logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B623

Jan Joosten van Rest is geboren te Asten op 02-10-1738 als zoon van Judocus Janse van Rest en Elisabetha Diricks van Gerwen (zie Voormalig huis B640). Hij is op 13-01-1765 te Deurne getrouwd met Helena Diericx van de Kerkhof, geboren te Vlierden op 25-01-1735 als dochter van Theodorus Jansen en Francisca Jansen:

01

Het gezin van Jan Joosten van Rest en Helena Diericx van de Kerkhof:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 10-03-1765 Maarheeze 02-10-1796
Elisabeth Leonard Zanden
Maarheeze 23-11-1838
2 Theodorus Asten 09-03-1768 Heeze 17-01-1790
Johanna Maria van Breugel
Heeze 16-07-1816
3 Francisca Asten 26-01-1772 Asten 15-10-1797
Hendrik Jan van Vosselen
Asten 05-10-1842
4 Elisabeth Asten 10-01-1775 Kind Asten ±1775
5 Judocus Asten 09-03-1777 Asten 21-02-1802
Johanna Dirk Leenders
Asten 13-04-1830 zie Voormalig huis B640

Jan Joost van Rest moet getuigen in een zaak tegen Deurnenaren:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 124 verso; 16-07-1779:
Interrogatorium gedaan ten overstaan van Schepenen van Asten, uit naam van Jan Aart Rooyackers, te Vlierden om onder eede te horen, te vragen en te examineren Anna Maria getrouwd met Jan Smits, 38 jaar, te Asten en Jan Joost van Rest, 34 jaar, boer en arbeidsman, te Asten.
Aan de eerste deponent te vragen of de requirant in deze, op zondagmiddag, 6 maart 1774, toen te Vlierden in het Moolenhuys wonende, is geweest om met elkaar af te rekenen?
Anna Maria weet niet meer de datum, doch wel dat het op een zondag in 1774 is geweest.
Of zij, deponente, weet dat toen zij bezig was om af te rekenen ten hare Huize gekomen zijn Pero Verstappen en Antoni Smits, Beiden te Vlierden wonende?
Anna Maria antwoordt bevestigend.
Off de personen, Pero Verstappen en Antoni Smits, toen onder eyselijk vloeken tegen de requirant sijde: "Gij schoelje en schurk, wij komen naar hier om Uw in de calangie te helpen. En daar gaan wij Uw maar op na"?
Anaa Maria verklaart als in het artikel gereserveerd het woord schurk off om in de calangie te brenge en Uw daar op nagaan niet te weten.
Of zij, deponente, benevens de requirant om van de moeilijkheden af te wezen zijn gegaan uit de keuke in een kamer en of zij, deponente, toen enig eten voor Rooyackers op tafel heeft gezet?
Anna Maria antwoordt bevestigend.
Of Rooyackers, bezig zijnde om te eten, Pero en Antoni in deze kamer zijn komen lopen en hem opnieuw met eyselijke vloeken en schelden, als voor, hebben bejegent, slaande met hunne vuysten op de tafel, sodanig dat het bord met boter van de taaffel op de grond aan stukken viel en de boter aldaar door den hond werd opgegeeten?
Anna Maria antwoordt gereserveerd ja, niet te weten of de hond de boter heeft opgegeten, of dit wegens de alteratie niet gezien heeft.
Of de deponente daarop tegen de voornoemde personen zei: "Waarom doet gij dat en waarom schelde gij die man, want hij doet geen quaad, wij zijn hier samen om aff te reekenen". En of gemelde, Pero en Antoni, haar, deponente, daarop met een vuist geweldig op haar borste en armen stiet, zodanig dat zij tegen het ledikant viel. En of Pero daarop niet hevig tegen haar zei: "Zwijgt, carnalje, want gij sijt tegenwoordig niet meester in Uw eygen huys"?
Anna Maria bevestigd een en ander met deze verandering dat de requirant met de twee personen hevig tegen elkaar werden. Zij, deponente, tussen beide kwam om te scheiden, ter voorkoming van ruzie en toen een stoot aan haar borst en arm kreeg, zij meent van Pero voornoemd.
Of zij, deponente, toen hoogzwanger was, zich over de mishandeling zeer ontstelde en uit vrees voor verdere geweldenarijen van Pero en Antoni tot haar hulp en bijstand heeft geroepen den toenmaligen knecht van de molenaar van Deursen?
Anna Maria verklaart in die tijd niet zwanger geweest te zijn. En niet te weten of zij de knecht in de kamer geroepen heeft of niet, maar hen verzocht in huis te blijven, uit vrees voor verdere ruzie en haar man niet thuis was.
Of de voornoemde personen verder zijn gegaan tegen den Rooyackers te schelden, lasteren en dreigen van hem in calangie te zullen brengen en of den Rooyackers dit alles zeer lijdzaam heeft verdragen?
Anna Maria beaamt dit.

Aan de tweede deponent te vragen of hij, nu enige jaren geleden, te Deurne heeft gewoond en of hij kent, Jan Francis Evers, nu zich ophoudende te Vlierden en enige jaren geleden wonende bij zijn vader Frans, te Deurne?
Jan Joost van Rest antwoordt bevestigend.
Of hij, deponent, toen hij te Deurne woonde, verschillende malen in het huis van Francis Evers, te Deurne, is geweest en aldaar diverse malen heeft gehoord en gezien dat Jan Frans Evers met een mes in zijn hand, zijn stiefmoeder, Mechel, dreigde, zodanig dat zij de vlucht nam. En of hij verscheidene malen heeft gehoord en gezien dat Jan Frans Evers zijn stiefmoeder vreselijk mishandelde door haar te stoten en te slaan en eiselijk met vloeken en tieren tegen haar te keer ging?
Jan Joost van Rest antwoordt bevestigend, hij heeft echter geen mes gezien.
Of hij, deponent, enige jaren geleden, hij passeerde toen het huis van Francis Evers, te Deurne, heeft gezien dat Jan Frans Evers, zijn voornoemde stiefmoeder in of omtrent het huis de muts afrukte en haar met de haren over de grond sleepte en deerlijk mishandelde?
Jan Joost van Rest weet hier niet van. Wel de stiefmoeder Zonder muts het huis hebben zien komen lopen, maar niet te weten wie haar mishandelde.
Aan de, deponent, gevraagd of hem nog meer bekend is omtrent de mishandelingen door voornoemde Jan Francis Evers aan zijn stiefmoeder ooit gedaan. Ook of Jan Francis Evers verscheidene jaren terug heeft gestaan ter quader naam en faam?
Jan Joost van Rest weet niet meer dan het eerder verklaarde.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 20-07-1779:
Aan het College van Asten, Jan Aart Rooyackers, te Vlierden, verzoekt in zijn zaak tegen Petrus de Jong, drossard, te Vlierden, en voor het gerecht, aldaar, om Letteren Requisitoriaal ad onnes Judices. Dit omdat verscheidene personen waarvan hij getuigenis nodig heeft te Asten wonen.
Marge: Te verstrekken.

In het huizenquohier over de periode 1771-1803 is Jan van Rest eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 23c Steegen Bewoners nummer 23c Steegen
1771 Jan van Rest Jan van Rest
1776 Jan van Rest Jan van Rest
1781 Jan van Rest Jan van Rest
1798 Jan van Rest Jan van Rest
1803 Jan van Rest Jan van Rest

Jan Joosten van Rest is op 04-07-1803 te Asten overleden en in het rechterlijk archief wordt de erfenis verdeeld en komt het huis in bezit van Hendrik van Vosselen als man van dochter Francisca:

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 91 verso; 03-04-1804:
Dirk Janse van Rest, wonende te Heese, Jan Janse van Rest, wonende te Maarheese, Joost Janse van Rest, Hendrik van Vosselen man van Francyna Janse van Rest. Zij verdelen de nagelaten goederen van wijlen hun ouders.
1e lot krijgt Dirk Janse van Rest ƒ 8,- uit te keren door het 4e lot.
2e lot krijgt Jan Janse van Rest ƒ 8,- uit te keren door het 4e lot.
3e lot krijgt Joost Janse van Rest land de Vlinkert 1½ lopense naast Dirk Linders; een deel van een groesveld het Hooyveld geheel 1 lopense naast Hendrik Verberne; ½e deel van een groesveld het Weyvelt geheel 1 lopense naast Jan van de Moosdijk en het bos.
4e lot krijgt Hendrik van Vosselen een huis en een perceel hei gekomen van de gemeente 7 lopense; land een dries of heiveld 1 lopense naast de gemeente; land de Kamp ½ lopense naast Hendrik Verberne; land Grootenakker ½ lopense naast Geerit Verberne; land de Horsick 3 copse naast Hendrik Peter Verrijt; groes het Hooyvelt 1 lopense naast de Aa; 3⁄4e deel van een groesveld het Weyvelt geheel 1 lopense naast Jan van de Moosdijk. De ontvanger van dit lot zal alle doodschulden voldoen en daarenboven ƒ 8,- uitkeren aan de ontvangers van het 1e en 2e lot.

Bij het kadaster staat het huis op naam van Hendrik van Vosselen:

Kadaster 1811-1832; B623:
Huis en erf, groot 05 roede 90 el, de Vier uiterste, klassen 10.
Eigenaar: Hendrik van Vosselen.

Hieronder de kadasterkaart met in de cirkel het huis en daaronder de bijbehorende kadastrale gegevens:

02

03

Dochter Francisca Jan van Rest is geboren te Asten op 26-01-1772 en op 15-10-1797 te Asten getrouwd met Hendrik Joannis van Vosselen, geboren te Deurne op 30-03-1765 als zoon van Johannes van Vosselen en Maria Wilhelmi Melis. Het gezin van Francisca Jan van Rest en Hendrik van Vosselen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 26-09-1798 Ongehuwd Asten 20-11-1830
2 Theodorus Asten 14-01-1801 Kind Asten ±1801
3 Helena Asten 12-09-1802 Ongehuwd Asten 19-09-1824
4 Johannes Asten 20-07-1805 Kind Asten 10-02-1809
5 Johanna Maria Asten 15-10-1808 Asten 29-05-1835
Hendrik Timmermans
Asten 13-06-1867
6 Theodorus Asten 15-10-1808 Kind Asten 28-11-1808
7 Johanna Asten 11-09-1811 Ongehuwd Asten 23-01-1848
8 Johannes Asten 03-10-1814 Ongehuwd Asten 09-07-1900

Hendrik Joannis van Vosselen is op 23-12-1829 te Asten overleden en Francisca Jan van Rest is te Asten op 05-10-1842 overleden. Dochter Johanna Maria van Vosselen, geboren op 15-10-1808 te Asten en op 29-05-1835 te Asten getrouwd met Hendrik Timmermans, geboren op 29-04-1806 te Asten als zoon van Lambert Henrici Timmermans en Joanna Gerardi Verberne (zie Stegen 82). Hendrik Timmermans is op 03-12-1836 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 komen we Johanna Maria van Vosselen, haar broer Johannes van Vosselen en neven en nichten tegen op huizingnummer C41 en vanaf 1869 nummer C44:

04

Johanna Maria van Vosselen is op 13-06-1867 te Asten overleden en het huis in eigendom van Johannes van Vosselen wordt gesplitst. Het krijgt kadasternummer B1005, zoals weergegeven op nevenstaande kadasterkaart. Johannes van Vosselen verhuist naar het afgesplitste deel en waarschijnlijk betreft dit B1007.

De nieuwe bewoner is Hendrica Timmermans, geboren te Asten op 31-03-1836, als dochter van Hendrik Timmermans en Johanna Maria van Vosselen. Zij is op 01-05-1857 te Asten getrouwd met Peter van Santvoort, geboren te Someren op 22-07-1829 als zoon van Johannes van Santvoort en Helena Maria Hurckmans. 

Zij bewonen daarna het huis totdat haar man Peter van Santvoort op 29-12-1870 te Asten komt te overlijden. Hendrica Timmermans verhuist naar de Hemel en opmerkelijk is dat de nog relatief jonge kinderen, behalve de jongste zoon Francis, die naar Someren op school gaat, in de omgeving als dienstknecht of dienstmeid gaan werken.  

Het huis wordt verkocht aan de 'Fundatie van Theodorus Nicolaas Beels', een stichting van weldoener voor arme gezinnen1. De naamgever Theodorus Nicolaas Beels is geboren te Helmond op 06-12-1773 als zoon van dokter Joannes Baptista Beels en Anna Catharina Muts. Hij studeerde te Leiden, waar hij in 1798 promoveerde tot Doctor in de Medicijnen. Hij vestigde zich te Breda, waar hij, ongehuwd, op 10-05-1845 overleed. Tijdens zijn leven had hij menigmaal aan zijn universele erfgenaam de wens te kennen gegeven om in zijn geboorteplaats Helmond een eeuwigdurende fundatie te stichten van 30.000 gulden tot ondersteuning voor hulpbehoevende huisgezinnen. Door zijn neef Felix Theodorus Keunen, brouwer te Stratum, universeel erfgenaam van Dokter Beels, werd op 18 juni 1847 ten koffiehuize van Laurentius van de Laar, te Helmond, de 'Fundatie van Theodorus Nicolaas Beels' opgericht.

In de Helmondsche courant van 14-08-1880 een artikel over de 'Fundatie van Theodorus Nicolaas Beels':

De 'Fundatie van Theodorus Nicolaas Beels' bezat in Asten voornamelijk wei- en bouwlanden in de omgeving van Ruth en dit was het enige huis in hun bezit. In tegenstelling tot het aan de overzijde van de Astense Aa gelegen dorpsdeel Baarschot onder Vlierden, waar meerdere hoeven in bezit waren van de stichting.

Vanuit Vlierden komt in het huis wonen Antonius van Seccelen, geboren op 20-10-1825 te Asten als zoon van Jan van Seccelen en Elisabeth Smits (zie Voormalig huis D275). Hij is op 23-02-1867 te Asten getrouwd met Joanna Maria van Helmond, geboren te Asten op 10-10-1833 als dochter van Francis van Helmond en Maria Verbogen (zie Voormalig huis E1044). Ook in de periode 1879-1890 wonen Antonius van Seccelen en Joanna Maria van Helmond met hun gezin in het huis met dan huizingnummer C42:

05

Zij verhuizen rond 1888 naar Heusden (zie Voormalig huis E503) en het bevolkingsregister meldt dat het huis enige tijd onbewoond is geweest. Vanaf 1890 woont Johannes Mutsers, geboren te Asten op 20-10-1843 als zoon van Piet Mutsers en Ida van de Mortel (zie Voordeldonk 99), in het huis. Hij is op 01-05-1876 te Asten getrouwd met Godefrida Kanters, geboren te Asten op 11-04-1840 als dochter van Godefridus Kanters en Johanna Smits (zie Diesdonkerweg 7). Ook over de periode 1890-1900 woont Johannes Mutsers met zijn gezin in het huis met dan huizingnummer C39:

06

Ook over de periode 1890-1900 en 1900 -1910 wonen Johannes Mutsers en Godefrida Kanters in het huis met achtereenvolgens huizingnummer C39 en C39:

07

Zij verhuizen rond 1903 naar D144 in Heusden (zie 't Hoekske 10) en het huis komt in de archieven niet meer voor.

In het afgesplitste huis met huizingnummer C45 woont Johannes van Vosselen, geboren op 03-10-1814 te Asten:

08

In 1872 vertrekt Johannes van Vosselen naar Zesgehuchten en woont later op verschillende plekken waaronder in Asten als commensaal bij Theodorus Verberne op Voordeldonk (zie Voormalig huis C804) en bij nicht Henrica Timmermans op de Wolfsberg (zie Voormalig huis C1689) tot zijn overlijden te Asten op 09-07-1900.

Daarna komt vanuit Vlierden Johannes Welten, geboren te Asten op 11-11-1834 als zoon van Theodorus Welten en Hendrica van Vlerken (zie Oostappensedijk 22) in het huis wonen. Hij is op 29-01-1869 te Bakel getrouwd met Helena Maria van den Berg, geboren te Bakel op 18-06-1841 als dochter van Johannes van den Berg en Hendrina Roijakkers. Zij vertrekken in 1878 naar een huis op het Laarbroek (zie Voormalig huis G1205) en ook dit huis komt in de archieven niet meer voor en is vanaf 1904 een bouwland.

Overzicht bewoners

Steegen huis 23c
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1771 Jan van Rest Asten 02-10-1738 Jan van Rest Asten 02-10-1738
1776 Jan van Rest Asten 02-10-1738 Jan van Rest Asten 02-10-1738
1781 Jan van Rest Asten 02-10-1738 Jan van Rest Asten 02-10-1738
1798 Jan van Rest Asten 02-10-1738 Jan van Rest Asten 02-10-1738
1803 Jan van Rest Asten 02-10-1738 Jan van Rest Asten 02-10-1738
Kadasternummer B623
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B623 1832-1842 Francisca van Rest Asten 26-01-1772 weduwe van Vosselen
B623 1842-1867 Johannes van Vosselen Asten 03-10-1814
B1005 1867-1875 Johannes van Vosselen Asten 03-10-1814
B1005 1875-1903 fundatie Theodorus Nicolaas Beels
1903 afgebroken
Berken
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1829 Hendrik van Vosselen 1759 Francisca van Rest Asten 26-01-1772 23-12-1829
1829-1842 Francisca van Rest Asten 26-01-1772 weduwe van Vosselen 05-10-1842
1842-1859 Johanna Maria van Vosselen Asten 15-10-1808 weduwe Timmermans
C41 1859-1867 Johanna Maria van Vosselen Asten 15-10-1808 weduwe Timmermans 13-06-1867
C44 1867-1872 Johannes van Vosselen Asten 03-10-1814 met neven en nichten naar C45
C44 1872-1879 Antonius van Seccelen Asten 20-10-1825 Joanna Maria van Helmond Asten 10-10-1833
C42 1879-1888 Antonius van Seccelen Asten 20-10-1825 Joanna Maria van Helmond Asten 10-10-1833 naar Heusden
C42 1888-1890 onbewoond
C39 1890-1900 Johannes Mutsers Asten 20-10-1843 Godefrida Kanters Asten 11-04-1840
C39 1900-1903 Johannes Mutsers Asten 20-10-1843 Godefrida Kanters Asten 11-04-1840 naar D144
1903 afgebroken
Kadasternummer B1007
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B1007 1867-1875 Johannes van Vosselen Asten 03-10-1814
B1007 1875-1878 fundatie Theodorus Nicolaas Beels
1878 afgebroken
Berken
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
C45 1869-1872 Johannes van Vosselen Asten 03-10-1814 Zesgehuchten
C45 1872-1878 Johannes Welten Asten 29-09-1834 Helena Maria van den Berg Bakel 18-06-1841 naar Laarbroek
1878 afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 13 november 2022, 13:00:23

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen