logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F1155

In het archief van Asten rond 1645 wordt Aert Hanrick Rosers als eigenaar van een huis op de achterste Diesdonk genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 50 verso; 14-04-1645:
Aert Hanrick Rosers verkoopt aan Jan Hanricx, zijn broeder een cijns van ƒ 13,50 jaarlijks 100 daalder. Als borg een huis, hof, hofstad, land en groes aen den achtersten Diesdonck 40 lopense. De goederen zijn, bij koop, verkregen van Bonaventura Mathijssen. Belast met ƒ 4,50 jaarlijks geestelijke pacht. ƒ 200,- aan Frans van Rudth. Kantlijn 17-08-1681 Jan Henricx heeft in mindering van deze rente ontvangen van Aert Henrick Rosers ƒ 100,-.

Aert Hanrick Rosers staat ook bekend als Aert Henrix Verhagen en is rond 1653 getrouwd met Maria Aerts en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus ±1653 Vlierden 01-12-1681
Catherina Aart Slaats
Asten 30-04-1712
2 Antonius ±1655 Ongehuwd Asten 17-12-1723
3 Alegonda ±1657 Asten 06-07-1681
Jan Hendriks Fransen Verdijsteldonck
Asten 17-01-1712 zie Dijkstraat 37 en 39
4 Maria ±1660 Ongehuwd Asten 10-08-1721
5 Willem Asten 15-11-1665
6 Margriet Asten 25-04-1667
7 Jan Asten 17-04-1669
8 Aert Asten 25-01-1671

Aert Hanrick Rosers wordt nog genoemd met betrekking tot een schuld aan hem van een verkocht paard:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 30; 11-12-1648:
Aert Symons van Bon is schuldig aan Marten, Hanrick en Aert Rosers veerthiendalff pont ende eenen schillinck van een gekocht paard. 

Aert Hendrix Verhagen is op 23-04-1687 te Asten op de Diesdonk overleden:

01

Daarna worden de kinderen Aert Hendrick Rosers als erven genoemd, bevestigend dat de naam Verhagen ook in plaats van Rosers werd gebruikt:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 51; 06-01-1688:
Antony Joost den Coopman verkoopt aan Willem Leenders van Heughten land en groes den Diesdonck 1⁄2 lopense naast de kinderen Aert Hendrick Rosers. Verponding ƒ 0-3-8 per jaar in landgeld ƒ 0-0-14 royen. Koopsom ƒ 15,-.

Ook de verpondingen vermelden zijn kinderen als eigenaar:

Verpondingen 1688 XIV-57 06-01-1688 folio 17:
De kinderen Aert Hendrick Rosers.

Zijn zoon Hendrick koopt samen met anderen een huis op de Diesdonk:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 55 verso; 28-01-1688:
Isbout Peeters van Bussel, Jan Wilborts man van Mechel Peeters, Frans van Bussel. Allen kinderen van wijlen Wilborts van Bussel. Zij verkopen aan de kinderen van Jenneke weduwe van Jan Jansen van Zomeren, Willem van Heughten en Hendrick Aert Rosers voor ƒ 1375,-, een huis, hof, hofstad, aangelag en schuur aan de voorste Diesdonck 2 lopense, ene zijde weduwe Jan van Zomeren, andere zijde Willem Jan Slaets.

Zoon Henricus Aert Verhagen is op 13-11-1681 te Vlierden getrouwd met Catharina Aart Slaets.

Inierunt matrimonium Henricus Arnoldi van Asten et Catharina Arnoldi Slaets coram me et testibus Joana Petri et Hubertus Willems Hescardis.

In huwelijkse echt gebonden Henricus Arnoldi van Asten en Catharina Arnoldi Slaets voor mij en getuigen Joana Petri en Hubertus Willems Hescardis.

Het gezin van Henricus Aert Verhagen en Catharina Aart Slaets:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Christina Asten 19-09-1682
2 Petronilla Asten 23-11-1683 Kind Asten ±1683
3 Gertrudis Asten 30-03-1685 Asten 25-09-1712
Jan Dirck van Heugten
Asten 16-03-1745 zie Voormalig huis F1055
4 Petronilla Asten 25-03-1687 Ongehuwd Asten 29-09-1721
5 Maria Asten 18-05-1690

Henricus Aert Verhagen koopt nog land en groes op de Diesdonk:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 74 verso; 20-10-1694:
Willem van Heughten verkoopt aan Hendrick Aert Rosers land op den Diesdonck 1 1⁄2 lopense naast de kinderen Aert Rosers; land op de Diesdonck 3 copse naast Willem Slaets; groes in de gemeene beemden de helft van 4 lopense naast Dionisius Bunnens. Koopsom ƒ 36,-.

Henricus Aert Verhagen wordt nog genoemd als borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 14; 20-06-1696:
Als borgemeesters worden aangesteld Antonis Goorts van Bussel geleerde en Hendrick Aert Rosers ongeleerde. Als setters Jacob Goorts Verberne geleerde en Jan Willem Hennis ongeleerde.

In de verpondingen over 1709 staat Hendrick Aert Verhagen als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 11:
Henderick Aert Verhagen. 9-4.

Henricus Aert Verhagen is op 30-04-1712 te Asten overleden:

02

Zus Maria Aerts Verhagen verkoopt haar deel van het huis aan haar broer Antonis Aerts Verhagen:

Asten Rechterlijk Archief 91 folio 60; 17-05-1712:
Maria Aerts Verhagen verkoopt aan Antonis Aerts Verhagen, haar broeder, haar kindsdeel in een huis, land en groes aan den achterste Diesdonck 6½ lopense. In bewoning bij de verkoopster. Belast met de helft van ƒ 100,- aan Corstiaen Hanssen, te Sevenum. de helft van ƒ 2-10-0 jaarlijks, aan rentmeester des Tombes. Koopsom ƒ 50,-.

Volgens de hoofdgeldlijst van 1717 woont Catharina Aart Slaets nog met haar dochter Geertruij en haar gezin in het huis:

Hoofdgeld 1717 XVIII-19 05-03-1717:
De weduwe Hendrick Verhagen, Jan de schoonzoon gehuwd met Geertruij, Prijn de meijt, Hendrick, Jenneke en Alegonda.

Antony Aerts Verhagen verkoopt zijn deel in het huis aan Jan Dircx van Hugten, de man van zijn nicht Gertrudis Hendricks Verhagen:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 8; 17-12-1723:
Antony Aarts verkoopt aan Jan Dircx van Hugten een huis, hof, land en groes aan den agtersten Diesdonck. Hem aangekomen bij erfenis van zijn ouders. Belast met ƒ 0-8-0 jaarlijks aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 125,-.

Dochter Gertrudis Hendricks Verhagen is geboren te Asten op 30-03-1685 en op 25-09-1712 getrouwd met Jan Dircx van Hugten, geboren te Asten op 15-11-1673 als zoon van Jan Dirx en Anneke Jansen (zie Voormalig huis F1055):

Juncti sunt matrimonio Jois Dirick van Hugten et Gertrudis Hendricks; testes Matias Diricks et Joanna Janssen.

In huwelijkse echt verbonden Johannes Dirick van Hugten en Gertrudis Hendricks; getuigen Matias Diricks en Joanna Janssen.

03

Het gezin van Jan Dirks van Hugten en Gertrudis Verhagen (zie ook Voormalig huis F1055):

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrik Asten 05-05-1714 Asten 26-07-1750
Maria Theodori Meulendijck
Asten 05-08-1801 zie Diesdonk 26
2 Jenneke Asten 29-09-1715 Asten 26-08-1753
Jan Hendrik Goris
Asten 29-08-1762
3 Allegonda Asten 27-11-1716 Mierlo 10-07-1763
Jan Peters van de Vorst
Lierop 03-01-1769
4 Maria Asten 25-11-1719 Kind Asten ±1719
5 Petrus Asten 22-07-1722 Asten <1762
6 Catrina Asten 31-03-1724 Mierlo 04-09-1763
Johannes van der Heide
Mierlo 06-06-1809
7 Maria Asten 27-04-1726 Asten 19-05-1765
Nicolaas Francisci van der Westen
Asten 30-04-1796 zie Voormalig huis E1050
8 Helena Asten 19-05-1728 Asten <1762
9 Franciscus Asten 05-08-1729 Asten <1762

De verpondingslijst van 1737 en bewoningslijst van 1736 melden Jan Dirx van Heughten als eigenaar en bewoner:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 43 verso: Jan Dirx van Heugten.
Huijs. Hoff en aangelagh 1 ½ lopense. In de bede ƒ 6-1-0.

Jaar Eigenaar nummer 4 Diesdonk Bewoners nummer 4 Diesdonk
1736 Jan Dirx van Heughten Jan Dirx van Heughten

Jan Dirx van Heughten woont daarna met zijn gezin in een ander huis (zie Voormalig huis F1055) en het oude huis op de Diesdonk is in bezit gekomen van Willem Slaats en bij de erfenis wordt het toebedeeld aan Hendrik Hendriks:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 139; 17-10-1739:
Jelis Philipsen getrouwd met Maria Willem Slaats, Hendrik Hendriks getrouwd met Antonet Willem Slaats, Margrieta Willem Slaats, Willem van Vlockhoven getrouwd met Jenneke Willem Slaats, Paulus Geven als momboir van Willem Marten Willem Slaats, kleinkind van Willem Slaats. Allen erven van Willem Slaats en Jenneke Martens. Zij verdelen de nagelaten goederen.
3e lot krijgt Hendrik Hendriks; het oud huis met hof en aangelag ½ lopense en de helft van de Voorste acker groot 2 lopense, ene en andere zijde Jelis Philipsen, ene einde Jan Smits, ander einde de straat. De voorste Willigeacker 7 copse, ene en andere zijde Jelis Philipsen, ene en andere einde Jan Dirx. De helft van de vier Loopensacker, 2 lopense, ene zijde Willem Marten Willem Slaats, andere zijde Aart Jan Aarts, ene einde. Jan Smits. De helft van de Santacker de helft is 2 lopense, ene zijde Marten Driessen, andere zijde Jelis Philipsen, ene einde Goort Buckums, andere einde de gemeente. Land aan den Dijk ½ lopense, ene zijde Jelis Philipsen, andere zijde Willem van Vlockhoven, ene einde Jan Driessen, andere einde Jan Tijssen van Dijk. Het Euwveltje 1½ lopense, ene zijde de Beek, andere zijde Hendrik Hendriks, ene en andere einde Jan Dirx. 1⁄3e deel in het voorste Weyvelt geheel 12 lopense, ene zijde Hendrik Hendriks, andere zijde Jelis Philipsen, ene einde Jan Dirx, andere einde Willem Marten Willem Slaats. Het Neyveltje ½ lopense, ene en andere zijde Jelis Philipsen, ene en andere einde Jan Smits. De helft van over de Beek de helft is 1½ lopense, ene zijde Jelis Philipsen, andere zijde Jan Smits, ene einde de Beek, andere einde Goort Canters. 1⁄3e deel van groesveld het Aavelt 1⁄3e is 1 lopense, ene zijde Jan Smits, andere zijde Aart Jan Aarts, ene einde de Aa, andere einde Willem Marten Willem Slaats. Dit lot zal betalen aan Jan Goort Loomans ƒ 100,-. Marge 09-03-1752 gelost door weduwe Hendrik Hendriks. Belast met: 1⁄3e deel van ƒ 0-13-12 per jaar aan rentmeester de Kempenaar van het Gemene Land, 1⁄3e deel van ƒ 0-02-08 per jaar aan de Kerk van Asten. Verponding ƒ 7-14-02 per jaar. Bede ƒ 2-05-10 per jaar.

Hendrik Hendriks is geboren te Asten 06-06-1684 als zoon van Hendrick Isbouts en Margaretha Dielis van Heughten (zie Hoekstraat 2). Hij is op 24-08-1720 te Asten getrouwd met Marij Willems, geboren te Vlierden op 29-08-1695 als dochter van Henricus Wilhelmi en Christina Theodori. Mary Willems is te Asten op 05-04-1721 overleden en Hendrik Hendriks is op 06-05-1725 te Asten hertrouwd met Antonet Willem Slaets, geboren te Asten op 16-02-1691 als dochter van Wilhelmus Joannis Slaets en Johanna Martens (zie Beekstraat 17):

Juncti sunt matrimonio Henricus Hendricks et Antonia Willem Slaets; testes Jois Peeters et Joanna Willem Slaets.

In huwelijkse echt verbonden Henricus Hendricks en Antonia Willem Slaets; getuigen Johannes Peeters en Joanna Willem Slaets.

04

De gezinnen van Henricus Hendricks met Marij Willems en met Antonet Willem Slaets:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Margaretha* Asten 31-03-1721 Kind Asten ±1721
2 Johanna Maria Asten 01-05-1726 Asten 03-05-1750
Wilbert Jan Wilberts
Asten 15-11-1786 zie Voormalig huis B446
3 Wilhelmus Asten 08-10-1728 Kind Asten 01-05-1732
4 Hendriena Asten 17-12-1730 Asten 22-01-1758
Mattijs Aart Wilberts
Asten 21-02-1774 zie Hoekstraat 2
5 Wilhelmus Asten 01-02-1734 Kind Asten ±1734

* kind uit het eerste huwelijk

Hendrik Hendriks woonde op de Dijk in Asten (zie Hoekstraat 2) en is op 12-05-1741 te Asten overleden en na zijn overlijden blijven Antonia Willem Slaats en haar kinderen eigenaar en verhuren het huis aan verschillende bewoners:

Jaar Eigenaar nummer 4 Diesdonk Bewoners nummer 4 Diesdonk
1741 weduwe Hendrik Hendriks Peter Cornelissen
1746 weduwe Hendrik Hendriks onbewoont
1751 weduwe en kinderen Hendrik Hendriks onbewoont
1756 weduwe en kinderen Hendrik Hendriks Hendrik Verleijsdonk
1761 weduwe en kinderen Hendrik Hendriks Hendrik Verleijsdonk

Antonia Willem Slaats verkoopt voor haar overlijden te Asten op 04-08-1770 in 1761 het huis aan Antoni Francis van Lierop (zie Voormalig huis F1156) en verhuist naar Ommel (zie Voormalig huis B446):

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 47, 06-11-1761:
Antonetta Slaats weduwe van Hendrik Hendriks, Wilbert Jan Wilberts man van Maria Hendrik Hendriks, Mattijs Aart Wilberts man van Hendrina Hendrik Hendriks. Zij verkopen aan Antoni Francis van Lierop een huis, hof en aangelag aan de Diesdonk ½ lopense, ene zijde de koper, andere zijde Jan Jelis van Hugten; land de Voorsten acker 2 lopense naast Jan Jelis van Hugten; de voorste Willigenacker 7 copse naast Jan Jelis van Hugten; de helft van de vier Lopenseacker 2 lopense naast Hendrik van Hugten; den Santacker 2 lopense naast de kinderen Jan Smets; het Euveltje 1½ lopense naast Jan Dirks van Hugten; het voorste Weyvelt 4 lopense naast Jan Dielis van Hugten; het Neyveltje 1½ lopense naast de kinderen Jan Smits; een weyveltje over de Beek 1½ lopense naast Jan Jelis van Hugten; groes het A-veltje 1 lopense naast Jan Jelis van Hugten. Belast met ƒ 0-5-0 per jaar. aan het Gemene Land; 1⁄3e deel van ƒ 0-2-8 per jaar aan de Kerk van Asten. Koopsom ƒ 336,-.

Ook Antoni van Lierop verhuurt het huis en na zijn overlijden hertrouwt zijn vrouw met Jan van de Moosdijk (zie Voormalig huis F1156) en wonen zijn kinderen in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 4 Diesdonk Bewoners nummer 4 Diesdonk
1766 Antoni van Lierop Jan Metten
1771 Jan van de Moosdijk en weduwe van Lierop kinderen Antoni van Lierop
1776 Jan van de Moosdijk en weduwe van Lierop kinderen Antoni van Lierop

Na het overlijden van hun moeder op 20-10-1788 te Asten wordt de erfenis verdeeld en krijgt dochter Anneke van Lierop het huis:

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 163, 17-01-1789:
Jan, Martinus, Jelis en Francis van Lierop alsmede Marcelis Steevens man van Anneke van Lierop. Kinderen en erven van Antony van Lierop en Wilemyn Jelis van Hugten, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen. 5e lot krijgt Marcelis Steevens een huis, hof en aangelag aan de Diesdonk 1 lopense 3 copse.

Anneke van Lierop is geboren te Asten op 31-07-1762 als dochter van Anthony van Lierop en Willemijna van Heugten (zie Voormalig huis F1156) en is te Asten op 07-05-1786 getrouwd met Marcelis Steven Janssen, geboren te Asten op 09-11-1751 als zoon van Stephanus Janssen en Helena Martens (zie Ostaderstraat 23):

05

Het gezin van Anneke van Lierop en Marcelis Steven Janssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Stephanus Asten 20-05-1787 Kind Asten 07-05-1791
2 Wilhelma Asten 04-12-1790 Asten 09-02-1816
Johannes Verrijt
Asten 28-10-1870
3 Antonius Asten 19-01-1793 Kind Asten ±1793
4 Martinus Asten 11-01-1795 Asten 08-02-1834
Johanna Elisabeth Hoebergen
Asten 15-07-1869 zie Ostaderstraat 23
5 Johannes Asten 02-10-1797 Ongehuwd Asten 02-01-1866 zie Ostaderstraat 23
6 Stephanus Asten 21-11-1799 Kind Asten ±1799

Marcelis Stevens woonde voor zijn huwelijk in de Wolfsberg (zie Wolfsberg 66) en is op 23-05-1800 te Asten overleden. Volgens het huizenquohier en de verpondingslijst van 1810 woont het gezin in het huis en verhuurt dit later aan broer Martinus van Anneke van Lierop:

Jaar Eigenaar nummer 4 Diesdonk Bewoners nummer 4 Diesdonk
1798 Marzeelis Steevens Marzeelis Steevens
1803 weduwe Marcelis Steevens Martinus van Lierop

Verpondingen 1810 XIVd-67 Diesdonk folio 36 verso:
Anna Antonij van Lierop ½ weduwe en 4 kinderen Willemina, Antoni, Martinus en Jan ½ bij versterf 1806 van Marcelis Stevens bij deling 17-01-1789.
Nummer 4 huijs, hof en aangelag 1¾ lopense.

Bewoner is haar broer Martinus Antonie van Lierop, geboren te Asten op 02-12-1753 als zoon van Anthony van Lierop en Willemijna van Heugten (zie Voormalig huis F1156). Hij is op 03-02-1782 te Asten getrouwd met Petronella Petri van Bussel, geboren te Asten op 22-02-1757 als dochter van Peter Driessen van Bussel en Petronella Philippi van de Warenbergh (zie Stegen 58):

Het gezin van Martinus Antonie van Lierop en Petronella Petri van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonia Asten 14-11-1782 Ongehuwd Asten 12-12-1863 zie Achterbos 8
2 Maria Asten 02-07-1784 Asten 08-02-1823
Leonardus Jansen
Asten 29-05-1827 zie ook Koningsplein 4
3 Petrus Asten 30-06-1786 Kind Asten 27-04-1792
4 Wilhelmus Asten 22-08-1788 Kind Asten 02-05-1792
5 Paulus Asten 01-08-1790 Asten 28-06-1827
Johanna van der Linden
Asten 04-05-1838
Antonia Voermans
Deurne 20-01-1869 zie Achterbos 8
6 Petrus Asten 19-01-1793 Asten 08-04-1831
Elisabeth van Deursen
Asten 15-02-1882 zie Markt 14 en 16
7 Wilhelmus Asten 22-12-1795 Kind Asten 23-01-1809
8 Franciscus Asten 30-01-1799 Kind Asten 20-04-1802

Zij huurden eerder een huis op Bussel (zie Busselseweg 6) en volgens de begraafakte van de jongste zoon Wilhelmus daarna in Heusden:

Martinus Antonie van Lierop is op 24-07-1814 te Asten overleden en Petronella Petri van Bussel is op 23-11-1819 te Asten overleden.

Volgens het kadaster over de periode 1811-1832 is Anna van Lierop als weduwe van Marcelis Stevens eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; F1155:
Huis, schuur en erf, groot 06 roede 30 el, voorste Diesdonk, klasse 9.
Eigenaar: Weduwe van Marcelis Stevens.
Opmerking: zie F1156 is mogelijk ook het oude huis.

06

Anna van Lierop is te Asten op 16-06-1831 overleden en hieronder de overlijdensakte:

07

Haar dochter Wilhelmina Stevens Janssen, getrouwd op 09-02-1816 te Asten met Jan Marcelis Verrijt, geboren te Asten op 14-10-1785 als zoon van Marcelis Francis Verrijt en Johanna Maria Jansen van de Moosdijk (zie Voormalig huis G773 en G774), wordt daarna eigenaar en bewoner van het huis. Jan Marcelis Verrijt is op 22-07-1852 te Asten overleden en in het bevolkingsregister over de periode 1859-1879 staat Wilhelmina Stevens Janssen als weduwe Verrijt met haar gezin als bewoner van het huis met huizingnummer B65:

08

Wilhelmina Stevens overlijdt te Asten op 28-10-1870 en de kinderen verkopen roerende goederen in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 13-12-1870:

Bij een scheiding komt het huis in handen van haar zoon Francis Verrijt, geboren te Asten op 07-11-1824. Hij is op 28-10-1871 te Someren getrouwd met Francijn Verhees, geboren te Someren op 13-08-1846 als dochter van Andreas Verhees en Anna Maria van den Bogaard. Het huis heeft dan huizingnummer B69:

09

In het bevolkingsregister over de periode 1879-1890 woont Francis Verrijt op Ostade (zie Voormalig huis F1661) en is daar op 05-01-1890 te Asten overleden. Het huis is door de kinderen van Jan Marcelis Verrijt verkocht, zoals te lezen in de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-11-1870:

10

De koper van het huis is Johannes Koppens (zie Diesdonk 33) en het huis krijgt kadaster-nummer F1753. Tevens wordt de schuur afgesplitst en officieel tot woning gemaakt met kadasternummer F1752 en verkocht aan Johannes van Heugten (zie Voormalig huis F1752).

 

De pachter van deze boerderij is Jacobus Bouwmans, geboren te Deurne op 19-03-1853 als zoon van Willem Bouwmans en Dorothea Zeegers. Hij is op 25-02-1878 te Asten getrouwd met Antonetta Verhoeven, geboren te Vlierden op 29-01-1853 als dochter van Hendricus Verhoeven en Helena Maria Evers.

 

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer B67:

11

Zij verhuizen rond 1885 naar Ostade (zie Ostaderstraat 32 en 34) en in 1889 worden Joachim Kuunders, geboren te Deurne op 08-12-1859 als zoon van Hendricus Kuunders en Hendrina Rooijakkers en op 27-02-1886 te Deurne getrouwd met Joanna Maria Koppens, geboren te Asten op 06-08-1850 als dochter van Johannes Koppens en Johanna Maria van Heugten (zie Diesdonk 33), met hun gezin de bewoners van het huis. Ook in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met dan het nummer B67, tot hun vertrek in 1893 naar Deurne:

Vanaf 1899 staat Francis Aarts, geboren te Asten op 16-10-1873 als zoon van Hendricus Aarts en Hendrica van Asten (zie Dijkstraat 52) en op 01-05-1897 te Someren getrouwd met Pieternella van Keulen, geboren op 28-03-1875 te Someren als dochter van Peter van Keulen en Elisabeth Maria Lucas, in datzelfde bevolkingsregister als bewoners genoemd.

Ook in de verdere bevolkingsregisters komt dit echtpaar als bewoners van het huis voor; over de periode 1900-1910 met huizingnummer B63, over de periode 1910-1920 met nummer B61 en tenslotte in de periode 1920-1930 met nummer B62:

12

In 1906 is de boerderij van Francis Aarts samen met de naastgelegen boerderij van de weduwe Hubertus van Lierop (zie Voormalig huis F1156) nog getroffen door een grote brand, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 14-03-1906:

12a

De boerderij is weer opgebouwd en een kwart slag gedraaid ten opzichte van de oorspronkelijke boerderij. Het kadasternummer van deze nieuwe boerderij is F1969, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Francis Aarts wordt in 1920 gedaagd in zake het jachtrecht voor de gronden van de heerlijkheid Asten. Hieronder is daarvan een verslag te zien uit 'Het weekblasd van het regt' van 03-10-19211, dat tevens laat zien hoe dat jachtrecht zich vanaf de 14e eeuw heeft ontwikkeld. De letters zijn klein, maar door op het plaatje te klikken en te scrollen, kan dit beter in beeld worden gebracht.

Francis Aarts en Petronella van Keulen verhuizen in 1926 met hun gezin naar de Peel 30 (zie Veluwsedijk 8) en het huis wordt overgenomen door dochter Hendrika Aarts, geboren te Asten op 24-04-1898. Zij is op 25-09-1925 te Asten getrouwd met Hubertus Lemmen, geboren te Deurne op 27-12-1894 als zoon van Theodorus Lemmen en Elisabeth Clara Engels (zie Kasteellaan 1 tot en met 5).

In de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer B62:

12b

Eind 1928 vertrekken zij naar Someren en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-08-1928 biedt Francis Aarts de boerderij te koop aan:

13

Pieternella van Keulen is op 27-03-1940 te Asten overleden en Francis Aarts is op 17-04-1952 te Asten overleden en hieronder de bidprentjes met hun foto:

14 15
16 17

Het huis is gekocht aan de kinderen van Antonie Mennen, bekend staand als Hendrikus Mennen en consorten (zie Voormalig huis F1055) die het verhuren aan derden.

Na 1930 wordt het huis bewoond door Johannes van Eijk, geboren te Someren op 21-01-1901 als zoon van Theodorus van Eijk en Francisca Lammers. Hij is op 06-02-1930 te Asten getrouwd met Johanna Aarts, geboren te Asten op 09-10-1906 als dochter van Hendrikus Aarts en Elisabeth de Bruin (zie Lagendijk 7). Hendrikus Aarts is een broer van Francis Aarts en Johanna Aarts dus een nicht van Francis Aarts (zie eerder hierboven). Het huis heeft nog steeds huizingnummer B62 en staat ook bekend als Diesdonk 7:

18

Johannes van Eijk en Johanna Aarts verhuizen in 1932 naar Someren. Johanna Aarts is op 22-01-1955 te Someren overleden en Johannes van Eijk is op 20-10-1968 te Someren overleden en hieronder hun bidprentjes:

19 20

In het huis komen wonen Hubertus (Bert) van Bussel, geboren te Asten op 22-09-1907 als zoon van Peter van Bussel en Catharina Vervoordeldonk (zie Achterbos 9). Hij is op 09-09-1932 te Asten getrouwd met Hendrika (Drieka) Mennen, geboren te Asten op 26-02-1908 als dochter van Antonie Mennen en Maria Antonia van Bussel (zie Voormalig huis F1042 en Voormalig huis F1055). Over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis op Diesdonk 7:

21

In dagblad de Zuid-Willemsvaart van 03-11-1934 en van 30-05-1941 de geboorte van dochters Tonnie en Maria:

22 23

Onder een foto bij de gouden bruiloft van Bert van Bussel en Drieka Mennen in 1982; voorste rij met van links naar rechts Tonnie, Toos, moeder Drieka, vader Bert, Mari en Dinie, middelste rij Piet, Harrie, Wim en Toon, achterste rij Rien, Jo, Ben en Jan.

24

Hubertus (Bert) van Bussel is op 07-03-1989 te Geldrop overleden en Henrica (Drieka) Mennen is op 19-02-1993 te Geldrop overleden. Hieronder hun bidprentjes:

25

26

Hieronder een kaart uit 1840 van de Diesdonk:

27

Overzicht bewoners

Hoeve op Voorste Diesdonck
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1645 Aert Hanrick Verhagen Asten ±1615 Aert Hanrick Verhagen Asten ±1615
1688 Hendrick Aarts Verhagen Asten ±1660 Hendrick Aarts Verhagen Asten ±1660
1712 Catharina Aart Slaets Vlierden ±1665 Catharina Aart Slaets Vlierden ±1665
1723 Jan Dirx van Heughten Asten 15-11-1673 Jan Dirx van Heughten Asten 15-11-1673
Diesdonck huis 4
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jan Dirx van Heughten Asten 15-11-1673 Jan Dirx van Heughten Asten 15-11-1673
1741 weduwe Hendrik Hendriks Asten 16-02-1691 Peter Cornelissen Asten 19-09-1696
1746 weduwe Hendrik Hendriks Asten 16-02-1691 onbewoont
1751 weduwe en kinderen Hendrik Hendriks Asten 16-02-1691 onbewoont
1756 weduwe en kinderen Hendrik Hendriks Asten 16-02-1691 Hendrik Verleijsdonk ±1725
1761 weduwe en kinderen Hendrik Hendriks Asten 16-02-1691 Hendrik Verleijsdonk ±1725
1766 Antoni van Lierop Someren 17-02-1728 Jan Metten ±1725
1771 Jan van de Moosdijk en weduwe van Lierop Asten 30-11-1722 kinderen Antoni van Lierop Asten ±1750
1776

Jan van de Moosdijk en weduwe van Lierop

Asten 30-11-1722 kinderen Antoni van Lierop Asten ±1750
1798 Marzeelis Steevens Asten 09-11-1751 Marzeelis Steevens Asten 09-11-1751
1803 weduwe Marcelis Steevens Asten 31-07-1762 Martinus van Lierop Asten 02-12-1753
Kadasternummer F1155
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F1155 1832 Anna van Lierop Asten 31-07-1762 weduwe Marcelis Stevens
Diesdonk 7
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1832 Anna van Lierop Asten 31-07-1762 weduwe Marcelis Stevens 16-06-1831
B65 1859-1869 Jan Verrijt Asten 14-10-1785 Wilhelmina Stevens Asten 04-12-1790 28-10-1870
B69 1869-1879 Francis Verrijt Asten 07-11-1824 Francijn Verhees Someren 13-08-1846 naar Ostade
B67 1879-1890 Jacobus Bouwmans Deurne 19-05-1853 Antonetta Verhoeven Vlierden 29-01-1853 naar Deurne
B67 1890-1893 Joachim Kuunders Deurne 08-12-1859 Joanna Maria Koppens Asten 06-08-1850 naar Deurne
B67 1893-1900 Francis Aarts Asten 16-10-1873 Pieternella van Keulen Someren 28-03-1875
B63 1900-1910 Francis Aarts Asten 16-10-1873 Pieternella van Keulen Someren 28-03-1875
B61 1910-1920 Francis Aarts Asten 16-10-1873 Pieternella van Keulen Someren 28-03-1875
B62 1920-1926 Francis Aarts Asten 16-10-1873 Pieternella van Keulen Someren 28-03-1875 naar Peel
B62 1926-1928 Hubertus Lemmen Deurne 27-12-1894 Hendrika Aarts Asten 24-04-1898 naar Someren
B62 1930-1932 Johannes van Eijk Someren 21-01-1901 Johanna Aarts Asten 09-10-1906
7 1932-1938 Hubertus van Bussel Asten 22-09-1907 Henrica Mennen Asten 26-02-1908
Referenties
  1. ^Weekblad van het regt; verzameling van regtszaken, bouwstoffen voor wetgeving, mengelwerk, jaargang 83, 1921 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB07:001737119:00003&query=vorster+asten&coll=dts&rowid=2)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 29 november 2023, 22:23:59

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen