logo

De Vonder Homepagina


Diesdonk 33

Dit is vermoedelijk een nieuw huis, gebouwd rond 1830, dat na het overlijden van de man van Catharina Anthony Dirks door haar en haar tweede echtgenoot Antonie Koppens werd betrokken:

Kadaster 1811-1832; F1080:
Huis, schuur en erf, groot 07 roede 80 el, achterste Diesdonk, klasse .
Eigenaar: Weduwe van Jan Smits hertrouwd Antonie Coppens.

01

Hierboven de kadasterkaart met in de cirkel het huis met hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

02

Anthonie Koppens is geboren te Asten op 20-09-1781 als zoon van Joost Kuppens en Maria Driessen (zie Dijkstraat 52). Hij is op 08-05-1814 te Asten getrouwd met Catharina Anthony Dirks, geboren Vlierden op 24-02-1775 als dochter van Antonius Dirckx en Allegonda van den Boome en weduwe van Jan Peter Smits (zie Voormalig huis F1055):

03

Catharina Anthony Dirks is op 11-11-1844 te Asten overleden en Antonie Koppens is op 18-12-1855 te Asten overleden.

04

Het huis wordt daarna bewoond door hun zoon Johannes Koppens (zie Voormalig huis F1055), geboren op 14-06-1817 te Asten en op 27-04-1843 te Asten getrouwd met Francisca Eijsbouts, geboren op 04-03-1811 te Asten als dochter van Theodorus Eijsbouts en Josephina Kerkers (zie Voormalig huis E128). Na haar overlijden op 18-12-1845 hertrouwt hij op 20-11-1846 te Asten met Joanna Maria van Heugten, geboren op 05-04-1825 te Asten als dochter van Leonardus van Heugten en Maria van Helmond (zie Voormalig huis E508). Ze wonen volgens het bevolkingsregister over de periode 1859-1879 het huis met het huizingnummer B72:

05

In het bevolkingsregister over de periode 1879-1890 woont Johannes Koppens met zijn grote gezin in het huis met inmiddels het huizingnummer B70:

06

Rond 1880 wordt de boerderij herbouwd onder kadasternummer F1778 en ligt iets ten zuidwesten van het oorspronkelijke huis, zoals te zien is op de nevenstaande kadasterkaart.

Dochter Maria Elisabeth Koppens, geboren te Asten op 14-10-1858, treedt in 1883 als zuster Isidora in het klooster Nazareth in Gemert en wordt in datzelfde jaar geprofest. In 1933 vierde ze haar gouden kloosterfeest, zoals linksonder bericht in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 27-07-1933. Maria Elisabeth Koppens is op 12-06-1934 te Gemert overleden en geheel linksonder haar overlijdensakte en rechts het bidprentje bij haar overlijden.

 

 

Johannes Koppens is op 11-05-1886 te Asten overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

07

Na het overlijden van Johannes Koppens is zijn vrouw Joanna Maria van Heugten volgens het bevolkingsregister over de periode 1890-1900 hoofdbewoner:

08

Joanna Maria van Heugten is overleden te Asten op 08-03-1892 en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-07-1900 geven haar kinderen aan dat ze stoppen met het boerenbedrijf, maar in diezelfde krant van 29-06-1901 verkopen zij nogmaals hun oogst:

De kinderen Koppens verhuizen naar B38 (zie Hoekstraat 4) en wonen in bij hun broer Johannes Koppens, die weer inwoont bij zijn schoonvader Hendricus van der Weerden.

Vanaf 1901 woont Antonie Verberne, geboren te Asten op 20-03-1846 als zoon van Hendrikus Verberne en Wilhelmina Sleegers (zie Voormalig huis G132), als pachter in het huis. Hij is getrouwd op 28-09-1877 te Lierop met Gordina van Kol, geboren te op 15-09-1852 Deurne als dochter van Willem van Kol en Geertruida Timmermans. Volgens het bevolkingsregister over de periode 1900-1910 heeft dit huis het huizingnummer B66:

In het centrum van Asten gebeurde na het kerkbezoek een ongeluk waarbij vermoedelijk zoon Johannes Verberne, geboren te Someren op 10-02-1897, gewond raakt, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-06-1908:

Volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-09-1908 is Antonie Verberne nog gewond geraakt bij een ruzie in het café bij Sluis 10:

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 29-05-1909 bieden de kinderen van Johannes Koppens de boerderij, die door Antonie Verberne wordt gepacht, te koop aan:

09

De koper van het huis is Peter Kanters, geboren te Asten op 15-09-1842 als zoon van Godefridus Kanters en Johanna Smets (zie Diesdonkerweg 7). Hij is op 08-11-1877 te Lierop getrouwd met Hendrika van Kol, geboren te Mierlo op 21-10-1843 als dochter van Christiaan van Kol en Anna Maria Knoops.

Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 woont het gezin van Antonie Verberne in eerste instantie nog in het huis met dan het huizingnummer B64, maar zij verhuizen in 1912 naar Lierop.

10

11 12

Links een foto van Antonie Verberne en rechts een foto van Gordina van Kol. Zij was een dochter van Willem van Kol, een broer van Christianus van Kol. Twee dochters van laatstgenoemde waren getrouwd met twee zonen van Godefridus Kanters. Hendrikus Kanters trouwde met Ida van Kol en Peter Kanters trouwde met Hendrica van Kol (zie Diesdonkerweg 9) en hun zoon Christianus neemt later het huis van Antonie Verberne en Gordina van Kol over.

Antonie Verberne woonde daarna in Lierop op Stipdonk en is op 02-02-1914 te Lierop overleden. Volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-01-1918 stoppen Gordina van Kol en haar kinderen met het boerenbedrijf en verkopen hun goederen:

Gordina van Kol woonde daarna in bij haar dochter Geertruida Verberne en is op 20-04-1932 te Lierop overleden. 

Uiteindelijk wordt Christianus Kanters, geboren te Asten op 21-11-1879 als zoon van bovengenoemde Peter Kanters en Hendrika van Kol eigenaar en bewoner van het huis. Hij is getrouwd op 19-04-1913 te Deurne met Maria Michels, geboren te Deurne op 20-12-1876 als dochter van Johannes Wilhelmus Michels en Maria Brouwers. Het huis heeft dan huizingnummer B65 en staat ook bekend als Diesdonk 17:

13

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-09-1926 staat de mededeling dat het vee van Christianus Kanters is getroffen door mond- en klauwzeer:

14

Christianus Kanters en Maria Michels wonen ook over de periode 1930-1938 op de Diesdonk 17:

15

Links een foto van Christianus Kanters met zijn vrouw Maria Michels en rechts een foto met als tweede van rechts op de achterste rij Christianus Kanters en rechts van hem dochter Johanna Wilhelmina Kanters bij een bezoek in Deurne aan de familie Louwers-Michiels.

16 17

Christianus Kanters is op 09-11-1955 te Asten overleden en Maria Michels is op 22-08-1963 te Asten overleden. Daarna heeft dochter Johanna Wilhelmina (Mina) Kanters, geboren op 10-02-1914 te Asten, in het huis gewoond. Zij is rond 1940 getrouwd met Lambertus Marinus (Albert) Saris, geboren te Gerwen op 07-08-1910 als zoon van Arnoldus Saris en Elisabeth Linders.

Johanna Wilhelmina (Mina) Kanters is op 19-09-1984 te Eindhoven overleden en Lambertus Marinus (Albert) Saris is op 09-10-1987 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

18

19

Googlemaps afbeelding van het melkveebedrijf van Saris Agro met aan de straatzijde de uit 1830 daterende boerderij op de plaats van het vroegere Diesdonk 17:

20

Overzicht bewoners

Kadasternummer F1080
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F1080 1832 Antonie Koppens Asten 13-01-1774
Diesdonk 17
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1830-1855 Antonie Koppens Asten 13-01-1774 Catharina Dircx Vlierden 24-02-1775 18-12-1855
1855-1859 Joannes Koppens Asten 14-06-1817 Jennemie van Heugten Asten 05-04-1825
B68 1859-1869 Joannes Koppens Asten 14-06-1817 Jennemie van Heugten Asten 05-04-1825
B72 1869-1879 Joannes Koppens Asten 14-06-1817 Jennemie van Heugten Asten 05-04-1825
B70 1879-1890 Joannes Koppens Asten 14-06-1817 Jennemie van Heugten Asten 05-04-1825 11-05-1886
B70 1890-1892 Jennemie van Heughten Asten 05-04-1825 weduwe Koppens 08-03-1892
B70 1892-1900 Antonetta Koppens Asten 01-12-1856 met broers en zussen
B66 1900-1910 Antonie Verberne Asten 20-03-1846 Gordina van Kol Deurne 15-09-1852
B64 1910-1912 Antonie Verberne Asten 20-03-1846 Gordina van Kol Deurne 15-09-1852 naar Lierop
B64 1913-1920 Christianus Kanters Asten 21-11-1879 Maria Michels Deurne 20-12-1876
B65 1920-1930 Christianus Kanters Asten 21-11-1879 Maria Michels Deurne 20-12-1876
17 1930-1938 Christianus Kanters Asten 21-11-1879 Maria Michels Deurne 20-12-1876 22-08-1963

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 15 mei 2024, 11:47:09

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen