinderen 15-02-1876
B118 1876-1879 Mathijs van de Vorst Someren 14-03-1830 Johanna Maria Coolen Asten 29-09-1841
B117 1879-1882 Mathijs van de Vorst Someren 14-03-1830 Johanna Maria Coolen Asten 29-09-1841 11-02-1882
B117 1882-1890 Mathijs van de Vorst Someren 14-03-1830 met kinderen
B120 1890-1900 Mathijs van de Vorst Someren 14-03-1830 met kinderen
B116 1900-1905 Mathijs van de Vorst Someren 14-03-1830 met kinderen 17-03-1905
B116 1905-1910 Johannes Giebels Beek 20-04-1863 Petronella van de Vorst Asten 04-12-1872
B118 1910-1920 Johannes Giebels Beek 20-04-1863 Petronella van de Vorst Asten 04-12-1872
B137 1920-1930 Johannes Giebels Beek 20-04-1863 Petronella van de Vorst Asten 04-12-1872 27-09-1930
10 1930-1938 Petronella van de Vorst Asten 04-12-1872 weduwe Giebels
Referenties
  1. ^Molenaars op Halder (https://adoc.pub/queue/rapport-over-het-onderzoek-naar-de-herkomst-van-molen-de-kor.html)
  2. ^Oud-Nederland in de uit vroegere dagen, overgeblevene burgen en kasteelen, geschetst en afgebeeld, 1846 (https://www.delpher.nl/nl/boeken1/gview?query=%22johan+christiaan%22+sulzbach&coll=boeken1&identifier=sA1VAAAAcAAJ&rowid=1)
  3. ^Society of African Missions, le père Piet Giebels (https://defunts.smainternational.info/fr/necrologe/630-le-pere-piet-giebels)
  4. ^Wederopbouwboerderijen in Nederland (https://www.meertens.knaw.nl/bwb/page/boerderij/410)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 8 februari 2024, 17:10:24

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen