logo

Index


Voormalig huis B780

Peter Henrick Vreynssen had in elk geval drie zonen; Goort, Cornelis en Dirck, waarvan hij zijn zoon Goort overleefde. Op zijn oude dag wordt de erfenis verdeeld, waarbij het huis in bezit komt van zijn zoon Dirck:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 51 verso; 21-04-1645:
Den eersamen Peter Hanrick Vreynssen, onsen nabuer, die welcke beginnende is te commen totten extremen ouderdom ende dat hij voorsulcx geen travaille zware arbeid of labeur meer can exerceren en om meer andere redenen hem daertoe moverende en na goede en rijpe deklaratie heeft besloten om zijn goederen aan zijn kinderen over te dragen; zonder er nochtans afstand van te willen doen. Onder zijn goederen zijn enige lenen van de Vrouwe van Asten en hij wil dat deze haar rechten krijgt. De erfgenamen zijn, Cornelis Peter Hanrick Vreynssen, Dirck, zijn broeder, Laurens Willem Tijs en Peter Michiel Colen, schepen als momboiren van het onmondig kind Heylke, dogter van Goort Peters van den Molendijck. Zij verdelen de goederen en accepteren de voorwaarden. 2e lot krijgt Dirck huis, hof, hofstad ter plaatse voorschreven te weten naast Ommel,

Ook bij de verpondingen van 1662 staat het huis op naam van Dirck Peeters:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 46:
Dirck Peeters, huijs.

Dirck Peeters is geboren rond 1612 als zoon van Peeter Hendrick Vreynsen en is rond 1633 getrouwd met Cathalijn en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten ±1634 Asten 07-09-1665
Leendert Jan Coolen
2 Henrica Asten ±1636 ±1660
Marten Antonis van der Speecke
3 Catharina Asten ±1638 Asten 13-05-1685
Henricus Huberti
4 Elisabeth Asten ±1640 ±1665
Peter Jansen
5 Johannes Asten 08-04-1642 Kind

Een deel van het huis wordt in 1680 aan Dirck Jansen en de rest via Hendrick Huybert in 1696 aan Dirk Jansen verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 49; 16-12-1680:
Marten Antonis van der Speecke, wonende te cleyn Tongeren man van Handerske, dogter van Dirck Peters verkoopt aan Dirck Jansen de helft van huis, hof, hofstad en aangelag te Ommelen 6 lopense, ene zijde kinderen Merie Tielens, andere zijde kinderen Joost Laurensen.

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 57; 14-01-1694:
Marten Antonis van der Speecken, te Tongeren, Elisabet Dirck Peters weduwe van Peter Jansen, Maria Dirck Peters weduwe van Leendert Jan Coolen. Zij verkopen aan Hendrick Huyberts hun kindsdeel in huis, land en groes te Ommel 10 lopense. Alwaar de koper op woont en de verkopers is aangekomen van wijlen Catalijn Dirck Peters. Koopsom ƒ 30,-.

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 103; 05-02-1696:
Hendrick Huyberts verkoopt aan Dirck Jansen twee gebont huizen en de plaats waar ze op staan, te leegh Ommel.

Bij de verpondingen van 1709 staat het huis op naam van Dirck Jansen:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 25 verso:
Dirck Janssen.

In 1714 eist Dirck Jansen nog een schadeloosstelling:

Asten Rechterlijk Archief 13 folio 93; 29-10-1714:
Dirck Janssen, aanlegger contra Hendrick Huyberts. Aanlegger heeft, op 05-02-1696, van gedaagde gekocht een huis en land te Ommel. Belast met ƒ 0-7-8 jaarlijks aan rentmeester des Tombes. Nu blijkt echter dat deze rente ƒ 0-10-0 jaarlijks is. Aanlegger verzoekt schadeloosstelling over de periode 1695-1714, zijnde ƒ 2-5-0.

Theodorus Jansen is geboren te Asten rond 1650 en op 02-09-1679 te Asten getrouwd met Maria Willems:

Contraxerunt sponsalia Theodorus Jansen et Maria Willems; testes Joannes Willem et Gerardus.

Ondertrouwcontract van Theodorus Jansen en Maria Willems; getuigen Joannes Willem en Gerardus.

01

Het gezin van Theodorus Jansen en Maria Willems:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 09-11-1679
2 Johannes Asten 12-02-1681
3 Antonius Asten 08-01-1683
4 Petrus Asten 30-01-1687 Asten 07-02-1717
Anna Janse van Hoof
Asten 21-04-1754

Maria Willems is rond 1710 overleden en Theodorus Jansen is rond 1715 overleden en bij de hoofdgeldlijst van 1722 staan hun zoon Peter met zijn vrouw en kind als bewoners van het huis:

Hoofdgeld XVIII-24 29-08-1722:
Peeter van de Vorst, Anna de vrouw, Francis.

Peter Dirks van de Vorst is geboren te Asten op 30-01-1687 als zoon van Theodorus Jansen en Maria. Hij is op 07-02-1717 te Asten getrouwd met Anna Jansen van Hoof, geboren te Asten op 18-01-1695 als dochter van Johannes Joris van Hoof en Helena Huijberts Tielen:

02

Liber Matrimonialis Communitatis Astensis Nomina Conjugatorum ab Anno 1717.
Februarij 7:
Juncti sunt matrimonio Petrus Dirix van de Vorst et Anna Janse van Hoof; testes Jan Fransen et Hubertus Janse van Hoof.

Trouwboek van de Astense gemeenschap met namen van de getrouwden vanaf het jaar 1717.
7 februari
In huwelijkse echt gebonden Petrus Dirix van de Vorst en Anna Janse van Hoof; getuigen Jan Fransen en Hubertus Janse van Hoof.

Het gezin van Peter Dirks van de Vorst en Anna Jansen van Hoof:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 09-01-1718 Asten 08-02-1750
Petronella Wilhelmi Roefs
Asten 21-10-1779

Bij de verpondingen van 1737 en 1742 en in het huizenquohier over de periode 1736-1751 staat Peter Dirks van de Vorst als eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 73:
Peter Dirx van de Vorst.
Huijs, hoff en aangelagh 6 lopense.

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 132 verso:
Peter Dirks van de Vorst.
Huijs, hoff en aangelag 6 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 33 Ommel Bewoners nummer 33 Ommel
1736 Peeter van de Vorst Peeter van de Vorst
1741 Peter van de Vorst Peter van de Vorst
1746 Peter van de Vorst Peter van de Vorst
1751 Peter van de Vorst Peter van de Vorst

Peter Dirks van de Vorst is op 21-04-1754 te Asten overleden en in de bewoningslijst van het huis over de periode 1756-1761 staan Anna Jansen van Hoof en zoon Francis van de Vorst als eigenaren en bewoners:

Jaar Eigenaar nummer 33 Ommel Bewoners nummer 33 Ommel
1756 weduwe en soon Peter van de Vorst weduwe en soon Peter van de Vorst
1761 weduwe Peter van de Vorst en Francis van de Vorst weduwe Peter van de Vorst en Francis van de Vorst

De cijnsenlijst over de periode 1709-1761 vat de bewoningsgeschiedenis samen:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 92 folio 18 verso:
Nu Anna van Hooff weduwe Peter van de Vorst met Francis de soon bij versterff 1754.
Nu Peeter den soonen, loco patris bij versterff.
Dirck Janssen uijt huijs, hoff ende aengehoorende goederen onder Asten, ter plaetse Omelen gelegen, groot een halff lopen, ene zijde Jan Joosten, andere zijde d'erffgenamen Antonis Canters, andere einde de gemeijne straete.
Dirck Janssen. ½ oort quarta pars pulle

Anna Jansen van Hoof is op 26-12-1764 te Asten overleden en het huis gaat over op haar zoon Franciscus Peters (Francis) van de Vorst, geboren te Asten op 09-01-1718 en op 08-02-1750 te Asten getrouwd met Petronella Wilhelmi (Peternel) Roefs, geboren te Asten op 08-03-1725 als dochter van Wilhelmus Peeter Roefs en Maria Diricks van Gogh.

03

Het gezin van Franciscus Peters van de Vorst en Petronella Wilhelmi Roefs:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 23-12-1750
2 Maria Asten 10-12-1752 Asten 31-01-1773
Adrianus Laurentius van Duuren
Asten 11-06-1842 zie Voormalig huis G470
3 Petrus Asten 18-09-1754 Kind Asten 18-08-1767
4 Wilhelmus Asten 03-09-1756
5 Johannes Asten 14-09-1759 Deurne 01-05-1785
Joanna Maria Jan Hikspoors
Asten 02-01-1815
6 Catharina Asten 03-07-1762 Asten 12-01-1783
Leonardus Dirk Bots
Asten 17-06-1846 zie Voormalig huis B709
7 Hubertus Asten 22-02-1765
8 Anna Maria Asten 07-03-1768 Kind Asten 10-10-1779

In het huizenquohier over de periode 1766-1776 is Franciscus Peters van de Vorst eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 33 Ommel Bewoners nummer 33 Ommel
1766 Francis van de Vorst Francis van de Vorst
1771 Francis van de Vorst Francis van de Vorst
1776 Francis van de Vorst Francis van de Vorst

Franciscus Peters van de Vorst is op 21-10-1779 te Asten overleden en Petronella Wilhelmi Roefs is te Asten op 27-10-1794 overleden. Enkele jaren daarna verdelen de kinderen de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 77; 30-04-1798:
Jan van de Vorst, Adriaan van Duuren man van Maria van de Vorst, Leendert Bots man van Catharina van de Vorst. Kinderen van Francis van de Vorst en Petronella Roefs, beiden overleden. Zij delen de nagelaten goederen. 1e lot krijgt Jan van de Vorst huis, hof en aangelag te Ommel 6 lopense.

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1781-1803 en bij de verpondingen van 1810 wordt de bewoningsgeschiedenis van het huis rond 1800 samengevat:

Jaar Eigenaar nummer 33 Ommel Bewoners nummer 33 Ommel
1781 weduwe en kinderen Francis van de Vorst Jan van de Vorst
1798 Jan van de Vorst Jan van de Vorst
1803 Jan van de Vorst Jan van de Vorst

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ommel folio 70:
Jan van de Vorst bij deling 30-04-1798.
Jan van de Vorst, Maria van de Vorst gehuwd met Adriaan van Duuren en Catharina van de Vorst gehuwd met Leendert Bots bij versterf 1794.
Peternella Roefs weduwe Francis van de Vorst ½ en Adriaan van Duuren gehuwd met Maria van de Vorst met Jan en Catarina van de Vorst de kinderen de andere ½.
Nummer 33 huijs, hof en aangelag 6 lopense.

Johannes Francis van de Vorst is geboren te Asten op 14-09-1759 en op 01-05-1785 te Deurne getrouwd met Joanna Maria Jan Hikspoors, geboren te Deurne op 22-01-1760 als dochter van Joannes Lamberti Hikspoors en Joanna Maria Leonardi Hanegraaf:

04

Het gezin van Johannes Francis van de Vorst en Joanna Maria Jan Hikspoors:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Asten 23-10-1786 Asten 26-06-1818
Dorothea van der Sanden
Deurne 13-11-1856
2 Johanna Maria Asten 07-03-1789 Asten 02-02-1816
Hendrikus Jacobs
Deurne 23-08-1824
3 Wilhelmus Asten 16-10-1790 Kind Asten 29-12-1790
4 Wilhelmus Asten 18-03-1792 Ongehuwd Asten 27-03-1870
5 Petronella Asten 08-01-1795 Ongehuwd Asten 28-04-1814
6 Henricus Asten 22-05-1797 Ongehuwd Asten 01-06-1865
7 Petrus Asten 30-09-1799 Ongehuwd Asten 18-03-1827
8 Helena Maria Asten 18-11-1805 Ongehuwd Asten 24-02-1894

Joanna Maria Jan Hikspoors is op 27-03-1811 te Asten overleden en Johannes Francis van de Vorst is op 02-01-1815 te Asten overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van de kinderen van Jan van de Vorst.

Kadaster 1811-1832; B780:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede 60 el, de Swart broeken, klassen 8.
Eigenaar: Kinderen van Jan van de Vorst.

05

Hierboven de kadasterkaart met in de cirkel het huis en hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

06

In het notarieel archief staat dat zoon Pieter zijn erfdeel verkoopt aan zijn broer Willem:

Notarieel Archief 50-9 Asten 16-02-1827:
Pieter van de Vorst verkoopt aan zijn broer Willem van de Vorst 1⁄6e part in een huis te Ommel, groot 1 bunder 7 roede 91 el, ene zijde Wilhelmus Kusters, andere zijde Mathijs Dirk Wilbers.

Zoon Willem van de Vorst, geboren te Asten op 18-03-1792, woont samen met zijn broer Hendrikus, geboren te Asten op 22-05-1797 en zus Helena Maria, geboren op 18-11-1805 te Asten en neef Johannis Jacobs, geboren te Deurne op 04-09-1826 als zoon van Johannis Jacobs en Antonia Manders in het huis. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer B125 en later B129:

07

Hendrikus van de Vorst is op 01-06-1865 te Asten overleden en Willem van de Vorst is te Asten op 27-03-1870 overleden. Helena Maria van de Vorst is op 24-02-1894 te Asten overleden en in 1896 neemt Wilbert van Bussel het huis over. Wilbert van Bussel is geboren te Asten op 12-10-1861 als zoon van Johannes van Bussel en Joanna Maria van de Eijnden. Hij is op 07-12-1892 te Asten getrouwd met Johanna Verberne, geboren te Asten op 05-07-1860 als dochter van Piet Verberne en Elisabeth Leenders. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 betreft het huizingnummer B128 en over de periode 1890-1900 nummer B133:

08

Wilbert van Bussel en Johanna Verberne en hun gezin wonen tot het overlijden van Johanna Verberne op 08-04-1927 te Deurne in het huis. Het huizingnummer verandert in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 naar B129, over de periode 1910-1920 naar B132 tot B152 over de periode 1920-1930:

09

Wilbert van Bussel verhuist naar de verzorging in de Kerkstraat 5 in Asten en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-08-1926 wordt zijn huis op het Ommelsch Eind te koop gezet:

10

Wilbert van Bussel overlijdt te Asten op 15-07-1939 en het huis is dan in handen van Laurens Snijders, geboren te Asten op 14-07-1903 als zoon van Leonard Snijders en Wilhelmina van Heugten. Hij is op 10-04-1931 te Asten getrouwd met Johanna Meulendijks, geboren te Asten op 09-02-1904 als dochter van Antonie Meulendijks en Maria Catharina Peeters. Het huis staat dan bekend als Jan van Havenstraat 24:

11

12 13 Links een foto van Laurens Snijders en rechts van Johanna Meulendijks.

Zij verhuizen volgens het bevolkingsregister van Asten in 1933 naar de Peel (zie Veluwsedijk 11), hetgeen in een raadsvergadering (verslag uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-01-1933) wordt besproken. Zij zijn mogelijk na de Tweede Wereldoorlog geëmigreerd, aangezien veel van hun kinderen in Canada wonen. Johanna Meulendijks is overleden en Laurens Snijders is op 02-11-1981 overleden.

14

15

In het huis aan de Jan van Havenstraat komt dan te wonen Petrus van Beek, geboren op 09-11-1904 te Deurne als zoon van Francis van Beek en Francina Janssen. Hij is op 03-02-1934 te Deurne getrouwd met Petronella Joosten, geboren te Deurne op 25-08-1907 als dochter van Hendricus Joosten en Henrica van Gerven:

16

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-11-1934 en 17-10-1935 de geboorte van hun zonen Franciscus Henricus en Henricus Franciscus:

17 18

Zij verhuizen in april 1936 naar de Zeilberg onder Deurne. Petrus van Beek is op 03-10-1966 te Helmond overleden en Petronella Joosten is op 21-12-2004 te Deurne overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

19 20

Daarna woont Johannes Hendrikus Kersten, geboren te Overasselt op 23-08-1906 als zoon van Theodorus Kersten en Elisabeth Petronella Willems en broer van Wilhelmus Kersten (zie Jan van Havenstraat 42), in het huis. Hij is op 15-05-1936 te Asten getrouwd met Maria Catharina Bernarda Weekers, geboren te Nederweert op 25-11-1905 als dochter van Joannes Mathijs Weekers en Maria Catharina Beerens (zie Jan van Havenstraat 23). Over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op de Jan van Havenstraat 24:

21

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-05-1937 staat de geboorte van hun dochter Maria Catharina:

22

Johannes Hendrikus Kersten is op 22-10-1955 te Asten overleden en Maria Catharina Bernarda Weekers is op 28-10-1971 te Weert overleden.

Ongeveer op de plaats van het huis ligt nu een uit 1965 daterende woning op het adres Jan van Havenstraat 44.

Overzicht bewoners

Hoeve op Ommel
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1662 Dirck Peeters 1612 Dirck Peeters 1612
1680 Dirck Jansen 1650 Dirck Jansen 1650
1715 Peeter Jansen van de Vorst Asten 30-01-1687 Peeter Jansen van de Vorst Asten 30-01-1687
Ommel huis 33
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Peeter van de Vorst Asten 30-01-1687 Peeter van de Vorst Asten 30-01-1687
1741 Peter van de Vorst Asten 30-01-1687 Peter van de Vorst Asten 30-01-1687
1746 Peter van de Vorst Asten 30-01-1687 Peter van de Vorst Asten 30-01-1687
1751 Peter van de Vorst Asten 30-01-1687 Peter van de Vorst Asten 30-01-1687
1756 weduwe en soon Peter van de Vorst Asten 18-01-1695 weduwe en soon Peter van de Vorst Asten 18-01-1695
1761 weduwe van de Vorsten Francis van de Vorst Asten 18-01-1695 weduwe van de Vorst en Francis van de Vorst Asten 18-01-1695
1766 Francis van de Vorst Asten 09-01-1718 Francis van de Vorst Asten 09-01-1718
1771 Francis van de Vorst Asten 09-01-1718 Francis van de Vorst Asten 09-01-1718
1776 Francis van de Vorst Asten 09-01-1718 Francis van de Vorst Asten 09-01-1718
1781 weduwe en kinderen Francis van de Vorst Asten 08-03-1725 Jan van de Vorst Asten 14-09-1759
1798 Jan van de Vorst Asten 14-09-1759 Jan van de Vorst Asten 14-09-1759
1803 Jan van de Vorst Asten 14-09-1759 Jan van de Vorst Asten 14-09-1759
Kadasternummer B780
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B780 1832 Willem van de Vorst Asten 18-03-1792
Jan van Havenstraat 24
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1815 Johannes van de Vorst Asten 14-09-1759 Joanna Maria Hikspoors Deurne 22-01-1760 02-01-1815
1815-1859 Willem van de Vorst Asten 18-03-1792 met broer en zus
B125 1859-1869 Willem van de Vorst Asten 18-03-1792 met broer en zus 01-06-1865
B129 1869-1879 Helena Maria van de Vorst Asten 18-11-1805 met neef Jan Jacobs
B128 1879-1890 Helena Maria van de Vorst Asten 18-11-1805 met neef Jan Jacobs
B133 1890-1895 Helena Maria van de Vorst Asten 18-11-1805 24-02-1894
B133 1896-1900 Wilbert van Bussel Asten 12-10-1861 Johanna Verberne Asten 05-07-1860
B129 1900-1910 Wilbert van Bussel Asten 12-10-1861 Johanna Verberne Asten 05-07-1860
B132 1910-1920 Wilbert van Bussel Asten 12-10-1861 Johanna Verberne Asten 05-07-1860
B152 1920-1927 Wilbert van Bussel Asten 12-10-1861 Johanna Verberne Asten 05-07-1860 08-04-1927
B152 1927-1930 Laurens Snijders Asten 14-07-1903 Johanna Meulendijks Asten 09-02-1904
24 1930-1933 Laurens Snijders Asten 14-07-1903 Johanna Meulendijks Asten 09-02-1904 naar Peel
24 1933-1936 Petrus van Beek Deurne 09-11-1904 Petronella Joosten Deurne 25-08-1907 naar Zeilberg
24 1936-1938 Johannes Hendrikus Kersten Overasselt 23-08-1906 Maria Catharina Weekers Nederweert 25-11-1905

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 9 december 2022, 10:18:11

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen