logo

De Vonder Homepagina


Ostaderstraat 32 en 34

Bij de verpondingen van 1688 is Joost Jan Tielen eigenaar van een huis op Ostade:

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 2:
Joost Jan Tielen.

Judocus Joannis Tielen is geboren rond 1610 en rond 1635 getrouwd met Elisabeth. Hieronder het gezin van Judocus Joannis Tielen en Elisabeth:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Judocus Asten ±1637 Asten 19-04-1671
Jenneken Hendrix
Asten 02-04-1709 zie Voormalig huis C613
2 Johanna Asten ±1639 Asten 10-04-1674
Joost Cornelissen
Asten 10-11-1708
3 Henricus Asten 16-09-1641 Asten 21-03-1682
Helena Jansen Dielis
Asten 02-06-1716
4 Johannes Asten 10-11-1643 Asten 24-05-1676
Johanna Joosten
Asten 18-05-1703
5 Tielen Asten 30-06-1645 Kind Asten ±1645
6 Lucia Asten 30-08-1647 Ongehuwd Asten 29-06-1717

Judocus Joannis Tielen is op 29-08-1692 te Asten overleden en na het overlijden van dochter Johanna wordt een taxatie van de goederen opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 162; 05-12-1708:
Taxatie van de onroerende goederen van Jenneke Joost Jan Tielen, overleden op 10-11-1708. Joost Joost Jan Tielen is haar broeder. 1⁄5e deel in een huis te Ostaden 1 lopense.

Zoon Joost verkoopt zijn kindsdeel aan zijn broer Hendrick, die hem in zijn levensonderhoud voorziet:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 77 verso; 08-02-1709:
Joost Joost Jan Tielen verkoopt aan Hendrick Joost Jan Tielen, zijn broer, zijn ¼e kindsdeel in een huis, hof, aangelag, land en groes te Ostaden 19 lopense. Bewoner en gebruiker, de verkoper en zijn zuster. De verkoper is gehouden om ¼e deel in de lasten te betalen. Conditie, Joost Joost Jan Tielen zal gedurende zijn verdere leven verzorgd worden door Hendrick Joost Jan Tielen. Koopsom ƒ 138,-.

Henricus Joost Jan Tielen is geboren te Asten op 16-09-1641 en op 21-03-1682 te Asten getrouwd met Helena Jansen Dielis, geboren te Asten rond 1650 als dochter van Johannes Dielis en Maria Jansen:

Conjuncti sunt matrimonio Henricus Joost Tielen et Helena Jansens Dielis; testes Antonia Jansens et Franciscus Isbout Coninx.

In huwelijkse echt gebonden Henricus Joost Tielen en Helena Jansens Dielis; getuigen Antonia Jansens en Franciscus Isbout Coninx.

01

Het gezin van Henricus Joost Jan Tielen en Helena Jansen Dielis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabetha* Asten 15-02-1682
2 Johannes Asten 17-04-1683
3 Arnoldus Asten 20-01-1685 Asten 21-11-1717
Johanna Hendrix Verhees
Asten 25-04-1723
Catharina Dirk van Heugten
Asten 07-01-1729
4 Laurentius Asten 02-12-1686
5 Judocus Asten 01-03-1689 Asten 14-10-1725
Catharina Hendriks Verhees
6 Anna Asten 15-03-1691 Asten 26-10-1721
Hendrik Reijnder van Geldrop
Asten 20-10-1755 zie Hemel 2
7 Petrus Asten 26-09-1693

* onwettig kind

Helena Jansen Dielis is rond 1694 overleden getuige onderstaand archiefstuk:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 03-01-1695:
Hendryck Joost Jan Tielen, vader en momboir van zes onmondige kinderen van hem en wijlen Eyke Jan Dielis is voor 1⁄7e deel eigenaar van een huis, hof, hofstad land en groes in de Stegen. De goederen zijn gekomen van wijlen Jan Dielis getrouwd geweest met Maria. De overige erfgenamen zijn genegen deze goederen te verkopen. Suppliant vraagt ook toestemming te mogen verkopen om van de opbrengst de schulden te betalen en het resterende deel te beleggen tot alimentatie van de onmondige kinderen. De goederen zij nu in bewoning en gebruik bij Dielis Jan Dielis, deze is ook mede-momboir van de onmondige kinderen en Catalijn Jan Dielis. Marge het Corpus geeft toestemming tot verkoop.

Bij de verpondingen van 1709 en 1713 staat het huis nog onverdeeld op naam van de kinderen van Joost Jan Tielen:

Verpondingen 1709 XII-4 folio 2:
De kinderen Joost Jan Tielen.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 2 verso:
Kinderen Joost Jan Tielen. In de bede ƒ 2-17-0.

Henricus Joost Tielen is op 02-06-1716 te Asten overleden en bij het overlijden van zijn zus Lucia wordt een taxatie gedaan:

Asten Rechterlijk Archief 162; 06-08-1717:
Taxatie van de onroerende goederen van Lucia Joost Tilen, begraven 29-06-1717. De taxatie is gedaan op verzoek van Aart Hendrik Tilen. ¼e deel in waarde van een oud en vervallen lemen huiske, hofke en aangelag te Ostaden 1 lopense, ƒ 25,-, ene zijde Aart Hendrik Tilen, andere zijde Jan Aart Smits; land, dries, wei en beemd ƒ 157,50.

Het huis is dan in handen van de kinderen van Henricus Joost Tielen, hetgeen blijkt als zijn zoon Arnoldus voor de tweede keer gaat trouwen:

Asten Rechterlijk Archief 115 folio 169 verso; 13-04-1723:
Aart Hendrik Tielen weduwnaar van Jenneke Hendrix maakt ten behoeve van zijn twee minderjarige kinderen een staat en inventaris. Hij wil hertrouwen met Lijneke Dircx van Hugten.
Onroerende goederen: huis, hof en aangelag land 11½ lopense, groes 12 lopense, waarvan hem 1⁄6e deel toekomt. Het overig 5⁄6e deel is van zijn broeders en zusters.
Roerende goederen: onder andere 3 melkkoeien, 1 trekos, 1 maalken, 1 kalf, 1 hoge en 1 lage kar, 1 ploeg, 1 bed met toebehoren, 1 bedkoets, 1 eiken kist, 1eiken schaap, 1 tafel, 1 gootbank, 3 stoelen, diverse ketels en potten, enige landbouwgereedschap. Zijn overleden vrouw heeft in de boedel gebracht 1 eiken kist, enige kleren.

Arnoldus Hendrick (Aart) Tielen is geboren te Asten op 20-01-1685 en op 21-11-1717 te Asten getrouwd met Johanna Hendrix Verhees. Na diens overlijden te Asten op 08-09-1722 is Arnoldus Hendrick Tielen te Asten op 25-04-1723 hertrouwd met Catharina Dirk van Heugten, geboren te Asten op 26-08-1690 als dochter van Theodorus Linders van Heuchten en Anna Marcelis (zie Voormalig huis C647):

Juncti sunt matrimonio Arnoldo Hendrick Tiele et Catalijn Dirick van Heughte; testes supra seringh.

In huwelijkse echt gebonden Arnoldo Hendrick Tiele en Catalijn Dirick van Heughte; getuigen als bovenvermeld (wederzijdse getuigen bij het huwelijk Gerard Kerkers en Anna Huijbers).

02

De gezinnen van Arnoldus (Aart) Hendrick Tielen met Johanna Hendrix Verhees en met Catharina Dirk van Heugten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 07-10-1718 Ongehuwd Asten 10-04-1794
2 Henrica Asten 09-12-1721 Asten 30-01-1763
Reynder Mathijs van Hoof
Asten 03-02-1771
Johannes Hendrik Stevens
Asten 30-06-1790 zie Voormalig huis E293
3 Johannes* Asten 23-05-1724 Asten 14-07-1748
Maria Jan Kerkers
Asten 06-12-1787 zie Voormalig huis E65
en Voormalig huis E393a
4 Anna* Asten 20-04-1726 Ongehuwd Asten 28-09-1779
5 Henricus* Asten 12-04-1728 Kind Asten ±1728
6 Maria* Asten 11-06-1730 Asten 02-02-1766
Mattijs Laurens Bruystens
Asten 23-04-1796

* kinderen uit het tweede huwelijk

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1756 is het huis in eigendom en bewoning door Aart Hendrik Tielen:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 6 verso:
Aart Hendrik Tielen.
Huijs, hoff en aangelagh. In de bede ƒ 2-7-0.

Jaar Eigenaar nummer 6 Oostaden Bewoners nummer 6 Oostaden
1736 Aart Hendrik Tielen Aart Hendrik Tielen
1741 Aart Hendrik Tielen Aart Hendrik Tielen
1746 Aart Hendrik Tielen Aart Hendrik Tielen
1751 Aart Hendrik Tielen Aart Hendrik Tielen
1756 Aart Hendrik Tielen Aart Hendrik Tielen

Arnoldus (Aart) Hendrick Tielen is op 26-07-1757 te Asten overleden en het huis staat daarna op naam van de kinderen en wordt vanaf 1766 bewoond door Mattijs Laurens Bruystens:

Jaar Eigenaar nummer 6 Oostaden Bewoners nummer 6 Oostaden
1761 kinderen Aart Hendrik Tielen kinderen Aart Hendrik Tielen
1766 kinderen Aart Hendrik Tielen Mattijs Laurens
1771 kinderen Aart Hendrik Tielen Mattijs Bruijstens

Maria Aart Tielen is geboren te Asten op 11-06-1730 en op 02-02-1766 te Asten getrouwd met Mathijs Laurens Bruystens, geboren te Asten op 29-08-1731 als zoon van Laurentius Bruystens en Wilhelma Jan Deenen (zie Emmastraat 18 en 20)

03

Het gezin van Maria Aart Tielen en Mathijs Laurens Bruystens:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Laurentius Asten 30-04-1767 Kind Asten ±1767
2 Catharina Asten 15-04-1775 Helmond 18-08-1805
Johannes van Deursen
Deurne 20-03-1835

Uit een nalatenschap van de Swalmense pastoor Antoni Mennen (zie Voormalig huis B410) heeft Mathijs Laurens Bruystens recht op een beurs:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 89 verso; 11-10-1738:
Schepenen van Asten verklaren, dat Laurens Bruystens heeft vier wettige kinderen de oudste is 8 jaar. Laurens is Antoni Mennen, in zijn leven pastoor te Swalmen, even na in den bloede als Antoni Jan Muyen, Antoni Flipsen en Hendrik Jan Deynen. Laurens heeft acht jaar genoten van de fundatie gesticht door Antoni Mennen en wil nu dat zijn zoon dezelfde rechten op een plaats in de fundatie krijgt als Tijs en Willem, zonen van Antoni Muyen, welke uit de gelijke fundatie enige jaren genoten hebben.

In 1776 verkopen de kinderen van Aart Hendrik Tielen hun erfdeel aan Mathijs Laurens Bruystens:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 29 verso; 26-02-1776:
Helena en Anna Aart Hendrik Tielen alsmede Hendrien Aart Hendrik Tielen gehuwd met Jan Stevens, Jan Aart Hendrik Tielen. Kinderen en erven van wijlen Aart Hendrik Tielen. Zij verkopen aan Mattijs Bruystens man van Maria Aart Hendrik Tielen 4⁄5e deel onverdeeld in huis, hof en aangelag aan Ostaden 3 copse. Koopsom de lasten.

Mathijs Laurens Bruystens is op 24-09-1778 te Asten overleden en Maria Aart Tielen moet als armlastige weduwe zien rond te komen, een verkoop van haar huis wordt afgekeurd:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 21-05-1792:
Aan het College, Maria Thielen weduwe van Mattijs Bruystens bezit huis en hof, land en groes te Ostaden 5 lopense en haar van haar ouders aangekomen. Suppliante is buyten staat om voor haar en haar minderjarige kind de kost te verdienen. Zij heeft nu, na overleg, provisioneel deze goederen aan haar neef, Dirk Thielen verkocht voor ƒ 750,-, in de wetenschap dat dit bedrag bij openbare verkoop niet gehaald wordt. Zij verzoekt om approbatie van deze verkoop. Als naaste vrienden hebben mede getekend Dirk van de Mortel, te Deurne en Peeter Verhoeven, alhier. De helft van de koopsom wordt vastgezet tegen intrest ten behoeve van het kind. Kantlijn 28-05-1792. Wordt afgewezen, als zijnde tegen de Regten en Costuymen dezer heerlijkheid.

Maria Aart Tielen is op 23-04-1796 te Asten overleden en haar dochter Catharina verkoopt het huis aan Jan Haasen:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 27 verso; 30-10-1804:
Catharina Mattijs Bruysten verkoopt aan Jan Haasen huisje, hof en aangelag te Ostaden 3 cops. Belast met ƒ 2-5-0 jaarlijks aan den Armen van Asten. Koopsom ƒ 75,-.

De bewoningslijst over de periode 1776-1803 en de verpondingen van 1810 vatten de wisselingen in eigendom en bewoning van het huis goed samen:

Jaar Eigenaar nummer 6 Oostaden Bewoners nummer 6 Oostaden
1776 Mattijs Bruijstens Mattijs Laurens Bruijstens
1798 weduwe Mattijs Bruijssens weduwe Mattijs Bruijssens
1803 Catharina Bruijssens onbewoont

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ostaden folio 8 verso:
Jan Haasen bij transport 30-10-1804.
Catharina Mattijs Bruijstens.
Maria Aart Tielen weduwe Mattijs Laurens Bruijsten ½ en haar kint Catarina ½ bij versterf 1778.
Nummer 6 huijs, hof en aangelag 3 lopense.

Het gezin van Johannes Haasen en Antonia Berkers is al eerder beschreven in Voormalig huis F155 en uit het notarieel archief maken we op dat het huis eerst in bezit was van Jan Haasen en later van zijn zoon Pieter Jan:

Notarieel Archief 36-29 Asten; 05-04-1813:
Jan Haasen en Henrik Jan Haasen hebben een schuld van ƒ 150,- aan Lambert Michielsen, als borg een huis, tuin en land op Ostaden, ene zijde Hendrik Aarts, andere zijde Andries Driessen.

Notarieel Archief 46-8 Asten; 06-02-1823:
Pieter Haasen weduwnaar Maria Verheijen met 4 minderjarige kinderen, wil hertrouwen met Jennemaria Koolen, maakt inventaris een huis, hof en aangelag te Ostaden, groot 5 lopen, ene zijde Pieter van Loon.

Notarieel Archief Asten 49-210; 28-11-1826:
Pieter Jan Haasen heeft een schuld aan Christina Michielsen ƒ 300,-, als borg huis, hof en aangelag te Ostaden groot 82 roede 75 el, ene zijde Pieter van Loon.
Notarieel Archief 764-722, Deurne; 22-07-1829:
Pieter Jan Haazen, heeft een schuld van ƒ 280,-. Als borg huis op Ostade. Een huis, schuur, stalling, hof en aangelag groot 50 roede.

In 1834 wordt de erfenis van Johannes Haasen en Antonia Berkers verdeeld en komt het huis volledig in eigendom van Pieter Jan Haasen:

Notarieel Archief 69-96 Asten; 17-12-1834:
Piet Jan Haasen, Hendrik Jan Haasen, Theodora Jan Haasen gehuwd met Hendrik Jelissen, Hendrina Jan Haasen gehuwd met Pieter Philips van Bussel, verdelen de goederen van hun ouders Jan Haasen en Antonetta Berkers. 1e lot huis en erf te Ostaden F186, ƒ 200,- gaat naar Piet Jan Haasen.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Piet Jan Hazen:

Kadaster 1811-1832; F186:
Huis, schuur en erf, groot 08 roede 40 el, Oostade, klassen 8.
Eigenaar: Piet Jan Hazen.

04

Hierboven de kadastergegevens en hieronder de kadasterkaart met in de cirkel het betreffende huis:

05

Petrus Jan Hazen is geboren te Asten op 06-12-1781 als zoon van Johannes Dirk Haazen en Antonetta Petri Berkers (zie Voormalig huis F155). Hij is op 23-01-1814 te Asten getrouwd met Maria Verheijen, geboren te Asten op 06-07-1785 als dochter van Johannes Alberti Verheijen en Johanna Maria Slaats. Na het overlijden van Maria Verheijen te Asten op 03-05-1821 is Petrus Jan Hazen hertrouwd op 07-02-1823 te Asten met Johanna Maria Koolen, geboren te Asten op 03-08-1785 als dochter van Wilhelmus Antoni Koolen en Maria Henrici Leenders. De gezinnen van Petrus Jan Hazen met Maria Verheijen en met Johanna Maria Koolen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mathijs Asten 16-10-1814 Asten 16-02-1843
Johanna Maria van Maris
Asten 07-08-1861 zie Voordeldonk 69
2 Antonia Asten 14-05-1817
3 Joannes Asten 08-03-1819 Ongehuwd Asten 06-05-1847
4 Johannes Asten 24-02-1821 Ongehuwd Asten 11-01-1854
5 Maria* Asten 15-06-1823 Asten 27-04-1849
Theodorus Koolen
Asten 18-09-1887 zie Voormalig huis F178
6 Wilhelmina* Asten 13-02-1825 Ongehuwd Asten 11-10-1854
7 Catharina* Asten 13-06-1827 Kind Asten 13-06-1827
8 Arnoldus* Asten 08-07-1828 Kind Asten 08-07-1828

* kinderen uit het tweede huwelijk

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 vinden we Piet Hazen opnieuw als bewoner op huizingnummer B10:

06

Petrus Jan Hazen is op 08-01-1864 te Asten overleden en het huis wordt daarna bewoond door Johannes van Bree, geboren te Lierop op 23-04-1837 als zoon van Johannes van Bree en Hendrina Swinkels. Hij is op 21-01-1863 te Vlierden getrouwd met Geertruida van Neerven, geboren te Vlierden op 27-07-1832 als dochter van Francis van Neerven en Petronella Beijers.

In 1865 verhuizen zij naar Lierop en komt het huis in bezit van Cornelis van den Berkmortel, geboren op 14-06-1824 te Deurne als zoon van Arnoldus van den Berkmortel en Maria van Veggel. Hij is op 25-01-1856 te Vlierden getrouwd met Petronella Manders, geboren te Vlierden op 19-02-1811 als dochter van Wilhelmus Manders en Petronella Jacobs.

Zij verhuizen in 1880 naar Deurne en in het huis komt wonen Johannes Eijsbouts, geboren te Asten op 18-09-1842 als zoon van Johannes Eijsbouts en Geertruida Cornelissen (zie Voormalig huis F179). Hij is te Asten op 25-02-1878 getrouwd met Hendrika van Deursen, geboren te Asten op 10-03-1844 als dochter van Wilhelmus van Deursen en Petronella van Loon.

In 1886 vertrekken zij naar het Laarbroek (zie Voormalig huis G1372) en het huis komt in bewoning van Jacobus Bouwmans, geboren te Deurne op 19-03-1853 als zoon van Wihelmus Bouwmans en Dorothea Zeegers. Hij is op 25-02-1878 te Asten getrouwd met Antonetta Verhoeven, geboren te Vlierden op 29-06-1853 als dochter van Hendricus Verhoeven en Helena Maria Evers.

Na een jaar verhuizen Jacobus Bouwmans en zijn gezin naar het dorp (zie Voormalig huis G644) en komt Theodorus Jansen, geboren te Asten op 29-09-1836 als zoon van Martinus Jansen en Joanna Elisabeth Hoebergen (zie Ostaderstraat 23 en Voormalig huis F178), in het huis wonen. Hij is op 05-02-1877 te Asten getrouwd met Petronella Peeters, geboren te Asten op 13-09-1834 als dochter van Johannes Peeters en Helena Smits. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 heeft het huis huizingnummer B10:

07

Ook over de periodes 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 woont het gezin van Theodorus Jansen en Petronella Peeters in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B11, B10 en B9:

08

Petronella Peeters is op 03-04-1902 te Asten overleden en als Theodorus Jansen op 11-02-1915 overlijdt, neemt zijn zoon Martinus Jansen, geboren te Asten op 17-08-1878, het huis over. Hij is op 01-07-1913 te Asten getrouwd met Hubertina Lemmen, geboren te Deurne op 24-12-1888 als dochter van Theodorus Lemmen en Elisabeth Clara Engels (zie Kasteellaan 1 tot en met 5). Hubertina Lemmen is op 12-03-1919 te Asten overleden en Martinus Jansen woont over de periode 1920-1930 als weduwnaar met zijn kinderen op huizingnummer B9, ook wel bekend als Ostade11. Hun dochter Elisabeth Theodora (Beth) Jansen woont later op het nabijgelegen adres Ostade 17(zie Ostaderstraat 26):

09

Ook over periode 1930-1938 woont Martinus Janssen met twee dochters en een zoon in het huis op Ostade 11:

10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-08-1943 wil Martinus Janssen vee ruilen:

11

Martinus Jansen is op 23-10-1946 te Asten overleden en onder de overlijdensakten van Hubertina Lemmen en Martinus Janssen:

12 13

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-02-1942 lezen we het onderstaande bericht, waaruit blijkt dat dochter Petronella Elisabeth (Nel) Janssen, geboren te Asten op 18-06-1914 in het huis is blijven wonen. Zij is rond 1940 getrouwd met Henricus (Harrie) Knoops, geboren aan de Dijk op 14-02-1915 te Asten als zoon van Theodorus Knoops en Wilhelmina Petronella de Haan, woont ook in het huis en wordt moeder van dochter Hubertina:

14

Uit onderstaande advertentie in het Peelbelang van 06-01-1945 blijkt dat ook zoon Theodorus nog in het ouderlijk huis woont:

15

Ongeveer op de plaats van de boerderij is rond 1965 een nieuw huis gebouwd.

Petronella (Nel) Janssen is op 23-10-1992 te Asten overleden en Henricus (Harrie) Knoops is te Asten op 20-04-2000 overleden en hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

16

17

In 1958 vindt nog een overtrek per huifkar plaats van Theodorus Knoops met zijn gezin vanuit Boomen in Lierop naar dit huis, waarbij vrijwel alle bewoners van dit deel van Ostade worden genoemd. Het Peelbelang van 1 maart 1958 doet hier verslag van:

17a 17b

En hieronder een streetview van de uit eind vorige eeuw daterende huizen Ostaderstraat 32 en 34.

18

Overzicht bewoners

Hoeve op Oostaden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1688 Joost Jan Tielen ±1610 Joost Jan Tielen ±1610
1709 Hendrick Joost Jan Tielen Asten 16-09-1641 Hendrick Joost Jan Tielen Asten 16-09-1641
1723 Arnoldus Hendrick Tielen Asten 20-01-1685 Arnoldus Hendrick Tielen Asten 20-01-1685
Oostaden huis 6
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Aart Hendrik Tielen Asten 20-01-1685 Aart Hendrik Tielen Asten 20-01-1685
1741 Aart Hendrik Tielen Asten 20-01-1685 Aart Hendrik Tielen Asten 20-01-1685
1746 Aart Hendrik Tielen Asten 20-01-1685 Aart Hendrik Tielen Asten 20-01-1685
1751 Aart Hendrik Tielen Asten 20-01-1685 Aart Hendrik Tielen Asten 20-01-1685
1756 Aart Hendrik Tielen Asten 20-01-1685 Aart Hendrik Tielen Asten 20-01-1685
1761 kinderen Aart Hendrik Tielen Asten 11-06-1730 kinderen Aart Hendrik Tielen Asten 11-06-1730
1766 kinderen Aart Hendrik Tielen Asten 11-06-1730 Mattijs Laurens Asten 29-08-1731
1771 kinderen Aart Hendrik Tielen Asten 11-06-1730 Mattijs Bruijstens Asten 29-08-1731
1776 Mattijs Bruijstens Asten 29-08-1731 Mattijs Laurens Bruijstens Asten 29-08-1731
1798 weduwe Mattijs Bruijssens Asten 11-06-1730 weduwe Mattijs Bruijssens Asten 11-06-1730
1803 Catharina Bruijssens Asten 15-04-1775 onbewoont
Kadasternummer F186
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F186 1832 Piet Hazen Asten 06-12-1781
Ostade 11
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1821 Piet Hazen Asten 06-12-1781 Maria Verheijen Asten 06-07-1785 03-05-1821
1821-1859 Piet Hazen Asten 06-12-1781 Johanna Maria Koolen Asten 03-08-1785 18-08-1859
B10 1859-1869 Piet Hazen Asten 06-12-1781 met nicht 08-01-1864
B11 1869-1879 Cornelis van den Berkmortel Deurne 14-07-1824 Petronella Manders Vlierden 04-07-1811
B10 1879-1886 Johannes Eijsbouts Asten 18-09-1842 Hendrika van Deursen Asten 10-03-1844 naar Voordeldonk
B10 1886-1890 Theodorus Jansen Asten 19-09-1836 Petronella Peeters Asten 13-09-1834
B11 1890-1900 Theodorus Jansen Asten 19-09-1836 Petronella Peeters Asten 13-09-1834
B10 1900-1910 Theodorus Jansen Asten 19-09-1836 Petronella Peeters Asten 13-09-1834 03-04-1902
B9 1910-1915 Theodorus Jansen Asten 19-09-1836 met kinderen 11-02-1915
B9 1915-1920 Martinus Jansen Asten 17-08-1878 Hubertina Lemmen Deurne 24-12-1888 12-03-1919
B9 1920-1930 Martinus Jansen Asten 17-08-1878 met kinderen
11 1930-1938 Martinus Jansen Asten 17-08-1878 met kinderen

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Martien van Helmond

Laatst bijgewerkt op 23 september 2023, 11:55:32

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen