logo

De Vonder Homepagina


Slotweg 1

Een huis op Ostade wordt verkocht aan Jelis Vrijnsse:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 41 verso; 17-09-1680:
Copie, Procuratie verleend door de Raad van Gent, Vlaenderen hieruit ondermeer Meester Jan Ameye, advocaat in de Raad van Vlaanderen man van Elisabet Jacobs, Meester. Jan Francois Ameye, ook advocaat, zoon van voornoemde Jan met procuratie van Juffrouw Helena Jacobs in zijn eerste huwelijk. Zij verkopen aan Aert Heynen Jacobs hun deel in een huis, land en groes te Ostaden Asten. Hen aangekomen na het overlijden van Joanna Aert Roymans weduwe van Hendrick Jacobs, hun schoonmoeder, moeder en grootmoeder. Koopsom ƒ 500,-. De procuratie is gegeven aan Jan Cornelis Smits, te Deursen en Hendrick Josephs Verdeuseldonck, te Vlierden. De goederen zijn belast met de helft van 24 vat rogge jaarlijks te 's-Hertogenbosch. de helft van 2 gulden 10 stuiver aan rentmeester Donder.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 156; 09-04-1731:
Jan Verberne verkoopt aan Gilles Vrinsen een huis, schop, hof en aangelag te Ostaden 3 lopense, ene zijde Marten Marcelis, andere zijde Cornelis Manders.

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 190 verso; 20-05-1732:
Jan Janse Vervordeldonck, oud borgemeester, te Vlierden, verkoopt aan Dielis Dielis Vreynsen huis, schuur, schop en aangelag aan elkander met land en groes 15 lopense.

Het gezin van Jelis Vrijnsse wordt in Bergdijk 36 beschreven en volgens de verpondingen van 1737 en het huizenquohier over de periode 1736-1756 is Jelis Vrijnsen of zijn zijn kinderen eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 2:
Gelis Vrijnsen.
Huijs, hoff en aangelagh gelegen tot Oostaden 3 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 1 Oostaden Bewoners nummer 1 Oostaden
1736 Jelis Vrijnsen Jelis Vrijnsen
1741 Jelis Vrijnsen Jelis Vrijnsen
1746 Jelis Vreijnssen Jelis Vreijnssen
1751 kinderen Jelis Vreijnsen kinderen Jelis Vreijnsen
1756 kinderen Jelis Vreijnsen kinderen Jelis Vreijnsen

Jelis Vrijnsse is in 1748 overleden en uit de cijnzenlijst kunnen we de bewoningsgeschiedenis terug vinden:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 140 folio 31:
Laurens, Peter, Henderien, Maria. Elisabet en Jenneke bij successie van haar vader ondergeschreven 1748.
Dilis Freynssen bij coop 1732.
Catharina ende Wilmma bij deijlinge dochteren van Johanna, een der kinderen van den ondergeschreven Aert Henrix ende huysvrouw geweest van de ondergeschreven 2-22 kinder, kintskinderen ende kintskindskinderen bij successie oft versterff.
Aert Henrix Jacobs uijt huijs, hoff ende aengelegen landerijen gelegen onder Asten, ter plaetsen Ostaden, groot ontrent vijff lopenen, ene zijde Pauwels Henrix, andere zijde den Mistwegh, ene einde Peeter Baltis, andere einde Henrix Jacobs voornoemd met de kinderen Joost Meulders. II d.

In 1764 vindt er een verdeling van de goederen van Jelis Vrijnsse plaats, waarbij zoon Peter het huis op Ostade erft:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 73 verso; 17-03-1764:
Laurens Jelisse, Peter Jelisse, Lambert Cornelis man van Hendrien Jelisse, Jan van den Boomen man van Elisabet Jelisse, Jan Aart de Zeeger gehuwd met Maria Jelisse, Jenneke Jelisse geassisteerd met Tomas Marcelis, haar geassumeerde momboir. Allen kinderen en erven van Jelis Vreynsen en Maria Marcelis Coolen, beiden overleden. Zij delen de nagelaten goederen. 1e lot krijgt Laurens Jelisse en Peter Jelisse een huis, schuur, schop, hof en aangelag te Ostaden 3 lopense, ene zijde Peter van Bree, andere zijde de gemeente.
Laurens Jelisse verkoopt aan Peter Jelisse, zijn broeder, de onverdeelde helft in huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag te Ostaden 3 lopense, ene zijde Peter van Bree, andere zijde de gemeente; land de Kievitshoff 1½ lopense; land het Kruys 2 lopense; land de Beckers 4 lopense; groes Fransmansvelt 4½ lopense; hei- en weiveld het Eeuzel 8 lopense; groes agter of aan het groote groesvelt te Ostaden 1 lopense; groes Vrouwkesveltje 1 lopense. Belast met de helft van 2½ vat rogge per jaar aan het Gemene Land; de helft van ƒ 0-6-0 per jaar aan het Huis van Asten. Koopsom ƒ 400,-.

Peter Jelisse (Vreynsse) is geboren te Asten op 30-09-1726 als zoon van Egidius Laurensen (Jelis Vrijnsen) en Maria Marcelis Coolen (zie Bergdijk 36). Hij is op 03-02-1760 te Asten getrouwd met Maria Peters van Bussel, geboren te Asten rond 1736 als dochter van Peter Joost van Bussel en Anna Jansen van Heugten:

01

Het gezin van Peter Jelisse (Vreynsse) en Maria Peters van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Egidius Asten 03-11-1760 Asten 03-02-1793
Joanna Maria Dirk Martens
Asten 23-05-1830 zie Voormalig huis C803
en ook Voormalig huis E132
2 Johanna Maria Asten 23-10-1762 Asten 18-02-1786
Wilhelmus Anton Bukkems
Asten 16-04-1843 zie Voormalig huis B431
3 Johannes Asten 17-07-1764 Asten 31-01-1823
Hendrina Heijnen
Asten 21-02-1825
4 Catharina Asten 06-11-1766 Asten 20-05-1810
Wilhelmus Janse van Loon
Deurne 18-06-1839
5 Johanna Asten 30-09-1768 Kind Asten ±1768
6 Henricus Asten 06-12-1770 Asten 24-02-1811
Theodora Haasen
Asten 24-07-1848 zie Voormalig huis F155
7 Johanna Asten 24-02-1773 Asten 05-02-1804
Henricus van der Loo
Asten 10-05-1807 zie Voormalig huis G681
8 Anna Asten 27-02-1776 Asten 14-05-1815
Johannes Dannenberg
Asten 29-12-1840 zie Voormalig huis E132
9 Marcellus Asten 03-04-1778 Kind Asten ±1778
10 Mathias Asten 26-12-1780 Asten 19-04-1807
Johanna Goort Slaats
Asten 15-04-1822 zie Voormalig huis E76

Peter Jelissen is volgens de bewoningslijst over de periode 1761-1803 eigenaar van het huis en bewoont met zijn gezin het huis:

Jaar Eigenaar nummer 1 Oostaden Bewoners nummer 1 Oostaden
1761 kinderen Jelis Vreijnsen Peter Jelisse
1766 Peter Jelissen Peter Jelissen
1771 Peter Jelissen Peter Jelissen
1776 Peter Jelissen Peter Jelissen
1798 Peeter Jelissen Willem Bukkems
1803 Peeter Jelissen Willem Bukkems

Peter Jelisse (Vreynsse) verhuist rond 1787 met zijn gezin naar Heusden (zie Voormalig huis E76) en is op 02-01-1810 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1810 staat Maria van Bussel als weduwe van Peter Jelisse als eigenaar genoemd:

Verpondingen XIVd-67 Ostaden folio 3:
Weduwe Peter Jelisse
Nummer 1 Huijs, schuur, stal, hof en aangelag 3 lopense.

Maria Peters van Bussel is op 16-12-1816 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld:

Notarieel Archief 44-162 Asten 29-06-1821:
Mathijs Peter Jelisse, Jan Danneberg, Hendrik en Jelis Peter Jelisse, Willem Bukkems en Willem van Loon delen vaste goederen.
3e lot krijgt Jan Peter Jelisse, huis en aangelag op Ostade groot 4 lopen, 40 roeden, ene zijde weduwe Antonie van Bree.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Jan Peter Jelissen als eigenaar van het huis genoemd:

Kadaster F234; 1811-1832:
Huis, schuur en erf, groot 07 roede 90 el, Oostade, klassen 9.
Eigenaar: Jan Peter Jelissen.

02

03

Johannes Peter Jelissen is geboren te Asten op 17-07-1764 en op 31-01-1823 te Asten getrouwd met Hendrina Heijnen, geboren te Helden op 21-01-1774 als dochter van Hendricus Heijnen en Mechelina Engelen. Johannes Peter Jelissen is op 21-02-1825 te Asten overleden en Hendrina Heijnen is door ouderdom op 08-11-1849 te Koningslust bij Helden overleden. Ze hadden samen geen kinderen en het huis is daarna verkocht. Op basis van de huidige bewoners is de onderstaande reconstructie het meest waarschijnlijk1:

De vermoedelijke kopers zijn Gerrit Jan Boesewinkel, geboren te Zutphen op 06-08-1792 als zoon van Gerrit Boesewinkel en Hendrina Gerritsen. Hij is op 27-01-1828 te Eindhoven getrouwd met Susanna Bieck, geboren te Woensel op 15-01-1808 als dochter van Johan Georg Bieck en Charlotte Walbingen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij op huizingnummer B3:

04

Gerrit Jan Boesewinkel is op 17-03-1870 te Asten overleden en Susanna Bieck woont ook over de periode 1879-1890 met haar kinderen in het huis met huizingnummer B3 tot haar vertrek in 1888 naar Someren:

05

Zoon Gerrit Willem Boeswinkel, geboren te Asten op 11-03-1848, wordt katholiek en trouwt op 27-07-1888 te Asten met Henrica van Heugten, geboren te Mierlo op 06-01-1861 als dochter van Petrus van Heugten en Joanna Konings. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-12-1888 verkoopt hij vee en landbouwgereedschappen:

Gerrit Willem Boeswinkel verhuist daarna naar Sluis X (zie Voormalig huis F837).

In het huis komt wonen Hendrik van Honk, geboren te Kerkwijk op 15-03-1850 als zoon van Jan van Honk en Sophia Hendrika Westerlaken. Hij is op 29-09-1873 te Vught getrouwd met Antonia van Geffen, geboren te Hedel op 23-05-1846 als dochter van Gerrit van Geffen en Johanna Wijnstekers. Antonia van Geffen is op 19-03-1887 te Helvoirt overleden. Hendrik van Honk is op 09-05-1889 te Helvoirt hertrouwd met Alida van Hemert, geboren te Haaften op 02-08-1866 als dochter van Arie Jilisse van Hemert en Cornelia van Zomeren.

Ook over de periode 1890-1900, wonen zij in het huis met huizingnummer B3. Alida van Hemert overlijdt op 31-03-1894 te Asten en Hendrik van Honk hertrouwt op 19-08-1904 te Asten met Johanna Elisa van Rees, geboren te Asten op 27-04-1844 als dochter van Egbertus Christiaan van Rees en Derkje Gerritsen (zie Bergdijk 36) en weduwe van Jacobus van der Schans. Over de periodes 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B3, B2 en B2:

Inwonend vanaf februari 1924 is Wilhelmus Joseph van Dinther, geboren te Deurne op 14-04-1896 als zoon van Johannes Wilhelmus van Dinther en Anna Maria Goossens. Hij vertrekt in 1925 naar A86 in het dorp (zie Voormalig huis G1725).

Johanna Elisa van Rees is op 17-10-1921 te Asten overleden en Hendrik van Honk vertrekt in 1923 naar Helmond en is aldaar op 31-07-1932 overleden. Van het gezin van Hendrik van Honk vertrokken Jacobus Hendrik (Jacob) van Honk, geboren te Asten op 06-09-1910 en Hendrikus Sophinus (Hendrik) van Honk, geboren te Asten op 14-09-1913, na het einde van de Japanse bezetting naar Nederlands Indië. Hendrik is als sergeant-majoor bij de Militaire Geneeskundige Dienst en Jacob is korporaal van de veldartillerie van het Koninklijk Nederlands Indisch Leger. Na de soevereiniteitsoverdracht eind 1949, is Jacob nog door vergiftiging op 05-05-1950 om het leven gekomen. Jacobus Hendrik (Jacob) van Honk is begraven op het ereveld Candi in Semarang. LInksonder een foto van het ereveld Candi en een rechtsonder foto van zijn graf: 

Zoon Hendrik Gijsbert, geboren te Helvoirt op 30-06-1884 is op 10-10-1908 te Asten getrouwd met Egberta Catharina van der Schans, geboren te Zesgehuchten op 21-06-1882 als dochter van Jacobus van der Schans en Johanna Elisa van Rees. Egberta Catharina van der Schans is op 03-11-1932 te Vught overleden.

Zij vertrekken in 1930 naar Heeze en in het huis komt wonen Hendrik Langeler, geboren te Someren op 10-06-1894 als zoon van Antonie Langeler en Gerritjen Hartemink. Hij is op 06-05-1922 te Asten getrouwd met Johanna Wouterina van Dongen, geboren te Dongen rond 1898 als dochter van Simon Johannes van Dongen en Pietje Gerritsen en zus van Jana Wilhelmina van Dongen (zie Voormalig huis F1661). Het huizingnummer van het huis is B2 en staat ook bekend als Ostade 19:

07

Ook over de periode 1930-1938 wonen Hendrik Langeler en Johanna Wouterina van Dongen met hun gezin in het huis op Ostade 19:

08

In het Peelbelang van 11-11-1944 de verkoop van biggen, het Peelbelang van 10-03-1945 de vraag voor een dorsmachine en in het Peelbelang van 21-04-1945 de ruil van schoenen:

09 10

11

Hendrik Langeler is overleden en Johanna Wouterina van Dongen is op 10-06-1990 te Lierop overleden.

De huidige bewoners zijn het echtpaar M. B. Verhoeven-Langeler en is van de kant van Langeler dubbele familie met bovengenoemd echtpaar. Martinus Bastiaan Verhoeven is geboren te Budel op 25-08-1937 als zoon van Hubertus Verhoeven en Ingje Roosenboom en is op 09-07-1965 te Asten getrouwd Everdina Johanna Langeler, geboren te Someren op 05-08-1941 als dochter van Willem Langeler en Pietje Johanna van Dongen. Willem Langeler is geboren te Someren op 08-10-1903 als zoon van Antonie Langeler en Gerritjen Hartemink en broer van Hendrik Langeler. Pietje Johanna van Dongen is geboren te Dongen rond 1904 als dochter van Simon Johannes van Dongen en Pietje Gerritsen en zus van Johanna Wouterina van Dongen.

Met streetview een afbeelding van de woning op de plaats van het uit 1890 stammende, dwars op de weg liggende huis aan de Slotweg 1:

12

Overzicht bewoners

Hoeve op Oostaden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Aert Heynen Jacobs ±1640
1732 Jelis Vrijnsen Asten 26-12-1687 Jelis Vrijnsen Asten 26-12-1687
Oostaden huis 1
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Jelis Vrijnsen Asten 26-12-1687 Jelis Vrijnsen Asten 26-12-1687
1741 Jelis Vrijnsen Asten 26-12-1687 Jelis Vrijnsen Asten 26-12-1687
1746 Jelis Vreijnssen Asten 26-12-1687 Jelis Vreijnssen Asten 26-12-1687
1751 kinderen Jelis Vreijnsen Asten 30-09-1726 kinderen Jelis Vreijnsen Asten 30-09-1726
1756 kinderen Jelis Vreijnsen Asten 30-09-1726 kinderen Jelis Vreijnsen Asten 30-09-1726
1761 kinderen Jelis Vreijnsen Asten 30-09-1726 Peter Jelisse Asten 30-09-1726
1766 Peter Jelissen Asten 30-09-1726 Peter Jelissen Asten 30-09-1726
1771 Peter Jelissen Asten 30-09-1726 Peter Jelissen Asten 30-09-1726
1776 Peter Jelissen Asten 30-09-1726 Peter Jelissen Asten 30-09-1726
1798 Peeter Jelissen Asten 30-09-1726 Willem Bukkems Lierop 22-02-1759
1803 Peeter Jelissen Asten 30-09-1726 Willem Bukkems Lierop 22-02-1759
Kadasternummer F234
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F234 1832 Jan Peter Jelissen Asten 17-07-1764
Ostade 19
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1825 Jan Peter Jelissen Asten 17-07-1764 Hendrina Heijnen Helden 21-01-1774 21-02-1825
1828-1859 Gerrit Jan Boesewinkel Zutphen 06-08-1792 Suzanna Bieck Woensel 15-01-1808
B3 1859-1869 Gerrit Jan Boesewinkel Zutphen 06-08-1792 Suzanna Bieck Woensel 15-01-1808
B3 1869-1879 Gerrit Jan Boesewinkel Zutphen 06-08-1792 Suzanna Bieck Woensel 15-01-1808 17-03-1870
B3 1879-1888 Suzanna Bieck Woensel 15-01-1808 weduwe Boesewinkel naar Someren
B3 1888-1890 Hendrik van Honk Kerkwijk 15-03-1850 Alida van Hemert Haaften 02-08-1866
B3 1890-1900 Hendrik van Honk Kerkwijk 15-03-1850 Alida van Hemert Haaften 02-08-1866 31-03-1894
B3 1900-1910 Hendrik van Honk Kerkwijk 15-03-1859 Johanna Elisa van Rees Asten 27-04-1844
B2 1910-1920 Hendrik van Honk Kerkwijk 15-03-1859 Johanna Elisa van Rees Asten 27-04-1844 17-10-1921
B2 1920-1930 Hendrik Langeler Someren 10-06-1894 Johanna Wouterina van Dongen Dongen ±1898
19 1930-1938 Hendrik Langeler Someren 10-06-1894 Johanna Wouterina van Dongen Dongen ±1898

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Martien van Helmond

Laatst bijgewerkt op 25 oktober 2023, 11:25:38

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen