logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B709

De moeder van Francis van de Vorst, woonachtig in Ommel (zie Voormalig huis B780), erft een schuur in de Steegen:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 41 verso; 16-07-1764:
Taxatie van de onroerende goederen van Huybert van Hooff, overleden 05-06-1764. Francis van de Vorst heeft in deze last voor zijn zieke moeder, erfgename van de overledene. De helft van de waarde van schuur, dries en aangelag in de Steege 1 lopense, ƒ 30-00-00, ene zijde Mattijs van Bussel, andere zijde Wilbert Koppens.

Franciscus Peters (Francis) van de Vorst is geboren te Asten op 09-01-1718 als zoon van Petrus Diricks van de Vorst en Anna Janse van Hoof (zie Voormalig huis B780). Hij is op 08-02-1750 te Asten getrouwd met Petronella Wilhelmi (Peternel) Roefs, geboren te Asten op 08-03-1725 als dochter van Wilhelmus Roefs en Maria van Gogh (zie Voormalig huis B401):

01

Het gezin van Franciscus Peters van de Vorst en Petronella Wilhelmi Roefs:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Helena Asten 23-12-1750
2 Maria Asten 10-12-1752 Asten 31-01-1773
Adrianus Laurnetius van Duren
Asten 11-06-1842 zie Voormalig huis G470
3 Petrus Asten 18-09-1754 Kind Asten 18-08-1767
4 Wilhelmus Asten 03-09-1756 Ongehuwd Asten 09-10-1779
5 Johannes Asten 14-09-1759 Deurne 01-05-1785
Joanna Maria Jan Hikspoors
Asten 02-01-1815 zie Voormalig huis B780
6 Catharina Asten 03-07-1762 Asten 12-01-1783
Leonardus Dirk Bots
Asten 17-06-1846
7 Hubertus Asten 22-02-1765
8 Anna Maria Asten 07-03-1768 Kind Asten 10-10-1779

In de bewoningsgeschiedenis is Franciscus Peters van de Vorst eigenaar van het van een schuur gemaakte huis:

Jaar Eigenaar nummer 9a Steegen Bewoners nummer 9a Steegen
1763 nieuw huijs van de schuur gemaakt
1766 Francis van de Vorst Jan Verboogen
1771 Francis van de Vorst Hendrik Roijmans
1776 Francis van de Vorst Willem Haasen
1781 weduwe en kinderen Francis van de Vorst onbewoont

Het huis wordt verhuurd aan derden, zij wonen zelf in Ommel (zie Voormalig huis B780) en in 1777 wordt het huis getroffen door een brand:

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 139 verso; 26-05-1777:
Taxatie van huis en stallen, gestaan hebbende in de Steege en, op donderdag, 15 mei laatstleden 's avonds om 6 uur, afgebrand. Eigenaar is Francis van de Vorst, bewoner is Willem Haasen. Waarde ƒ 400,-.

Franciscus Peters van de Vorst is op 22-10-1779 te Asten overleden en Petronella Wilhelmi Roefs is op 27-10-1794 te Asten overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld en krijgt de man van dochter Catherina het huis in de Steegen:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 77; 30-04-1798:
Jan van de Vorst, Adriaan van Duuren man van Maria van de Vorst, Leendert Bots man van Catharina van de Vorst. Kinderen en erven van Francis van de Vorst en Petronella Roefs, beiden overleden. Zij delen de nagelaten goederen:
1e lot krijgt Jan van de Vorst huis, hof en aangelag te Ommel 6 lopense; land akker agter het Klooster 2 lopense; land den Berg 1 lopense; land land aant Eindje 1 lopense; land Nieuwe Erve 2 lopense; land het Hoekvelt 3 cops; groes Bosservelt 2 lopense; groes Engelsenbeemt 6 lopense; groes den Heyhorst 2 lopense; groes het oud Weyvelt 4 lopense; groes het voorste Velt 3 lopense; land Looakker 1½ lopense; land Halsakker 1½ lopense; land Grootenakker 1 lopense; land Galderen 1½ lopense; groes het Swartbroek 1½ lopense; groes het Swartbroek 1 lopense; groes het Ven 2 lopense; groes de Bogt 3 copse. Belast met ƒ 0-10-0 per jaar aan het Gemene Land; ƒ 0-11-0 per jaar aan het Huis van Asten. Aan het 2e lot uit te keren ƒ 300,-.
2e lot krijgt Adriaan van Duuren een huis, hof en aangelag in het Dorp 2 lopense; van voren de straat en van achteren Leendert van Riet, ene zijde de Kerkpat, andere zijde weduwe Willem Verberne. Van het 1e lot te ontvangen ƒ 300,- en van het 3e lot te ontvangen ƒ 100,-.
3e lot krijgt Leendert Bots een huis, hof en aangelag in de Steegen naast weduwe Joseph Reyskey; land de Hofstad 1 lopense; land den Oudenhof 1 lopense; land Hoppekamp 1½ lopense; land Pasakker 2 lopense; groes de Papendonk 1½ lopense; groes het Beembdje 1½ lopense; groes het Heytvelt 1 lopense; groes agter den Dries 1½ lopense; land Jan Leuwenakker 1 lopense 3 copse; land akker tussen de Weegen 1½ lopense; land land bij Lijske 1½ lopense; land aan de Pas ½ lopense; groes in 't Rood 3 lopense; groes den Dries in de Steegen 5 lopense; land Logtenakker 1 lopense 28 roede; groes het Biesvelt 4 lopense. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan het Gemene Land. Uit te keren aan het 2e lot ƒ 100,-.

Dochter Catharina Francisci van de Vorst is geboren te Asten op 03-07-1762 en op 12-01-1783 te Asten getrouwd met Leonardus Dirks Bots, geboren te Borkel op 17-04-1755 als zoon van Theodorus Martens en Anna Reijnerus Bodts:

02

Het gezin van Catharina Francisci van de Vorst en Leonardus Dirks Bots:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Francijna Asten 17-11-1784 Asten 16-02-1814
Johannes Bukkems
Asten 26-08-1860 zie Voormalig huis G88
2 Dorothea Asten 09-02-1787 Someren 23-01-1819
Pieter IJsbouts
Someren 24-02-1827
Joannes Weijlaers
Someren 21-12-1844 Someren
3 Antonius Asten 04-03-1789 Asten 23-04-1847
Joanna Maria Rovers
Asten 28-08-1874
4 Wilhelmus Asten 30-08-1791 Asten 30-04-1824
Agnes van Hout
Asten 25-05-1862 zie Voordeldonk 95
5 Anna Maria Asten 20-12-1793 Asten 07-07-1826
Peter Dielissen
Heeze 07-06-1869 zie Voormalig huis C112
6 Petrus Asten 06-06-1796 Asten 28-01-1825
Joanna Maria van den Eijnden
Asten 22-01-1862 zie Rinkveld 2
7 Johanna Asten 24-12-1798 Asten 11-04-1834
Joannes van Rijt
Asten 24-11-1871
8 Helena Asten 07-07-1801 Kind Asten 16-11-1806
9 Antonia Asten 29-05-1804 Asten 30-01-1835
Willem van Oosterhout
Asten 22-10-1850 zie ook Prins Bernhardstraat 34

Leonardus Dirks Bots koopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 225; 12-08-1788:
Jacobus Losecaat verkoopt aan Leendert Bots land agter Jan Liessen naast Jan Slaats. Koopsom ƒ 50,- à 4%.

Leonardus Dirks Bots stelt zich borg voor ontvanger Feith:

Asten Rechterlijk Archief 127 folio 138; 03-04-1793:
Abraham van Nouhuys en Leendert Bots stellen zich borg voor Johannis Pieter Feith, ontvanger te Asten van de Convoyen en Licenten ten behoeve van het college ter Admiraliteit op de Maase, te Rotterdam ter somme van ƒ 600,-

Leonardus Dirk Bots heeft een paard verloren tijdens de oorlog van de Fransen en krijgt het vergoed:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 155; 13-10-1796:
Gerrit Janse van Dijk en Francis Wilbert Aarts verklaren ter requisitie van Leendert Bots wiens paard in Franse dienst is gestorven dat zij de waarde schatten op ƒ 50,-.

Leonardus Dirk Bots erft het huis en land in de Stegen van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 129 folio 77; 30-04-1798:
Jan van de Vorst, Adriaan van Duuren getrouwd met Maria van de Vorst, Leendert Bots getrouwd met Catharina van de Vorst. Kinderen en erven van Francis van de Vorst en Petronella Roefs, beiden overleden. Zij delen de nagelaten goederen:
3e lot krijgt Leendert Bots een huis, hof en aangelag in de Steegen, ene zijde de weduwe Joseph Reyskey; land de Hofstad 1 lopense; land den Oudenhof 1 lopense; land Hoppekamp 1 1⁄2 lopense; land Pasakker 2 lopense; groes de Papendonk 1 1⁄2 lopense; groes het Beembdje 1 1⁄2 lopense; groes het Heytvelt 1 lopense; groes agter den Dries 1 1⁄2 lopense; land Jan Leuwenakker 1 lopense 3 copse; akker tussen de Weegen 1 1⁄2 lopense; land bij Lijske 1 1⁄2 lopense; land aan de Pas 1⁄2 lopense; groes in 't Rood 3 lopense; groes den Dries in de Steegen 5 lopense; land Logtenakker 1 lopense 28 roede; groes het Biesvelt 4 lopense. Belast met ƒ 2-10-0 per jaar aan het Gemene Land. Uit te keren aan het 2e lot ƒ 100,-

Leonardus Dirk Bots koopt en verkoopt nog land:

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 129; 21-09-1799:
Philip Peters van Bussel verkoopt, in de Steegen, aan Leendert Bots groes het Lopense in de Steegen 47 roede naast de koper, koopsom ƒ 17,-; land de Heckelaert 2 lopense 17 roede naast Jan Aart Segers, koopsom ƒ 54,-; groes het Aangelag 2 lopense 26 roede, belast met ƒ 0-5-6 per jaar aan het Huis van Asten, koopsom ƒ 149,-; land en groes het Heytvelt 6 lopense 19 roede, koopsom ƒ 230,-.

Asten Rechterlijk Archief 104 folio 134; 21-09-1799:
Leendert Bots verkoopt aan Louis Humbracht groes in 't Rood 3 lopense naast Godefridus Sauvé; land agter Jan Liessen 2 lopense naast de kinderen Jan Slaats. Koopsom ƒ 314,-.

In de bewoningsgeschiedenis over de periode 1798-1803 en bij de verpondingen van 1810 wordt Leonardus Dirk Bots als eigenaar en bewoner genoemd:

Jaar Eigenaar nummer 9a Steegen Bewoners nummer 9a Steegen
1798 Leendert Bots Leendert Bots
1803 Leendert Bots Leendert Bots

Verpondingen 1810 XIVd-67 Steegen folio 81:
Leendert Bots bij deling 30-04-1798.
Jan van de Vorst, Maria van de Vorst gehuwd met Adriaan van Duuren en Catharina van de Vorst gehuwd met Leendert Bots bij versterf 1794 kinderen van Peternel Roefs weduwe Francis van de Vorst ½ en Adriaan van Duuren nomen uxoris met Jan en Catarina van de Vorst de kinderen voor anderen ½ bij versterf.
Francis van de Vorst.
Nummer 9a huijs en aangelag 1 lopense.

Leonardus Dirk Bots maakt nog een vechtpartij mee:

Asten Rechterlijk Archief 31 folio 6; 05-05-1804
Leendert Bots verklaart ter requisitie van Theodorus Sengers, schout, dat Jelis Jan Aart Seegers, hedenmiddag, volgens zijn zoon, Antonie Bots, deze had gedreigd bijaldien hij nog meerder rus op of over het schoor kwame te leggen, leggende genoemde schoor over de Loop, tussen de erven van de weduwe Jan Aart Seegers en waarover hij met de karre moeste vaaren, hij, Jelis, dan sijnen voornoemde soon er soude ter needer slaan.
Dat hij. Leendert, daarop is gaan sien en hebbende Jelis Jan Aart Seegers ook aldaar gevonden met de riek in de hand. Waarop hij, comparant, tegen Jelis seyde: "Gij hebt mijnen jongen gedreygt te slaan. Slaat mij er dan in de plaats ter needer". Dat hij, Leendert, daarop een slag op het hoofd gekregen heeft, zonder dat hij weet hoe of op welke wijze omdat hij terstond ter aarde gevallen is en buiten kennis gelegen heeft.

Asten Rechterlijk Archief 31 folio 6; 07-05-1804:
Marten Seegers verklaart dat hij gisternamiddag in zijn veld, genaamd het Weyvelt, zijn koeien hoedende was, alwaar Jelis Jan Aart Seegers eens kwam aanstoken. Dat daarop Leendert Bots van sijn huys gekomen sijnde teegen Jelis Jan Aart Seegers geseyt heeft: "Allon, blixems kind, trekt nu Uw mes". Waarop Jelis antwoordde: "Ik heb geen mes". "Allon, seyde Leendert Bots, sijn mes uyttrekkende, dan sneyde ik Uw een galg over Uw bakkus of steek Uw overhoop". Waarop, doordien Bots met het mes in de hand sterk toekwam, Jelis Jan Aart Seegers voornoemde Leendert een slag heeft toegebracht. Comparant weet echter niet waarmee, hij heeft Bots buiten kennis zien liggen met het mes nog in de hand.

Ook eind 19e eeuw speelden zich al problemen af met het recht van overpad en zo heeft Leonardus Dirk Bots een rechtszaak aangespannen tegen de weduwe van Jan Aart Seegers (zie Voormalig huis C1171):

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 25-06-1805:
Leendert Bots, aanlegger contra Maria Jelis Vrijnsen weduwe Jan Aart Seegers, gedaagde. Aanlegger is eigenaar van een perceel land gelegen terzijde van de Stegensepad de Langenakker 2½ lopense, ene zijde weduwe Willem van Dijk, andere zijde Francis Francen. Hij is in de rustige en vredige possessie om met paard en kar te weegen naar deze akker, door de Steegen, over het aangelag en langs het huis van, nu, wijlen gedaagdes man. Gedaagde wil nu echter de weg opgraven en hem aanlegger, in weerwil van het recht op gebruik, daarin storen. Aanlegger wil haar haar van deze verkeerde en gedemesureerde stappen terughouden en heeft haar reeds, op 10-01-1803, een insinuatie doen exploiteren om de weg weer in behoorlijke staat te brengen. Zodat aanlegger zijn wettig recht van wegen, so en tendieneinde als vanouds gebruykelijk te gehengen en te gedoogen. Op deze insinuatie is geen reactie gekomen. Reden om gedaagde te roepen ter ordinaire rolle op 01-07-1805.

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 158 verso; 19-8-1805; copy 21-12-1802:
Jan Mattijs van Bussel verklaart ter instantie van Leendert Bots, als eigenaar van een perceel land terzijde van de Steegense pad dat zijn vader, bij koop, op 16-01-1748, eigenaar is geworden van voormelde akker. Hij is er zich zeer wel van bewust dat zij altijd geweegt zijn geweest met kar en paard over het aangelag van wijlen Jan Aart Seegers. Zij zijn nooit geturbeert geweest. En dit meer dan 34 jaar. Arnoldus van Gerwen verklaart dat hij langer dan 40 jaar geleden, als dienstknecht bij Matthijs van Bussel wonende, destijds altoos over het aangelag en langs het huis als voorschreven heeft gevaren. Hij en zijn baas zijn nooit geturbeert geworden.

Asten Rechterlijk Archief 131 folio 164 verso; 28-08-1805:
Wij, Theodorus Johannis Sengers, schout, Andries Timmermans en Adriaan van Duuren, naast Abraham van Nouhuys, secretaris, hebben ons ter instantie van Leendert Bots, begeven naar zekeren weg in de Steegen en bevonden dat niet alleen van voren aan voorschreven weg neven het huis van Jan Aart Zeegers een draaiboom om voorschreven weg te kunnen afsluiten hing maar ook dat aan het einde deze was opgesloot.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 19-11-1805:
Gedaagde is op de rolle van 01-07-1805 niet verschenen. Aanlegger wordt, mede gezien het prae-advys van een onpartijdig rechtsgeleerde, in zijn eis toegewezen. Gedaagde wordt veroordeeld in alle kosten van de procedure. J. C. Santvoort advocaat 's-Hertogenbosch.

Hieronder de kadasterkaart van 1832 met in de blauwe cirkel het huis van de weduwe van Jan Aart Seegers. In het rood het betreffende pad met aan het eind een lange akker:

03

In het notarieel archief van Asten staat de verkoop van het huis door schoonzus Maria:

Notarieel Archief 38-2 Asten 05-01-1815:
Maria van de Vorst gehuwd met Adriaan van Dueren, Wilhelmus Verberne man van Helena van Dueren, verder Pieter, Johanna, Maria en Elisabeth van Dueren, ze verkopen aan Leendert Bots, huis, hof en aangelag in de Steegen, ene zijde verkrijger, andere zijde kinderen Willem Goorts.

Leonardus Dirk Bots is op 11-11-1815 te Asten overleden en bij het kadaster staat Catharina Francisci van de Vorst als zijn weduwe als eigenaar genoemd:

Kadaster 1811-1832; B709:
Huis, schuur en erf, groot 07 roede 50 el, de Stegen, klassen 7.
Eigenaar: Weduwe van Leonardus Bots.
Opmerking: dit pand heeft het maarboek 3684

04

05

Catharina Francisci van de Vorst is op 17-06-1846 te Asten overleden en in de periode daarna wordt er een schuur omgebouwd tot woning B939 (zie kadasterkaart rechts en hieronder bij Omgebouwde schuur, C23) wat huizingnummer C23 kreeg.

 

Het oorspronkelijke huis krijgt kadasternummer B938 (zie kadasterkaart rechts en hieronder bij Oorspronkelijke huis) wat het huizingnummer C24 kreeg.

 

Verder werd er een klein huisje voor het oorspronkelijke huis gebouwd zonder kadasternummer (zie kadasterkaart rechts en hieronder bij Nieuw huis, C25) wat het huizingnummer C25 kreeg.

Dochter Johanna Bots blijft in het oorspronkelijke huis met kadasternummer B938 wonen (Oorspronkelijke huis), zoon Antonie Bots gaat in de omgebouwde schuur wonen met kadasternummer B939 (zie Omgebouwde schuur, C23) en dochter Francijna Bots trouwt met Johannes Bukkems en verhuist naar elders op de Stegen (zie Voormalig huis G88).

Oorspronkelijke huis

Dochter Johanna Bots, geboren te Asten op 24-12-1798 is te Asten op 11-04-1834 getrouwd met Joannes van Rijt, geboren te Helmond op 12-07-1802 als zoon van Judocus van Rijt en Johanna van de Linden. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer C24 en vanaf 1869 nummer C26:

06

Johannes van Rijt vertrekt in 1869 met zijn gezin naar C27 (zie op deze pagina bij Nieuw huis, C25) en het huis wordt daarna bewoond door Leonardus Bukkems, geboren te Asten op 05-07-1817 als zoon van Johannes Bukkems en Francijna Bots (zie Voormalig huis G88). Hij is op 03-03-1848 te Asten getrouwd met Johanna Sauve, geboren te Asten op 22-01-1821 als dochter van Johannes Jan Sauve en Maria Hendrik Dirkx (zie ook Prins Bernhardstraat 34).

Zij vertrekken in 1871 naar een ander huis in de Stegen (zie Voormalig huis C1705) en het huis wordt verkocht aan Johannes van Bree. Rond 1874 verdwijnt het nieuwe huis zonder kadasternummer en het huis en de omgebouwde schuur krijgen kadasternummer B1145, zoals te zien is op de kadasterkaart rechts.

Rond 1894 vindt er een nieuwe verbouwing plaats en krijgt dit huis kadasternummer B1323. De tot woning verbouwde schuur wordt afgebroken en een nieuwe schuur wordt iets ten zuiden daarvan opgebouwd. Deze krijgt kadasternummer B1324, zoals te zien is op de kadasterkaart geheel rechts. 

Het huis wordt bewoond door eigenaar Johannes van Bree, geboren te Vlierden op 23-04-1837 als zoon van Johannes van Bree en Hendrina Swinkels. Hij is te Vlierden op 21-01-1863 getrouwd met Geertruida van Neerven, geboren te Vlierden op 19-10-1831 als dochter van Francis van Neerven en Petronella Beijers. Het huizingnummer is dan C26:

07

Ook over de periode 1879-1890 en 1890-1900 woont Johannes van Bree met zijn gezin in het huis met achtereenvolgens huizingnummer C27 en C23:

08

Geertruida van Neerven is op 26-04-1896 te Asten overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 09-02-1898 biedt Johannes van Bree zijn bezit te koop aan:

Johannes van Bree vertrekt in 1898 naar Helden en is op 07-02-1899 aldaar overleden. De meeste kinderen vertrekken naar Vlierden of andere plaatsen in de omgeving.

In de boerderij komt wonen dochter Anna Maria van Bree, geboren te Lierop op 21-03-1870 en op 30-04-1897 te Asten getrouwd met de nieuwe eigenaar Cornelis Loverbosch, geboren te Asten op 16-05-1869 als zoon van Reinier Loverbos en Maria Anna Roijackers (zie Voormalig huis B98). Ook over de periodes 1900-1910, 1910-1920 en 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer C22, C19 en C6 respectievelijk en het laatste nummer staat ook bekend als Stegen 5:

09

Door een onweer vat de boerderij van Cornelis Loverbos in 1917 vlam, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 19-05-1917:

Cornelis Loverbos overlijdt op 12-04-1925 te Asten en Anna Maria van Bree woont met haar kinderen ook over de periode 1930-1938 op de Stegen 5:

10

Anna Maria van Bree is op 22-11-1950 te Asten overleden en hieronder de overlijdensakte van Cornelis Loverbos en het bidprentje van Anna Maria van Bree:

11 12

Op de huidige kaarten is er geen bebouwing op de locatie van het huis en op basis van historische kaarten kunnen we opmaken dat het huis rond 1980 is afgebroken.

Omgebouwde schuur, C23

Zoon Antonius Bots, geboren te Asten op 04-03-1789 heeft nog bij het 7e Regiment Huzaren onder Napoleon gediend. Hij is op 23-04-1847 te Asten getrouwd met Joanna Maria Rovers, geboren te Asten op 10-03-1791 als dochter van Thomas Rovers en Maria Wilbers (zie Voormalig huis B446). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij op huizingnummer C23. Joanna Maria Rovers is op 23-03-1862 te Asten vermoord. In het Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage van 20-04-1862 zijn bekentenis, in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 24-08-1862 de manier waarop deze moord heeft plaatsgevonden en in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 18-10-1862 het vonnis van de moordenaar Francis van Heugten, geboren te Asten op 25-04-1839 als zoon van Antonie van Heugten en Anna van Horik (zie Voormalig huis F1352):

12a

12b

Hieronder zijn gevangenisstraf van een eerdere diefstal:

Hieronder in de Leidsche Courant van 26-12-1862 verleent de koning strafvermindering en krijgt hij twintig jaar tuchthuis:

12c

Hieronder zijn gevangenisstraf voor deze moord:

Bij een discussie over de herinvoering van de doodstraf wordt de geschiedenis van deze moordpartij aangehaald en wordt ook de bijnaam Jan de Majoor genoemd in de krant de Maasbode van 24-10-1880:

12d

Francis van Heugten is echter al op 24-05-1880 te Leeuwarden overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

12e

Antonie Bots woont als kostganger in bij Johanna Hoebergen (zie Stegen 72) en overlijdt te Asten op 28-08-1874. Vanuit C25 (zie op deze pagina bij Nieuw huis, C25) komt in het huis wonen Willem Bouwmans, geboren te Asten op 30-06-1814 als zoon van Johannes Peeter Bouwmans en Catharina Mathia van de Beek (zie Antoniusstraat 13). Hij is op 02-05-1850 te Asten getrouwd met Theodora Zeegers, geboren te Asten op 25-11-1819 als dochter van Jacobus Seegers en Joanna van der Weerden (zie ook Voormalig huis B507). Het huizingnummer is vanaf 1869 veranderd in C25:

13

Willem Bouwmans is op 23-01-1870 te Asten overleden en Theodora Seegers woont samen met haar zoon Cornelis ook volgens de bevolkingsregisters over de periode 1879-1890 en 1890-1900 in het huis met dan huizingnummer C26 en C22:

14

Theodora Seegers is op 03-10-1894 te Asten overleden en het huis is daarna niet meer bewoond.

Nieuw huis, C25

In het huis woont Cornelis Kusters, geboren te Asten op 21-02-1819 als zoon van Johannes Kusters en Anna Maria Segers. Hij is op 13-02-1857 te Asten getrouwd met Luitgarda van Rijt, geboren te Lierop op 18-05-1826 als dochter van Paulus van Rijt en Anna Christina Vlemmix. In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 is het huizingnummer C25:

15

Cornelis Kusters en Luitgarda van Rijt verhuizen met hun gezin in 1864 naar Bakel en in het huis komt wonen Willem Bouwmans, geboren te Asten op 30-01-1814 als zoon van Johannes Peeter Bouwmans en Catharina Mathia van de Beek (zie Antoniusstraat 13). Hij is op 02-05-1850 te Asten getrouwd met Theodora Zeegers, geboren te Asten op 28-11-1819 als dochter van Jacobus Seegers en Joanna van der Weerden (zie ). Zij verhuizen in 1869 naar C25 en vanuit C24 komt Jan van Rijt (zie op deze pagina bij Oorspronkelijke huis) in het huis met dan huizingnummer C27, wonen.

Hij vertrekt in 1873 naar Zesgehuchten, alwaar hij op 13-08-1877 overlijdt en het huis wordt daarna bewoond door Gerardus Mennen, geboren te Deurne op 11-10-1839 als zoon van Antoni Mennen en Gordina Teunisse. Hij is te Asten op 09-02-1874 getrouwd met Helena Maria Scheepers, geboren te Deurne op 09-05-1846 als dochter van Hendricus Scheepers en Anna Maria Hermans. Zij vertrekken eind 1874 naar Deurne en het huis is daarna niet meer bewoond.

Overzicht bewoners

Steegen huis 9a
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1763 nieuw huijs van schuur gemaakt
1766 Francis van de Vorst Asten 09-01-1718 Jan Verboogen Someren ±1710
1771 Francis van de Vorst Asten 09-01-1718 Hendrik Roijmans Asten 01-02-1740
1776 Francis van de Vorst Asten 09-01-1718 Willem Haasen Asten 21-04-1740
1781 weduwe en kinderen Francis van de Vorst Asten 08-03-1725 onbewoont
1798 Leendert Bots Borkel 17-04-1755 Leendert Bots Borkel 17-04-1755
1803 Leendert Bots Borkel 17-04-1755 Leendert Bots Borkel 17-04-1755
Kadasternummer B709
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
B709 1832-1846 Catharina van de Vorst Asten 03-07-1762 weduwe Bots
B709 1846-1856 Johanna Bots Asten 24-12-1798
B938+B939 1856-1871 Johanna Bots Asten 24-12-1798 herbouw tot 3 woningen
B938+B939 1871-1874 Johannes van Bree Vlierden 23-04-1837
B1145 1874-1894 Johannes van Bree Vlierden 23-04-1837 herbouw tot 2 woningen
B1323+B1324 1894-1898 Johannes van Bree Vlierden 23-04-1837 nieuwbouw
B1323+B1324 1898-1938 Cornelis Loverbos Asten 16-05-1869
Stegen 5
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1815 Leendert Bots Borkel 17-04-1755 Catharina van de Vorst Asten 03-07-1762 11-11-1815
1815-1846 Catharina van de Vorst Asten 03-07-1762 weduwe Bots 17-06-1846
1846-1859 Johannes van Rijt Helmond 12-07-1802 Johanna Bots Asten 24-12-1798
C24 1859-1869 Johannes van Rijt Helmond 12-07-1802 Johanna Bots Asten 24-12-1798 naar C27
C26 1869-1871 Leonardus Bukkems Asten 05-07-1817 Johanna Sauve Asten 20-01-1821 Voreldonk
C26 1871-1879 Johannes van Bree Vlierden 23-04-1837 Geertrui van Neerven Vlierden 19-10-1831
C27 1879-1890 Johannes van Bree Vlierden 23-04-1837 Geertrui van Neerven Vlierden 19-10-1831
C23 1890-1898 Johannes van Bree Vlierden 23-04-1837 Geertrui van Neerven Vlierden 19-10-1831 26-04-1896
C23 1898-1900 Cornelis Loverbos Asten 16-05-1869 Anna Maria van Bree Lierop 21-03-1870
C22 1900-1910 Cornelis Loverbos Asten 16-05-1869 Anna Maria van Bree Lierop 21-03-1870
C19 1910-1920 Cornelis Loverbos Asten 16-05-1869 Anna Maria van Bree Lierop 21-03-1870
C6 1920-1930 Cornelis Loverbos Asten 16-05-1869 Anna Maria van Bree Lierop 21-03-1870 12-04-1925
5 1930-1938 Anna Maria van Bree Lierop 21-03-1870 weduwe Loverbos
Stegen
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1847-1859 Antonius Bots Asten 04-03-1879 Johanna Maria Rovers Asten 10-03-1791
C23 1859-1862 Antonius Bots Asten 04-03-1879 Johanna Maria Rovers Asten 10-03-1791 23-03-1862
C23 1862-1870 Willem Bouwmans Asten 30-06-1814 Theodora Seegers Asten 25-11-1819 23-01-1870
C25 1870-1879 Theodora Seegers Asten 25-11-1819 weduwe Bouwmans
C26 1879-1890 Theodora Seegers Asten 25-11-1819 weduwe Bouwmans
C22 1890-1894 Theodora Seegers Asten 25-11-1819 weduwe Bouwmans 03-10-1894
C22 1894 afgebroken
Stegen
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
C25 1859-1864 Cornelis Kusters Asten 21-02-1819 Luitgarda van Rijt Lierop 18-05-1826 naar Bakel
C25 1864-1869 Willem Bouwmans Asten 30-11-1814 Theodora Zeegers Asten 28-11-1819 naar C25
C27 1869-1873 Johannes van Rijt Helmond 12-07-1802 Johanna Bots Asten 24-12-1798 24-11-1871
C27 1873-1874 Gerardus Mennen Deurne 11-10-1839 Helena Maria Scheepers Deurne 09-05-1846 naar Deurne
C27 1874 afgebroken

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 11 juni 2023, 09:16:44

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen