logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B673

Rond 1760 is een nieuw huis in de Stegen gebouwd door Peter van Rijt. Peter van Rijt is geboren te Asten op 07-12-1718 als zoon van Hendrick Jansen van Ruth en Gertrudis Teunis Stevens (zie Stegen 64). Hij is op 24-11-1748 te Asten getrouwd met Johanna Maria Jan Slegers, geboren op 31-07-1717 te Asten als dochter van Johannes Sleegers en Petronella Jansen van Heugten:

01

Het gezin van Peter van Rijt en Johanna Maria Slegers:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 27-08-1749 Asten 23-02-1794
Judoca Francisci Kerkers
Asten 27-12-1829 zie Voormalig huis G479
2 Johannes Asten 21-02-1751 Delft 16-10-1784
Antonetta van Eersel
Rijswijk 28-04-1811
3 Petrus Asten 14-09-1753 Waalre 17-04-1785
Margaretha van Dommelen
Asten 23-08-1818
4 Franciscus Asten 21-02-1756 Kind Asten ±1756
5 Albertus Asten 27-07-1759 Ongehuwd Asten 30-04-1793

Peter van Rijt erft samen met zijn broer Johannes land van zijn ouders en verkopen een akker door aan hun broer Hendrik:

Asten Rechterlijk Archief 121 folio 200 verso; 02-07-1762:
Hendrik van Reyt, Peter van Reyt, Dirk Hoebergen, wonende alhier, deze laatste voor Hendrik van Reyt, te Maaseyck en Johannes van Reyt, te Antwerpen, procuratie de dato 09-10-1761, alhier. Zij verdelen de vaste goederen die zij met hun moeder bezitten om die zowel provisioneel als eigen te bezitten en te gebruiken. Omdat hun moeder, Geertruy Stevens, weduwe Hendrik van Reyt dat ook wil is deze hier ook aanwezig en verklaart de goederen die zij met haar man heeft bezeten te laten verdelen onder haar kinderen mits deze haar gedurende haar verdere leven onderhouden.
2e lot krijgen Peter en Johannes van Reyt de helft van het Weyvelt de helft is 1½ lopense, ene zijde Hendrik en Francis van Reyt, andere zijde kinderen Peter Fransen; de helft van Maria Kerkhoffacker deze helft is ½ lopense, ene zijde Hendrik en Francis van Reyt, andere zijde Dirk Hoebergen; land de Leegstraat 1 lopense, ene zijde weduwe Jacob van de Cruys 2, andere zijde de gemeente; land het Cloostervelt 1 lopense, ene zijde kinderen Peter Franse, andere zijde kinderen Jan van de Loverbosch; land bij Willem Franse 1 lopense, ene zijde Hendrik Walraven, andere zijde weduwe Jacobus van de Cruys; de helft van den Papendonkseacker ½ lopense, ene zijde Hendrik en Francis van Reyt, andere zijde kinderen Marcelis Berkers; de helft van den Bleek ½ lopense, ene zijde weduwe Antoni Franse, andere zijde de Loop; de helft van den Beemt ½ lopense, ene zijde Hendrik en Francis van Reyt; groes agter Jan Munster 1 lopense, ene zijde Hendrik Walraven, andere zijde kinderen Jan van de Loverbosch; land 1½ copse, ene zijde kinderen Peter Fransen, andere zijde Hendrik en Francis van Reyt; groes de Vlaas 1 lopense, ene zijde weduwe Goort Aarts, andere zijde de weg naar Ommel; groes de Watervlaas 1 lopense, ene zijde Jan Walraven, andere zijde Jan Jacobs Verberne. Belast met ƒ 0-10-4 per jaar aan het huis van Asten, ƒ 0-05-0 per jaar aan de Kerk van Asten.

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 198; 09-11-1765:
Peter van Reyt, te Asten en zijn broeder, Johannes Verreyt, te Antwerpen, verkopen aan Hendrik Verreyt een akkerke 1 1⁄2 copse naast de kinderen Peter Franse. Koopsom ƒ 21,-

Als zijn broer Johannes overlijdt, laat Peter van Rijt diens onroerende goederen inventariseren:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 65 verso; 30-04-1767:
Taxatie van de onroerende goederen van Johannes van Reyt overleden op 20-03-1767, te Antwerpen. Peter van Reyt is mede-erfgenaam van de overledene. De helft in waarde van:
Een weiveld 1 1⁄2 lopense naast Hendrik en Francis van Reyt ƒ 10-00-00.
Maria Kerkhofsacker 1⁄2 lopense naast Hendrik en Francis van Reyt ƒ 4-00-00.
Land de Leegstraat 1 lopense naast de weduwe Jacobus van de Kruys ƒ 5-00-00.
Land het Cloostervelt 1 lopense naast Dirk van de Loverbosch ƒ 5-00-00.
Land bij Willem Fransen 1 lopense naast Hendrik Walraven ƒ 5-00-00.
De Papendonksacker 1⁄2 lopense naast Hendrik en Francis van Reyt ƒ 3-00-00.
Groes den Bleek 1⁄2 lopense naast Antoni Franse ƒ 1-10-00.
Groes de Beemt 1⁄2 lopense naast Hendrik en Francis van Reyt ƒ 4-00-00.
Groes agter Jan Munster 1 lopense naast Hendrik Walraven ƒ 17-00-00.
Groes de Vlaas 1 lopense naast de weduwe Goort Aarts ƒ 5-00-00.
Groes de Watervlaas 1 lopense naast Jan Walraven ƒ 5-00-00.
Totaal onroerende goederen: ƒ 54-10-00.
De goederen zijn belast met:
ƒ 0-10-04 per jaar aan de Heer van Asten in kapitaal ƒ 12-16-04
ƒ 0-5-0 per jaar aan de Kerk van Asten in kapitaal ƒ 6-05-00
Totaal belasting: ƒ 19-01-04. De helft hiervan ƒ 9-10-10
Resterend ƒ 44-19-06. 20e penning is ƒ 2-5-0.

Peter van Rijt wordt gevraagd te getuigen bij een ruzie in een herberg in Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 133 verso; 14-08-1767:
Verhoor van Gerrit Wegers, Peter Verreyt, Willem Willems van den Eerenbeemt, 18 jaar, Willem Laurens Bruystens. Onder andere:
Of zij weten, dat in of aan de herberg van Francis van den Eerenbeemt Francis van de Loverbosch met een klippel of hout op zijn arm is geslagen rond 9 uur 's avonds en wie dit gedaan kan hebben?
Willem Willems van den Eerenbeemt meent enige beweging gezien te hebben dat Hendrik Jan Hendriks naar voornoemde Francis sloeg, zo hij dacht met een klippel. De anderen weten van niets.
Aan Willem Willems van den Eerenbeemt en Willem Laurens Bruystens nog te vragen of zij weten dat vroeg in de avond Dirk Loverbosch aan Willem Willems van den Eerenbeemt, staande samen bij de schop, heeft gevraagd of geëist om met het mes met hem te vechten. Dat Willem dat niet wilde doen, zeggende: "Ik heb geen mes, maar hairplucke wil ik wel". Dirk wilde echter vechten met het mes hetgeen door andere bijkomende personen verhinderd werd?
Willem Willems van den Eerenbeemt bevestigt dit en Willem Laurens Bruystens weet dat Willem van den Eerenbeemt, in de voorschreven herberg, tegen hem en Hendrik Roeters stond te praten over het haarplukken dat hij en de zoon van Pieter Paulus van den Ommelschebosch gedaan hadden. Dirk Loverbosch die een en ander gehoord had, riep, om met hem voor de deur te gaan, hetgeen zij deden. Hij, deponent, is samen met Hendrik Roeters, gevolgd. Zij hebben echter geen ruzie gehoord of gezien.
Of zij weten van de ruzie tussen Dirk Loverbosch en Jan Muyen?
Allen weten niets nieuws te vertellen.
Wie er nog meer bij waren en of ze nog meer gezien of gehoord hebben?
Gerrit Wegers heeft onder andere gezien de knecht van Jan Mutsers en Gerrit van Hugten, Peter Verreyt heeft Andries Walraven gezien, Willem Willems van den Eerenbeemt heeft Hendrik Jan Hendrix, Willem Vreynsen en Willem Willem Tijssen gezien en Willem Laurens Bruystens voegt Hendrik Roeters daar nog aan toe. Zij hebben niet meer gezien dan het door hen verklaarde. Een en ander wordt onder eede bevestigd.

Peter van Rijt koopt een heiveld in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 7; 04-07-1768:
Het Corpus van Asten verkoopt volgens condities de dato 09-06-1768 aan Peter Verreyt en Hendrien Kels, weduwe Jacobus van de Kruys een heiveld tussen de huysen van de Steegen 1 lopense 42 roede. Koopsom ƒ 8-15-0.

Peter van Rijt heeft nog een schuld te betalen:

Asten Rechterlijk Archief 24 folio 123; 05-02-1770:
Den drost, aanlegger contra Peter Verrijt, gedaagde. Wegens nog te betalen ƒ 1-13-8.

Peter van Rijt koopt nog een stuk groes in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 100 folio 2 verso; 05-07-1775:
Het Corpus van Asten verkoopt aan Peter Verreyt, in de Steegen groes de Bleek 1 1⁄2 lopense naast Jan Peters. Het perceel is voor de lasten aan de gemeente gebleven de dato 25-07-1774. Verponding ƒ 0-10-0 per jaar. Koopsom de lasten. 

In de bewoningsgeschiedenis over de periode 1761-1781 wordt Peter Verreijt als eigenaar en bewoner van het huis genoemd:

Jaar Eigenaar nummer 12c Steegen Bewoners nummer 12c Steegen
1761 Peter Verreijt Peter Verreijt
1766 Peter Verreijt Peter Verreijt
1771 Peter Verreijt Peter Verreijt
1776 Peter Verreijt Peter Verreijt
1781 Peter Verreijt Peter Verreijt

In 1784 geven Peter Verreijt en Jenneke Sleegers goedkeuring aan het huwelijk van hun zoon Jan:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 207; 13-10-1784:
Peter Verreyt en Jenneke Sleegers, zijn vrouw, consenteren in het voornemen van hun zoon, Jan, te Delft, om aldaar te trouwen met Antonetta van Eerzel.

Peter van Rijt is op 21-05-1785 te Asten overleden en Johanna Maria Jan Slegers is op 18-06-1791 als Jenken van Ryt te Asten overleden en het huis is in handen gekomen van hun zoon Pieter.

Zoon Pieter Peter Verrijt is geboren te Asten op 14-09-1753 en op 17-04-1785 te Waalre getrouwd met Margaretha van Dommelen, geboren te Aalst op 25-12-1757 als dochter van Arnoldus van Dommelen en Elisabeth Roijackers. Het gezin van Pieter Peter Verrijt en Margaretha van Dommelen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Arnoldus Aalst 01-11-1787 Ongehuwd Asten 07-03-1854
2 Johanna Maria Asten 22-09-1790 Asten 03-02-1826
Johannes van Brussel
Asten 12-01-1836 *
3 Petrus Asten 18-08-1794 Kind Asten ±1794
4 Elizabetha Asten 03-10-1797 Asten 02-05-1829
Joannes van Oorschot
Gestel 30-04-1864
5 Johannes Asten 06-08-1803 Asten 19-04-1833
Maria van de Mortel
Asten 05-11-1842
Maria Kuijpers
Asten 19-04-1859

*  Johannes van Brussel is geboren te Asten op 11-12-1796 als zoon van Johannis Goort van Brussel en Johanna Maria Brunas (zie ook Voormalig huis G826). Uit hun huwelijk is op 11-12-1828 geboren hun zoon Johannes van Brussel (zie Prins Bernhardstraat 53). Vader Johannes van Brussel is na het overlijden van Johanna Maria Verrijt op 31-01-1840 te Asten hertrouwd met Maria Timmermans (zie ook Stegen 82) en op 20-01-1859 te Asten overleden

Pieter Peter Verrijt koopt een stuk land in de Stegen:

Asten Rechterlijk Archief 102 folio 46; 04-01-1791:
Willem Loomans en Wilbert Cornelis, procuratie hebbende van Willemina Arnoldus Groenen weduwe Leendert Lambers. Zij verkopen aan Peter Verrijt land den Horsik 2 lopense naast Dirk Leenders. Koopsom ƒ 35,-.

In 1802 is er ingebroken in het huis van Pieter Peter van Rijt en Margaretha van Dommelen:

Asten Rechterlijk Archief 130 folio 115 verso; 29-01-1802:
Beleyding en oculaire inspectie gedaan door drost en schepenen aan het huis van Pieter Peter Verrijt, in de Steegen. In de wand langs de grond was een pandje uitgebroken, ter grootte van twee voet hoog en 12 voet breed ter plaatse waar de kelder gelegen is.En declareren Pieter Peter Verrijt en Margareta van Dommelen, zijn vrouw, dat, tussen 3 en 4 januari laatstleden, in de nacht, het gemelde pandje uitgebroken en alzo uit hun kelder gestolen is het varkensvlees, hetwelk aldaar in de kuip opgezouten lag. Zonder dat ze van de inbraak iets gewaar geworden zijn. Margareta van Dommelen verklaart verder dat zij, op de 25e dezer maand, om de middag, is geweest ten huize van de kinderen Anthony Seegers, alhier, te Ommel en aldaar onder andere door Anthonetta Anthony Zeegers vrouw van Pieter Peter Lomans heeft horen verhalen dat Marcelis Antony Lomans, in de Steegen, bij Jan van de Moosdijk alwaar drost en schepenen, op 4 januari te vooren, huyssoekinge of visitatie hadden gedaan na het varkensvlees, hetwelk tussen den 3e en 4e januari, in de nagt, uyt de kelder van de comparante gestolen of gerooft was, bij haar of ten haare huyse op sekere avond, sonder de presisen dag daarvan te weeten, gekomen was met versoek aldaar te mogen overnagten, vermids van Mierlo kwam en niet na huys durfde te gaan. Alsmede dat gemelde Marcelis Anthony Lomans verders aan haar, Anthonetta Anthony Zeegers soude gesegt hebben dat tijde der gedaane visitatie van drossard en schepenen voormelt, hij, Marcelis niet bevreest was dat het spek soude sijn gevonden geworden maar wel de planken of boomken dese of diergelijke woorden in substantie.

Anthonetta Anthony Seegers, getrouwd met Pieter Peter Lomans, te Ommel, verklaart dat Marcelis Antony Lomans, in de Steegen, bij Jan van de Moosdijk, ten hare huize, in den avond, circa 8 dagen geleden, gekomen is en verzoekende, aldaar, te mogen overnachten, zoals gedaan is. Dat hij Marcelis, onder meer aan haar gezegd heeft dat hij, wanneer drost en schepenen ten huize van Jan van de Moosdijk visitatie hadden gedaan niet bang of bevreesd was dat het spek gevonden zou worden, omdat hij een kwade naam had en omdat er planken gestolen waren deze of dergelijke woorden in substantie.

Pieter Peeter Verrijt als bloedverwant van wijlen Jan Francis Timmermans, in de derde graad, welke verklaart ter requisitie van de municipaliteit zodanig is dat hij om Godswille even gelijk andere bloed-verwanten van genoemde Timmermans pretendeert van de intrest uit het kapitaal van ƒ 1250,- aan den Armen van Asten gemaakt, geholpen te moeten worden. Hij bevestigt een en andere onder eede.

In de bewoningsgeschiedenis van het huis over de periode rond 1800 staat Pieter Peter Verreijt als eigenaar en bewoner genoemd:

Jaar Eigenaar nummer 12c Steegen Bewoners nummer 12c Steegen
1798 Pieter Peeter Verreijt Pieter Peeter Verreijt
1803 Pieter Peeter Verreijt Pieter Peeter Verreijt

Pieter Peter Verrijt is op 23-08-1818 te Asten overleden en Margaretha van Dommelen is te Asten op 03-06-1829 overleden. In het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 wordt de weduwe Pïeter Peter Verrijt als eigenaar genoemd:

Kadaster 1811-1832; B673:
Huis en erf, groot 02 roede 34 el, Ommelsche heide, klassen 9.
Eigenaar: weduwe Peter Peter Verrijt.

Hieronder de kadasterkaart met het huis en de kadastergegevens behorende bij dat huis:

02

03

Op basis van de huizingnummers en de kadastrale legger kunnen we opmaken dat het huis in handen is gekomen van zoon Johannes van Rijt. Hij is geboren te Asten op 06-08-1803 en op 19-04-1833 te Asten getrouwd met Anna Maria van de Mortel, geboren te 18-09-1801 als dochter van Hendrik Adriani van de Mortel en Johanna Martini Berkers (zie Korhoenweg 1). Na het overlijden van Anna Maria van de Mortel op 07-07-1841 te Asten, is Johannes van Rijt hertrouwd te Deurne op 05-11-1842 met Maria Kuijpers, geboren op 22-03-1811 te Deurne als dochter van Peter Kuijpers en Johanna Manders. Johannes van Rijt is op 19-04-1859 te Asten overleden en in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879, vinden we de naam van Maria Kuijpers met haar gezin als wonende op huizingnummer C33:

04

Maria Kuijpers verhuist in 1863 naar het Laarbroek in het huis van haar zoon Hendrikus Verrijt, geboren te Asten op 29-10-1836 en getrouwd met Antonia Verheijen (zie Laarbroek 4). Maria Kuijpers is op 22-08-1884 te Asten overleden. Dit huis is dan in eigendom van Hendrikus Verrijt en wordt verhuurd aan Peter Smits, geboren te Deurne op 26-11-1823 als zoon van Lucas Smits en Maria Manders. Hij is op 02-05-1850 te Vlierden getrouwd met Maria Antonia Sanders, geboren op 02-02-1827 te Helmond als dochter van Jan Francis Sanders en Hendrica van Heugten:

05

Peter Smits en zijn gezin vertrekken in 1867 naar Deurne; Peter Smits is op 19-01-1903 te Deurne overleden en Maria Sanders is op 15-06-1907 te Deurne overleden. Hun dochter Johanna Maria Smits, geboren te Asten op 22-10-1868, woont later nog in het Liefdehuis in Asten en is op 01-06-1952 door een ongeval om het leven gekomen, zoals gemeld in het Nieuwsblad van het Zuiden van 03-06-1952.

Het huis wordt daarna bewoond door Antonie Haazen, geboren te Asten op 14-02-1812 als zoon van Bernardus Haazen en Geertruda Moosdijks (zie Voormalig huis C818). Hij is op 12-02-1866 te Asten getrouwd met Hendriena Verrijt, geboren op 06-07-1828 te Lierop als dochter van Paulus van Rijt en Anna Christina Vlemmix. Paulus van Rijt is geen directe familie van de eerder genoemde Johannes van Rijt. Het huizingnummer is dan veranderd in C34.

In 1878 vertrekken zij weer uit het huis naar Voordeldonk (zie Voormalig huis C1185), en dit huis wordt daarna bewoond door Jacobus Joosten, geboren te Vlierden op 15-08-1842 als zoon van Wilbert Joosten en Johanna Veulens. Hij is op 05-02-1869 te Vlierden getrouwd met Johanna van der Heijden, geboren te Vlierden op 10-03-1847 als dochter van Joost van der Heijden en Hendica Verhoeven.

Hun oudste zoon Henricus Joosten, geboren te Deurne op 04-12-1869 vertrekt rond 1880 naar Tilburg voor een opleiding bij de paters van het Heilig Hart. Op 15-12-1894 vertrekt hij naar Borgerhout (B) en rond 1901 als broeder Joosten naar Nieuw Pommeren. Linksonder zijn tweede vertrek naar Nieuw Pommeren1, een eiland ten noordoosten van Nieuw-Guinea, dat nu New-Brittania heet en rechts een herinneringsprentje bij dit tweede vertrek.

In de Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart1, schrijft hij in de beginjaren nog brieven aan zijn familie in Deurne. Zijn broer Johannis Joosten, geboren te Deurne op 15-04-1872, heeft in de missie gewerkt, eerst in Nieuw-Guinea en later op de Kei-eilanden2

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 woont Jacobus Joosten met zijn gezin in het huis met dan huizingnummer C31:

06

De zonen Martinus, geboren te Asten op 31-01-1885, en Leonardus Joosten, geboren te Asten op 29-09-1887, hebben als respectievelijk broeder Anesius en broeder Anicetus als paters Capucijnen ook een religieuze betrekking gezocht. Martinus Joosten vertrok 18-08-1907 naar Terheijden, ontving op 19-08-1907 zijn kloosterkleed, ging op 09-07-1909 met noviciaat en werd op 10-07-1910 geprofest. Hij werkte in verschillende kloosters als koster en tuinier en is op 29-07-1975 te Nijmegen overleden. Hieronder het bidprentje bij zijn overlijden:

Zijn broer Leonardus Joosten vertrok op 18-07-1908 naar Terheijden, ontving op 25-07-1908 zijn kloosterkleed, ging op 19-07-1910 met noviciaat en werd op 20-07-1911 geprofest. Volgens de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-02-1917 linksonder vertrekt hij naar Borneo en hij is op 21-11-1964 te Helmond overleden en rechtsonder de overlijdensakte:

In 1889 verhuist Jacobus Joosten met zijn gezin naar de Hutten onder Liessel en komt het huis weer in bewoning door de familie Verrijt met zoon Pieter Verrijt, geboren te Asten op 06-11-1838 als zoon van eerder genoemde Johannes Verrijt en Anna Maria van de Mortel. Hij woont samen met zijn nichten Johanna Maria en Elisabeth Verrijt, dochters van Hendrikus Verrijt en Antonia Verheijen (zie Laarbroek 4).

Ook in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1890-1900 is dat het geval, totdat zijn neef Theodorus Verrijt het huis in 1897 overneemt. Theodorus Verrijt is geboren te Asten op 26-02-1867 als zoon van Hendrikus Verrijt en Antonia Verheijen (zie Laarbroek 4). Hij is op 12-02-1897 te Asten getrouwd met Johanna Maria de Haan, geboren te Asten op 22-06-1870 als dochter van Johannes Lucas de Haan en Anna Maria Elisabeth van Bussel (zie Lagendijk 2). Het huizingnummer van het huis is dan C27:

07

Peter Verrijt en zijn nichten Johanna Maria en Elisabeth Verrijt verhuizen naar het Laarbroek (zie Laarbroek 4). Het huis is rond 1895 gesloopt tot schuur en daarna iets ten noordwesten is een nieuw huis gebouwd met kadasternummer B1326, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Johanna Maria de Haan is op 15-02-1900 te Asten overleden en Theodorus Verrijt hertrouwt te Deurne op 24-11-1906 met Antonia Manders, geboren te Deurne op 28-01-1868 als dochter van Thomas Manders en Geertruda van Stratum, zoals ook gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-12-1906:

Ook over periodes 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 woont Theodorus Verrijt met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer C28, C25 en C11. Het laatste nummer staat ook bekend als Stegen 11:

08

Antonia Manders is op 06-04-1919 te Asten overleden en Theodorus Verrijt is op 13-12-1937 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakte van Theodorus Verrijt, waarvan buurman Piet van Lierop (zie Voormalig huis B695) aangifte doet:

09

In het huis is komen wonen zoon Johannes Marinus Verrijt, geboren te Asten op 23-08-1907. Hij is op 02-05-1932 te Venraij getrouwd met Gertruda Elisabeth Claes, geboren te Venraij op 16-05-1909 als dochter van Johannes Hendrikus Claes en Hendrika Aldegonda Friessen. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1938 wonen zij in het huis op de Stegen 11:

10

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-05-1935 en 21-08-1940 de geboortes van zonen Theodorus en Johannes:

11 12

In het Peelbelang van 13-01-1945 komt een dier aangelopen bij de familie Verrijt:

13

De familie Verrijt-Claes is rond 1950 naar Nieuw Zeeland geëmigreerd en Johannes Marinus Verrijt is op 17-02-1978 in Nieuw Zeeland overleden en Gertruda Elisabeth Claes is op 08-04-1995 in Nieuw Zeeland overleden. Daarna heeft nog de uit Rijsbergen afkomstige Jan Vermeeren hier gewoond.

Bij heemkundekring de Vonder staat dit huis bekend als monument:

Object: Stegen 67, tot 15-01-1964 Stegen 11.
Bouwhistorie: Particuliere bouw van boerderij, bouwjaar circa 1900, verbouwing 1997 bouw loods, bouw dierenverblijven in 1954, 1958, 1965, 1972, 1978, 1984, 1986 1987, 1991. In 2003 sloop stalletje.
Gebruikshistorie: Boerenbedrijf van circa 1900 tot 2003.
Eigenaren/bewoners: A. van Lierop.
Soort woning: Langgevelboerderij.
Interview: Jan Mutsers. Boerderij tot woonboerderij verbouwd, waardoor het authentieke karakter is verloren gegaan. Van oorsprong altijd boerderij (locatie) geweest.

Ongeveer op de plaats van het huis stond op Stegen 67 een uit 1900 daterend huis, waarvan hieronder een streetview; het huis is rond 2016 aan de oprukkende industrie ten prooi gevallen:

14

Overzicht bewoners

Steegen huis 12c
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1761 Peter Verreijt Asten 07-12-1718 Peter Verreijt Asten 07-12-1718
1766 Peter Verreijt Asten 07-12-1718 Peter Verreijt Asten 07-12-1718
1771 Peter Verreijt Asten 07-12-1718 Peter Verreijt Asten 07-12-1718
1776 Peter Verreijt Asten 07-12-1718 Peter Verreijt Asten 07-12-1718
1781 Peter Verreijt Asten 07-12-1718 Peter Verreijt Asten 07-12-1718
1798 Pieter Peeter Verreijt Asten 14-09-1753 Pieter Peeter Verreijt Asten 14-09-1753
1803 Pieter Peeter Verreijt Asten 14-09-1753 Pieter Peeter Verreijt Asten 14-09-1753
Kadasternummer B673
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B673 1832-1859 Johannes van Rijt Asten 06-08-1803
B673 1859-1896 Hendricus van Rijt Asten 26-02-1865
B1326 1897-1937 Theodorus Verrijt Asten 26-02-1865 nieuwbouw
B1326 1937-1938 Johannes Marinus Verrijt Asten 23-08-1907
Stegen 11
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1818 Pieter Peeter Verreijt Asten 14-09-1753 Margriet van Dommelen Aalst 25-12-1757 23-08-1818
1818-1829 Margriet van Dommelen Aalst 25-12-1757 weduwe Verreijt 03-06-1829
1829-1840 Johannes van Rijt Asten 06-08-1803 Anna Maria van de Mortel Asten 18-09-1801 30-08-1840
1840-1859 Johannes van Rijt Asten 06-08-1803 Maria Kuijpers Deurne 22-03-1811 19-04-1859
C33 1859-1863 Maria Kuijpers Deurne 22-03-1811 weduwe van Rijt naar Laarbroek
C33 1863-1869 Peter Smits Deurne 26-11-1823 Maria Antonia Sanders Helmond 02-02-1827 naar Deurne
C34 1869-1878 Antonie Haazen Asten 14-02-1812 Hendrina Verreijt Lierop 06-07-1828
C34 1878-1879 Jacobus Joosten Vlierden 05-08-1842 Johanna van der Heijden Vlierden 10-03-1847
C31 1879-1889 Jacobus Joosten Vlierden 05-08-1842 Johanna van der Heijden Vlierden 10-03-1847 naar Deurne
C31 1889-1890 Pieter Verrijt Asten 06-11-1838 met familie
C27 1890-1897 Pieter Verrijt Asten 06-11-1838 met familie naar Asten
C27 1897-1900 Theodorus Verrijt Asten 26-02-1865 Johanna Maria de Haan Asten 22-06-1870 15-02-1900
C28 1900-1910 Theodorus Verrijt Asten 26-02-1865 Antonia Manders Deurne 28-01-1868
C25 1910-1920 Theodorus Verrijt Asten 26-02-1865 Antonia Manders Deurne 28-01-1868 06-04-1919
C11 1920-1930 Theodorus Verrijt Asten 26-02-1865 met kinderen
11 1930-1937 Theodorus Verrijt Asten 26-02-1865 met kinderen ± 13-12-1937
11 1937-1938 Johannes Marinus Verrijt Asten 23-08-1907 Gertruda Elisabeth Claes Venray 16-05-1909

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 15 april 2024, 11:45:35

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen