logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis D66

In de Astense archieven komt de naam de Bus voor het deel van Asten nabij Meijel niet of nauwelijks voor. Wel is er sprake van de Schuurbeemdeeuwsel, waarin ook de naam van Francis van Bree naar voren komt:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 212 verso; 02-04-1782:
Willem en Hendrik Schaaps, te Nederweert, verkopen aan Hendrik en Elisabet Goossens, onmondige kinderen van Peter Goossens, die een zoon was van Jan Peter Goossens groes in de Schuurbeemteeuzel bij Meyl 1 lopense, ene zijde Jan van Calis, andere zijde Francis van Bree, ene einde de Loop, andere einde de steeg van de Nieuwe Erve. Verkopers aangekomen van hun moeders vader. Koopsom ƒ 80,-.

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 47; 31-10-1786:
Taxatie van de onroerende goederen van Hendrik Goossens overleden en begraven 14-10-1786 te Meyl. Waarde van 1⁄6e deel in de Schuurbeemteeusel naast Michiel Smits bij Meyl 3 lopense ƒ 20,-, waarde van e helft van een groeveld in de Schuurbeemteeusel naast Jan van Calis en Francis van Bree 1 lopense ƒ 30,-; waarden van 1⁄6e deel in een groesveld in de Schuurbeemteeusel naast kinderen Peter Claas Willems 5 lopense ƒ 10,-. Totaal ƒ 60,-. Dubbele 20e penning is ƒ 6,-.

Wat zo'n eeuwsel dan voorstelde, kunnen we lezen op wikipedia:

Een eeuwsel is een toponiem dat op de zuidelijke zandgronden van Nederland, met name het midden en oosten van Noord-Brabant, wordt gebruikt om relatief arme of zure beekdalgraslanden aan te duiden. Een beemd is de bodemkundig rijkere variant van de eeuwsel. Vaak zijn beemden goed aangelegd en doeltreffend bewaterd in tegenstelling tot veel eeuwsels, maar in de praktijk heten ook goed aangelegde, maar minder productieve beemden wel eeuwsel.
Men sprak ook wel van zomerweiden. Op productieve beemden vond in de zomer vaak hooiwinning plaats, met voor en nabeweiding. Daarvoor waren de eeuwsels te schraal, zodat er met name in de zomer beweid werd. Al kon men er geen hooi winnen, toch werd er in de zomer wel ruwvoer ofwel rauwwigheid gewonnen.

Francis van Bree woonde waarschijnlijk al aan het eind van de 18e eeuw in dit onherbergzame stukje peel op de grens van Asten, Deurne en Meijel. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 wordt een huis genoemd in het bezit van Francis van Bree:

Kadaster 1811-1832; D66:
Huis en erf, groot 01 roede 80 el, het Eeuwig leven, klassen 10.
Eigenaar: Franciscus van Bree.

01

02

Op basis van deze gegevens, het feit dat er maar een Francis van Bree uit Meijel is die voldoende oud was om er te wonen, de ligging van de huizen en de huizingnummers in de diverse bevolkingsregisters komen we tot de volgende bewoningsgeschiedenis:

Franciscus van Bree is geboren te Meijel op 06-09-1742 als zoon van Wilhelmus van Bree en Wilhelma Fransen. Hij is op 21-10-1777 te Meijel getrouwd met Petronella Nijssen, geboren te Meijel rond 1745 als dochter van Bartholomeus Nijssen en Maria Gordts:

Praevius tribis conjuncti ecclesiae denuntiationius coram me pastore loci matrimonio juncti sunt Francisci van Bree et Petronilla Nijssen coelibes praesentibus testibus Martino Nijssen et Helena van Bree.

Na de voorgaande drie voorzeggingen voor mij plaatselijke pastoor, zijn getrouwd Francis van Bree met Petronilla Nijssen in aanwezigheid van gekozen getuigen uitkiezen Martino Nijssen en Helena van Bree.

03

Het gezin van Franciscus van Bree en Petronella Nijssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Meijel 07-02-1778 Meijel 18-04-1825
Henricus Coolen
Weert 04-05-1830
2 Joanna Meijel 20-07-1781 Meijel 25-10-1825
Lambertus van Ratingen
Weert 11-06-1853
3 Wilhelmus Meijel 05-11-1783 Ongehuwd Meijel 31-03-1823
4 Bartholomeus Meijel 12-10-1786 Kind Meijel 03-04-1789
5 Bartholomeus Meijel 05-12-1789 Meijel 20-10-1818
Henrica van Doorne
Asten 20-07-1843

Franciscus van Bree is op 18-12-1792 te Meijel overleden en Petronella Nijssen is op 30-08-1815 te Meijel overleden. Waarschijnlijk stond het huis op naam van de kinderen van Bree en is later Bartholomeus (Bartel) van Bree in het huis komen wonen. Hij is geboren te Meijel op 05-12-1789 en op 20-10-1818 te Meijel getrouwd met Henrica van Doorne, geboren te Deurne op 27-01-1797 als dochter van Johannes van Doorne en Mechtildis Petri van Neerven.

Bartholomeus (Bartel) van Bree is op 20-07-1843 te Asten overleden en volgens de kadastrale legger is het huis rond 1855 afgebroken. Henrica van Doorne heeft in diezelfde tijd een nieuw huis op de Bus gebouwd (zie Voormalig huis D393).

Overzicht bewoners

Kadasternummer D66
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
D66 1832 erven Francis van Bree Meijel 05-12-1789
Bus
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1832-1843 erven Francis van Bree Meijel 05-12-1789 Henrica van Doorne Deurne 27-01-1797 20-07-1843
1843-1855 Henrica van Doorne Deurne 27-01-1797 weduwe van Bree
1855 afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Gerard Jeuken

Laatst bijgewerkt op 14 januari 2020, 21:44:01

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen