logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C1171

De broers Jan en Antoni Canters worden genoemd met betrekking tot een huis op de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief; 10-07-1650:
Inventaris van de goederen, conform het vonnis 22-06-1645 tussen Jan en Meester Antoni Canters, gedaagden. Contra Frans Mathijssen en Joost Laurenssen, aanlegger. Onderstaande goederen zijn geruympt bij overlijden van Elske, hun moeder. Een huis, hof en hofstad gekomen van Hendrick Huben in de Steghen. Het huis en hofstad gekomen van Laurens Henrix gelegen in de Steghen, heeft Antonis Canters als langstlevende ter causse van zware belastingen, renten, cijnsen en andere kwellingen, als onderhoud, verkocht toen hij weduwenaar was.

Jan Anthonis Canters is geboren te Asten rond 1599 als zoon van Anthonis Henrick Canters en Elsken Willems (zie Voormalig huis B401). Hij is rond 1630 te Asten getrouwd met Elisabeth (Lysken) Andries Reynders van Ruth, geboren rond 1608 als dochter van Andryes Reynders van Rudth en Merike (zie Stegen 76). Elisabeth (Lysken) Andries Reynders van Ruth is in 1636 overleden en Jan Anthonis Canters hertrouwt rond 1637 te Asten met Maria Jan van de Rest, weduwe van Thomas Philips van Heugten. De gezinnen van Jan Anthonis Canters met Elisabeth (Lysken) Andries Reynders van Ruth en met Maria Jan van de Rest:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Hendrick Asten ±1631 Asten ±1650
Jenneke Matijssen van Rut
Asten 22-11-1699 zie ook Voormalig huis B714
2 Maria Asten ±1633 Asten 21-09-1653
Jan Peeters Verhindert
Asten 06-11-1667
Philips Gerits
Asten 05-01-1678 zie Voormalig huis G506
en Oostappensedijk 48
3 Peter Asten ±1634 Asten ±1660
Geertruyt Hendrick van Rest
Asten 29-01-1674 zie Kennisstraat 5
en ook Jan van Havenstraat 42
4 Tomas Asten ±1636 Asten 18-09-1661
Goortien Thonis Tielens
Asten 06-10-1674
Anneke Peters Reynders
Asten 17-10-1683
Syke Aert Jan Tielen
Asten 31-03-1691 zie Voormalig huis B401
5 Elisabeth* Asten 06-04-1638 Asten ±1657
Steven Lambers
Asten 15-01-1694 zie ook Voormalig huis B401
6 Antonius* Asten 12-10-1642 Asten 01-05-1667
Aleken Thonis Verrijt
Asten 14-04-1689 zie Jan van Havenstraat 38
7 Jan* Asten ±1646 Asten 12-07-1671
Francisca Aerts Verrijt
Asten ±1673
Aleken Jansen Baltus
Asten 09-10-1676 zie Prins Bernhardstraat 19

* kinderen uit het tweede huwelijk

Bij de verpondingen van 1662 zijn de zonen Jan en Tomas van Jan Anthonis Canters eigenaar van het huis op de Stegen:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 47:
Jan Canters en Thomas, huijs.

Maria Jan van de Rest is op 11-02-1665 te Asten overleden en Jan Anthonis Canters is op 06-03-1672 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld, waarbij Hendrick Jan Canters het huis op de Stegen ontvangt:

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 159, 02-06-1672:
De erfgenamen van wijlen Jan Anthonis Canters met name Hendrick Jan Canters, Flyps Gerits man van Maria, dogter van Jan Anthonis Canters, Peter Jan Anthonis Canters, Tomas Jan Anthonis Canters, Tonis Jan Anthonis Canters, Jan Jan Anthonis Canters, Steven Lambers man van Lijske, dogter van Jan Anthonis Canters. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Hendrick het stockhuys waarin Jan Anthoni Canters heeft gewoond met het land en groes. Belast met de cijns aan het boeck van Helmont.
2e lot krijgt Flyps Gerits de helft van het goet in de Stegen zoals Catelijn Nelis het in gebruik heeft gehad. Belast met ƒ 1500,- volgens protocol te Asten te vergelden bij Huybert Tomas, te Vlierden en nog aan te nemen ƒ 3,- per jaar te 's-Hertogenbosch alle jaren te betalen onder conditie dat Flyps sal mogen ontfangen alle jaeren van Hendrick Dielis 35 stuiver.
3e lot krijgt Tomas het goet waar hij op woont en in gebruik heeft. Belast met 2 stuiver 2 oort per jaar aan rentmeester Donder; de cijns aan het boek van Helmont.
4e lot krijgt Tonis het gehele goet bij Peter Reynders en zoals Steven Lamberts het in gebruik heeft. Belast met een pacht aan de Heilige Geest van Asten.
5e lot krijgt Steven Lamberts huis en hof met land en groes bewoond geweest door Jan Maes. Belast met circa 7 stuiver per jaar van Binderen.
6e lot krijgt Jan ƒ 1000,- in erfrenten en ƒ 2000,- in obligatie door de gezamelijke erfgenamen te leveren.
7e lot krijgt Peter ƒ 3000,- in erfrenten en obligaties.

De hierboven bij het 5e lot genoemde huurder Jan Maes woonde eerst elders in de Stegen (zie Stegen 50).

Bij de verpondingen van 1680 staat Hendrick Jan Canters als eigenaar en zijn schoonzoon Willem Hendrikx als gebruiker:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 19:
Henderick Jan Canters, gebruiker Willem Hendericx.

Henrick Jan Canters is geboren te Asten rond 1631 als zoon van Jan Anthonis Canters en Elisabeth Andries Reynders van Ruth (zie Voormalig huis B401). Hij is te Asten rond 1650 getrouwd met Jenneke Matijssen van Rut, geboren te Asten rond 1630 mogelijk als dochter van Mathijs Thomas van Ruth. Het gezin van Henrick Jan Canters en Jenneke Matijssen van Rut:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 04-01-1651 Asten 23-05-1677
Leonarda Hendrijck Dielis
Asten 01-05-1700 zie Jan van Havenstraat 21
2 Matijs Asten 09-01-1655 Asten 13-02-1684
Antonia Hubert Tielen
Asten 12-07-1731 zie Voormalig huis C1173
en ook Voormalig huis G92
3 Peter Asten 08-07-1658 Asten 21-08-1695
Helena Judoci Roefs
> 1733  met Wilhelma Thomae Joachims
onwettige zoon Jan, 29-08-1687
zie Voormalig huis G88
zie Voormalig huis G525
4 Lysbeth Asten 08-01-1662 Asten 17-09-1684
Wilhelmus Hendrix Dielis
Asten 12-05-1738 zie ook Voormalig huis B714
en Voormalig huis G91
5 Maria Asten 27-02-1664 Eindhoven 27-01-1692
Godefridus Wijnants van Rosaens
Woensel ±1693 dochter Catharina,
Woensel 18-10-1692
6 Elske Asten 25-09-1666 Asten 30-01-1701
Theodorus Thonis
Asten 05-02-1708
Jan Dirck Coolen
Asten 29-04-1736
7 Lysbeth Asten 16-03-1669

Hendrick Jan Canters is ziek en maakt zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 68; 22-11-1699:
Hendrick Jan Canters man van Jenneke Matijssen van Rut, in de Steegen. Hendrick ziek, Jenneke cloeck ende gesont. Zij testeren dat alle voorgaande maeckselen vervallen. Zij prelegateren, na hun beider dood, ƒ 15,- zonder dat hij dan nog iets te pretenderen heeft, aan Goort Wijnants, te Woensel, gehuwd geweest met Maria, hun dochter en welke een dochtertje met name Catalijn Goort Wijnants heeft nagelaten, hetwelk bij hen, testateuren, is opgevoed en nog woont. Alle goederen, roerend en onroerend, blijven aan de langstlevende van hen beiden. Tot hun enige erfgenamen worden benoemd hun zes kinderen, nu in leven zijnde en uit dit huwelijk geboren alsmede Catalijn, de onmondige dogter van Goort Wijnants voorschreven met dien verstande, dat indien Catalijn mocht te komen overlijden, zonder wettig oir na te laten, dat haar deel dan weer toevalt aan de andere erfgenamen.

Hendrick Jan Canters is diezelfde dag op 22-11-1699 te Asten overleden:

01

Jenneke Matijssen van Rut is op 16-02-1717 te Asten overleden en haar dochter Elisabeth Hendrick Jan Canters, geboren te Asten op 08-01-1662, heeft het huis geërfd. Zij is op 17-09-1684 te Asten getrouwd met Willem Hendricx Dielis (van den Eerenbeemt), geboren te Asten rond 1657 als zoon van Hendrick Dielis en Gertrudis Wilberts (zie Voormalig huis B695).

Compareerende voor schepenen ondergenoemd Willem Hendrick Dielis jongman van Asten sijnde ouderdom omtrent de 27 jaren sijnde geassisteert bij NN ende Elisabeth Hendrick Jan Canters sijnde ouderdom omtrent de 22 jaren sijnde geassisteert bij Antonius Hendrick Canters haar broeder, versoeckende hunne drie sondaagsche proclamatien
Actum 2 september 1984 coram

02

Het gezin van Elisabeth Hendrick Jan Canters en Willem Hendricx Dielis:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten 21-08-1685 Asten 03-12-1713
Maria Jansse Piek
Asten 18-09-1726 zie ook Prins Bernhardstraat 2
2 Mathias Asten 18-06-1687 Ongehuwd Asten 08-09-1730
3 Maria Asten 28-08-1689 Asten 03-03-1726
Aart Driessen de Zeeger
Asten 07-10-1778 zie ook Voormalig huis G92
4 Johannes Asten 16-10-1691
5 Johanna Maria Asten ±1693 Asten 20-06-1717
Christoffel Jansse Piek
Uden 28-04-1770
6 Egidius Asten 09-01-1696 Ongehuwd Asten 20-05-1725 *
7 Elisabetha Asten 06-12-1697 Kind Asten ±1697
8 Henrica Asten 20-04-1700 Kind Asten ±1700
9 Henrica Asten 09-07-1702
10 Henricus Asten 06-09-1704 Kind Asten ±1704
11 Henricus Asten 28-03-1706 ±1740
Petronella Pauwels
Heijthuijsen 11-08-1754
Margareta Cerneels
Heijthuijsen 15-02-1755 Koopman
zie ook Voormalig huis B714

*  had een onwettige dochter Johanna, geboren te Asten op 24-06-1723 met Elisabeth Janse (zie Voormalig huis G131)

Willem Hendricx Dielis koopt een stuk groes in de Stegen en houdt daar een schuld aan over:

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 23; 07-05-1697:
Hendrick van den Bleeck en zijn zoon Jan verkopen aan Willem Hendrick Dielis groes de Steegen 3 lopense naast Philips Dircx. Verponding ƒ 1-10-0 per jaar. Koopsom ƒ 250,-.

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 23 verso; 07-05-1697:
Willem Hendrick Dielis is schuldig aan Hendrick van den Bleeck ƒ 125,- zonder intrest. Marge 04-03-1699 gelost.

Willem Hendricx Dielis koopt land in het Laarbroek:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 62; 01-10-1703:
Dirck Hendrick Jacobs verkoopt aan Willem Hendrick Dielis land ontrent het Laerbroeck 2 lopense 25 roede naast Wilbort Peters. Verponding 18 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 50,-.

Willem Hendricx Dielis wordt gemaand om de achterstallige verponding te betalen:

Asten Rechterlijk Archief 11 folio 222; 10-03-1706:
Antony Josephs en Hendrick Canters, aanleggers contra Willem Hendrick Dielis, gedaagde. Betaling van ƒ 2-17-0 verponding 1687-1688

Willem Hendricx Dielis is op 10-01-1707 te Asten overleden en zijn weduwe Elisabeth Hendrick Jan Canters verkoopt en koopt land:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 52 verso; 02-06-1708:
Elisabet weduwe Willem Hendrick Dielis geassisteerd met Peeter Canters, haar broer, verkoopt aan Frans Huyberts groes in de Steegen 1⁄2 lopense naast Frans Lucas en 't Geefhuys van den Bosch. Verponding  4 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 34,-.

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 93; 20-12-1709:
Jenneke getrouwd met Meeus Peters en Elske, haar zuster. Zij verkopen aan Elisabet weduwe Willem Hendrick Dielis land in de Sporck 1 1⁄2 lopense naast Antonis Dielis. Verponding 12 stuiver per jaar. Koopsom ƒ 30,-

Bij de verpondingen van 1709 en 1713 en bij de hoofdgeldlijst staat Elisabeth Hendrick Jan Canters als weduwe van Willem Hendricx Dielis als eigenaar en bewoner:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 30 verso:
Aen weduwe Willem Henderick Dielis.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 40verso:
De weduwe Willem Hendrick Dielis.
12-08-1728 van Peter Benderts
15-10-1730 van de weduwe Hendrick Canters

Hoofdgeld XVIII-19; 05-03-1717:
De weduwe Willem Hendrix, Tijs, Jan, Jelis en Marij, Hendrien en Willem de neef.

Elisabeth Hendrick Jan Canters moet nog een rente betalen:

Asten Rechterlijk Archief 12 folio 233; 25-01-1712:
Mevrouw Cornelia Paulina van den Bergh weduwe van Beeck, aanlegger contra Elisabeth weduwe Willem Hendrick Dielis, gedaagde. Betreft betaling van ƒ 5,- wegens intrest van een kapitaal.

Zoon Mathias heeft gehandeld in het leger en heeft geld te goed van Hendrina Clemans, waarover processen worden gevoerd:

Asten Rechterlijk Archief 13 folio 17; 15-05-1713:
Mattijs Willems, aanlegger contra Willem Geven van Weert, namens zijn vrouw Hendrina Clemans, gedaagde. Aanlegger verklaart, circa twee jaar geleden genegotieert en gehandelt te hebben met gedaagdes vrouw, in het leger der geallieerden als socir. Hem competeert alsnog ƒ 6,30.

Asten Rechterlijk Archief 13 folio 44; 10-01-1714:
Willem Geven van Weert, namens Hendrina, zijn vrouw, aanlegger contra Lijske Willems, als moeder van Mattijs Willems en Mattijs Willems, haar zoon, gedaagden.

Vlak voor haar overlijden verkoopt Elisabeth Hendrik Canters het huis aan de Stegen aan haar zoon Hendrik:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 78 verso; 05-12-1735:
Elisabeth Hendrik Canters weduwe van Willem Hendrik Dielis verkoopt aan Hendrik Willem Dielis, haar zoon huis, hof en aangelag, schuur, schop, land en groes in de Steegen. geheel 30 lopense. Haar aangekomen bij koop van Jan Dirck Coolen en Elske, zijn vrouw op 15-01-1729. Belast met ƒ 7-15-0 jaarlijks aan de Kempenaar; ƒ 1-00-0 jaarlijks aan de Kerk van Asten. Koopsom de lasten ƒ 218,75.

In het begin van de 18e eeuw neemt de familie de naam 'van den Eerenbeemt' aan en ik kreeg van een familielid de volgende naamsverklaring toegestuurd:

De naam 'van den Eerenbeemt' is afkomstig van de Neerenbeempt in het buurtschap Oostappen in Asten. Het laaggelegen drassig stuk land lag aan de noordkant van Asten in Laag Oostappen tegen de Astense Aa aan, bij of in het Aa-Hout. Het werd gebruikt als wei- en hooiland. Er was ook een Neerencamp in Asten die waarschijnlijk bij de Neerenbeempt heeft gelegen. De Neerenbeempt wordt al in de 16e eeuw vermeld in de schepenboeken van Asten. Tussen 1730 en 1740 is de naam aangenomen door de voorouders. Eerst nog als 'van den Neerenbeemt' en later, omdat je de tweede N niet hoort en de klerken en pastoors opschreven wat ze hoorden, als 'van den Eerenbeemt'. Voor die tijd werden patroniemen en andere toenamen gebruikt. Zeer waarschijnlijk is de Neerenbeemt via de presidentschepen Hendrik Jans Canters in familiebezit gekomen. Hendrik had land in het Aa-hout waar ook de Neerenbeemt bij ligt. Hij is in 1699 overleden en zijn vrouw, Jenneken Tijssen van Rut, in 1717. Hoewel niet beschreven, moet dochter Elisabeth Hendriks Canters, getrouwd met Willem Hendriks Dielis, dit stuk land na 1717 hebben geërfd en hebben hun kinderen hier hun achternaam aan ontleend.

Zoon Hendrik Willems (van den Eerenbeemt) was van beroep koopman en maakte verre reizen, maar beland hier in de cel in 's-Gravenhage:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 24; 13-11-1737:
De regeerders van Asten certificeren ter requisitie van Hendrik Willems van den Eerenbeemt, tegenwoordig gedetineerde op de voorpoorte van den Hove van Holland, in 's Gravenhage, vanwege de Heeren van de Raad van Staten der Verenigde Nederlanden. Dat voornoemde Hendrik Willems van den Eerenbeemt, alhier, is woonende en gebooren uit eerlijke ouders, dat denselven is een jongman, die sijn kost altijt eerlijk gewonnen heeft als voerman, varende en koopmanschappende met kar en peert op 's-Hertogenbosch en Keulen en verder. Die is staande ter goeder naam en faam en sig altijt eerlijk, welgedragen en gecomporteert heeft en op wiens gedrag en conduites wij niet weeten te seggen. Alles voor zoo veel ons kennelijk is.

Elisabeth Hendrik Canters is op 12-05-1738 te Asten overleden en getuige onderstaande archiefstuk is de boedel onverdeeld op naam van de 5 nog in leven zijnde kinderen of hun echtgenoten gesteld:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 07-11-1733:
Maria Jan Pieck, weduwe Willem Willems van den Eerenbeemt, nu getrouwd met Jan Peter Smits. Uit het eerste huwelijk zijn vijf kinderen geboren met name Willemyn, Francis, Maria, Jenneke en Elisabeth, allen nog minderjarig. De grootmoeder van de kinderen, zijnde, Lijnke, weduwe Willem van den Eerenbeemt, is enige tijd geleden overleden. Met de dood van haar eerste mans ouders zijn nagelaten en ontruimd twee huizen, schuur schop en bijbehorend land en groes in de Steegen. Deze goederen werden onbedeelt beseten en gecultiveert door Aart Driessen getrouwd met de zuster van suppliantes overleden man. In deze goederen kwam 1⁄5e deel toe aan de vijf minderjarige kinderen van suppliante. Aart Driessen is circa twee jaar in de nalatenschap blijven zitten. Zij zouden wel graag op de goederen blijven zitten, eensdeels omdat deze zwaar belast zijn en daardoor niet kunnen worden gesplitst of verdeeld en anderdeels als de goederen in vijf delen worden gesplitst ze voor ieder van weinig waarde zijn. De schulden en lasten zijn aan Antoni Voermans ƒ 140,-; een rente aan het Gemene Land, jaarlijks ƒ 10,-; lands- en dorpslasten; Hendrik Dickmans, koopman in tarwe en anderen granen ƒ 1400,-. Indien haar kinderen het 1⁄5e deel zouden aanvaarden dan zullen de lasten de baten verre verschrijden. Zij verzoekt de erfenis te mogen repudieren en abandonneren ten bate van Aart Driessen welke genegen is alle lasten op zich te nemen. Uit het huwelijk met Jan Peter Smits heeft zij drie kinderen.

De erfdelen van Johanna Maria en Willem, beide getrouwd met een uit Uden afkomstige familie Piek, worden afgestaan aan de man van hun zus Maria:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 295; 20-06-1742:
Christoffel Piek getrouwd met Jenneke Maria Willems van den Eerenbeemt, te Uden, Maria Piek getrouwd geweest met Willem van den Eerenbeemt, geassisteerd met Jan Peter Smits, haar tegenwoordige man. Zij zien af van hun 2⁄5e deel, onder vrijwaring van lasten, van de nalatenschap van wijlen Willem Hendrik van den Eerenbeemt en Lijske Hendrik Canters ten bate van Aart Driessen de Zeeger getrouwd met Maria Willem Hendrik van den Eerenbeemt.

Aart Driessen de Zeeger verhuurt het huis mede namens zijn zwager Hendrik Willems van den Eeerenbeemt aan Marten Frans van Bussel, die bij hen in de schuld staat:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 164; 15-07-1743:
Gezien het request van Aart Driessen de Zeeger dat hij aan Marten Frans van Bussel voor vijf jaar heeft verhuurd en bij deze in gebruik huis, land en hooivelden in de Stegen en competerende aan Hendrik Willems van den Eerenbeemt. De huurder is nog schuldig, in de twintig gulden, wegens huurachterstand en in de dertig vat rogge. Hij heeft ook, gedurende zijn huurperiode, weinig of geen lands- of dorpslasten betaald. Omdat op voornoemde van Bussel weinig of geen verhaal en de suppliant ook beducht is dat de schaar te velde ook van het land gehaald wordt waardoor hij met nog grotere schade blijft zitten, verzoekt hij verwijzende naar titel 13 artikel 10 van de Costuymen van
's-Hertogenbosch alle haaffelijke en erffhaaffelijke goederen en mobilen die bevonden werden in een gehuurt huys off erve den huurling toebehoorende verbonden zijn voor den huurder etcetera, om hem te machtigen de voornoemde schaar ten velde te arresteren en te laten verkopen tot verhaal van de achterstaande lasten. Naschrift: Fiat van het College.

Asten Rechterlijk Archief 142; 24-07-1743:
Aart Driessen de Zeeger, verkoopt, na vonnis de dato 15-07-1743 ten laste van Marten Frans van Bussel staande op de erve van Hendrik Willems van den Eerenbeemt de schaare van rogge en boekweyt staande onder andere op de Kamp, op de Karis, na het Keske, op den Hengst, op de Meulenpat. Dit wegens verschuldigde lasten. Opbrengst ƒ 68,-.

Maria Willems van den Eerenbeemt en Aart Driessen Zeegers moeten nog getuigen als dorpsdokter Halbersmit door het lint gaat:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 25; 01-05-1744:
Oculaire inspectie gedaan tn huize van Hendrien Clemans, gesepareerde vrouw van Antoni van Riet, in het Dorp, van de isolentien daar Gedaan in den avond of nacht van 30 april laatstleden. Bevonden is dat het glas in lood boven de deur van het middelste vertrek, het glas boven de in de achterste keuken, alsmede uit het raam, stuk waren en naar het ons scheen daaruit geslagen. Verder dat de deur van de achterkeuken opengebroken was. De voornoemde Hendrien en Magdalenen Joggem Fransen, geboortig van Breugel, 19 à 20 jaar oud, haar dienstmeid, verklaarden aan ons dat zij beiden op bed liggende, tussen 10 en 11 uur gisteravond, Hendrien in de middelste kamer en Magdalena in het achterste vertrek, er met groot geweld op de twee achterste deuren gestoten is. Magdalena verklaarde verder dat er kort na 10 uur door iemand aan de deur geroepen werd: "Staat gau op, Jan is so siek, ik moet genever hebben". Aan het segge kende zij deze persoon niet. Zij is opgestaan en heeft gezien dat het Meester Hendrik Halbersmit was, hebbende een grauwe rok aan en een pruik op. Zij is daarop naar haar vrouw gegaan en heeft haar dit verteld die daarop zei: "Laat hem niet in". Daarop is zij weer naar de deur gegaan, zonder dat ze licht ontstoken had en gevraagd wie daar was, waarop hij antwoordde: "Dat sulde wel sien". Zeggende zij: "Ik doe niet open". Waarop Meester Hendrik, met een klaren en verstaanbare stem, zei: "O, doe duyvel", lopende van de achterste naar de middelste deur, Nemende een stuk eiken gekloofd hout (aan ons vertoond) stotende met groot geweld op de middelste en op de achterste deur, lopende van de ene op de andere deur of hij ze met geweld open wilde lopen. Hij heeft verder de glazen ingeslagen en de deuren vernield. Hendrien is naar de zolder gevlucht, de leer opgetrokken en heeft daar circa zes uur gezeten.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 27; 02-05-1744
Volgt de ondervraging van Hendrien Clemens en Magdalena Joggem Fransen, 19 à 20 jaar oud, inzake het hiervoor beschrevene Een en ander komt met elkaar overeen.

Asten Rechterlijk Archief 20 folio 203; 12-08-1744:
Den drossard, aanlegger contra Hendrik Halbersmit, chirurgijn, gedaagde. Gedaagde heeft 's avonds, 30 april 1744, na tien uur, aan de huysinge van Hendrien Clemens, gesepareerde huysvrouw van Antoni van Riet, insolentiδn en baldadigheden gepleeght, ten tijde wanneer aldaar op de dueren geweldigh gestoten en glasen ingeslaghen wierden en Tersake dat hij tegens de beschuldigingen door den Heer aanlegger ten processe daarvan ten lasten van hem gedaagde gedaan sig gedefendeert heeft. Hem wordt Opgelegd een boete van 100 staate daalders. Marge: Dit vonnis is, op 03-12-1767, ter requisitie van Antoni Tilborg, wonende te Bakel, uitgemaakt op 12 stuiver zegel.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 36; 11-10-1745:
Verklaring van Aart Driessen de Zeger en zijn vrouw, Maria van den Eerenbeemt alsmede van Peter van de Vorst, schepen. De twee eerste verklaren dat Hendrik Halbersmit, op 30 april 1744, 's avonds tussen 9 en 10 uur, in hun huis in de Steegen, is geweest en aldaar een pijp tabak heeft aangestoken. Peter van Vorst verklaart dat hij, op 1 mei 1744, 's morgens te 6 uur, van zijn huis, te Ommel, is gegaan naar de kerk van Asten. Onderweg, bij den Hoogendries, is Hendrik Halbersmit, komende van Ommel en ook gaande naar de kerk van Asten, bij hem gekomen. Met elkander sprekende heeft Halbersmit onder andere gezegd: "Het heeft te nagt gereegent, want ik heb er van op mijn kolder gehadt en seer nat geweest", zonder dat hij zei waar hij naar toe was geweest.

Maria Willems van den Eerenbeemt is geboren te Asten op 28-08-1689 en op 03-03-1726 te Asten getrouwd met Aart Driessen de Zeeger, geboren te Asten op 22-10-1695 als zoon van Andreas Joannis de Zeeger en Elisabetha Joannis Canters:

03

Het gezin van Maria Willems van den Eerenbeemt en Aart Driessen de Zeeger:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elisabetha Asten 25-02-1727 Asten 08-09-1771
Wilhelmus Henrici Hoefnagels
Asten ±1810 zie Voormalig huis G92
2 Johannes Asten 03-12-1729 Asten 24-04-1763
Maria Jelis Vreynsen
Asten 15-01-1801
3 Wilhelmus Asten 01-03-1733 Asten 11-02-1781
Anna Maria Hoebergen
Asten 06-09-1805 zie Voormalig huis C1173
4 Martinus Asten 08-03-1735 Asten 12-07-1761
Alegonda Francis Custers
Asten 02-08-1778
Catharina Henrici Martens
Asten 05-08-1805 zie Voormalig huis G94

Het huizenquohier over de periode 1736-1776 en de cijnzenlijst over de periode 1709-1761 vatten de hierboven beschreven bewoningsgeschiedenis goed samen:

Jaar Eigenaar nummer 4 Steegen Bewoners nummer 4 Steegen
1736 weduwe Willem Hendrix onbewoont
1741 erfgenamen Willem Hendriks onbewoont
1746 erfgenamen Willem Hendriks onbewoont
1751 erfgenamen Willem Hendriks onbewoont
1756 Driesse de Zeeger en erven Willem Hendriks onbewoont
1761 Driesse de Zeeger en erven Willem Hendriks onbewoont
1766 Aart Dries de Zeeger en erven Willem Hendriks Jan Aart Driesse
1771 Aart Driesse de Zeeger Jan Aart Driesse de Zeeger
1776 Aart Driesse de Zeeger Jan Aart Driesse de Zeeger

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 125 folio 23:
Aart de Zeger voor drie vijffde parten 1742.
Elisabet weduwe Willem Hendrix bij sterff 1730.
Mattijs Willems bij overwinning van schult 1729.
Catelijn Goorts Wijnants.
Jenneken weduwe Hendrick Jan Canters met vijff kinderen en een kintskint Wilbert, Catlijn, Goort uijt huijs, hoff ende daer gehoorende goederen onder Asten ter plaetse in de Stegen gelegen, groot seven lopenen, ene zijde den gemeijnen loop, andere zijde Jan Jorissen van Hooff.

Zij woonden in een ander huis in de Stegen (zie Voormalig huis G92). Aart Driessen de Zeeger is op 03-10-1776 te Asten overleden en Maria Willems van den Eerenbeemt is op 07-10-1778 te Asten overleden. De erfenis wordt daarna verdeeld (zie ook Voormalig huis G92) en het nieuwe huis komt in handen van hun zoon Jan:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 198; 22-12-1778:
Jan Aart Zeegers, Marten Aart Zeegers, Elisabet Aart Zeegers gehuwd met Willem Hoefnagels, Willem Aart Zeegers. Kinderen en erven van van wijlen Aart Driessen de Zeeger en Maria van den Eerenbeemt, gewoond hebbende in de Steegen. Zij verdelen de nagelaten goederen:
3e lot krijgt Jan Zeegers het nieuwe huis, waarin hij woont, met de stal en de helft van de schuur, ene zijde het 1e lot, andere zijde Jan Slaats; de achterste helft van Toni-dries geheel 5 lopense; vooraan van het Weyvelt 2 lopense; de voorste helft van het Lankveltje geheel 1 lopense; de voorste helft van de Krimpacker nu genaamd den Bremberg 1 lopense; land den Hengst 2 lopense; den Kerkers- of Keskesacker 2 lopense; den Kampacker 2 lopense; den Pasacker ½ lopense. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan het Gemene Land in een meerdere rente van ƒ 10-0-0 per jaar samen met de andere verkrijgers; ƒ 0-6-12 per jaar zijnde de helft van de grondcijns uit Toone-dries aan de Loop. Verponding ƒ 7-9-6 per jaar. Bede ƒ 2-1-0 per jaar.

Ook de verpondingen van 1785 melden Jan Aart Zeegers als eigenaar van huis 4 op de Steegen:

Verpondingen 1785 XIVd-66 folio 75:
Jan Aart Zeegers. Bij deijling 22-12-1778.
Nummer 4 nieuw huijs, hoff en ½ dries en schuur 3 lopense.

Zoon Jan Aart Zeegers is geboren te Asten op 03-12-1729 en op 24-04-1763 te Asten getrouwd met Maria Jelis Vreynsen, geboren te Asten op 30-10-1728 als dochter van Egidius Vreynsen en Maria Marcelis (zie Bergdijk 36):

04

Het gezin van Jan Aart Zeegers en Maria Jelis Vreynsen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 02-02-1764 Asten 17-01-1790
Franciscus Antony van Lierop
Asten 06-12-1813 zie Voormalig huis F1156
2 Johannes Asten 23-08-1765 Kind Asten ±1765
3 Elisabetha Asten 28-05-1767 Asten 23-02-1794
Peeter Arnoldus Seegers
4 Egidius Asten 09-12-1768 Asten 13-11-1815
Anna Kuijpers
Asten 27-04-1828
5 Catharina Asten 26-01-1772 Asten 06-09-1795
Francis Arnoldus Zeegers
Asten 06-12-1849 zie Voormalig huis G92

Jan Aart Zeegers roept getuigen op om het recht van overpad aan de kaak te stellen (zie ook Stegen 64):

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 127; 09-04-1783:
Peter Lomans, 66 jaar, in de Steege, Elisabet Hoefnagels, weduwe Jan Walraven, 75 jaar, in het Dorp en Jenneke Jelis van den Eerenbeemt getrouwd met Paulus Verberne, 58 jaar, in het Dorp. Zij verklaren ter instantie van Jan Aart Zeegers, in de Steege, dat aan hen bekend is een perceel groes en aangelag 8 lopense waarop voorheen een huis heeft gestaan en aan Jan Aart Zeegers toebehorende. Een gedeelte is hem aangekomen van Jan Walraven bij koop in 1765 en het ander gedeelte van de voorschreven weduwe Jan Walraven bij koop in 1769, ene zijde de straat, andere zijde weduwe Francis van de Vorst en weduwe Mattijs van Bussel, ene einde Willem van Dijk, andere einde de Loop en Jan Aart Zegers. Zij weten ook dat de goederen, gekomen van Jan Joris van Hooff, gelegen achter of naast het voorschreven perceel en nu toebehorende aan de weduwe Mattijs van Bussel en aan de weduwe Francis van de Vorst niet zijn geweegt over het voorschreven perceel maar altijd over het straatje gelegen voor het voorschreven perceel, langs de Loop en dan na het eynde van gemeldt perceel met een schoor over de Loop, soo met de beesten als karre zo hebben zij het altijd gezien. De derde deponente heeft lange jaren als dienstmeyt bij Jan Joris van Hooff gewoond en weet dat deze voor het maken van de schoor zijn eigen hout daar naar toe heeft gebracht.

Jan Aart Zeegers is op 15-01-1801 te Asten overleden en in de huizenlijst over de periode 1781-1803 is daarna zijn weduwe eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 4 Steegen Bewoners nummer 4 Steegen
1781 Jan Zeegers Jan Zeegers
1798 Jan Zeegers Jan Zeegers
1803 weduwe Jan Seegers weduwe Jan Seegers

Maria Jelis Vreynsen overlijdt te Asten op 03-03-1807 en de kinderen verdelen de erfenis, waarbij schoonzoon Peter Arnoud Zeegers het huis ontvangt:

Asten Rechterlijk Archief 132 folio 59 verso; 23-11-1807:
Jelis Jan Aart Zeegers, Peter Arnoldus Zeegers man van Elisabeth Jan Aart Zeegers, Francis van Lierop man van Maria Jan Aart Zeegers, Francis Arnoldus Zeegers man van Catharina Jan Aart Zeegers. Kinderen en erven van wijlen Jan Aart Zeegers en Maria Jelis Vrijnsen, beiden overleden. Zij verdelen de nagelaten goederen.
2e lot krijgt Peter Arnoldus Zeegers een huis en erve in de Steegen nummer 125. Land circa 15 lopense en groes circa 20 lopense. Belast met ƒ 0-18-0 per jaar aan het Huis van Asten.

Elisabeth Zeegers heeft kort daarvoor een nabij gelegen huis (zie Voormalig huis G92) gekocht van haar tante Elisabeth. Zij verkoopt dit later door aan haar zwager Francis Arnoldus Seegers (zie Voormalig huis G92):

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 4; 16-05-1807:
Elisabeth Seegers weduwe Willem Hoefnagels verkoopt aan Elisabeth Jan Aart Seegers getrouwd met Peter Arnoldus Seegers huis en erf nummer 124 in de Steegen; land Langenakker 2 lopense 28 roede; land aan de Meulenpad 38 roede; land Hoogenberg 2 lopense 27 roede; groes het Weyvelt 2 lopense 2 roede; groes de Caris 1 lopense 11 roede; groes Hoogendries 2 lopense 15 roede; groes het Aangelag 1 lopense 36 roede; groes Lankveltje 46 roede; land Peer Coolenakker 43 roede. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan het Gemene Land. Koopsom ƒ 200,-.

Elisabetha Jan Aart Zeegers is geboren te Asten op 28-05-1767 en op 23-02-1794 te Asten getrouwd met Peter Arnoldus Seegers, geboren te Asten op 14-12-1760 als zoon van Arnoldus Henrici Seegers en Johanna Petri Canters (zie Voormalig huis B524):

05

Het gezin van Elisabetha Jan Aart Zeegers en Peter Arnoud Seegers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Arnoldus Asten 21-11-1794
2 Johannes Asten 03-03-1796
3 Willebrordus Asten 26-01-1798
4 Johanna Maria Asten 12-09-1799
5 Johanna Asten 26-12-1801
6 Maria Asten 27-04-1804 Kind Asten 13-05-1804
7 Henrica Asten 15-09-1805
8 Maria Asten 09-04-1808

Elisabetha Jan Aart Zeegers en Peter Arnoldus Seegers en hun gezin lijken van de aardbodem te zijn verdwenen. In geen van de archieven is nog iets terug te vinden over hen en het kan zijn dat ze buiten Noord Brabant verhuisd of geëmigreerd zijn. Zij verkopen in elk geval hun bezit, waaronder ook het geërfde huis:

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 58; 19-12-1807:
Peeter Arnoldus Seegers man van Elisabet Jan Aart Seegers verkoopt aan Hendrina Jelisse gehuwd met Johannes Sleegers een huis en erve nummer 125 in de Steegen. Land circa 15 lopense, groes circa 20 lopense. Koopsom ƒ 2200,-.

Hendrina Laurens Jelisse is geboren te Asten op 06-07-1762 als dochter van Laurens Dielis Laurensen en Johanna Joannis Claus (zie Achterbos 6). Zij is op 05-02-1804 te Asten getrouwd met Johannes Peter Sleegers, geboren te Asten op 14-12-1767 als zoon van Peter Jansse Sleegers en Helena Peter Martens:

06

Het gezin van Hendrina Jelisse en Johannes Peter Sleegers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 12-03-1805 Asten 28-01-1837
Peter Engelen
Asten 31-12-1881
2 Laurentius Asten 11-09-1808 Ongehuwd Asten 26-01-1883

Bij de verpondingen van 1810 is de overgang van het huis van Peter Arnoud Zeegers naar Johannes Sleegers vastgelegd:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Steegen folio 78 verso:
Johannes Sleegers bij transport 19-12-1807.
Peter Arnoud Zeegers nomen uxoris bij deling 23-11-1807.
Huijs en erve.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis nog op naam van Johannes Peter Sleegers:

Kadaster 1811-1832; C1171:
Huis, schuur en erf, groot 04 roede 30 el, het Sleegersch eind, klassen 9.
Eigenaar: Johannes Peter Sleegers.

Hieronder de kadasterkaart met het huis op het Steegense Eindje en daaronder de bijbehorende kadastrale gegevens:

07

08

Hendrina Laurens Jelisse is op 30-03-1837 te Asten overleden en Johannes Peter Sleegers is te Asten op 25-06-1846 overleden. Hun beide kinderen Helena en Laurens wonen daarna in het huis. Helena Sleegers is geboren te Asten op 12-03-1805 en op 28-01-1837 te Asten getrouwd met Petrus Engelen, geboren te Someren op 06-02-1802 als zoon van Willem Lambert Engelen en Joanna van Otterdijk. Samen met hun gezin en Laurentius Sleegers, geboren te Asten op 11-09-1808, wonen zij in het huis met in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 het huizingnummer C21 en na 1869 nummer C23:

09

Petrus Engelen is op 30-12-1870 te Asten overleden en Helena en ook Laurentius Sleegers wonen in de periode 1879-1890 in het huis. Helena Slegers is te Asten op 31-12-1881 overleden. Daarna is Laurentius Sleegers op 26-01-1883 te Asten overleden (zie hieronder de bidprentjes bij hun overlijden).

10 11

Het huis met dan huizingnummer C24 wordt bewoond door dochter Hendrica Engelen, geboren te Asten op 16-01-1840 en op 03-02-1874 te Asten getrouwd met Adriaan van Heugten, geboren te Asten op 02-02-1841 als zoon van Johannes van Heugten en Hendrica Jacobs. Zij wonen dan met hun gezin in het huis:

12

Ook in de periodes 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 wonen Adriaan van Heugten en Hendrica van Engelen met hun gezin in het huis met achtereenvolgens het huizingnummer C20, C20 en C17:

13

Hun zoon Leonardus van Heugten, geboren te Asten op 25-05-1881, werd in 1905 tot priester gewijd en stond bekend als pater Maximus. Hieronder twee foto's uit 1906 van hem met zijn ouders Adriaan van Heugten en Hendrica van Engelen:

13a 13b

Op TilburgWiki1 lezen we het volgende over pater Maximus van Heugten:

Kapelaan in de parochie van Biezenmortel van 1922 tot 1934. Hij was ook docent aan de priesteropleiding. In het boekje "Twaalf Kapucijnen" staat over deze Kapucijn: "Zijn preken hadden lang niet het heldere van zijn lessen. Enkele van zijn talrijke versprekingen: stilpijnende middelen, as tot hout verbranden, Noach bouwde de ark des verbonds, het gaat van een leien fluitje, er zijn mensen die maar eens per jaar hun Pasen houden, kruidje-vergeet-me-niet, op deze Petrus zal ik mijn steenrots bouwen. Zijn studenten hebben eens 250 van deze authentieke versprekingen verzameld."

Leonardus (pater Maximus) van Heugten was professor in de filosofie in Biezenmortel onder Udenhout en is op 08-01-1934 aldaar overleden. De Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 08-01-1934 bericht daarover:

Linksonder het bidprentje bij zijn overlijden en rechtsonder een gedenksteen op het kerkhof Emmausklooster Avant Spirit in Velp:

Adriaan van Heugten is op 19-04-1910 te Asten overleden en Hendrica van Engelen is op 20-09-1918 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

14 15

Hun dochter Petronella van Heugten, geboren te Asten op 11-03-1873, is op 28-01-1913 te Asten getrouwd met Johannes Bukkems, geboren te Asten op 24-12-1868 als zoon van Petrus Bukkems en Helena Verheijen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummr C4, ook bekend staand als Stegen 8:

16

Ook over de periode 1930-1938 wonen Johannes Bukkems en Petronella van Heugten met dochter Petronella Bukkems, broer Piet Bukkems en zwager Johannes van Heugten op Stegen 8:

17

Johannes Bukkems is op 28-06-1941 te Asten overleden en Petronella van Heugten is op 20-07-1948 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakte van Johannes Bukkems en het bidprentje bij het overlijden van Petronella van Heugten:

18 19

Dochter Petronella (Nelleke) van Heugten, geboren te Asten op 06-12-1916, is op 05-11-1941 te Asten getrouwd met Martien Cornelis Martinus Hendriks, geboren te Bladel op 14-05-1913 als zoon van Cornelis Hendriks en Joanna Elisabeth Driessen. In de krant de Zuid-Willemsvaart van 13-11-1941 bedanken zij de bezoekers van hun bruiloft en rechts daarvan een foto van Martien en van Nelleke:

20 21 22

Martien Hendriks is te Asten op 22-05-1988 overleden en Petronella (Nelleke) Bukkems is te Geldrop op 24-01-1994 overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden.

23

24

Rond 1975 is dit huis afgebroken voor de aanleg van een nieuwbouwwijk.

Overzicht bewoners

Hoeve op de Steegen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1650 Johannes Anthonis Canters ±1599 Johannes Anthonis Canters ±1599
1672 Hendrick Jan Canters Asten ±1631 Hendrick Jan Canters Asten ±1631
1699 weduwe Hendrick Jan Canters Asten ±1633 weduwe Hendrick Jan Canters Asten ±1633
1707 weduwe Willem Hendrick Dielis Asten 16-03-1663 weduwe Willem Hendrick Dielis Asten 16-03-1663
Steegen huis 4
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Willem Hendrix Asten 16-03-1663 onbewoont
1741 erfgenamen Willem Hendriks Asten 28-08-1689 onbewoont
1746 erfgenamen Willem Hendriks Asten 28-08-1689 onbewoont
1751 erfgenamen Willem Hendriks Asten 28-08-1689 onbewoont
1756 Driesse de Zeeger en erven Willem Hendriks Asten 22-10-1695 onbewoont
1761 Driesse de Zeeger en erven Willem Hendriks Asten 22-10-1695 onbewoont
1766 Driesse de Zeeger en erven Willem Hendriks Asten 22-10-1695 Jan Aart Driesse Asten 03-12-1729
1771 Aart Driesse de Zeeger Asten 22-10-1695 Jan Aart Driesse de Zeeger Asten 03-12-1729
1776 Aart Driesse de Zeeger Asten 22-10-1695 Jan Aart Driesse de Zeeger Asten 03-12-1729
1781 Jan Zeegers Asten 03-12-1729 Jan Zeegers Asten 03-12-1729
1798 Jan Zeegers Asten 03-12-1729 Jan Zeegers Asten 03-12-1729
1803 weduwe Jan Seegers Asten 30-10-1728 weduwe Jan Seegers Asten 30-10-1728
Kadasternummer C1171
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C1171 1832 Johannes Peter Sleegers Asten 14-12-1767
Stegen 8
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1807 Peter Arnoud Seegers Asten 14-12-1760 Elisabeth Zeegers Asten 28-05-1767 verhuisd
1807-1837 Johannes Peter Sleegers Asten 14-12-1767 Hendrien Laurens Jelisse Asten 06-07-1762 30-03-1837
1837-1846 Johannes Peter Sleegers Asten 14-12-1767 met kinderen 25-06-1846
1846-1859 Piet van Engelen Asten 06-02-1802 Helena Sleegers Asten 12-03-1805
C21 1859-1869 Piet van Engelen Asten 06-02-1802 Helena Sleegers Asten 12-03-1805
C23 1869-1870 Piet van Engelen Asten 06-02-1802 Helena Sleegers Asten 12-03-1805 30-12-1870
C23 1870-1879 Helena Sleegers Asten 12-03-1805 weduwe Engelen
C24 1879-1882 Helena Sleegers Asten 12-03-1805 weduwe Engelen 31-12-1881
C24 1882-1890 Adriaan van Heugten Asten 02-02-1841 Hendrica van Engelen Asten 16-01-1840
C20 1890-1900 Adriaan van Heugten Asten 02-02-1841 Hendrica van Engelen Asten 16-01-1840
C20 1900-1910 Adriaan van Heugten Asten 02-02-1841 Hendrica van Engelen Asten 16-01-1840 12-04-1910
C17 1910-1918 Hendrica van Engelen Asten 16-01-1840 weduwe van Heugten 20-09-1918
C17 1918-1920 Johannes Bukkems Asten 24-12-1868 Petronella van Heugten Asten 11-03-1878
C4 1920-1930 Johannes Bukkems Asten 24-12-1868 Petronella van Heugten Asten 11-03-1878
8 1930-1938 Johannes Bukkems Asten 24-12-1868 Petronella van Heugten Asten 11-03-1878
Referenties
  1. ^TilburgWiki: Pater Maximus van Heugten (http://wiki.regionaalarchieftilburg.nl/Pater_Maximus_van_Heugten)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 6 juni 2023, 17:10:52

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen