logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis F191

Een huis op Ostaden wordt doorverkocht aan Hendrick Aert Tielen:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 59 verso; 22-02-1681:
Gerardt Smits, schepen, te Vlodrop met procuratie van Maria weduwe van Jan Schoenmakers en haar onmondig kind Procuratie schepenen Vlodrop op 06-11-1680 verkoopt, samen met Dirck op 't Velt, te Rostaert, onder Vlodorp, ieder voor de helft aan Jacobus van de Cruys een huis, hof, hofstad en aangelag te Ostaden 6 lopense, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Aert Jan Tielen, andere einde erven Jan Baltus.

Verpondingen XIV-57; 06-01-1688 folio 3:
Jacob van de Cruijs, gebruiker Hendrick Canters.

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 103; 26-02-1710:
Hendrick Canters verkoopt aan Hendrick Aert Tielen hofstad en aangelag, land en groes te Ostaden 6 lopense in gebruik bij Jan Martens, ene zijde Marten Marcellus en de kinderen Joost Jan Tielen, andere zijde Aert Tielen, ene en andere einde de straat; land den Berckenbosch te Ostaden 1½ lopense, ene zijde Aert Tielen, andere zijde kinderen Michiel Coolen, ene einde de straat, andere einde de gemene Bergen.

Hendrick Aert Tielen is een zoon van Arnoldus Joannis (Aert) Tielen en Elisabeth Fransen (zie Voormalig huis F155) en bij de verpondingen van 1709 wordt hij als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 2:
Henderick Aert Tielen, van Henderick Canters. 13-12½ - 3-6-4.

In 1711 verdelen de broers Aert en Hendrick de goederen van hun ouders en komt dit huis in bezit van Aerts Aertsen Tielen:

Asten Rechterlijk Archief 112 folio 91 verso; 20-02-1711:
Aert Aertsen Tielen en Hendrick Aert Tielen. Beiden kinderen van Aert Tielen en Elisabet Fransen. Zij verdelen de nagelaten goederen. 1e lot gaat naar Aert het leegstaande huis, met hof en aangelag en dries aan Ostaden 3 lopense, ene zijde Frans Doensen.

Arnoldus Aert Tielen is geboren te Asten op 21-10-1666 als zoon van Arnoldus Joannis (Aert) Tielen en Elisabeth Fransen (zie Voormalig huis F155). Hij is op 25-02-1691 te Asten getrouwd met Elisabeth Mathia de Groot, geboren te Asten op 17-05-1664 als dochter van Mathijs Fransen de Groodt en Anneke Dircx Verheyen:

Conjuncti sunt matrimonio Arnoldi Art Thielen et Elisabetha Mathia de Groot; testes Joannes Mathia de Groot et Hubertus Art Thielen.

In huwelijkse echt gebonden Arnoldi Art Thielen en Elisabetha Mathia de Groot; getuigen Joannes Mathia de Groot en Hubertus Art Thielen.

01

Het gezin van Arnoldus Aert Tielen en Elisabeth Mathia de Groot:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 16-05-1692 Asten 19-02-1713
Joseph Hendrick Vervoordeldonck
Asten 04-04-1752 zie Voormalig huis C763
2 Johanna Asten 10-11-1694 Asten 06-11-1729
Dielis Hendrix van de Leensel
Asten 01-05-1733 zie Leensel 22
3 Helena Asten 16-02-1697 Asten 29-06-1721
Theodorus Meulendyck
Vlierden 06-03-1777
4 Arnoldus Asten 02-10-1699 Asten 06-11-1729
Antonia Paulus Hoefnagels
Asten 14-10-1747
5 Francisca Asten 30-05-1702 Vlierden 21-11-1734
Arnoldus van Hugten
Vlierden ±1750 zie Achterbos 5

Bij de verpondingen van 1713 en 1737 en in de bewoningslijst over de periode 1736-1746 staat het huis op naam van Aert Aertsen Tielen. Hij woonde eerst op de Achterbos (zie Achterbos 5) en verhuurde dit huis aan derden tot het overlijden van zijn vrouw Elisabeth Matijsse de Groot op 18-08-1727 te Asten:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 3:
Aert Aertsen Tielen, gebruiker Hendrick Verboijen.
In de bede ƒ 3-2-2.

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 8 verso:
Aart Tielen.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense.

Jaar Eigenaar nummer 8 Oostaden Bewoners nummer 8 Oostaden
1736 Aart Aartse Tielen Arnoldus Aart Tielen
1741 Aart Aartse Tielen Arnoldus Aart Tielen

Aart Aertse Tielen is op 15-02-1743 te Asten overleden en zoon Arnoldus erft het huis:

Asten Rechterlijk archief 119 folio 113 verso; 02-07-1746:
Joseph Vervoordeldonk, getrouwd met Maria Aart Tielen, Helena Aart Tielen getrouwd met Dirk Meulendijk, te Vlierden, Arnoldus Aart Tielen, Arnoldus van Hugten getrouwd met Francyn Aart Tielen, te Vlierden, Dielis Hendriks van de Leensel, getrouwd geweest met Jenneke Aart Tielen namens zijn onmondige kinderen met name Elisabet en Josyna. Allen kinderen en erven van Aart Tielen en Elisabet Mattijssen de Groot. Zij verdelen de nagelaten goederen.
3e lot krijgt Arnoldus Aart Tielen huis, hof en aangelag met een akker de Camp, daaraan gelegen te Ostaden 2 lopense, ene zijde Goort Loomans, andere aijde en ene einde kinderen Hendrik Aart Tielen, andere einde de straat; land de Brasel 3 lopense, ene zijde Jan Coolen, andere zijde Willem Joosten, ene en andere einde Aart Wilberts; land het Haverlant 3 lopense, ene zijde Marcelis Coolen, andere zijde Antoni Kuypers, ene einde Arnoldus Aart Tielen; land op het Neutje 4½ lopense, ene zijde Jan Verberne, andere zijde Aart Tielen, ene einde kinderen Hendrik Tielen, andere einde de weg; land het Wortelvelt 1 lopense, ene zijde Steven Jansen, andere zijde kinderen Hendrik Tielen, ene en andere einde Claas Verhees; land aan de Moolen 2½ lopense, ene zijde het kind van Tiele Verhindert, andere zijde Goort Loomans, ene einde Hendrik Berkers, andere einde de weg; groes het Hoffke 1 lopense, ene zijde Jan Verreyt, andere zijde kinderen Hendrik Tielen, ene einde de straat; het Weyvelt 2½ lopense, ene zijde Joost Verberne, andere zijde kinderen Hendrik Tielen, ene einde Antoni Haasen, andere einde Jan Ture Loomans; het Hoyvelt 2 lopense, ene einde Jan Paulus, andere zijde Antoni de Kuyper, ene einde Johanna Loomans, andere einde de Aa; het groote Weyvelt 3 lopense, ene zijde Antoni Kuypers, andere zijde Paulus Geven, ene einde de drossard, andere einde de Aa; de Aa-beemt 3 lopense, ene zijde Willem Joosten, andere zijde Aart Wilbers, ene einde de Aa, andere einde de Keyzersdijk; groes het Haverlant 3 lopense, ene zijde kinderen Hendrik Tielen, andere zijde Antoni Kuypers, ene einde de straat, andere einde Arnoldus Aart Tielen. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan de Kempenaar, te 's-Hertogenbosch. Verponding ƒ 13-02-4 per jaar. Bede ƒ 3-13-2 per jaar. ƒ 200,- à 3% uit te keren, binnen vier jaar, aan de ontvanger van het 5e lot zijnde Dielis Hendriks van de Leensel.
Marge: Antoni Lintermans, getrouwd met Elisabet Dielis Hendriks heeft, 17-05-1765, ontvangen van de weduwe Nol Tielen ƒ 100,-, zijnde haar aandeel. Wilbert Peters, getrouwd met Josyna Dielis Hendriks, te Bakel, heeft, 06-07-1767, ontvangen ƒ 100,-, zijnde haar aandeel.

Zoon Arnoldus Aert Tielen, geboren op 02-10-1699 te Asten is op 06-11-1729 te Asten getrouwd met Antonia Paulus Hoefnagels, geboren te Asten op 07-11-1708 als dochter van Paulus Hoefnagels en Gertrudis Teunis Francen:

02

Het gezin van Arnoldus Tielen en Antonia Paulus Hoefnagels:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Paulus Asten 04-03-1731
2 Elisabetha Asten 28-04-1733 Ongehuwd Asten 30-06-1801
3 Anna Gertrudis Asten 25-09-1735
4 Franciscus Asten 07-06-1739 Ongehuwd Asten 06-04-1810
5 Anna Maria Asten 10-07-1742 Asten 10-09-1780
Theodorus van Gennip
Asten 28-04-1806
6 Engelina Asten 08-01-1745 Asten 30-10-1784
Jacobus Petri Michiels
Asten 09-07-1795 zie Voormalig huis F319
7 Arnoldus Asten 29-04-1748 Ongehuwd Asten 09-10-1779

Arnoldus Aert Tielen is op 14-10-1747 te Asten overleden en het huis komt op naam te staan van Antonia Paulus Hoefnagels als weduwe en de kinderen:

Jaar Eigenaar nummer 8 Oostaden Bewoners nummer 8 Oostaden
1746 Arnoldus Aart Tielen Arnoldus Aart Tielen
1751 weduwe en kinderen Arnoldus Aart Tielen Frans Verhees
1756 weduwe en kinderen Arnoldus Aart Tielen Adriaan Weijlen
1761 weduwe en kinderen Arnoldus Tielen weduwe en kinderen Arnoldus Tielen
1766 weduwe en kinderen Arnoldus Tielen weduwe en kinderen Arnoldus Tielen
1771 weduwe en kinderen Arnoldus Tielen weduwe en kinderen Arnoldus Tielen

In het huis heeft gewoond Adrianus Dirks Weijlen, geboren te Mierlo op 15-05-1730 als zoon van Theodorus Jansen en Catharina Adrianus van Brussel. Hij is op 18-02-1753 te Asten getrouwd met Wilhelma Andries Verheijen, geboren te Asten op 05-09-1725 als dochter van Andries Janse Verheijen en Elisabeth Teunis Peeters (zie Lagendijk 3):

Het gezin van Adrianus Dirks Weijlen en Wilhelma Andries Verheijen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Andreas Asten 12-12-1753 Kind
2 Johannes Asten 19-04-1755
3 Johanna Maria Asten 07-05-1757
4 Elizabeth Asten 20-06-1759
5 Dorothea Asten 20-12-1760
6 Henrica Asten 16-09-1763 Asten 26-04-1795
Goort
Philips Rijnders
Asten 26-04-1845
7 Andreas Asten 04-07-1767

Zij hadden een dienstmeid die nog betaald moet worden:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 70; 06-07-1761:
Hendrien Janse van de Meulendijk, aanlegster contra Adriaan Wijlen, gedaagde. Aanlegster heeft, verleden jaar, als dienstmeid bij gedaagde gewoond en uit dien hoofde nog in geld ƒ 7-00-0, 8 el hemdlaken à 8 stuiver per el, zijnde ƒ 3-04-0 alsmede een noppenschort à ƒ 0-12-6. Somma ƒ 10-16-0 als huur te vorderen.

Adriaan Weijlen verhuist met zijn gezin rond 1761 naar het dorp (zie Voormalig huis G663).

Antonia Paulus Hoefnagels is op 10-02-1776 te Asten overleden en na het overlijden van zoon Arnoldus wordt een taxatie gedaan naar de waarde van de goederen:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 160 verso; 05-11-1779:
Taxatie van de onroerende goederen van Arnoldus Tielen overleden, op 09-10-1779. Francis Arnoldus Tielen is mede erfgenaam. 1⁄5e deel in een huis, schuur, stal, hof en aangelag 1½ lopense, ƒ 30,-.

In 1790 wordt de erfenis gedeeltelijk verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 25 verso; 18-11-1790:
Francis Arnoldus Thielen, Elske Arnoldus Thielen, Dirk van Gennip gehuwd met Annemie Arnoldus Thielen, Jacobus Michiels man van Engel Arnoldus Thielen. Zij verdelen hun goederen te Ostaden:
1e lot krijgt Francis, Elske en Dirk bij elkaar inwonende een huis, hof en aangelag te Ostaden 1½ lopense, waarvan aan het 2e lot komt ½ lopense met de twee gebonten van de schop, ene zijde het 2e lot, andere zijde Peter Berkers; de helft van den Braselsenakker geheel 3 lopense; land den Kampakker aan 't Aangelag 1 lopense; land den Haaverkamp 3 lopense; land het Neutje 2 lopense; de helft van een akker het Wortelvelt 1 lopense; groes het Hofke 1 lopense; groes het Hoyvelt 4 lopense; groes het groot Weyvelt 5 lopense; de helft van een groesveld het Haverlandt geheel 3 lopense; groes de Aabeemt 3 lopense; land den akker aan den Hoolen 2½ lopense.
2e lot krijgt Jacobus Michiels de schop twee gebonten met een half lopense grond van het aangelag, ene zijde het 1e lot, andere zijde weduwe Peter Berkers; de helft van een akker den Braselsenakker geheel 3 lopense; land het Neutje 1+ lopense; de helft van een akker het Wortelvelt geheel 1 lopense; de helft van een groesveld het Haaverlandt geheel 3 lopense; groes het Weyvelt 4 lopense.
Aan dit lot zal het vrijstaan te mogen timmeren tot aan het heufke toe nochtans zal er een bekwame weg tussen beiden moeten blijven. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan rentmeester de Kempenaar, te 's-Hertogenbosch.

Het huis staat in de bewoningslijst over de periode 1776-1803 dan nog op naam van de kinderen Arnoldus Thielen:

Jaar Eigenaar nummer 8 Oostaden Bewoners nummer 8 Oostaden
1776 kinderen Arnoldus Tielen kinderen Arnoldus Tielen
1798 kinderen Arnoldus Thielen kinderen Arnoldus Thielen
1803 kinderen Arnoldus Thielen kinderen Arnoldus Thielen

Elske Arnoldus Thielen verkoopt haar erfdeel aan haar broer en zus:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 59 verso; 02-02-1798:
Elske Arnoldus Thielen verkoopt aan Francis en Maria Arnoldus Thielen haar 1⁄3e deel in huis, hof en aangelag - te Ostaden 1 lopense; land Braaselakker 1½ lopense; land Kampakker aan 't Aangelag 1 lopense; land Haverkamp 3 lopense; land het Wortelvelt ½ lopense; land het Neutje 3 lopense; land het Haverland 1½ lopense; groes het Heufke 1 lopense; groes het Weyvelt 5 lopense; groes het Hooyvelt 4 lopense; groes den Aabeemt 3 lopense; land aan de Moolen 2½ lopense. Aangekomen bij deling de dato 18-11-1790. Groes het Haverland 1+ lopense; een deel van het Aangelag ½ lopense. Aangekomen bij deling de dato 04-03-1797. Koopsom ƒ 100,-.

Na het overlijden van Elisabeth Aert Tielen op 30-06-1801 verkoopt Francis zijn erfdeel aan Pieter van Loon, schoonzoon van zijn zus Anna Maria:

Asten Rechterlijk Archief 106 folio 126; 31-01-1807:
Francis Arnoldus Tielen verkoopt aan Pieter van Loon man van comparants nicht, Anthonetta Dirk van Gennip, bij wie hij comparant inwonende is, al zijn vaste goederen. De onverdeelde helft van huis, hof en aangelag.

Anna Maria Arnoldi Thielen is geboren te Asten op 10-07-1742 en op 10-09-1780 te Asten getrouwd met Theodorus (Dirk) Arnoldus van Gennip, geboren te Woensel op 29-03-1755 als zoon van Arnoldus van Gennep en Dymphna Adriaans van den Hurck:

03

Het gezin van Anna Maria Arnoldi Thielen en Theodorus (Dirk) Arnoldus van Gennip:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Arnoldus Asten 10-08-1781 Kind Asten 08-12-1781
2 Antonia Asten 20-04-1784 Asten 03-02-1805
Petrus Petri van Loon
Asten 28-05-1821 zie Voorste Heusden 7

Anna Maria Arnoldi Thielen is op 28-04-1806 te Asten overleden:

04

De verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis rond het jaar 1800 samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Ostaden folio 9 verso:
Dirk van Gennip weduwnaar van Anna Maria Thielen ¼ en kind ¼
Pieter van Loon bij transport 31-01-1807 bij versterf 1806.
Francis ½ Elske en Annemie Arnoldus Thielen bij deling 18-11-1790 van folio 10 verso.
Huijs, hof en aangelag 1 lopense.

Theodorus (Dirk) Arnoldus van Gennip is op 09-12-1819 overleden en bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Piet van Loon, man van Antonia van Gennip:

Kadaster 1811-1832; F191:
Huis, schuur en erf, groot 05 roede 90 el, Oostade, klassen 9.
Eigenaar: Piet Piet van Loon.

05

Hierboven de kadastergegevens en hieronder de kadasterkaart met in de cirkel het betreffende huis:

06

Antonetta Dirk van Gennip is geboren te Asten op 20-04-1784 en op 03-02-1805 te Asten getrouwd met Petrus Piet van Loon, geboren te Asten op 14-02-1772 als zoon van Petrus Gerit van Loon en Beatrix Peter van Riet:

07

Het gezin van Antonetta Dirk van Gennip en Petrus Piet van Loon:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Beatrix Asten 07-12-1805 Asten 04-02-1842
Hendrik van Bussel
Asten 24-12-1875 zie Behelp 2A
2 Arnoldus Asten 12-02-1808 Asten 24-04-1846
Hendrica van den Eijnde
Asten 09-12-1890 zie Rinkveld 1)
3 Petronella Asten 05-10-1810 Asten 12-04-1839
Wilhelmus van Deursen
Asten 23-04-1879 zie Bergdijk 11
4 Elizabeth Asten 21-07-1813 Kind Asten 23-05-1828
5 Helena Asten 19-07-1816 Kind Asten 19-07-1816
6 Joanna Asten 25-09-1817 Ongehuwd Asten 15-09-1840
7 Helena Asten 19-04-1821 Kind Asten 22-10-1821

Antonetta Dirk van Gennip is op 28-05-1821 te Asten overleden en Petrus Piet van Loon is te Asten op 26-09-1854 overleden. Aangezien alle kinderen elders wonen, is het huis afgebroken zoals hieronder te zien is op kaarten van 1850 en van 1900:

08 09

Overzicht bewoners

Hoeve op Oostaden
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1688 Jacobus van de Cruijs Helmond 27-10-1651 Hendrick Canters Asten 14-11-1642
1710 Hendrick Aert Tielen Asten 13-03-1665 Jan Martens Asten 31-08-1668
1713 Aert Aert Tielen Asten 21-10-1666 Aert Aert Tielen Asten 21-10-1666
Oostaden huis 8
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Aart Aartse Tielen Asten 21-10-1666 Arnoldus Aart Tielen Asten 02-10-1699
1741 Aart Aartse Tielen Asten 21-10-1666 Arnoldus Aart Tielen Asten 02-10-1699
1746 Arnoldus Aart Tielen Asten 02-10-1699 Arnoldus Aart Tielen Asten 02-10-1699
1751 weduwe en kinderen Arnoldus Aart Tielen Asten 07-11-1708 Frans Verhees Vlierden 08-01-1698
1756 weduwe en kinderen Arnoldus Aart Tielen Asten 07-11-1708 Adriaan Weijlen Mierlo ±1720
1761 weduwe en kinderen Arnoldus Tielen Asten 07-11-1708 weduwe en kinderen Arnoldus Tielen Asten 07-11-1708
1766 weduwe en kinderen Arnoldus Tielen Asten 07-11-1708 weduwe en kinderen Arnoldus Tielen Asten 07-11-1708
1771 weduwe en kinderen Arnoldus Tielen Asten 07-11-1708 weduwe en kinderen Arnoldus Tielen Asten 07-11-1708
1776 kinderen Arnoldus Tielen Asten 10-07-1742 kinderen Arnoldus Tielen Asten 10-07-1742
1798 kinderen Arnoldus Thielen Asten 10-07-1742 kinderen Arnoldus Thielen Asten 10-07-1742
1803 kinderen Arnoldus Thielen Asten 10-07-1742 kinderen Arnoldus Thielen Asten 10-07-1742
Kadasternummer F191
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
F191 1832 Piet van Loon Asten 14-02-1772
Ostade
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1821 Piet van Loon Asten 14-02-1772 Antonetta van Gennip Asten 20-04-1784 28-05-1821
1821-1854 Piet van Loon Asten 14-02-1772 met kinderen 26-09-1854
1854 afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Martien van Helmond

Laatst bijgewerkt op 31 januari 2024, 17:29:29

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen