logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B894

Rond 1846 wordt een deel van het naastgelegen huis afgesplitst (zie Voormalig huis B507) en verder gaat onder kadasternummer B894. Het wordt in eerste instantie bewoond wordt door schoenmaker Peter Verberne, geboren te Asten op 03-06-1818 als zoon van Antonie Verberne en Antonetta van de Ven (zie Voormalig huis G132). Hij is op 13-05-1843 te Deurne getrouwd met Elisabeth Linders, geboren op 16-11-1820 te Deurne als dochter van Hendricus Leenders en Ida van de Weijer.

In het bevolkingsregister van Asten over periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer B112 en later B116:

01

Peter Verberne komt op 09-03-1877 te Asten te overlijden en Elisabeth Linders woont tot haar overlijden te Asten op 01-07-1884 nog in het huis. Door uitwisselingen en aanbouwen van de nabijgelegen pastorie verandert het kadasternummer in de periode 1882-1892 van B1237, B1247, B1254 naar B1302, zoals te zien is op onderstaande kadasterkaarten:

Daarna woont zoon Peter (Peerke) Verberne, geboren te Asten op 23-12-1856 in het huis met over de periode 1879-1890 het huizingnummer B155:

02

03

Rond 1400 is het beeldje gevonden, afkomstig van een Byzantijns evangelieboek en mogelijk met de Kruistochten in Brabant is gekomen. Dit beeldje trok vele pelgrims waaronder een zekere Jan van Haven, schipper en koopman. Toen z'n schip op zee in een windstilte terecht kwam en de voorraden uitgeput raakten, bad hij tot Maria om wind, waarop een bries op stak die zijn schip aan land bracht. Uit dankbaarheid richtte hij te Ommel een kapel op. Uit 1444 dient een verzoek tot aanstelling van een rector, dat ook gehonoreerd werd.

04

Hierboven een foto van de Jan van Havenstraat in de richting van de Ommelse kerk en rechts een beschrijving van de stichting van de kapel door Jan van Haven met daaronder een beeld van de biddende Jan van Haven in het processiepark van Ommel.

Peter Verberne verkoopt in de krant Zuid-Willemsvaart van 16-05-1885 land:

05

Hieronder een foto van de Jan van Havenstraat met links het huis en rechts de boerderij van Hanneske Verbakel en Jennemie van Heugten (zie Voormalig huis B401).

05a

Peter Verberne woont ook over de periode 1890-1900 samen met zijn zuster Maria (Mieke) Verberne en neven Willem Daniels (zoon van zijn zus Ida Verberne) en Peter Johannes Lingg (zoon van zijn zus Arnoldina, zie ook Voormalig huis B1497) in het huis met het huizingnummer B119:

06

Het huizingnummer verandert over de periode 1900-1910 naar B115 en over de periode 1910-1920 naar B117.

 

Rond 1915 vindt er nog een herbouw plaats en krijgt het huis kadasternummer B1463, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. In 1927 wordt er naast dit huis een nieuw huis gebouwd (zie Voormalig huis B1497) en krijgt dit huis kadasternummer B1498.

Peter Verberne dreef waarschijnlijk ook een herberg in zijn huis, getuige de advertenties in de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-07-1895, 17-11-1923 en 14-08-1926:

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen schoenmaker Peter Verberne en zijn zuster Maria Verberne nog steeds in het huis met dan huizingnummer B136, ook bekend als Jan van Havenstraat 4-6:

08

Ook over de periode 1930-1938 wonen Peter Verberne en zijn zus Maria Verberne in het huis aan de Jan van Havenstraat 6 tot hun vertrek rond 1938 naar de Prins Hendrikstraat in Asten (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 32 en 34):

09

Peter (Peerke) Verberne is op 21-02-1942 te Asten overleden en Maria (Mieke) Verberne is op 03-11-1944 te Asten overleden, waarbij haar neef Peter Johannes Lingg aangifte doet.

Overzicht bewoners

Kadasternummer B894
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B894 1846-1883 Peter Verberne Asten 05-07-1818
B1237 1883-1884 Peter Verberne Asten 23-12-1856
B1247 1884-1885 Peter Verberne Asten 23-12-1856 splitsing
B1254 1885-1891 Peter Verberne Asten 23-12-1856 vereniging
B1302 1891-1915 Peter Verberne Asten 23-12-1856 bijbouw
B1463 1915-1927 Peter Verberne Asten 23-12-1856 herbouw
B1498 1927-1938 Peter Verberne Asten 23-12-1856 splitsing
Jan van Havenstraat 4-6
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1846-1859 Peter Verberne Asten 05-07-1818 Elisabeth Linders Deurne 11-09-1819
B112 1859-1869 Peter Verberne Asten 05-07-1818 Elisabeth Linders Deurne 11-09-1819
B116 1869-1879 Peter Verberne Asten 05-07-1818 Elisabeth Linders Deurne 11-09-1819 09-03-1877
B115 1879-1884 Elisabeth Linders Deurne 11-09-1819 weduwe Verberne 01-07-1884
B115 1884-1890 Peter Verberne Asten 23-12-1856 met broers en zussen
B119 1890-1900 Peter Verberne Asten 22-12-1856 met zuster
B115 1900-1910 Peter Verberne Asten 22-12-1856 met zuster
B117 1910-1920 Peter Verberne Asten 22-12-1856 met zuster
B136 1920-1930 Peter Verberne Asten 22-12-1856 met zuster
6 1930-1938 Peter Verberne Asten 22-12-1856 met zuster naar dorp

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 13 juni 2023, 13:16:49

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen