logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F294

Rond 1765 is van de schuur een nieuw huis gebouwd, bewoond door Johanna (Jenneke) Jelisse (zie Bergdijk 36 en Bergdijk 11). Na haar huwelijk met Arnoldus Peters Verhees op 07-02-1768 is hij de eigenaar geworden:

Jaar Eigenaar nummer 12b Oostaden Bewoners nummer 12b Oostaden
1761 nieuw huijs van de schuur gemaakt
1766 Jenneke Jelisse Jenneke Jelisse
1771 Arnoldus Verhees Arnoldus Verhees
1776 Arnoldus Verhees Arnoldus Verhees
1798 Arnoldus Verhees Arnoldus Verhees
1803 Arnoldus Verhees Arnoldus Verhees

Arnoldus Verhees is op 28-08-1803 te Asten overleden en in de verpondingen van 1810 staat zijn weduwe samen met haar kinderen als eigenaar:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ostaden folio13:
Jenneke Jelisse weduwe Arnoldus Verhees en Jelis, Peter, Maria en Meijntje de kinderen 1803.
Nummer 12b huijs, hof en groes 6 lopense.

Johanna (Jenneke) Jelisse is te Asten op 24-02-1819 overleden en tien jaar later wordt de erfenis verdeeld en valt het huis toe aan zoon Jelis:

Notarieel Archief 764-736, Deurne 17-08-1829:
Mathijs van Deursen gehuwd met Maria Verhees, Jelis en Pieter Verhees, Daniel van den Berk, gehuwd met Wilhelmina Verhees, maken een deling van de goederen van hun vader Arnoldus Verhees. 2e lot krijgt Jelis Verhees, een huis, stalling, hof en aangelag op Ostade, groot 12 roede.

Bij het kadaster staat het huis ook op zijn naam:

Kadaster 1811-1832; F294:
Huis en erf, groot 02 roede 08 el, de Nachtegaal, klassen 9.
Eigenaar: Jelis Arnoldus Verhees.

Hieronder de kadasterkaart met in de cirkel het huis met daaronder de bijbehorende kadastergegevens:

01

02

Egidius Arnoldus (Jelis) Verhees is geboren te Asten op Asten 20-02-1771 als zoon van Arnoldus Peters Verhees en Johanna Jelisse Laurenssen (zie Bergdijk 11). Hij is op 08-02-1801 te Asten getrouwd met Johanna Antony van Bussel, geboren te Asten op 19-05-1767 als dochter van Antonius Goorts van Bussel en Catharina Lomans:

03

Het gezin van Jelis Arnoldus Verhees en Johanna van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonia Asten 30-04-1802 Asten 08-02-1834
Marcelis Driessen
Asten 14-03-1843

Johanna van Bussel is op 20-12-1803 te Asten overleden en Jelis Arnoldus Verhees maakt nog een vervelend voorval mee met de Fransen:

Asten Rechterlijk Archief 31 folio 22 verso; 07-09-1806:
Jelis Arnoldus Verhees, op 5 september laatstleden, 's avonds tussen 9 en 10 uur, komende van Nederweert, alwaar hij roggebrood was wezen halen. Op Astens of Hollands territoir gekomen zijnde door twee Franse commiessen is aangehouden en hem het brood doen afleggen. Dat genoemde commiessen hem toen wilden vastbinden doch dat hij, comparant, niet gebonden wilde zijn. Daarop een dier commisen bij de hand pakte ten eynde hem daardoor het binden te beletten. Dat die commisen doen met henne sabel of seydgeweeren op hem, comparant, sijn aangevallen en hem differente kappen en houwen, so op het hoofd als andere plaedsen hebben toegebracht, totdat hij, comparant, eyndelijk ontsprongen is. Edog dat een grooten hond van een deeser commisen hem terstond heeft achterhaalt en staande gehouden tot dat de commisen weer bij hem waaren en welke alsdoen opnieuw hem soodanig gekapt en gestooten of geslagen hebben totdat hij op de grond gesteegen is en zij hem voor dood hebben laten leggen. De commiessen zijn toen weggegaan doch de hond is geruime tijd bij hem blijven zitten en eindelijk ook weggelopen, denkelijk naar zijn meesters. Comparant is daarna met de grootste moeite tot de eerste huizen onder Asten gegaan vanwaar men hem met zijn kar heeft thuisgebracht.

Johanna Antony van Bussel is te Asten op 20-12-1803 overleden en Jelis Arnoldus Verhees is te Asten op 23-04-1836 overleden. Hun enige dochter Antonia, geboren te Asten op 30-04-1802 heeft het huis geërfd. Zij is te Asten op 08-02-1834 getrouwd met Marcelis Driessen, geboren te Asten op 11-11-1793 als zoon van Judocus Petri Driessen en Johanna Joannis Slaets (zie Voormalig huis F766).

Jelis Arnoldus Verhees is op 23-04-1836 te Asten overleden en Antonia Verhees is te Asten op 14-03-1843 overleden en Marcelis Driessen overlijdt op 24-01-1859 te Asten In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 vinden we hun zoons Josephus (Joost), geboren te Asten op 16-05-1836 en Jelis, geboren te Asten op 29-10-1838, als bewoners van het huis met huizingnummer B21:

04

Joost Driessen is op 29-01-1864 te Asten getrouwd met Mechelina Bukkems, geboren op 01-06-1834 te Asten als dochter van Johannes Bukkems en Joanna Maria Martens (zie Voormalig huis C660) en verhuist met zijn gezin in 1869 naar Voordeldonk (zie Voormalig huis C660). Jelis Driessen is op 21-02-1876 te Asten getrouwd met Francisca Smets, geboren te Asten op 22-04-1845 als dochter van Johannes Smets en Hendrica Bakens, woont vanaf dat moment in het huis met dan huizingnummer B24.

Ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 wonen Jelis Driessen en Francisca Smets met hun gezin in het huis met achtereenvolgens het huizingnummer B23, B22, B18 en B17. In 1893 vindt er nog een grote brand plaats in de boerderij van Jelis Driessen, getuige onderstaand artikel in de krant de Zuid-Willemsvaart van 12-09-1893:

04a

Jelis Driessen overlijdt op 13-11-1910 te Asten en Francisca Smets is op 06-04-1913 te Asten overleden. Daarna bewoont zoon Marcellus Driessen, geboren te Asten op 29-04-1877, het huis. Hij trouwt op 05-02-1904 te Asten met Geertruda Haazen, geboren te Asten op 30-11-1876 als dochter van Gerardus Haazen en Antonia Stevens:

05

Ook over de periode 1920-1930 zijn Marcelis Driessen en Geertruda Haazen de bewoner van het huis met dan huizingnummer B17 ook bekend staand als Nachtegaal 3:

06

Geertruda Haazen is op 20-11-1925 te Asten overleden en daarna woont Marcelis Driessen met zijn zoons in het huis op Nachtegaal 3 tot zijn verhuizing naar diverse adressen in Asten:

07

Volgens een mededeling in de krant de Zuid-Willemsvaart van 11-04-1936 wordt de boerderij van Marcelis Driessen aan de Nachtegaal 3 verkocht:

08

Marcelis Driessen is op 30-08-1939 te Asten overleden en hieronder de overlijdensakten van Geertruda Haazen en Marcelis Driessen:

09 10

Hun zoon Julianus Driessen, geboren te Asten op 25-10-1907 is te Deurne op 18-04-1936 getrouwd met Mechtilda van Rijt, geboren op 01-09-1906 te Neerkant (Deurne) als dochter van slager Martinus van Rijt en Catharina Elisabeth Crommentuijn. Zij woonden na de verkoop van de boerderij op de Stationsstraat 60 in Asten.

11 12

Op de foto boven vader Martinus van Rijt en stiefmoeder Arnoldina Francisca Jacobs van Mechtilda van Rijt. Julianus Driessen is op 19-03-1960 te Eindhoven overleden en Mechtilda van Rijt is te Deurne op 19-11-1986 overleden en hieronder hun bidprentjes bij hun overlijden:

13 14

Het is vooralsnog niet duidelijk wie de kopers waren van het boerderijtje op de Nachtegaal 3. De kans is groot dat het huis is afgebroken en wordt het adres Nachtegaal 3 later gebruikt door de buurman Wilhelmus van den Heurik (zie Voormalig huis F319).

Het huis is inderdaad niet meer terug te vinden op de tegenwoordige kaarten, tenzij als schuur of op het erf bij het huidige adres Bergdijk 13.

15

Overzicht bewoners

Oostaden huis 12b
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1761 nieuw huijs van de schuur gemaakt
1766 Jenneke Jelisse Asten 07-04-1739 Jenneke Jelisse Asten 07-04-1739
1771 Arnoldus Verhees Vlierden 23-01-1736 Arnoldus Verhees Vlierden 23-01-1736
1776 Arnoldus Verhees Vlierden 23-01-1736 Arnoldus Verhees Vlierden 23-01-1736
1798 Arnoldus Verhees Vlierden 23-01-1736 Arnoldus Verhees Vlierden 23-01-1736
1803 Arnoldus Verhees Vlierden 23-01-1736 Arnoldus Verhees Vlierden 23-01-1736
Kadasternummer F294
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F294 1832 Jelis Arnoldus Verhees Asten 20-02-1771
Nachtegaal 3
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1819 Jenneke Jelisse Asten 07-04-1739 weduwe Verhees 24-02-1819
1819-1836 Jelis Arnoldus Verhees Asten 20-02-1771 Johanna A v Bussel Asten 19-05-1767 23-04-1836
1836-1859 Marcelllus Driessen Asten 11-11-1793 Antonia Verhees Asten 30-04-1802 24-01-1859
B21 1859-1869 Joost Driessen Asten 16-05-1836 met broer Jelis
B24 1869-1879 Jelis Driessen Asten 29-10-1838 Francisca Smets Asten 22-04-1845
B23 1879-1890 Jelis Driessen Asten 29-10-1838 Francisca Smets Asten 22-04-1845
B22 1890-1900 Jelis Driessen Asten 29-10-1838 Francisca Smets Asten 22-04-1845
B18 1900-1910 Jelis Driessen Asten 29-10-1838 Francisca Smets Asten 22-04-1845
B17 1910-1913 Jelis Driessen Asten 29-10-1838 Francisca Smets Asten 22-04-1845 06-04-1913
B17 1913-1920 Marcellus Driessen Asten 29-04-1877 Geertruda Haazen Asten 30-11-1876
B17 1920-1930 Marcellus Driessen Asten 29-04-1877 Geertruda Haazen Asten 30-11-1876
3 1930-1936 Marcellus Driessen Asten 29-04-1877 met kinderen naar Asten
3 1936 onbewoond

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Martien van Helmond

Laatst bijgewerkt op 24 oktober 2022, 09:46:14

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen