logo

De Vonder Homepagina


Berken 2

Gerardus Janse (Gerrit) Bogers is geboren te Helmond op 01-10-1735 als zoon van Joannis Boogaerts en Catharina van der Velde. Hij is op 14-05-1758 te Lierop getrouwd met Johanna Joosten van Rest, geboren te Asten op 10-10-1736 als dochter van Judocus Janse van Rest en Elisabetha Diricks van Gerwen (zie Voormalig huis B640):

Juncti sunt matrimonio Gerardus Bogaerts et Joanna Janse; testes Franciscus Verseumst et Petrus Hermans.

In huwelijkse echt gebonden Gerardus Bogaerts en Joanna Janse; getuigen Franciscus Verseumst en Petrus Hermans.

01

Het gezin van Gerardus Janse (Gerrit) Bogers en Johanna Joosten van Rest:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Catharina Asten 30-09-1758 Lierop 26-02-1797
Peter Joost Kolen
Lierop 13-12-1827
2 Johanna Asten 16-07-1761 Kind Asten ±1761
3 Johanna Asten 15-10-1763 Deurne 04-05-1788
Johannes de Lauw
Deurne 22-07-1798
Cornelis de Wit
Deurne 03-03-1828 Schutsboom
4 Aldegundis Asten 18-11-1765 Asten 22-01-1815
Martinus Kusters
Lierop 08-12-1834
5 Anna Elisabeth Asten 13-07-1768 Asten 20-02-1791
Hendrik Jan Mennen
Asten 28-10-1829
6 Josephus Asten 30-09-1771 Ongehuwd Asten 19-05-1834
7 Judoca Asten 11-09-1775 Ongehuwd* Asten 23-09-1860 zie Berken 7
8 Johannes Asten 28-06-1780 Asten 18-02-1810
Antonetta van Vaalen
Asten 20-01-1832
Maria van de Goor
Asten 09-05-1848 zie Berken 7

* zij had een onwettig kind Josephus Bogers, geboren te Asten op 08-02-1799, met Johannes Petri Kerkers (zie Berken 7)

In het rechterlijk archief van Asten wordt het onwettige kind van Judoca (Josyna) Bogers beschreven:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 221 verso; 27-04-1799:
Margareta Robers, vroedvrouw, is, op 8 februari laatstleden, geweest ten huize van weduwe Gerrit Bogaers, teneinde haar dochter, Josyna Gerrit Bogaers, met de bevalling te helpen. Als de vader werd genoemd Johannes Kerkers.

Baptizatus est Josephus filius spurius Justina Gerardi Boogers et (ut ipsa in partu declaravit) Joannis Petri Kerkers; susceptores Joannes Gerardi Boogers et Joanna Judoci van Rest.

Gedoopt is Josephus filius bastaardzoon van Justina Gerardi Boogers en (zoals zij tijdens de bevalling verklaarde) Joannis Petri Kerkers; getuigen Joannes Gerardi Boogers en Joanna Judoci van Rest.

02

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 222 verso; 27-04-1799:
Josyna Bogaers getuigd dat zij, op 8 februari laatsleden, is bevallen van een zoon en dat deze bij de doop de naam heeft gekregen van Josephus. De vader van het kind is Jan Kerkers, te Ommel, bij wie zij als dienstmeid gewoond heeft. Zij heeft geen gemeenschap met andere personen gehad.

Het kind kreeg als naam Josephus Bogers, is getrouwd en woonde in de buurt (zie Berken 7).

In het huizenquohier van Asten over de periode 1771-1776 woont Gerrit Bogers met zijn gezin in het huis op de Steegen:

Jaar Eigenaar nummer 23d Steegen Bewoners nummer 23d Steegen
1771 Gerrit Bogerts Gerrit Bogerts
1776 Gerrit Bogerts Gerrit Bogerts
1781 Gerrit Bogerts Gerrit Bogerts

Gerardus (Gerrit) Bogers is op 29-09-1794 te Asten overleden en Johanna Joosten van Rest is daarna eigenaar en schoonzoon Hendrik Mennen is bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 23d Steegen Bewoners nummer 23d Steegen
1798 weduwe Gerrit Bogerts Hendrik Mennen
1803 weduwe Gerrit Bogaarts Hendrik Mennen

Johanna Joosten van Rest is op 30-08-1804 te Asten overleden.

Dochter Elisabeth Gerrit Bogers is geboren te Asten op 13-07-1768 en op 20-02-1791 te Asten getrouwd met Hendrik Jan Mennen, geboren te Asten op 27-12-1766 als zoon van Joannis Antonie Mennen en Maria Gysbert Koninkx (zie Voormalig huis F1204):

03

Het gezin van Elisabeth Gerrit Bogers en Hendrik Jan Mennen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 25-11-1791 Kind Asten 19-05-1792
2 Gerardus Asten 20-04-1793 Strijp 01-09-1821
Petronella Hurks
Veldhoven 26-01-1858 landbouwer
Zonderwijk
3 Johannes Asten 03-01-1796 Veldhoven 10-01-1827
Johanna Catharina van de Loij
Zeelst 23-03-1852 wever
Dorp
4 Josephus Asten 22-05-1798 Kind Asten 27-05-1798
5 Maria Asten 17-11-1799 Lierop 19-01-1826
Antonius de Bresser
Lierop 29-09-1868 Vaarshoef
6 Gijsbertus Asten 15-02-1803 Asten 23-01-1835
Petronella van Bussel
Asten 18-05-1840 zie Voormalig huis G644
7 Johanna Maria Asten 12-11-1805 Asten 27-01-1832
Willem van Schaijk
Asten 05-03-1877
8 Josephus Asten 06-07-1809 Asten 24-02-1838
Anna Maria Timmermans
Asten 21-04-1880

Hendrik Jan Mennen is op 06-09-1809 te Asten overleden en Elisabeth Gerrit Bogers is te Asten op 28-10-1829 overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staan de drie huisjes op naam van de kinderen van Gerrit Bogers:

Kadaster 1811-1832; B615:
Huis en erf, groot 01 roede 83 el, de Vier uiterste, klassen 10.
Eigenaar: Kinderen van Gerardus van den Boogaard.

Kadaster 1811-1832; B616:
Huis en erf, groot 01 roede 67 el, de Vier uiterste, klassen 10.
Eigenaar: Kinderen van Gerardus van den Boogaard.

Kadaster 1811-1832; B617:
Huis en erf, groot 00 roede 81 el, de Vier uiterste, klassen 10.
Eigenaar: Kinderen van Gerardus van den Boogaard.

Hieronder de kadasterkaart met in de cirkel de drie huizen en daaronder de kadastrale gegevens van de drie huizen:

04

05

In een van die huisjes woont dochter Johanna Maria Mennen, geboren te Asten op 12-11-1805 en te Asten op 27-01-1832 getrouwd met Willem van Schaijk, geboren te Vlierden op 26-06-1799 als zoon van Wilhelmus van Schaijk en Henrica Cuypers. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer C39 en vanaf 1869 nummer C40:

06

Johanna Maria Mennen is op 05-03-1877 te Asten overleden en Willem van Schaijk is op 01-10-1879 te Asten overleden. Hun dochter Elisabeth van Schaijk, geboren te Asten op 14-10-1835 en te Asten op 08-04-1869 getrouwd met Johannes van Soest, geboren te Someren op 05-01-1829 als zoon van Antonie van Zoest en Johanna Maria Wijnen, heeft nog enig tijd in het huis gewoond. Zij verhuizen naar de Wolfsberg ( zie Voormalig huis G986) en zoon Lambertus van Schaijk, geboren te Asten op 12-05-1844 en te Vlierden op 09-11-1780 getrouwd met Geertruida Vriens, geboren te Deurne op 01-11-1841 als dochter van Pieter Vriends en Petronella Dekkers, woont daarna enige tijd in het huis. Lambertus van Schaijk verhuist naar de Leensel (zie Leensel 4) en het huis komt in de archieven niet meer voor en is samengevoegd met de naastgelegen huizen.

In een ander huis woont zoon Josephus Mennen, geboren te Asten op 06-07-1809 en op 24-02-1838 te Asten getrouwd met Anna Maria Timmermans, geboren te Asten op 21-08-1813 als dochter van Lambert Hendrik Timmermans en Johanna Gerardi Verberne (zie Stegen 82). Anna Maria Timmermans is op 10-01-1854 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Josephus Mennen met zijn kinderen in het huis op huizingnummer C38 en vanaf 1869 nummer C41:

07

Ook in de periode 1879-1890 woont Josephus Mennen met zijn kinderen in het huis met dan huizingnummer C41:

08

Linksonder de verkoop in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 12-10-1869 waaruit blijkt dat Josephus Mennen bouwland, weiland en een dennenbos in de Berken bezit. Josephus Mennen is op 21-04-1880 te Asten overleden en rechtsonder het bidprentje bij zijn overlijden.

Eigenaar en bewoner is zoon Hendricus Mennen, geboren te Asten op 10-04-1839. Hij is op 17-02-1873 te Asten getrouwd met Anna Maria Sauvé, geboren te Asten op 22-04-1844 als dochter van Antonie Sauvé en Anna Maria Barbara Smits (zie Voormalig huis G1086). Rond 1880 vindt er een verbouwing plaats, waarbij de huisjes B615, B616 en B617 worden afgebroken en iets ten noorden wordt een nieuw huis gebouwd. Dit huis krijgt kadasternummer B1151, zoals te zien is op kadasterkaart linksonder. Rechtsonder meldt de provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 17-09-1887 een brand in het huis van Hendricus Mennen:

Ook in de periode 1890-1900 wonen zij in het huis met huizingnummer C38:

09

In 1890 gebeurt er bij het gezin Mennen-Sauvé een vreselijk ongeluk, waarbij hun zoontje Hermanus Mennen omkomt, aldus de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-11-1890 met rechts de overlijdensakte:

09a 09b

In 1896 verhuist Hendricus Mennen met zijn gezin naar B65 (zie Diesdonkerweg 9) en wordt Johannes van Kessel, geboren te Asten op 08-12-1868 als zoon van Hendrik van Kessel en Johanna Maria Verberne (zie Dijkstraat 50), hoofdbewoner. Hij is op 26-01-1894 te Asten getrouwd met Antonetta van de Ven, geboren te Asten op 04-07-1870 als dochter van Leonardus van de Ven en Francisca van Heugten (zie Voormalig huis B416).

Zij vertrekken rond 1900 naar Voordeldonk (zie Achterbos 5) en in het huis komt wonen Johannes (Hannes) Mennen, geboren te Asten op 29-09-1875 als zoon van eerder genoemde Hendricus Mennen en Anna Maria Sauvé. Hij is werkzaam geweest als boerenknecht in Asten en Lierop en is op 31-01-1902 te Asten getrouwd met Francisca (Cisca) Haazen, geboren te Asten op 18-04-1877 als dochter van Josephus Haazen en Josijna Mennen (zie Berken 7). Over de periode 1900-1910 wonen zij in het huis met huizingnummer C37:

10

Ook over de periodes 1910-1920 en 1920-1930 wonen Johannes Mennen en Francisca Haazen met hun gezin in het huis met huizingnummer C33 en C19:

11

Volgens de kadastrale legger heeft Johannes Mennen rond 1926 op perceel B1150 een nieuw huis gebouwd (zie ). Francisca (Cisca) Haazen is op 05-11-1929 te Vught overleden en Johannes Mennen woont met zijn kinderen over de periode 1930-1938 in het huis aan de Berken 1:

12

Johannes (Hannes) Mennen is op 29-02-1952 te Asten overleden, maar dochter Maria Johanna (Marie) Mennen, geboren te Asten op 19-05-1904, woont voor die tijd bij hem in. Zij is op 06-05-1932 te Asten getrouwd met Johannes Hendrikus (Jan) Vissers, geboren te Schaijk op 29-11-1899 als zoon van Arnoldus Johannes Vissers en Grada Johanna Wolters. Rond die tijd vindt er ook een verbouwing plaats, waarbij de boerderij weer een stukje noordwaarts wordt gebouwd en verenigd met het eerder genoemde huis B1150. Het kadasternummer is dan B1519, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart. Volgens de kadastrale legger betreft het twee huizen, stallen, schuur en bouwland.

 

Zij woonden eerst in de Oude Kerkstraat in Someren en verhuisden rond 1940 naar het ouderlijk huis op de Berken.

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-03-1942 en het Peelbelang van 27-01-1945 de geboorte van zoon Gerardus en dochter Lamberta:

13 14

In het Peelbelang van 23-12-1944 de verkoop van varkens en in het Peelbelang van 10-03-1945 de verkoop van een grammofoon:

15 16

In het Peelbelang van 31-03-1945 worden schoenen geruild en in het Peelbelang van 12-05-1945 wordt een bed te koop aangeboden:

17 18

Johannes Hendrikus (Jan) Vissers is op 11-01-1996 te Deurne overleden en Maria Johanna (Marie) Mennen is op 10-04-1999 te Deurne overleden. Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Jan Vissers:

19

19a Links een foto uit 1970 van de boerderij:

Bij heemkundekring de Vonder staat dit huis bekend als monument:

Object: Berken 2, tot 15-01-1964 Berken 1.
Bouwhistorie: Particuliere bouw van boerderij, bouwjaar circa 1926.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1926 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Mennen, Visser-Loverbosch, Kersten.
Soort woning: Oorspronkelijk langgevelboerderij, boerderij tot brandmuur (nog zichtbaar) afgebrand en alleen woonhuis blijven staan. Dak en aanbouw zijn nieuw. Binnen authentiek herbouwd.
Literatuur: Hoeve van Jan Vissers in de Berken. Onderduikadres in Tweede Wereldoorlog.

Linksonder een tekening van de voorgevel en rechtsonder een streetview van het huis:

20

Overzicht bewoners

Steegen huis 23d
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1771 Gerrit Bogerts Helmond 01-10-1735 Gerrit Bogerts Helmond 01-10-1735
1776 Gerrit Bogerts Helmond 01-10-1735 Gerrit Bogerts Helmond 01-10-1735
1781 Gerrit Bogerts Helmond 01-10-1735 Gerrit Bogerts Helmond 01-10-1735
1798 weduwe Gerrit Bogerts Asten 10-10-1736 Hendrik Mennen Asten 27-12-1766
1803 weduwe Gerrit Bogaarts Asten 10-10-1736 Hendrik Mennen Asten 27-12-1766
Kadasternummer B615 en B616
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B615+B616 1832-1833 kinderen van Gerardus van den Boogaard  
B615+B616 1833-1880 Josephus Mennen Asten 04-06-1809
B1151 1880-1920 Hendricus Mennen Asten 10-04-1839
B1151 1920-1932 Johannes Mennen Asten 29-09-1875
B1519 1932-1938 Johannes Mennen Asten 29-09-1875
Berken 1
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1804 Johanna van Rest Asten 10-10-1736 weduwe Bogers 30-08-1804
1804-1809 Hendrik Mennen Asten 27-12-1766 Elisabeth Gerrit Bogers Asten 13-07-1768 06-09-1809
1809-1829 Elisabeth Gerrit Bogers Asten 13-07-1768 weduwe Mennen 28-10-1829
1829-1859 Josephus Mennen Asten 04-06-1809 Anna Timmermans Asten 21-08-1813 10-01-1854
C38 1859-1869 Josephus Mennen Asten 04-06-1809 met kinderen
C41 1869-1879 Josephus Mennen Asten 04-06-1809 met kinderen
C41 1879-1880 Josephus Mennen Asten 04-06-1809 met kinderen 21-04-1880
C41 1880-1890 Hendricus Mennen Asten 10-04-1839 Anna Maria Sauvé Asten 22-04-1844
C38 1890-1896 Hendricus Mennen Asten 10-04-1839 Anna Maria Sauvé Asten 22-04-1844 naar B65
C38 1896-1900 Johannes van Kessel Asten 08-12-1868 Antonia van de Ven Asten 04-07-1870 Voordeldonk
C37 1900-1910 Johannes Mennen Asten 29-09-1875 Francisca Haazen Asten 18-04-1877
C33 1910-1920 Johannes Mennen Asten 29-09-1875 Francisca Haazen Asten 18-04-1877
C19 1920-1930 Johannes Mennen Asten 29-09-1875 Francisca Haazen Asten 18-04-1877 05-11-1929
1 1930-1938 Johannes Mennen Asten 29-09-1875 met kinderen
Kadasternummer B617
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B617 1832-1833 kinderen van Gerardus van den Boogaard  
B617 1833-1870 Josephus Mennen Asten 04-06-1809
B617 1870-1875 Wilhelmus van Schaijk Vlierden 26-06-1799
B617 1875-1879 Hendricus van Schaijk Asten 11-05-1833
1880 samengevoegd
Berken
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1832-1859 Wilhelmus van Schaijk Vlierden 26-06-1799 Johanna Maria Mennen Asten 12-11-1805
C39 1859-1869 Wilhelmus van Schaijk Vlierden 26-06-1799 Johanna Maria Mennen Asten 12-11-1805 01-10-1879
C40 1869-1871 Johannes van Soest Someren 05-01-1829 Elisabeth van Schaijk Asten 14-10-1835 Wolfsberg
C40 1871-1879 Lambertus van Schaijk Asten 13-05-1844 Geertruida Vriens Deurne 01-11-1841 Voordeldonk
samengevoegd

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 18 augustus 2023, 08:17:39

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen