logo

De Vonder Homepagina


Oostappensedijk 58

In 1769 koopt Lambert Verheyen (zie Oostappensedijk 54) een huis dat heeft toebehoord aan de secretaris van de Astense schepenen van 1730-1736 Florens Peter van Cotzhausen. Kort daarna verkoopt hij de bomen op zijn erf om de koop te kunnen bekostigen.

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 63, 22-04-1769:
Mevrouw Eva Maria van Kraus, weduwe Florens Pieter van Cotshausen, verkoopt aan Lambert Verheyen een huisplaats en aangelag te Ostappen 1 lopense, ene zijde weduwe Laurens Roymans, andere zijde dezelfde weduwe en Aart Slegers, ene einde de gemeente, andere einde de koper. Groes ½ lopense, ene zijde weduwe Laurens Roymans, andere zijde de koper, ene en andere einde de gemeente. Verponding ƒ 0-13-8 per jaar. Koopsom ƒ 175,-.

Asten Rechterlijk Archief 154, 03-05-1769:
Lambert Verheyden, te Astappen, verkoopt een partij eykeboomen staande op zijn erve te Ostappen, 29 kopen voor 82 bomen. Opbrengst ƒ 100,-.

Volgens de bewoniningslijst van 1776 is Lambert Verheijen eigenaar en bewoont Jan Coolen het huis:

Jaar Eigenaar nummer 3b Ostappen Bewoners nummer 3b Ostappen
1776 Lambert Verheijen Jan Coolen

Op 12-02-1792 trouwt dochter Jenneke Lambert Verheijen, geboren te Asten op 30-06-1754 (zie Oostappensedijk 54) te Vlierden met Johannis Johannes Houts, geboren te Beek en Donk op 08-11-1753 als zoon van Johannes Houts en Helena Janse. Hij is sinds 19-11-1789 weduwnaar van Elisabeth Jan Swinkels, geboren te Aarle Rixtel op 07-11-1763 als dochter van Johannes Arnoldi Swinckels en Anna Henrici van Vechel, met wie hij op 02-09-1787 te Aarle Rixtel getrouwd was.:

01

Het gezin van Johannis Johannes Houts met Elisabeth Jan Swinkels en met Jenneke Lambert Verheijen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna* Aarle Rixtel 31-08-1788 Asten 09-05-1814
Francis Sleegers
Asten 12-05-1814 zie ook Oostappensedijk 56
2 Elisabeth Asten 04-02-1794 Asten 05-02-1819
Antonie Driessen
Asten 13-07-1836

*  kind uit het eerste huwelijk

Jenneke Lambert Verheyen erft samen met haar man in 1794 Johannis Johannes Houts het huis:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 19 verso, 25-01-1794:
Lambert Verheyen, weduwnaar van Anthoneth Frens Rooymans, te Someren, en zijn kinderen met namen Lambert en Jan Verheyen alsmede Johannis Houts man van Jenneke Verheyen. Zij geven te kennen dat door het overlijden van Anthoneth Frens Roymans, op de eerste comparant voor de ene helft het erfregt en voor de andere helft de togte is verstorven.
4e lot krijgt Johannis Houts een huis en hof te Ostappen waar woont Jan Verheyen.

Johannis Johannes Houts belegt een som geld gekomen uit geërfd land en groes voor zijn dochter Johanna uit het eerste huwelijk: 

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 30 verso; 06-02-1794:
Johannis Houts eerder weduwnaar van Elisabeth Swinkels en daarbij een kind met name Johanna dat op hen ter togte en op Johanna ten erfregte is gekomen groes te Aarle Rixtel en land te Aarle Rixtel. Koopsom ƒ 400,-. Deze som wordt belegd à 3 1⁄2%.

Volgens de bewoningslijst over de periode 1798-1803 is Johannis Johannes Houts eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 3b Ostappen Bewoners nummer 3b Ostappen
1798 Johannis Houts Johannis Houts
1803 Johannis Houts Johannis Houts

Ook op de verpondingslijst van 1810 staan Jenneke Lambert Verheijen en Johannis Johannes Houts als eigenaar:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ostappen folio 43 verso:
Johannes Houts gehuwd met Jenneke Lambert Verheijen bij deling 25-01-1794 van 43.

Johannis Johannes Houts overlijdt op 20-03-1826 te Asten en volgens het kadaster over de periode 1811-1832 is Jenneke Lambert Verheijen eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; A97:
Huis en erf, groot 05 roede 40 el, laag Oostappen, klassen 8.
Eigenaar: Weduwe van Johannes van Houts.

01a

Hierboven de kadasterkaart met in de cirkel het huis met hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

02

Jenneke Lambert Verheijen overlijdt op 13-07-1836 te Asten en hieronder haar overlijdensakte:

03

Dochter Elisabeth Houts, geboren te Asten op 04-02-1794, is op 05-02-1819 te Asten getrouwd met Antonie Driessen, geboren te Asten op 05-07-1784 als zoon van Nicolaas Dries Driessen en Antonetta Wilhelmi Dirx (zie Beekstraat 19).

Het gezin van Elisabeth Houts en Antonie Driessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Nicolaas Asten 20-10-1820 Asten 12-11-1866
Maria van Lierop
Asten 06-05-1875 zie ook Beekstraat 19
2 Joannes Asten 16-04-1822 Ongehuwd Asten 31-01-1883 woont bij Nicolaas
en later bij Antonie
3 Antonie Asten 09-04-1825 Asten 19-02-1859
Joanna Maria Jacobs
Asten 30-10-1878 zie ook Beekstraat 19
4 Joanna Catharina Asten 08-01-1828 Ongehuwd Asten 15-08-1859

Elisabeth Houts is op 04-06-1830 te Asten overleden en Antonie Driessen is op 20-03-1859 te Asten overleden. Zoon Antonie Driessen, geboren te Asten op 09-04-1825 is op 19-02-1859 te Asten getrouwd met Johanna Maria Jacobs, geboren te Vlierden op 08-05-1823 als dochter van Francis Jacobs met Petronella van Helmond (zie Voormalig huis F1467). Zij wonen tot 1869 met hun gezin in het huis met in het bevolkingsregister over 1859-1879 op Oostappen met het nieuwe huizingnummer B77:

04

Daarna woont zijn broer Nicolaas Driessen, geboren te Asten op 20-10-1820 en op 12-11-1866 te Asten getrouwd met Maria van Lierop, geboren te Asten op 23-09-1838 als dochter van Arnoldus van Lierop en Anna Vrijnsen (zie Voormalig huis F1156), in het huis met huizingnummer B81:

05

Nicolaas Driessen komt op 06-05-1875 te Asten te overlijden en Maria van Lierop is bij haar zwager Antonie Driessen in gaan wonen op de Diesdonk en op 11-03-1905 te Asten overleden. In de archieven wordt het huis later niet meer genoemd, maar wel een aanpalend nieuw huis, gebouwd rond 1850, dat wordt bewoond door de familie Kijzers (zie ook Oostappensedijk 54).

Johannes Kijzers is geboren te Mierlo op 26-11-1844 als zoon van Martinus Kijzers en Hendrien van de Vijfeijken en op 17-08-1868 te Mierlo getrouwd met Joanna Konings, geboren op 20-11-1843 te Mierlo als dochter van Adriaan Konings en Maria van Grootel. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 heeft het huis huizingnummer B81:

06

In latere bevolkingsregisters van Asten over de periode 1890-1900 heeft het huis het huizingnummer B79 en over 1900-1910 nummer B75. Johannes Kijzers is te Asten op 28-02-1897 overleden en Joanna Konings is te Asten op 31-10-1908 overleden. Rechts een artikel uit de Tijd van 16-06-1899 over brand in 3 hoeven op Oostappen.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-1-1911 en van 03-02-1912 de verkoop van bezittingen door de kinderen van Johannes Kijsers:

07
08 09

Na het overlijden van hun ouders wonen volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1910-1920 nog de kinderen Adrianus, Cornelis, Maria Adriana en Antonetta Kijzers in het huis met nummer B73. Cornelis verhuist in die periode naar een nabijgelegen huis (zie Oostappensedijk 54).

Maria Adriana Kijzers, geboren te Asten op 25-02-1878 trouwt te Asten op 02-02-1912 met Martinus Mennen, geboren te Asten op 06-05-1877 als zoon van Hendricus Mennen en Anna Maria Sauve. Volgens het bevolkingsregister over de periode 1920-1930 heeft het huis met huizingnummer B75 en staat ook bekend als Oostappen 18:

10

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij met hun gezin nog in het huis op Oostappen 18:

11

Martinus Mennen wint nog een prijs voor de verzorging van hun vee en het bijhouden van de stal, zoals te lezen is in de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-07-1937.

12

Maria Adriana Kijzers is overleden en Martinus Mennen is op 28-01-1944 te Asten overleden.
Bij heemkundekring De Vonder vinden we het volgende over dit huis:

Object: Oostappensedijk 58, tot 28-10-1960 Oostappen 18, tot 10-05-1961 Beemddijk 20, tot 20-01-1975 Oostappensedijk 20.
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar circa 1880, verbouwing 1979.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1880 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Mennen, café van de 'dikke Mennen'.
Soort woning: Langgevelboerderij, boerenbedrijf van circa 1880 tot 1979.
Interview: Boerderij met schop. 'Dikke Mennen' woonde hier. Is al erg oud, mogelijk al van voor 1700.

Hun zoon Marinus Johannes Mennen, geboren te Asten op 28-04-1919 en overleden op 11-01-1970 te Asten heeft nog in het huis gewoond. Hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

13

Onder een foto van de bijbehorende stal en daaronder een foto van de uit 1880 daterende boerderij, beide gemaakt in 1978. Daar weer onder een afbeelding met streetview van de boerderij aan de Oostappensedijk 58:

14

15

16

Overzicht bewoners

Ostappen huis 3b
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1776 Lambert Verheijen Asten 07-07-1729 Jan Colen
1781 Lambert Verheijen Asten 07-07-1729 Jan Colen
1798 Johannis Houts Beek en Donk 08-11-1753 Johannis Houts Beek en Donk 08-11-1753
1803 Johannis Houts Beek en Donk 08-11-1753 Johannis Houts Beek en Donk 08-11-1753
Kadasternummer A97
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
A97 1832 Jenneke Verheijen  Asten 30-06-1745
Oostappen 18
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1826 Johannes Houts Beek en Donk 08-11-1753 Jenneke Verheijen Asten 30-06-1745 20-03-1826
1826-1859 Antonie Driessen Asten 05-07-1784 Elisabeth Houts Asten 04-02-1794 20-03-1859
B77 1859-1869 Antonie Driessen Asten 09-04-1825 Joanna Maria Jacobs 30-10-1878
B81 1869-1875 Nicolaas Driessen Asten 20-11-1828 Maria van Lierop Asten 23-09-1838 06-05-1875
B81 1876-1879 Joannes Kijzers Mierlo 26-11-1844 Joanna Konings Mierlo 20-11-1843
B79 1879-1890 Joannes Kijzers Mierlo 26-11-1844 Joanna Konings Mierlo 20-11-1843
B79 1890-1900 Joannes Kijzers Mierlo 26-11-1844 Joanna Konings Mierlo 20-11-1843 28-02-1897
B75 1900-1910 Joanna Konings Mierlo 20-11-1843 weduwe Joannes Kijzers 31-10-1908
B73 1910-1920 kinderen Kijsers kinderen Kijsers
B75 1920-1930 Martinus Mennen Asten 06-05-1877 Maria Adriana Kijzers Asten 25-02-1878
18 1930-1938 Martinus Mennen Asten 06-05-1877 Maria Adriana Kijzers Asten 25-02-1878

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 22 oktober 2022, 10:50:25

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen