logo

Index


Slotweg 4

Aert Simons van Bon is geboren te Asten rond 1590 en rond 1620 getrouwd met Jenneke Jan Thielen en hieronder hun gezin:. 

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Heylken

Een huis te Ostaden komt via Anthonis Henricx en Arnoldus Symons in handen van Joost en Jan Baltus Philips:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 118 verso; 08-04-1638:
Teunis zoon van wijlen Henrick Teunis, Aert, zijn broeder, Jan Henricx, Bruysten Geff Colen man van Jenneke, dogter van Henrick Teunis, Jan Dircx gehuwd geweest met Heylen Henrick Teunis. Allen erfgenamen van Henrick Teunis en Aelken, zijn vrouw. Zij delen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Teunis een huis, hof en boomgaard te Ostaden, ene zijde weduwe Philips Heussen.

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 131 verso; 11-07-1638:
Anthonis Henricx heeft bij erfwisseling overgedragen aan Aert Symons een huis, hof, hofstad, dries en campken te Ostaden, ene zijde weduwe Philips Jan Peters, andere zijde het drijfstraatje.

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 80; 16-02-1651:
Aert Symons van Bon verkoopt aan Joost en Jan, zonen Baltus Philips een huis, hof, schop, hofstad te Ostaden, ene zijde Jan Janssen, andere zijde den drijffwech.

Johannes Balthasari is geboren te Asten rond 1615 als zoon van Baltus Philips en Anna. Hij is rond 1645 getrouwd met Heylgunda Jansen Hendricx en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 15-11-1645 Asten 15-10-1673
Peeter Frans Philipsen
2 Aleidis Asten 18-10-1647 Asten 31-10-1677
Johannes Hendrick Bernaerts
Asten 29-05-1716 zie Voormalig huis F162
3 Petrus Asten ±1649 Asten 07-06-1683
Helena Fransen
Asten 09-11-1704
Elisabeth Jan Peters
Asten 15-10-1720 zie ook Emmastraat 6
4 Margaretha Asten 11-01-1651 Asten 04-03-1685
Goort Peeter Loomans
Asten 26-01-1705 zie Voormalig huis G520
5 Anna Asten ±1654 Asten 29-11-1682
Theodorus Antony Cuijpers
Asten 29-02-1688
Lambertus Willems
Asten ±1702
6 Wilhelma Asten 17-05-1659 Asten 28-11-1683
Marten Marcelis Martens
zie Ostaderstraat 23
en ook Voormalig huis F322
7 Petronella Asten ±1661

Johannes Balthasari is op 06-07-1671 te Asten overleden en Heylgunda Jansen Hendricx is te Asten op 14-10-1676 overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 65; 22-02-1679:
Peeter Frans Philipsen getrouwd met Merike Jan Baltus Philipsen, Jan Hendrick Bernaerts getrouwd met Alegonda Jansen Baltus Philipsen, Joost Joosten als momboir van Margareta Jan Baltus Philipsen, Peeter Jan Baltus Philipsen, Joost Hendricx als momboir van Anneke Jan Baltus Philips, Jan Hendricx als momboir van Nelleke Jan Baltus Philips. Allen kinderen en erven van Jan Baltus Philips en Heylke Hendricx. Zij delen de nagelaten goederen:
4e lot krijgt Peeter Jan Baltus Philips een huis, hof, hofstad aan de Nachtegael, ene zijde Anneke Jansen, andere zijde de pastoor, te Deurse.
5e lot krijgt Anneke Jan Baltus Philips het aangelag daaraan gelegen
6e lot krijgt Willemke Jan Baltus Flipsen de hofstad en schuur, groes en land te Ostaden 4 lopense.

Peter Jan Baltus verhuurt, mede namens zijn zussen Wilhelma en Anna, het huis aan Theodorus Jan Duyssen (zie Keizersdijk 6):

Asten Rechterlijk Archief 145; 11-04-1682:
Peter Jan Baltus Philipsen last hebbende van Willemyntie en Anna, zijn zusters, verpacht aan Aelbert Jan Anthonis Lomans een huis, land en groes te Ostaden 26 lopense. Huurtermijn 4 jaar. Huurprijs ƒ 30,- jaarlijks, roggepacht 30 vat jaarlijks. Borgen Jan Hendrick Ceelen en Jan Anthonis Lomans.
Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 4:
Peeter Jan Baltus.

Asten Rechterlijk Archief 108 folio 159 verso; 19-03-1691:
Peeter Jan Baltus geeft in huyringe en jaerschaere aan Dirck Jan Duysen een huis, schuur, land en groes de Nachtegael, te Ostaden 25 lopense. Huurtermijn 4 jaar. Huursom ƒ 20,- per jaar groespacht; 24 vat rogge per jaar. Borgen Jan Willem Lamberts en Leendert Willem Lamberts.

Peter Jan Baltus is geboren te Asten rond 1649 en op 07-06-1683 te Asten getrouwd met Helena Fransen, geboren te Asten op 15-03-1662 als dochter van Joost Fransen en Lyske Joosten:

Conjuncti sunt matrimonio Petrus Jan Baltis et Helena Fransen; testes Petrus Fransen et Joannes Fransen.

In huwelijkse echt verbonden Petrus Jan Baltis en Helena Fransen; getuigen Petrus Fransen en Joannes Fransen.

01

Het gezin van Peter Jan Baltus en Helena Fransen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 19-07-1686 Ongehuwd Asten 18-12-1747
2 Maria Asten 03-11-1689 Kind Asten ±1689
3 Johannes Asten 03-11-1689 Kind Asten ±1689
4 Maria Asten 28-10-1693 Asten 08-11-1716
Paulus Geven
Asten 25-12-1775

zie Voormalig huis F322
en ook Emmastraat 6

5 Angela Asten 24-01-1698 Asten 26-11-1719
Antonius Nicolaas Verhees
Asten 29-04-1731
Antonius Jacob Cuijpers
Asten 25-10-1780 zie Emmastraat 6,
Voormalig huis F179
en ook Voormalig huis F319

Helena Fransen is op 14-04-1699 te Asten overleden en Peter Jan Baltus is op 09-11-1704 te Asten hertrouwd met Elisabeth Jan Peters Verhindert, geboren te Asten op 03-11-1660 als dochter van Jan Peters Verhindert en Maria Jan Canters (zie Voormalig huis G506) en weduwe van Dirck Hendrick Jacob Bogaerts. Voor zijn tweede huwelijk worden huwelijkse voorwaarden opgemaakt:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 181 verso; 06-11-1704:
Peeter Jan Baltus getrouwd geweest met Heylke Fransen, bruidegom ter eenre en Elisabet Jan Peters weduwe van Hendrick Jacob Bogaerts geassisteerd met Frans Doensen, haar zwager bruid ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden onder andere: Zij brengen alle goederen die zij hebben en bezitten. Na overlijden van een van hen gaan de goederen weer naar de zijde vanwaar ze gekomen zijn. De goederen die staande dit huwelijk worden verkregen, komen na het overlijden van een van hen of van beiden half en half aan de erven. Inventaris van de goederen van de bruidegom onder andere huis, hof, land en groes de Nachtegael 40 lopense, 1 bruin hengstveulen, 6 melkkoeien, 5 lege beesten, 1 varken, 2 bedden met toebehoren, ketels, emmers, potten en pannen, 1 trog, 1 tafel, 5 stoelen, 1 hoge kar, 1 ploeg en 1 eg. Inventaris van de goederen van de bruid onder andere een bed met toebehoren en 3 paar slaaplakens, 1 kist, ƒ 800,- uitstaande aan diverse personen, ¼e deel in huis, aangelag, land en groes aan de Beersdonck, te Vlierden. Het overig ¾e deel is van Heer Franciscus van de Cruys. Met dien verstande dat uit deze goederen de onkosten betaald moeten worden terzake van het proces voor de Raad van Brabant.

Zijn zus Anna Jan Baltus is geboren te Asten rond 1654 en op 29-11-1682 te Asten getrouwd met Theodorus Antony Cuijpers, geboren rond 1655. Theodorus Antony Cuijpers is op 05-06-1687 te Ostade bij Asten overleden en Anna Jan Baltus is op 29-02-1688 te Asten hertrouwd met Lambertus Willems, geboren te Asten op 08-03-1660 als zoon van Willem Janssen en Jenneke Willems:

Conjuncti sunt matrimonio Theodorus Antonij Cuijpers et Anna Jois Baltis; testes Antonius Antonij Cuijpers et Petrus Jois Baltis.

In huwelijkse echt gebonden Theodorus Antonij Cuijpers en Anna Jan Baltis; getuigen Antonius Antonij Cuijpers en Petrus Jan Baltis.

02

De gezinnen van Anna Jan Baltus is met Theodorus Antony Cuijpers en met Lambertus Willems:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 05-10-1683 Asten 22-07-1715
Petrus Jan Hoefnagels
Asten 06-10-1727
2 Johanna Asten 07-03-1686 Asten 13-05-1708
Johannes Paulus Cremers
Asten 16-02-1748
3 Theodorus* Asten 19-01-1689 Asten 29-04-1714
Mary Jansen
Asten 31-08-1725
4 Wilhelma* Asten 23-11-1692 Asten 12-02-1719
Henricus Paulus Bernaerts
5 Franciscus* Asten 19-12-1696

* kinderen uit het tweede huwelijk met de naam Lamberts

Lambert Willems is partij in een onenigheid over een stuk akkerland:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 17 verso; 06-09-1692:
Lambert Willems, 30 jaar, verklaart ter instantie van Dirck Jacob Coppens dat een seecker stuk akkerland ontrent de Nachtegael oft Ostaden aan hem, comparant, door Hendrick Gijsberts van den Bleeck was verkocht voor ƒ 12,-. En dat dit nog van hem, comparant, was toen Dirck Coppens, requirant, op het land de paal, in aanwezigheid van zijn, comparants, vrouw had gezocht en hierbij enige aarde omgespit dat van den Bleeck in dien tijd niets meer met de akker van doen had. Comparant verklaart verder dat door het graven van Coppens geen enkele schade aan zijn land is toegebracht. Comparant heeft naderhant het stuk land weer teruggegeven aan Hendrick van den Bleeck.

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 18 verso; 09-09-1692:
Wij, schepenen van Asten, verklaren dat wij op 14-04-1692 ons vervoegt hebben op een seecker stuk teullland gelegen ontrent de Nachtegael alwaar wij in het bijwezen van Hendrick van Winteroy, drossard, beleydinge hebben gedaan, op het zelfde moment en ter instantie van Hendrick van den Bleeck. Waarbij Hendrick van den Bleeck was zeggende, in substantie, tegen Lammert Willems: "Ben ick niet eygenaer vant voorschrevene stuck teulandt ende ghij niet als gebruycker?". Op welke woorden Lambert Willems antwoordde: "Jae, ick ben gebruycker ende ghij Hendrick van den Bleeck als eygenaer".

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 27; 14-01-1693:
Wij, schepenen van Asten, verklaren ter instantie van Hendrick van Winteroy, drossard, dat wij op 14 april 1692 zijn geweest ten huize van Hendrick Gijsberts van den Bleeck, dit op verzoek van van den Bleeck betreffende een stuk land ontrent de Nachtegael waarover van den Bleeck zich beklaagt heeft, terzake van enige opgravingen door Dirck Jacob Coppens gedaan ter opzoeking van een paal in de voorschreven akker. Van den Bleeck heeft hierbij deze of dergelijke woorden gesproken: "Sie, drossaerdt ten can U Edele niet schillen, ick hebbe aen U Edele Dirck Jacob Coppens aengeclaeght en hebt ghij hem niet, ghij hebt mij". Wij hebben deze woorden door van den Bleeck, zo horen zien spreken.

Anna Jan Baltus is op 18-09-1702 te Asten overleden en Lambert Willems hertrouwt op 29-04-1703 te Asten met Johanna Claessen Wilbords. Lambert Willems is op 10-11-1709 te Asten overleden. Kort voor zijn overlijden wordt de erfenis van Anna Jan Baltus verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 91; 27-03-1708:
Lambert Willems getrouwd geweest met Anneke Jan Baltus, weduwe van Dirck Antony Cuypers, Jan Paulus Cremers man van Jenneke, dogter van Dirck Antony Cuypers, Antony Antonissen Cuypers en Peeter Jan Baltus als momboiren over Heylke, dogter van Dirck Antony Cuypers. Zij delen de nagelaten goederen van wijlen Dirck Antonissen Cuypers en Anneke voorschreven:
1e lot krijgt Lambert Willems huis, hof, aangelag en schop te Ostaden 5 copse waar hij nu woont, ene zijde de gemeente, andere zijde de weg.

Na het overlijden van Lambert Willems staat zoon Theodorus (Dirck) Lamberts bij de verpondingen van 1713 als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 4:
Dirck Lamberts.
Aan Paulus Hendricx.
Van Jan Willems op Heusden. In de bede ƒ 2-4-8.

Theodorus Lamberts is geboren te Asten op 19-01-1689 en op 29-04-1714 te Asten getrouwd met Mary Jansen, geboren te Asten rond 1690:

03

Het gezin van Theodorus Lamberts en Mary Jansen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 26-07-1715 Kind Asten ±1715
2 Johanna Maria Asten 22-10-1721 Ongehuwd Asten ±1765
3 Lambertus Asten 28-10-1722 Kind Asten ±1722
4 Lambertus Asten 05-05-1724 Someren 23-11-1760
Henrica Johannes Aerts
Someren 02-10-1808
5 Johanna Asten 10-06-1727 Asten 08-06-1766
Antonius Petri van Bree
Asten ±1775

Theodorus Lamberts overlijdt te Asten op 31-08-1725 en bij de verpondingen en in het huizenquohier wordt Mary Jansen als weduwe van Dirk Lamberts als eigenaar en bewoner genoemd. Na haar overlijden te Asten op 06-02-1740 staat het huis op naam van de kinderen en wordt het beschouwd als vervallen en staat enige tijd leeg:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 10 verso:
Weduwe Dirck Lamberts.
Huijs, hoff en aangelagh ½ lopense. In de bede ƒ 2-4-8.

Jaar Eigenaar nummer 10 Oostaden Bewoners nummer 10 Oostaden
1736 weduwe Dirk Lamberts weduwe Dirk Lamberts
1741 kinderen Dirk Lamberts ledig
1746 kinderen Dirk Lamberts vervallen
1751 kinderen Dirk Lambers kinderen Dirk Lambers
1756 kinderen Dirk Lambers kinderen Dirk Lambers
1761 kinderen Dirk Lambers kinderen Dirk Lambers

In 1764 verkoopt Anna Maria Dirk Lamberts haar kindsdeel:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 149; 20-08-1764:
Anna Maria Dirk Lamberts verkoopt aan Lambert en Jenneke Dirk Lamberts, haar broer en zuster, e deel onverdeeld in een huis, hof en aangelag te Ostaden 2 lopense. Verkoopster zal gedurende haar verdere leven worden onderhouden in kost en drank alsmede een behoorlijke begrafenis krijgen.

Jaar Eigenaar nummer 10 Oostaden Bewoners nummer 10 Oostaden
1766 Lambert en Jenneke Dirk Lamberts Antoni van Bree
1771 Lambert en Jenneke Dirk Lamberts Antoni van Bree

In 1772 verkoopt Lambert Dirk Lamberts zijn erfdeel aan zijn zwager Antonie van Bree:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 199; 15-05-1772:
Lambert Dirk Lamberts, te Someren, verkoopt aan Antoni van Bree de onverdeelde helft in huis, hof en aangelag ½ lopense naast de gemeente; land de Hennekras ½ lopense naast Mattijs Muyen en Antoni Kuypers; Kruysacker 1 lopense naast Hendrik Verberne en Antony Kuypers; Heyacker 1 lopense naast Hendrik Verberne; land de Beckers 1 lopense naast weduwe Steven Jansen en Hendrik Verberne; de Meulenacker 1 lopense naast Mevrouw Cotshausen en Antony Kuypers; Heydriksveltje 2 lopense naast Hendrik Verberne, andere zijde Antoni Fransen; den Hoogendries 1½ lopense; naast Peter Lomans en Peter Berkers; land / groes de Drieskes 1 lopense, naast Hendrik Paulus Verberne. Koopsom ƒ 150,-.

Johanna (Jenneke) Dirks Lamberts Verheyen is geboren te Asten op 10-06-1727 en op 08-06-1766 te Asten getrouwd met Antoni Petri van Bree, geboren te Asten op 09-08-1734 als zoon van Petrus Jooste van Brey en Agnetis Jacob Colen (zie Voormalig huis F224). Na het overlijden van Johanna (Jenneke) Dirks Lamberts Verheyen te Asten op 25-12-1783 is Antoni Petri van Bree op 17-10-1784 te Asten hertrouwd met Petronella Reynders Peeters, geboren te Asten op 13-05-1758 als dochter van Renerus Petri Duysten en Judoca Pauli van den Berg:

04

De gezinnen van en Antoni Petri van Bree met Johanna (Jenneke) Dirks Lamberts Verheyen en met Petronella Reynders:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Theodorus* Asten 10-02-1768 Ongehuwd Asten 11-06-1791
2 Johannes Asten 25-09-1785 Ongehuwd Asten 23-02-1854
3 Francisca Asten 02-08-1787 Ongehuwd Asten 16-04-1815
4 Petrus Asten 11-01-1789 Kind Asten 17-01-1789
5 Agnes Asten 25-04-1790 Deurne 17-05-1835
Pieter Lint
Deurne 09-02-1860 Liessel
6 Henrica Asten 23-04-1792 Kind Asten 12-08-1794
7 Petronella Asten 29-10-1794 Ongehuwd Asten 26-11-1883 Dorp

* kind uit het eerste huwelijk

Voor zijn tweede huwelijk moet Antoni Peters van Bree nog een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 202 verso; 02-10-1784:
Staat en inventaris opgemaakt door Antoni Peters van Bree, op Ostaden weduwnaar van Jenneke Dirk Verheyen ten behoeve van Dirk, zijn zoon. Hij wil hertrouwen met Peternella Reynders, jonge dochter. Onroerende goederen: Aangekocht de dato 15-05-1772 huis, hof en aangelag ½ lopense, ene zijde de gemeente; land de Hennekras ½ lopense; den Kruysacker 1 lopense; den Heyacker 1 lopense; land de Beckers 1 lopense; den Meulenacker 1 lopense; groes Heydriksveltje 2 lopense; den Hoogendries 1½ lopense; land / groes de Drieskes 1 lopense; een huisplaats met aangelag 3 copse.
Roerende goederen: Zes stoelen, een kist, een bed met toebehoren, acht lakens, 14 tinnen lepels, een tinnen trekpot, diverse ketels, zowel koper als ijzer, een pan, een kuip, een pot, vuurgerei, een lantaarn, divers klein landbouwgereedschap, een hoge en een lage kar, ploeg en eg, een trekos, twee melkbeesten, een varken.

Antoni Peters van Bree, weduwnaar Jenneke Dirk Verheyen bruidegom ter eenre en Peternel Reynders jonge dochter geassisteerd met haar vader, Reynder Cornelissen bruid ter andere zijde. Zij maken huwelijksvoorwaarden.
De bruidegom brengt alle goederen in die hij bezit. De bruid brengt ƒ 200,- in. Indien de bruid voor de bruidegom komt te overlijden, zonder kind(eren) na te laten dan zal haar man de gehele boedel blijven bezitten en erven. Hij zal echter aan de naaste vrienden van de vrouw uitkeren de helft van hetgeen zij ingebracht heeft.
Indien de man voor de vrouw komt te overlijden, ook zonder kind(eren) uit dit huwelijk na te laten dan zal de vrouw in de boedel blijven zitten en erven hetgeen hij na laat echter de helft uitkeren aan zijn zoon. Kind(eren) uit dit huwelijk zullen een zijn met het voorkind.

In de bewoningslijst van het huis over de periode 1776-1803 staat Antonie van Bree als eigenaar en bewoner genoemd:

Jaar Eigenaar nummer 10 Oostaden Bewoners nummer 10 Oostaden
1776 Antoni van Bree Antoni van Bree
1798 Antonij van Bree Antonij van Bree
1803 Antonij van Bree Antonij van Bree

Antoni Petri van Bree is te Asten op 13-10-1808 overleden en bij de verpondingen van 1810 en het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat Petronella Reynders als weduwe van Antoni van Bree als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ostaden folio 11 verso:
Petronella Rijnder Peters weduwe van en 4 kinderen.
Jan, Francijna, Agenees en Petronella 13-10-1808.
Antoni van Bree en zijn zoon overleden 1791.
Nummer 10 Huijs, hof en aangelag 2 lopense.

Kadaster F230; 1811-1832:
Huis en erf, groot 02 roede 87 el, Oostade, klassen 9.
Eigenaar: Weduwe van Antonie van Bree.

05

06

Petronella Reijnders is op 18-08-1842 te Asten overleden en na haar overlijden en dat van haar ongetrouwde zoon Johannes in 1854 is het huis verpacht aan Joannes Bouwmans, geboren te Asten op 03-05-1816 als zoon van Jan Bouwmans en Catharina van Beek. Hij is 25-02-1848 te Asten getrouwd met Maria Swijnkels, geboren te Maashees op 15-04-1824 als dochter van Hendrik Swijnkels en Ida Joosten. Maria Swinkels is op 01-05-1859 te Asten overleden en Joannes Bouwmans bewoont in de periode 1859-1879 het huis met huizingnummer B16 en vanaf 1869 nummer B19:

06a

Johannes Bouwmans verhuist in 1869 naar het Dorp en het huis wordt daarna verpacht aan Willem Coolen, geboren te Asten op 15-09-1824 als zoon van Johannes Willems Coolen en Hendrina Coolen. Hij is op 29-05-1865 te Asten getrouwd met Hendrica de Smit, geboren te Asten op 28-02-1839 als dochter van Pieter Willem Smits en Maria Smits.

Zij verhuizen in 1879 naar Heusden en het huis wordt daarna verkocht aan Hendrik Verhees, die het huis is 1882 herbouwd en er vanuit Ostade 21 in gaat wonen (zie Voormalig huis F182). Hendrik Verhees en zijn vrouw Petronella Verhees komen vanuit Ostade 21 (zie Voormalig huis F182) in dit huis wonen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met huizingnummer B3b:

07

Ook over de periode 1890-1900, 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer B4, B4, B3 en B3 en ook bekend staand als Ostade 16:

08

Petronella Verhees is te Asten op 01-02-1933 overleden en haar echtgenoot Hendrik Verhees is te Asten op 13-07-1933 overleden. Hun zoon Marinus Verhees, geboren te Asten op 13-11-1886 heeft het huis overgenomen. Hij is op 17-02-1911 te Asten getrouwd met Johanna Verhees, geboren te Someren op 28-05-1889 als dochter van Antonie Verhees en Mathia Verhees. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1930-1938 wonen zij met hun gezin in het huis op Ostade 16:

09

In 1934 breekt er nog brand uit in de stallen van Marinus Verhees, aldus bericht de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-04-1934:

09a

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-02-1941 verkoopt of ruilt Marinus Verhees een wagen en in het Peelbelang van 24-02-1945 geeft hij zijn hond als vermist op:

10 11

Johanna Verhees is op 03-11-1949 te Asten overleden en Marinus Verhees is op 09-09-1964 te Helmond overleden.

12 13

Hieronder met streetview de huidige uit 1925 daterende boerderij op de Slotweg 4:

14

Overzicht bewoners

Hoeve op Oostaden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1651 Jan Baltus Philips ±1620
1679 Peter Jan Baltus Asten ±1649 Aelbert Jan Loomans Asten 23-11-1651
1691 Peter Jan Baltus Asten ±1649 Dirck Jan Duysen Asten ±1635
1713 Dirck Lamberts Asten 19-01-1689 Dirck Lamberts Asten 19-01-1689
Oostaden huis 10
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Dirk Lamberts Asten ±1690 weduwe Dirk Lamberts Asten ±1690
1741 kinderen Dirk Lamberts Asten 05-05-1724 ledig
1746 kinderen Dirk Lamberts Asten 05-05-1724 vervallen
1751 kinderen Dirk Lambers Asten 05-05-1724 kinderen Dirk Lambers Asten 05-05-1724
1756 kinderen Dirk Lambers Asten 05-05-1724 kinderen Dirk Lambers Asten 05-05-1724
1761 kinderen Dirk Lambers Asten 05-05-1724 kinderen Dirk Lambers Asten 05-05-1724
1766 Lambert en Jenneke Dirk Lamberts Asten 05-05-1724 Antoni van Bree Asten 09-08-1734
1771 Lambert en Jenneke Dirk Lamberts Asten 05-05-1724 Antoni van Bree Asten 09-08-1734
1776 Antoni van Bree Asten 09-08-1734 Antoni van Bree Asten 09-08-1734
1798 Antonij van Bree Asten 09-08-1734 Antonij van Bree Asten 09-08-1734
1803 Antonij van Bree Asten 09-08-1734 Antonij van Bree Asten 09-08-1734
Kadasternummer F230
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F230 1832 Petronella Reynders Asten 13-05-1758 weduwe van Bree
Ostade 16
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1842 Petronella Reynders Asten 13-05-1758 weduwe van Bree 18-08-1842
1842-1854 Johannes van Bree Asten 25-09-1785 ongehuwd 23-02-1854
1855-1859 Joannes Bouwmans Asten 03-05-1816 Maria Swijnkels Maashees 15-04-1824 01-05-1859
B16 1859-1869 Joannes Bouwmans Asten 03-05-1816 naar Dorp
B19 1869-1879 Willem Coolen Asten 15-09-1824 Hendrica de Smit Asten 28-02-1839 naar Heusden
B3a 1882-1890 Hendrikus Verhees Someren 11-11-1853 Petronella Verhees Someren 06-04-1844 uit B18
B4 1890-1900 Hendrikus Verhees Someren 11-11-1853 Petronella Verhees Someren 06-04-1844
B4 1900-1910 Hendrikus Verhees Someren 11-11-1853 Petronella Verhees Someren 06-04-1844
B3 1910-1920 Hendrikus Verhees Someren 11-11-1853 Petronella Verhees Someren 06-04-1844
B3 1920-1930 Hendrikus Verhees Someren 11-11-1853 Petronella Verhees Someren 06-04-1844
16 1930-1938 Marinus Verhees Asten 13-11-1886 Johanna Verhees Someren 28-05-1889

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Martien van Helmond

Laatst bijgewerkt op 17 september 2022, 11:49:03

XS
SM
MD
LG
XL
Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 19 tot 21 uur
(0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl
Het archeologiehuis is na afspraak open voor bezoekers
Bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com
Printen