logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C1173

Bij de verpondingen van 1709 en 1713 van dit huis is de weduwe van Hendrick Jan Canters (zie Voormalig huis C1171) eigenaar en haar zoon Matthijs Canters de gebruiker:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 30 verso:
De weduwe Henderick Jan Canters, gebruiker Mattijs Canters. 10-7½ - 2-10-12.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 39 verso:
De weduwe Hendrick Canters, gebruiker Mattijs Canters.
Van de weduwe Andries van Rut.

Na het overlijden van Jenneke Matijssen van Rut als weduwe van Hendrick Jan Canters te Asten op 16-02-1717, wordt Matthijs Canters eigenaar:

Hoofdgeld XVIII-19 05-03-1717:
Tijs Kanters, Teuniske de vrouw, Francis, Anneke en Jan de soon den stomme en sinneloos.

Matthijs Hendrick Canters is geboren te Asten op 09-01-1665 als zoon van Henrick Jan Canters en Jenneke Matijssen van Rut (zie Voormalig huis C1171). Hij is op 13-02-1684 te Asten getrouwd met Antonia Hubert Tielen, geboren te Asten rond 1655 als dochter van Huijbert Jan Thielen en Maria Frans Hendrikx (zie Markt 12):

Conjuncti sunt matrimonio Mathias Hendrix Canters et Antonia Hubert Tielen; testes Petrus Hendrix Canters et Thomas Hubert Tielen.

In huwelijkse echt gebonden Mathias Hendrix Canters en Antonia Hubert Tielen; getuigen Petrus Hendrix Canters en Thomas Hubert Tielen.

01

Het gezin van Matthijs Hendrick Canters en Antonia Hubert Tielen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 05-06-1685 Ongehuwd Asten ±1725
2 Anna Asten 16-11-1688 Asten 26-02-1719
Francis Teunis Verryt
Asten 24-05-1745
3 Franciscus Asten 24-01-1692 Asten 18-09-1718
Margarita Jansen van Osch
Asten 14-11-1750
4 Maria Asten 29-09-1693 Kind Asten ±1693

Antonia Hubert Tielen is op 13-01-1723 te Asten overleden en Matthijs Hendrick Canters is te Asten op 12-01-1731 overleden. Bij de verpondingen van 1737 staat het huis op naam van dochter Anna en zoon Franciscus:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 83 verso:
De weduwe Francis Verriet en Francis Tijs Canters
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense.

Dochter Anna Mathijs Canters is geboren te Asten op 16-11-1688 en op 26-02-1719 te Asten getrouwd met Francis Teunis Verryt, geboren te Asten op 17-04-1682 als zoon van Antonius Jansen van Ruth en Catharina Jansen Slaets (zie Voormalig huis G647 en G648):

Juncti sunt matrimonio Francis Teunis Verrijt et Anna Tijs Kanters; testes Jan Diricks et Francis Tijs Kanters.

In huwelijkse echt gebonden Francis Teunis Verrijt en Anna Tijs Kanters; getuigen Jan Diricks en Francis Tijs Kanters.

02

Het gezin van Anna Mathijs Canters en Francis Teunis Verryt:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 27-09-1718* Kind Asten ±1718
2 Johanna Maria Asten 12-03-1720 Kind Asten ±1720
3 Johanna Asten 18-03-1721 Asten 25-02-1748
Petrus Joost Hoebergen
Asten 31-05-1758 zie Stegen 80
4 Antonius Asten 20-06-1722 Kind Asten ±1722
5 Antonia Asten 20-06-1723 Ongehuwd Asten 19-12-1750
6 Catharina Asten 11-05-1725 Kind Asten ±1725
7 Maria Asten 08-09-1726 Kind Asten ±1726
8 Johanna Maria Asten 29-04-1728 Kind Asten ±1728

* onwettig kind, geboren voor het huwelijk

Francis Teunis Verryt is op 05-03-1734 te Asten overleden en in het huizenquohier over de periode 1736-1746 wordt Anna Canters als weduwe van Francis Verryt genoemd als eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 1 Steegen Bewoners nummer 1 Steegen
1736 weduwe Francis Verriet weduwe Francis Verriet
1741 weduwe Francis Verreijt weduwe Francis Verreijt en Peter Janse Polders
1746 Jenneke en Antonet Vereijt Nicolaas Neerven

Anna Mathijs Canters is op 24-05-1745 te Asten overleden en daarna woont Nicolaas Neerven (zie Voormalig huis B714) in het huis. De verpondingen van 1742 lopen al vooruit op haar beide dochters als erfgenamen:

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 145:
Peter Hoebergen voor de helft als in huwelijk hebbende Jenneke onderschreven.
Jenneke en Antonet Verrijt bij versterff 1745.
Weduwe Francis Verreijt en Francis Tijs Canters ider voor de helft.
Huijs, hoff en aangelag 1 lopense.

Om schulden te kunnen betalen wordt land verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 203; 26-07-1745:
Jan van Hooff, vierman en Willem Roymans, schepen, zijn aangesteld als momboiren over Jenneke en Antonet, onmondige kinderen van wijlen Francis Verreyt en Anneke Canters. De overledenen hebben nagelaten een huis en land in de Steege, land in het Root en land agter het Dorp. De goederen zijn zeer veel lands- en dorpslasten ten achter. Om te voorkomen dat ze geexecuteert gaan worden hetgeen ten nadele van de kinderen kan zijn, wordt voorgesteld om de percelen in het Root en agter het Dorp, publiek te verkopen, daarmee de schulden te betalen en dusdoende de goederen in de Steegen te behouden voor de kinderen. Naschrift: Fiat, met rekening, bewijs en reliqua te doen.

Als zus Antonia Francis Verrijt op 19-12-1750 te Asten overlijdt, komt het huis geheel in bezit van Peter Hoebergen als man van Johanna Francis Verrijt:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 86 verso; 14-01-1751:
Taxatie van de onroerende goederen van Antonet van Reyt overleden op 19-12-1750. Peter Hoebergen is erfgenaam van de overledene. Een huis, hof en aangelag 1 lopense.

Bewoner Nicolaas Neerven (voor zijn gezin zie Voormalig huis B714) verhuist naar het dorp (zie Julianastraat 17). Dochter Johanna Francis Verrijt is geboren te Asten op 18-03-1721 en op 25-02-1748 te Asten getrouwd met Peter Joost Hoebergen, geboren te Vlierden op 02-02-1717 als zoon van Judocus Joannes Hoebergen en Maria Joannis van Ruth (zie Stegen 80):

03

Het gezin van Johanna Francis Verrijt en Peter Joost Hoebergen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Maria Asten 29-09-1750 Someren 15-01-1775
Petrus Johannes Geven
Asten 11-02-1781
Willem Aart Zeegers
Asten 12-12-1792 zie ook Voormalig huis C1171
2 Judocus Asten 29-08-1754 Asten 07-02-1779
Jacoba Francis Martens
Asten 06-02-1801
Johanna Jan van Horrick
Asten 01-02-1831 zie Voormalig huis G520

In het huizenquohier over de periode 1751-1776 is Peter Hoebergen eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 1 Steegen Bewoners nummer 1 Steegen
1751 Peter Hoebergen Peter Hoebergen
1756 Peter Hoebergen Peter Hoebergen
1761 Peter Hoebergen Peter Hoebergen
1766 Peter Hoebergen Peter Hoebergen
1771 Peter Hoebergen Peter Hoebergen
1776 Peter Hoebergen Peter Hoebergen

Johanna Francis Verrijt is op 31-05-1758 te Asten overleden en Petrus Hoebergen is op 02-03-1780 te Asten overleden. Zoon Joost verkoopt zijn erfdeel aan zijn zus Anna Maria:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 170 verso; 18-10-1780:
Joost Hobergen verkoopt aan Anna Maria Hobergen weduwe van Peter Geven, wonende te Someren, ter togte en haar twee kinderen, Jan en Pieter Geven, te Someren, ten erfregte de onverdeelde helft in een huis, schuur, hof en aangelag in de Steegen 1 lopense, ene zijde Jan Driessen, andere zijde weduwe Mattijs van Bussel; land circa 13 lopense en groes circa 11 lopense. Belast met de helft van ƒ 2,- per jaar aan het Gemene Land. Conditie Jenneke Tomas Verleysdonk, weduwe Peter Hoebergen zal haar recht op de getransporteerde goederen behouden volgens huwelijksvoorwaarden de dato
16-01-1760 - voor ƒ 300,-. Verkoper zijn de goederen aangekomen bij versterf van zijn ouders. Koopsom ƒ 300,- waarvan ƒ 100,- à 3%.

Dochter Anna Maria Peter Hoebergen is geboren te Asten op 29-09-1750 en op 15-01-1775 te Someren getrouwd met Petrus Johannes Geven, geboren te Someren op 27-05-1742 als zoon van Johannes Geeven en Elisabeth Aerts. Petrus Johannes Geven is op 17-06-1779 te Someren overleden en Anna Maria Peter Hoebergen is op 11-02-1781 te Asten hertrouwd met Willem Aart Zeegers, geboren te Asten op 01-03-1733 als zoon van Arnoldus Zeegers en Maria Willems (zie Voormalig huis C1171):

04

De gezinnen van Anna Maria Peter Hoebergen met Peter Johannes Geven en met Willem Aart Zeegers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Someren 19-10-1775 Asten 10-09-1797
Francisca Jan Brunas
Asten 19-10-1811 zie ook Stegen 80
2 Petrus Someren 29-09-1778 Nederweert 09-07-1798
Lucia Kneupkens
Nederweert 25-06-1821

* het tweede huwelijk kende voor zover bekend geen kinderen

Voor haar tweede huwelijk moet Anna Maria Hoebergen nog een staat en inventaris opmaken en worden huwelijkse voorwaarden opgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 288 verso; 26-01-1781:
Willem Aart Zeegers en Anna Maria Hoebergen getrouw geweest met Pieter Geven, gewoond hebbende te Someren geassisteerd met Joost Hoebergen, haar broeder, mede namens haar twee kinderen, Jan en Pieter Geven. Zij willen trouwen en maken huwelijksvoorwaarden. Mochten uit dit huwelijk geen kind(eren) geboren worden en de man komt voor de vrouw te overlijden dan zal deze ƒ 225,- uitkeren aan de broeders en zuster van de man, dus ieder ƒ 75,-.

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 286 verso; 27-01-1781:
Inventaris opgemaakt door Annemarie Peter Hoebergen getrouwd geweest met Pieter Geven, gewoond hebbende te Someren ten behoeve van Jan en Pieter de kinderen. Zij wil hertrouwen met Willem Aart Zeegers.
Onroerende goederen: de helft van huis, schuur, hof en aangelag in de Steegen ½ lopense; land de Karis 3 lopense 11 roede; land de Karis 1½ lopense; de Speurik 2 lopense; land den Hengst 1½ lopense; land den Berg 1 lopense 3 copse; den Klinkacker 2½ lopense; land de Meulestraat 1½ lopense; den Dries 2½ lopense; groes de Kruck ½ lopense; het Weyvelt 4 lopense; Teunissedries 2½ lopense; het Euzel 1 lopense.
Roerende goederen: zes stoelen, twee kisten, een kaske, twee bedden, vuurgerei, diverse ketels, potten etcetera, twee melkbeesten, enig landbouwgereedschap.
Schulden: aan haar broeder, Joost Hoebergen, als haar moeder overleden is ƒ 45,-. De voornoemde twee kinderen zijn de wederhelft in de vaste goederen competerende zie transport de dato 23-10-1780.

Anna Maria Peter Hoebergen is op 12-12-1792 te Asten overleden en Willem Aart Zeegers is te Asten op 06-09-1805 te Asten overleden. In 1802 verkopen de kinderen van Anna Maria Peter Hoebergen het huis weer terug aan hun oom Joost Hoebergen:

Asten Rechterlijk Archief 105 folio 36 verso; 25-01-1802:
Jan Geeven, wonende te Asten en Pieter Geeven, wonende te Nederweert. Zij verkopen aan Joost Hoebergen een huis, hof en aangelag de Steegen 1 lopense; land de Karis 4½ lopense; land de Spurrickt 2 lopense; land den Hengst ½ lopense; land den Berg 1 lopense 3 copse; groes den Dries 2½ lopense; groes de Kruyck ½ lopense; groes het Weyvelt 4 lopense; groes Teunisdries 2½ lopense; groes het Eeusel 1 lopense; land den Klinkakker 2½ lopense; land de Hoolenstraat ½ lopense. Verpondingƒ 11-14-8 per jaar. Bede ƒ 3-04-6 per jaar. Belast met ƒ 2,- per jaar aan het Gemene Land; ƒ 150,- aan Joost Hoebergen, de koper; ƒ 200,- aan de gebroeders Bogaers, te Helmond de dato
08-06-1797 en 23-04-1799 schepenen Helmond. Koopsom ƒ 550,-.

Bij de bewoningslijst van het huis en bij de verpondingen van 1810 is eerst Willem Zeegers als echtgenoot van Anna Maria Peter Hoebergen eigenaar, daarna de kinderen van Anna Maria Peter Hoebergen en tenslotte broer Joost van Anna Maria Peter Hoebergen:

Jaar Eigenaar nummer 1 Steegen Bewoners nummer 1 Steegen
1781 Willem Zeegers kinderen Peter Geven
1798 kinderen Peter Geeven Jan Geeven
1803 Joost Hoebergen Jelis Arnoldus Verhees

Verpondingen 1810 XIVd-67 Steegen folio 77:
Joost Hoebergen bij transport 25-01-1802.
Anna Maria Hoebergen weduwe Peter Geven en 2 kinderen Jan en Pieter bij versterf 1793.
Jenneke Tomas Verleijsdonk weduwe Peter Hoebergen ter togte ½ en haar 2 kinderen ten erfregte voor ½ bij transport 18-10-1780. Nummer 1 huijs, hof en aangelag 1 lopense.

Joost Hoebergen is geboren te Asten op 29-08-1754 en op 07-02-1779 te Asten getrouwd met Jacoba Francis Martens, geboren te Asten op 01-10-1753 als dochter van Franciscus Martens Timmermans en Johanna Maria Petri Aerts (zie Voormalig huis G520). Na haar overlijden te Asten op 30-06-1799 is Joost Hoebergen te Asten op 08-02-1801 hertrouwd met Johanna Jan van Horrick, geboren te Someren op 10-05-1772 als dochter van Johannes Franciscus van den Horrick en Johanna Maria Johannes van den Ekelhof:

05

De gezinnen van Joost Hoebergen met Jacoba Francis Martens en met Johanna Jan van Horrick:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 30-11-1779 Kind Asten 18-12-1779
2 Franciscus Asten 27-03-1781 Kind Asten 13-12-1783
3 Petronella Asten 23-01-1785 Nederweert 11-05-1807
Peter Hendriks
Nederweert 17-03-1848
4 Johanna Maria Asten 08-03-1788 Kind Asten 23-03-1791
5 Johanna Maria Asten 25-05-1791 Helmond 03-05-1832
Cornelis van der Zanden
Helmond 15-02-1845
6 Johanna Asten 28-08-1795 Asten 26-02-1829
Godefridus van Oosterhout
Asten 04-08-1860
7 Wilhelmina* Asten 04-01-1802 Ongehuwd Asten 02-02-1830
8 Petrus* Asten 24-08-1803 Kind Asten ±1803
9 Kind* Asten 04-02-1806 Kind Asten 04-02-1806
10 Kind* Asten 03-11-1806 Kind Asten 03-11-1806
11 Anna* Asten 21-03-1808 Asten 14-02-1840
Francis Vriens
Asten 24-03-1844 zie Voormalig huis G613
12 Petrus* Asten 08-10-1809 Kind Asten 26-12-1809
13 Petrus* Asten 25-11-1811 Asten 05-04-1845
Cornelia van Bussel
Asten 27-12-1890 zie Voormalig huis G520
14 Francisca* Asten 07-03-1817 Asten 14-01-1848
Wilhelmus Roefs
Bakel 30-05-1857
Peter Verheijen
Asten 18-02-1861 zie Voormalig huis G842

* kinderen uit het tweede huwelijk

Zij verhuurden het huis aan derden en woonden in het dorp (Voormalig huis G520). Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat het huis op naam van Joost Hoebergen:

Kadaster 1811-1832; C1173:
Huis en erf, groot 02 roede 32 el, het Sleegersch eind, klassen 10.
Eigenaar: Joost Hoebergen.

06

07

Joost Hoebergen is op 01-02-1831 te Asten overleden en in 1838 worden de goederen verdeeld:

Notarieel Archief Asten 81-59; 17-04-1838:
Johanna van den Horik weduwe van Joost Hoebergen, Pieter, Anna en Francisca Hoebergen, Peteronella Hoebergen gehuwd met Peter Hendriks, Maria Hoebergen gehuwd met Cornelis van der Zanden, Johanna Hoebergen gehuwd geweest met Godefridus van Oosterhout, zij verdelen de goederen van de ouders. Joost Hoebergen en Johanna van Horik, de 3 eerste kinderen uit 2e huwelijk met Jennemie Marten. De goederen door Joost Hoebergen aangekocht als weduwnaar. Huis, erf en weiland.

Johanna Jan van Horrick is op 19-01-1844 te Asten overleden en hoewel uit het bovenstaande notariële artikel niet duidelijk is wie het huis heeft geërfd, kunnen we op basis van de huizingnummers aannemen dat het dochter Johanna Hoebergen betreft. Johanna Hoebergen is geboren te Asten op 28-08-1795 en op 26-02-1829 te Asten getrouwd met Godefridus van Oosterhout, geboren te Asten op 29-11-1798 als zoon van Laurens van Oosterhout en Maria van de Sanden. Godefridus van Oosterhout is op 21-08-1835 te Asten overleden en Johanna Hoebergen woont volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 met haar kinderen in het huis met huizingnummer C18:

08

Johanna Hoebergen is op 04-08-1860 te Asten overleden en haar zoon Laurens van Oosterhout, geboren te Asten op 16-09-1830, is op 11-01-1861 te Asten getrouwd met Maria Verheijen, geboren te Asten op 26-09-1832 als dochter van Antonie Verheijen en Anna Maria Welten. In de periode na 1869 verandert het huizingnummer naar C19 en ook in de periode 1879-1890 wonen Laurens van Oosterhout en Maria Verheijen met hun gezin in het huis met dan huizingnummer C21:

09

Laurens van Oosterhout verhuist in 1880 met zijn gezin naar Asten (zie Voormalig huis G466A) en verkoopt zijn boerderij in de Provinciale Noordbrabantsche en 's Hertogenbossche courant van 13-09-1879:

10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 06-07-1901 verkoopt Laurens van Oosterhout nog zijn land:

11

De boerderij wordt gekocht door Willem Engelen, geboren te Asten op 16-12-1837 als zoon van Petrus Engelen en Helena Slegers (zie Voormalig huis C1171). Hij is op 03-02-1877 te Someren getrouwd met Anna Maria van Bree, geboren te Someren op 31-03-1841 als dochter van Mathijs van Bree en Johanna van Heugten. Ook over de periodes 1890-1900 en in de periode 1900-1910 wonen zij met hun gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer C17 en C16:

12

Inwonend is zwager Adrianus van Bree, geboren te Someren op 06-12-1837 en sinds 06-04-1904 weduwnaar van Johanna Maria van Bree, geboren te Someren op 27-11-1849 als dochter van Peter van Bree en Johanna Bukkems, met wie hij op 09-01-1890 te Someren getrouwd was. Adrianus van Bree is op 23-11-1908 te Asten overleden en linksonder het bidprentje bij zijn overlijden.

Rond 1905 werd onder leiding van landbouwconsulent Albrecht Marinus Sprenger een rijksproeftuin aangelegd in de Stegen bij de heer Engelen, zoals ook blijkt uit onderstaande mededeling in de krant de Zuid-Willemsvaart van 31-03-1906.

Het betrof naast enige landbouw voornamelijk fruitbomen en aangezien hier sprake is van snoeiles, kan worden aangenomen dat het ondermeer een boomgaard betrof, zoals ook blijkt uit het artikel in de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-04-1908 op de grond van zoon Peter Engelen. Johannes Pieter Maria Camman houdt daarbij toezicht:

Willem Engelen is op 13-02-1907 te Asten overleden en Anna Maria van Bree verhuist in 1910 naar Someren en is op 09-04-1917 in het Liefdesgesticht te Veghel overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

13 14

Hun dochter Johanna Maria Engelen, geboren op 30-11-1881 te Asten treedt in het klooster in Veghel. Onder een foto van het zilveren kloosterjubileum van zuster Berchma (Hanneke Engelen) uit Asten voor het moederhuis van de zusters Franciscanessen uit Veghel in 1927. Betje Engelen-Loomans was afwezig in verband met de ziekte van de jongste dochter Wiesje (Louisa). Op de achtergrond de parochiekerk van Veghel.

15

16

Hun zoon Peter Engelen, geboren te Asten op 09-01-1878, neemt de boerderij over. Hij is te Asten op 14-01-1910 getrouwd met Elisabeth Loomans, geboren te Asten op 20-01-1881 als dochter van Antonie Loomans en Johanna Catharina Slaats. Ook over de periodes 1910-1920 en 1920 - 1930 wonen zij met hun gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer C14 en C1, het laatste ook bekend staand als Stegen 6:

17

Ook over de periode 1930-1938 wonen Peter Engelen en Elisabeth Loomans nog in het huis op de Stegen 6:

18

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 02-09-1939 verkoopt Peter Engelen zijn boerderij in de Stegen met rechts daarvan een foto van Peter Engelen met de schilden van de Astense schutterij Sint Joris:

19

Peter Engelen is op 28-08-1957 te Asten overleden en Elisabeth Loomans is op 20-07-1959 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

20 21

Rond 1975 is dit huis afgebroken voor de aanleg van een nieuwbouwwijk.

Overzicht bewoners

Hoeve op de Steegen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1709 weduwe Hendrick Jan Canters Mathijs Canters Asten 09-11-1665
1731 Francis Teunis Verrijt Asten 17-04-1682 Francis Teunis Verrijt Asten 17-04-1682
Steegen huis 1
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Francis Verriet Asten 16-11-1688 weduwe Francis Verriet Asten 16-11-1688
1741 weduwe Francis Verreijt Asten 16-11-1688 weduwe Francis Verreijt en Peter Janse Polders Asten 16-11-1688
1746 Jenneke en Antonet Vereijt Nicolaas Neerven Vlierden 13-03-1700
1751 Peter Hoebergen Vlierden 02-02-1717 Peter Hoebergen Vlierden 02-02-1717
1756 Peter Hoebergen Vlierden 02-02-1717 Peter Hoebergen Vlierden 02-02-1717
1761 Peter Hoebergen Vlierden 02-02-1717 Peter Hoebergen Vlierden 02-02-1717
1766 Peter Hoebergen Vlierden 02-02-1717 Peter Hoebergen Vlierden 02-02-1717
1771 Peter Hoebergen Vlierden 02-02-1717 Peter Hoebergen Vlierden 02-02-1717
1776 Peter Hoebergen Vlierden 02-02-1717 Peter Hoebergen Vlierden 02-02-1717
1781 Willem Zeegers Asten 01-03-1733 kinderen Peter Geven Asten 19-10-1775
1798 kinderen Peter Geeven Asten 19-10-1775 Jan Geeven Asten 19-10-1775
1803 Joost Hoebergen Asten 29-08-1754 Jelis Arnoldus Verhees Asten 20-02-1771
Kadasternummer C1173
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C1173 1832 Godfried van Oosterhout Asten 29-11-1798
Stegen 6
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1831 Joost Hoebergen Asten 29-08-1754 Johanna Jan van Horrik Someren 28-08-1795 01-02-1831
1831-1835 Godfried van Oosterhout Asten 29-11-1798 Johanna Hoebergen Asten 28-08-1795 21-08-1835
1835-1859 Johanna Hoebergen Asten 28-08-1795 weduwe van Oosterhout
C18 1859-1869 Johanna Hoebergen Asten 28-08-1795 weduwe van Oosterhout 04-08-1860
C18 1860-1869 Laurens van Oosterhout Asten 16-09-1830 Maria Verheijen Asten 26-09-1832
C19 1869-1879 Laurens van Oosterhout Asten 16-09-1830 Maria Verheijen Asten 26-09-1832
C21 1879-1880 Laurens van Oosterhout Asten 16-09-1830 Maria Verheijen Asten 26-09-1832 naar Asten
C21 1880-1890 Willem Engelen Asten 16-12-1837 Anna Maria van Bree Someren 31-03-1841
C17 1890-1900 Willem Engelen Asten 16-12-1837 Anna Maria van Bree Someren 31-03-1841
C16 1900-1907 Willem Engelen Asten 16-12-1837 Anna Maria van Bree Someren 31-03-1841 13-02-1907
C16 1907-1910 Anna Maria van Bree Someren 31-03-1841 weduwe Engelen naar Someren
C14 1910-1920 Peter Engelen Asten 09-01-1878 Elisabeth Loomans Asten 20-01-1881
C1 1920-1930 Peter Engelen Asten 09-01-1878 Elisabeth Loomans Asten 20-01-1881
6 1930-1938 Peter Engelen Asten 09-01-1878 Elisabeth Loomans Asten 20-01-1881

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 26 februari 2024, 12:51:06

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen