logo

Index


Oostappensedijk 54

Antonis Jan (Teunis) Colen woont in 1680 al in dit huis:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 8: Antonis Jan Coolen.

Antonis Jan (Teunis) Colen is geboren te Asten in april 1663 als zoon van Joannes Frans Coolen en Elisabeth Dircks (zie Voormalig huis F179). Hij is te Asten op 13-05-1691 getrouwd met Christina Tonis (Styntje) Verrijt, geboren op 21-03-1661 te Asten als dochter van Tonis Marcellus Verrijt en Jenneke Thonis:

Communati junti matrimonio Antonius Jois Colen et Christina Antony Verrijt; testes Marcellus Antony Verrijt et Johannes Jois Colen.

Huwelijk van Antonij Jan Colen en Christina Teunis Verrijt; getuigen Marcel Teunis Verrijt en Jan Jan Colen.

01

Het gezin van Antonij Jan Colen en Christina Teunis Verrijt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 27-04-1692 Ongehuwd Asten 05-02-1712
2 Theodorus Asten 27-04-1694 Kind Asten ±1694
3 Franciscus Asten 03-05-1695 Kind Asten ±1695
4 Elisabeth Asten 15-01-1698 Ongehuwd Asten 04-12-1747
5 Maria Asten 07-12-1702 Asten 02-02-1727
Lambert Lamberts Verheijen
Asten 01-11-1747

Antonis Jan (Teunis) Colen komt te Asten op 24-09-1706 op 43-jarige leeftijd te overlijden:

Obiit Teunis Jois Colen, ost

Overleden Teunis Jan Colen van Ostappen

02

Na zijn dood wordt er in 1707 voor hun drie nog kleine kinderen een voogd aangesteld:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 255, 13-04-1707:
Marcelis Antonis Colen en Jan Paulus Cremers zijn beëdigd als momboiren over de drie onmondige kinderen Jan (overleden op 5 februari 1712), Lijsbet en Marij van Antonis Jan Coolen en Steyntie Antonis Colen.

Christina Tonis (Styntje) Verrijt is als weduwe van Antonis Jan (Teunis) Colen tot haar overlijden op 07-12-1733 te Asten samen met haar kinderen nog de bewoner van het huis:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 13:
De weduwe Antonis Coolen. 18-4-4-10-6.

Hoofdgeld XV-19, 18-03-1715:
De weduwe Antonis Coolen en Elisabet de dogter.

Hoofdgeld XVIII-19, 05-03-1717:
De weduwe Teunis Coolen, Lijsbet en Marij 't kint.

Schoonzoon Lambert Lamberts Verheijen is geboren te Gestel en Blaarthem (volgens de burgerlijke huwelijksakte) op 30-11-1704 als zoon van Lambert Peters uit Woensel en Elisabetha Petrus uit Asten.

30 Novembris 1704; baptizata est Lambertus filius Lamberti Petri et Elisabeth Petri conjugum; susceptores Adrianus Georgius, Henricus Petri et Barbari Petri.

30 november 1704; gedoopt is Lambertus zoon van Lambertus Petrus en Elisabeth Petrus echtgenoten; getuigen Adrianus Georgius, Henricus Petrus et Barbari Petrus.

03

Lambert Lamberts Verheyen is op 02-02-1727 voor de wet en kerk getrouwd met dochter Maria Antony Colen, geboren te Asten op 07-12-1702 als dochter van Antonij Jan Colen en Christina Teunis Verrijt:

04

Juncti sunt matrimonio Lambertus Lammers et Maria Teunis Colen; testes Hendrick Bolle et Elisabeth Teunis Colen.

Huwelijk van Lambertus Lammers en Maria Teunis Colen; getuigen Hendrick Bolle en Elisabeth Teunis Colen.

05

Het gezin van Lambert Verheijen en Maria Teunis Colen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Lambert Asten 07-07-1729 Asten 19-01-1749
Antoneth Laurenti Roymans
Someren 20-04-1788
Jennemaria Hendrik Tys
Someren 18-10-1803 zie ook Oostappensedijk 60
2 Antonius Asten 10-09-1731 Kind Asten ±1731
3 Johannes Asten 30-12-1732 Kind Asten 03-11-1747
4 Christina Asten 31-03-1735 Kind Asten 25-11-1747
5 Maria Asten 26-08-1737 Asten 03-05-1761
Henricus Timmermans
Asten 23-09-1782 zie Laarbroek 4
6 Elisabeth Asten 03-10-1739 Kind Asten 27-10-1747
7 Anna Maria Asten 24-04-1742 Asten 12-02-1764
Gerrit Evers
Asten 02-03-1792 zie Voormalig huis B450 en B451
8 Lambertus Asten 31-03-1745 Kind Asten 29-10-1747

Lambert Verheijen en Maria Teunis Colen wonen dan in het huis dat Marij samen met haar zus Lijsbet van haar ouders heeft geërfd. In oktober 1736 verkoopt Lijsbet Colen, de zus van Marij Colen, de andere helft van het huis aan Lambert Verheyen, zodat zijn gezin de enige bewoners zijn van dit huis.

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 101, 24-10-1736:
Elisabeth Antony Coolen, meerderjarige dochter, verkoopt aan Lambert Lamberts Verheyden de helft van huis, hof en aangelag te Ostappen 1½ lopense, ene zijde Florens Peter von Cotzhausen, andere zijde de koper, andere einde Antony Marcelis, ene einde de gemeente.

Verpondingen 1737 XIV- 61 folio 47 verso:
Lambert Lamberts Verheijden. Huijs, hoff en aangelagh 14 lopense.

In de bewoningslijst over de periode 1736-1746 staan de bewoners van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 3 Ostappen Bewoners nummer 3 Ostappen
1736 Lambert Lamberts Lambert Lamberts
1741 Lambert Lamberts Verheijen Lambert Lamberts Verheijen
1746 Lambert Verheijnen Lambert Verheijnen

In 1739 staat in het Astense archief de mededeling dat de goederen van Lambert Lamberts Verheyden van geringe waarde zijn:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 116 verso; 22-06-1739:
Schepenen van Asten verklaren dat de weduwe Antoni Marcelis Teunis, Lambert Lamberts Verheyden, Jan Dirks van Hugten, Tomas Philipsen en Jenneke Martens ider een wooning zijn bezittende met eenig teul- en weylanden, dog dat deselve goederen seer gering en van weynig waardig sijn, soodanig dat de voorschrevene persoonen uyt haare slegte en geringe goederen de daaruytgaande renten met de 's lands- en dorpslasten niet konnen opbrengen off betaalen. Wij hebben de renten welke zij aan de Kerk en Armen van Asten zijn geldende, verscheidene jaren geremitteerd alsmede enige andere lasten goedgedaan. Deze mensen kunnen daardoor blijven wonen en worden deze goederen niet geëxecuteerd, waardoor wij de renten aan Kerk en Armen zouden komen te verliezen omdat deze goederen met de renten geen geld zouden gelden.

Lambert Lamberts Verheyden koopt nog een aangelag tegen de kosten van de verponding:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 149; 04-03-1743:
Condities en voorwaarden waaronder Francis Timmermans en Jan Dirks van Hugten, borgemeesters, Sint Jan 1742-1743, de geabandonneerde goederen van de weduwe Jan Hendriks, zijnde nu vande gemeente verkopen. Zij verkopen aan Lambert Lamberts Verheyden een aangelag gekomen van de weduwe Jan Hendrix. 2 lopense naast de gemeente. Verponding ƒ 0-8-0 per jaar. Koopsom ƒ 0,-

Op 29-10-1747 komt Lambert Verheyen te Asten te overlijden en enkele dagen daarna op 01-11-1747 overlijdt Maria Teunis Colen, beiden als gevolg van een epidemie van de "rooie loop" (dysenterie). De ziekte, een zware vorm van diarree die wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van bloed in de ontlasting, kwam onder andere in de 18e eeuw veelvuldig voor op het Brabantse platteland en was beter bekend onder naam rode loop. De ziekte was in deze tijden dikwijls fataal bij kinderen en oudere zwakke mensen. Er overlijden meer dan honderd Astenaren in die tijd:

06

In december van dat jaar wordt het bezit van Lambert Verheyen bij het overlijden van zoon Jan Verheyen getaxeerd voor Lambert, Christina, Maria en Anneke:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 34, 14-12-1747:
Taxatie van de onroerende goederen van Jan Verheyden begraven op 03-11-1747. De opgave is verstrekt door Frans Verhees, mede-momboir over de erfgenamen van de overledenen, 1⁄5e deel in waarde:
huis, hof en aangelag 14 lopense, ene zijde de gemeente, andere zijde Aart Slegers ƒ 50,-
land de Heuff 5 lopense naast Laurens Roymans ƒ 5,-.
land de Hofstad 3 1⁄2 lopense naast de kinderen Lambert Verheyden ƒ 2,-.
land den Eerenbeemt 3 lopense naast Aart Slegers ƒ 2,-.
groes den Bongert 1 1⁄2 lopense naast Jan Goort Loomans ƒ 1,-.
groes de Hoyvelden 8 lopense naast Aart Slegers ƒ 6,-.
groes het voorste Velt 3 lopense naast Aart Jan Aarts ƒ 1,-.
groes de Fruyt 1 1⁄2 lopense naast de beemden nihil.
groes de Spleeten 1 1⁄2 lopense naast Jan Goort Loomans ƒ 1,-.
Totale waarde ƒ 68-00-00.
De voorschreven goederen zijn belast met:
ƒ 4-10-0 per jaar voor het geheel, aan de Kempenaar in kapitaal ƒ 113-05-10.
ƒ 2-00-0 per jaar, voor het geheel, aan den Armen van Asten in kapitaal ƒ 50-00-00
Totale lasten ƒ 163-05-10 en 1⁄5e deel hiervan is ƒ 32-13-02.
Totaal ƒ 35-06-14.
Nog 1⁄5e deel in:
huis en hof in het Dorp 2 copse, ene zijde de straat, andere zijde Heylke Baltus ƒ 15,-.
land den Berg 2 lopense naast de kinderen Jan van Dijk ƒ 2,-.
land de Langenacker naast de erfgenamen Jan Paulus ƒ 6,-.
land den Dryhoek 2 lopense naast Peter Hoefnagels ƒ 2,-.
land den Hoekacker 5 copse naast Jan Ture Loomans ƒ 1,-.
land de oude Hofstad 3 copse naast de weduwe Jan Peter Smits ƒ 2,-.
land het Lindersackertje 2 copse naast Goort Kuypers ƒ 1,-.
land de Pastoryacker 1 lopense naast Jan Verberne ƒ 2,-.
groes het Weyvelt 3 lopense naast Jan Verhoysen ƒ 6,-.
het Busservelt 2 lopense naast Antoni Loomans ƒ 6,-.
een akkertje 2 copse naast Goort Kuypers ƒ 1,-.
Totale waarde ƒ 44-00-00.
Deze laatste goederen zijn voor het geheel belast met:
ƒ 2-5-0 per jaar aan den Armen van Asten in kapitaal ƒ 56-00-00 1⁄5e deel is ƒ 11-05-00.
Totale lasten ƒ 11-05-00.
Totaal ƒ 32-15-00.
Nog 1⁄5e deel in:
het aangelag van weduwe Jan Hendrix 2 lopense naast de kinderen Lambert Verheyden nihil
groes 2 lopense naast Andries Peters ƒ 1,-.
groes het voorste Weyvelt 7 lopense naast Cotshausen nihil.
wei en land 7 lopense naast Willem Roymans nihil.
groes Jansveltje 2 lopense naast de gemeente nihil.
het agterste Weyvelt naast Willem van Bree ƒ 2,-.
groes Peer Polleveltje 3 lopense naast de gemeente nihil.
Totaal ƒ 3-00-00.
Algemeen totaal ƒ 71-01-14
20e penning is ƒ 3-11-02.

Bij het overlijden van dochter Christina wordt het voor de overige kinderen Lambert, Maria en Anneke getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 41; 14-12-1747:
Taxatie van de onroerende goederen van Cristina Verheyden overleden 25-11-1747. De opgave is gedaan door Frans Verhees, mede-momboir over de erfgenamen vande overledene. Opmerking: Cristina is een zuster van Jan Verheyden, zie Asten Rechterlijk Archief 163 folio 34; 14-12-1734. Het te taxeren deel is nu 1⁄4e. De totaal som wordt ƒ 90-12-5 1⁄2.
20e penning is ƒ 4-10-12. 

Als oudste zoon Lambert in het huwelijk is getreden, wordt een staat en inventaris van de goederen opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 240 verso; 26-04-1749:
Staat en inventaris opgemaakt door Frans Verhees en Tiele Peter Coolen, als voogden over Maria en Anneke, onmondige kinderen van Lambert Verheyen en Maria Coolen en welke onmondige kinderen voor 2⁄3e deel competeren en aan Lambert Lamberts Verheyden, de broeder van de onmondigen, voor 1⁄3e deel toekomt:
Onroerende goederen: huis, schuur, schop, hof en aangelag met groes en land te Ostappen met bewoner: Lambert Lambert Verheyden; huis met land en groes in het Dorp in huur bij Nicolaas Neerven. Alle goederen zijn 14-12-1747 getaxeerd.
Roerende goederen: onder andere een paard met haam, zadel en verder getuig, een hoge en een slagkar, een ploeg en eg, vijf koeien en een os, een maal en twee kalveren, 33 schapen, twee schaape of kasse, vier stoelen, landbouwgereedschap rieken, zeisen, hakken, vlegels, bijlen, gaffels enzovoorts, melkgerei, drie spinnewielen, vier bijenkorven, twee bedden, diverse potten en ketels. Er rest in de boedel ook nog enig vlees, spek, rogge, boekweit, hooi en stro. Op de goederen te Ostappen zijn 19 lopense bezaaid met rogge en moet nog 4 1⁄2 lopense bezaaid worden met boekweit.
Schulden: aan Martinus van de Loverbosch en Leendert Jacobs van  Hugten, borgemeesters, 1746 ƒ 7-02-14; aan Jan Ture Loomans cum suis borgemeesters, 1747 ƒ 13-04-02; aan Jan Janse Smits cum suis borgemeesters, 1748 ƒ 23-00-00; aan Wilhelmus de Bruyn, collecteur van 's landslasten volgens briefje nog te betalen over 1746-1749 ƒ 115-02-10; aan Laurens Roymans en zijn dochter wegens huurachterstand en geleend geld ƒ 40-00-00; aan Jan Janse Smits wegens winkelwaar ƒ 5-00-00; aan Jan Verhoysen wegens gehaald bier ƒ 3-00-00; aan Jan Trouwen als smid ƒ 3-00-00; aan Tiele Peter Coolen wegens geleend geld ƒ 10-05-00; aan de weduwe IJsbout Hendriks restant van lasten ƒ 2-10-00. Totaal ƒ 222-04-10.

Lambert moet dan wel zorgen voor zijn jongere zussen Maria en Anneke:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 321; 05-05-1749:
Gezien het request van Frans Verhees en Tiele Peter Coolen als momboiren over Maria en Anneke, onmondige kinderen van wijlen Lambert Verheyden en Maria Coolen, te Ostappen. Dat sedert het overlijden van de ouders in het laatst van 1747, waarbij zij vijf kinderen nagelaten hebben waarvan er in 1747 nog twee overleden zijn. De overige zijn in het huis blijven zitten en hebben gezamelijk het huishouden ten laste van de boedel gedaan. Onlangs is de oudste, Lambert, getrouwd en zou gaarne in de boedel blijven zitten. De andere kinderen kunnen dit niet, omdat zij respectievelijk maar 12 en 7 jaar oud zijn. Supplianten is aangeraden om een inventaris op te maken met inbegrip van de bekende schulden en deze bedragen ƒ 222-10-0. Er is een accoord gemaakt met Lambert Lamberts Verheyden dat deze in vrij eigendom zal bezitten alle roerende goederen en de oogst te velde en dat hij op de goederen te Ostappen zal blijven wonen en werken voor de tijd van zes jaar. Hij zal de twee kinderen in onderhoud nemen, laten leren en opvoeden. Hij zal de schulden van de boedel voldoen. En dan eyndelijk voor de voornoemde overgifte met het expireeren van de voorschrevene ses jaare aan de onmondigen moeten betaalen ƒ 200,-, dus voor ieder ƒ 100,-. Blijft het huis in het Dorp en de overige landerijen in het gemeen. Zoals ook de goederen te Ostappen, na de zes jaar, weer gemeenschappelijk zullen zijn. Zij vragen toestemming voor een en ander. Naeschrift: Fiat van het College. 

Zoon Lambert Lamberts Verheyen is geboren te Asten op 07-07-1729 en op 19-01-1749 te Asten getrouwd met buurmeisje Antonia Laurenti Roymans (zie Oostappensedijk 60):

Juncti sunt matrimonio Lambertus Lambert Verheijen et Antonia Laurentii Roijmans; testes Petrus Thielen Coolen et Francisca Laurentii Roijmans.

In huwelijk gebonden Lambert Lamberts Verheijen en Antoneth Laurens Roijmans; getuigen Peter Thielen Coolen en Francisca Laurens Roijmans.

07

Het gezin van Lambert Lamberts Verheijen en Antoneth Laurenti Roymans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Lambert Asten 23-06-1749 Asten 02-02-1777
Catharina Wilbers van Bussel
Asten 22-10-1815
2 Maria Asten 13-01-1751 Kind Asten ±1751
3 Jenneke Asten 25-05-1753 Kind Asten ±1753
4 Jenneke Asten 30-06-1754 Vlierden 12-02-1792
Johannis Houts
Asten 13-07-1837 zie Oostappensedijk 58
5 Jan Asten 27-02-1757 Asten 20-01-1788
Wilhelmina Joannis Rovers
Asten 09-03-1833 zoon Johannes zie
Diesdonk 26
6 Franciscus Asten 22-01-1761 Kind Asten ±1761

In 1754 verkopen Maria en Anneke hun erfdeel aan hun broer Lambert Lamberts Verheyen en blijven zelf in het bezit van een verhuurd huis in het dorp (zie Julianastraat 17):

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 26; 16-12-1754:
Gezien het request aan het Corpus van Frans Verhees en Tiele Peter Coolen, als voogden over Maria en Anneke, onmondige kinderen van Lambert Verheyden en Maria Coolen, beiden overleden, te Ostappen, waarbij zij te kennen geven dat zij, ingevolge, authorisatie de dato 05-05-1749 de gerede goederen van de ouders der onmondigen hebben overgedragen aan Lambert Verheyden en de vaste goederen, te Ostappen, in gebruik tot Pasen 1755. Dit voor ƒ 200,-.
Aanstaande Pasen moet tot een wettige scheiding en deling worden overgegaan tussen de drie kinderen. Omdat de goederen, zonder schade, niet te delen zijn in drie porties is men met Lambert Verheyden overeengekomen om het huis en de landerijen te Ostappen te laten aan hem, met inbegrip van alle schulden en lasten daaropstaande. Hij zal bovendien nog uitkeren ƒ 200,- ten bate van de onmondigen. De goederen in het Dorp komen ook toe aan de onmondigen.
Naschrift: Het Corpus geeft toestemming om een en ander zo af te handelen, dit na overlegd te hebben met Jan Souvé, chirurgijn, en een der naaste vrienden der onmondigen. De deling zal wettig gepasseert moeten worden. Lambert Verheyden die de uitkering van ƒ 200,- nog niet kan doen zal hierover 2,75% intrest moeten betalen. Idem zal hij nog van de ƒ 200,-, verschuldigd van de gerede goederen, intrest moeten betalen. Tevens zal hij hier voor goede borgstelling moeten zorgen of Pasen aanstaande ƒ 100,- af lossen en de andere ƒ 100,- binnen de twee volgende jaren. De momboiren moeten van de ƒ 400,- en de verdere goederen goede administratie voeren.

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 137 verso, 14-02-1755:
Tiele Peter Coolen en Frans Verhees momboiren over Maria en Anneke, onmondige kinderen van Lambert Verheyden en Maria Coolen, beiden overleden en gewoond hebbende te Ostappen en Lambert Verheyden, broeder van de onmondigen, wonende te Ostappen. Zij maken, na overleg met vrienden en goedkeuring van het College op 16-12-1754 decreetboek folio 26 een scheiding en deling van de door hun ouders nagelaten goederen.
1e lot krijgt Lambert om de wooninge en teulinge tot geen ruïne en onnutte wooninge off kostwinninge te maken zijn aan hem toegewezen. Alle vaste goederen, te Ostappen, door hun ouders nagelaten en door Lambert sindsdien gebruikt en bewerkt zijn een huis, schuur, schop, stal, hof en aangelag 14 lopense, ene zijde de gemeente, andere zijde Aarts Slegers; land, wei en groes in totaal 58 lopense. Belast met ƒ 4-10-0 per jaar aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar; ƒ 2.- per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 200,- à 2,75% aan het tweede lot te betalen. Verponding ƒ 23-19-0 per jaar. Bede  ƒ 7-01-6 per jaar. Door de momboiren zijn, met procuratie van het College de dato 05-05-1749 de gerede goederen van de ouders overgedragen aan Lambert met de vaste goederenin dit lot in gebruik tot Pasen 1755. Dit voor ƒ 200,- en betalende de schulden van de ouders en de onmondige te onderhouden in kost en drank. Dit alles lopende tot Pasen aanstaande. Om die redenen dese scheydinge en minnelijke deylinge alsoo ten meeste nutte en wedersijtse voordeel gedaan en alsoo niet convenieerde de vaste goederen in drie portien te verdeelen als tot merkelijke schade. En doordien de voornoemde Lambert Verheyde de voorschreven 200 gulden van de van de gereede goederen als voor verschult dus te saame in dese alnog aan de onmondige schuldig blijft 400 gulden waarop aanstaande Pasen ƒ 100,- te betalen ofwel goede borgen te stellen en de aflossing à 2,75% te doen. Marge: 22-04-1758 Tielen Kolen en Frans Verhees als momboiren van de onmondige kinderen verklaren dat Lambert Verheyden, Pasen 1755, aan hen heeft betaald ƒ 100,- en dus nog schuldig blijft ƒ 300,-. Marge 21-01-1770 Hendrik Timmermans getrouwd met Maria Verheyden en Gerrit Antoni Evers getrouwd met Anna Verheyden zijn door Lambert Verheyden voldaan met ƒ 300,-.
2e lot krijgen Maria en Anneke huis, hof, aangelag, schop en stal in het Dorp 1⁄2 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Antoni Jacob Kuypers en anderen; land 15 lopense. Belast met ƒ 2-05-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-11-2 per jaar aan het Gemene Land. Verponding ƒ 9-2-10 per jaar. Bede ƒ 2-9-06 per jaar. Nog te ontvangen van het 1e lot ƒ 100,- ter egalisatie en ƒ 200,- van de gerede goederen.

Het boek van de cijnzen van Asten over de periode 1709-1761 beschrijft de bewoningsgeschiedenis:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 93 folio 12:
Lambert, Maria en Anneke, kinderen Lambert Verheijde bij versterff 1748. Lambert Verheijden in plaats van Elisabet ongescreven bij koop. Aart Frans Slegers bij koop van ondergeschreven executant voor een derde 1739. Gerrit van Riet als executant voor Elisabet weduwe Antonis Marcelis ondergeschreven voor een derde. Elisabet weduwe Antoni Marcelis van Rijt ter togte en Antonis haren soon ten erffregte, in plaats van een der 4 kinderen ondergeschreven Elisabet en Marie kinderen van Styneke Kolen bij versterff 1734 ende de weduwe van Marcelis Antonis Colen met 3-4 kinderen en 1 kintskint in plaets van Marcelis ondergeschreve. Marcelis ende Stijntie, kinderen Antonis Colen uyt huijs, hoff ende aengehoorende goederen onder Asten ter plaetse Astappen gelegen, groot negen lopense, ene einde Hendrick Canters, andere einde de kinderen Jan Hendricx, ene zijde den Mistweg ofte Heijde, andere zijde de kinderen Dirck Gerits.

Lambert Lamberts Verheijen koopt nog land aan:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 205; 19-03-1760:
Aart Frans Slegers verkoopt aan Lambert Verheyden de helft van een akker 4 1⁄2 lopense naast de koper. Nog achter de voorschreven akker een perceel van agteren de helft tot de sink 4 1⁄2 lopense naast de verkoper. Koopsom de lasten.

Lambert Lamberts Verheijen wordt collecteur voor de gemeente:

Asten Rechterlijk Archief 21 folio 21; 26-10-1761:
Mattijs van den Eynde en Tiele Slaats worden aangesteld als collecteurs der beede, van 17-09-1761 tot 16-09-1762 en verponding, van 01-01-162 tot 31-12-1762. Tot collecteurs der Gemene Middelen, van 01-10-1761 tot 30-09-1762 worden aangesteld Cornelis Peters en Lambert Verheyden.

Lambert Lamberts Verheijen koopt nog nieuw land aan:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 200 verso; 11-01-1765:
Hendrik Jansen van Hugten verkoopt aan Lambert Verheyden, op Ostappen groes het Vortsvelt 2 lopense naast Goort Peters van Bussel. Koopsom ƒ 6,-

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 215; 20-05-1766:
Goort Jan Lomans verkoopt aan Lambert Verheyden, te Ostappen hooiland de Spleete 1 lopense naast Arnoldus van Hugten; een weiveld met de hei 4 lopense naast de weduwe Laurens Roymans. Verkoper aangekomen bij deling de dato 18-02-1763. Koopsom ƒ 76,-.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 63; 22-04-1769:
Mevrouw Eva Maria van Kraus, weduwe Florens Pieter van Cotshausen verkoopt aan Lambert Verheyen een huisplaats en aangelag te Ostappen 1 lopense naast de weduwe Laurens Roymans; groes 1⁄2 lopense naast de weduwe Laurens Roymans. Verponding ƒ 0-13-8 per jaar. Koopsom ƒ 175,-.

Lambert Lamberts Verheijen verkoopt bomen:

Asten Rechterlijk Archief 154; 03-05-1769:
Lambert Verheyden, te Astappen, verkoopt een partij eykeboomen staande op zijn erve te Ostappen 29 kopen, 82 bomen. Opbrengst ƒ 100,-.

Lambert Lamberts Verheijen erft nog land van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 46, 04-04-1770:
Antoni Roymans, Goort Roymans, Lambert Verheyden, getrouwd met Teuntje Roymans, Jan Peter Adriaans, getrouwd met Johanna Roymans, Peter Joosten van Hugten, getrouwd met Francyna Roymans. Kinderen van wijlen Elisabet Berkers en Laurens Roymans. De vader is al enige jaren overleden en de moeder in januari laatstleden. Zij hebben nagelaten twee huizen, land en groes, te Ostappen, toebehorende aan hen, comparanten, alzo hun zuster, Anna Roymans, ongehuwde bejaarde dogtere, wonende te Antwerpen, haar deel aan hen heeft afgestaan (Antwerpen de dato 03-03-1770, notaris Johannes Baptista Gerardi). Zij delen deze goederen:
2e lot krijgt Lambert Verheyden, land de Heuff 2 lopense, ene en andere zijde Goort en Antoni Roymans. Den Braak Vondelacker 1 lopense, ene zijde de verkrijger, andere zijde Goort Roymans. Den Eerenbeemtacker 1 lopense, ene zijde de verkrijger, andere zijde Goort Roymans. Van de Agterste acker ½ lopense, ene zijde Goort Roymans, andere zijde de verkrijger. In de Nieuwe Erve ½ lopense ene zijde Goort Roymans, andere zijde de verkrijger. Land de Waterlaat 1 lopense, ene zijde de verkrijger, andere zijde Goort Roymans. Den Driehoekacker 2 lopense, ene zijde de straat, andere zijde het 3e lot. Land in de Camp hiervan 7 copse, ene en andere zijde het 3e lot. Uit het voorste Weyvelt ½ lopense, ene zijde Goort Roymans, andere zijde de verkrijger. Uit het weiveld de Nieuwe Erve 1 lopense, ene zijde Goort Roymans, andere zijde de verkrijger. Groes de Fruyt 3 lopense, ene zijde de verkrijger, andere zijde Aart Slegers. De helft van het voorste Rontvelt 1 lopense, ene zijde de verkrijger, andere zijde Goort Roymans. Vooraan uit het heiveld de Heuff 1 lopense, ene zijde Antoni Roymans, andere zijde de verkrijger. Het achterste deel van den Erenbeemt 1 lopense, ene zijde Hendrik Haasen, andere zijde de verkrijger. De helft van een hooiland 5 copse, de andere helft is van de weduwe Gerrit Ansems en kinderen. Uit het Wielkempke 2 lopense, ene en andere zijde het 3e lot. Groes int Aangelag 1½ lopense, ene zijde Dries Peter Driessen, andere zijde het 3e lot. Verponding ƒ 7-14-12 per jaar. Bede ƒ 2-08-08 per jaar. Belast met ƒ 0-14-10 per jaar aan de Heren van Asten.

Lambert Lamberts Verheijen spant een zaak aan want hij heeft nog geld te goed:

Asten Rechterlijk Archief 25 folio 8 verso; 12-12-1774:
Lambert Verheyen, aanlegger contra Jan van Kessel, gedaagde. Gedaagde is nog ƒ 6,- schuldig van een gekocht en geleverd beest.

In de bewoningslijst over de periode 1751-1776 staan de bewoners van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 3 Ostappen Bewoners nummer 3 Ostappen
1751 kinderen Lamberts Verheijen Lamberts Lamberts Verheijen
1756 Lambert Verheijden Lambert Verheijden
1761 Lambert Verheijden Lambert Verheijden
1766 Lambert Verheijden Lambert Verheijde
1771 Lambert Verheijden Lambert Verheijden
1776 Lambert Verheijden Lambert Verheijden

In 1776 en 1777 doet Lambert Lamberts Verheijen verschillende verkopen:

Asten Rechterlijk Archief 149, 05-12-1776:
Lambert Verheyden, te Ostappen, verkoopt gereede goederen, een os ƒ 22,-, twee koeien ƒ 41,-, een oske ƒ 11,-, hooi en stro ƒ 58,- en veel kleinigheden. Totale opbrengst ƒ 207,-.

Asten Rechterlijk Archief 149, 17-07-1777:
Lambert Verheyden, te Ostappen, verkoopt zijn oogst te velde, 19 kopen opbrengst ƒ 146,-.

Zoon Lambertus (Lambert) Verheyen "den jongen" is geboren te Asten op 23-06-1749 en te Asten op 02-02-1777 getrouwd met Catharina Wilbers (Cato) van Bussel, geboren te Asten op 01-12-1749 als dochter van Willibrordus van Bussel en Johanna Joosten (zie Busselseweg 5):

Juncti sunt Lambertus Lammers Verheijen et Catharina Wilbers van Bussel; testes Franciscus van Bussel et Joanna Verheijen.

Gehuwd zijn Lambert Lammers Verheijen en Catharina Wilbers van Bussel; getuigen Franciscus van Bussel en Joanna Verheijen.

08

Het gezin van Lambert Verheijen en Catharina Wilbers van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 07-11-1777 Ongehuwd Asten 20-08-1847
2 Johanna Maria Asten 19-12-1779 Asten 01-10-1808
Jan Seegers
Deurne 04-01-1819
3 Elisabeth Asten 02-12-1782 Asten 16-02-1816
Nicolaas Driessen
Asten 05-06-1818 zie Beekstraat 19
4 Theodorus Asten 16-08-1785 Asten 11-02-1817
Petronella Peeters
Asten 17-10-1841
5 Antonie Asten 21-02-1788 Asten 03-08-1818
Anna Maria Welten
Asten 10-04-1872 zie Oostappensedijk 66
en ook Oostappensedijk 22
6 Catharina Asten 30-09-1790 Asten 23-11-1821
Willem Vermeulen
Asten 28-06-1870
7 Anna Asten 16-06-1793

Op 22-05-1787 overlijdt de vrouw van Lambert Lamberts Verheijen "den ouden" Antoneth Laurenti Roymans als Antonia Lamberti Verheijen:

09

Een jaar later maakt Lambert Lamberts Verheijen "den ouden" zijn inventaris op voor het erfdeel van zijn kinderen, aangezien hij een tweede huwelijk aangaat:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 124, 05-04-1788:
Staat en inventaris opgemaakt door Lambert Lamberts Verheyden weduwnaar van Antonetta Roymans ten behoeve van zijn kinderen, Lambert, Jan en Anna. Hij wil hertrouwen.
Vaste goederen: Huis, hof en aangelag te Ostappen 9 lopense, de Hofstad bij Eerenbeemt 1½ lopense, de voorsten Akker 4½ lopense, den agtersten Akker 2½ lopense, de Leegenakker 1½ lopense, groes / land den dries 1½ lopense, het voorste Weyvelt 3½ lopense, de Nieuwe Erve 3½ lopense, de Vort 2 lopense, de Spleeten 1½ lopense, Jansveltje 2½ lopense, Peer Pollevelt 3 lopense, het voorste Hoyvelt 4 lopense, het Rontveltje 1 lopense, den Eerenbeemtdries 4 lopense, voorste Velt 2 lopense, hooiland de Spleeten 1 lopense, weiveld en hei 4 lopense, het aangelag, zijnde groes 1 lopense, groes daarneven 1½ lopense, den Heufakker 2 lopense, den Braakvondelakker 1 lopense, den agtersten Akker ½ lopense, land in Nieuwe Erve ½ lopense, land in de Waterlaat 1 lopense, den Driehoekakker 3 lopense, de Camp 1 lopense, 3 copse, weiveld de Nieuwe Erve 1 lopense, het voorste Weyvelt ½ lopense, het voorste Rondvelt ½ lopense, vooraan int weiveld de Heuf 1 lopense, het agterste van den Eerenbeemt 1 lopense, hooiland 1½ lopense, int Wielkempke 2 lopense, groes int Aangelag 1½ lopense. Verponding ƒ 22-06-12 per jaar. Bede ƒ 6-17-12 per jaar.
Roerende goederen: De meeste goederen zijn aan de kinderen overgegeven en Lambert Verheyden heeft voor zichzelf gehouden onder andere een bed met toebehoren, zes stoelen, enige ketels, potten en pannen, strodekgereedschap (2 dekhaken, een bindstek, 2 dekladders), timmergereedschap (8 effers, 3 messen, 2 distels, een bijl, 3 beitels, diverse zagen, een schaafbank). De overgebleven kleren van de overleden vrouw zijn aan arme mensen gegeven, voor zover ze niet opgebruikt zijn.

Lambert Lamberts Verheijen "den ouden" is te Someren op 20-04-1788 getrouwd met Jennemaria Hendrik Tys, geboren te Leende rond 1740. Zij is sinds 05-03-1783 weduwe van Johannes Verdonschot, geboren te Someren rond 1740, met wie zij op 14-01-1770 te Someren getrouwd was. In eerste instantie wonen zij nog in Asten:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 258 verso; 21-04-1789:
Lambert Verheyen den ouden, te Ommel, is schuldig aan Jan, Antony, Martinus en Goort, kinderen Jan Coolen ƒ 100,- à 3%. Marge: 04-02-1808 gelost. 

Drie jaar na zijn tweede huwelijk, woont Lambert Lamberts Verheijen "den ouden" te Someren. In 1791 ziet Lambert Lamberts Verheijen "den ouden" af van zijn erfdeel en zijn zoon Lambert Verheyen "den jongen" komt met zijn gezin alleen in het huis te wonen:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 49 12-04-1791:
Lambert Verheyen den ouden verklaart af te zien van de togt of vrugtgebruyk voor de helft en waarvan de andere helft zijn eigendom is van een huis, land en groes te Ostappen. Dit ten bate van zijn drie meerderjarige kinderen aan wie het erfrecht toekomt Lambert, Jan en Jenneke kinderen van hem comparant en wijlen zijn vrouw, Antonet Frens Roymans. En welke goederen door hem, comparant, voor de helft en door zijn twee kinderen, Jan en Jenneke Verheyden, ieder voor 1⁄6e deel, zullen worden opgedragen aan zijn, comparants, zoon, Lambert Verheyen aan wie het overige 1⁄6e deel toekomt. Blijven de overige vaste goederen aan hem, comparant, voor de ene helft in eigendom en voor de andere helft ter togte.

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 63 verso; 12-04-1791:
Lambert Verheyden den ouden en zijn twee meerderjarige kinderen, Jan en Jenneke Verheyen verwekt bij zijn overleden vrouw, Antonet Frans Roymans. Zij bezitten een huis, hof, aangelag en verscheidene percelen land en groes te Ostappen waarvan de eerste comparant voor de helft het erfrecht en voor de andere helft de togt bezit en waarvan hij, op heden, de togt heeft afgegaan en daarvan gerenuntieerd op zijn drie meerderjarige kinderen, aan wie dat erfrecht was aanbestorven en dat van deze na te noemen huis en goederen. Zij verkopen aan hun zoon en broeder, Lambert Verheyen de eerste comparant de helft de twee laatste comparanten ieder 1⁄6e deel in de navolgende goederen waarvan het overig 1⁄6e deel aan de transportant toebehoort: huis, hof en aangelag te Ostappen 4 1⁄2 lopense, ene zijde de eerste verkoper, andere zijde Hendrik Slegers; land de hofstad bij Eerenbeemt naast Marcelis Peter Adriaans; land de voorste Akker 4 1⁄2 lopense naast Hendrik Slegers; land de Leegen akker 1 1⁄2 lopense naast Hendrik Slegers; land de Nieuwe Erve 3 1⁄2 lopense naast Marcelis Adriaans; de helft van een akker de Spleeten de helft is circa 3 copse naast de kinderen Jacob Dirk Jacobs; groes het Jansveltje 2 1⁄2 lopense naast Hendrik Slegers; groes het Rondveltje 1 lopense naast Hendrik Slegers; groes den Eerenbeemtdries 4 lopense naast Peter Driessen; hooiland de Spleeten 1 lopense naast Jan de Groot; het Weyvelt 4 lopense naast Peter Adriaans; groes het Aangelag 1 1⁄2 lopense naast Hendrik Slegers; land Heufakker 2 lopense naast Marcelis Adriaans; land de Waaterlaat 1 lopense naast Marcelis Peter Adriaans; land den Driehoek 3 lopense naast Jan Peter Adriaans; groes het voorste Rondvelt 1⁄2 lopense naast Marcelis Adriaans; groes het agterste van den Eerenbeemt 1 lopense naast Hendrik Haasen; groes het Willempke 2 lopense naast Jan Peter Adriaans; groes in 't aangelag 1 1⁄2 lopense naast Jan Peter Adriaans. Belast met ƒ 1-14-0 per jaar zijnde de helft van ƒ 1-14-0 per jaar aan het Huis van Asten; ƒ 0-10-0 per jaar zijnde de helft van ƒ 1-00-0 per jaar aan den Grooten Armen van Asten; ƒ 1-02-0 per jaar zijnde de helft van ƒ 2-04-0 per jaar aan het Gemene Land. De koper is gehouden om aan de kinderen Jan Coolen de intrest van ƒ 3,- per jaar te voldoen wegens een obligatie van ƒ 100,- door de eerste comparant is opgenomen de dato 21-04-1789. Koopsom ƒ 750,- met het kapitaal van ƒ 100,-, cijnsen en pachten hierin begroot. 

Enkele jaren later doet Lambert Lamberts Verheijen "den ouden" ook afstand van het tochtrecht:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 25; 25-01-1794:
Lambert Verheyen weduwnaar Anthonet Frans Roymans, te Someren, verklaart te renuntiëren en af te gaan van het togtregt dat hem competeert in alle vaste goederen gelegen te Ostappen waarvan de ene helft op hem, comparant, ter togte en de andere helft op hem ten erfregte is verstorven. Hij consenteert dat deze goederen tussen hem en zijn kinderen met name Lambert, Jan en Jenneke worden verdeeld. Hij stemt toe in een betaling van ƒ 200,- in plaat van enige vaste goederen.

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 19 verso; 25-01-1794:
Lambert Verheyen weduwnaar Anthoneth Frans Rooymans, te Someren, en zijn kinderen met name Lambert en Jan Verheyen alsmede Johannis Houts getrouwd met Jenneke Verheyen. Zij geven te kennen dat door het overlijden van Anthoneth Frans Roymans, op de eerste comparant voor de ene helft het erfregt en voor de andere helft de togte is verstorven in een huis, hof en aangelag, land en groes te Ostappen. En op zijn drie kinderen het erfrecht in deze voorschreven en hierna te noemen goederen. En waarvan hij, eerste comparant, bij het passeren van deze acte van renuntiatie afstand van het togtregt doet. Dit ten behoeve van zijn kinderen. Zij verdelen de goederen:
1e lot krijgt Lambert Verheyen weduwnaar Antoneth Frans Roymans ƒ 200,- uit te keren door de ontvanger van het 4e lot. Marge: 06-02-1794 voldaan.
2e lot krijgt Lambert Lamberts Verheyden land de Vonderakker te Ostappen 1 lopense 2 roede; land de Kamp 1 lopense 10 roede; 1⁄4e deel van Voorstevelt geheel 7 lopense 32 roede; de helft van de Nieuwe Erve geheel 2 lopense 13 roede; 1⁄4e deel van groes aan de Heyde geheel 2 lopense 40 roede; 1⁄4e deel van het Aangelag geheel 47 roede; groes de Dagmaat geheel 39 roede; groes het voorste Weyvelt met het land daarin gelegen 4 lopense 19 roede. Belast met: 1⁄4e deel van de cijnsen, renten en pachten.
3e lot krijgt Jan Lambert Verheyen ƒ 200,- uit te keren door de ontvanger van het 4e lot. Marge: 06-02-1794 voldaan.
4e lot krijgt Johannis Houts een huis en hof te Ostappen waar woont Jan Verheyen; land en groes Leegakker 3 lopense 9 roede; land en groes den Baatdries 5 lopense 8 roede; land Braakakker 4 lopense 26 roede; 3⁄4e deel van Voorstevelt geheel 7 lopense 32 roede; groes in de Beembden 2 lopense 5 roede; groes en hei het Weyvelt 3 lopense 2 roede; groes het Hooyvelt 3 lopense 11 roede; groes de Fruyt 3 lopense 20 roede; groes Palleveltje 2 lopense 4 roede; groes en land de Nieuwe Erve 2 lopense 13 roede; 3⁄4e deel van groes aan de Heyde geheel 2 lopense 44 roede; 3⁄4e deel van het Aangelag geheel 47 roede; groes agterste Braak 2 lopense 18 roede. De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan het 1e en 3e lot elk ƒ 200,-. Belast met 3⁄4e deel van de cijnsen, renten en pachten. 

De bewoningslijst over de periode 1798-1803 vermeldt Lambert Verheijen als eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 3 Ostappen Bewoners nummer 3 Ostappen
1798 Lambert Verheijen Lambert Verheijen
1803 Lambert Verheijen Lambert Verheijen

Lambert Lamberts Verheijen "den ouden" overlijdt te Someren op 18-10-1803 op 72-jarige leeftijd na twee jaar aaneengesloten bloed in zijn urine gehad te hebben:

10

Zijn tweede vrouw Jennemaria Hendrik Tys is als Jennemie Lambert Verheijen op 28-02-1811 te Someren overleden.

De verpondingen van 1810 vermelden Lambert Verheyen "den jongen" als eigenaar sinds 1791:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ostappen 42 verso:
Lambert Verheijen den jongen bij transport 12-04-1791. Nummer 3 huijs, hof en aangelag 4½ lopense.

Op 22-10-1815 overlijdt Lambert Verheyen "den jongen" op 66-jarige leeftijd te Asten:

11

Catharina Wilbers van Bussel overlijdt op 08-12-1821 op 72-jarige leeftijd te Asten:

12

Na het overlijden van Lambert Verheijen en Catharina Wilbers van Bussel wordt in 1822 voor de kinderen Johannes (Jan), Theodorus (Dirk), Anthonij, Catharina (Cato), Johanna Maria (Jennemie) en Elisabeth (Lijsbet) de erfenis opgemaakt, waarbij het huis in handen komt van zoon Dirk:

Notarieel Archief 45-106 Asten, 20-12-1822:
Jan, Dirk en Anthonij Verheijen, Willem Vermeulen gehuwd met Catharina Verheijen, Jan Seegers man van Johanna Maria Verheijen verder Andries Nicolaas Driessen gehuwd met Elisabeth Verheijen, kinderen van wijlen Lambert Verheijen en Catharina van Bussel wonende op Oostappen.
1e lot krijgt Dirk Verheijen, het oud huis, hof en aangelag, groot 1 lopense 32 roeden, ene zijde Johannis Houts, andere zijde kinderen Hendrik Slegers.

Zoon Theodorus Lambert (Dirk) Verheijen, geboren te Asten op 16-08-1785 is op 11-02-1817 getrouwd te Asten met Petronella (Nel) Peeters, geboren te Asten op 11-07-1794 als dochter van Philip Peeters en Elisabeth van Bree:

13

In het kadaster opgemaakt in de periode 1811-1832 wordt Dirk Lambert Verheijen als bezitter van het huis genoemd:

Kadaster 1811-1832; A95:
Huis, schuur en erf, groot 12 roede 50 el, laag Oostappen, klassen 8.
Eigenaar: Dirk Lambert Verheijen.

13a

Hierboven de kadasterkaart met in de cirkel het huis met hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

14

Het gezin van Theodorus Lambert (Dirk) Verheijen en Petronella (Nel) Peeters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Lamberta Asten 12-11-1817 Asten 17-02-1844
Marcel van der Weerden
Someren 16-02-1854 Someren
2 Philippus Asten 15-10-1819 Kind Asten 26-12-1834
3 Elisabeth Asten 14-11-1821 Asten 18-02-1848
Theodorus Ceelen
Asten 26-04-1859 zie Voormalig huis E1035
4 Hendrikus Asten 07-11-1823 Ongehuwd Asten 23-07-1857
5 Catharina Asten 19-12-1825 Kind Asten 25-01-1828
6 Catharina Asten 30-06-1828 Asten 09-02-1858
Embertus Berkers
Asten 27-09-1863 zie Laarbroek 4
7 Joanna Maria Asten 30-04-1831 Ongehuwd Asten 25-03-1919
8 Johanna Maria Asten 08-12-1834 Asten 31-01-1861
Franciscus van der Laak
Lierop 28-04-1876 zie Voormalig huis C763
Boomen
9 Antonia Asten 05-02-1837 Asten 06-02-1863
Hendrikus Verrijt
Asten 30-12-1899 zie Laarbroek 4

Theodorus Lambert (Dirk) Verheijen overlijdt op 56-jarige leeftijd op 17-10-1841 te Asten en Petronella (Nel) Peeters overlijdt te Asten op 25-01-1846 op 55-jarige leeftijd.

15

Volgens de kadastrale legger komt het huis in handen van dochter Joanna Maria Verheijen, geboren te Asten op 30-04-1831. Zij woont als dienstmeid op verschillende adressen en het huis met inmiddels huizingnummer B79 wordt verpacht. De meest waarschijnlijke pachter Arnoldus Sleegers is geboren te Asten op 11-12-1781 als zoon van Hendrik Slegers en Wilhelmina Verbaarschot (zie Oostappensedijk 56). Hij is getrouwd te Asten op 24-01-1816 met Petronella Noijen, geboren te Deurne op 16-02-1792 als dochter van Jan Noijen en Cornelia Hesemans:

16

Het gezin van Arnoldus Sleegers en Petronella Nooijen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmina Asten 12-07-1816 Kind Asten 12-07-1816
2 Wilhelmina Asten 31-07-1817 Asten 24-01-1845
Hendricus Verberne
Asten 26-03-1879
3 Hendrikus Asten 14-04-1820 Ongehuwd Asten 01-06-1865
4 Antonetta Asten 29-12-1822 Kind Asten 25-01-1823
5 Cornelia Asten 22-07-1824 Ongehuwd Asten 16-02-1895 zie Voormalig huis G517
6 Johanna Asten 18-05-1827 Ongehuwd Asten 02-06-1858
7 Joannes Asten 20-09-1829 Asten 21-02-1862
Geertruida Bakens
Deurne 10-09-1905
8 Maria Asten 08-05-1833 Asten 09-01-1873
Joannes Linden
Asten 08-03-1910 zie Voormalig huis G517

Arnoldus Sleegers is op 06-02-1864 te Asten overleden en Petronella Noijen is op 09-04-1872 te Asten overleden. In de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 28-11-1872 verkopen de erfgenamen roerende goederen:

Het huis is in 1872 verkocht aan Martinus Welten, geboren te Deurne op 10-01-1825 als zoon van Pieter Welten en Joanna Maria Smits, die in een nabijgelegen huis woont (zie Oostappensedijk 56). Het huis wordt verpacht aan Wilhelmina Sleegers, geboren te Asten op 31-07-1817 als dochter van  op 24-01-1845 te Asten getrouwd met Hendrikus Verberne, geboren te Asten op 20-12-1819 als zoon van Antonie Verberne en Antonetta van de Ven, in het huis met inmiddels het huizingnummer B83 komen wonen:

17

Wilhelmina Sleegers is op 26-03-1879 te Asten overleden en Hendricus Verberne heeft tot zijn dood op 04-06-1895 te Asten in het huis gewoond. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 16-07-1895 is er sprake van vele eigendommen, waaronder twee huizen op laag Oostappen:

18

Enkele maanden later verkopen de kinderen van Hendricus Verberne in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-11-1895 vee en landbouwgereedschappen:

19

koopman Hendrick Adolf Meeuwis

Daarna heeft zijn zoon Johannes, geboren op 20-10-1859 te Asten en op 17-02-1892 te Vlierden getrouwd met Hendrika Verstappen, geboren op 22-08-1863 te Vlierden als dochter van Pieter Verstappen en Johanna Fransen, in het huis gewoond. Het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 toont de inwoners van huizingnummer B81:

20

Johannes Verberne overlijdt te Asten op 23-09-1896 en Hendrika Verstappen hertrouwt te Asten op 20-01-1899 met Martinus Franciscus Kijzers, geboren op 02-01-1874 te Mierlo als zoon van Joannes Kijzers en Joanna Konings (zie Oostappensedijk_58). Zijn ouders woonden sinds 1876 in een nieuwe boerderij op Oostappen. Na enkele jaren in het huis met huizingnummer B77 te hebben gewoond, vertrekken zij met hun gezin in 1903 naar Vlierden:

21

Hendrika Verstappen overlijdt te Vlierden op 17-01-1916. Het huis wordt sinds 1903 gepacht en bewoond door Johannis Kuipers, geboren te Deurne op 10-07-1871 als zoon van Pieter Kuijpers en Francina van de Berkmortel en te Asten op 11-02-1898 getrouwd met Johanna Haazen, geboren op 06-02-1868 te Asten als dochter van Jan Mathijs Haazen en Johanna Maria Kanters. Zij verhuizen in 1912 naar Stiphout:

22

In 1912 komt Cornelis Kijzers, geboren te Asten op 29-12-1876 als broer van Martinus Franciscus Kijzers (zie hierboven) en op 30-04-1912 te Lierop getrouwd met Gordina van Lierop, geboren op 17-02-1876 te Lierop als dochter van Peter van Lierop en Johanna Maria van Valen, in het huis wonen met inmiddels het huizingnummer B75:

23

Het gezin van Cornelis Kijzers en Gordina van Lierop is in 1921 naar Mierlo verhuisd en eigenaar Martinus Franciscus Kijzers biedt in De Boerderij van 25-08-1920 het huis te koop aan.

 

 

 

De kopers zijn Peter Verberne, geboren te Asten op 14-03-1894 en zijn broer Johannes Verberne, geboren op 13-10-1896 te Asten, beide zonen van de eerder genoemde Johannes Verberne en Hendrika Verstappen, gaan het huis bewonen. Johannes Verberne bouwt later in 1920 op hetzelfde perceel een ander huis (zie Oostappensedijk 52) en zijn broer Peter Verberne blijft wonen in de oorspronkelijke woning.

Peter Verberne is op 26-04-1921 te Vlierden getrouwd met Maria Thijssen, geboren op 27-12-1893 te Deurne als dochter van Willem Thijssen en Anna Maria Francisca Slaats. Zij bewonen volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 het deel met huizingnummer B77, ook bekend staand als Oostappen 26:

24

Peter Verberne en Maria Thijssen verhuizen in 1931 met hun gezin naar Deurne. Maria Thijssen is op 27-10-1945 te Eindhoven overleden en Peter Verberne is in 1975 te Deurne overleden.

In het huis komt wonen Jan Mathijs Verrijt, geboren te Asten op 27-03-1900 als zoon van Jan Mathijs Verrijt en Maria van Seccelen. Hij is op 18-01-1931 te Deurne getrouwd met Johanna Maria Maas, geboren te Vlierden op 09-08-1902 als dochter van Johannes Wilhelmus Maas en Johanna van Heugten. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij met hun gezin in het huis op Oostappen 26 tot hun verhuizing in april 1939 naar Someren:

25

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-04-1935 en van 18-02-1937 de geboorte van zonen Johannes Wilhelmus en Marinus Johannes:

26 27

Johanna Maria Maas is op 24-06-1968 te Deurne overleden en Jan Mathijs Verrijt is op 06-10-1980 te Deurne overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

28 29 30

In het huis komt daarna wonen Marinus Claassen, geboren te Deurne op 19-11-1901 als zoon van Martinus Claassen en Henrica Strijbosch. Hij is op 16-04-1937 te Bakel getrouwd met Wilhelmina van de Ven, geboren te Bakel op 05-02-1907 als dochter van Martinus van de Ven en Maria van Geenen. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-07-1939, 11-07-1940 en van 13-10-1942 staan de geboortes van zoon Henricus, van dochter Martha en van zoon Martinus:

31 32

33

Marinus Claassen is op 05-06-1972 te Deurne overleden en Wilhelmina van de Ven is in 1982 te Deurne overleden.

Het betreft nu de boerderij aan de Oostappensedijk 54 daterend uit 1875, waarvan hieronder een foto:

34

Overzicht bewoners

Hoeve op Aastappen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Antonis Jan Colen Asten april 1663 Antonis Jan Colen Asten april 1663
1709 Stijntje Verrijt, weduwe Teunis Colen Asten 21-03-1661 Stijntje Verrijt, weduwe Teunis Colen Asten 21-03-1661
1720 kinderen Teunis Colen Asten 07-12-1702 kinderen Teunis Colen Asten 07-12-1702
1727 kinderen Teunis Colen Asten 07-12-1702 Lambert Verheijen ±1700
Ostappen huis 3
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Lambert Lamberts ±1700 Lambert Lamberts ±1700
1741 Lambert Lamberts Verheijen ±1700 Lambert Lamberts Verheijen ±1700
1746 Lambert Verheijnen ±1700 Lambert Verheijnen ±1700
1751 kinderen Lamberts Verheijen Lamberts Lamberts Verheijen Asten 07-07-1729
1756 Lambert Verheijden Asten 07-07-1729 Lambert Verheijden Asten 07-07-1729
1761 Lambert Verheijden Asten 07-07-1729 Lambert Verheijden Asten 07-07-1729
1766 Lambert Verheijden Asten 07-07-1729 Lambert Verheijde Asten 07-07-1729
1771 Lambert Verheijden Asten 07-07-1729 Lambert Verheijden Asten 07-07-1729
1776 Lambert Verheijden Asten 07-07-1729 Lambert Verheijden Asten 07-07-1729
1781 Lambert Verheijen Asten 07-07-1729 Lambert Verheijen Asten 07-07-1729
1798 Lambert Verheijen Asten 07-07-1729 Lambert Verheijen Asten 07-07-1729
1803 Lambert Verheijen Asten 07-07-1729 Lambert Verheijen Asten 07-07-1729
Kadasternummer A95
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
A95 1832 Dirk Verheijen Asten 16-08-1785
Oostappen 26
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1841 Dirk Verheijen Asten 16-08-1785 Petronella Peeters Asten 13-03-1790 17-10-1841
1841-1859 Arnoldus Slegers Asten 11-12-1781 Petronella Noijen Deurne 16-02-1792
B79 1859-1869 Arnoldus Slegers Asten 11-12-1781 Petronella Noijen Deurne 16-02-1792 06-02-1864
B83 1869-1879 Hendrikus Verberne Asten 20-12-1819 Wilhelmina Slegers Asten 31-07-1817
B81 1879-1890 Hendrikus Verberne Asten 20-12-1819 Wilhelmina Slegers Asten 31-07-1817 04-06-1895
B81 1890-1900 Johannes Verberne Asten 20-10-1859 Hendrika Verstappen Vlierden 22-08-1863
B77 1900-1903 Johannes Verberne Asten 20-10-1859 Hendrika Verstappen Vlierden 22-08-1863 naar Vlierden
B77 1903-1910 Johannis Kuijpers Deurne 10-07-1871 Johanna Haazen Asten 06-02-1868
B75 1910-1912 Johannis Kuijpers Deurne 10-07-1871 Johanna Haazen Asten 06-02-1868 naar Stiphout
B75 1912-1920 Cornelis Kijzers Asten 29-12-1876 Gordina van Lierop Lierop 17-02-1876 naar Mierlo
B77 1920-1930 Peter Verberne Asten 14-03-1894 Maria Thijssen Deurne 27-12-1893 naar Deurne
26 1930-1938 Jan Mathijs Verrijt Asten 27-03-1900 Johanna Maria Maas Vlierden 09-08-1902

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 13 april 2022, 09:58:09

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen