logo

De Vonder Homepagina


Diesdonkerweg 15

Wilbert Daendels is geboren te Asten rond 1605 als zoon van Aert Daniels (zie Antoniusstraat 47). Hij is rond 1630 getrouwd met Lijske Tielen, geboren te Asten rond 1610 als dochter van Tielen Dirck Duyssen en Margriet (zie Voormalig huis E1044). Na haar overlijden te Asten rond 1644 is hij op 26-01-1645 te Asten hertrouwd met Anna Francisci Colen, geboren te Asten rond 1623 als dochter van Franciscus Daniel Coolen en Aleydis Thonis Jan Lomans (zie Voormalig huis F179).

Hij is eigenaar van het huis en verhuurt dit aan verschillende personen:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 86, 23-05-1668:
Wilbort Daendels, wonende te Vlierden, heeft ontvangen van Joost Bruynen, te Maerheese ƒ 600,- à 6% ende dat los, liber ende vrij van alle schattingen, beede, executien, 10e, 100e, 1000e meerderen ofte minderen penningh alrede innegestelt, ofte naerder innegestelt te worden. Onderpand een huis, hof, hofstad en aangelegen aen den voorsten Diesdonck 50 lopense. Belast met 3 stuiver 2 ort jaarlijks cijns aan de Heer van Asten, 10 stuiver jaarlijks aan de Kusterye, 1 gulden 7 stuiver 2 ort jaarlijks aan de Pastorye. Marge 06-06-1693 gelost door de erfgenamen Wilbort Daendels.

Asten Rechterlijk Archief 33 52, 30-03-1676:
Wilbordt Daniels, wonende te Vlierden, contra Jan Geven, Jan Geven woont in een huis en goederen van Wilbordt Daniels, staande aan den Diesdonck. Hij heeft een huurachterstand van ƒ 53,-. Zij maken, in overleg met goede mannen een akkoord inhoudende. De huurachterstand wordt mei aanstaande betaald. Ook is hij nog schuldig 44 vaten rogge. Hiervan zal hij direct leveren, ten huize van Wilbordt Daendels, de helft, in Helmontse maat. De andere helft wordt met de aanstaande oogst geleverd. Jan Geven zal nog één jaar, tot Pasen 1677, de voorschreve goederen blijven bewonen en gebruiken en daarvoor betalen 3½ vat rogge van ieder lopensaat zijnde 40 vaten rogge en 16 vaten boekweit en ƒ 30,- groespacht.

Anna Francisci Colen is op 09-02-1659 te Asten overleden en Wilbert Daendels is op 17-11-1664 te Asten overleden. Daarna zijn de kinderen van Wilbert Daendels eigenaar en wordt het huis aan verschillende personen verhuurd:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 6 verso:
Erven Wilboort Daendels, gebruiker Antonis Stevens.

Verpondingen 1688 XIV-57 06-01-1688 folio 16:
Teunis Aert Seelen 17-10-4-6-0.

Verpondingen 1709 XII-5 folio 10:
De kinderen Wilbordt Daendels. 17-10-4-6-0.

Volgens de hoofdgeldlijst van 1724 is Jelis Philips van Hugte bewoner:

Hoofdgeld 1724 XVIII-26 30-08-1724:
Jelis Philipse, Marij de vrouw, Jan, Francis, Philips, Wilmijn.

Aegidius (Jelis) Philips van Hugte is op 15-11-1680 te Asten geboren als zoon van Philips Dielis van Heuchten en Maria Huberts (zie Voormalig huis E128). Hij isop 23-10-1710 te Asten getrouwd met Maria Willem Slaets, geboren te Asten op 26-09-1683 als dochter van Wilhelmus Joannis Slaets en Johanna Martens (zie Beekstraat 17):

Juncti sunt matrimonio Egidius Philips van Hugte et Maria Willem Slaets; testes Joost Philips van Hugte et Martinus Willem Slaets.

In huwelijkse echt verbonden Egidius Philips van Hugte en Maria Willem Slaets; getuigen Joost Philips van Hugte en Martinus Willem Slaets.

01

Het gezin van Jelis Philips van Hugte en Maria Willem Slaets:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 08-01-1711 Asten 03-02-1743
Anneke Jansen van Hout
Asten 18-06-1781
2 Wilhelma Asten 17-03-1714 Kind Asten ±1714
3 Franciscus Asten 10-01-1717 Vlierden 21-11-1745
Geertruij Jacobs van Neerven
Vlierden 31-03-1777
4 Philippus Asten 13-04-1720 Asten 22-02-1756
Anna Jansen van Bussel
Asten 22-11-1800

zie ook Voormalig huis F1156
dochter Wilhelmina Voormalig huis G618

5 Wilhelma Asten 30-11-1722 Asten 13-09-1749
Antonius van Lierop
Asten 28-04-1771
Jan van de Moosdijk
Asten 20-10-1779 zie Voormalig huis F1156
6 Maria Asten 13-07-1726 Kind Asten ±1726

Maria Willem Slaets is als Maria Philps van Heugte op 22-05-1732 te Asten overleden en Jelis Philips van Hugte is op 12-05-1746 te Asten overleden. Het huis blijkt volgens het huizenquohier gekocht te zijn door Willem Joosten:

Jaar Eigenaar nummer 3 Diesdonk Bewoners nummer 3 Diesdonk
1736 Jelis Philipsen Hendrick Hendrix en Jelis Philipsen
1741 Willem Joosten onbewoond

Zonen Jan en Francis van Heugten bezochten wel eens een herberg en waar drank is in de man, is de wijsheid in de kan:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 1, 11-08-1740:
Prothocol van interrogatorien, attestatien en verklaaringen, soo in civiele als crimineele saaken raakende het officie der heerlijkheyt Asten en Ommel beginnende 11 augusty. Interrogatorium. Jacobus Verhoysen, 18 jaar.

Of hij, op 25 juli laatstleden, in de namiddag of 's avonds, is geweest ten huize van Antoni Haasen, herbergier, op Voordeldonk? Ja.
Of daar ook niet present waren: Willem Teunis Dirx, aan Vorselen, Jan en Francis, zonen Jelis Philipsen, Willem Antoni Muyen, Paulus Hendrik Hoefnagels, Jan Peter Smits, - Jacobus Verhoysen en andere? Ja, en ook nog Jan Janse Loomans.
Of er verschil of kwestie of woorden is geweest? Deponent verklaart dat Paulus Hendrik Hoefnagels en Willem Antoni Muyen, laat in de avond, rond 12 uur, verschil van woorden hadden en dat Paulus Hendrik Hoefnagels Willem Antoni Muyen had geslagen.
Of daarna uit het huis van Antoni Haasen niet zijn gegaan Jan Peter Smits, Paulus Hendrik Hoefnagels, Willem Antoni Muyen en Jacobus Verhoysen? Willem Antoni Muyen was hier niet bij.
Of Jan Peter Smits toen, op straat, tegen Paulus Hendrik Hoefnagels zei: "Staade die woorden nog". En of Paulus daarop niet zei: "Ja, die staa ik nog". Deponent weet dit niet.
Of daarop Jan Peter Smits niet tegen Paulus zei: "Staat dan, en trecke maar uyt"? Deponent verklaart dat Paulus Hendrik Hoefnagels van hem, deponent, zijn mes vroeg, zeggende: "Ick moet eens Jan Peter Smits snijen".
Of Jan Peter Smits niet een mes in de hand had, of uit zijn zak trok en daarmede de kleren van Paulus Hendrik Hoefnagels stuk gesneden heeft? Ja. En dat hij hiermee Paulus Hendrik Hoefnagels verscheidene malen had gesneden, zonder gezien te hebben dat hij Paulus Hendrik Hoefnagels zijn kleren doorsneden had.
Of Paulus Hendrik Hoefnagels, zodra Jan Peter Smits een mes in de hand had, mede zijn mes trok en daarmee Jan Peter Smits in "het aangezicht of tronie wonden of sneden toebracht waardoor de zeer bloeyde"?. Ja. Jan Peter Smits bloedde zeer, ze zijn echter door blijven gaan tegen elkaar in te snijden. Ten laatste heeft hij, deponent, hen met een groot hout van elkaar gescheiden.

Volgt verhoor van Jan Peter Smits. Komt overeen met voorgaand verhoor.

Kort daarna verkoopt Willem Joosten het huis aan Jan Jelis van Heugten:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 132, 15-12-1742:
Willem Joosten verkoopt aan Jan Jelis van Hugten een huis, schuur en hof ½ lopense, ene zijde Jelis Philipsen, andere zijde Jan Jan Smits.

Zoon Jan Jelis van Hugten is geboren te Asten op 08-01-1711 en is op 03-02-1743 te Asten getrouwd met Anneke Jansen van Hout, geboren te Someren op 03-01-1712 als dochter van Jan Philipsen van Hout en Henrica Joosten Engelen (zie Voormalig huis B409):

Juncti sunt matrimonio Joannes Dielis van Heughten et Anna Janse van Houten; testes Henrick van Neerven et Albertus Gorts Verlijsdonck.

In huwelijkse echt verbonden Joannes Dielis van Heughten en Anna Janse van Houten; getuigen Henrick van Neerven en Albertus Gorts Verlijsdonck.

02

Het gezin van Jan van Hugten en Anneke van Hout:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabetha Asten 21-02-1745 Kind Asten ±1745
2 Egidius Asten 29-08-1746 Asten 16-07-1775
Catharina Maas
Asten 04-05-1816

In de bewoningslijst over de periode 1746-1776 is Jan Jelis van Hugten eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 3 Diesdonk Bewoners nummer 3 Diesdonk
1746 Jan Jelis van Hugten Jan Jelis van Hugten
1751 Jan Jelis van Hugten Jan Jelis van Hugten
1756 Jan Jelis van Hugten Jan Jelis van Hugten
1761 Jan Jelis van Hugten Jan Jelis van Hugten
1766 Jan Jelis van Hugten Jan Jelis van Hugten
1771 Jan Jelis van Hugten Jan Jelis van Hugten
1776 Jan Jelis van Hugten Jan Jelis van Hugten

Verpondingen 1761 XIV-63 folio 52:
Jan Jelis van Hugten transport 15-12-1742.
Nummer 3 huijs, schuur, hoff en aangelag ½ lopense.

Anneke van Hout is in 1779 nog in leven als getuige bij de doop van haar kleinkind en is te Asten op 17-02-1782 overleden. Jan Jelis van Hugten is op 18-06-1781 te Asten overleden:

03

Zoon Egidius (Jelis) van Heugten is geboren te Asten op 29-08-1746 en op 16-07-1775 te Asten getrouwd met Catharina Francisci Maas, geboren te Stiphout op 21-02-1748 als dochter van Franciscus Maes en Henrina Sleuers:

04

Het gezin van Jelis van Heugten en Catharina Maas:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 09-04-1776 Asten 24-02-1805
Catharina Jan van den Bosch
Asten 08-03-1808
2 Henrica Asten 15-10-1777 Kind Asten ±1777
3 Francis Asten 31-03-1779 Asten 02-02-1816
Maria Wilbers
Nederweert 04-04-1852 zie ook Jan van Havenstraat 42
4 Petrus Asten 05-11-1780 Ongehuwd Asten 15-02-1803
5 Anna Asten 05-05-1783 Nederweert 16-09-1825
Cornelis Coolen
Nederweert 10-09-1853
6 Henrica Asten 08-08-1784 Kind Asten 08-08-1794
7 Elisabeth Asten 23-09-1785 Asten 14-09-1826
Henricus Slaets
Asten 27-05-1860 zie Voormalig huis F1752
8 Johanna Catharina Asten 25-11-1788 Asten 16-04-1815
Wilhelmus Swinkels
Leende 14-06-1859
9 Johanna Asten 30-01-1791 Lierop 08-02-1823
Joost Vlemminx
Asten 16-07-1869
10 Francisca Asten 11-03-1794 Kind Asten 12-03-1794

Catharina Maas is op 17-05-1823 te Asten overleden en Jelis van Heugten is op 04-05-1816 te Asten overleden:

05

Volgens het huizenquohier over de periode 1781-1810 wonen Jelis van Heugten en Catharina Maas in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 3 Diesdonk Bewoners nummer 3 Diesdonk
1781 Jelis van Hugten Jelis van Hugten
1798 Jelis van Hugten Jelis van Hugten
1803 Jelis van Hugten Jelis van Hugten

Verpondingen 1810 XIVd-67 Diesdonk folio 37 verso:
Jelis van Hugten.
Nummer 3 huijs, schuur, hof en aangelag ½ lopense.

Uit de toestemming voor het huwelijk en een notariële akte het jaar daarop, kunnen we opmaken dat dochter Johanna van Heugten het huis erft:

Notarieel Archief 46-7 Asten, 31-01-1823:
Catharina Maas weduwe van Jelis van Heugten geeft toestemming tot huwelijk van haar dochter Johanna van Heugten met Joost Vlemminx.

Notarieel Archief 47-95 Asten, 05-01-1824:
Joost Vlemminx thans nog wonende te Lierop is schuldig aan Johannes Martinus Cuijen ƒ 300,-. Als borg een woonhuis, hof en aangelag op den Diesdonk.

Dochter Johanna Jelis van Heugten is geboren te Asten op 30-01-1791 en op 08-02-1823 te Lierop getrouwd met Joost Vlemmincx, geboren te Lierop op 11-01-1785 als zoon van Joost Vlemix en Anna Vlemix:

06

Ook het kadaster over de periode 1811-1832 meldt Joost Vlemmincx, de man van Johanna van Heugten als eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; F1113:
Huis en erf, groot 06 roede 80 el, achterste Diesdonk, klasse 9.
Eigenaar: Joost Vlemmincx.

07

In het bevolkingsregister over de periode 1859-1869 staat het gezin van Joost Vlemmix en Johanna van Heugten als bewoners van het huis op de Diesdonk met het huizingnummer B67. Joost Vlemminx is op 26-05-1865 te Asten overleden en Johanna van Heugten is op 16-07-1869 te Asten overleden.

Vanaf 1866 woont dochter Anna Catharina Vlemmix, geboren te Asten op 15-06-1833 en te Asten op 27-07-1866 getrouwd met Godefridus van Doorn, geboren te Vlierden op 04-03-1832 als zoon van Jan van Doorne en Anna Maria Hendriks, in het huis dat later het huizingnummer B71 krijgt:

08

Godefridus van Doorn is dan ook eigenaar van het huis dat bij een splitsing en verbouwing kadasternummer F1751 krijgt, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

 

 

 

 

 

 

Ook in de bevolkingsregisters over de periode 1879-1890 en 1890-1900 woont het gezin van Godefridus van Doorn en Anna Catharina Vlemmix in het huis met als huizingnummer B69:

09

Godefridus van Doorn is op 24-12-1896 te Asten overleden en Anna Catharina Vlemmix overlijdt te Asten op 10-05-1900. Hun dochter Josijna van Doorne, geboren te Asten op 18-12-1863 trouwt te Asten op 07-02-1896 met Antonie van den Eijnden, geboren te Asten op 18-12-1864 als zoon van Martinus van den Eijnden en Henrica Mennen (zie Hindert 4). Josijna van Doorne overlijdt te Asten op 08-01-1899 en Antonie van den Eijnden hertrouwt op 11-07-1900 te Vlierden met Wilhelmina Maas, geboren te Bakel op 12-07-1864 als dochter van Johannes Maas en Anna Maria van Heugten. Volgens het bevolkingsregister over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer B65.

10

Antonie van den Eijnden is dan eigenaar en verhuist met zijn gezin rond 1912 naar de Bergweg en is op 14-08-1926 te Asten overleden. Het huis wordt daarna bewoond door Antonie Hendriks, geboren op 04-12-1865 te Asten als zoon van Jan Hendriks en Anna Elisabeth Berkers (zie Keizersdijk 6). Hij is op 11-02-1907 te Asten getrouwd met Geertruida Hazen, geboren te Asten op 13-02-1873 als dochter van Jan Mathijs Haazen en Johanna Maria Kanters (zie Voormalig huis B402a). In het bevolkingsregister over de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met nummer B62:

11

Antonie Hendriks woont ook in de periode 1920-1930 in het huis op de Diesdonk met inmiddels het huizingnummer B63. Hij verhuist rond 1927 met zijn gezin naar de Berken (zie Voormalig huis B1050) en vervolgens naar de Kluisstraat in Ommel (zie Voormalig huis B1366). Antonie Hendriks overlijdt op 08-05-1942 te Asten en Geertruida Haazen overlijdt op 25-01-1963 te Asten.

12 13

Rond 1925 komt het huis in bezit van en bewoning door Martinus van den Eijnden, geboren te Asten op 26-10-1896 als zoon van Antonius van den Eijnden en Josijna van Doorn (zie eerder hierboven). De boerderij is dus in de tussenliggende jaren verpacht. Hij is te Deurne op 17-04-1926 getrouwd met Johanna Maria Aarts, geboren te Deurne op 08-06-1898 als dochter van Gerardus Aarts en Godefrida de Haart. Het huis heeft nog steeds huizingnummer B63 en staat ook bekend als Diesdonk 9:

14

Ook over de periode 1930-1938 wonen Martinus van den Eijnden en Johanna Maria Aarts met hun gezin nog in het huis op Diesdonk 9:

15

19-01-1945 te Asten overleden en Martinus van den Eijnden is te Deurne op 17-05-1978 overleden.

Rechts een foto van Martinus van den Eijnden (met pijp).

 

 

Onder in dagblad de Zuid-Willemsvaart van 28-06-1935 de geboorte van zoon Antonius Johannes:

17

16

Zoon Antonius Johannes (Toon) van den Eijnden komt in 2017 nog in het nieuws vanwege zijn brandnetelbaden, zoals gemeld in het Eindhovens dagblad van 02-08-2017:

Een kwarteeuw geleden kwam een ambtenaar bij Toon van den Eijnden, van origine tuinder, vertellen dat hij zijn houtresten niet meer in de open lucht mocht stoken. Behalve naar de milieustraat gaan zijn er andere oplossingen, bedacht de spitsvondige Diesdonkenaar zich. Hij besloot het hout als brandstof te gebruiken om zijn bad warm te stoken. Het water komt uit een putje hier op mijn erf van elf meter diep. Dat grondwater is brandschoon, er zit nog geen grammetje ijzer in. En met wat lichte klassieke werken van Strauss of Beethoven op de achtergrond komt Toon van den Eijnden helemaal tot zijn zinnen. 

Hieronder een streetview van het rond 1925 gebouwde huis aan de Diesdonkerweg 15:

18

Overzicht bewoners

Hoeve op Voorste Diesdonck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1640 Wilbord Daendels ±1610 Jan Geven ±1610
1676 kinderen Wilbord Daendels ±1640 Antony Stevens ±1640
1688 kinderen Wilbord Daendels ±1640 Teunis Aart Seelen ±1660
1709 kinderen Wilbord Daendels ±1640 Jelis Philipsen Asten 15-11-1680
Diesdonck huis 3
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jelis Philipsen Asten 15-11-1680 Jelis Philipsen en Hendrick Hendrix Asten 15-11-1680
1741 Willem Joosten Asten 23-08-1703 onbewoond
1746 Jan Jelis van Hugten Asten 08-01-1711 Jan Jelis van Hugten Asten 08-01-1711
1751 Jan Jelis van Hugten Asten 08-01-1711 Jan Jelis van Hugten Asten 08-01-1711
1756 Jan Jelis van Hugten Asten 08-01-1711 Jan Jelis van Hugten Asten 08-01-1711
1761 Jan Jelis van Hugten Asten 08-01-1711 Jan Jelis van Hugten Asten 08-01-1711
1766 Jan Jelis van Hugten Asten 08-01-1711 Jan Jelis van Hugten Asten 08-01-1711
1771 Jan Jelis van Hugten Asten 08-01-1711 Jan Jelis van Hugten Asten 08-01-1711
1776 Jan Jelis van Hugten Asten 08-01-1711 Jan Jelis van Hugten Asten 08-01-1711
1781 Jelis van Hugten Asten 29-08-1746 Jelis van Hugten Asten 29-08-1746
1798 Jelis van Hugten Asten 29-08-1746 Jelis van Hugten Asten 29-08-1746
1803 Jelis van Hugten Asten 29-08-1746 Jelis van Hugten Asten 29-08-1746
Kadasternummer F1113
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F1113 1832 Joost Vlemmix Lierop 11-01-1785
Diesdonk 9
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1816 Jelis van Hugten Asten 29-08-1746 Catharina Maas Stiphout 21-01-1748 04-05-1816
1816-1823 Catharina Maas Stiphout 21-01-1748 weduwe van Hugten 17-05-1823
1823-1859 Joost Vlemmix Lierop 11-01-1785 Johanna van Heugten Asten 30-01-1791
B67 1859-1866 Joost Vlemmix Lierop 11-01-1785 Johanna van Heugten Asten 30-01-1791 26-05-1865
B67 1866-1869 Godefridus van Doorn Vlierden 04-03-1832 Anna Catharina Vlemmix Asten 15-06-1833
B71 1869-1879 Godefridus van Doorn Vlierden 04-03-1832 Anna Catharina Vlemmix Asten 15-06-1833
B69 1879-1890 Godefridus van Doorn Vlierden 04-03-1832 Anna Catharina Vlemmix Asten 15-06-1833
B69 1890-1900 Godefridus van Doorn Vlierden 04-03-1832 Anna Catharina Vlemmix Asten 15-06-1833 10-05-1900
B65 1900-1910 Antonie van den Eijnden Asten 18-12-1864 Josijna van Doorn Asten 18-12-1863 08-01-1899
B62 1910-1912 Antonie van den Eijnden Asten 18-12-1864 Wilhelmina Maas Bakel 12-07-1864 naar Voordeldonk
B62 1912-1920 Antonie Hendriks Asten 04-12-1865 Geertruida Hazen Asten 13-02-1873
B63 1920-1927 Antonie Hendriks Asten 04-12-1865 Geertruida Hazen Asten 13-02-1873 naar Ommel
B63 1927-1930 Martinus van den Eijnden Asten 26-10-1896 Johanna Maria Aarts Deurne 08-06-1898
9 1930-1938 Martinus van den Eijnden Asten 26-10-1896 Johanna Maria Aarts Deurne 08-06-1898

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 12 oktober 2023, 16:40:48

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen