logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis A214

Uit onderstaande akte uit 1648 blijkt Jan Gerits eigenaar te zijn van het huis:

Rechterlijk Archief 77 folio 7 verso, 08-02-1648:
Jan Geritssen verkoopt aan Teunis Thielens een pacht van ƒ 200,- à 5%. Als borg een huis, hof en hofstad te Astappen, ene zijde Willem Sasen, andere zijde Peter Hanricx.

Jan Gerits is geboren rond 1610 en rond 1640 getrouwd met Margriet Jansen en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Aelken Asten ±1644
2 Gerard Asten ±1646 Asten 21-06-1676
Ida Peeters
3 Catharina Asten 09-02-1648 Kind Asten ±1648
4 Petrus Asten 23-12-1649 Kind Asten ±1649

Jan Gerits is een tweede maal gehuwd rond 1650 met Lijsken Hendrix en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrick Asten ±1653
2 Peeter Asten 15-04-1655
3 Tieleman Asten 07-06-1656 Ongehuwd Asten 30-04-1684

In 1664 verkoopt Jan Gerits het huis aan Jan Peeter Driessen:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 211, 20-03-1664:
Jan Gerards voor zichzelf, Peeter Jansen en Jan Goorts Hoefnaegels als momboiren over de twee onmondige kinderen van Jan Gerits voorschreve met name Aelken en Gerard verwekt bij Margriet Jansen, wijlen zijn eerste vrouw. Jan Goorts Hoefnaegels en Goort van Gorckum als momboiren van de drie onmondige kinderen van Jan Gerits voorschreve met name Hendrick, Peeter en Tieleman verwekt bij wijlen Lijsken Hendrix, zijn tweede vrouw. Met decreet van schepenen op 12-03-1664 verkopen zij aan Jan Peeter Driessen een huis, schuur, hof, hofstad, landerijen etcetera te Ostappen. Belast met 28 stuiver en een half blanck jaarlijks aan de Heer van Asten.

Volgens de verpondingslijst van 1680 is het huis door Jan Peeter Driessen doorverkocht aan Jan Frans Blockmakers, later genoemd als Jan Frans Berckers:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 9:
Jan Frans Blockmakers. 16-18.

Johannis Frans (Jan) Berkers is geboren te Asten rond 1646 als zoon van Frans Wilhelmus Berckers en Johanna Aerts (zie Oliemolen 1). Hij is op 21-11-1688 te Asten getrouwd met Elisabeth (Elske) Jansen Canters, geboren te Asten op 11-03-1667 als dochter van Johannes Canters met Mechtildis Theodori (zie Prins Bernhardstraat 19):

Conjucti sunt matrimonio Joannes Francisci Berckers et Elisabetha Janssen; testes Wilhelmina Francisci Berckers et Petronilla Janssen. Dispensatione in 4 grado consanguinitati.

In echt verbonden Joannes Francisci Berckers en Elisabetha Janssen; getuigen Wilhelmina Francisci Berckers en Petronilla Janssen. Dispensatie voor 4e graads bloedverwantschap.

01.jpg

Het gezin van Jan Frans Berkers en Elske Jansen Canters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrien Asten 18-08-1689 Asten 03-11-1709
Peter Jan Roymans
Asten 21-06-1764 zie Ommelse Bos 15
2 Johannes Asten 30-10-1690 Ongehuwd Asten 20-09-1710
3 Franciscus Asten 14-11-1692 Kind Asten ±1692
4 Maria Asten 02-05-1694 Asten 26-11-1719
Jan Wilberts
Asten 01-07-1734
5 Franciscus Asten 31-01-1696 Kind Asten ±1696
6 Theodorus Asten 24-02-1698 Ongehuwd Asten 09-01-1724
7 Francisca Asten 29-10-1700 Kind Asten 08-11-1702

Johannis Frans (Jan) Berkers is samen met zijn dochter Francisca op 08-11-1702 te Asten aan dysenterie overleden. Elisabeth (Elske) Jansen Canters is op 15-07-1703 te Asten hertrouwd met Willibrodus Jan (Wilbert) Claessen, geboren rond 1673:

1703 Junij 30; contraxerunt sponsalia Willebrordus Jan Claessen et Elsabetha Jansen; testes Willebrordus Alberts et Arnoldus Aerts.
1703 Julij 15; conjuncti sunt matrimonio Willebrordus Jois Claessen et Elisabetha Jois Peeters vidua Jois Berckers; testes Willebrordus Aelbers et Joannes Jansen.

30 juni 1703; ondertrouwcontract tussen Willebrordus Jan Claessen en Elsabetha Jansen; getuigen Willebrordus Alberts en Arnoldus Aerts.
15 juli 1730; in huwelijkse echt gebonden Willebrordus Jois Claessen en Elisabetha Jois Peeters weduwe van Jois Berckers; getuigen Willebrordus Aelbers en Joannes Jansen.

Voor zover is na te gaan, zijn er geen kinderen uit deze relatie geboren.

Wilbert Jan Claessen is borgemeester over de Dijk:

Asten Rechterlijk Archief 12 folio 35; 18-06-1708:
De eed als borgemeesters over den Dijck door Mathijs Martens en Wilbort Jan Nicolaessen.

In de verpondingslijst van 1709 en de hoofdgeldlijst van 1717 is Wilbert Jan Claessen eigenaar van het huis:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 14 verso:
Wilbort Jan Claessen, Jan Frans Berkers. 16-18.

Hoofdgeld XVIII-19, 05-03-1717:
Wilbert Janse, Elske de vrouw, Dirck en Marij.

Willibrodus Jan (Wilbert) Claessen overlijdt rond 1726 en Elske Jansen Peeters overlijdt te Asten op 03-03-1727  

Dochter Maria Jan Frans Berkers is geboren te Asten op 02-05-1694 en op 26-11-1719 te Asten getrouwd met Jan Wilberts, geboren te Asten op 05-11-1694 als zoon van Willebrordus Janssen en Anna Laurensen (zie ook Voormalig huis A92):

Juncti sunt matrimonio Joannes Wilbers et Maria Jan Berkers; testes Arnoldus Wilbers et Theodorus Wilbers.

In huwelijkse echt verbonden Joannes Wilbers en Maria Jan Berkers; getuigen Arnoldus Wilbers en Theodorus Wilbers.

03

Het gezin van Jan Wilberts en Maria Jan Frans Berkers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jennemie Asten 20-01-1722 Ongehuwd Asten 11-10-1779 zie Koningsplein 4
2 Wilbert Asten 27-04-1723 Asten 03-05-1750
Maria Hendrick Hendriks
Asten 20-10-1779 zie Voormalig huis B446
3 Dirk Asten 10-03-1725 Kind Asten ±1725
4 Marie Asten 18-12-1726 Asten 23-11-1755
Aalbert Verheyen
Asten 23-09-1782 zie Kasteellaan 1 tot en met 5
5 Dirk Asten 27-06-1729 Asten 05-12-1756
Francyna Slaats
Asten 07-09-1793
6 Anna Asten ±1732 Asten 25-11-1759
Jan Daendel Colen
Asten 23-07-1765 zie 't Hoekske 8
7 Elisabeth Asten 30-04-1734 Religieuze Asten 10-11-1779 zie Koningsplein 4

Jan Wilberts en  Maria Jan Frans Berkers kopen 1⁄12e deel in 4 huizen in Ommel en in de Stegen uit een erfenis van de familie Canters, maar er is een grote huurachterstand:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 119 verso; 05-09-1731:
Jenneke, meerderjarige dochter van wijlen Jan Peters Verhindert en Maria Jan Canters, geboren te Asten en wonende te Eyndhoven. Zij verkoopt aan Frans Marten Doensen en Perijn, zijn vrouw alsmede Jan Wilberts en Maria Janssen, zijn vrouw haar 1⁄6e kindsdeel in vier huizen, hoven en aangelagen te Ommel 16 lopense. Zoals haar aangekomen zijn van wijlen haar moeder Maria Jan Canters en Jan Canters, haar grootvader. De goederen zijn in gebruik en bewoning bij Joost Jansen Aarts ene zijde Antony Philipsen, andere zijde Johan Draack, ene einde de straat. De overige drie huizen en aanhorende gronden zijn gelegen in de Stegen 32 lopense en in bewoning bij Elisabeth weduwe Willem Hendricx, Francis Verrijt en Jan Dirck Coolen. De goederen zijn belast met 1⁄6e deel van ƒ 7-15-0 per jaar aan de rentmeester van de Geestelijke Goederen, te 's Hertogenbosch en 1⁄6e deel van ƒ 1-00-0 per jaar aan de Heer van Asten. Koopsom ƒ 66,-. Schepenen Eyndhoven.

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 312; 06-10-1732:
Jan Wilberts getrouwd met Mary Janssen, dochter wijlen Jan Franssen en Elske Canters mede namens Frans Marten Doenssen getrouwd met Prijn Canters, aanleggers contra Elisabeth Canters weduwe Willem Hendrickx, Jan Dircx getrouwd met Elisabeth Canters, Peter Canters en Francis van Rijt getrouwd met Anna, dochter wijlen Mattijs Canters, gedaagden. Aanleggers overleggen een transportacte van 1⁄6e deel in vier huizen en de gronden met cessie van de resterende  pachtgelden voor schepenen Eyndhoven de dato 05-09-1731.

Asten Rechterlijk Archief; 24-11-1732:
Aanleggers zeggen onder meer dat, na het overlijden van Jan Peters Verhindert en Maria Jan Canters bedgenoten zijnde de ouders van Jenneke Verhindert, wonende te Eyndhoven, aan deze is toegevallen 1⁄6e deel in vier huizen, hoven en aangelagen met de bijhorende landerijen, gelegen te Ommel en in de Steegen. Nu in bewoning en gebruik bij Joost Janssen Aerts, te Ommel. Terwijl de goederen in de Steegen in gebruik zijn bij Elisabet Canters weduwe Willem Hendrickx, Francis Verrijt en Jan Dirckx, gedaagden. Dit 1⁄6e deel van vier huizen is bij erfenis aangekomen aan Maria Jan Canters, gewezen moeder van Jenneke Verhindert van Jan Canters, haar vader respectievelijk grootvader. Sedert veele jaeren herwaerts is het 1⁄6e deel in die huizen enzovoorts verpacht geweest voor ƒ 16,- per jaar aan de voornoemde Elisabeth Canters weduwe  Willem Hendrickx, Jan Dirckx, Peter Canters en in zijn leven aan Matthijs Canters en na zijn dood aan zijn representanten. Alsook aan Lindertie gewezen weduwe Antoni Hendrick Canters en aan haar  kinderen, na haar overlijden. Na 1720 is men echter opgehouden de pacht van ƒ 16,- per jaar te betalen. Op 05-09-1731 heeft Jenneke Verhindert, meerderjarige dochter, voor schepenen van Eyndhoven verkocht aan Frans Marten Doenssen en Perijn, zijn vrouw, Jan Wilborts en Maria, zijn vrouw, haar gerechte 1⁄6e deel in de voorschreven goederen. Tevens heeft zij aan de kopers permissie gegeven om achterstaande huurpachten in te mogen vorderen, zie transportacte 08-09-1731 te Asten. Deze achterstand bedraagt nu, ondanks alle aangewende devoiren, ƒ 192,-  zijnde twaalf jaar en voor ieder van de gedaagde 1⁄5e deel of ƒ 3,20 per jaar. Aanleggers zijn nu genoodzaakt om de weg van het recht te gaan.

Jan Wilberts is in 1737 deels eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 50:
Jan Wilberts Huijs, hoff en aangelagh 5 ½ lopense

Jaar Eigenaar nummer 6 Ostappen Bewoners nummer 6 Ostappen
1736 kinderen Jan Frans Berkers Jan Wilberts
1741 kinderen Jan Frans Berkers Jan Wilberts

Maria Jan Frans Berkers wordt in 1742 samen met haar man Jan Wilberts volledig eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 14 verso, 21-12-1742:
Peter Jan Roymans man van Hendrien Jan Frans Berkers, dochter van Jan Frans Berkers en Elske Jansen. Zij doen afstand van de nalatenschap van hun ouders ten bate van Jan Wilberts man van Maria Jan Frans Berkers.

Maria Jan Frans Berckers is op 01-07-1734 te Asten overleden en in het huizenquohier over de periode 1746-1756 is Jan Wilberts eerst eigenaar en bewoner en na zijn overlijden op 14-04-1752 te Asten zijn dat zijn kinderen:

Jaar Eigenaar nummer 6 Ostappen Bewoners nummer 6 Ostappen
1746 Jan Wilberts Jan Wilberts
1751 Jan Wilberts Jan Wilberts
1756 kinderen Jan Wilbers kinderen Jan Wilbers

In 1757 wordt hun zoon Dirk Jan Wilbers eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 124, 27-05-1757:
Wilbert Jan Wilbers, Jennemie Jan Wilbers, Anna Jan Wilbers en Elisabet Jan Wilbers, Aalbert Verheyde man van Marie Jan Wilbers. Kinderen en erven van Jan Wilbers en Maria Jan Frans Berkers. Zij verkopen aan Dirk Jan Wilbers, hun broeder 5⁄6e, onverdeeld, deel in huis, hof en aangelag te Ostappen 4½ lopense, ene zijde Andries Peters, andere zijde Hendrik Roymans.

Uit de cijnzenlijst over de periode 1709-1761 blijkt de bewoningsgeschiedenis van het huis:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 132 folio 13:
Dirk Jan Wilbers bij koop en transport 1757. Wilbert, Maria, Dirk en Anneke, kinderen van Jan Wilbers ondergeschreven bij successie 1752. N. U. Jan Wilberts bij acte van repudiatie dato Asten 1743. Tonis Peter Jan Driessen en Hendrik ende Marij, kinderen van sijn suster Elske ondergeschreve. Tonis ende Elsken, kinderen Jans Peeters Driessen uyt huijs, hoff ende aenhoorende erffve, groot twee lopense onder Asten ter plaetse tot Astappen gelegen, ene zijde Willem Vreijnssen, andere zijde en ene einde Peeter Andriessen, andere einde de gemeente.

Zoon Dirk Jan Wilbers is geboren te Asten op 27-06-1729 en op 05-12-1756 te Asten getrouwd met Francyna Slaats, geboren op 07-03-1735 te Asten als dochter van Mathias Jan Slaats en Anna Franse van Bussel (zie Voormalig huis E856):

Juncti sunt Theodorus Joannes Wilberts et Francisca Slaats; testes Martinus Slaats et Anna Jois Wilberts.

In echt gebonden Theodorus Joannes Wilberts en Francisca Slaats; getuigen Martinus Slaats en Anna Jois Wilberts.

04

Het gezin van Dirk Jan Wilbers en Francyna Slaats:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jan Asten 21-09-1757 Asten 30-01-1785
Joanna Maria van den Eerenbeemt
Asten 05-12-1819 zie Voormalig huis G424
2 Mattijs Asten 24-05-1759 Asten 20-01-1788
Joanna Maria Kanters
Asten 01-03-1831 zie Jan van Havenstraat_42
3 Maria Asten 22-11-1761 Kind Asten ±1761
4 Anna Asten 19-03-1764 >1799
5 Hendrik Asten 22-10-1766 Kind Asten ±1766
6 Hendrik  Asten 04-01-1768 Asten 12-02-1797
Anna Maria van Maris
Asten 24-03-1831
7 Franciscus Asten 14-08-1770 Kind Asten ±1770
8 Jenneke Asten 14-01-1774 >1799
9 Jennemie Asten 29-07-1778 Kind Asten 15-10-1779

Dirk Jan Wilbers koopt samen met buurman Hendrik Roijmans (zie Oostappensedijk 36) land van de Heer van Milheeze (zie Voormalig huis A263):

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 211; 04-07-1760:
Willem van Straalen, Heer van Milheese, te Helmont, verkoopt aan Dirk Jan Wilberts en Hendrik Roymans een hofstad en aangelag 2 lopense naast Hendrik Roymans; land 7 lopense naast Hendrik Roymans; land de Rayacker 2 lopense naast de kopers; het Kempke 3 lopernse naast Hendrik Roymans; den den agtersten Dries 3 1⁄2 lopense naast de kopers; het Weyvelt 3 1⁄2 lopense naast de kopers; de voorsten Dries 1 lopense naast Laurens Roymans; een heiveld 2 lopens enaast Jan Verheyen. Belast met ƒ 0-01-4 per jaar aan de Kerk van Asten; ƒ 6-04-0 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 1-15-0 per jaar aan het huis van Asten. Koopsom ƒ 56-5-0.

Dirk Jan Wilbers wordt aangesteld als borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 22 verso; 19-06-1762:
Dirk Jan Wilbers en Jan Paulus Geven van Dijk zijn aangesteld tot borgemeesters, Sint Jan 1762-1763.

Een stuk groes wordt door Dirk Jan Wilbers aangekocht:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 211; 04-04-1766:
Antoni Willem Lomans, als collecteur der verpondingen, 1763, laat executeren ten laste van Jan van Rest om daaraan de verponding over 1763 te verhalen groes of hooiland te Ostappen 2 lopense naast Peter Coolen. Koper is Dirk Jan Wilbers. Koopsom ƒ 16,-.

Dirk Jan Wilbers wordt gedaagd door de drost omdat hij in de Peel een afwatering verkeerd heeft gemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 112; 13-06-1768:
Den drost, aanlegger contra Dirk Jan Wilbers, gedaagde. Deze heeft op 14 mei laatstleden de riool te ver in de baan gemaakt, in de Peel boven de Zijdelbaan. Boete ƒ 3,- en het wederom vullen van het riool.

Dirk Jan Wilbers koopt nog 2 stukken groes in Oostappen:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 279; 20-08-1774:
Het Corpus van Asten verkoopt aan aan Dirk Jan Wilbers groes agter Ostappen, neven den Eyndhovense Bunder 3 lopense naast Aart Slegers; groes 12 roeden naast de Aa naar Lierop. Deze twee percelen zijn geweest van Jan Gerrits van den Boomen en Johanna Lambert Raymakers. Koopsom ƒ 16,- voor twee kopen. 

Als zijn zussen Jennemie en Elisabeth tijdens een epidemie van dysenterie komen te overlijden, laat Dirk Jan Wilbers hun huis in het dorp (zie Koningsplein 4) taxeren en wordt het een aantal jaren later verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 191 verso; 07-12-1779:
Taxatie van de onroerende goederen van Elisabet Jan Wilbers overleden en begraven 12-11-1779. Dirk Jan Wilbers is mede-erfgenaam. Waarde van huis en hof in het Dorp 1⁄2 lopense, ene zijde Joseph Sauve, andere zijde Mattijs Muyen ƒ 250,-. De 20e penning is ƒ 12-10-0.

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 150 verso; 20-01-1786:
Dirk Jan Wilbers, Jan Daandel Coolen en Dirk, zijn zoon, Tomas Roovers getrouwd met Maria Wilbers, Pieter Wilbert Wilberts, Johannes Wilbert Wilberts, Jan Slaats getrouwd met Jennemaria Verheyen, Jan Verheyen, Anna Verheyen die binnenkort trouwt met Marcelis Berkers. Zij verkopen aan Jacobus van de Goor, te Nederweert huis en hof in het Dorp 1⁄2 lopense, ene zijde en einde Marcelis Koppens, andere zijde weduwe Joseph Sauve, andere einde de straat. Koopsom ƒ 350,-

Volgens de bewoningslijst van het huis over de periode 1761-1776 is Dirk Jan Wilbers eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 6 Ostappen Bewoners nummer 6 Ostappen
1761 Dirk Jan Wilbers Dirk Jan Wilbers
1766 Dirk Jan Wilbers Dirk Jan Wilbers
1771 Dirk Jan Wilbers Dirk Jan Wilbers
1776 Dirk Jan Wilbers Dirk Jan Wilbers

Dirk Jan Wilbers koopt nog een hooiveld:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 212; 12-06-1787:
Elisabet en Dirk Manders, te Rotterdam, kinderen en erven van wijlen Jan Manders en Johanna Wouter Steevens, te Vlierden, verkopen aan Dirk Jan Wilbers een hooiveld te Ostappen geen maat naast de Aa. Koopsom ƒ 27,-.

Dirk Jan Wilbers maakt met zijn buurman Hendrik Haasen (zie Oostappensedijk 36) een scheiding en deling van het land en groes dat hij met Hendrik Roijmans heeft aangekocht:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 94; 05-03-1792:
Dirk Jan Wilbers getrouwd met Francyn Slaats, Hendrik Haasen getrouwd met Elisabeth Slaats, weduwe Hendrik Roymans en Helena haar voordochter. Zij bezitten enige onverdeelde percelen land en groes te Ostappen waarvan nooit een deling is gepasseert, ofschoon deze goederen wel 28 jaar geleden zijn verdeeld en ieder zijn deel in gebruik heeft gehad. Zij passeren nu een scheiding en deling.
1e lot krijgt Dirk Jan Wilbers land de Hofstad te Ostappen 2 lopense naast Hendrik Haasen N. U.; land den Raayakker 2 lopense 9 roede naast Hendrik Haasen N. U.; de helft van een akker het Kempke geheel 3 lopense naast Dirk Jan Wilbers; groes het Weyvelt 3 1⁄2 lopense naast Elisabeth Slaats; groes den Dries 1 lopense naast Arnoldus van de Kerkhof; de helft van een groesveld het Hoyvelt geheel 2 lopense naast Hendrik Haasen N. U.; een deel van een Heytvelt dit deel 1 lopense naast Hendrik Vinken; de helft van een akker de Langenakker in de Wolfsberg geheel 4 lopense 25 roedne naast Hendrik van Helmond. Belast met: de helft van ƒ 6-04-00 per jaar aan de Kempenaar, te 's Hertogenbosch; de helft van ƒ 1-15-00 per jaar aan het huis van Asten; de helft van ƒ 0-11-14 per jaar uit de akker aan de Wolfsberg aan het Huis van Asten.

Dirk Jan Wilbers overlijdt op 07-09-1793 te Asten:

05

Francijna Slaats overlijdt op 21-05-1798 te Asten en zoon Hendrik Dirk Wilbers erft het huis in 1799:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 119 verso, 01-07-1799:
Pieter Mattijs Slaats en Jan Daandel Koolen zijn aangesteld als voogden over Jenneke, onmondige dochter van Dirk Wilbers en Francyna Slaats, beiden overleden, Jan Dirk Wilbers, Mattijs Dirk Wilbers, Hendrik Dirk Wilbers en Anna Dirk Wilbers. Allen kinderen en erven van Dirk Wilbers en Francyna Slaats, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgt Jenneke Dirk Wilbers ƒ 314,- te ontvangen van het 4e lot.
2e lot krijgt Jan Dirk Wilbers ƒ 314,- te ontvangen van het 4e lot.
3e lot krijgt Mattijs Dirk Wilbers ƒ 314,- te ontvangen van het 4e lot.
4e lot krijgt Hendrik Dirk Wilbers een huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag te Ostappen, 5 lopense 36 roede; land Raayakker 5 lopense 32 roede; land Raayakker 2 lopense 11 roede; land Venakker 2 lopense 36 roede; land de Nieuwe Erve 1 lopense 36 roede; land en groes het Heytvelt 2 lopense 18 roede; land en groes Hoogenakker 3 lopense 28 roede; land en hei het Kampke 3 lopense 28 roede; groes in de Beembden 23 roede; groes in de Buunders 2 lopense 38 roede; groes den agterste Dries 5 lopense 15 roede; groes het groot Hooyveld 7 lopense 45 roede; groes en hei het groot Weyveld 23 lopense 46 roede; groes het agterste Wijvelt 4 lopense 9 roede; het Heytvelt 2 lopense; groes het Knapvelt 4 lopense 3 roede; land Langenakker in de Wolfsberg 2 lopense 12 1⁄2 roede. Belast met ƒ 6-04-0 per jaar aan het Geestelijk Comptoir van Peelland samen te  betalen met Hendrik Haasen N. U.; ƒ 1-14-0 per jaar aan het Huis van Asten; de helft van ƒ 1-15-0 per jaar aan het Huis van Asten. Dit lot zal uitbetalen aan de loten 1-2-3 en 5 elk ƒ 314,-.
5e lot krijgt Anna Dirk Wilbers ƒ 314,- te ontvangen van het 4e lot.

Hendrik Dirk Wilbers verkoopt het land in de Wolfsberg gelijk door:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 121; 22-07-1799:
Hendrik Dirk Wilbers verkoopt aan Pieter van Gog land in de Wolfsberg 2 lopense 12 1⁄2 roede naast Gerrit van de Mortel. Belast met ƒ 0-5-14 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 120,-.

Hendrik Dirk Wilbers heeft wel een schuld bij zijn zuster Jenneke:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 122; 22-07-1799:
Hendrik Dirk Wilbers is schuldig aan Jenneke, zijn zuster ƒ 300,- à 3%.

In de bewoningslijst van het huis is eerst Francijna Slaats als weduwe van Diork Jan Wilbers nog eigenaar en bewoner, maar na haar overlijden en de erfdeling in 1799 is Hendrik Dirk Wilbers eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 6 Ostappen Bewoners nummer 6 Ostappen
1798 weduwe Dirk Jan Wilbers weduwe Dirk Jan Wilbers
1803 Hendrik Dirck Wilbers Hendrik Dirck Wilbers

Bij de verpondingen van 1810 is Hendrik Dirk Wilbers eigenaar van het huis:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ostappen folio 45 verso:
Hendrik Dirk Wilbers bij deling 22-07-1799. Jan, Mattijs, Hendrik, Anna en Jenneke kinderen Dirk Wilbers bij versterf 1793. Francijn Slaats weduwe Dirk Jan Wilbers ½ en 5 kinderen ½ bij versterf 1793. Nummer 6 huijs, hof en aangelag. 4 ½ lopense.

Zoon Hendrik Dirk Wilbers is geboren te Asten op 04-01-1768 en op 12-02-1797 te Asten getrouwd met Anna Maria Petri van Maris, geboren te Asten op 08-01-1755 als dochter van Petrus Joannis van Maris en Johanna Bruysten van Someren (zie ook Voormalig huis E452):

06

Het gezin van Hendrik Wilbers en Anna Maria van Maris:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Theodorus Asten 24-03-1798 Kind Asten ±1798
2 Peter Asten 02-03-1800 Asten 05-02-1820
Johanna Maria Slaats
Asten 27-01-1831 zie Voormalig huis G503
3 Francisca Asten 14-05-1802 Asten 02-05-1823
Johannes van Helmond
Asten 03-07-1824 zie Voormalig huis G618

Hendrik Dirk Wilbers heeft in de oorlog met de Fransen nog schade geleden:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 25 verso; 26-07-1797:
Overzicht van de geleden oorlogsschade. Hendrik Dirk Wilbers zijn paard verloren ƒ 75-00-00.

Hendrik Dirk Wilbers erft nog van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 14; 27-12-1800:
Arnoldus Peter van Maris, Goort Jan Willem Slaats getrouwd met Helena Peter van Maris, Hendrik Dirk Wilbers getrouwd met Anna Peter van Maris, Marcelis van Bussel als testamentair voogd, samen met Arnoldus van Maris, over de minderjarige kinderen van Jan Peter van Maris en Helena Peter van Bussel. Kinderen en erven van Pieter van Maris en Jenneke Bruysten van Someren, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
3e lot krijgt Hendrik Dirk Wilbers ƒ 250,- te voldoen door het 1e lot, Arnoldus Peter van Maris. 

Anna Maria van Maris is op 08-03-1830 te Asten overleden en Hendrik Dirk Wilbers is te Asten op 24-03-1831 overleden:

07

Volgens het kadaster over de periode 1811-1832 is Hendrik Wilbers eigenaar:

Kadaster 1811-1832; A214:
Huis en erf, groot 08 roede 10 el, laag Oostappen, klassen 8.
Eigenaar: Hendrik Wilbers.

07a

Hierboven de kadasterkaart met in de cirkel het huis en hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

08

Aangezien de kinderen van Hendrik Dirk Wilbers en Anna Maria van Maris al vroeg zijn overleden, schoonzoon Jan van Helmond is nog wel 78 jaar geworden, maar woonde in de kom van Asten, is de verdere bewoning van het huis onduidelijk. Volgens de kadastrale legger is het huis na het overlijden van Hendrik dirk Wilbers in handen gekomen van Johanna Maria Wilbers, geboren te Asten op 13-01-1830 als dochter van Petrus Wilbers en Joanna Maria Slaats. Zij is op 27-04-1858 te Asten getrouwd met looier Lambertus Godefridus Michielsen, geboren te Asten op 06-01-1827 als zoon van Hendrik Michielsen en Petronella Canters (zie Voormalig huis G611). Zij wonen in het dorp (zie Voormalig huis G655) en het huis is al die tijd verpacht geweest. 

Het meest waarschijnlijk is dat vanaf 1860 tot 1872 Gerardus Aarts geboren te Deurne op 07-07-1816 als zoon van Arnoldus Aarts en Petronella Verhaag en op 04-05-1856 te Aarle Rixtel getrouwd met Johanna Clemens, geboren op 08-03-1817 te Aarle Rixtel als dochter van Johannes Clement en Hendrina van de Kerkhof, in het huis met huizingnummer B82 heeft gewoond. Het kadaster van Asten over de periode 1859-1879 meldt het volgende:

09

Vanaf 1872 woont Willem Jonkers, geboren op 26-09-1827 te Gemert als zoon van Hendrik Jonkers en Lucia van den Elsen en op 22-02-1852 te Bakel getrouwd met Maria Joannis van de Berg, geboren te Bakel op 16-04-1825 als dochter van Johannes van den Berg en Henrica Roijakkers, in het huis met sinds 1869 het huizingnummer B55:

10

Willem Jonkers verhuist met zijn gezin naar de Achterbos (zie Achterbos 9) en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 23-06-1877 biedt Johanna Maria Wilbers het huis te koop aan: 

De koper van het huis is Mathijs Berkers, geboren te Asten op 07-04-1824 als zoon van Jan Berkers en Maria Bollen (zie Voordeldonk 91). Hij is op 12-02-1858 te Asten getrouwd met Maria Vlemminx, geboren 26-03-1833 te Asten als dochter van Hendrik Vlemminx en Elisabeth van Duuren (zie Voormalig huis G470). Er vindt een verbouwing plaats en het huis krijgt kadasternummer A594, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

 

Zij wonen met hun gezin in een nabijgelegen huis (zie Oostappensedijk 36) en verhuren het aan derden.

Vanaf 1878 wordt het huis bewoond door Johannes Beks, geboren te Nuenen op 25-04-1833 als zoon van Gerard Beks en Goordina van der Aalst en te Mierlo op 13-06-1862 getrouwd met Petronella van Eijk, geboren op 17-03-1822 te Someren als dochter van Joost van Eijk en Elisabeth Wijnen. Na zijn vertrek naar Someren in 1883 woont in het huis Francis van Kessel, geboren te Bakel op 26-09-1841 als zoon van Peter van Kessel en Paulina Dolvoets en te Gemert op 16-02-1882 getrouwd met Maria Josepha van Leunen, geboren te Asten op 19-03-1853 als dochter van Huibert van Leunen en Johanna Maria Rooijakkers (zie Voorste Heusden 6). Het huizingnummer van het huis is dan B84:

11

Francis van Kessel vertrekt in 1885 met zijn gezin en inwonenden naar Vlierden. Daarna is het huis onbewoond en bij een scheiding rond 1907 komt het huis in handen van zoon Embertus (Eimert) Berkers, geboren te Asten op 30-05-1878 en op 05-09-1908 te Deurne getrouwd met Jacoba (Coba) Aldenzee, geboren op 07-11-1879 te Deurne als dochter van Martinus Aldenzee en Wilhelmina van Horik. Ook zij wonen in het ouderlijk huis (zie Oostappensedijk 36) en verhuren het aan derden.

In 1907 komt Johannes Slaats, geboren te Asten op 06-05-1872 als zoon van Joannes Slaats en Geertruida van den Eijnden (zie Voormalig huis B68), in het huis wonen. Hij is op 16-04-1904 te Asten getrouwd met Antonia van de Vorst, geboren te Asten op 14-06-1871 als dochter van Mathijs van de Vorst en Johanna Maria Koolen (zie Voormalig huis B511 en B512). In 1910 gevolgd door Joannes van Kol, geboren op 09-01-1883 te Vlierden als zoon van Lambert van Kol en Johanna Maria Bukkems en op 28-02-1905 te Helmond getrouwd met Petronella van Dijk, geboren te Beek en Donk op 22-03-1879 als dochter van Peter van Dijk en Antonia Huberta Pennings met hun gezin. Het huizingnummer is eerst B80 en vanaf 1910 B78:

12

Het gezin vertrekt in 1913 al uit het huis en op 22-04-1916 naar Zesgehuchten. Het huis wordt daarna vernieuwd en bewoond door Johannes (Has) Stevens, geboren te Asten op 03-08-1885 als zoon van Marcellus Stevens en Johanna van den Boomen (zie Voormalig huis F182). Hij is op 05-02-1915 te Asten getrouwd met Petronella (Nelleke) Eijsbouts, geboren te Asten op 09-10-1883 als dochter van Joannes Eijsbouts en Hendrika van Deursen (zie Voormalig huis G1372). Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer B80, ook bekend staand als Oostappen 8.

13

Johannes (Has) Stevens was ook melkophaler, zoals blijkt uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-04-1925.

 

 

 

Ook over de periode 1930-1938 wonen Johannes Stevens en Petronella Eijsbouts met hun gezin in het huis op Oostappen 8:

14

15

Links biedt Johannes Stevens in het Peelbelang van 27-01-1945 een zeug en een grammofoonspeler met platen te koop aan.

Rechts in de Helmondsche courant van 03-04-1948 zijn handel in paarden.

In het Vrije Volk van 08-08-1951 een brand op Oostappen waarbij ook Johannes Stevens is betrokken (zie ook Oostappensedijk 36).

16

Petronella (Nelleke) Eijsbouts is op 20-01-1947 te Helmond overleden en Johannes (Has) Stevens is op 29-01-1952 te Asten overleden.

Uit de levensloop van de familie Stevens1 van Ostayen, het volgende rijmdicht over Has Stevens:

Toen in 1885 kwam onzen Has. Dè was de schônste van de klas. As jongen moete weten was ie al van de pèrd bezeten. As ie mi Tinus en tante Got de koei moes hoeien hâ tie mot, want al gauw zat Has in 't zaâl, en flink en fier galloppeerde n'ie dûr de wei op 't koeiedier. Zo, of dettie unnen echte ruiter was, stoof ie dûr 't malse gras. Mer um melkestijd dan riep die koe: "Niks gemelk, ik ben vûls te moe". Toen ie lâtter mi Nelleke Eijsbouts was getrouwd hi tie nog lang achter de rômkar ângesjouwd. Pèrde was onzen Has z'n lèven, dôr hâ tie alles vûr wille gèven. En vruuger was d'r niks te halen op de bank, dus dan mer wa minder brood op de plank. Zo stôn onzen Has in de buurt bekend as 'ne pèrdekenner, en 'ne gemoedelijke vent.

Rechts het bidprentje bij het overlijden van Johannes (Has) Stevens en onder dochter Johanna (Hanneke) Stevens, geboren op 24-09-1923 te Asten, zij was toen getrouwd met Louis Haasen, rond 1945.

17

18

Het huis rond 1955 afgebroken zoals blijkt uit het vergelijk van de topografische kaarten van 1930 met die van 1965, waarbij dit huis is verdwenen:

19 20

Dit wordt bevestigd in de kadastrsle legger, waarin 1951 genoemd wordt als datum waarop het huis is gesloopt, dus na de brand is het huis niet meer opgebouwd.

Overzicht bewoners

Hoeve op Aastappen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1648 Jan Gerits Asten ±1610 Jan Gerits Asten ±1610
1664 Jan Peeter Driesse Asten ±1630 Jan Peeter Driesse Asten ±1630
1680 Jan Francis Berckers Asten ±1660 Jan Francis Berckers Asten ±1660
1703 Wilbert Jan Claesen Asten ±1670 Wilbert Jan Claesen Asten ±1670
1717 weduwe en kinderen Jan Francis Berckers Asten ±1660 weduwe en kinderen Jan Francis Berckers Asten ±1660
1725 kinderen Jan Francis Berckers Asten 02-05-1694 kinderen Jan Francis Berckers Asten 02-05-1694
Ostappen huis 6
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 kinderen Jan Frans Berkers Asten 02-05-1694 Jan Wilberts Asten 05-11-1694
1741 kinderen Jan Frans Berkers Asten 02-05-1694 Jan Wilberts Asten 05-11-1694
1746 Jan Wilberts Asten 05-11-1694 Jan Wilberts Asten 05-11-1694
1751 Jan Wilberts Asten 05-11-1694 Jan Wilberts Asten 05-11-1694
1756 kinderen Jan Wilbers Asten 27-06-1729 kinderen Jan Wilbers Asten 27-06-1729
1761 Dirk Jan Wilbers Asten 27-06-1729 Dirk Jan Wilbers Asten 27-06-1729
1766 Dirk Jan Wilbers Asten 27-06-1729 Dirk Jan Wilbers Asten 27-06-1729
1771 Dirk Jan Wilbers Asten 27-06-1729 Dirk Jan Wilbers Asten 27-06-1729
1776 Dirk Jan Wilbers Asten 27-06-1729 Dirk Jan Wilbers Asten 27-06-1729
1798 weduwe Dirk Jan Wilbers Asten 07-03-1735 weduwe Dirk Jan Wilbers Asten 07-03-1735
1803 Hendrik Dirck Wilbers Asten 04-01-1768 Hendrik Dirck Wilbers Asten 04-01-1768
Kadasternummer A214
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
A214 1832 Hendrik Wilbers Asten 04-01-1768
A214 1832-1877 Johanna Maria Wilbers Asten 13-01-1830
Oostappen 8
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1831 Hendrik Wilbers Asten 04-01-1768 Anna Maria van Maris Asten 08-01-1755 24-03-1831
1831-1859 onbekend
B82 1859-1869 Gerardus Aarts Deurne 070-07-1816 Johanna Clemens Aarle 08-03-1817
B86 1869-1872 Gerardus Aarts Deurne 070-07-1816 Johanna Clemens Aarle 08-03-1817 naar Deurne
B86 1872-1879 Willem Jonkers Gemert 26-09-1827 Maria van den Berg Bakel 16-04-1825 naar Achterbos
B84 1879-1883 Johannes Beks Nuenen 25-04-1833 Petronella van Eijk Someren 17-03-1822 naar Someren
B84 1883-1885 Francis van Kessel Bakel 26-09-1841 Maria van Leunen Asten 19-03-1853 naar Vlierden
B84 1885-1907 onbewoond
B80 1907-1910 Johannes Slaats Asten 06-05-1872 Antonia van de Vorst Asten 14-06-1871 naar Someren
B78 1910-1913 Joannes van Kol Vlierden 09-01-1883 Petronella van Dijk Beek 22-03-1879 naar Geldrop
B78 1913-1920 Johannes Stevens Asten 03-08-1885 Petronella Eijsbouts Asten 09-10-1883
B80 1920-1930 Johannes Stevens Asten 03-08-1885 Petronella Eijsbouts Asten 09-10-1883
8 1930-1938 Johannes Stevens Asten 03-08-1885 Petronella Eijsbouts Asten 09-10-1883
Referenties
  1. ^Levensloop van de familie Stevens wonend op Ostayen (http://static.coret.org)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 17 oktober 2023, 16:00:02

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen