logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F182

Rond 1785 is een nieuw huis gebouwd dat bewoond wordt door nazaten van Laurens Jelis Laurenssen, geboren te Asten op 22-01-1722 als zoon van Egidius Vrijnsse en Maria Marcelis (zie Bergdijk 36). Hij is te Asten op 14-05-1747 getrouwd met Joanna Maria Joannis Claus, geboren te Asten op 01-07-1721 als dochter van Johannes Aerts Claus en Catharina Philipse van Heusden (zie ook Voormalig huis E509):

01

Het gezin van Laurens Jelis Laurenssen en Joanna Maria Joannis Claus:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 16-02-1748 Asten 06-02-1780
Eijmert Mathijs Bollen
Asten 04-10-1828 zie Voordeldonk 91
2 Petronella Asten 06-02-1750 Ongehuwd Asten 18-08-1832
3 Egidius Asten 21-11-1752
4 Catharina Asten 26-11-1753 Kind Asten ±1753
5 Catharina Asten 11-02-1756 Asten 15-02-1784
Johannes Jansen van Dijk
Asten 03-05-1831 zie Voormalig huis C436
6 Johannes Asten 05-03-1759 Asten 21-11-1790
Henrica Antony Leenen
Asten 21-03-1825
7 Henrica Asten 06-07-1762 Asten 05-02-1804
Johannes Petri Sleegers
Asten 30-03-1837 zie Voormalig huis C1171
8 Ida Asten 18-10-1765 Asten 10-02-1793
Peter Dirk Peeter Martens
Asten 02-11-1840 zie Achterbos 6

Laurens Jelis Laurenssen woonde op Voordeldonk (zie Achterbos 6) en is op 30-07-1785 te Asten overleden. In de bewoningslijst over de periode 1781-1803 is Joanna Maria Joannis Claus als weduwe de eigenaar van het huis en Jan Laurens Jelisse de bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 9c Oostaden Bewoners nummer 9c Oostaden
1781 nieuw huijs
1798 weduwe en kinderen Laurens Jelissen Jan Laurens Jelisse
1803 Jan Laurens Jelisse Jan Laurens Jelisse

Joanna Maria Joannis Claus is als Jen Frens Jillissen op 20-02-1799 te Asten overleden en rechts haar begraafakte.

 

Daarna wordt de erfenis verdeeld, waarbij het huis op Ostaden in handen komt van Johannes (Jan) Laurens Jelisse:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 168 verso; 07-05-1800:
Jan van Dijk getrouwd met Catharina Laurens Jelisse, Maria Laurens Jelisse weduwe Eymert Bollen, Petronella Laurens Jelisse, Hendrina Laurens Jelisse, Jan Laurens Jelisse, Pieter Dirk Martens getrouwd met Ida Laurens Jelisse. Zij verdelen de vaste goederen:
1e lot krijgt Jan van Dijk het nieuwe huis waarin de ontvanger van dit lot woont; de helft van den Agterbosch 14 lopense, 4 roede, ene zijde Francis Deenen; 3½ lopense van het Aangelag geheel 6 lopense, 9 roede naast Willem Roymans; land / groes de Stelt 2 lopense, 26 roede naast Francis Deenen; de helft van Langenakker geheel 6 lopense, 20 roede; land lange Seylen 3 lopense, 26 roede; land voorste Seylen 2 lopense, 6 roede; land bij de Leysdonk 3 lopense, 48 roede; 3 cops van den Pootbeemd geheel 18 lopense, 43 roede naast de weduwe Willem Colen; hei / groes het Hijtveld of de Del samen 5 lopense, 19 roede; 7 lopense, 3 copse van het Schaapsveld geheel 12 lopense, 20 roede; de helft van den Dries geheel 3 lopense, 44 roede naast Francis Deenen; groes Heynesvelt 1 lopense, 42 roede. Dit lot zal uitkeren aan het 4e lot ƒ 400,-.
2e lot krijgt Maria Laurens Jelisse 2 lopense groes van den Pootbeemd aan de Agterbosch, geheel 18 lopense, 43 roede naast Pieter Kanters; ƒ 400,- te ontvangen van het 5e lot.
3e lot krijgt Petronella Laurens Jelisse ƒ 400,- te ontvangen van het 6e lot.
4e lot krijgt Hendrina Laurens Jelisse ƒ 400,- te ontvangen van het 1e lot.
5e lot krijgt Jan Laurens Jelisse huis en hof te Ostaden 1 lopense; groes het weyd Hooyveld 3½ lopense; land den Duytsenkamp 4 lopense; land den Hoppekamp 1 lopense; land den Duytsenkamp 4 lopense; groes het voorste Weyveld 4 lopense; groes den Aa-beemt 2 lopense; land Harkhoebe 2 lopense; groes Christenvelt 6 lopense; land Duytsekamp 3 lopense; land de Beckers 1½ lopense; groes den Pastorybeemt 4 lopense, 46 roede. Dit lot zal uitkeren aan het 2e lot ƒ 400,-. Belast met: ƒ 25,- aan het Geestelijk Comptoir van Peelland.
6e lot krijgt Pieter Dirk Martens het oude huis aan den Agterbosch waarin hij woont; de helft van het Heytveld geheel 14 lopense, 4 roede naast de weduwe Wilbert Coolen; 2½ lopense land / groes van het Aangelag geheel 6 lopense, 9 roede naast de hei; de helft van de Stelt geheel 2 lopense, 26 roede naast Willem Roymans; land Langenakker 6 lopense, 20 roede, naast Willem Hoebergen; land korte Seylkens 2 lopense; land Langenakker 3 lopense, 49 roede; land de Kamp 3 lopense, 5 roede; land de Leysdonk 37 roede; 9 lopense, 3 copse van de Pootbeemd geheel 18 lopense, 43 roede naast Pieter Kanters; groes de Koeystraat 3 lopense, 46 roede; 4½ lopense van het Schaapsvelt geheel 12 lopense, 24 roede naast Francis Deenen; groes het Leegveld 2 lopense, 43 roede; de helft van den Dries geheel 3 lopense, 43 roede naast Francis Deenen. De ontvanger van dit lot zal uitkeren aan het 3e lot ƒ 400,-.
Belast met de cijns welke bevonden zal worden.

Johannes Laurens Jelisse erft van zijn schoonfamilie ook nog stukken land op andere plaatsen rond Voordeldonk binnen Asten:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 2 verso; 17-02-1806:
Hendrikus Leenen, Pieter Leenen, Allegonda Leenen, Jan Laurens Jelisse getrouwd met Hendrina Leenen, Dirk Leenen en Wilhelmus Verberne weduwnaar van Jennemaria Leenen voor hun onmondige kind Jan Leenen. Zij verdelen vaste goederen:
2e lot krijgt Jan Laurens Jelisse de helft van het Nieuwveld geheel 3 lopense, 30 roede; de helft van den Brand geheel 3 lopense, 42 roede; de helft van Houtakker geheel 29 roede; de helft van de Vorck geheel 1 lopense, 31 roede; de helft van Bosakker geheel 2 lopense, 37 roede; de helft van land bij 't Huys na aftrek van het Aangelag geheel 11 lopense, 37 roede; de helft van land in de Loverbosch geheel 43 roede; de helft van Hogendries geheel 9 lopense, 38 roede; de helft van het Drieske geheel 4 lopense, 6 roede; de helft van het Heytvelt geheel 2 lopense, 25 roede; de helft van den Brand geheel 2 lopense, 49 roede; de helft van de Weerte geheel 1 lopense, 6 roede; de helft van Houtakker gekomen van Peter Martens geheel 3 copse. Dit lot zal voldoen aan Dirk Leenen ƒ 575,- en ƒ 600,- aan Wilhelmus Verberne. Deze zijn reeds verrekend bij de deling der goederen.

In het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat dit huis op naam van Johannes Laurens Jelisse:

Kadaster 1811-1832; F182:
Huis en erf, groot 04 roede 59 el, Oostade, klassen 7.
Eigenaar: Jan Lourens Jelissen.

Hieronder de kadasterkaart met in de cirkel het huis en daaronder de bijbehorende kadastergegevens:

02

03

Johannes (Jan) Laurens Jelissen is geboren te Asten op 05-03-1759 en op 21-11-1790 te Asten getrouwd met Hendrina Antony Leenen, geboren te Asten op 01-03-1761 als dochter van Antonie Peter Leynen en Isabella Joannis Vervoordeldonk (zie Voormalig huis C763):

04

Het gezin van Johannes Laurens Jelissen en Hendrina Antony Leenen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Isabella Asten 07-11-1791 Asten 26-11-1815
Hendrik Loomans
Asten 27-01-1861 zie Voormalig huis G636
2 Laurentius Asten 20-03-1793 Ongehuwd Asten 29-10-1871 zie Koningsplein 10
3 Anna Maria Asten 09-03-1796 Ongehuwd Asten 18-01-1850 zie Koningsplein 10
4 Joanna Maria Asten 31-03-1798 Asten 09-02-1827
Ambrosius Bakens
Asten 20-03-1861 zie Voormalig huis G399
5 Johanna Maria Asten 28-10-1800 Ongehuwd Asten 03-12-1837
6 Antonia Asten 16-12-1803 Ongehuwd Asten 06-11-1888 zie Koningsplein 10
7 Antonius Asten 14-02-1807 Weert 17-06-1840
Gertruda Verstappen
Someren 05-03-1869 Beemdkant

Johannes (Jan) Laurens Jelissen is op 21-03-1825 te Asten overleden en Hendrina Antony Leenen is te Asten op 08-11-1844 overleden. Aangezien alle kinderen elders wonen is het huis verkocht.

Volgens de kadastrale legger is het huis rond 1850 gesplitst in een huis met kadasternummer F1463 en een stal met kadasternummer F1464, die later wordt afgebroken. Het huis is verkocht aan Hendrika Koolen, geboren te Asten op 25-02-1790 als dochter van Francis Coolen en Johanna van Moorsel. Zij is sinds 13-01-1859 weduwe van Jan Willem Koolen, geboren te Asten op 13-06-1785 als zoon van Willem Coolen en Antonetta Ketelaars (zie Voorste Heusden 53 en 55), met wie zij op 10-11-1820 te Asten getrouwd was. Zij woonden in Heusden en verhuurden het huis aan derden.

De bewoner is Johannes Strijbosch, geboren te Aalst op 06-03-1783 als zoon van Johannes Strijbosch en Elisabeth van den Hurk. Hij is op 28-11-1813 te Aalst getrouwd met Petronella Korsten, geboren op 27-12-1792 te Boekel als dochter van Antonie Korsten en Joanna Deckers. Johannes Strijbosch is op 09-03-1855 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 staat Petronella Korsten als weduwe wonend op huizingnummer B13:

05

Zoon Johannes Strijbosch, geboren te Tongelre op 07-12-1818, is van beroep wever en krijgt een eervolle vermelding voor een naadloos geweven hemd, zoals genoemd in de Noord-Brabanter van 25-08-1857.

 

Petronella Korsten verhuist in 1868 naar het dorp (zie Driehoekstraat 14) en is aldaar op 26-05-1885 te Asten overleden. In het huis komt wonen Johannes Bemelmans, geboren te Asten op 21-03-1813 als onwettige zoon van Catharina Beemelmans. Hij is rond 1840 getrouwd met Maria Theresia Berghs, geboren te Ruth (B) op 02-01-1816 als dochter van Gerardus Berghs en Cornelia Daemen. Eind 1866 verhuizen ze naar Someren, maar keren later weer terug in Asten (zie Schoolstraat 8). 

Het huis wordt daarna bewoond door Johannes Werts, geboren te Lierop op 15-11-1825 als zoon van Petrus Weerts en Johanna Maria van der Zanden. Hij is op 08-05-1851 te Asten getrouwd met Wilhelmina Marcus, geboren te Someren op 30-06-1830 als dochter van Johannes Baptist Marcus en Petronella Becx.

In 1878 verhuizen ze naar een nabijgelegen woning (zie Voormalig huis F1613) en woont Hubertus Bax, geboren te Luijksgestel op 11-06-1838 als zoon van Bartholomeus Bakx en Catharina Brans een jaar in het huis. Hij is op 08-02-1878 te Asten getrouwd met Petronella Dielissen, geboren te Asten op 07-05-1833 als dochter van Jelis Dielissen en Johanna Maria van Bussel (zie Voormalig huis E76).

Na hun vertrek in 1879 naar Someren, trekt Hendrikus Verhees, geboren te Someren op 11-11-1853 als zoon Hubertus Verhees en Anna Maria Heiligers, in het huis. Hij is op 13-02-1879 te Someren getrouwd met Petronella Verhees, geboren te Someren op 06-04-1844 als dochter van Andreas Verhees en Maria van den Bogaard. Ook in de periode 1879-1890 woont Hendrikus Verhees met zijn gezin nog korte tijd in het huis met dan huizingnummer B14 tot hun vertrek naar een nieuw huis (zie Slotweg 4).

08

Als eigenaar Hendrika Koolen op 22-05-1879 te Asten komt te overlijden, verkopen de erfgenamen het huis op Ostade en ook enkele daarbij gelegen bomen in de Provinciale Noordbrabatsche en 's Hertogenbossche courant van 04-10-1879 en 18-10-1879:

Volgens de kadastrale legger is het huis gekocht door Johanna Elisabeth Hoebergen, geboren te Asten op 15-11-1810 als dochter van Theodorus Hoebergen en Helena Cornelisse (zie Voormalig huis F178). Zij is sinds 15-07-1869 weduwe van Martinus Stevens, geboren te Asten op 11-01-1795 als zoon van Marcelis Stevens Jansen en Anna Antoni van Lierop (zie Ostaderstraat 23), met wie zij op 08-02-1834 te Asten getrouwd was.

Zij woonden elders op Ostade (zie Ostaderstraat 23) en verhuren het huis aan hun zoon Marcelis Stevens, geboren te Asten op 14-08-1849. Hij is op 27-04-1881 te Vlierden getrouwd met Johanna van den Boomen, geboren te Vlierden op 19-11-1852 als dochter van Martinus van den Boomen en Margaretha van Rooij. Marcelis Stevens is dus eerst pachter en later bij de scheiding en deling rond 1890 eigenaar van het huis met huizingnummer B14. Ook over de periodes 1890-1900 en 1900-1910 wonen zij op huizingnummer B15 en B14:

09

Hun zoon Francis Stevens, geboren te Asten op 03-10-1895, treedt in 1914 als broeder Servatius in bij het klooster de Liesbosch en werd op 25-12-1915 in Asten tot priester gewijd. Hij werkte daarna in Maastricht en de Limburger Koerier van 21-12-1940 maakt melding van zijn aanstaande zilveren priesterfeest, zoals linksonder te zien is. Daaronder staat in de Volkskrant van 04-01-1955 het op handen zijnde 40-jarige priesterfeest voor broeder Servatius. Francis Stevens is op 19-03-1978 te Asten overleden en rechtsonder het bidprentje bij zijn overlijden.

Ook over de periodes 1910-1920 en 1920-1930  woont het echtpaar Stevens-van den Boomen in het huis met huizingnummer B13 en dat laatste staat ook bekend als Ostade 21:

10

Johanna van den Boomen is op 11-03-1931 te Asten overleden en Marcelis Stevens viert volgens de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 13-02-1936 zijn diamanten feest als lid van de Heilige Familie:

10a

Marcelis Stevens woont over de periode 1930-1938 met een zoon en een dochter in het huis op Ostade 21:

11

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-03-1940 de verkoop van de boerderij van Marcelis Stevens:

12

Marcelis Stevens is op 27-01-1940 te Asten overleden en hieronder de bidprentjes bij zijn overlijden en dat van zijn vrouw Johanna van den Boomen:

13 14

De nieuwe eigenaar van het huis is Karel Douven, geboren te Asten op 04-04-1912 als zoon van Heinrich Douven en Geertruda Haazen (zie Voormalig huis E1290). Hij is op 19-04-1940 te Someren getrouwd met Jacoba Voets, geboren op 24-03-1909 te Someren als dochter van Gerardus Voets en Antonia van Bree. In het Peelbelang van 10-03-1945 de geboorte van dochter Henrietta:

15

Karel Douven is te Helmond op 12-10-1959 overleden en Jacoba Voets is op 06-12-2005 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

16

Overzicht bewoners

Oostaden huis 9c
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1776 nieuw huijs
1798 weduwe en kinderen Laurens Jelissen Asten 01-07-1721 Jan Laurens Jelisse Asten 05-03-1759
1803 Jan Laurens Jelisse Asten 05-03-1759 Jan Laurens Jelisse Asten 05-03-1759
Kadasternummer F182
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F182 1832 Hendrina Antony Leenen Asten 01-03-1761 weduwe Jelisse
Ostade 21
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1825 Johannes Laurens Jelisse Asten 05-03-1759 Hendrina Antony Leenen Asten 01-03-1761 21-03-1825
1825-1844 Hendrina Antony Leenen Asten 01-03-1761 weduwe Jelisse 08-11-1844
B13 1859-1869 Petronella Korsten Boekel 27-12-1792 weduwe Strijbosch naar Dorp
B15 1869-1879 Johannes Werts Lierop 15-11-1825 Wilhelmina Marcus Someren 30-06-1830 naar B14
B14 1879-1880 Hendrikus Verhees Someren 11-11-1853 Petronella Verhees Asten 06-04-1844 naar B3a
B14 1880-1890 Marcel Stevens Asten 14-08-1849 Johanna van den Boomen Vlierden 19-11-1852
B15 1890-1900 Marcel Stevens Asten 14-08-1849 Johanna van den Boomen Vlierden 19-11-1852
B14 1900-1910 Marcel Stevens Asten 14-08-1849 Johanna van den Boomen Vlierden 19-11-1852
B13 1910-1920 Marcel Stevens Asten 14-08-1849 Johanna van den Boomen Vlierden 19-11-1852
B13 1920-1930 Marcelis Stevens Asten 14-08-1849 Johanna van den Boomen Vlierden 19-11-1852 11-03-1931
21 1930-1938 Marcelis Stevens Asten 14-08-1849 met kinderen

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Martien van Helmond

Laatst bijgewerkt op 1 juni 2024, 11:52:13

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen