logo

De Vonder Homepagina


Oostappensedijk 60

Het huis is vermoedelijk rond 1760 gebouwd door Lambert Verheijen en daarna verhuurd en vervolgens verkocht aan Elisabeth Frans Berkers voor haar zoon Goort Vreijns Roijmans (zie Voormalig huis A92).

Laurens Meuse Roymans is geboren te Asten op 13-05-1685 als zoon van Bartholomeus Laurenssen en Antonia Gorts (zie Voormalig huis A92) en op 23-10-1712 te Asten getrouwd met Elisabeth Frans Berckers, geboren te Asten op 17-01-1688 als dochter van Franciscus Maes Berckers en Antonia Jansen (zie Busselseweg 7). Het gezin van Laurens Meuse Roymans en Elisabeth Frans Berckers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Goort Asten 20-12-1714 Asten 03-02-1744
Anneke Peters Cornelisse
Asten 29-06-1769
2 Antonia Asten 16-01-1717 Kind Asten ±1717
3 Wilhelmus Asten 27-09-1718
4 Maria Asten 14-12-1720
5 Anna Asten 19-11-1722 Ongehuwd Antwerpen >1770
6 Antoni Asten 05-08-1725 Ongehuwd Asten 06-03-1788 zie Oostappensedijk 48
7 Francina Asten 21-03-1728 Asten 25-01-1761
Peter Joosten van Hugten
Asten 01-04-1797 zie Voormalig huis C116
8 Antoneth Asten 07-07-1729 Asten 19-01-1749
Lambert Lamberts Verheijen
Asten 17-01-1825 zie Oostappensedijk 54
9 Jacobus Asten 26-06-1730
10 Johanna Asten 06-01-1732 Asten 31-01-1762
Jan Peter Adriaans
Asten 02-06-1808 zie Oostappensedijk 48

Zoon Goort Vreyns Roymans, geboren te Asten op 20-12-1714 is op 03-02-1744 te Asten getrouwd met Anneke Peter Cornelisse te Asten, geboren te Asten op 04-04-1710 als dochter van Petrus Cornelis en Anna Jansen:

Juncti sunt Godefridus Roijmans et Anna Peeters; testes fuerunt Godefridus Peeters et Antonia Roijmans.

In echt gebonden Godefridus Roijmans en Anna Peeters, getuigen waren Godefridus Peeters en Antonia Roijmans.

01

Het gezin van Goort Roymans en Anna Peters:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jennemaria Asten 11-06-1746 Asten 24-09-1780
Marcelis Peter Adriaans
Asten 12-12-1826
2 Anna Asten 18-08-1748 Deurne 03-02-1788
Gerrit Jan Claus
Someren 03-05-1820

In het archief van 1765 wordt nog een schuld genoemd aan de moeder van Goort Roymans:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 166 verso 10-04-1765:
Hendrik Coolen, aan Voordeldonk, is schuldig aan Elisabet Berkers, weduwe Laurens Roymans, te Ostappen ƒ 150,- à 3%. Marge: 28-10-1793 gelost aan Joost van Hugten.

Ook in 1765 koopt de moeder van Goort Roymans het huis en omliggende percelen van Lambert Lamberts Verheyen:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 195 verso 22-10-1765:
Lambert Lamberts Verheyden, te Ostappen, verkoopt aan Elisabet Berkers, weduwe Laurens Roymans, te Ostappen huis, hof en aangelag te Ostappen 2 lopense, ene zijde Cotshausen, andere zijde de verkoper. Land de Heuff 5 lopense, ene zijde de koper, andere zijde de Aa. Land de Braak en de helft van de Vondelacker 5 lopense, ene zijde Aart Slegers, andere zijde het aangelag van de verkoper. Den acker aan den Eerenbeemt 5 lopense, ene zijde Aart Slegers, andere zijde de verkoper. De helft van den agtersten acker, agteraan gelegen 2½ lopense, ene zijde de verkoper, andere zijde de volgende koop. Het agterste Weyvelt en den Bongaart samen 8 lopense, ene zijde de gemeente, andere zijde Jan Goort Lomans. De helft in het voorste Weyvelt 3½ lopense, ene zijde Cotshausen, andere zijde de verkoper. De middelste helft van het Weyvelt in de Nieuwe Erve 3½ lopense, ene en andere zijde de verkoper. Groes de Fruyt 3 lopense, ene zijde Aart Slegers, andere zijde Goort Jan Lomans. Groes het agterste Hoyvelt lopense, ene zijde de Beemden, andere zijde Aart Slegers. Het voorste Rontveltje 1 lopense, ene zijde de verkoper, andere zijde de Beemden. De helft van het Vortsvelt 3 lopense, ene zijde de verkoper, andere zijde Aart Slegers. Belast met de helft van ƒ 2,- per jaar aan den Armen van Asten samen met de verkoper, ƒ 2-06-00 per jaar aan het Gemene Land met de verkoper en Aart Slegers, ƒ 0-14-10 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom: ƒ 800,-.

Enkele jaren later verkopen de kinderen Roymans en hun moeder hun land gelegen te Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 248, 31-12-1767:
Antoni Laurens Roymans, Goort Lambert Verheyden getrouwd met Antonetta Roymans, Peter Joosten van Hugten, getrouwd met Francina Roymans, op Ostappen, mede namens hun moeder, Elisabet Berkers, weduwe Laurens Roymans, op Ostappen. Zij verkopen aan Hendrik Aart Verhees, te Ommel land het Lanckackerke 1 lopense, ene zijde de weg, andere zijde Arnoldus Zeegers. Akkerke de Kruysweg ½ lopense, ene zijde Arnoldus Zeegers, andere zijde Wilbert Jan Wilbers. Groes de Horst 1 lopense, ene en andere zijde Dirk van de Loverbosch. Een stukje groes 1 roede, ene zijde Jan Deynen, andere zijde Joseph Sauve.

Op 14-01-1770 overlijdt de moeder van Goort Roijmans, Elisabeth Frans Berckers, te Asten op 81-jarige leeftijd als Elisabeth Vreyns Roymans:

02

Drie maanden na het overlijden van Elisabeth Berckers wordt door de kinderen de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 46, 04-04-1770:
Antoni Roymans, Goort Roymans, Lambert Verheyden, getrouwd met Teuntje Roymans, Jan Peter Adriaans, getrouwd met Johanna Roymans, Peter Joosten van Hugten, getrouwd met Francyna Roymans. Kinderen van wijlen Elisabet Berkers en Laurens Roymans. De vader is al enige jaren overleden en de moeder in januari laatstleden. Zij hebben nagelaten twee huizen, land en groes, te Ostappen, toebehorende aan hen, comparanten, alzo hun zuster, Anna Roymans, ongehuwde bejaarde dogtere, wonende te Antwerpen, haar deel aan hen heeft afgestaan (Antwerpen de dato 03-03-1770, notaris Johannes Baptista Gerardi). Zij delen deze goederen:
1e lot krijgt Goort Roymans, huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde het straatje, andere zijde Lambert Verheyden. Het achterste deel van de Heuff dit deel 5 lopense, ene zijde de Aa, andere zijde Lambert Verheyden. De Braak Vondelacker 3 lopense, ene en andere zijde Lambert Verheyden. Den Eerenbeemtacker 4 lopense, ene zijde Aart Sleegers, andere zijde Lambert Verheyden. Den agterste Acker 7 copse, ene zijde Lambert Verheyden, andere zijde Joost van den Heuvel. Land in de Nieuwe Erve 1½ lopense, ene zijde Lambert Verheyden, andere zijde Aart Slegers. Land de Waterlaat 3 lopense, ene zijde Lambert Verheyden, andere zijde Antoni Roymans en Jan Adriaans. Groes den Bongaert 8 lopense, ene zijde Lambert Verheyden, andere zijde Joost van den Heuvel cum suis. Het voorste Weyvelt 3 lopense, ene en andere zijde Lambert Verheyden. Weiveld de Nieuwe Erve 2½ lopense, ene en andere zijde Lambert Verheyden. Weiveld zijnde hooiveld 4 lopense, ene zijde de Beemt, andere zijde Aart Slegers. De voorste helft van het voorste Rontveltje ½ lopense, ene en andere zijde Lambert Verheyden. Het Voorste velt 2 lopense, ene zijde Aart Slegers, andere zijde Lambert Verheyden. Hei en groes gelegen in de Heuff 1½ lopense, ene zijde Aart Slegers, andere zijde Antoni Roymans. Verponding ƒ 15-02-0 per jaar. Bede ƒ 4-17-2 per jaar. Belast met ƒ 2-6-0 per jaar aan het Gemene Land, rentmeester de Kempenaar, in een meerdere rente met Aart Slegers en Lambert Verheyden.
2e lot krijgt Lambert Verheyden, land de Heuff 2 lopense, ene en andere zijde Goort en Antoni Roymans. Den Braak Vondelacker 1 lopense, ene zijde de verkrijger, andere zijde Goort Roymans. Den Eerenbeemtacker 1 lopense, ene zijde de verkrijger, andere zijde Goort Roymans. Van de Agterste acker ½ lopense, ene zijde Goort Roymans, andere zijde de verkrijger. In de Nieuwe Erve ½ lopense ene zijde Goort Roymans, andere zijde de verkrijger. Land de Waterlaat 1 lopense, ene zijde de verkrijger, andere zijde Goort Roymans. Den Driehoekacker 2 lopense, ene zijde de straat, andere zijde het 3e lot. Land in de Camp hiervan 7 copse, ene en andere zijde het 3e lot. Uit het voorste Weyvelt ½ lopense, ene zijde Goort Roymans, andere zijde de verkrijger. Uit het weiveld de Nieuwe Erve 1 lopense, ene zijde Goort Roymans, andere zijde de verkrijger. Groes de Fruyt 3 lopense, ene zijde de verkrijger, andere zijde Aart Slegers. De helft van het voorste Rontvelt 1 lopense, ene zijde de verkrijger, andere zijde Goort Roymans. Vooraan uit het heiveld de Heuff 1 lopense, ene zijde Antoni Roymans, andere zijde de verkrijger. Het achterste deel van den Erenbeemt 1 lopense, ene zijde Hendrik Haasen, andere zijde de verkrijger. De helft van een hooiland 5 copse, de andere helft is van de weduwe Gerrit Ansems en kinderen. Uit het Wielkempke 2 lopense, ene en andere zijde het 3e lot. Groes int Aangelag 1½ lopense, ene zijde Dries Peter Driessen, andere zijde het 3e lot. Verponding ƒ 7-14-12 per jaar. Bede ƒ 2-08-08 per jaar. Belast met ƒ 0-14-10 per jaar aan de Heren van Asten.
3e lot krijgen Antoni Roymans en Jan Peter Adriaans, huis, hof en aangelag 1½ lopense, ene zijde Dries Peter Driessen, andere zijde het volgende perceel. De Nieuwe Erve 3 lopense, in 1768 van de gemeente gekocht, ene zijde de gemeente. Land de Camp samen 15½ lopense aaneengelegen op de legger drie percelen, ene zijde Dirk Jan Wilbers, andere zijde de straat. Land de Heuff en Waterlaat samen 4 lopense aaneengelegen op de legger twee percelen, ene zijde Goort Roymans andere zijde de Keyserstraat. Groes het Wielkempke 14 lopense, ene zijde de Aa, andere zijde Aart Slegers cum suis. Groes den Eerenbeemt en de hey of Weyvelt samen 5½ lopense op de legger in twee percelen gelegen aan den Aa-kant, ene zijde de Aa, andere zijde Dries Peter Driessen. De helft van een groesveld aant Aa-hout 2 lopense, de andere helft is van de weduwe Gerrit Ansems en kinderen. Verponding ƒ 15-10-0 per jaar. Bede ƒ 4-17-2 per jaar. Belast met ƒ 1-00-0 per jaar aan den Armen van Asten en ƒ 1-12-0 per jaar aan de Heeren van Asten.
4e lot krijgt Peter Joosten van Hugten, een obligatie van ƒ 150,- ten laste van Hendrik Coolen 10-04-1765.
Volgt nog een acte waarin Anna Roymans afstand doet van haar deel in de ouderlijke goederen.

In de bewoningslijst over de periode 1761-1776 staan de bewoners van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 3a Ostappen Bewoners nummer 3a Ostappen
1761 Lambert Verheijden Antoni van de Voort
1766 Elisabet Berkers, weduwe Laurens Roijmans Peter Jooste van Hugten
1771 Goort Roijmans Goort Roijmans
1776 Goort Roijmans Goort Roijmans

Op 29-06-1779 komt Goort Roijmans te Asten te overlijden tijdens een dysenterie epidemie:

03

Dochter Jennemaria, geboren te Asten op 11-06-1746 is op 24-09-1780 te Asten getrouwd met Marcelis Peter Adriaans, geboren te Helmond op 07-01-1741 als zoon van Petrus Jansen en Anna Janse en broer van Jan Peter Adriaans (zie Oostappensedijk 48). Hij is sinds 13-10-1779 weduwnaar van Judoca Wilhelmus Gores, geboren te Asten op 01-08-1743 als dochter van Wilhelmus Hendrick Goris en Mechtildis Wilbert van Bussel, met wie hij op 14-01-1776 te Asten getrouwd was:

Het gezin van Marcelis Peter Adriaans met Judoca Wilhelmus Gores en met Jennemie Goort Roijmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus* Asten 04-08-1777 Deurne 16-04-1815
Anna Maria van Rijt
Deurne 22-08-1841 Bottel
2 Judoca Asten 22-06-1781 Vlierden 24-01-1818
Franciscus Heijligers
Someren 16-01-1830
3 Goort Asten 02-01-1784 Asten 22-11-1816
Johanna Maria van der Weerden
Asten 14-05-1869
4 Antoni Asten 16-09-1787 Kind Asten 27-01-1789

*  kind uit het eerste huwelijk

Jennemaria Goort Roijmans is samen met haar man Marcelis Peter Adriaans in het huis komen wonen.

Voor zijn tweede huwelijk moet Marcelis Peter Adriaans een inventaris en huwelijkse voorwaarden opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 270; 09-09-1780:
Inventaris opgemaakt door Marcelis Peter Adriaans getrouwd geweest met Josyna Goris ten behoeven van Piet, zijn zoon. Hij wil hertrouwen met Jennemaria Goort Roymans.
Roerende goederen: een kastje, drie stoelen, een tafel, enige ketels en pannen, vuurgerei, enig landbouwgereedschap.
Geld en schulden: in te vorderen aan geld ƒ 40,-. Nog te betalen ƒ 80,-.
Vaste goederen heeft hij en zijn vrouw niet bezeten temeer daar de vader van zijn overleden vrouw nog in leven is.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 272; 09-09-1780:
Marcelis Peter Adriaans getrouwd geweest met Josyna Goris geassisteerd met Willem Goris, grootvader van zijn zoon, Pieter. Hij wil hertrouwen met Jennemaria Goort Roymans geassisteerd met haar zwager, Jan Peter Adriaans. Zij maken huwelijksvoorwaarden. De goederen van de grootvader zijn bestemd voor Pieter. De goederen, komende van de zijde der bruid, zullen komen en blijven voor de kind(eren) uit dit aanstaande huwelijk.

De erfenis voor zijn zoon Petrus wordt hier beschreven:

Asten Rechterlijk Archief 28 folio 145; 07-11-1791:
Gezien het request van Marcelis Peter Adriaans eerder weduwnaar Josyna Goris waarbij een kind met name Pieter, nog minderjarig. Op dit kind alsmede op Hendrik en Willemyn Goris, zijn in 1784 verstorven voor ieder 1⁄3e deel:
een huis, groes en land te Ommel 28 lopense. Suppliant, als vader van Pieter en Hendrik Willem Goris alsmede Jan Hendriks getrouwd met Willemyn Willem Goris hebben deze goederen gedeeld. Aan hem, suppliant N. U. samen met Anna Roymans getrouwd met Gerrit Jan Gerrits, te Deurne, hoort toe een huis, land en groes aan de Diesdonk 43 lopense. Suppliant kan de helft, die aan Anna Roymans toebehoord, kopen. Verder zou hij als vader van Pieter, samen met Hendrik Willem Goris de twee hun ten deel gevallen 1⁄3e delen in de maternel goederen te Ommel, willen verkopen en met de opbrengst daarvan de helft der goederen op Diesdonk kopen. Hij vraagt toestemming. Naschrift: Fiat.

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 76; 30-11-1791:
Hendrik Willem Goris, te Nederweerdt, Jan Hendriks getrouwd met Willemina Willem Goris en Marcelis Peter Adriaans weduwnaar Josyna Willem Goris, namens Pieter, zijn minderjarige zoon. Kinderen en erven van Willem Goris en Meggel van Bussel, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgen Hendrik Willem Goris en Marcelis Peter Adriaans namens Peter, zijn zoon het voorste deel van het huis te Ommel strekkende van vooren tot het middelste gedeelte van de staldeuren en so regt door te midden door de stal, op een gad, dienende voor 't ligt op de voorstal; 2⁄3e deel in een stuk land en groes den Uytgank geheel 5 lopense naast Willem Hoebergen; land de Wespenakker 5 copse naast Mattijs Smits; groes den Wouterman 3 lopense naast Mattijs Smits; groes het Goor 3 1⁄2 lopenbse naast Arnoldus Zeegers; groes den Engelsenbeemt 3 lopense naast Francis van de Vorst; groes het Kempke 2 lopense naast Jan Verrijt; 2⁄3e deel in een akker de Wittert geheel 7 copse naast de weduwe Pieter Paulus; een heiveld aan de Meulendijk 1 1⁄2 lopense naast Leendert van Riet. Deze goederen worden, op heden, publiek verkocht en de verkrijgers van dit lot moeten aan de ontvangers van het tweede lot uitkeren, ter egalisatie 1⁄3e deel van de koopsom van het laatste perceel. Belast met ƒ 1-10-0 per jaar geestelijke pacht aan rentmeester de Kempenaar, te  's Hertogenbosch; 2⁄3e deel van ƒ 0-3-3 penning per jaar aan het Huis van Asten.

Marcelis Adriaans moet in 1792 zijn zoon uit het eerste huwelijk schadeloos stellen:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 89 verso, 06-01-1792:
Marcelis Peter Adriaans is schuldig aan zijn zoon, Peeter uit het huwelijk met wijlen Willemina Willem Goris ƒ 340,- à 3%.

In 1792 wordt Jennemaria Roijmans door aankoop van het erfdeel van haar zus Anna Roijmans eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 89 verso, 06-01-1792:
Gerrit Jan Gerrits, getrouwd met Anna Roymans, te Deurne, zij verkopen aan Jennemaria Roymans, getrouwd met Marcelis Peeter Adriaans de onverdeelde helft in huis, hof en aangelag te Ostappen 2 lopense, land de Heuf 5 lopense, land de Braakvondelakker 4 lopense, land den Eerenbeemtakker 4 lopense, land den agtersten Akker 1 lopense, 3 copse, land in de Nieuwe Erven 1½ lopense, land de Waaterlaat 3 lopense, groes de Bongaert 8 lopense, groes het voorste Weyvelt 3 lopense, groes Nieuwe Erven 2½ lopense, groes geweest een Wey- en Hooyvelt 4 lopense, groes het voorste Rontvelje ½ lopense, groes het voorste Velt 2 lopense, hooi en groes de Heuf 1½ lopense. Alles gelegen tussen de bekende reengenoten. Belast met: de helft van ƒ 1-2-0 per jaar aan de Kempenaar, te ' s-Hertogenbosch. De wederhelft is al van de kopers. Koopsom ƒ 450,-. Gerrit Jan Gerrits wordt ook genoemd Gerrit Jan Claus alias Goris.

Kort daarna op 25-05-1792 komt Marcelis Peter Adriaans te Asten te overlijden:

05

In de bewoningslijst over de periode 1781-1803 staan de bewoners van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 3a Ostappen Bewoners nummer 3a Ostappen
1781 Marcelis Adriaans Marcelis Adriaans
1798 weduwe en kinderen Marcelis Adriaans weduwe en kinderen Marcelis Adriaans
1803 weduwe Marcelis Adriaans weduwe Marcelis Adriaans

Ook in de verpondingslijst van 1810 wordt de bewoningshistorie in kaart gebracht:

Verpondingen XIVd- 67 Ostappen folio 44:
Jennemie Roijmans weduwe van Marcelis Peter Adriaans ½ bij transport 06-01-1792 en Anna Roijmans ½. Nummer 3a huijs, hof en aangelag 2 lopense.

Er wordt in 1826 een inventaris opgemaakt van de goederen in het bezit van Jennemarie Roijmans:

Notarieel Archief Asten 49-206, 26-10-1826:
Jennemaria Roijmans getrouwd met Marcelis Adriaans, er is een voorzoon van Pieter Marcelis Adriaans verwekt bij wijlen Willemina Goris, Jennemaria heeft kinderen Francijna getrouwd met Francis Heijligers, wonende te Someren, en Goort. Aan onroerende goederen op Oostappen gelegen. Huis en aangelag, groot 13 roede 23 el, ene zijde kinderen Slegers.

Jennemaria Goort Roymans komt op 12-12-1826 op 82-jarige leeftijd te Asten te overlijden:

06

In het kadaster over de periode 1811-1832 bewoont Jennemaria Goort Roijmans het huis:

Kadaster 1811-1832; A89:
Huis en erf, groot 05 roede 80 el, laag Oostappen, klassen 8.
Eigenaar: Weduwe van Marcelus Adriaans.

06a

Hierboven de kadasterkaart met in de cirkel het huis met hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

07

Zoon Godefridus (Goort) Adriaans is geboren te Asten op 02-01-1784 en op 22-11-1816 te Asten getrouwd met Johanna Maria van der Weerden, geboren te Asten op 12-02-1790 als dochter van Christiaan van der Weerden en Johanna Aarts (zie Keizersdijk 2):

08

Het gezin van Goort Adriaans en Anna Maria van Weerden:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joanna Asten 23-07-1818 Asten 19-01-1855
Joannes Slaats
Asten 23-02-1901 zie Voormalig huis E306
2 Marcellus Asten 01-12-1819 Asten 13-04-1861
Maria van Oosterhout
Asten 21-07-1892 zie Polderweg 30
3 Joanna Maria Asten 14-05-1821 Kind Asten 27-09-1822
4 Christiaan Asten 12-02-1823 Asten 25-02-1859
Johanna Dielissen
Asten 09-01-1897 zie Zand 17
5 Antonie Asten 10-04-1825 Someren 20-04-1863
Hendrica van den Horrik
Someren 18-12-1899
6 Joannes Asten 18-06-1827 Woensel 01-05-1874
Petronella Phiferons
Someren 26-02-1911
7 Petronella Asten 09-10-1831 Asten 17-04-1863
Johannes van den Horrik
Deurne 23-01-1908 Vlerken

In het bevolkingsregister over de periode 1859-1879 bewoont Godefridus (Goort) Adriaans samen met Johanna Maria van der Weerden en hun gezin, het huis dat inmiddels als B75 is hernoemd:

09

Johanna Maria van der Weerden overlijdt te Asten op 25-03-1865 op 75-jarige leeftijd en Godefridus Adriaans overlijdt te Asten op 14-05-1869 op 85-jarige leeftijd in het huis.

10

Na zijn dood woont zoon Antonie Adriaans nog in het huis tot zijn vertrek in 1869 naar Someren. Daarna komt zoon Joannes (Jan) Adriaans nog als landbouwer in het huis en is in 1874 getrouwd. Volgens de bevolkingsregisters heeft geen van de andere kinderen er gewoond, en is het huis verkocht. Volgens de kadastrale legger is het huis via Nicolaas Driessen verkocht aan Piet Adriaans.

Piet Adriaans, geboren te Asten op 08-12-1814 als zoon van Laurens Jan Adriaans en Johanna Joost van Heughten (indirect familie, zie Oostappensedijk 48), is op 09-01-1857 te Asten getrouwd met Hendrina Lammers, geboren te Someren op 25-03-1831 als dochter van Pieter Lammers en Geertruida Adriaans en volgens het bevolkingsregister wonen zij vanaf 1870 in het huis met huizingnummer B80:

Ook over de periode 1879-1890, in 1882 krijgt het huis huis bij vereniging kadasternummer A592 (zie kadasterkaart rechts) en in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met dan huizingnummer B78:

11

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-11-1894 verkoopt Piet Adriaans veel van zijn bezittingen:

12

Piet Adriaans is op 23-02-1898 te Asten overleden en Hendrina Lammers woont tot haar dood te Asten op 18-03-1903 samen met kinderen Johannes en Hendrika in het huis met huizingnummer B74:

13

Daarna woont, volgens het bevolkingsregister over de periode 1910-1920 en 1920-1930, zoon Johannes Adriaans, geboren te Asten op 20-08-1874 en getrouwd op 11-02-1907 te Asten met Petronella Mutsers, geboren te Asten op 05-04-1876 als dochter van Godefridus Mutsers en Maria Ceelen (zie Brand 5), in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B72 en B74 en ook bekend als Oostappen 22:

14

Ook over de periode 1930-1938 wonen Johannes Adriaans en Petronella Mutsers met hun gezin in het huis op Oostappen 22:

15

Petronella Mutsers overlijdt op 05-02-1941 te Asten en Johannes Adriaans op 07-03-1949 te Asten en hieronder de overlijdensakte van Petronella en het bidprentje van Johannes bij hun overlijden:

16 17

Daarna woont hun zoon Petrus Marinus (Piet) Adriaans, geboren op 24-08-1908 te Asten in het huis. Hij is op 25-08-1944 te Asten getrouwd met Johanna Maria (Miet) van Heugten, geboren op 12-05-1912 te Neerkant als dochter van Theodorus van Heugten en Johanna Maria Gielen. In het Helmondsch Dagblad van 14-08-1945 staat de geboorte van zoon Theodorus.

18

Petrus Marinus (Piet) Adriaans is op 07-02-1998 te Bakel overleden en Johanna Maria (Miet) van Heugten is op 23-06-2001 te Bakel overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

19

20

Met streetview ziet de uit 1900 daterende woning aan de Oostappensedijk 60 in 2010 er zo uit:

21

Bij heemkundekring De Vonder lezen we het volgende over dit huis:

Object: Oostappensedijk 60, tot 28-10-1960 Oostappen 22, tot 10-05-1961 Beemddijk 28, tot 20-01-1975 Oostappensedijk 28.
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar circa 1900, verbouwingen 1975 veranderen boerderij, 1987 oprichten stalletje, 2001 verbouw boerderij.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1900 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Familie Adriaans, J. G. Geurtsen, L. Akkerman (2001).
Soort woning: Langgevelboerderij, boerenbedrijf van circa 1900 tot 1975.
Interview: Boerderij van Adriaans. Hier woonde H. F. M. Bouwmans, de glazenier van het glas-in-lood van de pastorie in Ommel. Van oudsher wel heel oude boerderij.

Overzicht bewoners

Ostappen huis 3a
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1761 Lambert Verheijden 1700 Antoni van de Voort
1766 Elisabet Berkers, weduwe Roijmans Asten 17-01-1688 Peter Jooste van Hugten Asten 10-06-1724
1771 Goort Roijmans Asten 20-12-1714 Goort Roijmans Asten 20-12-1714
1776 Goort Roijmans Asten 20-12-1714 Goort Roijmans Asten 20-12-1714
1781 Marcelis Adriaans Asten 08-06-1753 Marcelis Adriaans Asten 08-06-1753
1798 weduwe en kinderen Marcelis Adriaans Asten 11-06-1746 weduwe en kinderen Marcelis Adriaans Asten 11-06-1746
1803 weduwe Marcelis Adriaans Asten 11-06-1746 weduwe Marcelis Adriaans Asten 11-06-1746
Kadasternummer A89
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
A89 1832 Goort Adriaans Asten 02-01-1784
Oostappen 22
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1826 Jennemie Roymans Asten 11-06-1746 weduwe Marcel Adriaans 12-12-1826
1826-1859 Goort Adriaans Asten 02-01-1784 Johanna Maria van der Weerden Asten 12-02-1790
B76 1859-1869 Goort Adriaans Asten 02-01-1784 Johanna Maria van der Weerden Asten 12-02-1790 14-05-1869
B80 1869-1879 Piet Adriaans Asten 08-12-1814 Hendrina Lammers Someren 25-03-1831
B78 1879-1890 Piet Adriaans Asten 08-12-1814 Hendrina Lammers Someren 25-03-1831
B78 1890-1900 Piet Adriaans Asten 08-12-1814 Hendrina Lammers Someren 25-03-1831 23-02-1898
B74 1900-1910 Johannes Adriaans Asten 20-04-1874 Petronella Mutsers Asten 05-04-1876
B72 1910-1920 Johannes Adriaans Asten 20-04-1874 Petronella Mutsers Asten 05-04-1876
B74 1920-1930 Johannes Adriaans Asten 20-04-1874 Petronella Mutsers Asten 05-04-1876
22 1930-1938 Johannes Adriaans Asten 20-04-1874 Petronella Mutsers Asten 05-04-1876

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 3 april 2023, 16:25:23

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen