logo

De Vonder Homepagina


Hutten 13

Volgens het kadaster over de periode 1811-1832 is de gemeente van Asten eigenaar van een huis in de Hutten:

Kadaster 1811-1832; D40:
Huis en erf, groot 04 roede 12 el, de Hutten, klassen 10.
Eigenaar: De gemeente van Asten

01

02

In het huis komt wonen Jan Peter Lammers, geboren te Someren op 18-07-1815 als zoon van Pieter Lamers en Aldegonda Leenders. Hij is op 21-02-1840 te Someren getrouwd met Johanna Verhees, geboren te Someren op 31-01-1817 als dochter van Hendrikus Verhees en Anna Verbaarschot. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer C82, en vanaf 1869 huizingnummer C87:

03

Johanna Verhees is op 10-07-1879 te Asten overleden en in de Zuid-Willemsvaart van 21-01-1882 verkoopt Jan Peter Lammers een hoop goederen:

03a

Het huis wordt overgenomen door dochter Anna Maria Lammers, geboren te Asten op 05-07-1851 en op 05-02-1877 te Asten getrouwd met Andreas Verhees, geboren te Someren op 20-02-1848 als zoon van Andreas Verhees en Anna Maria van den Bogaard. Ook over de periodes 1879-1890, 1890-1900, 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer C86, C83, C87, C76 en C63, dat laatste ook bekend staand als Hutten 5:

04

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-01-1927 de aankondiging van hun gouden bruiloft en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche corant van 08-02-1927 een verslag van de festiviteiten:

04a 04b

Hieronder een foto genomen tijdens de viering van hun gouden bruiloft, waarbij de oude boerderij goed zichtbaar is:

04c

Andreas Verhees is op 14-03-1931 te Asten overleden en Anna Maria Lammers is op 28-08-1931 te Asten overleden.

Het huis wordt overgenomen door dochter Maria Verhees, geboren te Asten op 08-10-1894, die sinds 1926 al bij Andreas Verhees inwoonde. Zij is op 12-05-1922 te Asten getrouwd met Eimert (Eèm) Verbeek, geboren te Deurne op 04-04-1884 als zoon van Henricus Verbeek en Maria Seijkens. In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer C63, ook bekend staand als Hutten 5:

05

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis met het adres Hutten 5:

06

Eimert (Eèm) Verbeek is op 17-10-1958 te Deurne overleden en Maria Verhees is op 23-09-1986 overleden:

07 08

Het huis is in 1961 opnieuw opgebouwd en heeft nu het adres Hutten 13, waarvan hieronder een streetview:

09

Overzicht bewoners

Kadasternummer D40
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
D40 1832 gemeente van Asten
Hutten 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
C82 1859-1869 Jan Peter Lammers Someren 18-07-1815 Johanna Verhees Someren 31-01-1817
C87 1869-1879 Jan Peter Lammers Someren 18-07-1815 Johanna Verhees Someren 31-01-1817 10-07-1879
C86 1879-1890 Andreas Verhees Someren 20-02-1848 Anna Maria Lammers Asten 05-07-1851
C83 1890-1900 Andreas Verhees Someren 20-02-1848 Anna Maria Lammers Asten 05-07-1851
C87 1900-1910 Andreas Verhees Someren 20-02-1848 Anna Maria Lammers Asten 05-07-1851
C76 1910-1920 Andreas Verhees Someren 20-02-1848 Anna Maria Lammers Asten 05-07-1851
C63 1920-1930 Andreas Verhees Someren 20-02-1848 Anna Maria Lammers Asten 05-07-1851
5 1930-1931 Andreas Verhees Someren 20-02-1848 Anna Maria Lammers Asten 05-07-1851
5 1931-1938 Eimert Verbeek Deurne 04-04-1884 Maria Verhees Asten 08-10-1894

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld
Gecontroleerd door Gerard Jeuken

Laatst bijgewerkt op 10 januari 2019, 17:00:33

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen