logo

De Vonder Homepagina


Bergdijk 11

Bij de erfdeling van haar ouders (zie Bergdijk 36), komt Johanna Jelis Vrijnsen door aankoop in het bezit van een schuur en hof:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 73 verso; 17-03-1764:
Laurens Jelisse, Peter Jelisse, Lambert Cornelis getrouwd met Hendrien Jelisse, Jan van den Boomen getrouwd met Elisabet Jelisse, Jan Aart de Zeeger getrouwd met Maria Jelisse, Jenneke Jelisse geassisteerd. met Tomas Marcelis, haar geassumeerde momboir. Allen kinderen en erven van Jelis Vreynsen en Maria Marcelis Coolen, beiden overleden. Zij delen de nagelaten goederen:
2e lot krijgt Lambert Cornelis schuur, hof en een groesveld daaraan en bij gelegen 6 lopense.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 133 verso; 17-03-1764:
Lambert Cornelis verkoopt aan Jenneke Jelisse, zijn vrouwe zuster, de onverdeelde helft in schuur, hof en groes aaneen 6 lopense, ene zijde Peter Jelissen, andere zijde Jan Zeegers; groes het Natveltje 5 lopense; een weyvelt met de Heyhorst 6 lopense; hei den Hoogendries de helft is 3 copse; land agter het huys aan de Hey 3 lopense; land de Kievitshoff 4 lopense; land de Strijp 1 lopense; groes te Brasel 1½ lopense; land de Beckers 2 lopense. Belast met de helft van ƒ 0-16-0 per jaar aan het Gemene Land. Verkoper aangekomen bij deling de dato 17-03-1764. Koopsom ƒ 400,-.

Arnoldus Peters Verhees is geboren te Vlierden op 23-01-1736 als zoon van Petrus Verhees en Joanna Janssen. Hij is op 07-02-1768 te Asten getrouwd met Johanna Jelisse Laurenssen, geboren te Asten op 07-04-1739 als dochter van Egidius Laurensen (Jelis Vrijnsen) en Maria Marcelis Coolen (zie Bergdijk 36):

01

Het gezin van Arnoldus Peters Verhees en Johanna Jelisse Laurenssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 13-04-1769 Asten 09-02-1816
Johanna Maria Slaats
Asten 19-09-1843
2 Aegidius Asten 20-02-1771 Asten 08-02-1801
Johanna Antony van Bussel
Asten 23-04-1836 zie Voormalig huis F294
3 Maria Asten 31-05-1773 Asten 29-01-1797
Mathijs van Deursen
Asten 27-07-1835
4 Wilhelmina Asten 03-02-1776 Asten 16-01-1818
Daniel van den Berk
Asten 04-08-1842 zie Voormalig huis F222
5 Elizabetha Asten 14-02-1779
6 Johanna Asten 21-06-1781

Arnoldus Verhees heeft nog een schuld aan Lambert Vervoordeldonk:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 56 verso; 08-03-1769:
Arnoldus Verhees is schuldig aan Lambert Vervoordeldonk, te Vlierden ƒ 100,- à 3%.
Marge 07-03-1791 gelost aan Engel Vervoordeldonk.

Arnoldus Verhees handelde in runderen:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 112; 10-08-1771:
Arnoldus Verhees heeft, ter instantie van het officie Fiscaal van Brabant, laten weten, dat hij, in augustus 1770, aan Pieter Slaats heeft verkocht een rundbeest van hair swart met witte plekke. Dat hij ook in dezelfde maand augustus voor schepenen van Vlierden, onder eede heeft verklaard dat hetzelfde beest was gesond en fris en binne het gebiet van de staat geworpen en gevoet zoals waarachtig was. Doch dat hij, comparant, na die tijd of in het gehele jaar 1770, aan Jan Ververs, te Helmond, geen beest of beesten heeft verkocht. Schepenen verklaren dat te Asten geen andere personen onder de naam Arnoldus Verhees wonen.

Arnoldus Verhees heeft goed geboerd want in plaats van schulden heeft hij nu schuldenaren:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 165 verso; 19-09-1796:
Antonie Peeters van Bree is schuldig aan Antonie Verhees, in de Nagtegaal ƒ 150,- à 4%. Gecasseert 19-07-1802.

In eerste instantie wonen Arnoldus Peters Verhees en Johanna Jelisse Laurenssen met hun gezin in de tot woning omgebouwde schuur (zie ook Voormalig huis F294). Aangezien zijn zoon Jelis deze later bewoont en er volgens onderstaande notariële akte nog een huis op zijn naam staat, betreft dit een nieuw gebouwd huis uit een schuur, vermoedelijk rond 1790:

Notarieel Archief 764-736, Deurne; 17-08-1829:
Mathijs van Deursen gehuwd met Maria Verhees, Jelis en Pieter Verhees, Daniel van den Berk, gehuwd met Wilhelmina Verhees, maken een deling van de goederen van hun vader Arnoldus Verhees.
1e lot krijgt Maria Verhees, een huis, schuur, stalling en hof op Ostade, voor ƒ 550,-, groot 73 roede.

Arnoldus Verhees is op 28-08-1803 te Asten overleden en Johanna Jelisse Vrijnsen is op 24-02-1819 te Asten overleden. Hun dochter Maria Verhees is geboren te Asten op 31-05-1773 en op 29-01-1797 te Asten getrouwd met Mathijs van Deursen, geboren te Heeze op 08-10-1771 als zoon van Matthias Henrici van Deursen en Jacoba van Asten:

02

Het gezin van Maria Verhees en Mathijs van Deursen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mathias Asten 26-05-1798 Asten 14-02-1840
Petronella Hendrix
Asten 13-04-1882 *
**
2 Johannes Asten 30-12-1799 Kind Asten 10-01-1809
3 Elisabetha Asten 26-03-1801 Asten 08-04-1831
Peter van Lierop
Asten 15-07-1888 zie Markt 14 en 16
4 Wilhelmus Asten 26-08-1802 Asten 12-04-1839
Petronella van Loon
Asten 01-10-1891
5 Jacoba Asten 30-10-1803 Asten 31-01-1839
Antonie Hendriks
Asten 01-03-1886 zie Keizersdijk 6
6 Johanna Maria Asten 23-01-1805 Kind Asten 05-02-1809
7 Arnoldus Asten 16-06-1807 Kind Asten 31-01-1809
8 Hendrina Asten 28-12-1808 Kind Asten 08-05-1820
9 Arnoldus Asten 06-12-1811 Asten 14-02-1840
Antonia Driessen
Asten 27-03-1895 zie Dijkstraat 56
10 Johannes Asten 08-07-1813 Asten 17-02-1843
Johanna Maria Joosten
Asten 07-10-1844 zie ook Dijkstraat 54
11 Laurentius Asten 15-02-1816 Asten 06-06-1856
Hendrica Hoefnagels
Asten 20-02-1899 zie Voormalig huis G1147

* zoon Johannes (Jan) van Deursen, geboren te Asten op 30-03-1841, woont later samen met zijn vader bij Willem van Deursen in dit huis. Hij is als timmerman op 19-06-1879 te Stratum getrouwd met Elisabeth Josephina Versteijnen, geboren te Stratum op 05-09-1844 als dochter van Cornelis Versteynen en Johanna Smulders. Na haar overlijden te Stratum op 05-06-1882 is Johannes (Jan) van Deursen op 16-01-1884 te Stratum hertrouwd met Jacoba Bernulie, geboren te Druten op 07-04-1856 als dochter van Johannes Arnoldus Bernulie en Anna van Hemmen. Johannes (Jan) van Deursen is op 03-06-1913 te Stratum overleden
** dochter Maria van Stratum, geboren te Asten op 28-10-1842 is op 23-12-1842 te Asten overleden. Echtgenote Petronella Hendrix, geboren te Asten op 11-07-1813 als dochter van Jan Hendrix en Anna Maria van Eijk (zie Keizersdijk 6), is op 11-03-1843 te Asten overleden

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis nog op naam van Mathijs van Deursen:

Kadaster 1811-1832; F221:
Huis en erf, groot 04 roede 10 el, Oostade, klassen 8.
Eigenaar: Mathijs van Deursen.

Hieronder de kadasterkaart met in de cirkel het huis en hieronder de bijbehorende kadastergegevens:

03

04

Maria Verhees is op 27-07-1835 te Asten overleden en Mathias van Deursen is op 25-08-1842 te Asten overleden. Zoon Willem van Deursen, geboren te Asten op 26-08-1802, is op 12-04-1839 te Asten getrouwd met Petronella van Loon, geboren te Asten op 05-10-1810 als dochter van Petrus Piet van Loon en Antonetta Dirk van Gennip (zie Voorste Heusden 7). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we hun gezin samen met broer Mathijs van Deursen, geboren te Asten op 26-05-1798 en diens zoon Johannes van Deursen tegen op huizingnummer B20 en vanaf 1869 nummer B23:

05

Zoon Mathijs van Deursen verhuist naar een huis in de buurt van Sluis X (zie Voormalig huis F837). Over de periodes 1879-1890, broer Mathijs van Deursen overlijdt te Asten op 13-04-1882, en 1890-1900 woont Willem van Deursen met zijn gezin nog in het huis met dan nummer B22 en B21 respectievelijk:

06

Petronella van Loon is op 23-04-1879 te Asten overleden en Willem van Deursen is op 01-10-1891 overleden. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-02-1892 wordt hun boerderij te koop gezet:

07

Hun zoon Petrus (Peter) van Deursen, geboren te Asten op 02-04-1855, neemt het huis over. Hij is op 15-02-1884 te Asten getrouwd met Johanna (Hanneke) Berkers, geboren te Helmond op 25-01-1855 als dochter van Willem Berkers en Hendrica van Stratum. Ook over de periodes 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B17, B16 en B16, het laatste ook bekend als Nachtegaal 1:

08

Johanna (Hanneke) Berkers is op 09-06-1934 te Asten overleden en Petrus (Peter) van Deursen is te Asten op 23-04-1936 overleden, opgetekend in de krant de Zuid-Willemsvaart van 30-04-1936:

09

Hun zoon Petrus (Peer) van Deursen, geboren op 03-06-1890 te Asten, is daarna in de boerderij op Ostade komen wonen. Hij is op 13-05-1924 te Someren getrouwd met Johanna (Hanna) van de Ven, geboren te Someren op 10-03-1894 als dochter van Hendrikus van de Ven en Johanna Dommels. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij met hun gezin in het huis op Nachtegaal 1:

10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 03-05-1935 de geboorte van dochter Johanna:

11

Hieronder foto van de boerderij uit 1973:

11a

Petrus (Peer) van Deursen was landbouwer en paardenhandelaar en woonde evenals zijn vader en zijn zoon Piet op de boerderij op Ostade. Hieronder een foto van Peer van Deursen met een paard:

11b

Zijn zoon Piet is geboren te Asten op 11-04-1930 en in 11-1958 te Asten getrouwd met Martina Cornelia (Tina) van Ganzenwinkel, geboren te Lierop op 12-06-1930 als dochter van Johannes Ganzenwinkel en Johanna Petronella Verrijt. Piet van Deursen zat evenals zijn vader in de paardenhandel en is op 12-03-2009 te Geldrop overleden en hieronder een foto en het bidprentje bij zijn overlijden:

12 13

Petrus (Peer) van Deursen is op 25-05-1975 te Asten overleden en Johanna (Hanna) van de Ven is te Asten op 05-12-1980 overleden en hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

14 15
16 17
18

Onder een kaart van de Nachtegaal uit 1900 met de ligging er van tussen Vosselen aan de noordzijde en Ostade aan de zuidzijde:

 

19

Bij heemkundekring De Vonder lezen we het volgende over dit huis:

Object: Bergdijk 11, tot 20-10-1960 Nachtegaal 1.
Bouwhistorie: Particuliere bouw, bouwjaar circa 1750, verbouwingen 1975 veranderen woning, 1978 veranderen achtergevel, 1981 verbouw boerderij / geheel vernieuwde woning, 1989 vernieuwen en veranderen van bijgebouw.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1750 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Familie Peer van Deursen, Theo Compiet.
Soort woning: Langgevelboerderij, boerenbedrijf van circa 1750 tot 1975.
Literatuur: Sterk gewijzigde boerderij uit vermoedelijk de eerste helft van de 19e eeuw. In de boerderij is nog maar een muur uit zonnebaksteen.

Hieronder twee foto's van het huis rond 1960 en daaronder met streetview een afbeelding van het huis zoals het er nu bij staat.

20

21

Overzicht bewoners

Kadasternummer F221
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F221 1832 Mathijs van Deursen Heeze 08-10-1771
Nachtegaal 1
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1800-1842 Mathijs van Deursen Heeze 08-10-1771 Maria Verhees Asten 31-05-1773 25-08-1842
1842-1859 Willem van Deursen Asten 26-08-1802 Petronella van Loon Asten 05-10-1810
B20 1859-1869 Willem van Deursen Asten 26-08-1802 Petronella van Loon Asten 05-10-1810
B23 1869-1879 Willem van Deursen Asten 26-08-1802 Petronella van Loon Asten 05-10-1810 23-04-1879
B22 1879-1890 Willem van Deursen Asten 26-08-1802 met kinderen
B21 1890-1900 Willem van Deursen Asten 26-08-1802 met kinderen 01-10-1891
B17 1900-1910 Peter van Deursen Asten 02-04-1855 Johanna Berkers Helmond 25-01-1855
B16 1910-1920 Peter van Deursen Asten 02-04-1855 Johanna Berkers Helmond 25-01-1855
B16 1920-1930 Peter van Deursen Asten 02-04-1855 Johanna Berkers Helmond 25-01-1855
1 1930-1938 Peter van Deursen Asten 03-06-1890 Johanna van de Ven Someren 10-03-1894

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Martien van Helmond

Laatst bijgewerkt op 8 mei 2024, 12:00:17

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen