logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F319

Bij de verpondingen staat Jan Hoefnagels als eigenaar van een huis:

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 3:
Jan Hoefnagels.

Johannes Goort Hoefnagels is geboren te Someren rond 1630 als zoon van Goort Wouter Hoefnagels en Jenneke Mathijs Jansen van de Sande (zie Molenweg 23). Hij is op 03-11-1652 te Asten getrouwd met Engel Janssen Thomas Baeckermans, geboren rond 1630:

Op 18 october 1652 soo sijn voor Jan Michiels en Dirck Franssen schepenen gecompareert Jan Goorts en Engel Thomas en hebbende voor deselve schepenen aangegaan contract van ondertrouw. Ende getrout in mijn absentie den derde november 1652.

01

Het gezin van Johannes Goort Hoefnagels en Engel Janssen Thomas Baeckermans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Franciscus Someren 04-04-1653 Asten 21-10-1674
Sophia Cornelis Horckmans
Asten 15-15-1721 *
zie Jan van Havenstraat 50
1 Thomas Someren 03-12-1654 Someren 14-06-1676
Anna Poulus Verschueren
Asten 23-04-1731 *
zie Voormalig huis E1090
en Voormalig huis G852
en Voormalig huis E1038
3 Johanna Asten ±1656 Asten 23-07-1679
Johannes Willems Penninx
Asten 01-05-1704 zie Busselseweg 7
4 Walterus Asten 13-08-1658 Asten 09-06-1686
Helena Hendrik Doensen
Asten 09-08-1725 zie Koningsplein 10
5 Aleke Asten 09-07-1660
6 Gysbert Asten 15-09-1661 Lierop 25-02-1685
Maria Hubertus van den Boomen
Asten 12-12-1699 zoon Johannes
zie Voormalig huis G579
7 Godefridus Asten 05-08-1664 Asten 21-02-1694
Catharina Isbout Coninx
Asten 24-02-1706 zie Molenweg 23
en Voormalig huis G312
8 Johannes Asten 10-09-1666 Asten 15-12-1692
Johanna Jansen Pauls
Asten 03-08-1706
Catalyn Aerts
Asten 27-07-1725 zie Voormalig huis G601

*  vader Johannes Goort Hoefnagels wordt hier ook wel Molitoris ofwel molenaar genoemd; de familie Hoefnagels is terug te voeren tot de 15e eeuw naar Sybert Hoefnagels uit Gemert1

Johannes Goort Hoefnagels pachtte de molen van Asten en is van 1655 tot 1693 molenaar geweest (zie Molenweg 23). Engel Janssen Thomas Baeckermans is als Engel Jan Hoefnagels op 01-12-1691 te Asten overleden en Johannes Goort Hoefnagels is te Asten op 20-02-1693 overleden. Hieronder hun doodakten:

Johannes Goort Hoefnagels woonde naar alle waarschijnlijkheid in dit huis, al kocht hij na het overlijden van zijn vrouw een huis in het dorp (zie Koningsplein 10).

Daarna worden erfdelen verkocht aan Hendrick Canters:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 17 verso; 17-07-1700:
Willem Pennincx man van Jenneke Jan Hoefnagel verkoopt aan Hendrick Canters zijn kindsdeel in huis, land, hooi en weilanden in de Nachtegael 30 lopense. Gebruiker en bewoner Hendrick Peter Martens. Belast met 11 kannen rogge jaarlijks in een meerdere rente aan rentmeester van Hurn; Husselacker 1½ lopense. Koopsom ƒ 900,-.

Bij de verpondingen van 1709 staat het huis op naam van Hendrick Canters:

Verpondingen 1709 XIV-60 folio 5 verso:
Hendrick Canters. 27-03-1731 aan Jan Hoefnagels. 6-27-1-12-12.

Hendrick Canters is op 23-12-1729 te Lieshout overleden en enkele jaren later worden zijn goederen verkocht en dit huis gaat naar Tony Kuypers:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 110 verso; 04-07-1735:
Staat en inventaris, samengesteld door Willem de With, notaris, te Eyndhoven, door de wet van Lieshout aangesteld als curator over de nalatenschap van wijlen Hendrik Canters, te Lieshout overleden. Acte van curatorschap op 28-04-1735 Lieshout. Goederen te Asten, een huis, en aangelag, land en groes in de Nagtegaal 38 lopense. Het huis is vervallen en weggehaald.

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 65 verso; 05-09-1735:
Willem de With, notaris, te Eyndhoven, als curator van de nalatenschap van wijlen Hendrik Canters, verkoopt aan Tony Kuypers, huis, hof en aangelag aan de Nagtegaal 7 lopense, ene zijde Paulus Geven, andere zijde Jan Coolen, ene einde de weg, andere einde deze boedel; groes de Kivietshoff 4 lopense; heiveld 7 lopense; heiveld 2 lopense; groes en land den Dryhoeck 2 lopense; land en groes den Braeselsche-acker 4 lopense; land de Goort Blockmaeckersacker 4 lopense; land Jan Grootenacker 3 lopense; land de Magerenacker 4 lopense; land den Heyacker ½ lopense. Belast met ƒ 0-6-0 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ146,-.

Bij de verpondingen van 1737 staat het huis op naam van Antonij Jacob Cuypers:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 13:
Antonij Jacob Kuijper.
Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense.

Antonius Jacob Cuypers is geboren te Asten op 12-11-1703 als zoon van Jacobus Thijssen en Antonia Joosten (zie Voormalig huis G547). Hij is op 29-04-1731 te Asten getrouwd met Angela Peter Baltus, geboren te Asten op 24-01-1698 als dochter van Peter Joannis Baltis en Helena Fransen (zie Slotweg 4). Zij is sinds 10-09-1729 weduwe van Antoni Verhees, geboren te Vlierden op 02-07-1693 als zoon van Nicolaas Antonius Verhees en Johanna Joannis Colen (zie Voormalig huis F179) met wie zij op 26-11-1719 te Asten getrouwd was:

De gezinnen van Angela Peter Baltus met Antoni Verhees en met Antonius Jacob Cuypers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 18-10-1720 Asten 01-02-1750
Peter Janse Smits
Asten ±1800 zie ook Emmastraat 6
2 Maria Asten 25-12-1723 Kind Asten ±1740
3 Petrus Asten 24-02-1727 Ongehuwd Leende 18-06-1757
4 Antonius Asten 15-01-1730 Asten 18-05-1794
Johanna Paulus Wilbers
Asten 08-04-1808
5 Antonia* Asten 30-09-1732 Kind Asten ±1732
6 Antonia* Asten 25-08-1737 Asten 26-01-1766
Johannes Cornelis Peeters
Asten 24-10-1779 zie Voormalig huis F179

* kinderen uit het tweede huwelijk

De naam van de ouders van Antonius Jacob Cuypers is afgeleid uit onderstaande relaas uit het Astense archief:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 28; 10-04-1698:
Jacob Mathijsen de Cuyper, 32 jaar, verklaart ter instantie van Wouter Hoefnagel dat, wanneer zijn vrouw in september 1696 in de craem lagh hij bier, met de kan heeft laten halen ten huize van Peeter Canters, herbergier. Zonder dat hij, attestant, in zijn huis ooit bier in tonnen of vaten heeft gehad. Hij heeft ook nooit enig bier ten huize van Hendrick van den Bleeck of zijn collecteur aangebracht. Over het halen van het voorschreven bier met de kan heeft Hendrick van den Bleeck voor accijns ingehouden 3 gulden 16 stuiver welke som hij, attestant, tegoed had van Hendrick van den Bleeck terzake van arbeidsloon wegens het maken van een waskuip en ses reepen om een ton te binden. Om dit arbeidsloon heeft hij Hendrick van den Bleeck verscheidene reysen aangemaant, waarop deze heeft gezegd: "Ick will Uw dat niet betaelen, ick sal U wel anders hebben. Ghij sijt aen mij vervallen in een pene van 600 gulden". Hij, attestant, heeft tot nu toe niets van zijn arbeidsloon ontvangen.

Voordat Angela Peter Baltis hertrouwt moet een staat en inventaris opgemaakt worden:

Asten Rechterlijk Archief 116 folio 252; 26-04-1731:
Engel Peter Baltis weduwe Antony Claessen Verhees maakt ten behoeve van haar vier onmondige kinderen een staat en inventaris. Zij wil hertrouwen met Tony Jacobs.
Onroerende goederen: Huis, hof en aangelag in de Nagtegaal 2 lopense, ene zijde Paulus Geven, andere zijde erven Hendrik Canters; land het Haverlandt 1 lopense, ene zijde Aart Tielen, andere zijde Gevert van Doren; land de Cruysacker, ene zijde Henrick Paulus, andere zijde Engel Peter Baltis; land den Berkenacker 3 lopense, ene zijde Teys van Heughten, andere zijde Antony Fransen; land den Hoole 1 lopense, ene zijde Teys van Heughten, andere zijde Henrick Canters; groes het Staartveltje 3 lopense, ene zijde Geeff Paulus, andere zijde Simon Peeters; groes het Kerckeveltje 2 lopense, ene zijde Geeff Paulus, andere zijde Simon Peeters; groes het Aa-veltje 3 lopense, ene zijde Geeff Paulus, andere zijde de Aa; groes het Weyvelt 6 lopense, ene zijde Aart Tielen en anderen, andere zijde Willem Loomans.
Roerende goederen: Een bed en toebehoren, vier paar slaaplakens, twee kisten, een tafel, vijf stoelen, diverse ketels, potten en pannen, enige tobben, kuipen, tonnen, enig tin, enige landbowwerktuigen, enige mannenkleren, vijf koeien, het paard, een hoge en een lage kar, 24 stokken bijen.

Volgens het huizenquohier over de periode 1736-1776 waren zij eigenaar en bewoner van het huis op Ostaden:

Jaar Eigenaar nummer 13 Oostaden Bewoners nummer 13 Oostaden
1736 Antonij Jacobs Antonij Jacobs
1741 Antonij Jacobs Kuijpers Antonij Jacobs Kuijpers
1746 Antoni Jacobs Kuijpers Antoni Jacobs Kuijpers
1751 Antoni Kuijpers Antoni Kuijpers
1756 Antoni Kuijpers Antoni Kuijpers
1761 Antoni Kuijpers Antoni Kuijpers
1766 Antoni Kuijpers Antoni Kuijpers
1771 Antoni Kuijpers Antoni Kuijpers
1776 weduwe en kinderen Antoni Kuijpers weduwe Antoni Kuijpers

Antonius Jacob Cuypers is op 12-08-1775 te Asten overleden en Angela Peter Baltis is als Engel Antoni Kuypers op 25-10-1780 te Asten overleden. Hieronder hun begraafakten:

Daarna wordt de erfenis onder de kinderen van de twee huwelijken van verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 33 verso; 04-12-1781:
Peter Smets man van Helena Antoni Verhees, Antoni Verhees. Kinderen en erven van Antoni Verhees en Engel Baltus, beiden overleden, gewoond hebbende te Ostaden. Zijnde hun vader overleden en daarna hun moeder hertrouwd met Antoni Jacob Kuypers uit welk huwelijk nog is geboren, Antonet, welke getrouwd is geweest met Jan Cornelissen, waarbij vier kinderen en dat staande dat huwelijk haar vader, Antoni Kuypers, is overleden en daarna, in 1779, Antonet zelf, haar man met vier kinderen nalatende. Op 28 juli laatstleden is een der kinderen, Antonet, overleden. Jan Cornelissen woont te Ostaden en is mede gecompareert met zijn drie nog in leven zijnde kinderen met name Antoni, Paulus en Helena voor ⅓e deel erfgenamen van zijn overledene vrouwe ouders en sulx door deselve ouders bij acte van accoort met de alsdoen meerderjarige kinderen, waarbij wel expresselijk is gereguleert en gewilt dat de drie voorkinderen als doen in leven zijnde met het gemelde een nakint bij overlijden van hun echtgenooten egaal soude erve en deylen acte 31-12-1755. Nadien is komen te overlijden, Peter Antoni Verhees en dit jaar is overleden, Engel Peter Baltus, waarvan nu erfgenaam zijn de voornoemde twee kinderen uit het eerste huwelijk en Jan Cornelisse en zijn drie kinderen. Zij verdelen de nagelaten goederen zowel die in het Dorp als te Ostaden.
2e lot gaat naar Antoni Verhees een huis, schuur, stal, hof en aangelag den Agtegaal 2 lopense, ene zijde Peter van Dijk.

Zoon Antoni Verhees, geboren te Asten op 15-01-1730 (zie Voormalig huis F179), erft het huis en is op 18-05-1794 te Asten getrouwd met Johanna Paulus Aart Wilbers, geboren te Asten op 21-11-1773 als dochter van Paulus Aert Wilbers en Johanna Maria Jansse Coolen (zie Keizersdijk 8). In de bewoningslijst over de periode 1798-1803 is Antoni Verhees eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 13 Oostaden Bewoners nummer 13 Oostaden
1798 Antonij Verhees Antonij Verhees
1803 Antonij Verhees Antonij Verhees

Antoni Verhees leent geld uit:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 164 verso; 22-05-1780:
Adriaan Joggem Cornelissen, te Reythoven, is schuldig aan Antoni Verhees ƒ 200,- à 3%. Als borg zijn aandeel in de Braselse tiende.

Antoni Verhees wordt aangesteld als borgemeester:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 79; 31-12-1783:
Peter Smits en Willem Berkers worden aangesteld als borgemeesters over 1784. Tot setters worden benoemd Antoni Verhees en Jan Stevens.

Antoni Verhees koopt land:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 107 verso; 29-01-1785:
Jan Antoni Driessen verkoopt aan zijn neef, Antoni Verhees groes het agterste Weyvelt 1 lopense naast Paulus van Dijk. Koopsom ƒ 110-10-0

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 159; 29-06-1786:
Dirk van der Weerden verkoopt de goederen, hem aangekomen bij deling de dato 03-07-1782. Hij verkoopt aan Antoni Verhees land den Hoff off Beemtakker 1 lopense naast Corstiaan van der Weerden en Arnoldus van Geffen. Koopsom ƒ 62,-.

Antoni Verhees wordt aangesteld als armmeester:

Asten Rechterlijk Archief 32 folio 84 verso; 30-05-1785:
Francis Nol Tielen en Antoni Verhees, op Ostaden, worden voor de tijd van drie jaar aangesteld als armmeester.

Antoni Verhees leent nog meer geld uit:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 165 verso; 19-09-1796:
Antonie Peeters van Bree is schuldig aan Antonie Verhees, in de Nagtegaal ƒ 150,- à 4%. Gecasseert op 19-07-1802

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 171 verso; 12-12-1796:
Het Corpus van Asten is schuldig ten behoeve van de extra ordinaire belastingaanslag van - ƒ 2900,- de dato 08-10-1796 schuldig aan Antonie Verhees, in de Nagtegaal, ƒ 250,- à 4%. Gelost op 25-11-1801 aan den Armen.

Antoni Verhees koopt nog land in Ostade::

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 16; 18-04-1797:
Maria Trouwen, weduwe Jan Antony Driessen, verkoopt aan Antony Verhees groes het Hooyvelt te Ostaden 3 lopense naast Jan Cornelissen. Koopsom ƒ 150,-

Als Johanna Paulus Wilbers ziek wordt, stelt ze haar testament op en omdat haar huwelijk met Antonie Verhees kinderloos bleef, worden haar moeder en broers en zussen erfgenaam: 

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 175 verso; 14-06-1800:
Jenneke Paulus Aarts, ziek getrouwd met Antony Verhees, testeert. Aan haar moeder, Jennemie Coolen, weduwe Paulus Aarts het aandeel van haar, comparante, uit de nalatenschap van haar vader, Paulus Aarts. Alsmede ƒ 800,- uit te keren door haar erfgenaam, haar man. Deze uitkering zal gedaan worden na het overlijden van haar man aan Jennemie Coolen, weduwe Paulus Aarts, haar kinderen of erfgenamen. ƒ 250,- aan den Armen van Asten uit een kapitaal à 4% ten laste van de gemeente. Haar erfgenaam wordt Antony Verhees, haar man. De waarde der nalatenschap is ƒ 2000,-.

Johanna Paulus Wilbers is op 16-07-1800 te Asten overleden en haar goederen worden getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165; 03-12-1800:
Taxatie van de onroerende goederen van Jenneke Paulus Aart Wilbers overleden en begraven op 16-07-1800. Waarde:
1⁄10e deel in waarde huis, stal, schop, hof en aangelag te Vosselen naast Antony van Eyck ƒ 250-00-00
Jan Aartsvelt 3 lopense naast Nol van Geffen ƒ 120-00-00
Het Beekervelt 1 1⁄2 lopense naast Antony van Eyck ƒ 40-00-001
Den Benderacker 1 lopense naast de kinderen Jan Kolen ƒ 30-00-00
Den Venakker 3 copse naast Nol verhees ƒ 25-00-00
Den Oulandsakker 1 1⁄2 lopense naast Antony van Eyck ƒ 40-00-00
Den Caphegakker 1 lopense naast de weduwe Antonie van Bussel ƒ 30-00-00
Groes naast de weduwe Joost Verheyen ƒ 120-00-00
Totaal ƒ 655-00-00
Belast met ƒ 0-19-4 per jaar aan het Huis van Asten in kapitaal ƒ 24-01-04
Rest ƒ 630-18-12
Waarvan 1⁄10e deel is van de overledene ƒ 78-17-5.
Alsnog het Maria Woutersvelt 1 lopense, waarvan de helft van de overledene ƒ 20-00-0

Als Antoni Verhees ziek wordt, stelt hij zijn testament op en laat hij zijn goederen na aan de kinderen van zijn zus Helena:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 86 verso; 06-04-1808:
Antony Verhees, ziek, testeert. Alle voorgaande testamenten vervallen. Aan de drie voorkinderen van wijlen Jan Cornelissen en zijn, comparants, halve zuster, Anthonetta, met name Antony, Paulus en Helena ƒ 900,- door zijn erfgenamen uit te keren. Zijn erfgenamen worden de kinderen en een kindskind van wijlen Peeter Smits en Helena, zijn, comparants, zuster. Aan Jennemaria Thomas Hendriks, zijn dienstmeid, voor haar goede oppas ƒ 100,-. Aan den Armen van Asten ƒ 200,-. De waarde der nalatenschap is niet opgegeven.

Antoni Verhees is op 08-04-1808 te Asten overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

Helena Verhees is geboren te Asten op 18-10-1720 (zie Voormalig huis F179) en is op 01-02-1750 te Asten getrouwd met Peter Janse Smits, geboren te Asten op 30-01-1720 als zoon van Johannes Smets en Maria Janse (zie Voormalig huis F1055):

01a

Het gezin van Helena Verhees en Peter Janse Smits:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 16-11-1750 Asten 15-01-1797
Jacobus Petri Michiels
Asten 14-04-1830 zie ook Voormalig huis F191
2 Antonius Asten 28-05-1752 Asten 14-09-1788
Johanna Petri van Dyck
Asten 14-05-1822
3 Johanna Asten 14-11-1754 Asten 23-03-1783
Judocus Peters Marcelisse
Asten 20-01-1784 zieVoormalig huis F766
4 Jacoba Asten 21-07-1756 Kind Asten ±1756
5 Helena Asten 01-08-1757 Asten 08-07-1787
Wilbert Andreas Verheijen
Asten 05-01-1836 zie Brand 15
6 Johannes Asten 07-05-1760 Asten 14-05-1797
Catharina Antony Dirks
Asten 20-05-1813 zie Voormalig huis F1055
7 Franciscus Asten 14-08-1764 Asten <1810

Peter Janse Smits is op 02-06-1789 te Asten overleden en in 1796 krijgt Helena Verhees een vergoeding voor de gemaakte kosten in de oorlog tegen de Fransen:

Asten Rechterlijk Archief 103 folio 110 verso; 30-06-1796:
Het Corpus van Asten is schuldig aan Helena Verhees, weduwe Peter Smits ƒ 250,- à 4% sulx uyt kragte en vermogens resolutie van de representanten van het volk van Bataafsch Brabant de dato 10 mey 1796 en dienende tot betaling der oorlogskosten.

Helena Verhees is rond 1800 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1810 staat het huis op naam van de kinderen en kleinzoon Peter Joost Peters van Helena Verhees:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ostaden folio 13 verso:
Antoni, Jan en Annemaria Peter Smits, Wilbert Verheijen Nomen Uxoris en Peter Joost Peters bij versterf op 06-04-1808.
Antoni Verhees bij deling 04-12-1781.
Nummer 13 huijs en aangelag 2 lopense.

Op 12-05-1808 zijn de goederen verdeeld en de oogst verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 93 verso; 12-05-1808
Jan Smits, Antony Smits, Anna Maria Smits, Wilbert Verheyen getrouwd met Helena Smits, Peter Joost Peters wiens moeder was wijlen Jenneke Smits. Kinderen en erven van Peter Smits en Helena Antony Verhees, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Jan Smits huis en erve op de Diesdonk; land en groes land en groes aan 't Aangelag; 27 lopense, 41 roede; land Heyakker 1 lopense, 42 roede; land Willigenakker 1 lopense, 39 roede; land Busakker 7 lopense; land Beemtakker 2 lopense, 27 roede; groes Busservelt 2 lopense, 17 roede; groes 't Wijvelt 4 lopense, 15 roede; groes Hofveldje 1 lopense, 17 roede; groes Beeksveldje 1 lopense, 14 roede; groes het Hooyveld 4 lopense, 5 roede; groes het Wijveld 6 lopense, 33 roede; land 't Kempke 1 lopense, 12 roede; groes 't Nieuwvelt 3 lopense, 42 roede. Belast met: ƒ 1-12-10 per jaar aan het Gemene Land. De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan het 2e 4e en 5e lot elk ƒ 350,- en aan het 3e lot ƒ 380,-.
2e lot krijgt Anthony Smits 1⁄5e deel van Beverschoot of Wijvelt geheel 6 lopense, 6 roede; ƒ 350,- te ontvangen van het 1e lot.
3e lot krijgt Anna Maria Smits een deel van een huis en erve waarin zij, condividente, woont; ƒ 380,- te ontvangen van het 1e lot.
4e lot krijgt Helena Smits 1⁄5e deel van Beverschoot of Wijvelt geheel 6 lopense, 6 roede; ƒ 350,- te ontvangen van het 1e lot.
5e lot krijgt Pieter Joost Peters een deel van een huis en erve in het Dorp waarin Francis Distelblom woont; ƒ 350,- te ontvangen van het 1e lot.

Asten Rechterlijk Archief 155; 24-06-1808:
De erven Antony Verhees verkopen gras 16 kopen. Opbrengst ƒ 199,-.

Asten Rechterlijk Archief 153; 13-07-1808:
De erven Antony Verhees verkopen de oogst te velde 21 kopen. Opbrengst ƒ 276,-.

Op basis van het bovenstaande is het huis in handen gekomen van Anna Maria Smits, geboren te Asten op 16-11-1750 en op 15-01-1797 te Asten getrouwd met Jacobus Petri Michiels, geboren te Nederweert op 11-05-1745 als zoon van Petrus Michiels en Johanna Keupers en weduwnaar van Angelina Arnoldi Thielen. Jacobus Michiels is op 16-03-1802 te Asten overleden en Anna Maria Smits heeft als weduwe zonder kinderen in het huis gewoond. Het huis in het kadaster staat op naam van haar neef Antonie Antonie Smits, zoon van haar broer Antonie.

Zoon Antonie Peter Smits is geboren te Asten op 28-05-1752 en op 14-09-1788 te Asten getrouwd met Johanna Peter van Dijk, geboren te Asten op 05-02-1765 als dochter van Petrus Paulus van Dyk en Johanna Maria Aart van Bussel (zie Dijkstraat 45):

02

Het gezin van Antonie Peter Smits en Johanna Peter van Dijk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Petrus Asten 23-07-1789 Ongehuwd Asten 14-06-1825
2 Johannes Asten 27-06-1791 Asten 09-02-1827
Hendrika Bakens
Asten 04-11-1851 zie ook Voormalig huis F313
3 Antonius Asten 21-06-1793 Ongehuwd Asten 18-10-1868
4 Johanna Maria Asten 07-02-1795 Ongehuwd Asten 11-05-1846 zie Voormalig huis F313
5 Helena Asten 09-11-1796 Kind Asten 23-07-1798
6 Helena Asten 26-12-1799 Asten 16-11-1821
Michiel van Lierop
Asten 28-11-1878 zie Nachtegaalweg 6

Johanna Peter van Dijk is als Jeannette Antoine Smits op 16-10-1811 te Asten overleden en Antonie Peter Smits is te Asten op 14-05-1822 overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van zijn zoon Antonius, die het heeft geërfd van zijn tante Anna Maria Smits:

Kadaster 1811-1832; F319:
Huis en erf, groot 03 roede 58 el, de Nachtegaal, klassen 8.
Eigenaar: Antonie Antonie Smits.

03

04

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 vinden we Hendrika Bakens, geboren te Asten op 14-02-1805 als dochter van Gerardus Ambrosius Bakens en Helena van Helmont (zie Voormalig huis G399), wonend in het huis. Zij is getrouwd op 09-02-1827 te Asten met Johannes Smits en sinds zijn overlijden op 04-11-1851, weduwe. Samen met haar kinderen en zwager Antonie Smits woont zij tot haar overlijden te Asten op 12-04-1862 en het overlijden van Antonie Smits te Asten op 18-10-1868 in het huis met huizingnummer B24:

05

Het huis komt in eigendom van zuster Helena Smits (zie Nachtegaalweg 6) en wordt bewoond door dochter Helena Maria Smits, geboren te Asten op 06-04-1841. Zij is op 05-02-1866 te Asten getrouwd met Adrianus van Doren, geboren te Someren op 08-06-1829 als zoon van Peter van Doren en Anna Maria Muyen. In 1876 vertrekken zij naar Someren en komt nicht Johanna Maria van Lierop, geboren te Asten op 09-09-1829 als dochter van Michiel van Lierop en Helena Smits (zie Nachtegaalweg 6), in het huis wonen. Zij is op 18-02-1867 te Asten getrouwd met Thomas Verheijen, geboren op 23-12-1834 te Asten als zoon van Antonie Verheijen en Anna Maria Welten en broer van Anna Maria Welten (zie Nachtegaalweg 8).

Rond 1880 wordt het huis dat oorspronkelijk kadasternummer F319 had samengevoegd met het huis met kadasternummer F313 (zie Voormalig huis F313), zoals hiernaast te zien is op de kadasterkaart. Een paar jaar daarna krijgt dat huis kadasternummer F1792 en dit huis F1791, zoals weergegeven op de kadasterkaart geheel rechts.

Na het overlijden van Helena Smits op 28-11-1878 te Asten wordt Thomas Verheijen eigenaar en over de periodes 1879-1890, 1890-1900, 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B26, B25, B21, B20 en B20. Het laatste nummer staat ook bekend als Nachtegaal 5:

06

Johanna Maria van Lierop is op 04-11-1915 te Asten overleden en Thomas Verheijen is te Asten op 12-12-1922 overleden. Na hun overlijden wordt het huis bewoond door dochter Maria Verheijen, geboren te Asten op 04-10-1869. Zij is op 02-02-1912 te Asten getrouwd met Johannes van Stratum, geboren te Nuenen op 16-03-1867 als zoon van Henricus van Stratum en Helena Maria van Deursen. Na diens overlijden te Asten op 14-04-1919 is Maria Verheijen op 04-11-1921 te Asten hertrouwd met Wilhelmus van den Heurik, geboren te Meijel op 08-04-1871 als zoon van Johannes van den Heurik en Hendrina Thijssen en weduwnaar van Willemina Daniels. In het Eindhovensch Dagblad van 17-11-1921 staat de huwelijksaankondiging:

07

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij met de kinderen uit het eerdere huwelijk van Wilhelmus van den Heurik in het huis op de Nachtegaal 5 en later wordt dit Nachtegaal 3 door het verdwijnen van het huis van buurman Marcelis Driessen (zie Voormalig huis F294):

08

Wilhelmus van den Heurik is op 14-06-1944 te Asten overleden en Maria Verheijen is op 18-03-1950 te Asten overleden. Het is waarschijnlijk dat zoon Hermanus Hendrikus (Maan) van den Heurik, geboren op 04-06-1910 te Helden, nog in het huis heeft gewoond. Hij is rond 1940 getrouwd met Hendrika van de Mortel, geboren te Asten op 19-12-1913 als dochter van Antonius van de Mortel en Maria Catharina Haazen. Hermanus Hendrikus (Maan) van den Heurik is overleden op 17-03-1991 te Geldrop en hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

09

Op de plaats van het huis rest nu een weiland en op basis van historische kaarten mogen we aannemen dat het huis rond 1965 is afgebroken.

10

Overzicht bewoners

Hoeve op Nagtegaal
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1688 Jan Hoefnagels ±1620
1700 Hendrick Canters Asten 12-10-1668
1735 Antonij Kuijpers Asten 12-11-1703 Antonij Kuijpers Asten 12-11-1703
Oostaden huis 13
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Antonij Jacobs Asten 12-11-1703 Antonij Jacobs Asten 12-11-1703
1741 Antonij Jacobs Kuijpers Asten 12-11-1703 Antonij Jacobs Kuijpers Asten 12-11-1703
1746 Antoni Jacobs Kuijpers Asten 12-11-1703 Antoni Jacobs Kuijpers Asten 12-11-1703
1751 Antoni Kuijpers Asten 12-11-1703 Antoni Kuijpers Asten 12-11-1703
1756 Antoni Kuijpers Asten 12-11-1703 Antoni Kuijpers Asten 12-11-1703
1761 Antoni Kuijpers Asten 12-11-1703 Antoni Kuijpers Asten 12-11-1703
1766 Antoni Kuijpers Asten 12-11-1703 Antoni Kuijpers Asten 12-11-1703
1771 Antoni Kuijpers Asten 12-11-1703 Antoni Kuijpers Asten 12-11-1703
1776 weduwe en kinderen Antoni Kuijpers Asten 24-01-1698 weduwe Antoni Kuijpers Asten 24-01-1698
1798 Antonij Verhees Asten 15-01-1730 Antonij Verhees Asten 15-01-1730
1803 Antonij Verhees Asten 15-01-1730 Antonij Verhees Asten 15-01-1730
Kadasternummer F319
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F319 1832-1868 Antonie Antonie Smits Asten 21-06-1793
F319 1868-1878 Helena Smits Asten 26-12-1799 weduwe van Lierop
F319 1878-1880 Thomas Verheijen Asten 22-12-1834
F1731 1880-1882 Thomas Verheijen Asten 22-12-1834 vereniging
F1791 1882-1922 Thomas Verheijen Asten 22-12-1834 splitsing
F1791 1922-1938 Wilhelmus van den Heurik Meijel 08-04-1871
Nachtegaal 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1822 Antonie Peter Smits Asten 28-05-1752 Joanna Peter van Dijk Asten 16-03-1762 14-05-1822
1822-1859 Antonie Antonie Smits Asten 21-06-1793 met broer en zus
B24 1859-1869 Hendrica Bakens Asten 10-02-1805 weduwe Smits 12-04-1862
B27 1869-1879 Thomas Verheijen Asten 22-12-1834 Johanna Maria van Lierop Asten 09-09-1829
B26 1879-1890 Thomas Verheijen Asten 22-12-1834 Johanna Maria van Lierop Asten 09-09-1829
B25 1890-1900 Thomas Verheijen Asten 22-12-1834 Johanna Maria van Lierop Asten 09-09-1829
B21 1900-1910 Thomas Verheijen Asten 22-12-1834 Johanna Maria van Lierop Asten 09-09-1829
B20 1910-1920 Thomas Verheijen Asten 22-12-1834 Johanna Maria van Lierop Asten 09-09-1829 04-11-1915
B20 1920-1922 Thomas Verheijen Asten 22-12-1834 met kinderen 12-12-1922
B20 1922-1930 Wilhelmus van den Heurik Meijel 08-04-1871 Maria Verheijen Asten 04-10-1869
5 1930-1936 Wilhelmus van den Heurik Meijel 08-04-1871 Maria Verheijen Asten 04-10-1869
3 1936-1938 Wilhelmus van den Heurik Meijel 08-04-1871 Maria Verheijen Asten 04-10-1869
Referenties
  1. ^De Limburgse leeuw; orgaan tot bevordering van de studie der genealogie en heraldiek in Limburg, jaargang 10, 1962 (https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=MMKB26:000256004:00001&query=molenaar+asten&coll=dts&rowid=1)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Martien van Helmond

Laatst bijgewerkt op 2 december 2023, 09:56:46

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen