logo

De Vonder Homepagina


Ostaderstraat 23

Marten Marcelis is volgens de verpondingen van 1688, 1709 en 1713 eigenaar van een huis te Ostaden:

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 1:
Marten Marcellus Martens.

Verpondingen 1709 XII-5 folio 1 verso:
Marten Marcelis, gebruiker de weduwe Jan Martens ƒ 3-2-8.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 1 verso:
Marten Marcelus, gebruiker weduwe Jan Martens. In de bede ƒ 3-2-8.

Martinus Marcelis Martens is geboren te Asten rond 1656 als zoon van Marcelus Martens Schepers en Johanna Peeters (zie Voormalig huis F322). Hij is op 28-11-1683 te Asten getrouwd met Wilhelmina Janse Baltis, geboren te Asten op 17-05-1659 als dochter van Johannes Balthasari en Heylgunda Jansen Hendricx (zie Slotweg 4) en zus van Aleidis Johannis Baltis (zie Voormalig huis F162):

Conjuncti sunt matrimonium Martinus Marcelus Martens et Wilhelma Joannes Baltis; testes Martinus Wilberts et Henricus Aerts.

In huwelijkse echt gebonden Martinus Marcelus Martens en Wilhelma Joannes Baltis; getuigen Martinus Wilberts en Henricus Aerts.

01

Het gezin van Martinus Marcelis Martens met Wilhelmina Janse Baltis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 22-10-1685
2 Johannes Asten 03-12-1686 Nuenen 05-12-1723
Maria Jansen
Tongelre 22-10-1738
3 Martinus Asten 20-11-1690 Asten 11-11-1725
Catharina Dirks van Gog
Asten 25-09-1748 zie Dijkstraat 52
4 Judocus Asten 01-12-1693
5 Petrus Asten 12-04-1696
6 Marcellus Asten 01-06-1699 Aalst 15-02-1733
Anna Jansen Beerenbroeck
Aalst ±1740
7 Franciscus Asten 07-05-1702 Asten 30-01-1746
Joanna Maria Aerts Peeters
Asten 18-01-1758 zie Voormalig huis G520
8 Helena Asten 28-01-1706 Asten 13-02-1734
Steven Jansen Stevens
Asten 16-01-1788

Martinus Marcelis Martens is op 14-04-1734 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 worden zijn erfgenamen als eigenaar genoemd. Steven Jansen is volgens de bewoningslijst de bewoner:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 3 verso:
Erfgenamen Marten Marcelis.
Huijs, hoff en aangelagh. In de bede ƒ 3-2-8.

Jaar Eigenaar nummer 5 Oostaden Bewoners nummer 5 Oostaden
1736 Marten Ceelen Steven Janssen
1741 erfgenamen Marten Marcelis Steven Jansen

In het archief van 1743 verkopen de kinderen het huis waarin Martinus Martens woont (zie Dijkstraat 52) en doen de kinderen afstand van dit huis ten gunste van Steven Jansen:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 47 verso; 30-11-1743:
Jacob van der Heyden, wonende te Nuenen, als voogd over Willemyn dochter van Jan Martens, gewoond hebbende te Tongeren, Marten Martens, Anneke Jansen Berenbroek getrouwd geweest met Marcelis Martens, wonende te Aalst, Francis Martens te Asten, Steven Jansen getrouwd met Helena Marten Marcelis. Kinderen en erven van Marten Marcelis en Willemyn Baltus. Zij verklaren dat hun ouders hen twee huizen met groes en land hebben nagelaten, waarvan het ene bewoond door Steven Jansen en het andere door Marten Martens. De goederen zijn belast met verscheidene schulden. Van het goed waarop Marten Martens woont is procuratie gegeven aan Goort Willem Loomans om dit te verkopen ter aflossing van een obligatie van ƒ 600,-. Van het goed te Ostaden, bewoond door Steven Jansen doen de erven afstand ten behoeve van Steven Jansen die dit aanneemt met alle lasten van dien.

Helena Marcelis Martens is geboren te Asten op 28-01-1706 en op 28-02-1734 te Asten getrouwd met Steven Jansen Stevens, geboren te Asten op 13-08-1699 als zoon van Johannes Stevens de Laure en Maria Dirx (zie ook Voormalig huis B401):

02

Het gezin van Helena Marcelis Martens en Steven Jansen Stevens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Martinus Asten 29-12-1734 Kind Asten ±1734
2 Maria Asten 04-11-1736 Ongehuwd Asten 16-11-1813
3 Catharina Asten 30-11-1738 Kind Asten 14-02-1743
4 Wilhelma Asten 15-01-1742 Asten 27-08-1769
Johannes Petri Canters
Asten 09-09-1804 zie 't Hoekske 10
5 Catharina Asten 27-02-1745 Kind Asten 16-12-1747
6 Johannes Asten 19-05-1748 Asten 19-02-1792
Johanna Hendrik van Bussel
Asten 23-11-1811
7 Marcellus Asten 09-11-1751 Asten 07-05-1786
Anna Antoni van Lierop
Asten 23-05-1800 zie Voormalig huis F1155

Steven Jansen Stevens is op 26-02-1765 overleden en is tot die tijd eigenaar en bewoner van het huis. Daarna is Helena Martens als zijn weduwe eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 5 Oostaden Bewoners nummer 5 Oostaden
1746 Steven Jansen Steven Jansen
1751 Steven Jansen Steven Jansen
1756 Steven Jansen Steven Jansen
1761 Steven Jansen Steven Jansen
1766 Heijlke Marte Marcelisse, weduwe Steven Jansen Heijlke Marte Marcelisse, weduwe Steven Jansen
1771 Heijlke Marte Marcelisse, weduwe Steven Jansen Heijlke Marte Marcelisse, weduwe Steven Jansen
1776 Heijlke Marte Marcelisse, weduwe Steven Jansen Heijlke Marte Marcelisse, weduwe Steven Jansen

Helena Martens koopt nog een schuur op Ostade:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 137 verso; 07-08-1779:
Jan Antonis Driessen, op Ostaden, verkoopt aan Heylke Marten Marcelis, weduwe Steven Jansen een schuur en de ondergrond op Ostaden, ene zijde weduwe Antony Kuypers, andere zijde de straat, ene einde de koper, andere einde Hendrik Verberne. Koopsom ƒ 70,-.

Helena Martens is op 16-01-1788 te Asten overleden en enkele jaren later wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 42; 05-03-1791:
Martinus Steevens, Maria Steevens, Jan Canters man van Willemyn Steevens, Jan Steevens, Marcelis Steevens. Kinderen en erven van Steeven Jansen en Heylke Marten Marcelissen. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders. 4e lot krijgt Jan Steevens een huis, hof en aangelag en enig land, aan elkander gelegen te Ostaden 4 lopense, ene zijde kinderen Antony Amijs, andere zijde Antoni Verberne.

In het huizenquohier over de periode 1798-1803 en bij de verpondingen van 1810 staat Jan Stevens als eigenaar en bewoner genoemd:

Jaar Eigenaar nummer 5 Oostaden Bewoners nummer 5 Oostaden
1798 Jan Stevens Jan Stevens
1803 Jan Steevens Jan Steevens

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ostade folio8:
Jan Steevens bij deling 05-03-1791.
Martinus, Maria, Willemijn gehuwd met Jan Canters, Jan en Marcelis kinderen, erven bij versterf 1788
Heijlke Marten Marcelisse weduwe Steven Janse met Martinus, Maria, Willemijn, Jan en Marcelis de kinderen bij versterf 1765.
Nummer 5 huijs, hof en aangelag.

Vlak voor haar overlijden verkoopt Maria Steven Janssen haar erfdeel:

Notarieel Archief 36-67 Asten; 11-09-1813:
Marie Steven Janssen verkoopt aan Wilhelmina, Martinus en Jan Steven Janssen, huis, tuin en land, groot 1 lopen 20 roeden, ene zijde Lambert Amijs, andere zijde weduwe Antoon Verberne.

Wilhelmina, Martinus en Jan Stevens zijn overleden en Anna Antoni van Lierop als weduwe van Marcelis Stevens Jansen staat in het kadaster als eigenaar van het huis:

Kadaster 1811-1832; F164:
Huis, schuur en erf, groot 07 roede 30 el, Oostade, klassen 8.
Eigenaar: Weduwe van Marcelis Stevens.

03

04

Marcelis Stevens Jansen is geboren te Asten op 09-11-1751 en op 07-05-1786 te Asten getrouwd met Anna Antoni van Lierop, geboren te Asten op 31-07-1762 als dochter van Antonie van Lierop en Wilhelmina Dielis van Heugten:

05

Het gezin van Marcelis Stevens Jansen en Anna Antoni van Lierop:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Stephanus Asten 20-05-1787 Kind Asten 07-05-1791
2 Wilhelma Asten 04-12-1790 Asten 09-02-1816
Johannes Verrijt
Asten 28-10-1870 zie Voormalig huis F1155
3 Antonius Asten 19-01-1793 Kind Asten ±1793
4 Martinus Asten 11-01-1795 Asten 08-02-1834
Joanna Elisabeth Hoebergen
Asten 15-07-1869
5 Johannes Asten 02-10-1797 Ongehuwd Asten 02-01-1866
6 Stephanus Asten 21-11-1799 Kind Asten ±1799

Marcelis Stevens Jansen woonde voor zijn huwelijk op de Wolfsberg (zie Wolfsberg 66) en na zijn huwelijk op de Diesdonk (zie Voormalig huis F1155). Hij is op 23-05-1800 te Asten overleden en Anna Antoni van Lierop is te Asten op 16-06-1831 overleden.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen Martinus Stevens, geboren te Asten op 11-01-1795 en zijn broer Johannes Stevens, geboren te Asten op 02-10-1797 in het huis. Martinus is op 08-02-1834 te Asten getrouwd met Joanna Elisabeth Hoebergen, geboren te Asten op 15-11-1810 als dochter van Theodorus Hoebergen en Helena Cornelisse (zie Voormalig huis F178). Het huizingnummer van het huis is B7 en vanaf 1869 nummer B8:

06

Martinus Stevens is op 15-07-1869 te Asten overleden en Joanna Elisabeth Hoebergen woont met de kinderen ook over de periodes 1879-1890 en 1890-1900, tot haar overlijden op 06-02-1891 te Asten, in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B7 en B8:

07

Daarna woont haar dochter Wilhelmina Stevens, geboren te Asten op 20-02-1856 in het huis. Zij is op 31-01-1890 te Asten getrouwd met Theodorus van den Eijnden, geboren te Asten op 13-09-1854 als zoon van Johannes van den Eijnden en Petronella Vlemmix (zie Voormalig huis B56). Zij wonen ook over de periodes 1900-1910 en 1910-1920 en in het huis met huizingnummer B8 en B7 respectievelijk.

Theodorus van den Eijnden overlijdt te Asten op 01-07-1919 en Wilhelmina Stevens overlijdt te Asten op 02-04-1932. Hun zoon Johannes, geboren te Asten op 26-10-1894 en dochter Johanna, geboren op 18-11-1896 te Asten, nemen het huis over. Johanna van den Eijnden is op 03-06-1932 te Asten getrouwd met Johannes Leenders, geboren te Beek en Donk op 09-02-1891 als zoon van Christianus Adrianus Leenders en Johanna Maria Martens. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij op huizingnummer B7 ook bekend staand als Ostade 5:

08

Ook over de periode 1930-1938 wonen Johannes Leenders en Johanna van den Eijnden met hun gezin in het huis op Ostade 5:

09

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-01-1938 de geboorte van dochter Wilhelmina Maria:

10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-10-1942 biedt Johannes Leenders een koe te koop aan en in die van 12-06-1943 een geit:

10a 11

Johannes Leenders is op 10-09-1960 te Asten overleden en Johanna van den Eijnden is op 15-01-1964 te Asten overleden en hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

12 13

Hieronder een foto van de boerderij van Johannes Leenders:

13a

Op deze plaats, in het uit 1890 daterende huis Ostaderstraat 23, is museum Klok & Peel gevestigd.

14

Rechts twee afbeeldingen van suikerzakjes van het natuur studie centrum en museum Jan Vriendts en van het nationaal beiaard museum, die later op zijn gegaan in het museum Klok & Peel.

Museum Klok & Peel is een museum in Asten, een plaats in het oosten van de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Het is gericht op twee thema's: het eerste is klokken en beiaards. Het tweede is de natuur- en cultuurhistorie van de Peel, de regio op de grens van Noord-Brabant en Limburg waar Asten zich bevindt1.

Overzicht bewoners

Hoeve op Oostaden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1688 Marten Marcelissen ±1655
Oostaden huis 5
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Marten Ceelen ±1655 Steven Janssen Asten 13-08-1699
1741 erfgenamen Marten Marcelis Asten 28-01-1706 Steven Jansen Asten 13-08-1699
1746 Steven Jansen Asten 13-08-1699 Steven Jansen Asten 13-08-1699
1751 Steven Jansen Asten 13-08-1699 Steven Jansen Asten 13-08-1699
1756 Steven Jansen Asten 13-08-1699 Steven Jansen Asten 13-08-1699
1761 Steven Jansen Asten 13-08-1699 Steven Jansen Asten 13-08-1699
1766 Heijlke Marte Marcelisse Asten 28-01-1706 Heijlke Marte Marcelisse Asten 28-01-1706
1771 Heijlke Marte Marcelisse Asten 28-01-1706 Heijlke Marte Marcelisse Asten 28-01-1706
1776 Heijlke Marte Marcelisse Asten 28-01-1706 Heijlke Marte Marcelisse Asten 28-01-1706
1798 Jan Stevens Asten 19-05-1748 Jan Stevens Asten 19-05-1748
1803 Jan Steevens Asten 19-05-1748 Jan Steevens Asten 19-05-1748
Kadasternummer F164
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F164 1832 Anna Antoni van Lierop Asten 31-07-1762 weduwe Stevens
Ostade 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1831 Anna Antoni van Lierop Asten 31-07-1762 weduwe Stevens 16-06-1831
1831-1859 Martinus Stevens Asten 11-01-1795 Joanna Elisabeth Hoebergen Asten 15-11-1810
B7 1859-1869 Martinus Stevens Asten 11-01-1795 Joanna Elisabeth Hoebergen Asten 15-11-1810
B8 1869-1879 Martinus Stevens Asten 11-01-1795 Joanna Elisabeth Hoebergen Asten 15-11-1810 15-07-1869
B7 1879-1890 Joanna Elisabeth Hoebergen Asten 15-11-1810 weduwe Stevens
B8 1890-1891 Joanna Elisabeth Hoebergen Asten 15-11-1810 weduwe Stevens 06-02-1891
B8 1891-1890 Theodorus van den Eijnden Asten 13-09-1854 Wilhelmina Stevens Asten 20-02-1856
B8 1900-1910 Theodorus van den Eijnden Asten 13-09-1854 Wilhelmina Stevens Asten 20-02-1856
B7 1910-1920 Theodorus van den Eijnden Asten 13-09-1854 Wilhelmina Stevens Asten 20-02-1856 01-07-1919
B7 1920-1930 Johannes Leenders Beek en Donk 09-02-1891 Johanna van den Eijnden Asten 18-11-1896
5 1930-1938 Johannes Leenders Beek en Donk 09-02-1891 Johanna van den Eijnden Asten 18-11-1896
Referenties
  1. ^Museum Klok & Peel (https://www.museumklokenpeel.nl/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Martien van Helmond

Laatst bijgewerkt op 6 april 2023, 15:09:58

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen