logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis A92

Laurens Meuse Huybers, de grootvader van Laurens Meuse Roymans (zie Oostappensedijk 60), wordt in 1660 eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 108, 07-01-1660:
Peeter Hendrickx heeft de momberye overgenomen over Catharina weduwe van Willem Joost Luyten en haar twee onmondige kinderen zoals Bruysten Matijs Colen heeft gehad sinds 14-01-1659. Hij zal de goederen naar beste weten regeren dit samen met Goort Joost Luyten. Hem wordt door de weduwe toegezegd dat hij kost en schadeloos gehouden zal worden. Zij verkopen aan Laurens Meuse een huis, schuur en aangelegen land te Ostappen 30 lopense ene zijde Goort Tonis Verrijt, andere zijde de Aa.

Laurens Meusen Huybers (Roymans) is rond 1655 getrouwd te Asten met Griettien Goorts en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Bartholomeus Asten 06-01-1658 Asten 05-05-1685
Antonia Gorts
Asten 18-03-1733 * zie ook Behelp 2A
2 Anneke Asten 17-05-1659 Kind Asten ±1661
3 Maria Asten 29-12-1660 Asten 24-05-1683
Johannes Evers
Asten ±1690 zie Dijkstraat 43
4 Anna Asten 02-02-1663 Asten 09-05-1689
Willibrordus Jansen
zoon Johannes, zie
Voormalig huis A214
5 Antonie Asten 29-03-1666 Asten 16-09-1686
Anna Willems
6 Jenneke Asten 29-12-1667
7 Willem Asten 07-04-1670 Asten 26-11-1690
Helena Andriessen Verrijt
Asten 31-01-1712
Hendrina Marcelis
Asten 02-02-1750 zie Oostappensedijk 36
8 Godefrida Asten 15-11-1672

*  De plaats waar Bartholomeus Laurenssen en Antonia Gorts woonden is onbekend, wel hadden ze samen 6 kinderen waarvan er verschillende in deze bewoningsgeschiedenis voorkomen. Om die reden is er een gezinsreconstructie gemaakt

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Laurentius Asten 13-05-1685 Asten 23-10-1712
Elisabeth Frans Berkers
Asten 07-10-1762 zie Oostappensedijk 48
2 Judoca Asten 17-07-1687 Asten 28-05-1724
Aart Jan Aarts
Asten ±1753 zie Voormalig huis F1041
3 Johannes Asten 10-10-1689
4 Maria Asten 10-07-1692 Asten 09-02-1710
Thomas Philipsen Verleijsdonk
Asten 09-05-1755 zie Voormalig huis E1083
5 Godefrida Asten 06-07-1696
6 Henricus Asten 15-08-1700 Asten 06-11-1728
Hendrien Aart Keysers
Asten 23-05-1763 zie Voormalig huis B278

Op 30-09-1673 komt Laurens Meuse te Asten te overlijden:

01

In 1692 worden de goederen van Laurens Meuse Huybers in beslag genomen:

Asten Rechterlijk Archief 10 folio 125 verso, 12-11-1692:
Bartel Hendrick Verspaget, te Helmont, bezit een rentebrief op 02-03-1618 ƒ 30,- jaarlijks achterstand 8 jaar waarvan ƒ 7,- in brant gelevert. Matijs Jan Colen, aanlegger contra Michiel Goossens, gedaagde. Namens Simon Coenraet Lintworm, ontfanger gemael van het incom der beursen en andere beneficien te 's-Hertogenbosch. Laat arresteren huis, land en hof te Astappen 25 lopense van Laurens Meeus Huybers om daaraan te verhalen 21 gulden 5 stuiver.

Een jaar later wordt het huis verkocht aan Hendrick Canters, geboren te Asten op 12-10-1668 als zoon van Hendrick Canters en Anna Swinckels en te Helmond op 15-02-1699 getrouwd met Anna Boomen, weduwe van Dionysius Bunnen:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 43; 24-02-1693:
Deurwaarder Gerard Donquers is door mij ondergeschrevene als Ontvanger Generaal van de beursen en andere beneficien tot de studien, geautoriseert om de goederen, toebehoord hebbende aan Laurens Huybert Meeus, tot Asten, en de goederen tot de Sneppenscheut, tot Mierlo op te dragen aan de kopers. 's-Hertogenbosch op 28-02-1692 Simon Lintworm. Hendrick, zoon van Hendrick Antony Canters koopt huis, land te Astappen 13 lopense. Gekomen van Laurens Meeus Huyberts. Koopsom ƒ 230,-.

In 1717 woont de weduwe van Philips Gerits, Heylken Bruijsten Geef Colen (zie Oostappensedijk 48), in het huis:

Hoofdgeld XVIII-19 05-03-1717:
De weduwe Flips Gerits.

Lambert Verheyen wordt in 1735 als huurder genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 142, 20-05-1735:
Hendrik Marten en Peeter Driessen, borgemeesters, Sint Jan 1734-1735, verhuren een deel van de achtergelaten goederen van Aart Berckers, Meeus Peeter Roymans en Hendrik Canters laatst bewoond geweest bij Meeus Roymans en welke, op 25-02-1732, te beurde zijn geweest en niet hebben mogen gelden: Huis, hof en aangelag met twee weivelden en nog een stukje groes. In gebruik bij Peter Pollen. Huurder Lambert Lambert Verheyden. Huursom ƒ 9-4-0 per jaar. De Daghmaet met het hoyvelt aan de Aa. Huurder Lambert Lamberts Verheyden. Huursom ƒ 9-4-0.

Het huis van Hendrick Canters wordt na zijn overlijden rond 1735 getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 110 verso, 04-07-1735:
Staat en inventaris, samengesteld door Willem de With, notaris, te Eyndhoven, door de wet van Lieshout aangesteld als curator over de nalatenschap van wijlen Hendrik Canters, te Lieshout overleden. Acte van curatorschap op 28-04-1735 Lieshout. Goederen te Asten, huis, schuur en aangelag te Aastappen 24 lopense ook zeer bouwvallig.

Lambert Verheyen koopt en verkoopt in 1735 het bouwvallige huis:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 65 verso, 05-09-1735:
Willem de With, notaris, te Eyndhoven, als curator van de nalatenschap van wijlen Hendrik Canters. Hij verkoopt aan Lambert Lamberts een leeg en vervallen huis, schuur en aangelag te Ostappen, ene en andere zijde Lambert Lamberts.

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 71 verso, 14-09-1735:
Lambert Lamberts verkoopt aan Florens Pieter von Cotshausen een leeg en vervallen huis, schuur en aangelag ½ lopense, dries 1½ lopense, ene zijde en ene einde de verkoper, andere zijde Hendrik Canters, andere einde de gemeente. Behoord hebbende aan de curateel verkochte goederen van Hendrik Canters. Koopsom ƒ 5,-.

Korte tijd later neemt Lambert Verheijen het land in pacht:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 137 verso 14-01-1737
Florens Pieter von Cotzhausen, secretaris, verpacht aan Lambert Lamberts twee percelen groes in hun heggen en grave, ene zijde de pachter en anderen, andere zijde de hei, ene einde het leegliggende land van Hendrik Antony Canters te Ostappen. Huurtermijn: 8 jaar. De pachter zal gehouden zijn het houtwerk van de schuur of huis, als dit afgebroken zal worden, met paard en kar, op zijn kosten naar het Dorp of naar de Ommelsche Bosch te vaeren. De lands ordinaire verpondingen en de reële lasten zijn voor de pachter, hij zal hiervan, ieder jaar, aan de verpachter een quitantie afdragen. De pachter mag het turfveld, dat bij de gehuurde erve is horende, gebruiken doch zal gehouden zijn twee karren turf per jaar te leveren aan de verpachter. Huursom ƒ 5,- per jaar.

Het huis is daarna afgebroken en in het kadaster in de periode 1811-1832 wordt alleen nog een schuur genoemd, de rest van het land is in bezit van de kinderen van Hendrik Slegers:

Kadaster 1811-1832; A92:
Bouwland, groot 10 roede 80 el, laag Oostappen.
Eigenaar: Kinderen van Hendrik Sleegers.

Overzicht bewoners

Hoeve op Aastappen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1660 Laurens Meuse Huybers Asten ±1630 Laurens Meuse Huybers Asten ±1630
1693 Hendrick Canters Asten 12-10-1668 Philps Gerits Asten ±1633
1716 Hendrick Canters Asten 12-10-1668 Heylken Bruijsten Geef Colen Asten ±1645
1732 Hendrick Canters Asten 12-10-1668 Meeus Roymans Asten 06-01-1658
1732 Hendrick Canters Asten 12-10-1668 Lambert Verheijen ±1700
1735 Lambert Verheijen ±1700 Lambert Verheijen ±1700
1737 Florens Pieter van Cotzhausen Lambert Verheijen ±1700
1745 Huis afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 2 oktober 2022, 17:27:35

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen