logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B524

Frans Tijs Willems is getrouwd met Elsken Reynders (zie Voormalig huis B55) en wordt eigenaar van een huis te Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 75 89; 17-06-1640:
Jan Willem Tijs en Thomas Aert Berckers als momboiren van Frans, onmondige zoon van wijlen Willem Aert Berckers verkopen aan Frans Tijs Willems, huis, hof, land, groes, hei enzovoorts te Ommel. Belast met 1 malder rogge jaarlijks aan het Clooster te Ommel. ½ vat rogge jaarlijks aan de Kerk van Asten, ƒ 6,- jaarlijks aan Jan van de Cruys, ƒ 100,- aan de erfgenamen van de Scholaster, ⅓e deel van ƒ 100,- aan de erven van de Scholaster uit een meerdere rente, ƒ 5,- jaarlijks aan de Heilige Geest van Asten, ƒ 50,- aan Frans Tijs Willems.

Het huis komt bij een erfenis in bezit van zwager Peter Reynders:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 89 verso; 10-01-1647:
Frans Tijs Willems voor zichzelf, Hanrick Gevers als momboir van de onmondige kinderen van Frans Tijs Willems gehuwd geweest met Elsken, dogter van Reynder Peter Nouwen ter eenre en Peter, zoon van Reynder Peter Nouwen geassisteerd met Marten Marcelissen en Meester Anthony Canters ter andere zijde. Zij delen hun goederen.
2e lot krijgt Peter Reynder Nouwen een huis en schuur, dries en land te Ommel, ene zijde Jan Canters, andere zijde Frans Tijs Willems.

Peter Reynders, soms ook wel Colen genoemd, breidt zijn bezit uit en is in de verpondingen van 1662 nog steeds eigenaar:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 68; 05-03-1657:
Marten Martens, Wilbort Martens, Joost Dircx man van Maeyken Martens. Allen erven van wijlen Marten Selen, hun vader. Zij verkopen aan Peeter Reynder Colen een huis, hof en hofstad te Ommel 4 lopense, ene zijde Anthony Canters, andere zijde Jan Canters, andere einde Jan Canters en de koper.

Verpondingen XIV-68 folio 46; 1662:
Peeter Reijnders, huijs.

Peter Reynders verhuurt zijn huis aan Jan Jansen van Rut:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio; 30 01-09-1698:
Peeter Reynders heeft in huur gegeven aan Jan Jansen van Rut een huis, hof, aangelag, land en groes te Ommel 30 lopense. Zoals reeds in bewoning en gebruik bij Jan Jansen van Rut. Huurtermijn 4 jaarlijks. Huursom ƒ 60,- jaarlijks akte is niet gepasseert.

Peter Reynders Colen is geboren rond 1620 als zoon van Reynder Peter Nouwen en Aelken Jan Willem Hendrickx van Heugten (zie Voormalig huis B55). Hij is rond 1648 getrouwd met Jeustien Marcelis Schepers, geboren te Asten rond 1622 als dochter van Marcelis Peter Schepers en Marie Joosten van de Vorst (zie Beekstraat 19). Hieronder het gezin van Peter Reynders Colen en Jeustien Marcelis Schepers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 25-08-1649 Asten 06-10-1674
Tomas Jan Anthonis Canters
Asten 24-09-1682 zie Voormalig huis B401
2 Johanna Asten 06-07-1652 Asten 02-11-1675
Jan Andreas Martens van de Leensel
Asten ±1730 zie Voormalig huis F732
3 Reynder Asten 20-09-1659
4 Maria Asten 09-11-1661
5 Marcelis Asten 15-07-1664 Kind Asten ±1664
6 Marcelis Asten 15-12-1665 Asten 21-10-1691
Maria Thomas Kanters
Asten 08-08-1706
Luytgardis Teunis van Helden
Asten 09-01-1752 zie Voormalig huis F210
en Jan van Havenstraat 32 en 36
7 Elisabeth Asten ±1667 Asten 16-02-1697
Johannes Antonis Verrijt
Asten 30-01-1716 zie Jan van Havenstraat 38
8 Wilbert Asten 23-07-1668 Asten 04-03-1696
Henrica Judoci van Heuchten
Asten 19-03-1726
9 Johannes Asten 15-02-1671 Ongehuwd Asten 25-02-1692

Peeter Reynders Colen heeft een schuld uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 33 verso; 20-05-1687:
Peeter Reynder Colen is schuldig aan Adriaen Amants de Lauwere, oud president en coopman, te Geldrop ƒ 800,- à 5%. Marge: 13-12-1713 gelost aan Amand de Laure.

Peter Reynders Colen heeft eerder toestemming gegeven voor een tuin bij een naburig huis:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 26; 16-05-1692:
Hendrick Antony Canters verkoopt aan Johan van Spoorenbergh huis, hof, aangelag met een stalleken. Zoals verkopers vader zaliger het heeft verkregen van Frans Matijssen, Peeter Reynders en Willem Philips van Heughten, mitsgaders den hof bij permitatie van Peeter Reynders en anderen verkregen gelegen te Ommel ½ lopense, ene zijde Johan van de Cruys en anderen, andere zijde Peter Reynders en anderen, ene einde de straat, andere einde de verkoper

Peeter Reynders Colen heeft in Roermond een paard gekocht:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 86; 14-04-1695:
Certificaat voor Peeter Reynders welke verklaart heeft dat hij op heden, in Roermonde gekocht heeft van Matijs Mussen, wonende te Nederweert een root henstpeert, met een afgaende colle, out vier jaeren, ongeveer 16 pallem hoogh. De koper zal dit paard gebruiken tot zijn dienst en labeur zonder het elders te verbrengen.

Jeustien Marcelis Schepers is op 07-03-1705 te Asten overleden en Peter Reynders Colen is op 19-12-1705 te Asten overleden en hieronder hun begraafakten:

Bij de verpondingen van 1709 en 1713 wordt zoon Wilbert Peter Reijnders als eigenaar genoemd:

Verpondingen XII-5 folio 22 verso; 1709:
Nu Wilbort Peeters. 9-38-2-9-0.

Verpondingen XIV-60 folio 31; 1713:
Wilbert Peeter Reijnders.

Zoon Wilbert Peter Reijnders is geboren te Asten op 23-07-1668 en op 04-03-1696 te Asten gehuwd met Handerske Joost van Heugten, geboren te Asten rond 1673 als dochter van Joost Jelis van Heughten en Josyn Joosten Flipsen (zie Voormalig huis E128):

Conjuncti sunt matrimonio Willebrordus Petri Colen et Henrica Judoci van Heughten; testes Renerus et Elisabetha Petri Colen.

In huwelijkse echt gebonden Willebrordus Petri Colen en Henrica Judoci van Heughten; getuigen Renerus en Elisabetha Petri Colen.

01

Het gezin van Wilbert Peter Reijnders (ook Wilbert Peters Colen genoemd) en Handerske Joost van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 24-01-1697 Asten 04-11-1725
Hendrik Aarts de Seger
Asten 18-10-1762
2 Antonius Asten 29-05-1699 Asten 30-11-1721
Ida Mathijs Lamberts
Asten 05-11-1747 zie Jan van Havenstraat 1
3 Johanna Asten 02-07-1702 Kind Asten <1747
4 Judocus Asten 08-06-1705 Kind Asten ±1705
5 Petrus Asten 23-11-1707 Asten 08-05-1735
Josyn Linders van Heughten
Asten 20-04-1795 zie Achterbos 8

Wilbert Peter Reijnders koopt een stuk groes:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 65 verso; 26-06-1698:
Antoniske Philips Verdijsteldonck, Jacob Lucas Horckmans getrouwd met Anna Verdijsteldonck, Joost van Moorsel getrouwd met Francyntie Verdijsteldonck, Jan Ariens getrouwd met Marie Verdijsteldonck, Gerit Jan Welten getrouwd met Jenneke Verdijsteldonck, Goort Jansen van den Eynde getrouwd met Perijn Verdijsteldonck, Willem van Horrick als momboir van Jan en Maria kinderen van Francis van Horrick en Aleke Verdijsteldonck. Zij verkopen aan Wilbort Peter Reynders groes op Auwlandt 1 1⁄2 lopense naast de kinderen Isbout Hendricx. Koopsom ƒ 10,-.

Wilbert Peter Reijnders wordt benoemd tot setter:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 159; 16-06-1703:
Borgemeesters zijn Jan Jan Joris van Hoof en Marcelis Antonis Vlasmans (van Bussel). Setters zijn Geef Paulus en Wilbort Peeter Reynders.

Bij de hoofdgeldlijst van 1717 woont Wilbert Peter Reijnders met zijn vrouw en kinderen en broer Peter in het huis:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Wilbert Peeter Rijnders, Hendrien de vrouw, Marij en Peeter den broeder, Tonij, Peeter en Jenneke.

Handerske Joost van Heugten is als Harrisken Reynders op 01-02-1720 te Asten overleden en Wilbert Peter Reijnders is nog hertrouwd met Jenneke en op 19-03-1726 te Asten overleden. Bij de verpondingen van 1737 en in de bewoningslijst over de periode 1736-1746 staat Jenneke als weduwe van Wilbert Peter Reijnders als eigenaar:

Verpondingen XIV-61 folio 66 verso; 1737:
Weduwe Wilbert Peeters.
Huijs, hoff en aangelag 2 lopense. In de bede ƒ 3-9-4.

Jaar Eigenaar nummer 20 Ommel Bewoners nummer 20 Ommel
1736 weduwe Wilbert Peeters kinderen Wilbert Peeters
1741 weduwe Wilbert Peeters Peter Wilbert Coolen
1746 kinderen Wilbert Peeters Peter Wilbert Coolen

Vanaf ongeveer 1740 is zoon Pieter Wilbert Coolen, geboren te Asten op 23-11-1707 bewoner van het huis. Hij is op 08-05-1735 te Asten getrouwd met Josyn Lindert van Heughten, geboren te Asten op 14-03-1710 als dochter van Leonardus Janse van Heugten en Francisca Joosten (zie Voormalig huis C660). Hij huurt eerst een huis op de Ommelse Bos (zie Voormalig huis B98) en verhuist weer later naar de Achterbosch (zie Achterbos 8).

Dochter Jenneke ziet af van de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 264 verso; 20-11-1741:
Jenneke Wilbert Coolen, meerderjarig, geassisteerd met Antoni Wilbert Coolen, haar broeder, beiden te Ommel. Zij verklaart af te zien van de goederen nagelaten door wijlen haar ouders, Wilbert Peter Coolen en Hendrien Joosten van Hugten, dit ten behoeve van haar broeder Peter Wilbert Coolen.

Jenneke, de tweede vrouw van Wilbert Peter Reijnders, is als Jenneke Wilbert Colen op 23-03-1742 te Asten overleden. Hieronder de doodakten van Handerske Joost van Heugten, Wilbert Peter Reijnders en Jenneke:

Na het plotseling overlijden van Antoni Wilbert Coolen op 05-11-1747, worden zijn goederen getaxeerd en worden uiteindelijk verkocht aan Maria Wilbert Coolen:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 45 verso; 15-12-1747:
Taxatie van de onroerende goederen van Antoni Wilbert Coolen overleden op 05-11-1747. Maria Wilbert Coolen weduwe van Hendrik de Zeger is mede-erfgenaam van de overledene. ¼e deel van een huis, schuur, schop, hof en aangelag 2 lopense.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 85 verso; 08-01-1748:
Pieter Wilbert Coolen, Lambert Mattijsse, Jan Andriessen en Heylke Tijssen, weduwe van Antoni Dirks, erven van Antoni Wilbert Coolen. Hen is aangekomen ¾e deel in ¼e deel en Pieter Wilbert Coolen nog voor de helft eigenaar van de onderstaande goederen. Zij verkopen aan Maria Wilbert Coolen, weduwe van Hendrik de Zeeger, de helft en ¾e deel van ¼e deel in huis, schuur, schop, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde Hendrik Halbersmit, andere zijde Marten van de Loverbosch.

Dochter Maria Wilbert Colen is geboren te Asten op 24-01-1697 en op 04-11-1725 te Asten getrouwd met Hendrik Aarts de Seger, geboren te Asten op 23-12-1688 als zoon van Arnoldus Joannis de Zeeger en Gertrudis Francisci Berckers (zie Laarbroek 4):

02

Het gezin van Maria Wilbert Colen en Hendrik Aarts de Seger:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Arnoldus Asten ±1726 Asten 05-02-1758
Jenneke Peter Verheijden
Asten 24-12-1791
2 Johanna Maria Asten 13-10-1728 Asten 05-06-1763
Peter Roijmans
Asten 07-10-1771 zie Ommelse Bos 15
3 Gertrudis Asten 31-10-1730 Vlierden 10-02-1765
Gerardus Jansen van de Moosdyk
>1775
4 Maria Asten 24-10-1732 Asten 13-05-1761
Johannes Frans Loomans
Asten 25-03-1805 zie Voormalig huis E127
5 Willebrordus Asten 13-01-1735 Kind Asten ±1735
6 Francisca Asten 05-05-1738 Kind Asten ±1738
7 Henricus Asten 30-08-1740 Kind Asten ±1740

Hendrik Aarts de Seger overlijdt te Asten op 08-08-1746 en zij woonden tot die tijd op de Ommelse Bos (zie Voormalig huis B98). Bij de verpondingen van 1754 is Maria Wilbert Colen als weduwe van Hendrik Aarts de Seger eigenaar:

Verpondingen XIV-63 folio 90; 1754:
Weduwe Hendrik Zeegers bij versterff en transport 08-01-1748.
Nummer 20 huis 2 lopense.

Na het overlijden van Maria Wilbert Colen op 18-10-1762 te Asten, wordt de erfenis verdeeld en komt het huis in handen van zoon Arnoldus Hendrik Zeegers:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 19 verso; 16-03-1763:
Jan Lomans man van Maria Zeegers, Jennemie Zeegers, meerderjarige jonge dochter, wonende te Vlierden samen met Arnoldus Zeegers, kinderen en erven van Hendrik Zeegers en Maria Wilbert Coolen, beiden overleden en gewoond hebbende te Ommel. De drie eerste comparanten dragen de nalatenschap van hun ouders over aan Arnoldus, hun broeder mits hij voldoet alle schulden, pretenties en lasten op deze boedel staande en aan ieder der eerste drie comparanten ƒ 200,- uitkeert de helft voor de gereede en erffhaaffelijke goederen en de helft voor de vaste en onroerende goederen. Hieronder behoort ook een akker, gelegen te Deurne.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 99; 16-03-1763:
Jan Lomans getrouwd met Maria Zeegers, te Heusden, Jennemie Zeegers, Geertruy Zeegers, te Vlierden. Zij verkopen aan Arnoldus Zeegers, hun broeder, te Ommel, 3⁄4e deel onverdeeld in huis, schuur, schop, hof en aangelag te Ommel 2 lopense, ene zijde Hendrik Halbersmit, andere zijde Elisabet van de Loverbosch; land de Kamp 3 lopense naast Jan Goort Lomans; land de Hoeff 5 lopense naast Jan Canters; den Espenacker 1 1⁄2 lopense naast Jan Verreyt; land den Kolk 1 lopense naast Elisabet van de Loverbosch; land den Hoekacker 2 copse naast Peter van de Loverbosch; land de Ven 1 lopense naast Laurens Roymans; land den Berg 2 lopense naast Laurens Roymans; land de Galdere 2 lopense naast Martinus Peter Martens; den Campacker 2 copse naast Mattijs Muyen; groes het Goor 1 1⁄2 lopense naast Aart Driessen; groes den Ossenkamp 2 1⁄2 lopense naast Jan Keyzers; groes de Mortel 3 1⁄2 lopense naast de kinderen Jan van den Broek; groes de Vloet 1 1⁄2 lopense naast Philips Verleysdonk; groes de Kamp 1 lopense naast Mattijs Muyen; het Weyvelt 4 lopense naast Jan Jacobs Verberne; het Heytvelt 3 lopense naast Martinus Peter Martens. Belast met 3⁄4e deel van ƒ 0-3-12 per jaar aan de Kerk van Asten; 3⁄4e deel van ƒ 1-5-00 per jaar aan het Gemene Land; 3⁄4e deel van 6 vat rogge (peelse maat) aan Wilhelmus Bruynen; 15 duiten per jaar aan het Huis van Helmont. Koopsom ƒ 200,-.

Het huizenquohier over de periode 1751-1781 geeft het eigendom en bewoning van het huis weer:

Jaar Eigenaar nummer 20 Ommel Bewoners nummer 20 Ommel
1751 Maria Wilberts Coolen Maria Wilberts Coolen
1756 Maria Wilberts Coolen Maria Wilberts Coolen
1761 Maria Wilberts Coolen Maria Wilberts Coolen
1766 Arnoldus Zeegers Arnoldus Zeegers
1771 Arnoldus Zeegers Arnoldus Zeegers
1776 Arnoldus Zeegers Arnoldus Zeegers
1781 Arnoldus Zeegers Arnoldus Zeegers

Arnoldus Hendrik Zeegers is geboren te Asten rond 1726 als zoon van Henricus Aert de Zeger en Maria Wilbers Coolen. Hij is op 05-02-1758 te Asten getrouwd met Jenneke Peters Verheijden, geboren te Asten op 24-02-1731 als dochter van Peter Peters Verheyen en Petronella Jan Canters (zie 't Hoekske 10):

03

Het gezin van Arnoldus Hendrik Zeegers en Jenneke Peters Verheijden:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 13-01-1759 Asten 19-02-1786
Jan Hendrik van Helmond
Asten 04-11-1832
2 Petrus Asten 14-12-1760 Asten 23-02-1794
Elisabeth Jan Aart Segers
Asten ±1811 zie Voormalig huis C1171
3 Willibrordus Asten 06-09-1762 Kind Asten ±1762
4 Maria Asten 08-09-1765 Kind Asten ±1765
5 Franciscus Asten 25-11-1768 Asten 06-09-1795
Catharina Jan Aart Segers
Asten 15-08-1847 zie Voormalig huis G92

Arnoldus Hendrik Zeegers erft nog een ander huis in Ommel van zijn schoonfamilie van de zijde van Jan Canters (zie Kennisstraat 5):

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 52; 20-11-1761:
Peter Jan Wilberts, te Ommel voor 1⁄3e deel, Jan Verberne, Francis Verberne, Gerrit Verberne, te Helmond, Ambrosius Bakens getrouwd met Pieternella Verberne zij ook voor 1⁄3e deel. Zij verkopen hun 2⁄3e deel onverdeeld aan Arnoldus Zeegers in huis, hof en aangelag te Ommel 1 lopense 12 roede, ene zijde Jan Goort Lomans andere zijde Peter Jan Wilbers; land de Cattendijk 1 lopense naast Jan Goort Lomans; den Wersacker 3 lopense naast Jan Goort Lomans; de Venacker 1 lopense naast Jan van Reyt; land de Wittert 1 lopense 32 roede naast Willem Goris; land den Hoogendries 2 copse naast Jan van Reyt; groes den Bogt 2 lopense naast Jan Goort Lomans; groes het Kempke 2 lopense naast Jan Peter Smits; groes het Kleynveltje 1 lopense naast Jan van Reyt; groes het Goor 1 lopense naast de weduwe Hendrik Zeegers; het Hoyvelt 3 lopense naast Jan Maas; groes het Leegvelt 1 1⁄2 lopense naast Jan van Reyt. Belast met 2⁄3e deel van ƒ 3,- per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 154-15-0.

Arnoldus Hendrik Zeegers verkoopt dit huis, maar dat wordt vernadert door zijn zwager Peter Roymans:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 125 verso; 21-02-1764:
Arnoldus Zeegers, te Ommel, verkoopt aan Francis van de Vorst, te Ommel huis, hof en aangelag te Ommel 1 lopense 12 roede, ene zijde Antoni Lomans, andere zijde Peter Jan Wilberts; land den Cattendijk 3 lopense naast Antoni Lomans en Antoni van Bussel; den Wersacker 3 lopense naast Jan Maas; land de Venacker 1 lopense naast Jan van Reyt; land de Wittert 1 lopense 32 roede naast Willem Goris; land den Hoogendries 2 copse naast Jan van Reyt; groes den Bogt 2 lopense naast Antoni Lomans; groes het Kempke 2 lopense naast Peter Jan Smits; groes het Kleynveltje 1 lopense naast Jan van Reyt; groes het Goor 1 lopense naast Peter Jan Wilberts; een hooiveld 3 lopense naast Jan Maas; groes het Leegvelt 1 1⁄2 lopense naast Willem Goris. Belast met ƒ 3-0-0 per jaar aan het Gemene Land. Verkoper aangekomen bij overlijden van zijn schoonouders voor 1⁄3e deel en bij transport de dato 20-11-1761 2⁄3e deel. Koopsom ƒ 205-10-0.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 129 verso; 08-03-1764:
Peter Roymans getrouwd met Jennemie Hendrik Zeegers, een zuster van Arnoldus Zeegers vernadert de koop gedaan door Francis van de Vorst de dato 21-02-1764 van Arnoldus Zeegers.

Peter Roymans verkoopt een deel van het land en schenkt de nog resterende huisplaats en wat land aan Arnoldus Hendrik Zeegers:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 142 verso; 19-04-1764:
Peter Roymans, te Ommel, verkoopt aan Antoni Goort van Bussel, te Heusden land de Cattendijk 1 lopense naast Antoni Goort van Bussel; de Wersacker 3 lopense naast Jan Verreyt en Willem Hendrik Goris; groes den Bogt 2 lopense naast Antoni Lomans. Verkoper aangekomen bij vernadering de dato 08-03-1764. Koopsom ƒ 133,-.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 144; 04-05-1764:
Peter Roymans verkoopt aan Jenneke Jansen weduwe Antoni Zeegers, te Ommel land de Venacker 1 lopense naast Jan Verreyt. Verkoper aangekomen bij vernadering de dato 08-03-1764. Koopsom ƒ 29,-. Hij verkoopt aan Willem Hendrik Goris, te Ommel groes het Kempke 2 lopense naast Jan Verreyt; land den Hoogendries 1⁄2 lopense naast Jan Verreyt; land de Wittert 1 lopense 32 roede naast Arnoldus Zeegers. Verkoper aangekomen bij vernadering de dato 08-03-1764. Koopsom ƒ 100,-.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 151; 24-08-1764:
Peter Roymans, te Ommel, verkoopt aan Arnoldus Zeegers, te Ommel huisplaats en aangelag te Ommel 1 lopense 12 roede, ene zijde Antoni Lomans, andere zijde Peter Jan Wilbers; groes het Kleynveltje 1 lopense naast Jan Souve; groes het Goor 1 lopense naast de koper; groes het Leegvelt 1 1⁄2 lopense naast het Goor; een hooiveld 3 lopense naast Jan Maas. Belast met ƒ 3,- per jaar aan het Gemene Land. Verkoper aangekomen bij vernadering de dato 08-03-1764. Koopsom de lasten. 

Jenneke Peters Verheijden is als Joanna Arnoldi Zegers op 03-01-1779 te Asten overleden en Arnoldus Hendrik Zeegers is op 24-12-1791 te Asten overleden. Hieronder de doodakte van Jenneke Peters Verheijden en de begraafakte van Arnoldus Hendrik Zeegers:

In 1797 wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 47, 03-11-1797:
Jan Hendrik van Helmond man van Hendrina Arnoldus Hendrik Seegers, Pieter Arnoldus Hendrik Seegers, Francis Arnoldus Hendrik Seegers. Zij verdelen hun goederen te Ommel.
1e lot krijgt Jan Hendrik van Helmond land Hurkmansakker 3 lopense 13 roede naast de weduwe Laurens Verlijsdonk; land aan de Heyde 3 lopense 5 roede naast de verkrijger; land aan de Kamp 2 lopense 19 roede naast het 2e lot; groes de Vloet 1 lopense 13 roede naast Philips Verlijsdonk; 30 roede van de Swartbroeken geheel 3 lopense 6 roede naast Willem Hoebergen; groes den Ossenkamp 2 lopense 7 roede naast Jan Kerkers; groes de Mortel 2 lopense 25 roede naast de weduwe Jan van Dijk; groes den Dries agter Antony Lomans 2 lopense 8 roede naast Antony Loomans.
2e lot krijgen Pieter en Francis een huis, schuur, schop, hof en aangelag te Ommel 3 lopense, 38 roede, ene zijde Dirk van der Weerden; land Venakker 41 roede naast Hendrik Vinken; land Galderen 2 lopense 19 roede naast Arnoldus Slaats en Jan Martinusse; land Looakker 3 lopense 13 roede naast Abraham van Nouhuys; land aan de Cluys 1 lopense 41 roede naast de weduwe Joseph Sauve; land Kolkakker 1 lopense 4 roede naast Hendrik Thomas Kolen; land Espenakker 2 lopense 11 roede naast Antony Lomans; 43 roede van de Kamp geheel 2 lopense 19 roede naast Goort Loomans; land de Nieuwe Erve 3 lopense 15 roede naast Willem Verduyseldonk en Jan Martinusse; groes Paardsveltje 1 lopense 40 roede naast Mattijs Peter Smits; groes het Hooyvelt 5 lopense 35 roede naast Gerrit Verberne; land Kolkakker 29 roede naast Peter van der Laak; groes Kwaatvelt 2 lopense 39 roede naast de weduwe Francis van de Vorst; 2 1⁄2 lopense van Swartbroeken geheel 3 lopense 6 roede naast Gijsbert van Bijstervelt.

Ook de bewoningslijst rond 1800 en de verpondingen van 1810 melden het bezit van het huis door Francis en Pieter Arnoldus Zeegers en in bewoning door Francis Arnoldus Zeegers:

Jaar Eigenaar nummer 20 Ommel Bewoners nummer 20 Ommel
1798 Francis en Pieter Arnoldus Zeegers Francis Arnoldus Zeegers
1803 Francis en Pieter Arnoldus Zeegers Francis Arnoldus Zeegers

Verpondingen XIVd-67 Ommel folio 63; 1810:
Pieter en Francis en Hendrien Zeegers gehuwd met Jan Hendrik van Helmond kinderen en erven van Arnoldus Hendrik Zeegers bij versterf 1790.
Nummer 20 huijs, hof en aangelag 2 lopense.

Zowel Pieter als Francis Arnoldus Zeegers zijn getrouwd met een dochter van Jan Aart Zeegers en Maria Jelis Vreijnsse. In 1807 erven Pieter en Francis van hun schoonfamilie. Zij komen beiden in de Stegen te wonen, Pieter Arnoldus Zeegers (zie Voormalig huis C1171) en Francis Arnoldus Zeegers (zie Voormalig huis G92). Zij verkopen het huis aan Antony Loomans en het land aan diverse kopers:

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 8 verso; 01-06-1807:
Pieter en Francis Arnold Seegers verkopen aan Anthony Loomans huis en stallen te Ommel nummer 97 met hof en aangelag 3 lopense 38 roede. Belast met 4 1⁄2 vat rogge per jaar aan de erven Wilhelmus Bruynen in een meerdere rente. Koopsom ƒ 281,-. Land de Kamp 43 roede. Koopsom ƒ 48,-.
Zij verkopen aan Johannis van den Eynden land Venakker 41 roede. Koopsom ƒ 18,-. Land Espenakker 2 lopense 11 roede. Belast met ƒ 2-16-0 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere rente. Koopsom ƒ 54,-. Land Kolkakker 29 roede. Koopsom ƒ 16,-.
Zij verkopen aan Hendrik Jan Thijssen van Hugten land de Galderen 2 lopense 19 roede. Belast met ƒ 0-0-10 per jaar aan het Boek van Helmond in een meerdere rente. Koopsom ƒ 53,-.
Zij verkopen aan Dirk Loverbosch land de Looakker 3 lopense 13 roede. Koopsom ƒ 68,-. Land de Kolkakker 1 lopense 4 roede. Belast met ƒ 0-4-0 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere rente. Koopsom ƒ 34,-.
Zij verkopen aan Francis Wilbert Aarts land de Cluysakker 1 lopense 41 roede. Belast met ƒ 0-2-0 per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 79,-.
Zij verkopen aan Anthony van Bussel land Nieuwe Erve 3 lopense 15 roede. Koopsom ƒ 72,-. Groes het Hooy- en Weyvelt 5 lopense 35 roede. Koopsom ƒ 105,-. Groes het Kwaadvelt 2 lopense 39 roede. Koopsom ƒ 93,-.
Zij verkopen aan Marcelis Peter Marcelissen groes Swartbroeken 2 lopense 25 roede. Koopsom ƒ 64,-

Antony Loomans wil het huis afbreken:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 16-10-1808:
Antony Jan Loomans bezit een huis, te Ommel, oud nummer 97, nieuw nummer 100, hetwelk hij voornemens is af te breken in deze verpondingsperiode. Ingevolge ordonnantie de dato 20-01-1807 stelt hij als borg groesdries en aangelag 3 lopense 38 roede. Om dit te onderwerpen aan het recht van executie zoals vermeld in voornoemde ordonnantie.

Naar alle waarschijnlijkheid heeft Henrica Arnoldus Zeegers, inmiddels weduwe van Jan Hendrik van Helmond, het huis in eigendom gekregen. In het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat zij als eigenaar genoemd:

Kadaster 1811-1832; B524:
Huis en erf, groot 03 roede 82 el, Ommelsche horstje, klassen 8.
Eigenaar: Weduwe van Jan Hendrik van Helmond.

04

05

Henrica Zeegers is geboren te Asten op 13-01-1759 en op 19-02-1786 te Asten getrouwd met Jan Hendrik van Helmond, geboren te Asten op 10-01-1753 als zoon van Henricus Dielis van Helmont en Margarita Laurenti Roymans (zie Wolfsberg 16):

06

Het gezin van Henrica Zeegers en Jan Hendrik van Helmond:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 28-03-1789 Ongehuwd Asten 31-03-1833
2 Henrica Asten 26-01-1791 Ongehuwd Asten 04-05-1814
3 Maria Asten 08-02-1793 Ongehuwd Asten 19-12-1830
4 Catharina Asten 25-12-1794 Asten 19-04-1828
Peter van Houts
Asten 01-05-1861 zie Jan van Havenstraat 23
5 Henricus Asten 06-01-1797 Ongehuwd Asten 28-03-1816
6 Arnoldus Asten 10-06-1799 Ongehuwd Asten 30-07-1859
7 Willibrordus Asten 01-03-1802 Asten 28-01-1837
Wilhelmina Engelen
Asten 30-05-1864 zie Jan van Havenstraat 38

Jan Hendrik van Helmond is rond 1810 te Asten overleden en Henrica Zeegers is op 04-11-1832 te Asten overleden. De boerderij wordt daarna bewoond door de ongehuwde zoon Arnoldus van Helmond en is waarschijnlijk door hem verkocht.

Het huis komt in eigendom van zoon Willibrordus van Helmond die het rond 1855 ruilt met zijn zwager Antonie Engelen (zie Jan van Havenstraat 42).

De meest waarschijnlijke pachter van het huis is Antonie Martens, geboren te Someren op 15-08-1813 als zoon van Martinus Martens en Wilhelmina van Bree. Hij is op 24-02-1838 te Someren getrouwd met Joanna van Otterdijck, geboren te Someren op 16-02-1811 als dochter van Antonie van Otterdijck en Jacqueline Engelen. Antonie Martens is op 04-03-1857 te Asten overleden en volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Joanna van Otterdijck op huizingnummer B119:

07

Het huis wordt rond 1869 gekocht en bewoond door Johannes Hendrikus Nijnens met dan het huizingnummer B123. Hij is geboren op 01-05-1821 te Valkenswaard als zoon van Antonij Nijnens en Johanna Maria van Lierop en op 23-04-1852 te Asten getrouwd met Hendrica van Heugten, geboren te Asten op 12-01-1822 als dochter van Johannes van Heugten en Maria Slaats (zie Voormalig huis B401). Johannes Hendrikus Nijnens overlijdt te Asten op 27-05-1887 en Hendrica van Heugten blijft met haar gezin in het huis wonen. In de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1879-1890, 1890-1900 en 1900-1910 verandert het nummer van B122 via B127 naar B123:

08

Na het overlijden van Hendrica van Heugten te Asten op 26-01-1907 neemt zoon Johannes (Hanneske) Nijnens, geboren te Asten op 28-01-1855, het huis over. Hij woont daar samen met zijn zuster Wilhelmina (Mina) Nijnens, geboren te Asten op 24-09-1858 met volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 huizingnummer B125 en over de periode 1920-1930 nummer B145, ook wel bekend staand als Jan van Havenstraat 16:

09

Ook over de periode 1930-1938 wonen Johannes Nijnens en zijn zus Wilhelmina Nijnens in het huis op de Jan van Havenstraat 16:

10

Johannes (Hanneske) Nijnens is op 10-03-1939 te Asten overleden en Wilhelmina (Mina) Nijnens verhuist in 1939 naar de Jan van Havenstraat 20 (zie Jan van Havenstraat 38) en is op 12-06-1951 te Asten overleden.

Het huis wordt verkocht aan Godefridus Paulinus Vinken (zie Jan van Havenstraat 38) en bewoond door Petrus (Piet) Verrijt, geboren te Asten op 04-01-1908 als zoon van Leonardus Verrijt en Agnes Bots (zie Voordeldonk 90). Hij is op 30-04-1937 te Asten getrouwd met Maria Elisabeth (Betje) Hendriks, geboren te Asten op 31-03-1911 als dochter van Antonie Hendriks en Geertruida Haazen (zie Busselseweg 6). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij met hun gezin in het huis op de Jan van Havenstraat 16:

10a

Zij verhuizen rond 1940 naar het huis van de ouders van Maria Elisabeth Hendriks in de Kluisstraat 6 (zie Voormalig huis B1366).

De boerderij is vermoedelijk rond 1955 afgebroken en verder van de weg vandaan liggen nu huizen gebouwd rond 1960.

Onderstaand artikel uit de Aa bode van 30-09-1944 geeft aan hoe zwaar Ommel is getroffen in de Tweede Wereldoorlog en dat er hulpacties op touw worden gezet:

11

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommelse Horstje
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1640 Frans Tijs Willems Asten ±1610
1647 Peter Reijnders Asten ±1620 Peter Reijnders Asten ±1620
1705 Wilbert Peter Colen Asten 23-07-1668 Wilbert Peter Colen Asten 23-07-1668
Ommel huis 20
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Wilbert Peeters Asten ±1670 kinderen Wilbert Peeters Asten 23-11-1707
1741 weduwe Wilbert Peeters Asten ±1670 Peter Wilbert Coolen Asten 23-11-1707
1746 kinderen Wilbert Peeters Asten 23-11-1707 Peter Wilbert Coolen Asten 23-11-1707
1751 Maria Wilberts Coolen Asten 24-01-1697 Maria Wilberts Coolen Asten 24-01-1697
1756 Maria Wilberts Coolen Asten 24-01-1697 Maria Wilberts Coolen Asten 24-01-1697
1761 Maria Wilberts Coolen Asten 24-01-1697 Maria Wilberts Coolen Asten 24-01-1697
1766 Arnoldus Zeegers Asten ±1726 Arnoldus Zeegers Asten ±1726
1771 Arnoldus Zeegers Asten ±1726 Arnoldus Zeegers Asten ±1726
1776 Arnoldus Zeegers Asten ±1726 Arnoldus Zeegers Asten ±1726
1781 Arnoldus Zeegers Asten ±1726 Arnoldus Zeegers Asten ±1726
1798 Francis en Pieter Arnoldus Zeegers Asten 25-11-1768 Francis Arnoldus Zeegers Asten 25-11-1768
1803 Francis en Pieter Arnoldus Zeegers Asten 25-11-1768 Francis Arnoldus Zeegers Asten 25-11-1768
Kadasternummer B524
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B524 1832-1833 Henrica Zeegers Asten 13-01-1759 weduwe van Helmond
B524 1833-1855 Wilbert van Helmond Asten 01-03-1802
B524 1855-1869 Antonie Engelen Someren 22-09-1804
B524 1869-1907 Hendrikus Nijnens Valkenswaard 01-05-1821
B524 1907-1938 Johannes Nijnens Asten 28-01-1855
Jan van Havenstraat 16
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1832 Jan Hendrik van Helmond Asten 10-01-1753 Henrica Zeegers Asten 13-01-1759 04-11-1832
1832-1838 Arnoldus van Helmond Asten 10-06-1799 met broer
1838-1859 Antonie Martens Someren 15-08-1813 Joanna van Otterdijck Someren 16-02-1811 04-03-1857
B119 1859-1869 Joanna van Otterdijck Someren 16-02-1811 weduwe Antonie Martens
B123 1869-1879 Hendrikus Nijnens Valkenswaard 01-05-1821 Hendrika van Heugten Asten 12-01-1822
B122 1879-1890 Hendrikus Nijnens Valkenswaard 01-05-1821 Hendrika van Heugten Asten 12-01-1822 27-05-1887
B127 1890-1900 Hendrica van Heugten Asten 12-01-1822 weduwe Hendrik Nijnens
B123 1900-1910 Hendrica van Heugten Asten 12-01-1822 weduwe Hendrik Nijnens 26-01-1907
B125 1910-1920 Johannes Nijnens Asten 28-01-1855 met zuster Wilhelmina
B145 1920-1930 Johannes Nijnens Asten 28-01-1855 met zuster Wilhelmina
16 1930-1939 Johannes Nijnens Asten 28-01-1855 met zuster Wilhelmina
16 1939 Petrus Verrijt Asten 14-01-1908 Maria Hendriks Asten 31-03-1911 Jan van Havenstraat 20

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 8 juni 2023, 12:06:02

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen