logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis G91

Dit huis is in eigendom en bewoning van Antonie Thomas, geboren te Asten op 26-11-1659 als zoon van Thomas Jacobs en Jenneke Joachims (zie Voormalig huis G88). Hij is op 26-06-1686 te Leende getrouwd met Henrica Lucas, geboren te Leende rond 1660:

Anno Domini 1686, Die 26 junij contraxerunt matrimonium Antonius Thomas et Henrica Lucas coram Dno Tilmanno Holbeckers et Godefrido van de Sande testibus fide designit et me A. Bull pastore.

In het jaar des Heren 1686 op 26 juni zijn in huwelijkse echt gebonden Antonius Thomas en Henrica Lucas met de heren Tilmanno Holbeckers en Godefrido van de Sande als getuigen en hebben samen met mij, pastoor A. Bull getekend.

01

Het gezin van Antonie Thomas en Henrica Lucas:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jacobus Asten 16-10-1686 Leiden 05-10-1726
Marijke Theunis Fontis
Holland*
2 Johanna Asten 23-10-1688 Kind Asten ±1688
3 Margarita Asten 18-03-1691 Leende 06-02-1729
Henricus Cornelius van Oijen
Leende 16-04-1739
4 Lucas Asten 09-05-1693 Leende 23-11-1721
Aleijdis Hendrik Beelen
Leende 24-02-1726
Anna van Sommeren
Heeze 05-11-1761
5 Maria Asten 24-07-1695 Eindhoven 28-08-1717
Gerard Bogaerts
Eindhoven 27-06-1722
Hendrik Spoorenberg
Eindhoven 24-12-1727
Nicolaes Miermans
Eindhoven 13-01-1748

*  Jacobus Peerbooms (uit Haeste in de Meijerij van den Bosch) is als rokjeswerker op 05-10-1726 te Leiden getrouwd met Marijke Theunis Fontis (uit Leend in de Meijerij van den Bosch)

 Antonie Thomas heeft een schuld aan Jan van Riet:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 116; 16-10-1710:
Anthonis Thomas Jacobs is schuldig aan Jan van Riet ƒ 100,- á 5% van afgecochte timmeringe van huysinge. Marge: gelost 18-05-1728.

Antonie Thomas is op 07-03-1715 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1713 staat, vooruitlopend hierop, Henrica Lucas als zijn weduwe als eigenaar:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 40 verso:
De weduwe Antonij Thomas, aan Jan Peeter Canters.

Henrica Lucas is rpond 1717 overleden en in de hoofdgeldlijst van 1716 staan de zonen Jacob en Lucas, zich Peerbooms noemend, als bewoners:

Hoofdgeld 1716 XVIII-17; 28-02-1716:
Jacob Peerbooms en Lucas de broeder.

De kinderen van Antonie Thomas en Henrica Lucas verkopen het huis aan de weduwe van Willem Hendriks van den Eerenbeemt (zie Voormalig huis C1171):

Asten Rechterlijk Archief 92 147; 23-01-1719:
Jacob Teunis Peerbooms, Lucas Teunis Peerbooms, Margriet Teunis Peerbooms, Rut Thomas, wonende te Hees namens Mary Teunis Peerbooms. Zij verkopen aan Lijske weduwe van Willem Hendrix een huis, hof en aangelag in de Stegen 1½ lopense. Koopsom ƒ 120,-. Verkopers aangekomen bij erfenis van hun ouders.

Elisabeth als weduwe van Willem Hendriks van den Eerenbeemt bewoont het huis in de Steegen, dat deels eigendom is van derden:

Eindhoven Rechterlijk Archief 1604 folio 248; 05-09-1731:
Jenneke meerderjarige dochter van wijlen Jan Peters Verhindert en Maria Jan Canters, tegenwoordig wonende te Eijndhoven. Verkoopt aan Frans Martens Doense en Perijn zijn vrouw, mitsgaders aan Jan Wilberts en Maria Janssen zijn vrouw 1⁄6e part in vier huizen, hoven en aangelagen te Ommel 16 lopense. Zoals haar aangekomen zijn van wijlen haar moeder Maria Jan Canters en Jan Canters, haar grootvader. De goederen zijn in gebruik en bewoning bij Joost Jansen Aarts, ene zijde Antony Philipsen, andere zijde Johan Draack, ene einde de straat. De overige drie huizen en aanhorende gronden zijn gelegen in de Stegen 32 lopense en in bewoning bij Elisabeth weduwe Willem Hendricx, Francis Verrijt en Jan Dirck Coolen. De goederen zijn belast met 1⁄6e deel van ƒ 7-15-0 per jaar aan de rentmeester van de Geestelijke Goederen, te 's-Hertogenbosch; 1⁄6e deel van ƒ 1-00-0 per jaar aan de Heer van Asten. Koopsom ƒ 66,-. Getekend schepenen Eyndhoven.

Asten Rechterlijk Archief 33-52;06-10-1732:
Frans Marten Doenssen getrouwd met Perijn Canters, Jan Wilberts getrouwd met Mari, dochter Jan Franssen en mede voor Elsken Canters, aanleggers contra Elisabeth Canters, weduwe Willem Hendrickx, Jan Dirckx getrouwd met Elisabeth Canters, Peter Canters, Francis Verrijt (ook van Rijt) getrouwd met Anna, dochter wijlen Mathijs Canters en Francis, haar zoon, Jan en Mari Canters meerderjarige kinderen van wijlen Antoni Canters getrouwd geweest met wijlen Lindertie.
Aanleggers zeggen ondermeer dat, na het overlijden van Jan Peters Verhindert en Maria Jan Canters, bedgenoten, zijnde de ouders van Jenneke Verhindert, wonende te Eyndhoven, aan deze is toegevallen 1⁄6e deel in vier huizen, hoven en aangelagen met de bijhorende landerijen, gelegen te Ommel en in de Steegen. Nu in bewoning en gebruik bij Joost Janssen Aerts, te Ommel, terwijl de goederen in de Steegen in gebruik zijn bij Elisabet Canters, weduwe Willem Hendrickx, Francis Verrijt en Jan Dirckx, gedaagden. Dit 1⁄6e deel van vier huizen is bij erfenis aangekomen aan Maria Jan Canters, gewezen moeder van Jenneke Verhindert en van Jan Canters, haar vader respectievelijk grootvader. Sedert veele jaeren herwaerts is het 1⁄6e deel in die huizen verpacht geweest voor ƒ 16,- per jaar aan de voornoemde Elisabeth Canters, weduwe Willem Hendrickx, Jan Dirckx, Peter Canters en in zijn leven aan Matthijs Canters, na zijn dood aan zijn representanten. Alsook aan Lindertie gewezen weduwe Antoni Hendrick Canters en aan haar kinderen, na haar overlijden. Na 1720 is men echter opgehouden de pacht van ƒ 16,- per jaar te betalen. Op 05-09-1731 heeft Jenneke Verhindert, meerderjarige dochter, voor schepenen van Eyndhoven verkocht aan Frans Marten Doenssen en Perijn, zijn vrouw, Jan Wilborts en Maria, zijn vrouw, haar gerechte 1⁄6e deel in de voorschreven goederen. Tevens heeft zij aan de kopers permissie gegeven om achterstaande huurpachten in te mogen vorderen. Deze achterstand bedraagt nu, ondanks alle aangewende devoiren, ƒ 192,- zijnde twaalf jaar en voor ieder van de gedaagde 1⁄5e deel of ƒ 3,20 per jaar. Aanleggers zijn nu genoodzaakt om de weg van het recht te gaan.
Wij, Jan Doense en Jan Wilbers, bekennen van het 1⁄6e deel van huis en erf te Ommel en in bewoning en huur bij Joost Janse Aarts niet te praetenderen en hebben en vervolgens daarvan voldaan sonder eenigh reght op praetensie daar op te houden ofte te connen praetenderen en sulkx geschiet door Jan Canters en Jan Hendrix Verhaaghen, tot Heese, als mede-momboiren van de onmondige kinderen van Mattijs Canters, overleden tot Heese en Maria Canters getrouwt met Marselis Verbeeck, ook wonende tot Heese. Getekent Jan Wilbers en Jan Doense.

Volgens het huizenquohier bewoont Elisabeth Hendrik Canters als weduwe van Willem Hendriks van den Eerenbeemt het huis. Na haar overlijden te Asten op 12-05-1738 als Lyske Willems, is het onbewoond en later afgebroken:

Jaar Eigenaar nummer 3 Steegen Bewoners nummer 3 Steegen
1736 weduwe Willem Hendrix weduwe Willem Hendrix
1741 erfgenamen Willem Hendriks onbewoont
1746 weg

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 rest nog een tuin op de plaats van dit huis:

Kadaster 1811-1832; G91:
Tuin, groot 02 roede 61 el, Steegensche eindje.
Eigenaar: Erve Francis Seegers.

02

Overzicht bewoners

Hoeve op de Steegen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1686 Antonij Thomas Asten 26-11-1659 Antonij Thomas Asten 26-11-1659
1700 weduwe Antonij Thomas Leende ±1660 weduwe Antonij Thomas Leende ±1660
1716 Jacob Teunis Peerbooms Asten 16-10-1686 Jacob Teunis Peerbooms Asten 16-10-1686
1719 weduwe Willem Hendrix Asten 16-03-1663 weduwe Willem Hendrix Asten 16-03-1663
Steegen huis 3
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 weduwe Willem Hendrix Asten 16-03-1663 weduwe Willem Hendrix Asten 16-03-1663
1741 erfgenamen Willem Hendriks Asten 28-08-1689 onbewoont
1746 weg

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 5 december 2022, 10:12:17

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen