logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F171

Floris de Merode verkoopt een huis van Jan Anthonis Mennen (zie Voormalig huis F179) door aan Henrick Bernaerts op Ostaden:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 99; 24-04-1640:
Jan Anthonis Mennen man van Cathalijn weduwe van Philips Goossens verkoopt aan Floris de Merode, Heer van Asten huis, hof en aangelegen landerijen gemeynlijck genaempt den Berckenbosch bij Ostaden.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 99; 24-04-1640:
Floris de Merode verkoopt aan Henrick Bernaerts een huis, hof en landerijen te Ostaden den Berckenbosch.

Henrick Bernaerts is geboren rond 1615 en rond 1642 te Asten getrouwd met Petronella Fransen en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Paulus Asten 17-10-1643 Asten 03-02-1692
Johanna Hendricx
Asten 22-11-1720 zie ook Voormalig huis F162
2 Lucia Asten 06-05-1646 Asten 02-02-1687
Antonius Peeters
Asten 31-08-1696
3 Johannes Asten 05-09-1648 Asten 31-10-1677
Aleidis Johannis Baltis
Asten 21-11-1699 zie Voormalig huis F162
en Voormalig huis G618
4 Anna Asten 19-06-1651

Bij de verpondingen van 1688 is Hendrick Bernaerts eigenaar van het huis:

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 1:
Hendrick Bernaerts.

Henrick Bernaerts is op 24-06-1698 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1709 staat het huis op naam van zijn zoon Paulus:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 1:
Paulus Hendericx.

Paulus Hendricx Verberne is geboren te Asten op 17-10-1643 en op 03-02-1692 te Asten getrouwd met Johanna Hendricx, geboren te Asten rond 1650:

Conjuncti sunt matrimonio Paulus Hendrix et Joanna Hendrix; testes Joannes Willems et Marcellus Hendrix.

In huwelijkse echt gebonden Paulus Hendrix en Joanna Hendrix; getuigen Joannes Willems en Marcellus Hendrix.

01

Het gezin van Paulus Hendricx Verberne is en Johanna Hendricx:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrick Asten 01-12-1692 Asten 10-02-1719
Willemijn Dirk Lambers
Asten 31-03-1781 zie ook Voormalig huis F162
2 Petrus Asten 28-12-1695

Johanna Hendrix is rond 1700 overleden en bij de verpondingen van 1713 wordt Paulus Hendrick Bernaerts als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 1 verso:
13-01-1736 Hendrick Paulus
Paulus Henderick Bernaerts
Dirck Somers In bede ƒ 3-0-14

Paulus Hendricx Verberne is op 22-11-1721 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 staat zijn zoon Hendrick Paulus Verberne als eigenaar:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 4:
Hendrik Paulus Verberne
Huijs, hoff en aangelagh 1½ lopense. In bede ƒ 3-0-14

Het gezin van Hendrick Paulus Verberne is elders beschreven (zie Voormalig huis F162) en hij is over de periode 1736-1776 eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 2 Oostaden Bewoners nummer 2 Oostaden
1736 Hendrik Paulus Hendrik Paulus
1741 Hendrik Paulus Hendrik Paulus
1746 Hendrik Paulus Hendrik Paulus
1751 Hendrik Paulus Hendrik Paulus
1756 Hendrik Paulus Hendrik Paulus
1761 Hendrik Paulus Verberne Hendrik Paulus Verberne
1766 Hendrik Paulus Verberne Hendrik Paulus Verberne
1771 Hendrik Paulus Verberne Hendrik Paulus Verberne
1776 Hendrik Paulus Verberne Hendrik Paulus Verberne

Na het overlijden van Hendrick Paulus Verberne op 31-03-1781 te Asten wordt bij de verdeling van de goederen Maria Verberne eigenaar van het huis:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 56 verso; 28-02-1782:
Peter, Paulus, Antoni Verberne en Maria Verberne weduwe van Antoni Amijs, Willem van de Sande, te Deurne als momboir over Jan, Catarina, Maria en Willemyn, kinderen van Elisabet Verberne en Jan van der Sanden, beiden overleden, Jan Vreynsen weduwnaar van Jenneke Verberne namens zijn twee kinderen, Goortje en Elisabet. De vier eerste comparanten dus kinderen en de volgende zes kindskinderen en erfgenamen van Hendrik Paulus Verberne en Willemyn Dirk Lambers, beiden overleden en gewoond hebbende op Ostaden. Zij verdelen de nagelaten goederen. 3e lot krijgt Maria Verberne weduwe van Antoni Amijs huis, stal, hof en helft van het aangelag geheel groot 1½ lopense.

Anna Maria Hendriks Verberne is geboren te Asten op 26-08-1725 als dochter van Hendrik Paulus Verberne en Willemijn Dirk Lambers (zie Voormalig huis F162). Zij is op 18-02-1759 te Asten getrouwd met Antonie Peter Amijs, geboren te Vlierden op 10-09-1735 als zoon van Petrus Ameys en Margarita Toni Smits:

02

Het gezin van Anna Maria Hendriks Verberne en Antonie Peter Amijs:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Lambertus Deurne 15-06-1760 Ongehuwd Asten 05-07-1832
2 Margarita Asten 22-12-1761 Asten 05-02-1804
Henricus Peter Neervens
Asten 25-02-1807
3 Helena Asten 31-10-1763 Nuenen 30-01-1803
Joannes Cuyten
Nuenen 16-11-1814
4 Johanna Maria Asten 11-07-1765 Asten 01-02-1807
Mathijs Jan Manders
Asten 24-02-1848 zie ook Voormalig huis C790
5 Anna Asten 12-12-1767 Kind Asten ±1767

Antonie Peter Amijs is op 07-10-1779 te Asten overleden en Anna Maria Hendriks Verberne is te Asten op 12-03-1787 overleden. In het archief zien we dat zoon Lambert zijn erfdeel verkoopt aan zijn zussen:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 76; 29-11-1802:
Lambert Amijs verkoopt aan Margareta, Helena en Maria Amijs, zijn zusters, ⅓e deel in huis, hof en aangelag, groot 24 lopense.

In het huizenquohier over de periode 1781-1803, bij de verpondingen van 1810 en bij het kadaster over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van de kinderen Antonij Amijs:

Jaar Eigenaar nummer 2 Oostaden Bewoners nummer 2 Oostaden
1781 kinderen Antoni Amijs kinderen Antoni Amijs
1798 kinderen Antoni Amijs kinderen Antoni Amijs
1803 kinderen Antonij Amijs kinderen Antonij Amijs

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ostaden folio 4:
Lambert, Margrieta, Helena en Jennemaria kinderen bij versterf 1787.
Maria Verberne weduwe Antoni Amijs bij deling 28-02-1782.
Huijs en stallinge met den hof en aangelag ¾ lopense.

Kadaster 1811-1832; F171:
Huis en erf, groot 04 roede 08 el, Oostade, klassen 8.
Eigenaar: Kinderen van Antonie Amijs.

03

04

De langstlevende van het gezin Amijs is Johanna Amijs, geboren te Asten op 11-07-1765 en te Asten op 01-02-1807 getrouwd met Mathijs Jan Manders, geboren op 23-01-1766 te Deurne als zoon van Joannes Petri Manders en Anna Antony van de Berkmortel. Mathijs Jan Manders is op 28-12-1829 te Asten overleden en Johanna Amijs is op 24-02-1848 te Asten overleden. Hun dochter Johanna Manders, geboren te Asten op 09-01-1812 is de langstlevende (zie Voormalig huis G618). Het huis is waarschijnlijk een schuur geworden in het bezit van Martinus Stevens (zie Ostaderstraat 23) aangezien haar dochter Johanna Manders in 1859 elders in Ostade (zie Voormalig huis F1661) woont en het huis op hetzelfde perceel staat als dat van Stevens in een bijgewerkte kadasterkaart.

Overzicht bewoners

Hoeve op Oostaden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1640 Henrick Bernaerts ±1615 Henrick Bernaerts ±1615
1709 Paulus Hendricx Asten 17-10-1643 Paulus Hendricx Asten 17-10-1643
1725 Hendrick Paulus Asten 01-12-1692 Hendrick Paulus Asten 01-12-1692
Oostaden huis 2
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Hendrik Paulus Asten 01-12-1692 Hendrik Paulus Asten 01-12-1692
1741 Hendrik Paulus Asten 01-12-1692 Hendrik Paulus Asten 01-12-1692
1746 Hendrik Paulus Asten 01-12-1692 Hendrik Paulus Asten 01-12-1692
1751 Hendrik Paulus Asten 01-12-1692 Hendrik Paulus Asten 01-12-1692
1756 Hendrik Paulus Asten 01-12-1692 Hendrik Paulus Asten 01-12-1692
1761 Hendrik Paulus Verberne Asten 01-12-1692 Hendrik Paulus Verberne Asten 01-12-1692
1766 Hendrik Paulus Verberne Asten 01-12-1692 Hendrik Paulus Verberne Asten 01-12-1692
1771 Hendrik Paulus Verberne Asten 01-12-1692 Hendrik Paulus Verberne Asten 01-12-1692
1776 Hendrik Paulus Verberne Asten 01-12-1692 Hendrik Paulus Verberne Asten 01-12-1692
1781 kinderen Antoni Amijs Asten 11-07-1765 kinderen Antoni Amijs Asten 11-07-1765
1798 kinderen Antoni Amijs Asten 11-07-1765 kinderen Antoni Amijs Asten 11-07-1765
1803 kinderen Antonij Amijs Asten 11-07-1765 kinderen Antonij Amijs Asten 11-07-1765
Kadasternummer F171
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F171 1832 Johanna Amijs Asten 11-07-1765 weduwe Manders
Ostade
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1829 Mathijs Jan Manders Deurne 23-01-1766 Johanna Amijs Asten 11-07-1765 28-12-1829
1829-1848 Johanna Amijs Asten 11-07-1765 weduwe Manders 24-02-1848
1848-1859 Hendrik Michiels Someren 16-12-1815 Johanna Manders Asten 09-01-1812 naar B17

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Martien van Helmond

Laatst bijgewerkt op 12 oktober 2023, 18:45:00

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen