logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis A267

Dirck Gerits en daarna zijn zoon Gerit Dircx (zie Voormalig huis A135) waren eigenaar van het huis:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 9 verso:
Dirck Geerits.

Verpondingen 1688 XIV-57 06-01-1688 folio 21:
Dirck Geerits 27-40-6-19-0.

Verpondingen 1709 XII-5 folio 14 verso:
De kinderen Dierck Geerits. 27- 40-6-19-0.

Na de dood van Gerit Dircx worden zijn goederen in beslag genomen:

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 16, 28-04-1714:
Jan Peeter Smits en Peeter Baltus, kerkmeesters, verkopen de geabbandonneerde goederen van wijlen Gerit Dircx om daaraan een kerk rente te verhalen en verder adopus jus habentium. Koper wordt de Kerk van Asten ƒ 135,- huis en aangelag te Astappen 3 lopense.

In 1717 wordt het huis van Dirck Gerits in beslag genomen en verkocht aan Antony Slaats:

Asten Rechterlijk Archief 114 folio 224, 22-04-1717:
Marcus Souve, deurweerder, heeft ter instantie van Francis van Rijt, collecteur der conincxbede, 1716, uit kracht van een executoriaal van de Staten Generaal op 01-08-1716 in arrest genomen de leegliggende en geabbandonneerde goederen van de kinderen van Dirck Gerits aan de Bus, te weten een huis, schuur, land en groes. Welke door het overlijden van Jan Dircx en het vertrek van diens weduwe verlaten zijn. Er moet aan verhaalt worden ƒ 6-19-0 en de kosten van dien.

Asten Rechterlijk Archief 148, 20-07-1717:
Overzicht van de goederen der kinderen Dirk Gerits, welke door het overlijden van Jan Dircx en door het vertrek van zijn weduwe leeg en verlaten zijn blijven liggen. Een huis, hof, schuur, schop en aangelag aan de Busch 25 lopense, ene zijde Mevrouw van Milheeze.

Asten Rechterlijk Archief 92 folio 118, 16-11-1717:
Martinus Jansse Paulus verkoopt aan Antony Slaats, wonende te Vlierden huis, hof, schuur en land aan de Busch zoals op 21-08-1717 bij executie verkocht. Belast met ƒ 2-10-0 jaarlijks, aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 300,-.

Antony Antoni Slaats is geboren rond 1680 en op 22-02-1705 te Vlierden getrouwd met Margaretha Jansen Claessen:

Contraxerunt matrimonium Antonius Antonisse Slaets et Margareta Jan Claessen coram me et testibus Bartholomeo Aerts Slaets et Wilhelma Antonij Verhees.

Huwelijkscontract Antonius Antonisse Slaets en Margareta Jan Claessen voor mij met als getuigen Bartholomeo Aerts Slaets en Wilhelma Antonij Verhees.

01

Het gezin van Antony Antoni Slaats en Margareta Janse:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Vlierden 22-04-1706 Ongehuwd Asten 19-03-1758
2 Johanna Maria Vlierden 22-03-1708 Religieuse Asten 28-10-1780 soror gemeld op haar doodakte
3 Cristina Vlierden 04-01-1712 Asten 04-03-1742
Arnoldus Michiel Groenen
Deurne 11-12-1767
4 Joannes Vlierden 27-08-1714 Kind Vlierden ±1714
5 Maria Vlierden 25-10-1717 Asten 28-08-1746
Johannes Martens
Asten 21-10-1779
6 Franciscus Asten 11-12-1720

Beek en Donk ±1742
Johanna Hendrici Deckers

Asten 11-08-1768 zie Voormalig huis B93
zie voor 2e huwelijk Johanna Deckers
Monseigneur den Dubbeldenstraat 38
7 Arnoldus Asten 13-05-1724 Beek en Donk 02-06-1748
Petronella Jansse Slits
Beek en Donk ±1800

Antony Antoni Slaats is op 04-01-1739 te Asten overleden 

De verpondingslijst en de bewoningslijst over de periode 1717-1746 geven de bewoningsgeschiedenis van het huis weer:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 52 verso: de kinderen Dirk Geris van de goederen werden gebruijkt bij Antoni Slaats nu de gemeente toehorende.

Jaar Eigenaar nummer 8 Ostappen Bewoners nummer 8 Ostappen
1736 de gemeente voor de lasten  Antonij Slaats
1741 de gemeente voor de lasten  kinderen Antoni Slaats
1746 kinderen Antoni Slaats kinderen Antoni Slaats

De verkoop van het huis aan zoon Antoni wordt bevestigd:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 149, 04-03-1743:
Condities en voorwaarden. Francis Timmermans en Jan Dirks van Hugten, borgemeesters, Sint Jan 1742-1743, verkopen aan Antoni Slaats de goederen van NN, huis, hof, aangelag, groes en land te Ostappen. Deze goederen werden bewoond en gebruikt door Antoni Slaats en zijn voor de lasten blijven liggen. Belast met ƒ 2-10-0 jaarlijks aan het Huis van Asten. Bede ƒ 6-19-8 jaarlijks. Koopsom ƒ 2,-.

Dochter Maria Antoni Slaats, geboren op 25-10-1717 te Vlierden, trouwt op 28-08-1746 te Asten met Johannes Martens, geboren te Venray op 27-12-1723 als zoon van Godefridus Martens en Maria Jansen:

Juncti sunt matrimonio Joes Mertens et Maria Slaats; testes Martinus Mertens et Arnoldus Slaats.

In echt gebonden Johannes Martens en Maria Slaats; getuigen Martinus Martens et Arnoldus Slaats.

02

Door aankoop van de erfdelen van broers en zussen komen Antoni Slaats en zijn zwager Johannes Martens in het bezit van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 53, 12-12-1746:
Francis Antoni Slaats en Arnoldus Antoni Slaats, wonende te Beek bij Aarle. Zij verkopen aan Antoni Antoni Slaats en Johannes Martens een 2⁄6e deel in huis, hof en aangelag met land en groes te Ostappen 50 lopense. Zoals in gebruik bij Antoni Antoni Slaats. Koopsom ƒ 31,-.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 68, 27-02-1747:
Arnoldus Michiel Groenen getrouwd met Christina Slaats, te Deurne en Jennemaria Slaats. Zij verkopen aan Antoni Slaats en Johannes Martens 2⁄6e deel in huis, hof en aangelag 3 lopense, groes en land geheel 50 lopense. Koopsom ƒ 31-10-0.

In 1751 delen Antoni Antoni Slaats en zijn zwager Johannes Martens hun bezittingen:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 49, 04-06-1751:
Antoni Antoni Slaats, wonende op Ostappen en Johannes Martens man van Maria, dochter Antoni Slaats, wonende op Ostappen. Zij maken een scheiding en deling van de aan hun nagelaten goederen, bij overlijden van Antoni Slaats en 4⁄6e deel bij transport van hun broeders en zusters op 12-12-1746 en 27-02-1747.
1e lot krijgt Antoni Antoni Slaats de schuur met ondergrond en de helft van het aangelag de helft is 1 1⁄2 lopense, deze helft naast de heer van Straalen en Andries Peters; de helft in een Euvelt van wei- en hooiveld de helft is 8 lopense, deze helft naast Peter Coolen; groes de Meulenbeemt 4 lopense naast de weg; de achterste zijde van den agterste Kamp 5 lopense naast de Heer Sluyter; de helft van de middelste Kampacker 3 1⁄2 lopense naast Johannes Martens; land de voorste Camp 4 1⁄2 lopense naast de hei; de helft van een hooiland deze helft 3 lopense naast Johannes Martens. Belast met de helft van de cijns per jaar. Verponding ƒ 9-8-12 per jaar. Bede ƒ 3-9-12 per jaar.
2e lot krijgt Johannes Martens huis, hof en aangelag 1 1⁄2 lopense ene zijde de verkrijger, andere zijde Antoni Antoni Slaats; hooiveld 3 lopense naast Antoni Antoni Slaats; de helft van een hooiveld 3 lopense naast Antoni Antoni Slaats; de helft van een Euvelt 8 lopense naast Antoni Antoni Slaats; land in den agtersten Camp 3 lopense naast de Heer Sluyter; de helft van de middelste Camp deze helft 3 1⁄2 lopense naast Antoni Antoni Slaats; land in de voorste Camp 7 1⁄2 lopense naast Antoni Antoni Slaats. Belast met de helft van de cijns per jaar. Verponding ƒ 9-8-12 per jaar. Bede ƒ 3-9-12 per jaar. 

Een week later verkoopt Antoni Antoni Slaats zijn goederen aan Johannes Martens: 

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 214; 11-06-1751:
Antoni Antoni Slaats verkoopt aan Johannes Martens, zijn zwager, de helft der onroerende goederen gekomen van verkopers ouders en van zijn broeders scheiding en deling de dato 04-06-1751. Deze helft is 25 lopense en in gebruik bij de koper. Koopsom ƒ 16,-. Johannes Martens neemt ook alle lasten en eventuele schulden die uit deze transactie voort kunnen vloeien voor zijn rekening. 

Johannes Martens is volgens de bewoningslijst over de periode 1751-1756 eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 8 Ostappen Bewoners nummer 8 Ostappen
1751 Johannes Martens Johannes Martens
1756 Johannes Martens Johannes Martens

Johannes Martens verkoopt in 1760 'de Bus' aan Jan Verheijen (zie Voormalig huis B93):

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 193; 21-01-1760:
Johannes Martens, te Ostappen, verkoopt aan Jan Andries Verheyen, aan den Dijk huis, schuur, stal, hier is een woning van gemaakt, hof, boomgaard en aangelag 3 lopense, ene zijde de Heer van Milheese, andere zijde de verkoper; een hooiveld 3 lopense naast de Heer van Milheese; de Meulenbeemt 4 lopense naast de weg; het hoyvelt neven de Aa 6 lopense; wei- en hooiveld het Eeuvelvelt 16 lopense naast de gemeente of hei; den agterste Camp 8 lopense naast de Heer Sluyters; de middelste Camp 7 lopense naast de gemeente; de voorste Campacker 7½ lopense naast de gemeente; den acker neven de voorste Campacker 4½ lopense; hoylant aan den Diesdonk 1½ lopense naast Tiele Peter Coolen. Zie deling de dato 04-06-1751 en transport de dato 11-06-1751. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan het Huis van Asten; ƒ 0-04-4 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 350,-.

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 131, 17-04-1760:
Compareerde voor schepenen van Asten Francis Slaats die vorig jaar op het goet van Johannes Martens, zijn zwager, is komen wonen en aldaar de schuur wat vertimmerd heeft tot zijn huis. Doordien de goederen voor de verschuldigde dorpslasten in arrest waren genomen en bij executie verkocht zouden gaan worden omdat zijn zwager en hij niet in staat waren de lasten te voldoen. Om de executiekosten te voorkomen en zoveel mogelijk het bezaaide of oogst te behouden, heeft Johan Martens, mede op aanraden van hem, comparant, de goederen, genaamd 'de Bus' verkocht aan Jan Verheyen. Omdat hij, comparant, uit hoofde van gedane reparaties en verschotten te pretenderen had is hij, met Johannes Martens en Jan Verheyen, tot een accoord gekomen op ƒ 47-10-0 en waarvan hij ook voldaan is. Hij zal binnen 12 dagen uit de woning vertrekken en alles wat daaraan aart en nagelvast is daar laten. Hij zal wel zijn bezaaide percelen mogen oogsten en geen dorps- en landslasten hoeven te betalen.

Ook in het cijnzenregister over de periode 1709-1761 blijkt de bewoningsgeschiedenis:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 181 folio 13 verso:
Jan Andriesse Verheijen bij koop 1760.
Johannes Martens bij koop 1752 en Antoni Antoni Slaats bij deijling off aanneeming 1747.
Nu 1718 bij koop Tonis Slaets.
Nu Martinus Jan Pauwels bij aenkoop door executie bij Francis Antonis van Rijdt gedaen.
Nu Francis Antonis van Rijdt bij executie verkoper der onderschreve geabandoneerde panden.
Jan sone Dirck Geerits ondergeschreve bij coop tegens d'ondergeschreve erffgenaemen.
Catelijn weduwe Dirck Gerits ende Josijn, Geerit ende Jan, kinderen. Item Marie, Willem ende Jan kintskinderen van Dirck Gerits voornoemd uyt huijs, hoff ende aengelagh, gelegen onder Asten ter plaetse Astappen, groot ontrent vijff lopense, ene zijde de gemeijne Aa, andere zijde den voorsten Camp, ene zijde de watermoolen, andere zijde de vrouwe van Milheeze.

Jan Andries Verheijen is geboren te Asten op 15-04-1735 als zoon van Andreas Verheyen en Elisabetha Teunis (zie Lagendijk 3). Hij is op 10-02-1760 te Asten getrouwd met Helena Bruijsten Peters, geboren te Someren op 01-08-1733 als dochter van Ambrosius Peeters en Maria Theodorus van Huchten:

Juncti sunt Joannes Andrea Verheijen et Helena Ambrosii Peeters; testes Paulus Arnoldi Cuppens et Anna Maria Ambrosii Peeters.

In echt verbonden Joannes Andrea Verheijen en Helena Ambrosii Peeters; getuigen Paulus Arnoldi Cuppens en Anna Maria Ambrosii Peeters.

03

Het gezin van Jan Andries Verheijen en Helena Bruijsten Peters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Andries Asten 07-12-1760 Asten 21-02-1802
Maria Goort van Bussel
Asten 12-11-1819 zie ook Diesdonk 28

Jan Andries Verheijen overlijdt te Asten op 13-12-1761:

04

Een jaar later maakt Helena Bruijstens de inventaris op voor een tweede huwelijk:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 49 verso 13-12-1762:
Gezien, het request van Helena Bruysten van Someren, weduwe Jan Andries Verheyen. Haar man is ca. een jaar geleden overleden, haar achterlatende met een kind, oud een jaar. Zij hebben tijdens hun huwelijk aangekocht een huis en landerijen genaamd, de Busch, gelegen bij de Watermoolen. Transport de dato 21-01-1760. Koopsom ƒ 350,-. Het huis was genoegsaam vervallen zodat zij een huis hebben moeten timmeren. Zij zijn diep in de schulden geraakt en hebben van haar vader, alsmede van Dries en Jan van Hugten ƒ 900,- moeten opnemen. Verder is ze nog aan de mulder, winkelier, smid en dorpslasten schuldig ƒ 200,-. De goederen die zij bezit zijn weinig meer waard dan deze ƒ 1100,-. Zij wil hertrouwen met Hendrik Adriaan Vinken en maakt een inventaris met goedvinden van haar vader, Bruysten van Someren, Joost Verheyen, Jan Smets en Jan Bruysten oomen maternel van haar kind. Haar kind zal verder uit haar vaders goederen vooruit ƒ 100,- behouden. Dit kind en de nog te verwekken kind(eren) uit het aanstaande huwelijk zullen als een kind worden behandeld.
Hendrik Adriaan Vinken jongeman bruidegom en Helena Bruysten van Someren, weduwe Jan Andries Verheyen, te Ostappen geassisteerd met haar vader, Bruysten van Someren en met haar broeder, Jan Bruysten van Someren, Joost Andries Verheyen en Jan Smets, allen naaste vrienden van haar en haar kind, Andries Janse Verheyen bruid. Zij maken huwelijksvoorwaarden.
De dato 13-12-1762, is toestemming om deze acte te passeren gegeven door de magistraat. Dat in plaats van een staat en inventaris te passeren door de bruid en bruidegom ten behoeve van het voorkind voor vader goet off bewijs vooruit zal worden uitgekeerd ƒ 100,- dit wanneer het kind zal treden in huwelijk of andere geapprobeerde staat, of wanneer het meerderjarig zal worden. Het voorkind zal een zijn met de in dit huwelijk te verwekken kind(eren). Bruid en bruidegom brengen beide alle goederen in die zij bezitten. Indien geen kind(eren) uit dit huwelijk worden nagelaten en de bruidegom komt te overlijden voor de bruid dan zal deze ontvangen alles wat haar man zal nalaten. Indien de bruid, zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te laten komt te overlijden voor de bruidegom dan zal deze ƒ 100,- ontvangen en in de boedel blijven en de goederen in togt behouden, het voorkind opvoeden, als zijn eigen kind en de voorschreve ƒ 100,- uitkeren. Als de bruidegom voor de bruid mocht te komen overlijden, nalatende uit dit huwelijk kind(eren) dan zal de weduwe en kinderen in het volle bezit der goederen blijven.

Helena Ambrosi van Someren hertrouwt op 02-01-1763 te Asten met Hendrik Adrianus Vinken, geboren te Heeze op 11-08-1739 als zoon van Adrianus Johannes Vincken en Anna Michael van der Schaft:

Juncti sunt Henricus Adriani Vinken ex Heeze et Helena Ambrosii van Someren; testes Antonius Adriani Vinken et Henrica Joannes Slaats.

Gehuwd zijn Henricus Adriani Vinken afkomstig uit Heeze en Helena Ambrosii van Someren; getuigen Antonius Adriani Vinken en Henrica Joannes Slaats.

05.jpg

Het gezin van Hendrik Adrianus Vinken en Helena Ambrosi van Someren:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 11-07-1765 Kind Asten ±1765
2 Adrianus Asten 16-07-1767 Asten 05-02-1804
Helena Hendrik Slegers
Asten 18-12-1852 zie ook Oostappensedijk 56
3 Petronilla Asten 06-02-1769 Vlierden 10-05-1789
Anthony Dirk Welten
Vlierden 01-06-1805 zie Oostappensedijk 22
4 Anna Maria Asten 05-12-1770 Asten 27-01-1793
Hendrik Thomas Coolen
Asten 02-07-1795 zie Voormalig huis B511 en B512
5 Johanna Asten 28-02-1773 Asten 07-02-1796
Philip Joosten van Heugten
Asten 26-07-1823 zie Voormalig huis G857

De bewoning van het huis door Jan Andries Verheijen, Hendrik Vinken samen met diens stiefzoon Andries Jan Verheijen volgens het huizenquohier over de periode 1761-1776:

Jaar Eigenaar nummer 8 Ostappen Bewoners nummer 8 Ostappen
1761 Jan Andries Verheijen Jan Andries Verheijen
1766 Hendrik Vinken en Andries Jan Andriesse Hendrik Vinken
1771 Hendrik Vinken en Andries Jan Andriesse Hendrik Vinken
1776 Hendrik Vinken en Andries Jan Andriesse Hendrik Vinken

Jenneke Hendrick Deckers, geboren te Beek en Donk op 13-07-1716 en de vrouw van Francois Antoni Slaats dreigt het huis in de brand te steken:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 112, 30-05-1765:
Verhoor van: NN. Betreffende, Jenneke Deckers gehuwd met Francois Slaats, aan den Ommelse Bosch. Deze zou gedreigd hebben het huis de Bus van Hendrik Vinken, te Ostappen, in brand te steken.

Hendrik Vinken is betrokken bij transacties en boert zo te zien goed:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 94, 03-05-1770:
Hendrik Vinken getrouwd met Helena Bruystens van Someren, weduwe Jan Verheyen, te Ostappen en Dirk Francis Zeegers, getrouwd met Goverdina Verheyen, aan den Astense Dijk verkopen aan de onmondige kinderen Arnoldus van der Vee de helft van een obligatie van ƒ 250,- à 3% de dato 29-06-1752 ten laste van Jan Slaats en ten behoeve van de onmondige kinderen van Andries Verheyen met name Jan, Willemyn en Goverdina

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 46, 26-11-1783:
Peter Dries Peters, op Ostappen, is schuldig aan Hendrik Vinken, op Ostappen ƒ 500,- à 3%.
Marge: 21-09-1799 gelost.

In 1789 passen Hendrik en Helena de huwelijkse voorwaarden aan:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 187, 30-03-1789:
Hendrik Adriaan Vinken getrouwd met Helena Bruysten van Someren, weduwe Jan Andries Verheyen. Zij hebben, op 18-12-1762, een acte antenuptiaal of huwelijksvoorwaarden gemaakt. Zij brengen wijzigingen in deze voorwaarden aan: De langstlevende blijft in het volle bezit der goederen. De voorzoon, Andries Jan Verheyen, 28 jaar, zal bij overlijden van de langstlevende ƒ 250,- vooruit ontvangen. Terwijl verder de goederen gelijkelijk verdeeld worden over de kinderen uit 1e en 2e huwelijk.

Hendrik Vinken ondervindt ook schade van de oorlog tegen de Fransen1:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 25 verso, 26-07-1797:
Overzicht van de geleden oorlogsschade: Hendrik Vinken, zijn kar met toebehoren verloren ƒ 30,-. En aan geld berooft van ƒ 40,-. Nog een paard ƒ 30,-.

06

Hendrik Vinken is volgens de bewoningslijst over de periode 1798-1803 nog eigenaar, maar woont in een nieuw gebouwd huis (zie Oostappensedijk 22). Hij verhuurt het huis aan zijn dochter Johanna en later aan zijn stiefzoon Andries Verheijen:

Jaar Eigenaar nummer 8 Ostappen Bewoners nummer 8 Ostappen
1798 Hendrik Vinken Philip Joost van Heugten
1803 Hendrik Vinken Andries Verheijnen

Helena Ambrosi van Someren is te Asten op 18-08-1807 overleden:

07

Volgens de verpondingen is Hendrik Vinken de eigenaar van het huis:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ostappen folio 47:
Hendrik Vinken weduwnaar Helena Bruijstens bij versterf 1807. Helena Bruijsten Peters weduwe Jan Andries Andriesse ½ en Andries het kint de ½ bij versterf 1761. Nummer 8 huijs, schuur, hof en aangelag 3 lopense.

Hendrik Vinken is op 29-11-1813 te Asten overleden:

08

Schoonzoon Antonie Welten neemt al een voorschot op de erfenis:

Notarieel Archief 37-109 Asten, 30-03-1814:
Gerit van Moorsel man van Jenneke Welten wonende te Helmond, Antonie Welten, weduwnaar van Petronella Vinken, wonende te Bakel, zij hebben een schuld van ƒ 100,- aan Andries Timmermans, als borg een huis, hof en aangelag, groot 1 lopense.

In 1825 wordt de erfenis verdeeld:

Notarieel Archief 48-121 Asten, 15-11-1825:
Anthonij Welten, weduwnaar van Petronella Vinken, met kinderen Annamaria, Anna, Dirk, Jacoba en Hendrikus, Adriaan Vinken, Jan, Maria en Anthonij kinderen van wijlen Philip van Heugten man van Johanna Vinken, Hendrik Dirk Wilbers als voogd met Jan Hendrik Haasen als toeziende voogd over genoemde kinderen Philip van Heugten en Johanna Vinken, Pieter, Bonaventura en Petronella, verder Maria Goort van Bussel gehuwd met Andries Verheijen volgens testament op 05-11-1819 Thomas Koolen zoon van Hendrik Koolen en wijlen Maria Vinken. 2e lot krijgt Adriaan Vinken huis en aangelag zijn land en groes genaamd de Voorste kamp, groot 3 bunder 60 roede 26 el.

In het kadaster over de periode 1811-1832 is zoon Adriaan Vinken eigenaar:

Kadaster 1811-1832; A267:
Huis en erf, groot 06 roede 00 el, hoog Oostappen, klassen 8.
Eigenaar: Adriaan Vinken. Opmerking: genaamd Bus

08a

Hierboven de kadasterkaart met in de cirkel het huis en hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

09

Foto van Hoeve de Bus rond 1950:

10

Zoon Adriaan Henrici Vinken, geboren te Asten op 16-07-1767, is op 05-02-1804 getrouwd te Asten met Helena Hendrik Slegers, geboren te Asten op 06-10-1779 als dochter van Henricus Nol Sleegers en Wilhelmina Jan Verbaerschot (zie Oostappensedijk 56):

11

Het gezin van Adriaan Vinken en Helena Hendrik Slegers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelma Asten 10-03-1807 Kind Asten 21-08-1808
2 Helena Asten 15-02-1809 Asten 15-05-1835
Wilhelmus Beijers
Asten 23-12-1864
3 Henricus Asten 29-08-1810 Asten 31-01-1839
Anna Smets
Asten 12-12-1881 zie Voormalig huis G466A
4 Wilhelmina Asten 17-04-1812 Ongehuwd Asten 28-06-1844
5 Hendrina Asten 27-06-1814 Ongehuwd Asten 28-10-1814
6 Petronella Asten 19-03-1817 Asten 12-02-1841
Johannes Hendriks
Asten 14-09-1889 zie Antoniusstraat 13
7 Johannes Asten 23-09-1821 Asten 23-01-1846
Martina Rooijakkers
Asten 03-04-1870 zie Voormalig huis B54

Helena Slegers overlijdt op 18-09-1850 te Asten en Adriaan Vinken overlijdt te Asten op 18-12-1852 en hieronder zijn overlijdensakte:

12

Hethuis wordt daarna bewoond door dochter Helena Vinken, geboren te Asten op 15-02-1809. Zij is op 15-05-1835 te Asten getrouwd met Willem Beijers, geboren te Vlierden op 19-12-1806 als zoon van Gerardus Beijers en Engelina Coolen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer B87, later veranderd in B83:

Helena Vinken overlijdt te Asten op 23-12-1864, hieronder haar overlijdensakte en Willem Beijers is op 25-08-1878 te Asten overleden:

Het huis wordt rond 1881 verkocht aan Gerardus van Rixtel, geboren te Beek en Donk op 18-08-1823 als zoon van Gerardus van Rixtel en Elisabeth van Eerdt. Hij woont in Deurne en verbouwt het huis tot kadasternummer A595, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

Rond 1888 koopt Gerardus Beijers het ouderlijk huis terug. Gerardus Beijers is geboren te Asten op 29-04-1849 als zoon van Willem Beijers en Helena Vinken. Hij is op 26-07-1878 te Beek en Donk getrouwd met Maria van Woensel, geboren te Beek en Donk op 12-07-1846 als dochter van Mathijs van Woensel en Johanna Werts. In de bevolkingsregisters van Asten over de perioden 1879-1890 (B86), 1890-1900 (B86), 1900-1910 (B82) en 1910-1920 (B80) wonen zij in het huis:

Hun zoon Willem Beijers, geboren te Asten op 14-07-1879, is op 21-09-1903 tot priester gewijd en trad toe als broeder Lazarus tot de congregatie van Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Rechts het zilveren professiefeest van broeder Lazarus genoemd in het dagblad van Noord-Brabant van 20-06-1928.

Willem Beijers is op 17-08-1952 te Dongen overleden met linksonder zijn overlijdensakte en rechtsonder zijn graf op het Broederkerkhof van Onze Lieve Vrouw van Lourdes in Dongen.

Gerardus Beijers is op 06-04-1914 te Asten overleden en Maria van Woensel is op 30-03-1915 te Vlierden overleden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 is dan ook hun dochter Helena Beijers met haar gezin komen inwonen op huizingnummer B80:

In de krant de Zuid Willemsvaart van 26-06-1915 verkopen de erven van Gerard Beijers de oogst te velde.

 

 

Dochter Helena Beijers geboren op 02-12-1882 te Asten, is op 12-02-1909 te Asten getrouwd met Francis van Eijk geboren te Asten op 12-07-1878 als zoon van Jan van Eijk en Wilhelmina Koolen (zie Jan van Havenstraat 13 en 15). Francis van Eijk wordt dan eigenaar van het huis. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer B82, ook bekend staand als Oostappen 4:

Na hun verhuizing rond 1930 naar de Jan van Havenstraat (zie Jan van Havenstraat 13 en 15) en Francis van Eijk verhuurt het huis aan derden. Het huis wordt daarna bewoond door Johannes Maas, geboren te Vlierden op 26-04-1898 als zoon van Johannes Wilhelmus Maas en Johanna van Heugten (broer van Francis Maas, zie Voormalig huis A135) en te Asten op 01-05-1925 getrouwd met Josina Johanna Vlemmix, geboren te Asten op 24-05-1896 als dochter van Antonius Vlemmix en Johanna Maria Kolen (zie Pannenhoef 9). Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij na hun huwelijk op Oostappen 4:

Ook over de periode 1930-1938 wonen Johannes Maas en Josina Johanna Vlemmix met hun gezin in het huis op Oostappen 4:

Johannes Maas en Josina Johanna Vlemmix verhuizen met hun gezin in mei 1939 naar het gehucht Boomen bij Lierop. Johannes Maas is op 06-05-1971 te Helmond overleden en Josina Johanna Vlemmix is in 1976 te Lierop overleden. Hieronder het bidprentje van Johannes en hun graf op het kerkhof van Lierop2:

Op basis van de advertenties hieronder uit de krant de Zuid-Willemsvaart van 23-06-1942 en van 15-09-1942 valt op te maken dat het huis vanaf ongeveer 1940 bewoond wordt door het gezin van Eijk-van den Boomen. Gerardus (Graard) van Eijk is geboren op 24-04-1911 te Asten als zoon van de eerder genoemde Francis van Eijk en Helena Beijers. Hij is op 19-05-1939 te Asten getrouwd met Antonia (Ant) van den Boomen, geboren te Asten op 02-04-1910 als dochter van Petrus van den Boomen en Lamberdina Coolen (zie Stegen 58):

Gerardus (Graard) van Eijk is op 19-07-1989 te Asten overleden en Antonia (Ant) van den Boomen is op 15-12-1999 te Aarle Rixtel overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

Hieronder de kaart van Oostappen uit 1955 met daarop de Bus, dat lag aan de oude weg naar Vlierden via Belgeren:

22

Hieronder twee foto's uit 1950 van deze hoeve:

23 24

De boerderij is rond 1970 verkocht aan de Provincie Noordbrabant en is mede door de aanleg van de N279 afgebroken:

Overzicht bewoners

Hoeve op de Busch
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1650 Dirck Geerits ±1630 Dirck Geerits ±1630
1680 Dirck Geerits ±1630 Dirck Geerits ±1630
1709 kinderen Dirck Geerits Asten 22-01-1660 kinderen Dirck Geerits Asten 22-01-1660
1717 Antony Slaats Vlierden ±1690 Antony Slaats Vlierden ±1690
Ostappen huis 8
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 gemeente voor de lasten Antonij Slaats Vlierden ±1690
1741 gemeente voor de lasten kinderen Antoni Slaats Vlierden 25-10-1717
1746 kinderen Antoni Slaats Vlierden 25-10-1717 kinderen Antoni Slaats Vlierden 25-10-1717
1751 Johannes Martens Asten ±1715 Johannes Martens Asten ±1715
1756 Johannes Martens Asten ±1715 Johannes Martens Asten ±1715
1761 Jan Andries Verheijen Asten 15-04-1735 Jan Andries Verheijen Asten 15-04-1735
1766 Hendrik Vinken en Andries Jan Andriesse Heeze 11-08-1739 Hendrik Vinken Heeze 11-08-1739
1771 Hendrik Vinken en Andries Jan Andriesse Heeze 11-08-1739 Hendrik Vinken Heeze 11-08-1739
1776 Hendrik Vinken en Andries Jan Andriesse Heeze 11-08-1739 Hendrik Vinken Heeze 11-08-1739
1798 Hendrik Vinken Heeze 11-08-1739 Philip Joost van Heugten Asten 19-09-1722
1803 Hendrik Vinken Heeze 11-08-1739 Andries Verheijnen Asten 07-12-1760
Kadasternummer A267
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
A267 1832-1837 Adriaan Vinken Asten 16-07-1767
A267 1837-1880 Willem Beijers Vlierden 19-12-1806
A595 1881-1888 Gerard van Rixtel Beek en Donk  verbouw
A595 1888-1914 Gerardus Beijers Asten 29-04-1849
A595 1914-1938 Francis van Eijk Asten 12-07-1878
Oostappen 4
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1837 Adriaan Vinken Asten 16-07-1767 Helena Sleegers Asten 06-10-1779 18-12-1852
1837-1859 Willem Beijers Vlierden 19-12-1806 Helena Vinken Asten 15-02-1809
B84 1859-1869 Willem Beijers Vlierden 19-12-1806 Helena Vinken Asten 15-02-1809
B88 1869-1879 Willem Beijers Vlierden 19-12-1806 Helena Vinken Asten 15-02-1809 25-08-1878
B86 1879-1890 Gerardus Beijers Asten 29-04-1849 Maria van Woensel Beek 12-07-1846
B86 1890-1900 Gerardus Beijers Asten 29-04-1849 Maria van Woensel Beek 12-07-1846
B82 1900-1910 Gerardus Beijers Asten 29-04-1849 Maria van Woensel Beek 12-07-1846
B80 1910-1914 Gerardus Beijers Asten 29-04-1849 Maria van Woensel Beek 12-07-1846 06-04-1914
B80 1914-1920 Francis van Eijk Asten 12-07-1878 Helena Beijers Asten 02-12-1882
B82 1920-1929 Francis van Eijk Asten 12-07-1878 Helena Beijers Asten 02-12-1882 naar Ommel
B82 1929-1930 Johannes Maas Vlierden 26-04-1898 Josina Vlemmix Asten 24-05-1896
4 1930-1938 Johannes Maas Vlierden 26-04-1898 Josina Vlemmix Asten 24-05-1896 naar Lierop
Referenties
  1. ^Foto van huizen en foto van de Oostappense heide (https://www.brabantserfgoed.nl/ en https://www.panoramio.com/)
  2. ^Grafmonumenten (https://www.online-begraafplaatsen.nl/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 29 juli 2023, 11:19:43

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen