logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F1040

Marten Willem Slaats huurt in 1724 een stuk land in de Diesdonk:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 253 verso, 28-07-1724:
Johan Draak, secretaris, geeft in huur aan Marte Willem Slaats land aan den Diesdonck 3½ lopense, zoals hij, verhuurder, het heden bij transport verkregen heeft. Huurtermijn: 10 jaar. Lasten voor de verhuurder. Huursom 9 vat rogge per jaar te leveren aan verhuurders huis in het Dorp.

Volgens de hoofdgeldlijst van 1725 woont Marten Slaets met zijn gezin in het huis:

Hoofdgeld XVIII-27, 29-08-1725: Marten Slaets, Anna de vrouw, Willem 't kint.

Martinus Willem Slaets is geboren te Asten op 08-03-1686 als zoon van Wilhelmus Jan Slaets en Johanna Martens (zie Beekstraat 17). Hij is op 21-05-1724 te Asten getrouwd met Anna Geef Pauls, geboren te Asten op 27-12-1694 als dochter van Gevardus Pauls en Petronilla Marcelis (zie Voormalig huis F377):

Juncti sunt matrimonio Martinus Slaets et Anna Geven; testes Paulus Teunis Peters et Antonet Slaets.

In echt gebonden Martinus Slaets en Anna Geven; getuigen Paulus Teunis Peters en Antonet Slaets.

01

Het gezin van Willem Slaets en Anna Geven:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 04-06-1725 Kind Asten 29-01-1740

Marten Willem Slaets is op 30-09-1725 omgekomen:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 1, 30-09-1725:
Schepenen van Asten zijn ter instantie van het officie geweest ten huize van Marten Willem Slaets en dat op de gerigte dag dat deze gequest zou zijn. Wij hebben hem te bedde zien liggen en hem gesproken, waarbij hij ook zei gequest te zijn. Namens het officie hebben wij hem verschillende reysen gevraagd hoe en waar en door wie hij deze kwetsure had bekomen? En indien hij daarvan kwam te sterven aan wie hij dan de dootslag wijtte? Waarop hij, in volle verstand, antwoordde: "Dat hij inden gepasseerde nagt die had becomen hadde edogh dat hij niet en wist waer of op wat plaetse hij die quetsure, of door wie hij die become hadde". Hij heeft verder niemand genoemd. Schepenen van Asten zijn ter instantie van Pieter de Cort, drost, samen met Johan de Grootenacker, medisch doctor, te Helmont, en Hendrik Halbersmit, chirurgijn, geweest ten huize van Marten Willem Slaets om het dode lichaam van Marten Willem Slaets te schouwen. De wonde was bestaande in een steeck aende regtersijde bij de navel doorgaende waerdoor de meeste dunne darmen waren buyten hangende. En ook bevonden dat den darm colon door twee doorgaende wonden was geledeert. De voorschrevene wonde was een halff vinger breet en is de oorzaak van de opgevolgde dood 's middags circa 5 uur.

02

Anna Geven hertrouwt op 18-10-1733 met Willem Joosten van den Eynde, geboren op 23-08-1703 te Asten als zoon van Judocus Joosten en Wilhelma Willems (zie Voormalig huis C613) en moet daarvoor de inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 44, 02-10-1733:
Anna Geven, weduwe Marten Willem Slaats, moet ten behoeve van haar onmondige zoon, Willem, een staat en inventaris leveren. Zij wil hertrouwen op 18-10-1733 met Willem Joosten. Zij verklaart geen goederen of effecten in eigendom te bezitten, doch deze verkocht te hebben om schulden te betalen.

In 1736 is de weduwe van Marten Willem Slaats nog eigenaar, maar woont elders (zie Voormalig huis F377).

Jaar Eigenaar nummer 9 Diesdonk Bewoners nummer 9 Diesdonk
1736 weduwe Marten Slaats onbewoont

In 1737 wordt het huis aangekocht door Tielen Peters:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 118, 12-06-1737:
Maria Anna Wagemans, te Helmont, geassisteerd met Hendrick Wagemans, verkoopt, uit kracht van testament van Anna van den Boomen schepenen Helmont de dato 12-06-1734 aan Tielen Peters, huis, hof en aangelag aan den aghtersten Diesdonk 6 lopense, land de Camp 2 lopense, land aan den Hoove 2 lopense, land den straatacker 1 lopense, land Toonenacker 1 lopense, land Rijckenacker 9 lopense, land aan 't Stratie 3 lopense, land Hennekensacker 13 lopense, land den acker aghter de schuur 14 lopense, land den Bergh 2 lopense, land in den Bergh 1 lopense, land den Heycamp 36 lopense, groes den Kuelbemt 6 lopense, groes het Leegbeestenvelt 14 lopense, groes het Startie 4 lopense, groes den Hueffdries 2 lopense, groes in de gemene bemde 10 lopense, groes in de gemene bemde 2 lopense. Belast met ƒ 4-12-12 per jaar aan de Kempenaar, ƒ 0-05-08 per jaar aan de kerk van Asten, ƒ 0-18-02 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 450,- à 4%.

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 46: nu Tielen Peters transport 12-06-1737.
Maria Anna Wagemans. Huijs, hoff en aangelagh 6 lopense in de bede ƒ 12 6 8.

Tilmannus Peter (Tiele) Colen is geboren te Asten 24-10-1698 als zoon van Peter Daniel Colen en Johanna Fransen (zie 't Hoekske 8). Hij is op 03-02-1726 te Someren getrouwd met Maria Antonis, vermoedelijk geboren te Someren op 17-02-1700 als dochter van Antonius Johannes Peels en Maria Cornelis den Decker:

Compareerde voor schepenen in Someren ondergenoemd Tiele Peeters jongeman geboortig van Asten, sijne ouderdom ontrent de 27 jaeren en Maria Antonis jonge dochter geboortig van Someren, versoeckende haer drie sondaagse proclamatien omme in den houwelijckse staet te worden bevestigt. Actum Someren den twaalfden januarij een duisent seeven hondert en ses en twintigh.
Ende de drie sondaaghse proclamatien gedaen sijn, soo sijn de voorschreven persoonen getrout, dij 3 februarij 1726.

Februarius 1726, 3; Contraxerunt matrimonio Tilmanius Peeters et Maria Theunis; testes Theodorus Peter Bakermans et Joannes Theunis.

3 februari 1726; in huwelijkse echt gebonden Tilmanius Peeters en Maria Theunis; getuigen Theodorus Peter Bakermans en Joannes Theunis.

Het gezin van Tilmannus Peter (Tiele) Colen en Maria Antonis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petronella Asten 15-12-1728 Kind Asten ±1728
2 Petrus Asten 14-02-1730 Asten 14-01-1759
Catharina Janse van Dijk
Asten 10-11-1794 zie Diesdonk 41
3 Johanna Asten 01-03-1732 Asten 24-11-1754
Goort Franse van Bussel
Asten 17-04-1804 * zie Diesdonk 41
en ook Diesdonk 28
4 Johannes Asten 24-05-1734 Kind Asten ±1734
5 Johannes Asten 17-05-1735 Kind Asten ±1735 *
6 Anna Asten 01-01-1739 Asten 22-11-1761
Hendrik Janse van Helmond
Asten 24-01-1824

*  Maria Antonis wordt hier als Maria Janse genoemd

In de bewoningslijst over de periode 1741-1761 en bij de verpondingen van 1754 is Tilmannus Peter (Tiele) Colen eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 9 Diesdonk Bewoners nummer 9 Diesdonk
1741 Tiele Peter Coolen Tiele Peter Coolen
1746 Tiele Peter Coolen Tiele Peter Coolen
1751 Tiele Peter Coolen Tiele Peter Coolen
1756 Tiele Peter Coolen Tiele Peter Coolen
1761 Tiele Peter Coolen Tiele Peter Coolen

Verpondingen 1754 XIV-63 folio 56:
Tielen Peter Coolen transport 12-06-1737.
Nummer 9 huijs, hoff en aangelag 6 lopense.

Maria Antonis is als Maria Peters op 01-11-1747 te Asten overleden en Tilmannus Peter (Tiele) Colen hertrouwt op 14-09-1760 te Asten met Jenneke Peter Jacobs, geboren te Asten op 06-10-1708 als dochter van Petrus Jacobs en Maria Geraerts Vermeulen (zie Voormalig huis C486):

Juncti sunt Tilemannus Coolen et Johanna Petri Jacobs; testes Arnoldus Francisci Zeegers et Johanna Tilemanni Coolen.

In huwelijkse echt verbonden Tilemannus Coolen en Johanna Petri Jacobs; getuigen Arnoldus Francisci Zeegers en Johanna Tilemanni Coolen.

04

Tiele Peter Coolen is op 25-02-1762 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 161, 12-05-1766:
Peter Tiele Coolen en Goort Franse van Bussel getrouwd met Jenneke, dochter Tiele Coolen, Hendrik van Helmond getrouwd met Anneke, dochter Tiele Coolen. Kinderen en erven van Tiele Coolen en Maria Antonis, beiden overleden en gewoond hebbende op de agterste Diesdonk. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Hendrik van Helmond, het oude huis van de hoef met de schuur, stal, hof en aangelag 6 lopense, het aangelag naast ene zijde Goort van Bussel, andere zijde en ene einde Peter Tiele Coolen en andere einde de gemeente, land aan de Startjes 2 lopense, ene zijde Goort van Bussel, andere zijde de verkrijger, ene einde Pieter Coolen, land in den Hannekensacker 4 lopense, ene zijde de verkrijger, andere zijde Pieter Coolen, land agter de schuur 7 lopense, ene zijde Pieter Coolen, andere zijde de verkrijger, ene einde de gemeente, land de Heuff 2 lopense, ene zijde Goort van Bussel, ander zijde Pieter Coolen, land het Loopense, ene zijde Pieter Coolen, andere zijde de verkrijger, land de agterste Braak 1½ lopense, de verkrijger, de voorste Braakacker 2 lopense, ene zijde Hendrik van Hugten, andere zijde de verkrijger, de agterste Braakacker 2 lopense, ene zijde en einde Pieter Coolen, andere zijde de verkrijger, andere einde Goort van Bussel, groes in de Heycamp 12 lopense, ene zijde Pieter Coolen, andere einde de Aa, den Keulbeemt 3 lopense, ene zijde en einde Pieter Coolen, andere zijde Hendrik van Hugten, andere einde de Aa, groes het leeg Beestevelt 14 lopense, ene zijde Pieter Coolen, andere zijde de gemeente, hooiland in de Gemene Beemden 4 lopense, waarvan 2 lopense gekomen van Antoni Voermans, ene zijde Peter Smits, andere zijde de gemeente, een perceel van de Hurksdeel 3 lopense, ene zijde de akker aan de schuur, andere zijde Goort van Bussel, het aangelag gekomen van Aart Jan Aarts ½ lopense, ene zijde Goort van Bussel, andere zijde de verkrijger, ene einde Hendrik van Hugten. Verponding ƒ 20-00-00 per jaar. Bede ƒ 6-04-00 per jaar. Belast met
ƒ 1-8-8 per jaar in een meerdere rente met de condividenten in deze aan den Armen van Asten. Marge
06-05-1788 gelost. Belast met 4 vat rogge per jaar in een meerdere rente met de kinderen Jelis Vreynsen aan het Gemene Land rentmeester de Kempenaar renteboek nummer 3109. Marge
05-02-1789 deze pacht is met ƒ 139-6-1 geheel gelost.

Jenneke Peter Jacobs is op 26-12-1786 te Asten overleden en op 29-12-1786 te Asten begraven en hieronder haar doodakte en begraafakte:

Dochter Anna Tiele Coolen, geboren te Asten op 01-01-1739, is op 22-11-1761 te Asten getrouwd met Hendrik Janse van Helmond, geboren te Asten op 14-01-1738 als zoon van Johannes Janse van Helmond en Johanna Andreae Peeters (zie Voormalig huis C1318):

Juncti sunt Henricus Joannis van Helmont et Anna Tilemanni Coolen; testes Bernardus Willebrordi van Helmont et Johanna Slegers.

In echt gebonden Henricus Joannis van Helmont en Anna Tilemanni Coolen; getuigen Bernardus Willebrordi van Helmont en Johanna Slegers.

05

Het gezin van Hendrik Janse van Helmond en Anna Tiele Coolen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 01-09-1762 Asten 08-02-1795
Jan Hendrik Sleegers
Asten 02-05-1828 zie Wolfsberg 29
2 Helena Asten 04-02-1764 Asten 08-11-1789
Gerardus Bakens
Asten 02-01-1839 zie Voormalig huis G399
3 Petronilla Asten 08-08-1766 Asten 01-02-1789
Henricus Huijbert Mennen
Asten 17-08-1806 zie Voormalig huis G853
4 Tielmannus Asten 05-07-1768 Asten 11-02-1798
Maria Slaats
Asten 07-01-1849
5 Johannes Asten 08-08-1770 Asten 06-09-1807
Wilhelmina van Dijk
Asten 10-01-1849 zie Dijkstraat 64
6 Petrus Asten 13-10-1772 Kind Asten ±1772
7 Franciscus Asten 11-05-1775 Kind Asten 13-10-1779
8 Andreas Asten 14-05-1777 Kind Asten 13-10-1779
9 Kind Asten 13-10-1779 Kind Asten 15-10-1779
10 Petrus Asten 15-04-1780 Asten 17-01-1819
Elisabeth Keijzers
Asten 14-05-1836 zie Stegen 64
11 Petronella Asten 28-11-1785 Kind Asten ±1785

Hendrik Janse van Helmond bewoont met zijn gezin het huis op de Diesdonk:

Jaar Eigenaar nummer 9 Diesdonk Bewoners nummer 9 Diesdonk
1766 Hendrik van Helmond Hendrik van Helmond
1771 Hendrik van Helmond Hendrik van Helmond
1776 Hendrik van Helmond Hendrik van Helmond
1798 Hendrik van Helmond Hendrik van Helmond
1803 Hendrik van Helmond Hendrik van Helmond

Hendrik Janse van Helmond doet verschillende aankopen:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 180 verso, 30-04-1801
Jan Janse Vlemminx getrouwd met Anna Maria van de Vorst, te Lierop, verkoopt aan Hendrik van Helmond hooiland in de Beemden de Spleeten 2 lopense, ene zijde Jan Goorts van den Eynden. Koopsom ƒ 190,-. Francis Voermans getrouwd met Antonetta van Hugten is schuldig aan Hendrik van Helmond ƒ 250,- à 3%. Marge 21-10-1807, Thieleman van Helmond, zoon van Anna Thiele Coolen, weduwe Hendrik van Helmond is voldaan. Pieter Berkers en Clasina Willem Aarts, weduwe Antonie Jan Teunis of van Hugten verkopen aan Hendrik van Helmond hun aandeel in hooiland in de Beemden de Spleeten geheel 3 lopense. Koopsom ƒ 190,-. De verkopers blijven aansprakelijk voor het verbreden en verdiepen van de Aa zoals gemeld bij de schouw van 05-05-1801. Arnoldus van der Linden verkoopt aan Hendrik van Helmond groes de Weerte 1 lopense, ene zijde de koper. Koopsom ƒ 68,-. Hendrik van Helmond, op de Diesdonk, verkoopt aan Jan Thomas Coolen land het Hoekske of Bergske in de Wolfsberg 18 roede. Koopsom ƒ 60,-. Cornelis van Bussel verkoopt aan Hendrik van Helmond land den Dolakker in de Wolfsberg 2 lopense, ene zijde Jan van Gog. Koopsom ƒ 112-10-0.
Arnoldus van de Goor is nader in den bloede aan Cornelis van Bussel dan Hendrik van Helmond, hij vernadert land den Dolakker in de Wolfsberg 2 lopense, ene zijde Jan van Gog koopsom ƒ 112-10-0.

Dochter Jennemie krijgt voor de erfenis een huis op de Wolfsberg:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 102 verso 1803:
Hendrik van Helmond, op de Diesdonk, geeft aan zijn dochter Jennemie gehuwd met Jan Sleegers, in mindering van de filiale portie een huis, schuur, stal, hof en aangelag op de Wolfsberg 34 roede.

Hendrik Janse van Helmond is op 29-09-1806 te Asten overleden en hieronder zijn doodakte:

06

De weduwe van Hendrik Janse van Helmond, Anna Tiele Coolen, doet nog aankopen:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 116 verso, 01-12-1806
Jan Hendrik van Bussel en Goort Hendrik Coolen, als voogden van de kinderen van wijlen Hendrik Huybert Mennen en Petronella van Helmond verkopen aan Anna Thiele Coolen, weduwe Hendrik van Helmond, huis en hof in de Wolfsberg ½ lopense, ene zijde den Armen van Asten en Peter Hendriks ander zijde Wilbert W. van Bussel en Joost van Heugten. Koopsom ƒ 169,-.

Volgens de verpondingslijst van 1810 woont Anna Tiele Coolen nog in het huis:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Diesdonk folio 40 verso:
Anna Thiele Coolen de weduwe en 5 kinderen bij versterf 1806.
Hendrik van Helmond.
Nummer 9 het oud huijs met de schuur, stallinge, hof en aangelag 6 lopense.

Na het overlijden van Anna Tiele Coolen op 24-01-1824 te Asten erft de oudste zoon Tieleman het huis:

Notarieel Archief 48-87 Asten 02-07-1825:
Thieleman van Helmond, Jan van Helmond, Pieter van Helmond, Helena van Helmond gehuwd met Gerrit Bakens, Maria van Helmond gehuwd met Jan Sleegers delen de goederen van hun ouders.
1e lot krijgt Thieleman van Helmond een huis en aangelag op Diesdonk, groot 99 roede 30 el, ene zijde Pieter Eijsbouts.

Tieleman Hendrik van Helmond is geboren te Asten op 05-07-1768 en op 11-02-1798 te Asten getrouwd met Maria Goort Slaats, geboren te Asten op 08-01-1776 als dochter van Godefridus Slaets en Johanna Tiele Slaets (zie Voormalig huis E309):

07

Het gezin van Tieleman van Helmond en Maria Slaats:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 26-01-1799 Asten 02-05-1823
Francijna Wilbers
Asten 29-04-1877

zie Voormalig huis G618

2 Johanna Maria Asten 29-01-1801 Asten 01-05-1822
Leonardus van Heugten
Asten 29-01-1874 zie Voormalig huis E508
3 Petronella Asten 28-09-1802 Asten 11-02-1831
Francis Jacobs
Asten 29-12-1867 zie Voormalig huis F1467
4 Wilhelmus Asten 10-11-1804 Asten 11-02-1828
Wilhelmina Adriaans
Asten 13-08-1887
5 Henricus Asten 13-12-1806 Ongehuwd Asten 28-06-1846
6 Kind Asten 13-05-1809 Kind Asten 13-05-1809

Volgens het kadaster over de periode 1811-1832 is Tieleman van Helmond de eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; F1040:
Huis en erf, groot 08 roede 20 el, achterste Diesdonk, klasse 7.
Eigenaar: Tieleman van Helmond.

08

Hierboven de kadasterkaart met in de cirkel het huis met hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

09

Maria Goort Slaats is op 13-05-1809 te Asten overleden en Tieleman Hendrik van Helmond is op 07-01-1849 te Asten overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

10

Het huis krijgt bij vereniging kadasternummer F1452 en wordt overgenomen door zoon Wilhelmus van Helmond, geboren te Asten op 10-11-1804. Hij is op 11-02-1828 te Asten getrouwd met Wilhelmina Adriaans, geboren te Deurne op 22-11-1803 als dochter van Wilhelmus Adriaans en Maria Wilhelmi Geeve:

11

Het gezin van Willem van Helmond en Wilhelmina Adriaans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Asten 26-02-1828 Ongehuwd Someren 21-03-1902 Someren
2 Joanna Maria Asten 14-07-1829 Mierlo 03-06-1874
Martinus Bukkems
Son 10-06-1908 Mierlo
3 Wilhelmina Asten 25-06-1831 Vlierden 31-07-1869
Joseph van Gerwen
Mierlo 10-03-1919 Mierlo
4 Hendrikus Asten 04-05-1833 Asten 01-02-1875
Petronella van Deursen
Asten 05-05-1922 zie Voormalig huis E1643
en Voormalig huis C1329
5 Johanna Asten 06-08-1834 Asten 20-01-1868
Peter Meulendijks
Someren 23-01-1917 zie Achterbos 12
6 Goverdina Asten 03-07-1836 Asten 29-01-1877
Johannes Verberne
Mierlo 24-07-1911 Mierlo
7 Petronella Asten 08-05-1838 Vlierden 12-02-1873
Peter van Gog
Deurne 03-04-1918 Deurne
8 Tieleman Asten 09-08-1840 Ongehuwd Asten 11-03-1915 zie Voormalig huis E1643
en Voormalig huis C1329
9 Francis Asten 31-05-1842 Kind Asten 03-06-1842
10 Francijna Asten 02-06-1843 Ongehuwd Asten 26-11-1920 zie Voormalig huis E1643
en Voormalig huis C1329
11 Hendrika Asten 17-09-1846 Asten 16-09-1887
Christiaan Wilbers
Asten 23-03-1938 zie Voormalig huis E1016

Volgens het bevolkingsregister over de periode 1859-1879 en dat van 1879-1890 zijn Willem van Helmond samen met zijn vrouw Wilhelmina Adriaans en hun kinderen bewoners van het huis met huizingnummer B73 in 1859, B77 in 1869 en tenslotte B75 in 1879:

12

13

Rond 1880 vindt er een verbouwing plaats van huis F1452 (ziekadasterkaart rechts) en krijgt het huis kadasternummer F1768 zoals te zien is op de kadasterkaart geheel rechts.

Willem van Helmond en Wilhelmina Adriaans waren krasse oudjes, zoals blijkt uit onderstaand artikel in de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-10-1886:

13a

Willem van Helmond is op 13-08-1887 te Asten overleden en Wilhelmina Adriaans is op 04-05-1887 te Asten overleden. Het vee en de inboedel worden in de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-11-1887 te koop aangeboden:

14

In het bevolkingsregister over de periode 1890-1900 wonen de niet getrouwde kinderen in het huis met Johannes van Helmond als hoofdbewoner samen met zijn broer Tieleman, zus Francijna en neef Willem als zoon van broer Hendricus:

15

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-12-1890 verkopen de erven van Willem van Helmond de bomen rondom hun boerderij:

16

Eind 1890 vertrekken zij naar de Beemdkant in Someren waar Johannes van Helmond op 20-03-1902 is overleden. In 1909 verhuizen ze naar de Wolfsberg (zie Voormalig huis E1643 en Voormalig huis C1329).

De koper en nieuwe bewoner van het huis in 1891 is Josephus Berkvens, geboren te Asten op 05-11-1852 als zoon van Martinus Berkvens en Joanna Smits (zie Dijkstraat 58) en op 27-01-1888 te Asten getrouwd met Anna Maria Verhoijsen, geboren te Asten op 27-05-1858 als dochter van Johannes Verhoijsen en Maria Looijmans (zie Dijkstraat 62):

17

Josephus Berkvens is een broer van Antonius Christianus Berkvens, die al enkele jaren in het naastgelegen huis (zie Diesdonk 41) woont. Ook over de periode 1900-1910 woont Josephus Berkvens in het huis met dan het huizingnummer B71, maar verhuist met zijn gezin rond 1903 naar de Dijk (zie Dijkstraat 62).

Het huis komt bij een scheiding toe aan Antonius Christianus Berkvens (zie Diesdonk 41) en het huis komt daarna een aantal jaar niet apart in de archieven voor en is waarschijnlijk in gebruik bij zijn huis.

Vanaf 1921 is de woning weer apart bewoond door Gerardus Johannes van den Heuvel, geboren te Mierlo op 24-04-1889 als zoon van Martinus van den Heuvel en Johanna Knoops. Hij is op 22-04-1921 te Asten getrouwd met Johanna Maria Berkvens, geboren te Asten op 29-08-1888 als dochter van Antonius Christianus Berkvens en Maria IJsbouts (zie Diesdonk 41). In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer B70:

18

Zij verhuizen in 1926 naar Mierlo en vanaf dan wordt het huis bewoond door Antonie Verberne, geboren te Someren op 12-01-1887 als zoon van Antonie Verberne en Gordina van Kol (zie Diesdonk 33). Hij is op 01-05-1914 te Lierop getrouwd met Mechelina Moors, geboren te Bakel op 02-03-1884 als dochter van Petrus Moors en Catharina van den Broek. Vanuit het ouderlijk huis op Stipdonk in de gemeente Lierop is hij verhuisd naar Diesdonk 23 in Asten:

19

Ook over de periode 1930-1938 wonen Antonie Verberne en Mechelina Moors met hun gezin in het huis op de Diesdonk:

20

21

Boven een foto van het gezin van Antonie Verberne en Mechelina Moors rond 1932 toen zij nog op de Diesdonk woonden. In 1934 zijn zij naar Brouwhuis in Vlierden verhuisd en op de foto's boven van links naar rechts een foto van Antonie Verberne en twee foto's van Mechelina Moors en geheel rechts het faillissement van Antonie Verberne in de krant de Zuid-Willemsvaart van 27-06-1933. Onder van links naar rechts foto's van zoon Antonius Wilhelmus, dochter Gordina Wilhelmina, dochter Catharina Geertruida, dochter Petronella Maria en dochter Regina Johanna1:

22 23 24
26 27 28 29 30 31

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-07-1933 en 15-07-1933 de verkoop van vee en goederen van Antonie Verberne op de Diesdonk ten gevolge van zijn faillissement:

32 33

Hieronder een foto van het gezin gemaakt rond 1945:

34

Hieronder nog een foto met rechts Mechelina Moors:

35

Antonie Verberne vertrekt in 1934 met zijn gezin naar Brouwhuis onder Vlierden. Mechelina Moors overlijdt op 20-03-1954 te Brouwhuis en Antonie Verberne is op 25-05-1968 te Bakel overleden.

Daarna komt Gerardus Johannes van den Heuvel opnieuw met zijn gezin in het huis wonen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij met hun gezin in het huis op de Diesdonk 23:

36

Gerardus Johannes van den Heuvel is op 26-06-1973 te Asten overleden en Johanna Maria Berkvens is op 29-10-1973 te Asten overleden.

Het huis bestaat niet meer en de vergelijking van de topografische kaarten van 1930 (links) en 1975 (rechts) toont aan dat het huis tijdens de ruilverkaveling is afgebroken:

37

Hieronder een foto uit 1950 van de buurt waar het huis heeft gestaan:

38

Overzicht bewoners

Diesdonck huis 9
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Anna Geef Pauls weduwe Marten Slaats Asten 27-12-1694 onbewoont
1741 Tiele Peter Coolen Asten 24-10-1698 Tiele Peter Coolen Asten 24-10-1698
1746 Tiele Peter Coolen Asten 24-10-1698 Tiele Peter Coolen Asten 24-10-1698
1751 Tiele Peter Coolen Asten 24-10-1698 Tiele Peter Coolen Asten 24-10-1698
1756 Tiele Peter Coolen Asten 24-10-1698 Tiele Peter Coolen Asten 24-10-1698
1761 Tiele Peter Coolen Asten 24-10-1698 Tiele Peter Coolen Asten 24-10-1698
1766 Hendrik van Helmond Asten 14-01-1738 Hendrik van Helmond Asten 14-01-1738
1771 Hendrik van Helmond Asten 14-01-1738 Hendrik van Helmond Asten 14-01-1738
1776 Hendrik van Helmond Asten 14-01-1738 Hendrik van Helmond Asten 14-01-1738
1781 Hendrik van Helmond Asten 14-01-1738 Hendrik van Helmond Asten 14-01-1738
1798 Hendrik van Helmond Asten 14-01-1738 Hendrik van Helmond Asten 14-01-1738
1803 Hendrik van Helmond Asten 14-01-1738 Hendrik van Helmond Asten 14-01-1738
Kadasternummer F1040
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F1040 1832 Tieleman van Helmond Asten 05-07-1768
Diesdonk 23
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1809 Tieleman van Helmond Asten 05-07-1768 Maria Slaats Asten 08-01-1776 13-05-1809
1811-1849 Tieleman van Helmond Asten 05-07-1768 met kinderen 07-01-1849
1849-1859 Willem van Helmond Asten 10-11-1804 Wilhelmina Adriaans Deurne 22-11-1803
B73 1859-1869 Willem van Helmond Asten 10-11-1804 Wilhelmina Adriaans Deurne 22-11-1803
B77 1869-1879 Willem van Helmond Asten 10-11-1804 Wilhelmina Adriaans Deurne 22-11-1803
B75 1879-1887 Willem van Helmond Asten 10-11-1804 Wilhelmina Adriaans Deurne 22-11-1803 13-08-1887
B75 1887-1890 Johannes van Helmond Asten 26-02-1828 met broer en zus
B75 1890-1891 Johannes van Helmond Asten 26-02-1828 met broer en zus naar Someren
B75 1891-1900 Josephus Berkvens Asten 05-11-1852 Anna Maria Verhoijsen Asten 27-05-1858
B71 1900-1903 Josephus Berkvens Asten 05-11-1852 Anna Maria Verhoijsen Asten 27-05-1858 naar de Dijk
B71 1903-1910 in gebruik bij Antonius Berkvens
B69 1910-1920 in gebruik bij Antonius Berkvens
B70 1921-1926 Gerardus van den Heuvel Mierlo 24-04-1889 Johanna Maria Berkvens Asten 29-08-1888 naar Mierlo
B70 1926-1930 Antonie Verberne Someren 12-01-1887 Mechelina Moors Bakel 02-03-1884
23 1930-1934 Antonie Verberne Someren 12-01-1887 Mechelina Moors Bakel 02-03-1884 naar Brouwhuis
23 1934-1938 Gerardus van den Heuvel Mierlo 24-04-1889 Johanna Maria Berkvens Asten 29-08-1888
Referenties
  1. ^Foto's en stamboom van de familie Verberne (https://www.geni.com/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 12 oktober 2023, 17:35:40

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen