logo

De Vonder Homepagina


Selecteer een deel waar je informatie over wil weten


Ostade Dorpszijde

In het noordelijke deel van Ostade liggen op de in 1883 bijgewerkte kadasterkaart zes kleine huisjes of schuren, ook soms bergplaatsen genoemd (aangegeven met een blauw vierkant), waar bij het kadaster over de periode 1811-1832 niets over is terug te vinden. Deze huizen komen praktisch overeen met de ligging van huidige huizen, gebouwd midden 19e tot het begin van de 20e eeuw in dit deel van Ostade. Deze huizen kennen dan ook in het bevolkingsregister het adres Ostade.

01

Dit deel van Ostade hebben we gemakshalve Ostade Dorpszijde genoemd en betreft huizen van ambachtslieden (metselaars, wevers, koopmannen en ververs) in tegenstelling tot de rest van de bewoners van Ostade, die vrijwel allen landbouwers waren. Asten groeide in die tijd voorspoedig en er was gebrek aan woonruimte, wat met kleine huisjes aan de dorpsrand werd opgelost.

Daarnaast is er een boerderij gelegen op de rand van Ostade en het dorp gelegen bij Bergsland (aangegeven met een blauwe cirkel), die gemakshalve het beste tot Ostade Dorpszijde gerekend kunnen worden.

Hieronder zijn vier topografische kaarten van 1880, 1910, 1940 en 2000 met elkaar vergeleken:

02 03
04 05

Op de topografische kaart van 1880 zijn de genoemde huizen nog niet zichtbaar, maar dat kan te maken hebben met het feit dat de kaart enkele jaren achterloopt. Op de topografische kaart van 1910 zijn twee huizen op het noordoostelijke deel te zien en op de topografische kaart van 1940 zijn het er vier. De twee meest noordelijke gelegen huizen ontbreken nog, maar die zijn gebouwd rond 1930. De topografische kaart rechtsonder van 2000 laat zien dat de huizen zijn opgenomen in een nieuwe wijk met de naam Ostade.

Het eerder genoemde huis op het deel van Bergsland is op geen van de kaarten meer terug te vinden en is dus in die tijd afgebroken.


De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Martien van Helmond

Laatst bijgewerkt op 3 februari 2018, 19:45:56

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen