logo

De Vonder Homepagina


Diesdonk 41

In 1766 erft Pieter Tiele Coolen een nieuw huis van zijn vader (zie Voormalig huis F1040):

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 161; 12-05-1766:
Peter Tiele Coolen en Goort Franse van Bussel getrouwd met Jenneke, dochter Tiele Coolen, Hendrik van Helmond getrouwd met Anneke, dochter Tiele Coolen. Kinderen en erven van Tiele Coolen en Maria Antonis, beiden overleden en gewoond hebbende op de agterste Diesdonk. Zij verdelen de nagelaten goederen:
2e lot krijgt Peter Tiele Coolen, een nieuw huis, schuur en stal, zijnde "getimmert" op den akker achter de schuur van de hoef. Zijnde hierbij van dien akker omtrent de helft is 7 lopense, ene en andere zijde Hendrik van Helmond, ene einde de gemeente, andere einde den Dries, land den Berg 2 lopense naast het voorschreve perceel, een akkertje 1 lopense, ene einde Goort van Bussel, andere zijde de verkrijger, den Reykenacker 9 lopense, ene zijde Goort van Bussel, andere zijde Hendrik van Helmond, land 9 lopense, ene zijde Hendrik van Helmond, andere zijde de verkrijger, groes in den Hoycamp 12 lopense, ene zijde Goort van Bussel, andere zijde Hendrik van Helmond, den Keulbeemt 3 lopense, ene en andere zijde Hendrik van Helmond, ene einde de verkrijger, ander einde de Aa, groes den Hurksdeel en de hey 4 lopense, ene zijde Hendrik Jansen van Hugten, andere zijde Goort van Bussel, groes de Heuff 2 lopense, ene zijde Hendrik van Helmond, andere zijde Goort van Bussel, groes in de Gemeene Beemden 5 lopense, ene zijde Huybert van den Boomen, andere zijde Goort van Bussel, ene einde Lambert Vervoordeldonk, andere einde Lambert Verheyden, hei / groes 12 lopense, ene zijde Hendrik van Helmond, andere zijde Hendrik van Hugten, ene einde de gemeente, andere einde de verkrijger, het Hoyvelt 6 lopense, ene zijde Hendrik van Helmond, andere zijde Corstiaan den Smit, ene einde de Aa, andere einde de verkrijger, groes het Startje 1 lopense, ene zijde de verkrijger, andere zijde Hendrik van Hugten, ene en andere einde de verkrijger, groes het Stertje 2 lopense naast het vorig perceel, een drieske 3 copse, ene zijde Hendrik van Helmond, andere zijde Goort van Bussel. Verponding ƒ 26-00-00 per jaar. Bede ƒ 6-04-08 per jaar. Belast met ƒ 0-2-8 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar nummer 1873. ƒ 0-17-0 per jaar aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar nummer 1922. ƒ 1-16-0 per jaar in een meerdere rente van 4,- per jaar aan den Armen van Asten. De verschillende cijnsen aan de Heren van Asten, staande ten name van de vader der condividenten zullen betaald worden, zijnde ƒ 2-9-14 per jaar.

Peter Tiele Coolen is geboren te Asten op 14-02-1730 als zoon van Tilmannus Peeters Coolen en Maria Antonis Janse (zie Voormalig huis F1040). Hij is getrouwd op 14-01-1759 te Asten met Catharina Janse van Dijk, geboren te Asten op 21-01-1735 als dochter van Johannes Matijssen van Dijck en Petronella Martens van Dijck (zie Dijkstraat 58):

Juncti sunt Petrus Tilemanni Coolen et Catharina Joannis van Dijck; testes Petrus Danielis Coolen et Joannis van Dijck, ex Vlierden.

In echt verbonden Petrus Tilemanni Coolen en Catharina Joannis van Dijck; getuigen Petrus Danielis Coolen en Joannis van Dijck, afkomstig van Vlierden.

01

Het gezin van Peter Tilmanni Coolen en Catharina van Dijk woonde aan de Dijck in Asten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 02-02-1761 Asten 15-02-1789
Peter Hendrik Eijsbouts
Asten 12-03-1816
2 Maria Asten 09-02-1764 Asten 26-01-1794
Jan Marcelis Verhoysen
Someren 09-05-1806 zie Dijkstraat 62
3 Johanna Asten 25-08-1766 Ongehuwd Asten 26-12-1786
4 Johannes Asten 26-06-1769 Kind Asten ±1769
5 Petrus Asten 21-08-1772 Ongehuwd Asten 25-04-1825
6 Antonius Asten 10-06-1778 Kind Asten ±1778

Het huis aan de Achterste Diesdonk werd in die tijd bewoond door Hendrik van de Goor, geboren te Mierlo op 26-01-1713 als zoon van Antonius van de Goor en Maria van der Kampen. Hij is op 26-01-1744 te Mierlo getrouwd met Anna Maria Godefridi Baeckers, geboren te Mierlo op 19-03-1720 als dochter van Godefridus Baeckers en Catharina van Hoof. Zij kopen in 1775 een huis op de Wolfsberg (zie Voormalig huis C1333), waar ook hun gezin staat beschreven, maar blijven hier wonen.

Volgens de bewoningslijsten over de periode 1765-1781 is Peter Tiele Coole eigenaar en is Hendrik van de Goor bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 10a Diesdonk Bewoners nummer 10a Diesdonk
1765 nieuw huijs
1766 Peter Tiele Coole Hendrik van de Goor
1771 Peter Tiele Coole Hendrik van de Goor
1776 Peter Tiele Coole Hendrik van de Goor
1781 Peter Tiele Coole Hendrik Slegers

Anna Maria Godefridi Baeckers is op 13-10-1779 te Asten overleden en na het overlijden van Hendrik van de Goor op 23-10-1779 komt Hendrik Slegers in het huis te wonen. Op zijn ziekbed draagt eigenaar Peter Coolen de zorg voor zijn blinde zoon over aan zijn dochters:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 62 verso, 13-11-1794:
Peeter Thiele Coolen, ziek en Catharina Janse van Dijk, zijn vrouw, testeren en dat wel om reeden dat de comparanten soon met naame Pieter, van den heemel is besogt geworden met blindheid en ook hardhoorig is. De gehele nalatenschap zal gaan naar hun twee dochters met name:
Jennemaria Peter Coolen getrouwd met Pieter Eysbouds, alhier en Maria Peter Coolen getrouwd met Jan Marcelis Verhoysen, te Someren. Zij zullen gehouden zijn om jaarlijks aan hun ongelukkige broeder, Pieter, ƒ 60,- uit te keren, dit gedurende zijn verdere leven en daarenboven de kleederen tot sijn lighaam behoorende door de dag of daaglijks maar niet des sondags te gebruyken.

Peter Tiele Coolen is op 18-11-1794 te Asten begraven:

02

Daarna wordt de erfenis tussen de dochters van Peter Coolen verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 128 verso, 07-03-1796:
Jan Marcelis Verhoysen man van Maria Peeter Coolen, wonende te Someren, Pieter Hendrik Eysbouds gehuwd met Jennemaria Peeter Coolen. Kinderen en erven van Peeter Thiele Coolen en Catharina Jan van Dijk, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen testament op 13-11-1794.
2e lot krijgt Pieter Eysbouds een huis, hof en aangelag, schuur en stallen den Diesdonk groot 9 lopense 22 roede, land Vijkenakker 8 lopense, 48 roede, land Startjesakker 10 lopense, 24 roede, land agter de Schuur 8 lopense, 42 roede, groes Hooykamp 4 lopense, 17 roede, groes Wijvelt 7 lopense, 40 roede, groes het Hooyvelt 5 lopense, 22 roede, groes Koelenbeemt 3 lopense, 32 roede, groes het voorste Wijvelt 10 lopense 23 roede, groes de Startjes 3 lopense, 3 roede, het Heytvelt 6 lopense, 10 roede, groes Groenebeemden 4 lopense, 25 roede. Belast met ƒ 0-17-8 per jaar aan rentmeester de Kempenaar, te 's-Hertogenbosch en ƒ 2-10-0 per jaar cijns.

Dochter Jennemaria Peter Colen is geboren te Asten op 02-02-1761 en op 15-02-1789 te Asten getrouwd met Pieter Hendrik Eysbouts, geboren te Asten op 17-04-1763 als zoon van Hendrik Eijsbouts en Anna Jansen van de Goor (mijn oudgrootouders, zie Voormalig huis E1056):

03

Het gezin van Pieter Hendrik Eysbouts en Jennemaria Colen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Asten 11-09-1793 Asten 26-11-1815
Maria van Heugten
Asten 14-01-1852

Pieter Hendrik Eijsbouts is vanaf 1796 eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 10a Diesdonk Bewoners nummer 10a Diesdonk
1798 Peeter Eijsbouts Peeter Eijsbouts
1803 Peeter Eijsbouds Peeter Eijsbouds

Ook volgens de verpondingen van 1810 is Pieter Hendrik Eijsbouts de eigenaar van het huis:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Diesdonk folio 41:
Pieter Eijsbouds n.u. bij deling 07-03-1796.
Maria, Jennemaria en Pieter kinderen van Catharina Janse van Dijk bij versterf 1796 weduwe van Pieter Coolen ½ ter togte bij versterf 1796. No. 10a nieuw huijs en stal met aangelag 7 lopense.

Volgens het kadaster over de periode 1811-1832 bewoont Pieter Hendrik Eijsbouts het huis:

Kadaster 1811-1832; F1039:
Huis en erf, groot 03 roede 50 el, achterste Diesdonk, klasse 7.
Eigenaar: Peter Eijsbouts.

05

Hierboven de kadasterkaart met in de cirkel het huis met hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

06

Jennemaria Peter Colen is op 12-03-1816 te Asten op 56-jarige leeftijd overleden en Pieter Hendrik Eysbouts is op 02-05-1833 te Asten op 70-jarige leeftijd overleden:

04

Hun zoon Joannes Eijsbouts, geboren te Asten op 11-09-1793 is op 26-11-1815 te Asten gehuwd met Maria van Heugten, geboren te Asten op 08-03-1791 als dochter van Jacobus Linders van Heugten en Elisabeth Antoni van Bussel (zie Voormalig huis E508):

07

Het gezin van Joannes Eijsbouts en Maria van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joanna Maria Asten 19-02-1817 Ongehuwd Asten 26-11-1879
2 Jacobus Asten 22-02-1819 Kind Asten 05-05-1819
3 Catharina Asten 23-03-1820 Kind Asten 06-02-1830
4 Jacobus Asten 24-10-1821 Ongehuwd Asten 05-10-1878
5 Hendrica Asten 20-08-1823 Ongehuwd Asten 28-01-1894 zie Julianastraat 17
6 Joannes Asten 04-02-1825 Vlierden 20-02-1851
Maria Johanna Swinkels
Asten 15-03-1860 dochter Maria
7 Antonius Asten 12-11-1826 Ongehuwd Asten 01-10-1902 zie Julianastraat 17
8 Wilhelmus Asten 19-08-1828 Ongehuwd Asten 04-03-1876
9 Catharina Asten 22-10-1830 Kind Asten 21-01-1833
10 Leonardus Asten 28-03-1832 Ongehuwd Asten 06-03-1917 zie Julianastraat 17
11 Petrus Asten 28-03-1832 Asten 11-02-1875
Jacoba Jacobs
Asten 09-11-1915 zie Voormalig huis F1467

Joannes Eijsbouts is op 14-01-1852 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Maria van Heugten met haar gezin in het huis aan de achterste Diesdonk Het huizingnummer van het huis is B74 in 1859 en B78 in 1869:

08

Maria van Heugten is op 27-07-1871 te Asten overleden:

09

De kinderen van Johannes Eijsbouts verkopen hun granen in de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-06-1884:

10

In de periode 1879-1890 wonen de kinderen van Johannes Eijsbouts met als hoofd zoon Antonie Eijsbouts, geboren te Asten op 12-11-1826, in het huis met dan huizingnummer B76:

11

De nog in leven zijnde kinderen Hendrika, Antonius en Leonardus Eijsbouts verhuizen rond 1883 naar het dorp (zie Julianastraat 17). Het huis krijgt bij vereniging en verbouwing kadasternummer F1766, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

Het huis wordt overgenomen door een kleindochter van zoon Johannes Eijsbouts, Maria IJsbouts, geboren op 08-05-1853 te Asten als dochter van Johannes IJsbouts en Maria Johanna Swinkels (zie Voormalig huis E311). Zij is op 27-01-1879 te Asten getrouwd met Antonius Christianus Berkvens, geboren te Asten op 02-02-1846 als zoon van Martinus Berkvens en Johanna Smets (zie Dijkstraat 58). 

Ook over de periodes 1890-1900, 1900-1910 en 1920-1930 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B76, B72 en B70:

12

Antonius Christianus Berkvens heeft in Helmond een gouden oorbel gevonden en als eerlijke vinder plaatst hij een advertentie in de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-11-1908 om de rechtmatige eigenaar op te sporen.

 

De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 22-03-1910 meldt dat Antonius Christianus Berkvens de vierde reserve premie heeft gewonnen bij een stierenkeuring:

Antonius Christianus Berkvens overlijdt te Asten op 04-07-1911 en hieronder zijn overlijdenskte:

13

Het huis krijgt door vereniging rond 1911 kadasternummer F1989, bijbouw van een stal in 1915 F2006 en nogmaals vereniging in 1916 kadasternummer F2016, zoals te zien is op de kadasterkaarten hieronder.

In het bevolkingsregister over de periode 1920-1930 staat Maria IJsbouts als hoofd van het huis met als huizingnummer B72 en ook bekend als Diesdonk 25:

14

Maria IJsbouts is te Asten overleden op 24-01-1929 en zoon Willem Berkvens, geboren te Asten op 03-06-1884 wordt over de periode 1930-1938 gezinshoofd. Broer Hendrikus (Driek) Berkvens, geboren te Asten op 17-04-1883 en hun oom Johannes IJsbouts, geboren te Asten op 19-09-1854, wonen in:

15

16 17

Oom Johannes Eijsbouts is op 23-08-1943 op 88-jarige leeftijd overleden. Hendrikus Berkvens is kort daarna ongehuwd op 04-09-1943 te Asten overleden en ook zijn broer Wilhelmus Berkvens is ongehuwd overleden te Helmond op 18-07-1947. Links het bidprentje van de langstlevende van het gezin van Antonius Christianus Berkvens en Maria Eijsbouts.

 

 

 

Hieronder de verkoop van een eerste kalfskoe door de kinderen Berkvens in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-10-1942 en van 31-03-1945 over mangelwortelen door Willem:

18

19

20

Boven een foto uit 1950 van de Diesdonk met het woonhuis en hieronder hetzelfde woonhuis met muurankers van 1765 in 2013.

21

Overzicht bewoners

Diesdonck huis 10a
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1765 nieuw huijs
1766 Peter Tiele Coole Asten 14-02-1730 Hendrik van de Goor Mierlo 26-01-1713
1771 Peter Tiele Coole Asten 14-02-1730 Hendrik van de Goor Mierlo 26-01-1713
1776 Peter Tiele Coole Asten 14-02-1730 Hendrik van de Goor Mierlo 26-01-1713
1781 Peter Tiele Coole Asten 14-02-1730 Hendrik Slegers Asten 22-11-1741
1798 Peeter Eijsbouts Asten 17-04-1763 Peeter Eijsbouts Asten 17-04-1763
1803 Peeter Eijsbouds Asten 17-04-1763 Peeter Eijsbouds Asten 17-04-1763
Kadasternummer F1039
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F1039 1832 Peeter Eijsbouts Asten 17-04-1763
Diesdonk 25
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1816 Peeter Eijsbouts Asten 17-04-1763 Johanna Petri Coolen Asten 02-02-1761 12-03-181602-05-1833
1816-1833 Peeter Eijsbouts Asten 17-04-1763 met kinderen 02-05-1833
1833-1852 Johannes Eijsbouts Asten 11-09-1793 Maria van Heugten Asten 08-03-1791 14-01-1852
1852-1859 Maria van Heugten Asten 08-03-1791 weduwe Johannes Eijsbouts
B74 1859-1869 Maria van Heugten Asten 08-03-1791 weduwe Johannes Eijsbouts
B78 1869-1871 Maria van Heugten Asten 08-03-1791 weduwe Johannes Eijsbouts 08-03-1871
B78 1871-1879 Antonie Eijsbouts Asten 12-11-1826 met familie
B76 1879-1883 Antonie Eijsbouts Asten 12-11-1826 met familie
B76 1883-1890 Antonius Berkvens Asten 02-02-1846 Maria IJsbouts Asten 08-05-1833
B76 1890-1900 Antonius Berkvens Asten 02-02-1846 Maria IJsbouts Asten 08-05-1833
B72 1900-1910 Antonius Berkvens Asten 02-02-1846 Maria IJsbouts Asten 08-05-1833 04-07-1911
B70 1910-1920 Maria IJsbouts Asten 08-05-1833 weduwe Antonius Berkvens
B72 1920-1929 Maria IJsbouts Asten 08-05-1833 weduwe Antonius Berkvens 24-01-1929
25 1930-1938 Willem Berkvens Asten 02-06-1884 met broer Hendrikus Asten 17-04-1883 18-07-1947

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 23 februari 2023, 10:06:34

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen