logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis A135

Dirck Gerits is een broer van Philips Gerits (zie Oostappensedijk 48) en is rond 1657 getrouwd met Lyneke Dirckx en hieronder het gezin van Dirck Gerits en Lyneke Dirckx:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Styntien Asten 15-10-1658 Asten 10-02-1692
Hendrick Willems
Asten 25-07-1702
2 Gerit Asten 22-01-1660 Ongehuwd Asten 09-01-1714 zie Voormalig huis A267
3 Lindert Asten 08-08-1662 Kind Asten ±1662
4 Judocus Asten 17-11-1664 Ongehuwd Asten 14-09-1693
5 Josyn Asten 13-03-1666 Kind Asten ±1666
6 Maria Asten 21-01-1669 Kind Asten ±1669
7 Jan Asten 14-04-1673 Ongehuwd Asten 19-10-1715

Dirck Gerits is in 1680 eigenaar van het huis:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 8 verso:
Dirck Geerits.

Lyn Dircx overlijdt te Asten op 19-07-1674 en Dirck Gerits overlijdt op 12-11-1702 te Asten. Zijn zoon Jan Dierck Gerits erft het huis en woont er in 1709:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 13 verso:
Jan Dierck Geerits.

Het huis wordt in mei 1711 door een onweer verwoest:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 114, 26-05-1711:
Schepenen van Asten certificeren dat zij op heden hebben gevisiteerd het huis en schuur, te Astappen, waarin Jan Dirck Geerits woont en waar wij bevonden hebben dat de geheele huysinge door de donder, blixem, hagel en wint, op den 17e dezer, veroorsaeckt aen de voorschreven huysinge ter aerde nedergestort op een cleyn hoexke naer om droegh te connen blijven, de timmeringe van de schuyr alles gecroecht ende oversijde geweecken mitsgaeders alles daeckeloos. Zodat het derhalve onmogelijk is om het huis of de schuur te kunnen gebruiken. Verklaren wij verder dat de rogge van Jan Dirck Geerits door het voorschreve onweer is gestreeckt ende geruwineert op het landt is liggende. Gezien de toestand waarin wij het huis bevonden hebben is het Jan Dirck Geerits onmogelijk daarin te kunnen blijven wonen of het zou moeten zijn dat deze geassisteerd werd bij de opbouwinge van huis en schuur, waarvan de kosten wel ƒ 200,- zullen bedragen.

Jan Dierck Gerits raakt zijn huis door betalingsachterstand kwijt:

Asten Rechterlijk Archief 27 folio 36 verso, 05-02-1714:
Peter Guns, aanlegger contra Frans Tomas, Wouter Jan Hoefnagels en Frans Conincx, gedaagden. Betreft Een obligatie op 08-01-1704 3 jaar renteachterstand. Cornelis Manders is ook een der gedaagden. Jan Peeters cum suis kerkmeesters, krijgen toestemming om de geabbandonneerde en leegliggende goederen, te Astappen, en geweest van de kinderen Dirck Gerits te executeren. Dit tot verhaal van een jaarpacht van ƒ 10,- met 14 jaar achterstand.

Jan Dierck Gerits komt op 19-10-1715 te overlijden:

01

Volgens het kadaster over de periode 1811-1832 resteert alleen een weiland in handen van Jan van Geffen (zie Oostappensedijk 48)

Kadaster 1811-1832; A135:
Weiland, groot 22 roede 70 el, laag Oostappen. Opmerking: ongeveer tussen huis 3 en 4.
Eigenaar: Jan van Geffen.

Overzicht bewoners

Hoeve op Aastappen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Dirck Gerits Asten ±1630 Dirck Gerits Asten ±1630
1702 Jan Dierck Gerits Asten 14-04-1673 Jan Dierck Gerits Asten 14-04-1673
1711 verwoest door onweer

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 24 april 2022, 16:52:49

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen