logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F313

In het kadaster van Asten over de periode 1811- 1832 staat een huis op naam van Jennemie en Jan de Smet:

Kadaster 1811-1832; F313:
Huis en erf, groot 01 roede 15 el, de Nachtegaal, klassen 9.
Eigenaar: Jennemie en Jan de Smet.

Hieronder de kadasterkaart met in de cirkel het huis en daaronder de bijbehorende kadastergegevens:

01

02

Johanna Maria Smits en Johannes Smits zijn kinderen van Antonie Peter Smits en Johanna Peter van Dijk (zie Voormalig huis F319). Zij blijven beiden ongehuwd, woonden waarschijnlijk in het ouderlijk huis en verhuurden dit huis aan derden. Johannes Smits, geboren te Asten op 27-06-1791, is waarschijnlijk de aangever bij het overlijden van soldaat Pieter Slaakweg tijdens nasleep van de Belgische opstand in 1833, zoals vermeld in onderstaande overlijdensakte:

Mogelijk verbleven soldaat Pieter Slaakweg, geboren te Borssele in 1808 als zoon van kleermaker Jan Pieterse Slaakweg en Maria Wisse en sergeant-majoor Gerrit Post, geboren te Rotterdam op 16-04-1797 als zoon van Gerrit Post en Kaatje Koolsbergen, in het huis. Ze ware n gelegerd in Bergen op Zoom bij het 3e Bataillon der 2e afdeling Nationale Infanterie.

Het huis komt na het overlijden van Johannes Smits te Asten op 04-11-1851 in handen van zus Helena Smits (zie Nachtegaalweg 6), die het eveneens verhuurt. De eerste bekende bewoner is Arnoldus van Oosterhout, geboren te Asten op 13-02-1806 als zoon van Johannes Wilhelmus van Oosterhout en Henrica Jansen van den Boomen (zie Bergdijk 36). Hij is op 19-04-1844 te Asten getrouwd met Wilhelmina Hazen, geboren te Asten op 21-10-1811 als dochter van Hendrik Hazen en Elisabeth Segers (zie Oostappensedijk 36). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 vinden we hen terug op huizingnummer B18 en vanaf 1869 nummer B21:

03

Na het overlijden van Helena Smits op 28-11-1878 te Asten, neemt haar zoon Johannes van Lierop, geboren te Asten op 26-05-1838 (zie Nachtegaalweg 6) het huis over.

Rond 1880 wordt het huis dat oorspronkelijk kadasternummer F313 had samengevoegd met het huis met kadasternummer F319 (zie Voormalig huis F319), zoals hiernaast te zien is op de kadasterkaart. Een paar jaar daarna krijgt dat huis kadasternummer F1791 en dit huis F1792, zoals weergegeven op de kadasterkaart geheel rechts.

Arnoldus van Oosterhout woont ook over de periodes 1879-1890 en 1890-1900 met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B20 en B19. Arnoldus van Oosterhout vertrekt in 1890 naar familie en hij overlijdt in het Patersklooster te Asten op 14-07-1893. In het huis komt wonen Francijn Verhees als weduwe van Francis Verrijt (zie Voormalig huis F1661) tot haar vertrek in 1892 naar Oostappen. Daarna komen vanuit Voordeldonk Johannes Eijsbouts en Hendrika van Deursen (zie Ostaderstraat 32 en 34) in het huis wonen.

04

In 1894 verhuizen zij naar B23 (zie Bergdijk 40) en het huis komt daarna niet meer in de registers voor en is in gebruik als schuur.

Overzicht bewoners

Kadasternummer F313
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F313 1832-1851 Johannes Smits Asten 27-06-1791
F313 1851-1878 Helena Smits Asten 26-12-1799 weduwe van Lierop
F313 1878-1880 Johannes van Lierop Asten 26-05-1838
F1731 1880-1882 Johannes van Lierop Asten 26-05-1838 vereniging
F1792 1882-1894 Johannes van Lierop Asten 26-05-1838 splitsing
Nachtegaal
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1840 Johannes Smits Asten 27-06-1791 Hendrika Bakens Asten 10-02-1805 naar B24
1840-1859 Arnoldus van Oosterhout Asten 13-02-1806 Wilhelmina Hazen Asten 21-10-1811
B18 1859-1869 Arnoldus van Oosterhout Asten 13-02-1806 Wilhelmina Hazen Asten 21-10-1811
B21 1869-1879 Arnoldus van Oosterhout Asten 13-02-1806 Wilhelmina Hazen Asten 21-10-1811
B20 1879-1890 Arnoldus van Oosterhout Asten 13-02-1806 Wilhelmina Hazen Asten 21-10-1811 23-02-1890
B19 1890-1891 Arnoldus van Oosterhout Asten 13-02-1806 met Francijna Verhees 14-07-1893
B19 1891-1892 Francijn Verhees Someren 13-08-1846
B19 1892-1894 Johannes Eijsbouts Asten 17-09-1842 Hendrika van Deursen Asten 10-03-1844 naar B23
B19 1895 huis in gebruik als schuur

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Martien van Helmond

Laatst bijgewerkt op 18 april 2023, 09:56:55

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen