logo

De Vonder Homepagina


Diesdonkerweg 9

Volgens de verpondingen van 1680 is Willem Linders van Heughten eigenaar:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 6 verso: Willem van Heughten.

In 1705 worden de bezittingen van Willem Linders van Heughten verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 92 verso, 16-08-1705:
Johan Goort Nicolaessen, als pandcrediteur en evicteur van huis en erfelijke goederen van wijlen Willem Leenders van Heughten, scabinale akte 17-08-1705, verkoopt aan Jan Peter Smits, Peter Smits en Willem Janse Slaets, huis, aangelag en dries aan den Diesdonck, hooiveldje 1½ lopense, land het naaste bij het huis gelegen 1 lopense, de goederen zijn verlaten door de kinderen van Willem Leenders van Heughten, ene zijde Jan Willem Slaets, andere zijde de straat, hooiveldje aan de Diesdonck 1½ lopense, ene zijde Jan Willem Slaets, andere zijde kinderen Willem van Heughten, de schuur en de ondergrond, ene zijde Willem Jan Slaets, andere zijde de straat, land aan de Diesdonck 4 lopense, ene zijde Willem Janse Slaets en anderen, andere zijde de straat, ene einde kinderen Willem van Heughten, andere einde Willem Slaets, hof aan de Diesdonck 1 copse, ene zijde Willem Jan Slaets, andere zijde en ene einde Peter Jansen Smits, andere einde de straat, een dries, wortel- en koolveld aan elkander 1½ lopense, ene zijde en ene einde Jan Janse Smits, andere zijde Peter Jan Smits, andere einde de straat, weiveld aan de Diesdonck 8 lopense, ene en andere zijde Willem Jan Slaets, ene einde Peter Jan Smits, andere einde Antoni Peters, weiveld aan de Diesdonck 2 lopense, ene zijde Antonis Verheyden, andere zijde Willem Jan Slaets, ene einde kinderen Antonis Aerts, andere einde Hendrick Verhagen, land aan de Diesdonck 3 lopense, ene zijde Peter Jan Smits, andere zijde kinderen Antonis Aerts, ene einde de straat, land in den Bergh 2½ lopense, ene zijde kinderen Willem van Heughten, andere zijde Jan Jansen Smits, ene einde de gemeente, andere einde Peter Jan Smits, land 2 lopense, 1 copse, ene zijde Marten Andriessen op 't Sant, andere zijde Jan Jansen Smits, ene einde de gemeente, andere einde Arnoldus Swinckels met een hoekje weyvelt, land aan den Diesdonck 2 lopense, ene zijde en ene einde Jan Aerts, andere einde en andere einde kinderen Antonis Aerts. Verponding ƒ 0-12-8 per jaar. Belast met een pacht aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 950,-.

Peter Jansen Smits heeft als nieuwe eigenaar van het huis nog geld te goed:

Asten Rechterlijk Archief 33-52, 12-03-1708:
Peter Janssen Smits, aanlegger contra Willem Janssen van Heughten, gedaagde. Onder andere Gedaagde heeft in 1706 houtwerck en timmer van een huis van aanlegger gekocht. Het is voordien geweest van wijlen Willem Linders van Heughten en staat aan den Diesdonck. De leverantie had een waarde van ƒ 36,- en hiervan resteert nog ƒ 17,-. Dit bedrag is ondanks aanmaningen niet te bekomen geweest.

De hoofdgeldlijsten rond 1720 melden Jan Smits en zijn gezin als bewoners:

Hoofdgeld 18-03-1715:
Jan Smits, Anna de vrouw, Jan de soon en Elisabet de meijt. 4

Jan Peter Smits is geboren rond 1650 en op 17-02-1686 te Asten getrouwd met Anna Martens, geboren op 21-09-1659 te Asten als dochter van Marten Antonissen en Margareta Matijssen van Rut (zie Beekstraat 17):

Conjuncti sunt matrimonio Joannes Jansen et Anna Martens; testes Petrus Jansen et Martinus Martens.

In echt gebonden Joannes Jansen en Anna Martens; getuigen Petrus Jansen en Martinus Martens.

01

Het gezin van Jan Peter Smits en Anna Martens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 24-10-1688 Asten 21-11-1717
Marij Jansen Wilberts
Asten 03-04-1758

Voor 1725 is Jan Peter Smits overleden en woont Anna Martens met haar zoon en zijn gezin in het huis:

Hoofdgeld 1725 XVIII:
De weduwe Jan Smits, Jan den soon, Marij de vrouw Francijn de mijt 4
Jan, Peeter, Tijs, kinderen, Joost de knegt 4

Anna Martens is op 28-05-1735 te Asten overleden. Zoon Jan Jan Smits is geboren te Asten op 24-10-1688 en op 21-11-1717 getrouwd met Marij Jansen Wilberts, geboren te Asten op 09-01-1685 als dochter van Johannes Wilberts en Mechtildis Peeters van Bussel (zie Lagendijk 2):

Liber Matrimonialis Communitatis Astensis Nomina Conjugatorium ab An 1717.
Juncti sunt matrimonio Jois Jan Smets et Maria Jansen; testes Joost Jansen et Peter Jansen.

Trouwboek van de parochie Asten; namen van de getrouwden vanaf 1717.
In echt verbonden Johannes Jan Smets en Maria Jansen; getuigen Joost Jansen en Peter Jansen.

02.jpg

Het gezin van Jan Jan Smits en Marij Jansen Wilberts:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 28-11-1718 Asten 16-02-1748
Petronella Dries Verheijen
Asten 24-01-1783 zie Dijkstraat 50
2 Petrus Asten 30-01-1720 Asten 01-12-1750
Helena Antonis Verhees
Asten 30-05-1789 zie Voormalig huis F1055
3 Mattias Asten 26-03-1723 Ongehuwd Asten 19-10-1780 zie ook Busselseweg 9
4 Judocus Asten 12-01-1727 Asten 23-01-1763
Jenneke Jan Driessen
Asten 06-12-1790 zie ook Busselseweg 9
5 Margaretha Asten 01-05-1729 Kind Asten ±1729

Jan Jan Smits woont met zijn gezin over de periode 1736-1756 in het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 42:
Jan Janssen Smits.
Huijs. Hoff en aangelagh 3 lopense in de bede.

Jaar Eigenaar nummer 1 Diesdonk Bewoners nummer 1 Diesdonk
1736 Jan Jan Smits Jan Jan Smits
1741 Jan Jan Smits Jan Jan Smits
1746 Jan Jan Smets Jan Jan Smets
1751 Jan Jan Smets Jan Jan Smets
1756 Jan Jan Smets Jan Jan Smets
1761 weduwe en kinderen Jan Janse Smets weduwe Jan Janse Smets

Jan Jan Smets is op 03-04-1758 te Asten overleden en dan wordt de erfenis verdeeld, waarbij de zonen Mattijs en Joost de nieuwe eigenaren worden:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 175 verso, 29-09-1761:
Jan Janse Smets, Peter Janse Smets, Mattijs Janse Smets, Joost Janse Smets. Kinderen van wijlen Jan Jansen Smets en Maria Jan Wilbert, nog in leven, en die op heden, bij acte van renuntiatie afstand heeft gedaan van al haar goederen. Zij maken een scheiding en deling van deze goederen. 2e lot krijgt Mattijs Janse Smets en Joost Janse Smets een huis, hof en aangelag aan den Diesdonk 3 lopense.

Zoon Joost Jan Smets is geboren te Asten op 12-01-1727 en op 23-01-1763 te Asten getrouwd met Jenneke Jan Driessen, geboren te Asten op 17-12-1725 als dochter van Joannis Jansen Andriessen en Geertruij Mattijse Lambers (zie Voormalig huis F732):

Juncti sunt Judocus Jois Smets et Johanna Jois Dries con dispensatione super impedento certo consaguinitatis in quarto gradii et dubio in eidem gradii; testes Matthia Jois Smets et Gertrudis Joosten.

Getrouwd zijn Joost Jansen Smets en Johanna Jansen Driessen in vierde graads bloedverwantschap en met twijfel over verdere verwantschap; getuigen Matthijs Jansen Smets en Gertrudis Joosten.

03

Het gezin van Joost Jan Smets en Jenneke Jan Driessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 22-11-1763 Kind Asten ±1763
2 Johannes Asten 07-06-1765 Asten 19-02-1797
Maria Henrici Ysbouts
Asten 30-04-1812 zie Diesdonkerweg 7
en zie ook Busselseweg 9
3 Judocus Asten 29-04-1767 Ongehuwd Asten 12-03-1839
4 Petrus Asten 22-04-1772 Asten 16-05-1813
Maria Josepha van der Weerden
Asten 16-04-1830

Vanaf hun huwelijk wonen Mattijs Jan Smets en Joost Jan Smets met zijn gezin in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 1 Diesdonk Bewoners nummer 1 Diesdonk
1766 Mattijs en Joost Janse Smits Mattijs en Joost Janse Smits
1771 Mattijs en Joost Janse Smits Mattijs en Joost Janse Smits
1776 Mattijs en Joost Janse Smits Mattijs en Joost Janse Smits
1798 weduwe Joost Smets en kinderen weduwe Joost Smets en kinderen
1803 kinderen Joost Smets kinderen Joost Smets

Mathijs Jan Smets is op 19-10-1780 te Asten overleden, Joost Jan Smets is op 06-12-1790 te Asten overleden en Jenneke Jan Driessen is op 21-08-1794 te Asten overleden. Hieronder de begraafakte van Joost Jan Smets:

04

Enkele jaren later wordt de erfenis tussen de drie zonen verdeeld, waarbij oudste zoon Jan een groot deel van de hof en aangelag erft, waar hij een nieuw huis bouwt (zie Diesdonkerweg 7). Zoon Joost en Peeter erven samen het oude huis:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 33, 10-09-1803:
Jan Joost Smets, Joost Joost Smets en Peeter Smets. Kinderen van wijlen Joost Smets en Jenneke Jan Driessen, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen, gelegen op de Diesdonk.
1e lot krijgt Jan Joost Smets 13 lopense 39 roede van huis, hof en aangelag totaal 16 lopense 14 roede; land de agterste Akker 4 lopense 19 roede; land de voorste Akker 2 lopense 49 roede; de helft van den Busakker geheel 7 lopense 41 roede; land het Heytvelt 2 lopense 30 roede; groes den Rietbeembd 3 lopense, 48 roede; groes het Weyvelt over de Beek 2 lopense 49 roede; groes het Diesdonksveld 3 lopense 39 roede; hooi- en weivelden de Loopveltjes 11 lopense 38 roede; groes den Driehoek 1 lopense 2 roede; de helft van het Weyvelt geheel 24 lopense 13 roede; groes het Deylvelt 1 lopense 40 roede.
2e lot krijgen Joost en Peter Joost Smets 2½ lopense van het oude huis aan den Diesdonk geheel 16 lopense 14 roede; groes het Heytvelt over de Beek 2 lopense; groes het Aangelag en weytveld 13 lopense 3 roede; land de Heyakker 2 lopense 3 roede; land den Bergakker 2 lopense 22 roede; land de Meerkamp 3 lopense 14 roede; land voorste- of Willigenakker 5 lopense 21 roede; land den Busakker 7 lopense 41 roede; land de Venakker 4 lopense 16 roede; groes het Nieuwveltje 1 lopense 26 roede; de helft van het Weijvelt geheel 24 lopense 13 roede; groes het Aa-veltje 6 lopense 20 roede. Belast met ƒ 100,- ten laste van het Corpus van Asten; ƒ 1,- per jaar aan den Armen van Asten.

Ook de verpondingslijst van 1810 vermeldt de bewoningsgeschiedenis:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Diesdonk folio 36:
Jan, Joost en Peter kinderen Joost Smits bij deling 1804. Jenneke, Jan Driesse weduwe bij versterf 1803.
Joost Smets ½ bij transport 27-06-1780 en 3 kinderen Jan, Joost en Peter bij versterf 1790.
Nummer 1 huijs, hof en aangelag 3 lopense.

In het kadaster over de periode 1811-1832 wordt Petrus (Piet) Joost de Smet als eigenaar van het huis genoemd:

Kadaster 1811-1832; F1165:
Huis, schuur en erf, groot 15 roede 20 el, voorste Diesdonk, klasse 8.
Eigenaar: Piet Joost de Smet.

05

Piet Joost Smits is geboren te Asten op 22-04-1772 en op 16-05-1813 te Asten getrouwd met Maria Josepha van der Weerden, geboren te Asten op 13-07-1787 als dochter van Christianus Thomas van der Weerde en Johanna Willibrordi Aerts:

06

Het gezin van Piet Joost Smits en Maria Josepha van der Weerden:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Joannes Asten 21-05-1814 Pastoor Berkel-Enschot 18-01-1890
2 Joanna Asten 12-06-1816 Asten 14-02-1840
Martinus Berkvens
Asten 06-04-1908 zie Dijkstraat 58
3 Josijna Asten 04-07-1818 Asten 25-02-1859
Joannes Hendrikus Loomans
Asten 17-05-1903 zie Keizersdijk 2

Piet Smits is op 16-04-1830 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Maria Josepha van der Weerden bij haar dochter Johanna Smits op de Dijk op huizingnummer B52 en is te Asten op 10-04-1867 overleden.

07

08

Volgens de kadastrale legger is hun zoon Joannes Smets, geboren te Asten op 21-05-1814, daarna de eigenaar. Hij werd na zijn priesterwijding op 25-05-1839 op 29-06-1850  pastoor te Berkel-Enschot en is aldaar op 18-01-1890 overleden. Hieronder zijn graf op de Rooms-katholieke begraafplaats te Enschot. 

Het huis wordt verhuurd en op basis van huizingnummers in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Hendrik Aarts, geboren te Asten op 27-10-1807 als zoon van Hendrikus Aerts en Helena Munsters (zie Hoekstraat 2), in het huis met huizingnummer B67. Hij is op 18-09-1850 te Asten getrouwd met Catharina Hazen, geboren te Asten op 10-12-1809 als dochter van Bernardus Joannes Haesen en Geertruida Gerardi van de Moosdijk (zie Voormalig huis C818).

Hendrik Aarts is op 15-10-1863 te Asten overleden en in de Provinciale Noordbrabantsche Courant van 22-11-1870 en van 14-02-1871 verkopen de weduwe en kinderen van Hendrik Aarts hun vee en goederen.

09 10

Catharina Haazen verhuist naar Voordeldonk en later naar het dorp (zie Voormalig huis G970). Vanaf eind 1869 wordt Johannes Verberne, geboren te Asten op 30-03-1816 als zoon van Anthonie Verberne en Antonetta van de Ven (zie Voormalig huis G132), de pachter van de hoeve. Hij is te Asten op 11-04-1845 getrouwd met Hendrina van Oosterhout, geboren te Asten op 24-10-1809 als dochter van Johannes Wilhelmi van Oosterhout en Hendrina Joannis van den Boomen (zie Bergdijk 36). Ook hun zoon Johannes Verberne, getrouwd met Henrica van Heugten, heeft ook in het huis gewoond voor hun vertrek naar Voordeldonk. Het gezin van Johannes Verberne en Hendrina van Oosterhout:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonie Asten 07-08-1846 Ongehuwd Asten 05-03-1931 zie Voordeldonk 86
2 Hendrika Asten 22-08-1848 Kind Asten 31-07-1849
3 Johannes Asten 13-02-1850 Asten 30-08-1875
Henrica van Heugten
Asten 24-05-1936 zie Voordeldonk 86
4 Hendrikus Asten 02-03-1852 Kind Asten 12-03-1852

Johannes Verberne en Hendrina van Oosterhout kwamen vanuit het dorp (zie Voormalig huis G647 en G648) rond 1869 in het huis wonen. Johannes Verberne is te Asten op 21-01-1874 overleden en Hendrina van Oosterhout is te Asten op 18-06-1877 overleden. Na hun overlijden zijn Antonie Verberne, Johannes Verberne en zijn vrouw Henrica van Heugten (zie foto's hieronder) rond 1887 verhuisd naar Voordeldonk (zie Voordeldonk 86).

11 12

Hieronder het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879:

13

Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 wonen Johannes Verberne en Hendrika van Heugten in het huis met huizingnummer B67:

14

Het huis wordt in 1887 verkocht door pastoor Joannes Smets aan zijn zwager Martinus Berkvens, geboren te Asten op 22-12-1815 als zoon van Antonie Peter Berkvens en Petronella Berkers. Hij is op 14-02-1840 te Asten getrouwd met Joanna Smets, geboren te Asten op 12-06-1816 als dochter van Petrus Smets en Maria van der Weerden. Zij wonen elders in Asten (zie Dijkstraat 58) en verpachten het huis.

Het huis wordt gepacht door de familie van Eijk, met als hoofdbewoner Francis van Eijk, geboren te Someren op 16-08-1853 als zoon van Joannes van Eijk en Joanna Maria Koolen. Hij is getrouwd te Lierop op 20-02-1879 met Johanna Vlemmix, geboren te Lierop op 30-06-1853 als dochter van Joannes Vlemmix en Petronella van Kuijck. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 heeft het huis huizingnummer B65:

15

16

Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer A65:

Francis van Eijk en Johanna Vlemmix verhuizen in 1896 met hun gezin naar Vosselen (zie Keizersdijk 8).

 

Het huis is nog korte tijd bewoond geweest door Hendricus Mennen en Anna Maria Sauve (zie Berken 2) en krijgt na een verkoop aan Josephus Berkvens kadasternummer F1875, zoals te zien is op de kadasterkaart rechts. Zij verhuizen naar een ander adres op de Diesdonk (zie Diesdonk 28)

 

Het is daarna enige tijd niet bewoond tot vanaf 1900 Hendricus van Gansewinkel, geboren te Mierlo op 27-05-1868 als zoon van Petrus van Ganzewinkel en Hendrina Kijzers in het huis komt wonen. Hij is op 01-05-1896 te Mierlo getrouwd met Johanna Maria van Bree, geboren te Vlierden op 12-07-1868 als dochter van Martinus van Bree en Johanna Maria Fransen.

In de bevolkingsregisters van Asten over de periode 1890-1900 en 1900-1910 wonen zij op huizingnummer B61:

17

In 1913 vertrekt hij met zijn gezin naar Lierop en komt het huis korte tijd in bewoning van Antonius Bankers, geboren te Deurne op 27-08-1881 als zoon van Martinus Bankers en Maria Anna Strijbosch en op 10-12-1902 te Deurne getrouwd met Martha van der Steen, geboren te Erp op 27-12-1887 als dochter van Hendricus van der Steen en Petronella van Vossenberg. Zij vertrekken in 1915 naar Bakel en het huis met huizingnummer B60 is vermoedelijk een tijd onbewoond geweest.

18

Volgens de kadastrale legger komt het huis rond 1925 in handen van Johannes Josephus Berkvens, die het rond 1933 na een brand sloopt en een nieuw huis bouwt met kadasternummer F2122, zoals te zien is op de kadasterkaart rechts.

 

 

 

 

Johannes Josephus Berkvens is geboren te Asten op 22-08-1896 als zoon van Josephus Berkvens en Anna Maria Verhoijsen. Hij was een neef van Hendrikus Berkvens en Wilhelmus Berkvens (zie Diesdonk 41), wiens vader Antonie Berkvens een broer van Josephus Berkvens was. Hij is op 28-01-1921 te Asten getrouwd met Petronella Hendrina van den Boer, geboren te Asten op 02-07-1895 als dochter van Adrianus van den Boer en Petronella Martens (zie Busselseweg 7). 

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij op huizingnummer B61 dat ook bekend staat als Diesdonk 5:

19

Ook over de periode 1930-1938 wonen Joannes Josephus Berkvens en Petronella Hendrina van den Boer nog met hun gezin in het huis op Diesdonk 5:

20

Links een boerderijbrand gemeld in de Provinciale Noordbrabantsche courant van 26-05-1933 en rechts is Johannes Berkvens opnieuw getroffen door een brand in de Nieuwe Tilburgsche Courant van 24-05-1937:

22 21

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-11-1934 de geboorte van zoon Johannes en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-06-1940 de geboorte van dochter Theresia:

23 24

Johannes Josephus Berkvens meldt zich aan als lid van de jagersvereniging, aldus het tijdschrift 'De Nederlandsche jager' van 30-08-1941:

Johannes Josephus Berkvens is op 21-05-1945 te Eindhoven overleden (zie overlijdensakte hieronder) en Petronella Hendrina van den Boer is op 29-07-1984 te Strathroy in Canada overleden:

25

Bij heemkundekring de Vonder lezen we het volgende over dit huis:

Diesdonkerweg 9: In 1933 Sectie F nummer 1875, tot 28-10-1960 Diesdonk 5, tot 01-03-1975 Voorste Diesdonk 7.
Bouwhistorie: Particuliere bouw circa 1933, opbouw afgebrande woonhuis met stalling, initiatiefnemer Jan Berkvens, architect E. van Deursen. Bronnen index 2.
Interview: Boerderij van Driek Berkvens, rond 1933 afgebrand en toen is deze gebouwd.
Gebruikshistorie: Woning van 1933 tot 2010 (nu onbewoond), eigenaren en bewoners Berkvens.
Soort woning: Kortgevelboerderij, boerenbedrijf van 1933. Zeer authentiek.

Links een afbeelding van de voorgevel bij 't ontwerp en rechts 'n recente foto van de boerderij.

26 27

Een foto met streetview van de boerderij op de Diesdonkerweg 9:

28

Overzicht bewoners

Hoeve op Voorste Diesdonck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Willem Leenders van Heugten ±1625 Willem Leenders van Heugten ±1625
1705 Peter Jan Smits ±1625 Peter Jan Smits ±1625
1720 Jan Smits ±1650 Jan Smits ±1650
Diesdonck huis 1
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Jan Smits Asten 24-10-1688 Jan Jan Smits Asten 24-10-1688
1741 Jan Jan Smits Asten 24-10-1688 Jan Jan Smits Asten 24-10-1688
1746 Jan Jan Smets Asten 24-10-1688 Jan Jan Smets Asten 24-10-1688
1751 Jan Jan Smets Asten 24-10-1688 Jan Jan Smets Asten 24-10-1688
1756 Jan Jan Smets Asten 24-10-1688 Jan Jan Smets Asten 24-10-1688
1761 weduwe en kinderen Jan Janse Smets Asten 09-01-1685 weduwe Jan Janse Smets Asten 09-01-1685
1766 Mattijs en Joost Janse Smits Asten 12-01-1727 Mattijs en Joost Janse Smits Asten 12-01-1727
1771 Mattijs en Joost Janse Smits Asten 12-01-1727 Mattijs en Joost Janse Smits Asten 12-01-1727
1776 Mattijs en Joost Janse Smits Asten 12-01-1727 Mattijs en Joost Janse Smits Asten 12-01-1727
1798 weduwe Joost Smets en kinderen Asten 23-08-1724 weduwe Joost Smets en kinderen Asten 23-08-1724
1803 kinderen Joost Smets Asten 22-04-1772 kinderen Joost Smets Asten 22-04-1772
Kadasternummer F1165
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F1165 1832 Petrus Smets Asten 22-04-1772
Diesdonk 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1850-1859 Henricus Aarts Asten 27-10-1807 Catherina Hazen Asten 04-12-1809
B63 1859-1869 Henricus Aarts Asten 27-10-1807 Catherina Hazen Asten 04-12-1809 15-10-1868
B67 1869-1879 Johannes Verberne Asten 30-03-1816 Henrica van Oosterhout Asten 24-10-1809 21-01-1874
B65 1879-1890 Johannes Verberne Asten 13-02-1850 Hendrika van Heugten Asten 05-06-1851 naar Voordeldonk
B65 1890-1896 Francis van Eijk Someren 16-08-1853 Johanna Vlemmix Lierop 30-06-1853 naar de Dijk
B65 1896-1900 Hendricus Mennen Asten 10-04-1839 Anna Maria Sauve Someren 22-04-1844 naar B73
B61 1900-1910 Hendricus van Gansewinkel Mierlo 27-05-1868 Johanna Maria van Bree Vlierden 12-07-1868
B60 1910-1913 Hendricus van Gansewinkel Mierlo 27-05-1868 Johanna Maria van Bree Vlierden 12-07-1868 naar Lierop
B60 1913-1915 Antonius Bankers Deurne 27-08-1881 Martha van der Steen Erp 27-12-1887 naar Bakel
B60 1915-1920 bewoning niet bekend
B61 1920-1925 bewoning niet bekend
B61 1925-1930 Johannes Josephus Berkvens Asten 22-08-1896 Petronella Hendrina van den Boer Asten 02-07-1895
5 1930-1938 Johannes Josephus Berkvens Asten 22-08-1896 Petronella Hendrina van den Boer Asten 02-07-1895

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 9 juni 2024, 15:08:45

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen