logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F1055

Jan Teunis Pauls is in 1680 eigenaar van het huis en Jan Aerts de bewoner:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 7 verso:
Jan Teunis Paulus, gebruiker Jan Aerts.

Verpondingen 1688 XIV-57 06-01-1688 folio 16:
De erven Jan Antonis Paulus.

Johannes Aerts is geboren te Asten op 08-01-1645 als zoon van Arnoldus en Elisabeth. Hij is op 13-01-1675 te Asten getrouwd met Anna Peters Loomans, geboren te Asten op 12-10-1646 als dochter van Peter Anthonis Loomans en Willemke Thonis Verhindert (zie Voormalig huis B714):

Contraxerunt sponsalia 29 10bris 1674 Jan Aerts et Anneke Peters, coram testes Violia Janssen et Marcellis Aerts. Matrimonio 13 januarij 1675 coram testes Violia Janssen et Goort Aerts.

Ondertrouw op 29 december 1674 van Jan Aerts en Anneke Peters, voor getuigen Violia Janssen en Marcellis Aerts. Huwelijk 13 januarij 1675; voor getuigen Violia Janssen en Goort Aerts.

01

Het gezin van Jan Aerts en Anna Peters Loomans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 20-12-1676 Asten 19-02-1702
Maria
Antonis Jansen van Rut
Asten 31-01-1746 zie Dijkstraat 43
2 Johanna Asten 07-02-1679
3 Wilhelma Asten 21-12-1680 Asten <1717
4 Arnoldus Asten 06-02-1683 Asten 28-05-1724
Josyn Meus
Asten 20-08-1751 zie Voormalig huis F1041
5 Catharina Asten 08-02-1685 Asten <1717
6 Maria Asten 25-01-1688 Asten 31-08-1727
Petrus Antoni Voermans
Asten 01-04-1739 zie Voormalig huis G854
7 Antonius Asten 27-09-1690 Ongehuwd Asten 08-01-1725

Anna Peters Loomans is als Anna Aerts op 27-11-1696 overleden en bij de verpondingen en de hoofdgeldlijst staat Jan Aerts en zijn gezin als eigenaren en bewoners ingeschreven:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 12:
Jan Aerts.

Hoofdgeld XVIII-19, 05-03-1717:
Jan Aarts, Aart, Toni en Jenneke, Laureijns en Jan de neefven.

Jan Aerts is op 12-04-1720 op de Diesdonk te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte:

Zijn zoon Antonius verkoopt het huis aan Jan Dirks van Hugten: 

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 8, 17-12-1723:
Antony Aarts verkoopt aan Jan Dircx van Hugten huis, hof, land en groes aan den agtersten Diesdonck, een akkertje aan de Kruyskensweg samen 8 lopense. Hem aangekomen bij erfenis van zijn ouders. Belast met ƒ 0-8-0 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 125,-.

Jan Dirks van Hugten is geboren te Asten op 15-11-1673 als zoon van Jan Dirx en Anneke Jansen en op 25-09-1712 te Asten getrouwd met Gertrudis Hendricks Verhagen, geboren op 30-03-1685 te Asten als dochter van Henricus Aert Verhagen en Catharina Slaats (zie Voormalig huis F1155):

Juncti sunt matrimonio Jois Dirick van Hugten et Gertrudis Hendricks; testes Matias Diricks et Joanna Jansse.

Getrouwd Jois Dirick van Hugten en Gertrudis Hendricks; getuigen Matias Diricks en Joanna Jansse.

02

Het gezin van Jan Dirks van Hugten en Gertrudis Verhagen (zie ook Voormalig huis F1155):

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrik Asten 05-05-1714 Asten 26-07-1750
Maria Theodori Meulendijck
Asten 05-08-1801 zie Diesdonk 26
2 Jenneke Asten 29-09-1715 Asten 28-08-1753
Jan Hendrik Goris
Asten 29-08-1762
3 Allegonda Asten 27-11-1716 Mierlo 10-07-1763
Jan Peters van de Vorst
Lierop 03-01-1769
4 Maria Asten 25-11-1719 Kind Asten ±1719
5 Petrus Asten 22-07-1722 Asten <1762
6 Catrina Asten 31-03-1724 Mierlo 04-09-1763
Johannes van der Heide
Mierlo 06-06-1809
7 Maria Asten 27-04-1726 Asten 19-05-1765
Nicolaas Francisci van der Westen
Asten 30-04-1796 zie Voormalig huis E1050
8 Helena Asten 19-05-1728 Asten <1762
9 Franciscus Asten 05-08-1729 Asten <1762

Jan Dirks van Hugten behoorde tot de armen van Asten:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 116 verso, 22-06-1739:
Schepenen van Asten verklaren dat de weduwe Antoni Marcelis Teunis, Lambert Lamberts Verheyden, Jan Dirks van Hugten, Tomas Philipsen en Jenneke Martens ider een wooning zijn bezittende met eenig teul- en weylanden, dog dat deselve goederen seer gering en van weynig waardig sijn, soodanig dat de voorschreve persoonen uyt haare slegte en geringe goederen de daaruytgaande renten met de 's lands- en dorpslasten niet konnen opbrengen off betaalen. Wij hebben de renten welke zij aan de Kerk en Armen van Asten zijn geldende, verscheidene jaren geremitteerd alsmede enige andere lasten goedgedaan. Deze mensen kunnen daardoor blijven wonen en worden deze goederen niet geëxecuteerd, waardoor wij de renten aan Kerk en Armen zouden komen te verliezen omdat deze goederen met de renten geen geld zouden gelden.

In de bewoningslijst over de periode 1741-1761 is Jan Dirks van Hugten eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 5 Diesdonk Bewoners nummer 5 Diesdonk
1736 Jan Dirks van Hugten Jan Dirks van Hugten
1741 Jan Dirks van Hugten Jan Dirks van Hugten
1746 Jan Dirks van Hugten Jan Dirks van Hugten
1751 Jan Dirks van Hugten Jan Dirks van Hugten
1756 Jan Dirks van Hugten Jan Dirks van Hugten
1761 Jan Dirks van Hugten Jan Dirks van Hugten

Jan Dirks van Hugten is op 18-03-1762 te Asten overleden:

03

Na het overlijden van hun ouders verkopen de kinderen hun goederen:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 25 verso, 08-11-1762:
Dries Dirk van Hugten en Willem Hendrik Goris zijn aangesteld als voogden over Hendrik, Dirk en Jenneke onmondige kinderen van Jan Hendrik Goris en Jenneke van Hugten.
Andries van Hugten en Willem Goris, als momboiren over de onmondige kinderen van Willem Jan Goris, alsmede Hendrik Janse van Hugten voor hun zelf en mede voor de verdere erfgenamen van Jan Dirks van Hugten. Zij verkopen enige roerende goederen onder andere een veulen ƒ 17,-, twee koeien ƒ 45,-, een os ƒ 18,-, een vet varken ƒ 15,-, twee karren ƒ 13,-, een ploeg ƒ 7,-, huishoudgerei, landbouwgereedschap. Opbrengst ƒ 265,-.

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 51 verso 07-02-1763:
Gezien, het request van Andries van Hugten en Willem Hendrik Goris, momboiren over Dirk en Jenneke, onmondige kinderen van Jan Hendrik Goris en Jenneke Janse van Hugten, beiden overleden, gewoond hebbende op de Diesdonk. De kinderen komt toe 1⁄5e deel van de roerende en onroerende goederen van wijlen Jan Dirks van Hugten, op Diesdonk. De roerende goederen zijn inmiddels, op 15-12-1762, publiek verkocht. Omdat de vaste goederen niet redelijk verdeeld kunnen worden en moeilijk te verhuren zijn, is met de andere erfgenamen Hendrik Janse van Hugten, Catrina Janse van Hugten, Allegonda Jansen van Hugten en Maria Jan Dirks van Hugten overeengekomen om voornoemde goederen te verkopen. Zij vragen toestemming. Naschrift Fiat.

Asten Rechterlijk Archief 155, 26-07-1763:
Andries van Hugten en Willem Hendrik Goris, als momboiren van de onmondige kinderen van Willem Jan Goris, alsmede Hendrik Janse van Hugten voor hen zelf en mede voor de verdere kinderen en erven van Jan Dirks van Hugten. Zij verkopen een partij rogge, boekweit en verdere granen, staande op de goederen van Jan Dirks van Hugten, op den Diesdonk, 24 kopen. Opbrengst ƒ 165,- mede ondertekend: Jan van der Heyden en Jan van de Vorst.

Ook het huis wordt verkocht en Peter Jan Smets is de koper:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 105 18-04-1763:
Andries Dirk van Hugten en Willem Hendrik Goris als momboiren over Hendrik, Dirk en Jenneke, onmondige kinderen van wijlen Jan Hendrik Goris en Jenneke Jansen van Hugten welke kinderen hebben verkregen, bij erfenis, van hun grootvader, Jan Dirks van Hugten 1⁄5e deel (toestemming de dato 07-02-1763), Hendrik Jan van Hugten 1⁄5e deel, Catarina Jan Dirks van Hugten 1⁄5e deel, Alegonda Jan Dirks van Hugten 1⁄5e deel en Maria Jan Dirks van Hugten 1⁄5e deel. Zij verkopen aan Peter Jan Smets huis, hof en aangelag aan den Diesdonk 1½ lopense, ene zijde Tiele Coolen, andere zijde het volgende perceel zoals de bomen staan en achter tot het weegske. De Grootenacker met het akkerke dat uitgeleegt is en voorts naast de bomen van aangelag en pad 10 lopense, ene zijde Mattijs en Joost Smets, andere zijde de weg. Den Busacker met het quaat lopense daaraan 5 lopense, ene en andere zijde Antoni van Lierop. Den Willigenacker 2 lopense, ene en andere zijde Antoni van Lierop. Land het Kempke 1 lopense, ene zijde Tiele Coolen, andere zijde Jan Jelis van Hugten. Den Beemtacker 3 lopense, ene zijde Jan Jelis van Hugten, de weyvelden van Mattijs en Joost Smets. Het schuurackertje agter het aangelag 1½ lopense, ene zijde Mattijs en Joost Smets, andere zijde het straatje. Een Hoyveltje bij het aangelag 1 lopense, ene zijde Jan Jelis van Hugten. De Vlinkert 5 copse, ene en andere zijde Jan Jelis van Hugten. Groes het Hoffveltje 1½ lopense, ene zijde Antoni van Lierop, andere zijde Mattijs en Jan Smets. Wei / groes het Bekervelt 4 lopense, ene zijde de Beek, andere zijde Mattijs en Jan Smets, ene einde Antoni van der Linden. Hooiveld het Bekervelt 1½ lopense, ene zijde Antoni van Lierop, andere zijde Jan Jelis van Hugten. Den Grootendries 2 lopense neven de weg, ene zijde de Rootgraaff een hoek aan het aangelag. Groes het Vlaaske 3 copse, ene zijde de pad, andere zijde de koper. Hooiveld het Heytvelt 3 lopense, ene zijde Mattijs en Jan Smets, andere zijde de straat. Het voorste Weyvelt 2 lopense, ene zijde Peter Verleysdonk, andere zijde Jan Jelis van Hugten. Het agterste Weyvelt 4 lopense, ene zijde Mattijs en Jan Smets, andere zijde Jan Jelis van Hugten. Verponding ƒ 1-10-0 per jaar. Een hooiveld 4 lopense, ene en andere zijde Mattijs en Jan Smets, ene einde Mattijs Goossens, andere einde een weiveld van de koper. Een hooiveld in de Beemden 4 lopense, ene zijde Jan Peter Smits, andere zijde Tiele Coolen, ene einde de beemden van personen uit Deurne, andere einde Lambert Verheyden. Belast met ƒ 1-12-0 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 714,-. Totale verponding: ƒ 19-7-6 per jaar. Totale bede ƒ 6-1-0 per jaar.

Peter Jan Smits is geboren te Asten op 30-01-1720 als zoon van Johannes Jan Smits en Maria Jansen Wilbers (zie Diesdonkerweg 9) en op 01-02-1750 te Asten getrouwd met Helena Antony Verhees, geboren op 18-10-1720 te Asten als dochter van Antonius Verhees en Angela Peeters (zie Voormalig huis F179):

Juncti sunt Petrus Smits et Helena Antonii Verhyen; testes Mattheus Jois Smits et Helena Pauli Geven.

In echt verbonden Petrus Smits en Helena Antonii Verhyen; getuigen Mattheus Jois Smits en Helena Pauli Geven.

04

Vlak voor de aankoop erft Peter Jan Smets een aardige hoeveelheid geld van zijn ouders:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 175 verso, 29-09-1761:
Maria Jan Wilberts, weduwe Jan Smets, aan de Diesdonk geassisteerd met Peter, haar zoon, draagt vermits haare hooge ouderdom en swakheyt alle goederen, roerend en onroerend, die zij met haar man heeft bezeten en verstorven zijn op haar en haar kinderen, over aan deze kinderen om te verdelen tot meeste voordeel. De kinderen zullen alle daarop rustende schulden en lasten voldoen en betalen.
Jan Janse Smets, Peter Janse Smets, Mattijs Janse Smets, Joost Janse Smets, kinderen van wijlen Jan Jansen Smets en Maria Jan Wilbert, nog in leven, en die op heden, bij acte van renuntiatie afstand heeft gedaan van al haar goederen. Zij maken een scheiding en deling van deze goederen.
3e lot: Peter Jan Smets ƒ 300,- door ieder der drie verkrijgers voor 1⁄3e deel te voldoen en waarmee hij, met het reeds verkregene uit de boedel, voor zijn 1⁄4e deel is voldaan.

Het gezin van Peter Smits en Helena Verhees:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 16-11-1750 Asten 15-01-1797
Jacobus Petri Michiels
Asten 14-04-1830 zie Voormalig huis F191
zie ook Voormalig huis F319
2 Antonius Asten 28-05-1752 Asten 14-09-1788
Johanna Petri van Dijck
Asten 14-05-1822 zie Voormalig huis F319
3 Johanna Asten 14-11-1754 Asten 23-02-1783
Joost Peters Marcelisse
Asten 20-01-1784 zie Voormalig huis F766
4 Jacoba Asten 21-07-1756 Kind Asten ±1756
5 Helena Asten 01-08-1757 Asten 08-07-1787
Wilbert Andreas Verheijen
Asten 05-01-1836 zie Brand 15
6 Johannes Asten 07-05-1760 Asten 14-05-1797
Catharina Anthony Dirks
Asten 20-05-1813
7 Franciscus Asten 14-03-1764 Asten <1810

Volgens de bewoningslijst over de periode 1766-1776 is Peter Jan Smits eigenaar en bewoner en daarna woont zijn zoon Jan in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 5 Diesdonk Bewoners nummer 5 Diesdonk
1766 Peter Jan de Smet Peter Jan de Smit
1771 Peter Jan de Smit Peter Jan de Smit
1776 Peter Jan de Smit Peter Jan de Smit
1798 kinderen Peter Smits Jan Smits
1803 kinderen Peeter Smits Jan Smits

Peter Jan Smits is te Asten op 02-06-1789 te Asten overleden:

05

Helena Verhees is te Asten rond 1800 overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 93 verso, 12-05-1808:
Jan Smits, Antony Smits, Anna Maria Smits, Wilbert Verheyen man van Helena Smits, Peter Joost Peters wiens moeder was wijlen Jenneke Smits. Kinderen en erven van Peter Smits en Helena Antony Verhees, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen. 1e lot gaat naar Jan Smits een huis en erve op de Diesdonk.

Zoon Jan Peter Smits is geboren te Asten op 07-05-1760 en op 14-05-1797 te Asten getrouwd met Catharina Anthony Dirks, geboren te Vlierden op 24-02-1775 als dochter van Antonius Dirckx en Allegonda van den Boome. Jan Peter Smits is op 20-05-1813 overleden en bijna een jaar later hertrouwt de weduwe Catharina Antonij Dirks op 08-05-1814 te Asten met Antonij Koppens, geboren te Asten op 20-09-1781 als zoon van Joost Kuppens en Maria Driessen (zie Diesdonk 33):

06

07

De gezinnen van Catharina Dirks met Jan Peter Smits en Antonij Koppens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 13-06-1800 Asten 24-01-1823
Joannes Peters
Asten 04-03-1860 zie Voordeldonk 80
2 Antonia Asten 02-11-1802 Asten 15-02-1828
Peter Slaats
Asten 27-09-1854 zie ook Busselseweg 9
3 Petronella Asten 19-02-1806 Ongehuwd Asten 16-02-1830
4 Johanna Asten 02-06-1810
5 Joannes* Asten 08-05-1814 Asten 27-04-1843
Francisca Eijsbouts
Asten 20-11-1846
Joanna Maria van Heugten
Asten 11-05-1886 zie Diesdonk 33

* kind uit het tweede huwelijk van Catharina Anthony Dirks

De verpondingen van 1810 geven een overzicht over de bewoningsgeschiedenis:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Diesdonk folio 38:
Jan Peter Smits bij deling 12-05-1808. Anna Maria, Antoni, Helena en Jan kinderen van Helena Antoni Verhees weduwe sinds 1796. Kantlijn en het onmondig kind Peter Joost Peters. Peter Jan Smets ½ en Anna Maria, Antoni, Jan Helena 4 kinderen en kintskinderen met name Peter Joost Peters verwekt bij Jenneke Smits ½ bij versterf 1789. Nummer 5 huijs, hof en aangelag.

Voor het tweede huwelijk van Catharina Dirks moet zij nog een inventaris opmaken:

Notarieel Archief 37-118 Asten, 30-04-1814:
Inventaris gemaakt door Catharina Antonij Dirks weduwe van Jan Peter Smits, zij wil hertrouwen met Antonie Koppens een huis en hof groot 27 lopen 41 roeden.

Antonij Koppens was de buurman (zie Diesdonk 33) en naar alle waarschijnlijkheid zijn de goederen van Catharina Antonij Dirks daarna verkocht en was Goort van Bussel de koper. Bij de erfenis van de familie van Bussel erft Paulus Goort van Bussel het huis:

Notarieel archief 65-2, Asten, 13-01-1830:
Joseph en Paulus van Bussel, verdelen de onroerende goederen nagelaten door wijlen hun ouders. Goort van Bussel en Jenneke Thielen Koolen. 2e lot, krijgt Paulus van Bussel, huis, schuur, stal en aangelag, te Diesdonk, ene zijde de straat, andere zijde de eigenaren.

Paulus Goort van Bussel is op 24-01-1773 te Asten geboren als zoon van Godefridus van Bussel en Johanna Coolen (zie Diesdonk 28) en op 19-11-1815 te Asten getrouwd met Antonetta Meulendijkx, geboren te Deurne op 01-01-1790 als dochter van Peter Meulendyks en Hendrina van der Zanden:

08

Het gezin van Paulus van Bussel en Antonetta Meulendijkx:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 21-09-1821 Ongehuwd Asten 11-07-1879
2 Hendricus Asten 11-10-1823 Someren 15-10-1877
Anna Maria van Lierop
Asten 05-12-1908
3 Goverdina Asten 21-09-1825 Ongehuwd Asten 04-03-1910
4 Petrus Asten 06-08-1829 Ongehuwd Asten 13-11-1914

Volgens het kadaster over de periode 1811-1832 is Paulus van Bussel eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; F1055:
Huis en erf, groot 05 roede 40 el, achterste Diesdonk, klasse 8.
Eigenaar: Paulus van Bussel.

09

Hierboven de kadasterkaart met in de cirkel het huis en hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

10

Paulus van Bussel is op 15-09-1838 te Asten overleden en Antonetta Meulendijkx is op 25-10-1859 te Asten overleden. Zij was daarmee de langstlevende van de familie en heeft het huis tot haar dood in gebruik gehad:

11

Volgens het bevolkingsregister over de periode 1859-1879 wonen de vier kinderen van Paulus van Bussel en Antonetta Meulendijkx nog ongehuwd samen in het huis met het huizingnummer B69. Hendricus van Bussel, geboren te Asten op 11-10-1823 is op 15-10-1877 te Someren getrouwd met Anna Maria van Lierop, geboren te Someren op 03-11-1840 als dochter van Willem Van Lierop en Wilhelmina Swinkels, en dan heeft het huis het huizingnummer B73:

12

Rond 1880 vinndt er een verbouwing plaats waarbij het huis kadasternummer F1776 krijgt, zoals aangegeven op de nevenstaande kadasterkaart. 

 

 

 

In het bevolkingsregister over de periode 1890-1900 wonen Hendrikus van Bussel en Anna Maria van Lierop in het huis en is Johanna van Bussel op 11-07-1879 te Asten overleden. Het huis op de Diesdonk heeft inmiddels het huizingnummer B71:

13

De krant de Zuid-Willemsvaart van 03-06-1908 meldt dat de bliksem is ingeslagen in de boerderij van Hendricus van Bussel:

Hendricus van Bussel overlijdt op 05-12-1908 te Asten en zijn zus Gordina van Bussel op 04-03-1910 te Asten. Over de periode 1910-1920 meldt het bevolkingsregister dat broer Petrus van Bussel nog steeds in het huis woont met inmiddels het huizingnummer B65 en later vanaf 1920 het nummer B66 en woont samen met zijn schoonzuster Anna Maria van Lierop en een grote schare kleinkinderen:

14

Anna Maria van Lierop is op 20-08-1914 te Asten overleden en Petrus van Bussel is op 13-11-1914 te Asten overleden. Dochter Maria Antonia van Bussel, geboren te Asten op 26-12-1880 als dochter van Hendrikus van Bussel en Anna Maria van Lierop is te Asten op 16-02-1906 getrouwd met Antonie Mennen, geboren op 13-01-1874 te Asten als zoon van Hendricus Mennen en Anna Maria Sauve (zie Berken 2):

15

Maria Antonia van Bussel en Antonie Mennen zijn volgens het bevolkingsregister over de periode 1920-1930 de bewoners van het huis met huizingnummer B66, bekend staand als Diesdonk 15:

16

Ook over de periode 1930-1938 wonen Antonie Mennen en Maria Antonia van Bussel nog met hun gezin in het huis op Diesdonk 15:

17

De boerderij is in de Tweede Wereldoorlog beschadigd en de stichting wederopbouwboerderijen heeft architect B. Clement een tekening voor herstel laten maken1. Of deze tekening van 13-08-1946 daadwerkelijk tot een herbouw van de boerderij, die dan op naam staat van zoon Hendrikus Mennen, heeft geleid is hoogst onwaarschijnlijk, aangezien later de boerderij van de kaart is verdwenen.

Antonie Mennen is op 14-01-1936 te Helmond overleden en Maria Antonia van Bussel is te Asten op 12-11-1967 overleden en hieronder hun bidprentjes bij hun overlijden:

18 19

Volgens de topografische kaarten van 1940 en 1955 is het huis in die periode afgebroken, hetgeen bevestigd wordt met de kadastrale legger:

20

Overzicht bewoners

Hoeve op Achterste Diesdonck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Jan Teunis Paulus Asten ±1630 Jan Aarts Asten ±1640
1688 erven Jan Teunis Paulus Asten ±1660 Jan Aarts Asten ±1640
1709 Jan Aarts Asten ±1640 Jan Aarts Asten ±1640
1717 Jan Aarts Asten ±1640 Jan Aarts Asten ±1640
1723 Jan Dirks van Hugten Asten 15-11-1673 Jan Dirks van Hugten Asten 15-11-1673
Diesdonck huis 5
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Dirks van Hugten Asten 15-11-1673 Jan Dirks van Hugten Asten 15-11-1673
1741 Jan Dirks van Hugten Asten 15-11-1673 Jan Dirks van Hugten Asten 15-11-1673
1746 Jan Dirks van Hugten Asten 15-11-1673 Jan Dirks van Hugten Asten 15-11-1673
1751 Jan Dirks van Hugten Asten 15-11-1673 Jan Dirks van Hugten Asten 15-11-1673
1756 Jan Dirks van Hugten Asten 15-11-1673 Jan Dirks van Hugten Asten 15-11-1673
1761 Jan Dirks van Hugten Asten 15-11-1673 Jan Dirks van Hugten Asten 15-11-1673
1766 Peter Jan de Smet Asten 31-10-1716 Peter Jan de Smit Asten 31-10-1716
1771 Peter Jan de Smit Asten 31-10-1716 Peter Jan de Smit Asten 31-10-1716
1776 Peter Jan de Smit Asten 31-10-1716 Peter Jan de Smit Asten 31-10-1716
1798 kinderen Peter Smits Asten 07-05-1760 Jan Smits Asten 07-05-1760
1803 kinderen Peeter Smits Asten 07-05-1760 Jan Smits Asten 07-05-1760
Kadasternummer F1055
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F1055 1832 Paulus Goort van Bussel Asten 24-02-1773
Diesdonk 15
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1859 Paulus Goort van Bussel Asten 24-02-1773 Antonia Meulendijks Deurne 01-01-1790 25-10-1859
B69 1859-1869 Paulus van Bussel Asten 11-10-1823 met broers en zussen
B73 1869-1879 Hendricus van Bussel Asten 11-10-1823 Anna Maria van Lierop Someren 03-11-1840
B71 1879-1890 Hendricus van Bussel Asten 11-10-1823 Anna Maria van Lierop Someren 03-11-1840
B71 1890-1900 Hendricus van Bussel Asten 11-10-1823 Anna Maria van Lierop Someren 03-11-1840
B67 1900-1908 Hendricus van Bussel Asten 11-10-1823 Anna Maria van Lierop Someren 03-11-1840 05-12-1908
B67 1908-1910 Anna Maria van Lierop Someren 03-11-1840 met zwager Peter van Bussel
B65 1910-1914 Peter van Bussel Asten 06-08-1829 met neven en nichten 20-08-1914
B65 1914-1920 Antonie Mennen Asten 13-01-1874 Maria Antonia van Bussel Asten 26-12-1880
B66 1920-1930 Antonie Mennen Asten 13-01-1874 Maria Antonia van Bussel Asten 26-12-1880
15 1930-1936 Antonie Mennen Asten 13-01-1874 Maria Antonia van Bussel Asten 26-12-1880 14-01-1936
15 1936-1938 Maria Antonia van Bussel Asten 26-12-1880 weduwe Mennen
Referenties
  1. ^Wederopbouwboerderijen in Nederland (https://www.meertens.knaw.nl/bwb/page/boerderij/1446)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 25 februari 2024, 12:29:45

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen