logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B640

Leendert Jan Coolen bezit goederen op de Meulendijk en verkoopt een deel aan zijn zwager:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 41 verso; 17-01-1678
Leendert Jan Coolen getrouwd Maria Dirck Peeters van de Meulendijck verkoopt aan Peeter Jansen getrouwd met Lijske Peeters van de Meulendijk zijn deel in de goederen hem bij overlijden van Dirck Peeters van de Meulendijck en Anneke Tielens nagelaten. De goederen zijn gelegen aan de Meulendijck naast weduwe Cornelis Peeters en rondom de gemeente. Het gehele goet is belast met ƒ 100,- aan rentmeester Donders; 14 stuiver per jaar aan de Heer van Asten. Koopsom ƒ 512,-

Leendert Jan Coolen is geboren te Asten rond 1630 en op 07-09-1665 te Asten getrouwd met Maria Dirck Peeters van de Meulendijk, geboren te Asten rond 1634 als dochter van Dirck Peeters van de Meulendijck en Anneke Tielens (zie Voormalig huis B780):

Lindert Jansen, Meriken Dircx, Dries Thonis, Jacob Jansen

01

Het gezin van Leendert Jan Coolen en Maria Dirck Peeters van de Meulendijk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jenneke Asten 06-05-1666 ±1695
Jacob Nicolaessen
2 Petronella Asten 06-10-1667 Kind Asten ±1667
3 Johannes Asten 09-06-1669 Ongehuwd Asten 26-09-1721
4 Petronella Asten 02-05-1671 Ongehuwd Asten 05-01-1718
5 Thielen Asten 25-07-1673 Kind Asten ±1673
6 Henricus Asten 16-01-1676 Kind Asten ±1676
7 Maria Asten 03-02-1680 Asten 29-11-1706
Dirck Aarts van Gerwen
Asten ±1753 zie Prins Bernhardstraat 23
8 Anna Asten 14-02-1682 Deurne 10-08-1710
Theodorus Adams van Endock
Deurne 28-10-1768

Leendert Jan Coolen is op 20-09-1693 aan de Molendijk begraven, zoals gemeld in onderstaande begraafakte:

Zijn weduwe en kinderen dragen het huis over aan Dirck Aarts van Gerwen, man van Maria Leendert Jan Coolen:

Asten Rechterlijk Archief 111 folio 20; 27-12-1706:
Maria Dirck Peeters weduwe van Leendert Jan Coolen en Anneke, dogter Leendert Jan Coolen geassisteerd met Joost Isbouts, haar neef, deze mede voor, Jacob Nicolaessen man van Jenneke, dogter van Leendert Jan Coolen, Jan Leendert Coolen en Perye Leendert Jan Coolen. Zij dragen over aan Dirck Aerts van Gerwen man van Maria Leendert Jan Coolen. Een huis, hof, aangelag, land en groes aan de Meulendijck 5½ lopense. Dit met inbegrip van de meubelen, bestialen, huysraet, linnen ende wollen en de gewassen te velde. De verkrijgers zullen hun moeder en schoonmoeder de verdere daegen haers levens onderhouden in cost en dranck, linnen ende wollen volgens haar staet. Mocht een van de andere broeders of zusters, ongetrouwd zijnde, met ziekte worden bezocht, dan zullen zij vrij toegang in het voorschreven huis hebben tot zij weer gezond zijn.

Dochter Maria Leendert Jan Coolen is geboren te Asten op 03-02-1680 en op 29-11-1706 te Asten getrouwd met Dierck Aarts van Gerwen, geboren te Asten op 02-03-1673 als zoon van Aert Jan van Gerwen en Maria Mathijssen Dircx en weduwnaar van Elisabeth Jaspers:

Etiam juncti sunt Dirick Arts et Maria Lindert Colen; testes Franciscus Art Vrints et Margareta Jansen.

Eveneens getrouwd zijn Dirick Arts en Maria Lindert Colen; getuigen Franciscus Art Vrints en Margareta Jansen

02

Het gezin van Maria Leendert Jan Coolen en Theodorus Arnoldus (Dierck Aarts) van Gerwen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabeth Asten 11-11-1707 Asten 15-04-1731
Judocus Jansen van Rest
Asten 20-01-1768
2 Leonardus Asten ±1709 Asten 18-01-1733
Margarita Jansen Walravens
Asten 09-05-1773
Johanna Verbaarschot
Asten 21-05-1791 zie Jan van Havenstraat 23
3 Arnoldus Asten 05-10-1711 Someren 17-10-1740
Maria Theodori van Hauts
Someren 23-09-1789
4 Wilhelmus Asten 11-05-1714 Someren 19-05-1737
Theodora Jan Verbaerschot
Asten 08-01-1742

Moeder Maria Dirck Peeters van de Meulendijk is in april 1710 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1709 en 1713 staat Dierck van Gerwen als eigenaar van het huis:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 33:
Dierck van Gerwen. 7-2-1-15-4.

Verpondingen 1713XIV-60 folio 47 verso:
Dirck van Gerwen. In de bede ƒ 1-15-2.

Bij de hoofdgeldlijst van 1717 staat het gezin van Dierck Aarts van Gerwen beschreven:

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
Dirck Aarts van Gerwen, Marij de vrouw
Lijsbet, Lindert, Aart en Willem.

Bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier over de periode 1736-1741 staat Dierck Aarts van Gerwen als eigenaar en bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV- 61 folio 97:
Dirck van Gerwen.
Huijs, hoff en aangelagh 2 copse. In de bede ƒ 1-15-2.

Jaar Eigenaar nummer 22 Steegen Bewoners nummer 22 Steegen
1736 Dirck Aarts Dirck Aarts
1741 Dirk Aarts Dirk Aarts

Dierck Aarts van Gerwen is rond 1742 overleden en Maria Leendert Jan Coolen verhuist naar het dorp (zie Voormalig huis G601) en is rond 1753 te Asten overleden. De erfenis komt toe aan Elisabeth van Gerwen en haar man Judocus Jansen van Rest:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 278; 19-03-1742:
Arnoldus Dirk van Gerwen, te Someren, Leendert van Gerwen, te Deurne, Dirske Verbaarschot getrouwd geweest met Willem van Gerwen namens haar onmondige kinderen. Zij zien af van de nalatenschap van wijlen hun vader, Dirk van Gerwen ten bate van Joost Janse van Rest.

Dochter Elisabetha Diricks van Gerwen is geboren te Asten op 11-11-1707 en op 15-04-1731 te Asten getrouwd met Judocus Jansen (Joost) van Rest, geboren te Asten op 09-08-1705 als zoon van Johannes Jansen van Rest en Johanna Joosten Bruystens (zie Voormalig huis B446):

03

Het gezin van Elisabetha Diricks van Gerwen en Judocus Jansen (Joost) van Rest:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Leonardus Asten 03-03-1733 Ongehuwd Asten 29-10-1790
2 Maria* Asten 01-01-1735 Asten 17-01-1773
Matthias Gerits van Brussel
>1779 zie ook Voormalig huis G844
3 Johanna Asten 10-10-1736 Lierop 14-05-1758
Gerrit Jansen Bogers
Asten 30-08-1804 zie Berken 2
4 Johannes Asten 02-10-1738 Deurne 13-01-1765
Helena Diericx van de Kerkhof
Asten 04-07-1803 zie Voormalig huis B623
5 Lutgardis Asten 31-07-1740 Kind Asten 21-08-1750
6 Theodorus Asten 14-06-1742 Asten 21-02-1773
Hendrina van Oosterhout
Asten 03-10-1785
7 Anna Asten 14-03-1749 Ongehuwd Haserswoude 04-09-1774

* zij heeft een onwettig kind genaamd Judocus met Martinus Gerrit van Heugten (zie Monseigneur den Dubbeldenstraat 38)

Baptizatus est filius illegitimus Maria Joost van Rest nominavit patrem Martinus Gerrit van Heugten; susceptores Gerardus Bogaerts et Joanna van Rest.

Gedoopt onwettige zoon van Maria Joost van Rest die als vader noemde Martinus Gerrit van Heugten; getuigen Gerardus Bogaerts en Joanna van Rest.

Het kind is op 08-06-1779 te Asten overleden. In de rechterlijke archieven van Asten wordt dit voorval ook genoemd en Maria Joosten van Rest, die gezien de genoemde buren in de Wolfsberg woonde, wordt uit Asten verbannen:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 171 verso 14-06-1779:
Jenneke Hoefnagels getrouwd geweest met Francis van den Broek, vroedvrouw, Maria van Riet getrouwd met Wilhelmus Knapen, buren, Alegonda Coopmans getrouwd met Cornelis Lintermans, buren. Zij verklaren dat zij, op 18 december 1778, 's avonds, zijn geroepen om te assisteren bij de bevalling van Maria van Rest getrouwd met Mattijs Gerrit van Brussel en dat deze verlost is van een zoon. Maria van Rest heeft tijdens het verlossen verklaart dat Marten Gerrit van Hugten, een getrouwd man, geboortig van Asten en wonende te Nederweert, de vader van het kind is.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 173; 12-08-1779:
Jan Slaats, 62 jaar en Evert van Geffen, 45 jaar, verklaren dat zij Maria van Rest getrouwd met Mattijs Gerrit van Brussel beiden geboren te Asten, zeer wel kennen. Maria van Rest heeft veelal in hun buurt gewoond. Mattijs Gerrit van Brussel is al enige jaren absent en de comparanten menen te hebben dat hij zich in Holland of elders ophoudt. Van zijn overlijden hebben zij met geen zekerheid gehoord. De tweede comparant verklaart verder dat hij Marten Gerrit van Hugten, te Weert, kent en die, voor zover hij weet, een getrouwd man is, beiden in leven en ze nog geen maand geleden beiden heeft gezien en gesproken. Onder eede bevestigd. 

Asten Rechterlijk Archief 20 folio 344; 22-11-1779:
Den drossard, aanlegger contra Maria van Rest getrouwd met Mattijs Gerrit van Brussel, gedaagde. Terzake van artikel 79 en 80 van Haere Hooghe Moogendheden Egtreglement de dato 18-03-1656. Gedaagdesse heeft, op 24-01-1780, vrijwillig beleden dat zij met Mattijs voorschreven, nu circa zes jaar geleden is getrouwd. Deze heeft haar na enige maanden verlaten, zonder dat zij weet of hij dood of levend is. Zij heeft nooit enige tijding gehad. Op 18-12-1778 is zij verlost van een zoon die zij verkregen heeft van Marten Gerrit van Hugten, zijnde een getrouwd man en wonende onder Weert. Maria van Rest wordt voor altijd uit Asten gebannen.

De man van Maria Joosten van Rest, Matthias Gerits van Brussel, blijkt volgens het Nationaal Archief Verenigde Oostindische Compagnie, archief 1.04.02, inventarisnummer 14206 folio 204 ingetreden te zijn als soldaat bij de kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie. Op 14-05-1773 vertrekt hij met het schip de Vrouwe Elisabeth naar Batavia en is op 26-07-1773 op het schip overleden, zoals valt op te maken uit de akte rechts. Hieronder een afbeelding van het schip de Vrouwe Elisabeth.

Judocus Jansen (Joost) van Rest heeft een betalingsachterstand:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 86 verso; 01-12-1744:
Gerrit van Riet, vorster, met machtiging van Antoni Heycoop, collecteur der ordinaire landsverponding, 1742 en coninxbede 17-09-1741-1742, legt beslag op de vaste goederen van Joost Janse van Rest tot verhaal van ƒ 5-12-02.

Judocus Jansen (Joost) van Rest wordt als getuige opgeroepen bij een brand in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 44 verso; 22-02-1749:
Verhoor van onder meer Joost Janse van Rest, 44 jaar:
Of hij weet dat op maandagmorgen, 13 januarij 1749, de schuur van Jan Jacobs Verberne, in de Steegen is afgebrand. Dat ook de schapen verbrand zijn. Dat op zondag, 9 februarij jongstleden, om 5 uur in de middag, het huis van Jan Jacobs Verberne, staande naast de afgebrande schuur, is afgebrand?
Toen de schuur in brand was, was Joost Janse van Rest op het Rinkvelt, de tiende aan het  dorsen met Peter Cornelis Peters en Dirk Bosmans.  Ten tijde van den brand van het huis was hij bij Peter Verleysdonk en dus ook niet aanwezig.
Of hij weet, hetzij van horen zeggen of zien, op welke wijze de schuur en huis in brand geraakt zijn?
Joost Janse van Rest weet niets.

Ook in 1769 heeft Judocus Jansen (Joost) van Rest een achterstand met betrekking tot de verpondingen:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 19; 27-05-1769:
Gerrit van Riet, vorster, neemt, namens Philip de Rooy, collecteur der bede, 17-09-1766-1767, en van de ordinaire landsverponding, 1767, in arrest de vaste goederen van Joost van Rest tot verhaal van de somme van ƒ 3-00-00.

In de bewoningslijst van het huis is Judocus Jansen (Joost) van Rest al die tijd eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 22 Steegen Bewoners nummer 22 Steegen
1746 Joost Janse van Rest Joost Janse van Rest
1751 Joost van Rest Joost van Rest
1756 Joost van Rest Joost van Rest
1761 Joost van Rest Joost van Rest
1766 Joost van Rest Joost van Rest
1771 Joost van Rest Joost van Rest

Elisabetha Diricks van Gerwen is op 20-01-1768 te Asten overleden en Judocus Jansen (Joost) van Rest is op 22-11-1773 te Asten overleden. Als dochter Anna op 04-09-1774 te Hazerswoude overlijdt, worden de erfgoederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 122; 10-10-1774:
Taxatie van de onroerende goederen van Anna van Rest overleden te Haserwoude op 04-09-1774. Leendert van Rest, te Liessel, is broeder en mede-erfgenaam van de overledene.

1⁄6e deel in waarde huiske, hof en aangelag ½ lopense, ene en andere zijde Leendert Lamberts ƒ 12,-
land de Camp 1 ½ lopense ƒ 5,-
land 1½ lopense ƒ 6,-
land den Horsik 2 lopense ƒ 6,-
groes het Hoyvelt 3 lopense ƒ 7,-
groes / hei het Weyvelt 8 lopense ƒ 5,-
Totaal
20e penning is
ƒ 41,-
ƒ 2-1-0

Hieronder de overlijdensakte van een bovenlands vrouwspersoon in het doodboek van Hazerswoude:

04

In 1784 wordt de erfenis verdeeld, waarbij het 1⁄6e deel van zus Anna en het feit dat zus Maria verbannen is, wordt genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 183 verso; 25-05-1784:
Jan van Rest, Dirk van Rest, Jenneke van Rest, weduwe van Gerrit Bogers geassisteerd met haar broeder, Leendert van Rest, wonende te Lieszel samen met Leendert van Rest en Maria van Rest. Kinderen en erven van Joost van Rest die samen zijn aangekomen de geringe onroerende goederen van hun vader en 1⁄6e deel van haare zuster, Anna, overleden in Holland. Zij verdelen deze goederen. 1e lot krijgt Dirk een huis, hof en aangelag ½ lopense zoals door hem in bewoning, ene zijde Dirk Leenders, andere zijde weduwe Dirk Lambers; een zijlke land in de Camp, zijnde 1⁄3e deel ½ lopense; nog een zeyle land of 1⁄3e deel in de Grootenacker ½ lopense; 1⁄3e deel in een akker den Horsik 1⁄3e deel is 34 roeden; het achterste deel van het Hoyvelt dit deel 1 lopense; 1⁄3e deel van het Weyvelt zijnde 3 lopense. Verponding ƒ 1-15-06 per jaar. Bede ƒ 0-11-10 per jaar. Dit lot zal aan Leendert betalen ƒ 5,-.
2e lot krijgt Jan 1⁄3e deel van de Campacker dit deel ½ lopense; het middelste 1⁄3e deel in de Grootenacker ½ lopense; 1⁄3e deel in den Horsikacker 1⁄3e deel is 34 roeden; een stuk van het Hoyvelt agter het Eekelbos dit stuk 2 lopense; 1⁄3e deel van het Weyvelt. Verponding ƒ 1-13-06 per jaar. Bede ƒ 0-11-12 per jaar. Dit lot zal aan Leendert betalen ƒ 18,-.
3e lot krijgt Jenneke van Rest 1⁄3e deel van de Campacker ½ lopense; 1⁄3e deel van de Grootenacker ½ lopense; 1⁄3e deel van den Horsikacker 34 roeden; het middelste stuk van het Hoyvelt 1 lopense; 1⁄3e deel van het Weyvelt 1 lopense. Verponding ƒ 1-13-06 per jaar. Bede ƒ 0-11-12 per jaar. Dit lot zal aan Leendert betalen ƒ 18,-.
Staat te weten dat onder de bedeelde goederen van Jan van Rest en de weduwe Gerrit Bogers begrepen is het aandeel van Maria van Rest die wegens bannisement hier niet mag komen. De comparanten weten ook niet waar zij is. Leendert van Rest heeft zijn aandeel onder zijn broeders en zusters laten verdelen, dit is al enige jaren geleden afgesproken. Hij ontvangt hiervoor ƒ 41,-.

Zoon Theodorus Joosten van Rest is geboren te Asten op 14-06-1742 en op 21-02-1773 te Asten getrouwd met Hendrina Jansen van Oosterhout, geboren te Deurne op 05-02-1727 als dochter van Joannes Driessen Oosterhout en Anna van den Kerckhof. Zij is sinds 22-08-1771 weduwe van Johannes Joosten van de Loverbosch, geboren te Budel rond 1725 als zoon van Joost Fransen van de Loverbosch, met wie zij op 11-06-1752 te Asten getrouwd was.

06

De gezinnen van Hendrina van Oosterhout met Johannes van de Loverbosch en met Theodorus Joosten van Rest:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 12-11-1754 Kind Asten ±1754
2 Johannes Asten 14-04-1756 Kind Asten ±1756
3 Helena Asten 19-06-1758 Gemert 06-02-1792
Francis Verberne
Veldhoven 28-02-1821
4 Anna Maria Asten 23-03-1760 's-Hertogenbosch ±1790
Wilhelmus Terwijn
's-Hertogenbosch 19-01-1842 korenmeter
5 Johanna Asten 14-06-1762 Kind Asten ±1762
6 Jenneke Asten 08-10-1764 Tongelre 17-05-1789
Johannes Smulders
Tongelre 20-07-1842
7 Judoca Asten 29-07-1766 Asten 03-05-1795
Johannes van de Moosdijk
Asten 16-12-1832
8 Cornelius Asten 14-07-1768 Kind Asten ±1768
9 Wilhelmus Asten 07-12-1770 Kind Asten ±1770

* het tweede huwelijk kende geen kinderen

Johannes van de Loverbosch was voor zijn huwelijk nog soldaat:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 184 verso; 09-12-1747:
Jan van de Loverbosch, soldaat onder het Regiment van Generaal Majoor van Kinschot, is wegens zijn ziekte van de dagelijkse koorts niet in staat om zich te begeven naar zijn legerplaats in Tolen, Zeeland. Hendrik Halbersmit, chirurgijn, bevestigd een en ander.

Voor haar tweede huwelijk moet Hendrina van Oosterhout nog een staat en inventaris opmaken:

Asten Rechterlijk Archief 123 folio 206 verso; 06-02-1773:
Staat en inventaris opgemaakt door Hendrien van Oosterhout weduwe Jan van de Loverbosch ten behoeve van Helena, Annemie, Johanna, Jenneke en Josyna, haar kinderen. Zij wil hertrouwen met Dirk Joosten van Rest jongeman. Roerende goederen: onder andere een trog, drie stoelen, een kist, twee bedden en toebehoren, vuurgerei, enige ketels, potten, pannen, een koe, een os, een hoge kar, een slagkar, op de akkers is gezaaid 6½ lopense. Schulden: aan Mattijs van Bussel is aan huur verschuldigd ƒ 12,- en 12 vat rogge + ½ vijm stro.

In het huizenquohier over de periode 1776-1781 staat het huis nog op naam van de kinderen Joost van Rest en is Dirk van Rest bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 22 Steegen Bewoners nummer 22 Steegen
1776 kinderen Joost van Rest Dirk van Rest
1781 kinderen Joost van Rest Dirk van Rest

Theodorus Joosten van Rest is op 03-10-1785 te Asten overleden en zijn onroerende goederen worden getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 37; 22-11-1785:
Taxatie van de onroerende goederen van Dirk van Rest overleden, 03-10-1785. Waarde:
Huiske, hof en aangelag 1⁄2 lopense, ene zijde Dirk Canters, andere zijde de weduwe Leendert Lambers ƒ 15,-.
Een zijl land in de Camp 1⁄2 lopense, ene zijde Jan van Rest, andere zijde Dirk Leenders ƒ 4,-.
Een zijle land 1⁄2 lopense, ene zijde Dirk Leenders, andere zijde de weduwe Gerrit Bogers ƒ 3,-.
Land den Horik 34 roeden, ene zijde Adriaan Keyzers, andere zijde Jan van Rest ƒ 4,-.
Een Hoyveltje 1 lopense, ene zijde de weduwe Antoni Fransen, andere zijd ede weduwe Gerrit Bogers ƒ 4,-.
Int Weyvelt 1 lopense, ene zijde de kinderen Willem Goris, andere zijde Jacobus Losecaat ƒ 3,-.
Totaal onroerende goederen ƒ 33,-.

Enkele jaren later brandt het huis van Hendrina van Oosterhout af:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 66 verso; 22-05-1790:
Taxatie van huis en stallen in de Steegen welke op 4 mei laatstleden, 's morgens om 10 uur, zijn afgebrand. Eigenaar en bewoner is weduwe Dirk van Rest. Waarde ƒ 150,-.

Het huis is weer opgebouwd en Hendrina van Oosterhout krijgt het vergoed:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 36; 15-02-1791:
Hendrien van Oisterhout, weduwe Dirk van Rest, wiens huis, op 4 mei 1790, is afgebrand. Dit huis is weer opgetimmert en in vorige staat gebracht. Door het gerecht, alhier, is het getauxeert. Zij verzoekt betaling van ¼e deel van de getaxeerde waarde ingevolge Hare Hoge Mogendheden publicatie de dato 15-01-1765. De weduwe verklaart onder eede dat zij niet voor ƒ 4000,- gegoet is.

Hendrina van Oosterhout is op 17-12-1796 te Veldhoven overleden en de kinderen verdelen de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 1; 06-02-1797:
Jan Jooste van Rest, Jenneke van Rest weduwe van Gerrit Bogaers, Jan Smulders man van Johanna van de Loverbosch, wonende te Tongelre, Francis Verberne gehuwd met Helena van de Loverbosch, wonende te Veldhoven zij mede voor Jennemie van de Loverbosch, meerderjarige jonge dochter wonende 's-Hertogenbosch procuratie notaris van Bruggen, 's-Hertogenbosch op 22-12-1796. Jan de Baar man van Francyn van de Loverbosch, Jan van de Moosdijk man van Josyna van de Loverbosch. Erven van Dirk van Rest en Hendrina van Oisterhout, weduwe van Jan van de Loverbosch, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot krijgt Jan Jooste van Rest 1 lopense van het Weyvelt; 8 lopense van het Hooyvelt; ½ lopense van de grooten Akker.
2e lot krijgt Jenneke van Rest, weduwe Gerrit Bogaers ½ lopense van het Weyvelt; 8 lopense van het Hooyvelt; ½ lopense van den Horsick.
3e lot krijgen Francis Verberne, Jennemie van de Loverbosch en Jan Smulders ½ lopense land en groes van het Hooyvelt in de Steegen naast Jenneke van Rest; ½ lopense land in de Kamp of Aangelag; de afbraak van twee gebonten achter van het huis; ½ lopense van den Horsik naast Jan van Rest en Adriaan Keysers.
4e lot krijgt Jan van de Moosdijk man van Josyna van de Loverbosch een huis en hof met uitzonder van de afbraak van de twee gebonten; ½ lopense van het Weyvelt. Dit lot is belast met ƒ 0-5-0 per jaar.

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 1; 06-02-1797:
Jan Smulders getrouwd met Johanna van de Loverbosch, te Tongelre en Francis Verberne getrouwd met Helena van de Loverbosch, te Veldhoven verkopen aan Hendrik Verberne groes en land het Hooyvelt 1½ lopense; land de Kamp in het Aangelag ½ lopense; land den Horsik ½ lopense. Koopsom ƒ 59,-.

Dochter Judoca Jansen van de Loverbosch is geboren te Asten op 29-07-1766 en op 03-05-1795 te Asten getrouwd met Jan van de Moosdijk, geboren te Vlierden rond 1769 als zoon van Johannes Gerits van de Moosdijk en Anna Maria Jacob Bosmans (zie Oostappensedijk 48 en ook Voormalig huis C807):

07

Het gezin van Judoca Jansen van de Loverbosch met Jan van de Moosdijk:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes* Asten 27-06-1791 Someren 28-02-1813
Maria Catharina Verhees
Helmond 01-06-1857 zie Voormalig huis G218
2 Johannes Asten 13-04-1796 Kind Asten ±1796 **
3 Hendrina Asten 01-04-1798 Ongehuwd Asten 24-09-1827
4 Maria Asten 23-02-1800 Asten 13-10-1826
Hendrik de Wit
Lierop 07-05-1832 **
5 Johannes Asten 16-11-1801 Kind Asten 24-01-1802
6 Johanna Asten 08-12-1802 Asten 28-04-1826
Johannes van Gerwen
Asten 21-08-1827
7 Wilhelmus Asten 19-11-1804 Kind Asten ±1804 ***
8 Wilhelmus Asten 27-10-1805 Ongehuwd Asten 01-10-1828
9 Antonius Asten 17-05-1807 Someren 21-09-1832
Helena van Diepen
Meijel 16-06-1877
Catharina Manders
Meijel 13-08-1887
10 Johanna Maria Asten 24-08-1809 Ongehuwd Asten 24-11-1853 ***

* onwettig kind van Judoca Jansen van de Loverbosch met Franciscus Josephi Verberne

1791 Mense junii 27; baptizatus est Joannes filius illegitimus Francisca Joannis van de Loverbos et (ut ipsa in partu declaravit) Franciscus Josephi Verberne; susceptores Joannes Smeulders et Henrica Joannis van Oosterhout

27 juni 1791; gedoopt is Joannes, onechte zoon van Francisca Joannis van de Loverbos en (tijdens de bevalling verklaarde zij) Franciscus Josephi Verberne; getuigen Joannes Smeulders en Henrica Joannis van Oosterhout


**  doopgetuige is Jacobus van de Moosdijk, broer van Jan van de Moosdijk
*** doopgetuigen zijn Johannes en Theodorus Bosmans, zwagers van Jan van de Moosdijk. Bij haar overlijden  wordt genoemd dat zij spinster was en gebuur Antonie Engelen (zie Kennisstraat 1) heeft aangifte gedaan. Vanuit Ommel gezien is dat redelijk dichtbij en het is waarschijnlijk dat zij tot haar overlijden in het huis heeft gewoond

Jan van de Moosdijk schijnt iets te maken hebben met gestolen varkensvlees:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 115 verso; 29-01-1802:
Beleyding en oculaire inspectie gedaan door drost en schepenen aan het huis van Pieter Peter Verrijt, in de Steegen. In de wand langs de grond was een pandje uitgebroken, ter grootte van twee voet hoog en 1 1⁄2 voet breed ter plaatse waar de kelder gelegen is. En declareren Pieter Peter Verrijt en Margareta van Dommelen, zijn vrouw, dat, tussen 3 en 4 januari laatstleden, in de nacht, het gemelde pandje uitgebroken en al zo uit hun kelder gestolen is het varkensvlees, hetwelk aldaar in de kuip opgezouten lag. Zonder dat ze van de inbraak iets gewaar geworden zijn. Margareta van Dommelen verklaart verder dat zij, op de 25e dezer maand, om de middag, is geweest ten huize van de kinderen Anthony Seegers, alhier, te Ommel en aldaar onder andere door Anthonetta Anthony Zeegers, vrouw van Pieter Peter Lomans heeft horen verhalen dat Marcelis Antony Lomans, in de Steegen, bij Jan  van de Moosdijk, alwaar drost en schepenen, op 4 januari te vooren, huyssoeckinge of visitatie hadden gedaan na het varkensvlees, hetwelk tussen den 3e en 4e januari, in de nagt, uyt de kelder van de comparante gestolen of gerooft was, bij haar of ten haare huyse op sekere avond, sonder de presisen dag daarvan te weeten, gekomen was met versoek aldaar te mogen overnagten, vermids van Mierlo kwam en niet na huys durfde te gaan. Alsmede dat gemelde Marcelis Anthony Lomans verders aan haar, Anthonetta Anthony Zeegers, soude gesegt hebben dat ten tijde der gedaane visitatie van drossard en schepenen voormelt, hij, Marcelis niet bevreest was dat het spek soude sijn gevonden geworden maar wel de planken of boomken. Dese of diergelijke woorden in substantie.

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 117 verso; 30-01-1802:
Anthonetta Anthony Seegers getrouwd met Pieter Peter Lomans, te Ommel, verklaart dat Marcelis Antony Lomans, in de Steegen, bij Jan van de Moosdijk, ten hare huize in den avond, circa 8 dagen geleden, gekomen is en verzoekende, aldaar, te mogen overnachten, zoals gedaan is. Dat hij Marcelis, onder meer aan haar gezegd heeft dat hij, wanneer drost en schepenen ten huize van Jan van de Moosdijk visitatie hadden gedaan niet bang of bevreesd was dat het spek gevonden zou worden, omdat hij een kwade naam had en omdat er planken gestolen waren. Deze of dergelijke woorden in substantie.

Het huizenquohier over de periode 1798-1803 en de verpondingen van 1810 geven een samenvatting van de bewoningsgeschiedenis met uiteindelijk Jan van de Moosdijk als eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 22 Steegen Bewoners nummer 22 Steegen
1798 Jan van Moosdijk Jan van Moosdijk en in de kamer Hendrikus van Lieshout
1803 Jan van Moosdijk Jan van Moosdijk

Verpondingen 1810 XIVd-67 Steegen folio 88 verso:
Jan en Jenneke van Rest.
Helena, Johanna en Jennemie en Francijn van Loverbosch.
erven van Dirk van Rest.
Nummer 22 huijs, hof en aangelag ½ lopense.

Jan van de Moosdijk is op 11-10-1813 te Asten overleden en linksonder zijn overlijdensakte, waarin hij genoemd wordt als een zoon van Henry van de Moosdyk en Anne Marie Geerits. In de doopakten van zijn kinderen heet hij vaak Johannes Joannis van de Moosdijk. Aangezien zijn vader Johannes Gerits van de Moosdijk al mogelijk voor zijn geboorte overleden was, is diens oom Henricus Gerits van de Moosdijk zijn voogd geweest:

Judoca Jansen van de Loverbosch is op 23-10-1814 te Asten hertrouwd met Jacobus den Ouden, geboren te Nuenen op 25-10-1752 als zoon van Peeter Joannis den Ouden en Ida Simons van Roij en weduwnaar van Maria van der Putten, waarvan rechtsboven de trouwakte. Dit huwelijk kende voor zover bekend geen kinderen.

Jacobus den Ouden is op 16-12-1829 te Asten overleden en Judoca Jansen van de Loverbosch is op 16-12-1834 te Asten overleden. Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staan de kinderen van Jan van de Moosdijk als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; B640:
Huis en erf, groot 01 roede 41 el, de Vier uiterste.
Eigenaar: Kinderen van Jan van Moosdijk.

Hieronder de kadasterkaart met in de cirkel het huis en daaronder de bijbehorende kadastrale gegevens:

08

09

Het huis is volgens het kadastrale leggerartikel 765 rond 1837 verkocht aan Gerardus van Zeeland, geboren te Geldrop op 29-11-1793 als zoon van Adriaan van Zeeland en Henrica van Deursen. Hij is op 14-07-1837 te Asten getrouwd met Wilhelmina van Tongerlo, geboren te Someren op 25-01-1805 als dochter van Antonie Michiel van Tongerlo en Elisabeth Geven.

Het huis wordt rond 1858 gesloopt en de grond deels verkocht aan Francis Mennen (zie Berken 7), die op de bouwlanden B641 en B642, die bij vereniging kadasternummer B814 hadden verkregen, aan de overzijde van de straat een nieuw huis bouwt. Het huis krijgt kadasternummer B940, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Gerardus van Zeeland met zijn gezin op huizingnummer B43 en vanaf 1869 nummer B46:

10

Gerardus van Zeeland is op 18-10-1877 te Asten overleden en Wilhelmina van Tongerlo woont samen met haar zoon Lambertus van Zeeland in het huis met huizingnummer C43:

11

Wilhelmina van Tongerlo is op 05-05-1887 te Asten overleden en haar zoon Lambertus van Zeeland, geboren te Asten op 09-09-1844 woont daarna in het huis met huizingnummer C40:

12

Lambertus van Zeeland is op 21-04-1899 te Asten overleden en het huis is volgens de kadstrale legger daarna afgebroken.

Overzicht bewoners

Hoeve op de Steegen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1678 Leendert Jan Coolen ±1630 Leendert Jan Coolen ±1630
1693 weduwe Leendert Jan Coolen ±1635 weduwe Leendert Jan Coolen ±1635
1706 Dirck Aarts van Gerwen Asten 02-03-1673 Dirck Aarts van Gerwen Asten 02-03-1673
Steegen huis 22
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Dirck Aarts Asten 02-03-1673 Dirck Aarts Asten 02-03-1673
1741 Dirk Aarts Asten 02-03-1673 Dirk Aarts Asten 02-03-1673
1746 Joost Janse van Rest Asten 09-08-1705 Joost Janse van Rest Asten 09-08-1705
1751 Joost van Rest Asten 09-08-1705 Joost van Rest Asten 09-08-1705
1756 Joost van Rest Asten 09-08-1705 Joost van Rest Asten 09-08-1705
1761 Joost van Rest Asten 09-08-1705 Joost van Rest Asten 09-08-1705
1766 Joost van Rest Asten 09-08-1705 Joost van Rest Asten 09-08-1705
1771 Joost van Rest Asten 09-08-1705 Joost van Rest Asten 09-08-1705
1776 kinderen Joost van Rest Asten 14-06-1742 Dirk van Rest Asten 14-06-1742
1781 kinderen Joost van Rest Asten 14-06-1742 Dirk van Rest Asten 14-06-1742
1798 Jan van Moosdijk Vlierden ±1773 Jan van Moosdijk en in de kamer Hendrikus van Lieshout Vlierden ±1773
1803 Jan van Moosdijk Vlierden ±1773 Jan van Moosdijk Vlierden ±1773
Kadasternummer B640
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B640 1832-1837 kinderen van Moosdijk Asten 24-08-1809
B640 1837-1858 Gerardus van Zeleand Geldrop 29-11-1795
B940 1858-1899 Francis Mennen Asten 18-07-1824
B940 1899 afgebroken
Berken
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1813 Jan van Moosdijk Vlierden ±1773 Judoca van Rest Asten 29-07-1766 11-10-1813
1813-1832 Judoca van Rest Asten 29-07-1766 weduwe van Moosdijk 16-12-1832
1832-1853 Johanna Maria van Moosdijk Asten 24-08-1809 24-11-1853
1853-1859 Gerardus van Zeeland Geldrop 29-11-1795 Wilhelma van Tongerlo Someren 25-07-1805
C42 1859-1869 Gerardus van Zeeland Geldrop 29-11-1795 Wilhelma van Tongerlo Someren 25-07-1805
C46 1869-1879 Gerardus van Zeeland Geldrop 29-11-1795 Wilhelma van Tongerlo Someren 25-07-1805 18-10-1877
C43 1878-1887 Wilhelma van Tongerlo Someren 25-07-1805 weduwe van Zeeland 05-05-1887
C43 1887-1890 Lambertus van Zeeland Asten 08-09-1844
C40 1890-1899 Lambertus van Zeeland Asten 08-09-1844 21-04-1899
1899 afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 22 november 2023, 20:38:53

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen