logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis B714

Een huis van Laurens Henricx wordt verkocht aan Anthonis Canters die het doorverkoopt aan Peter Anthonis Loomans:

Asten Rechterlijk Archief 73 folio 32; 08-04-1632:
Laurens Henricx, voor zichzelf en Dirck Peters van Brugge als momboir van de onmondige dochter van Laurens Henricx en wijlen Willemken, zijn laatste vrouw. Zij verkopen aan Anthonis Canters, schepen een huis, schuur, hof, hofstad en land in de Stegen, ene zijde Jan Henrick Stricken, andere zijde de straat, ene einde de Coestraet, andere einde Hanrick Laurenssen; hooiveld 1 sesterse. Belast met 1 gulden jaarlijks aan de Kerk van Asten.

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 104 verso; 29-11-1640:
Anthonis Canters verkoopt aan Peter Anthonis Lomans een huis, hof, en gevallen schuur, met den dries, land, boomgaard en aangelag in de Stegen, ene zijde erfgenamen Jan Hanrick Stricken, andere zijde de gemeente, ene einde de Coestraet, andere einde Hanrick Vreynssen; land in den Boesschotsacker; land in den Boesschot; land en groes in de Coestraet wederzijds van de straat; land daaromtrent gelegen; hooibeemdje in de Stegen. Belast met 19 vat rogge aan Sint Achten-aultair te Asten; 2 vat rogge per jaar te Helmont. Koopsom 1316 gulden 12 stuiver 2 ort.

Peter Anthonis Loomans heeft nog geld te goed:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 4 verso; 16-07-1653:
Thomas Willems is schuldig aan Peeter Anthonis Loomans ƒ 100,- en nog 4½ van een gehuurd huis, land en groes waerop de voorschreven Peeter ten lasten des geloovers alreede der schepenen in Asten vonnisse heeft geobtineert. De voorschreven som zal op 20-08-1653 worden betaald sonder langer te derven toeven, alles nochtans sonder preindictie van het voorschreven vonnis, twelck mits desen int geheel wordt gelaeten.

Peter Anthonis Loomans is geboren rond 1613 als zoon van Anthonis Thonis Hompes Loomans en Elisabeth Aert Daendels (zie 't Hoekske 8). Hij is rond 1640 getrouwd met Willemke Thonis Verhindert, geboren rond 1615 als dochter van Thonis Thonis Verhyndert en Elisabeth Aert Mathijssen van den Berch (zie Voormalig huis B716). Hieronder het gezin van Peter Anthonis Loomans en Willemke Thonis Verhindert:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten ±1640 Asten 10-05-1665
Aldegondis Marcelis
±1705 zoon Marcellus (zie ook Stegen 72 en Hindert 2)
dochter Wilhelma getrouwd met Petrus Goorts
2 Godefridus Asten 30-11-1642 Asten 1675
Catharina Jan Maes
Asten 04-03-1685
Margaretha Peter Baltus
Asten 19-04-1694 zie Voormalig huis G520
3 Maria Asten ±1644 Asten 29-10-1673
Mathijs Pauwels
>1682 zie ook Stegen 58
4 Anna Asten 12-10-1646 Asten 13-01-1675
Johannes Aerts
Asten 27-11-1696 zie Voormalig huis F1055
5 Henricus Asten 11-11-1648 Asten 08-10-1673
Henrixken Joost Roefs
Asten 13-12-1703 zie ook Markt 17 en 19
en Koningsplein 16
6 Johanna Asten ±1650 Asten 08-09-1675
Laurentius Martens Laurensen
Asten 10-01-1684 Diesdonk
7 Elisabeth Asten ±1652 Asten 05-02-1679
Johannes Gijsberts Hoefnagels
Asten 08-05-1712 zie Voormalig huis G579
8 Johannes Asten ±1654 Asten 07-11-1683
Helena Janse Slaets
Asten 21-10-1734 zie Voormalig huis G479

Peter Anthonis Loomans had drie broers en verkopen hier hun erfdeel van hun grootvader in Heusden:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 132 verso; 30-04-1641:
Peter Anthonis Lomans en Jan en Daendel, zijn broeders, verkopen aan Mathijs, hun broeder, hun deel in huis, schuur, schop, land, groes te Heusden Zoals gekomen van wijlen Aert Daendels, hun grootvader van moederszijde.

Peter Anthonis Loomans heeft ook een schuld waarbij hij zijn huis op de Stegen als borg stelt:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 167 verso; 26-03-1642:
Peter Anthonis Lomans verkoopt aan Anthonis Canters een cijns van 40 gulden 13 stuiver 2 ort (ƒ 813,50 à 5%). Onderpand huis, hof, land, groes in de Stegen 5 lopense, ene zijde de straat, andere zijde erven Jan Hanrick Stricken, ene einde de Coeystraet, andere einde Hanrick Vreynssen; land achter de Koeystraet 13 of 14 lopense; twee stukken land in de Boesschotseackers samen 4½ lopense.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 35; 11-09-1655:
Peeter Anthonis Loomans man van Willemke, dogter van Thonis Thonis Verhyndert is schuldig aan Wolphert Ideleth ƒ 200,-. Als borg huis, hof, hofstad, groes en aangelag in de Stegen 7 lopense, ene zijde Dielis Hendrick Timmermans en Jan Jansen, andere zijde de waterlaet, ene einde de straat en de beempt van Jan Anthonis Canters en Huybert Thomas. Kantlijn 14-02-1709 Hendrick Canters is voldaan.

Het huis behoorde toe aan Thonis Thonis Verhyndert, maar werd door hun bewoond, zoals blijkt bij de erfdeling:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 98; 07-03-1647:
Jan, zoon wijlen Anthonis Verhyndert, Peter Anthonis Lomans getrouwd met Willemke, dochter Anthonis Verhyndert, Laurens Joosten en Willem Joachims als momboiren van Jan, zoon wijlen Peter Dryes. Zij verdelen, ieder 1⁄3e deel, de ouderlijke goederen.
1e lot krijgt Jan Peter Dryes het huis, waar Peter Anthonis Lomans nu in woont, in de Stegen met de helft van de hofstad daarbij gelegen, ene zijde Dielis Hanricx; hooiveld in de Stegen naast Dielis Hanricx van dit veld, gaat, naast het Leenvelt, 5 copsaat, naar het 2e lot; land 1⁄3e deel daarvan in de Lochten naest de Kerckpat en Jan Verhyndert; 1⁄3e deel, het middelste, in de Vlaes; land 1⁄3e deel, het middelste, in de Creyenstert; 1⁄3e deel, de voorste zijde, naast de Stegen in den Hekelerscamp; land en hei het Berckenbosch naast Peter van Rudth; 1⁄3e deel van het Jan Verhoevenvelt, de zijde naast de Stegen; twee eyckenbomen in het achterste deel van den Hekelerscamp. Belast met ƒ 100,- aan Jan Anthonis Verhyndert; ƒ 3,- per jaar te 's Hertogenbosch uit een meerdere rente met Anthonis Canters en Joachim Willems; ƒ 50,- met Hans Walravens en het 2e lot te betalen aan Merike Beckers te 's Hertogenbosch.
2e lot krijgt Jan Anthonis Verhyndert het klein schuurke, bij het huis van het 1e lot; de helft van de dries daarbij gelegen te delen met het 1e lot naast Jan Walravens met den grooten eyck daerbij, te houwen alst desen condivident gelieven sall; 1⁄3e deel van een akker op de Lochten, het middelste deel; 1⁄3e deel in de Nyeuwe Erffve off Vlaes, het deel naast de straat; 1⁄3e deel in de Nyeuwvelt, het deel naast de straat; 1⁄3e deel in het Eeussel; het Jan Verhoevenvelt, het achterste deel naast Peter Anthonis Lomans; 1⁄3e deel in den Hekerlerscamp naast de Coeystraet en Peter van Rudth; een hooiveldje het Eerkensveltien in de Stegen naast Jan Janssen; land in de Boessit naast Hans Walravens. Dit lot zal aan het 1e en 3e lot, elk ƒ 25,- geven. Belast met de pacht aan Heer Servaes te Helmont; de pacht aan het Apostelhuys; de last op het akkerken in de Boessit door de gemeente op te leggen; ƒ 50,- aan Meriken Beckers te 's Hertogenbosch samen met Hans Walravens en het 1e lot.
3e lot krijgt Peter Anthonis Lomans de schuur bij Willem Joachims, met de hofstad daarbij horende; land 1⁄3e deel op de Lochten naast Jan Anthonis Verhyndert; 5 copsaat uit het hooiveld van het 1e lot; 1⁄3e deel van de Vlaes naast Cornelis Peters; 1⁄3e deel in de Creyenstert naast Geeff van Heuchten; het middelste van den Hekelerscamp. Belast met ƒ 3,- per jaar aan een aultair te Mierlo; ƒ 50,- te 's Hertogenbosch met Jan Walravens te gelden, geheel ƒ 100,-.
De gelijke erfgenamen verkopen aan Soeur Catharina van Aelst, mater des Convents van Marienschoot, te Ommel ten bate van het Convent land aen de Pas 1 lopense 7 roede naast Mathijs Janssen van de Zande.

In 1655 blijkt uit onderstaand archiefstuk dat Peter Anthonis Loomans eigenaar van het huis is:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 35; 11-09-1655:
Peeter Anthonis Loomans getrouwd met Willemke, dochter Thonis Thonis Verhyndert is schuldig aan Wolphert Ideleth ƒ 200,- à 5 1⁄2%. Onderpand huis, hof, hofstad, groes en aangelag in de Stegen 7 lopense, ene zijde Dielis Hendrick Timmermans en Jan Jansen, andere zijde de waterlaet, ene einde de straat en de beempt van Jan Anthonis Canters en Huybert Thomas; beemd in de Stegen, ontrent de Koestraet, gekomen van wijlen Michiel Fransen naast Cornelis Peters van de Molendijck; land op den Oyversnest 3 lopense 19 roede naast Frans Hendrick Timmermans. Marge: 14-02-1709 Hendrick Canters is voldaan.

Bij de verpondingen van 1662 is Peter Anthonis Loomans nog steeds eigenaar van het huis:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 47:
Peeter Anthonis Loomans, huijs.

Peter Anthonis Loomans is op 23-08-1670 te Asten overleden en Willemke Thonis Verhindert is als Willemke Peter Loomans op 29-12-1676 te Asten overleden. Daarna verdelen de kinderen de erfenis:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 13; 13-03-1677:
Antony Peeter Lomans, Goort Peeter Lomans, Mathijs Pauwels man van Maria Peeter Lomans, Jan Aerts man van Anneke Peeter Lomans, Hendrick Peeter Lomans, Laurens Martens man van Jenneke Peeter Lomans, Elisabeth Peeter Lomans geassisteerd met Daniel Antonis Lomans en Jan Antonis Verhindert haar geëde momboiren, Jan Peeter Lomans. Kinderen en erven van Peeter Antonis Lomans en Willemke Antonis Verhindert. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot krijgen Antony en Anneke huis, hof en de helft van de hofstad; groes en land de Vlaes in de Steegen 2 lopense; land den Heeckelerskamp in de Steegen 1 lopense; groes den Bleeck 2 lopense; de helft van een akker naast Cornelis Peters 5 copse; land en groes het Hoogheeusel 4 lopense. Belast met ¼e deel van ƒ 1300,- aan Anthony Canters en het Convent van Ommel.
2e lot krijgen Goort en Maria de achterste helft van het huis en de helft van de turfschop in de Stegen; Jan Roolensvelt 3 lopense; de helft naast Aert Dielis van het Weyvelt 3 lopense; land de Lochtenackers 1 copse; land Kaskensacker 5 copse; land den Hengst 1½ lopense; de helft van de Langenecker 2 lopense; de helft van een akker 2 lopense. Belast met ¼e deel van ƒ 1300,- aan Antonis Canters en het Convent van Ommel.
3e lot krijgen Hendrick en Jenneke huis, hof en hofstad - bewoner Antonys Lomans 2½ lopense, ene zijde de Koeystraet, andere zijde de delers, ene einde de straat, andere einde Cornelis Peters, met recht van wegen langs een zijde, naast de straat, ter breedte van 4 voet; groes Jan Verhovenvelt 2 lopense met de cijns aan Kessel; land den Creyenstart 3½ lopense; land en groes den Achterbosch 6 lopense; de helft van een akker 3 copse. Belast met ¼e deel van ƒ 1300,- aan Antonis Canters en het Convent van Ommel.
4e lot krijgt Elisabeth het voorste deel van het huis met den dries en de helft van de hof in de Steegen; de helft van een stuk groes 7 lopense; land den Oiversnest 3½ lopense; land den Langenecker; de helft van een akker den Henst; de helft van een akker 2½ lopense. Belast met ¼e deel van ƒ 1300,- aan Antonis Canters en het Convent van Ommel.

De man van Maria verkoopt hun erfdeel aan Goort:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 16 verso; 13-03-1677:
Mathijs Pauwels getrouwd met Maria Peeter Lomans, zij verkopen aan Goort Peeter Lomans hun deel in de ouderlijke goederen gelegen in de Stegen.

De man van Elisabeth verkoopt hun erfdeel aan zijn zwagers Goort en Jan:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 168; 23-04-1683:
Jan Gijsbert Hoefnagels man van Elisabeth Peeter Anthonis Lomans verkoopt aan Goort Peeter Lomans en Jan Peeter Lomans zijn kindsdeel in de nagelaten goederen van Peeter Antonis Lomans, zijn schoonvader, ¼e deel in huis, hof, hofstad, land en groes in de Steegen geheel 28 lopense, ene zijde Hendrick Jan Canters, andere zijde Maria weduwe Jan Dielis, ene einde de straat, andere einde Claes van Ruth. Koopsom ƒ 100,-.

Het gehele huis wordt daarna verkocht aan Hendrick Jan Canters:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 168 verso; 23-04-1683:
Goort Peeter Lomans en Jan Peeter Lomans verkopen aan Hendrick Jan Canters, een huis, hof, hofstad land en groes in de Steegen 28 lopense. Presentelijk in bewoning geweest bij Aelbert Jan Lomans. Belast met de helft van ƒ 40,- aan Meester Antony Canters. De helft van 25 gulden jaarlijks aan het Convent van Ommel, 1 gulden jaarlijks aan de Kerk van Asten. De cijns aan de Heer van Asten, uit de gronden neffens de Loop. De Geestelijke pacht aan rentmeester Hurnius. De koper zal alle huuropbrengsten ontvangen. Koopsom ƒ 500,- te betalen binnen 12 jaar vanaf nu zonder intrest. Marge 17-12-1732 Jan Peeter Loomans en Goort Willem Loomans voor zich zelf en zijn minderjarige broeders en Tony Goort Loomans als momboir van de onmondige kinderen van Willem Loomans en Francis Loomans, zijn voldaan.

Bij heemkundearchief de kleine Meijerij1 lezen we het volgende over Hendrick Jan Canters:

Hendrick Jan Canters, burgemeester van Asten in 1685, 1686 en 1688, pachter der bieren, wijnen en gedistilleerde wateren in 1691 en presidentschepen van Asten in 1690, 1691 en van 1695 tot en met 1699. Waarschijnlijk was hij koopman, want in 1694 wordt vermeld dat hij zijn werk somtijds in het .buitenland heeft. In 1682 wordt hij genoemd als momboir van Lyneke, dochter van Jan Anthonis Verhindert bij Lijsken Tielen. Hij trouwt Jenneken, dochter van Henrick Thyssen van Ruth, welke in het cjjnsboek van de heer van Asten wordt genoemd als Jenneken, weduwe Hendrick Jan Canters met 5 kinderen en een kindskind, te weten Catlyn Goorts. Zulks voor een huis met hof enzovoorts ter plaatse de Steegen, aan de gemene loop. Waarschijnlijk wordt hier bedoeld het huis, hof, landerijen en groes, groot 28 lopensen ter plaatse de Steegen, dat Hendrick kocht van Goort en Jan, zonen van Peter Loomans en dat bewoond werd door Albert Jan Loomans. Ofschoon aan Hendrick in de scheiding en deling tussen de erven Jan Anthonis Canters toeviel het 'stockhuys' (het stamhuis) met al het land en de groes, belast met een cyns in het boek van Helmond, is hij waarschijnlijk gaan wonen in de Steegen, alwaar hij op de 20e maart 1699, sieckelyck neffens dat vuur zittend zjjn testament maakte.

Het huwelijk en het gezin van Hendrick Jan Antonis Canters staat elders beschreven (zie Voormalig huis C1171). Hieronder gebruikt hij het huis als onderpand:

Asten Rechterlijk Archief 107b folio 32; 03-03-1693:
Hendrick Antonis Canters, president, verkoopt aan Meester Johan Louis van Cattenburgh, secretaris van 's-Hertogenbosch, ten behoeve van Maria Agnees Seybers weduwe van Meester Adriaen van Stralen, een cijns van 40 gulden 13 stuiver 2 ort jaarlijks. Onderpand een huis, hof, land en groes in de Stegen 5 lopense, ene zijde de straat, andere zijde Jan Hendrick Stricke Deze cijns is door Peeter Antonis Loomans verkocht aan Antonis Canters, vader van de verkoper schepenen Asten de dato
26-03-1642. Schepenen 's-Hertogenbosch.

Hendrick Jan Canters is blijkbaar slecht in betalen want 16 jaar na de aankoop van de boerderij op de Stegen, heeft hij de koopsom nog niet voldaan:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 07-10-1699:
Jan Peeter Lomans, aanlegger contra Henrick Jan Canters, gedaagde. Onder andere hieruit, Goort en Jan, zoonen van wijlen Peter Lomans hebben verkocht aan gedaagde huis, hof en landerijen in de Stegen. Zie transport op 23-04-1683. Koopsom ƒ 500,- waarvan de helft aan aanlegger toekomt, binnen 12 jaar te voldoen. Koper is tot nu toe, ondanks veele en verscheyde soo minnelijcke als serieuse interpellatien gedaen niet tot betaling gekomen. Reden waarom aanlegger is inwandelende de weg van rechten.

Hendrick Jan Canters is ziek en maakt zijn testament op:

Asten Rechterlijk Archief 110 folio 68; 22-11-1699:
Hendrick Jan Canters man van Jenneke Matijssen van Rut, in de Steegen. Hendrick ziek, Jenneke cloeck ende gesont. Zij testeren dat alle voorgaande maeckselen vervallen. Zij prelegateren, na hun beider dood, ƒ 15,- zonder dat hij dan nog iets te pretenderen heeft, aan Goort Wijnants, te Woensel, gehuwd geweest met Maria, hun dochter en welke een dochtertje met name Catalijn Goort Wijnants heeft nagelaten, hetwelk bij hen, testateuren, is opgevoed en nog woont. Alle goederen, roerend en onroerend, blijven aan de langstlevende van hen beiden. Tot hun enige erfgenamen worden benoemd hun zes kinderen, nu in leven zijnde en uit dit huwelijk geboren alsmede Catalijn, de onmondige dogter van Goort Wijnants voorschreven met dien verstande, dat indien Catalijn mocht te komen overlijden, zonder wettig oir na te laten, dat haar deel dan weer toevalt aan de andere erfgenamen.

Hendrick Jan Canters is nog op diezelfde dag, 22-11-1699, te Asten overleden en bij de verpondingen van 1709 en 1713 staat zijn weduwe Maria Jan van de Rest (zie Voormalig huis C1171) dan als eigenaar:

Verpondingen 1709 XII-5 folio 30:
De weduwe Henderick Canters, gebruiker de weduwe Willem Hendericx.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 43:
De weduwe Hendrick Canters, gebruiker Jan Dirck Colen. In de bede ƒ 3-12-0.

Bijna vijftig jaar na dato blijkt dat de familie Canters nog steeds hun huis op de Stegen aan de familie Loomans niet hebben betaald:

Asten Rechterlijk Archief 14 folio 263; 13-09-1728:
Willem Goort Loomans, aanlegger contra Jan Dircx getrouwd met Elske weduwe Hendrik Jan Canters, Elisabeth, dochter wijlen Hendrik Jan Canters, weduwe Willem Hendrix, Mattijs Hendrick Jan Canters, Antony Franssen getrouwd met Lijneke, kleindochter van Hendrik Jan Canters gedaagden als erfgenamen van Hendrik Jan Canters. Betreffende een transport de dato 23-04-1683 van goederen in de Stegen.

Asten Rechterlijk Archief 33 52; 27-09-1728:
Willem Goort Loomans als erfgenaam van Goort Peter Loomans, zijn vader, aanlegger. Contra Jan Dirckx man van Elske, dogter van Hendrick Jan Canters, Elisabeth, dogter van Hendrik Jan Canters weduwe van Willem Hendrickx, Matthijs Hendrick Jan Canters, Antoni Franssen man van Lijncken, dogter van Hendrik Jan Canters. Kinderen van wijlen Hendrick Jan Canters gedaagden. Goort Peter Loomans en Jan Peter Loomans hebben, op 23-04-1683, hun goederen verkocht aan Hendrick Jan Canters een huis, hof, hofstad, land en groes in de Stegen 28 lopense. Toen bewoond door Albert Jan Loomans. Koopsom ƒ 500,- te voldoen binnen eerstkomende 12 jaar. Er moet nog ƒ 300,- worden betaald. Sinds 1696 staat de achterstallige betaling uit à 4%. In de rentebetaling is een achterstand van vier jaar. Aanlegger gaat in recht om betaling te verkrijgen van zijn 4⁄7e deel in de ƒ 300,- en zijn deel in de ƒ 48,- renteachterstand.

Het huis wordt verkocht aan Elisabeth Jan Canters (zie Voormalig huis C1171) als weduwe van Willem Hendrik Dielis:

Asten Rechterlijk Archief 93 folio 94 verso; 15-01-1729:
Jan Dirck Coolen man Elske, dochter van wijlen Hendrik Jan Canters, in de Stegen, verkopen aan Elisabet, dochter van wijlen van Hendrik Jan Canters en weduwe van Willem Hendrik Dielis geassisteerd met Hendrik Willem Dielis, een huis, schuur, schop, aangelag met alle aanhorende percelen in de Stegen 30 lopense. Belast met ƒ 7-15-0 jaarlijks aan rentmeester de La Callemette, de Geestelijke Goederen, ƒ 1,- jaarlijks aan de Kerk van Asten. Zijnde aan Jan Dirck Coolen man van Elske, van haar zijde vanwege Hendrik Jan Canters en Jenneke Tijssen van der Putt, haar vader en moeder, bij successie na hun overlijden, hen aangekomen en zijn aan de voors. Jan Dierck Coolen nomen uxoris competerende. Koopsom ƒ 100,-. Lasten ƒ 218,75.

Elisabeth Hendrik Canters is op 12-05-1738 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 en 1742 en in het huizenquohier over de periode 1736-1751 zien we de overgang van het eigendom van haar naar haar zoon Hendrick Willems. Het huis wordt grotendeels door derden bewoond:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 88a:
Erfgenamen van de weduwe Willem Hendricks.
Hendrick Willems. In de bede ƒ 12-11-10.

Verpondingen 1742 XIVd-62 folio 150:
Nu Mattijs Aart Wilbers transport 28-02-1752.
Hendrik Willem van den Eerenbeemt.
Huijs, schuur en schop 4 ½ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 8 Steegen Bewoners nummer 8 Steegen
1736 Hendrick Willems Claas Neerven
1741 Hendrick Willems Marten van Bussel
1746 Hendrik Willems van den Eerenbeemt Hendrik Willems van den Eerenbeemt
1751 Hendrik van den Erebeemt Antoni Hendriks

Bewoner Claas Janse Neerven is geboren te Vlierden op 13-03-1700 als zoon van Joannis Claessen Nedervens en Lutgardis en op 15-02-1733 te Asten getrouwd met Petronella Anthonis van Bussel, geboren te Asten op 01-06-1704 als dochter van Antonius Peters van Bussel en Maria Diricx (zie Voormalig huis F890). Na haar overlijden te Asten op 26-06-1746 is Claas Janse Neerven op 12-02-1747 te Asten hertrouwd met Maria Wilberts van Maarhees, geboren te Deurne rond 1710. De gezinnen van Claas Janse Neerven met Petronella Anthonis van Bussel en met Maria Wilberts van Maarhees. Hieronder de gezinnen van Claas Janse Neerven met Petronella Anthonis van Bussel en met Maria Wilberts van Maarhees:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Maria Asten 08-04-1735 Kind Asten 20-04-1737
2 Antonia Asten 20-06-1738
3 Johanna Maria Asten 12-09-1739
4 Johannes Asten 20-09-1740
5 Wilhelmina Asten 03-11-1741 Kind Asten 26-08-1747
6 Lutgardis Asten 28-01-1743
7 Maria Asten 09-08-1744
8 Henrica Asten 08-12-1745 Kind Asten 01-09-1747
9 Petronella* Asten 31-05-1751
10 Wilhelma* Asten 14-07-1753 Religieuze Asten 05-06-1801

* kinderen uit het tweede huwelijk

Het eerste kind van Claas Janse Neerven en Petronella Anthonis van Bussel komt door verdrinking om het leven:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 12 verso; 20-04-1737:
Schepenen van Asten en Hendrik Halbersmit, chirurgijn, alhier, zijn geweest bij het woonhuis van Claas Neerven, in de Steegen, en hebben daar bevonden, dat naast de schop een waterloop of sloot is, alwaar op de kant van deze, aan de zijde en bij de schop, een meisje, oud circa twee jaar, van de voornoemde Claas Neerven, dood lag, met de voeten in het water. Bij visitatie zijn geen kwetsuren of wonden aan het lichaam van het meisje gevonden. De chirurgijn verklaart dat alsoo het lighaam vol water was verdrinking de dood veroorzaakt zal hebben.

Claas Janse Neerven verhuisde naar de Diesdonk (zie Diesdonk 28) en woonde later in een ander huis op de Stegen (zie Voormalig huis C1173). Hij is op 25-01-1757 te Asten overleden.

Eigenaar Hendrick Willems van den Eerenbeemt is geboren te Asten op 28-03-1706 als zoon van Willem Hendricks Dielis en Elisabeth Jan Canters (zie Voormalig huis C1171). Hij is rond 1740 getrouwd met Petronella Pauwels (later wordt Elisabeth Verhagen als echtgenote genoemd) en hieronder hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Wilhelmus Asten ±1741
2 Paulus Asten 11-11-1743

Hendrick Willems van den Eerenbeemt had voor zijn huwelijk ook nog een buitenechtelijk kind met Johanna (Jenneke) Jansen Hendrix (zie Berken 7), geboren op 24-02-1734, waar hij voor moet betalen:

Asten Rechterlijk Archief 117 folio 70; 16-03-1734:
Jenneke, meerderjarige dochter van Jan Hendrix verklaart ter instantie van de drost dat zij op 24 februari laatstleden in de kraem is gekomen van een dochter, inmiddels overleden, en dat zij niemand aan kan wijzen als de vader dan Hendrik Willems, haar nabuur.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 22-05-1734:
Pieter de Cort, drost, aanlegger contra Hendrik Willems, in de Steege, gedaagde. Wegens contraventie vant Egtreglement.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 11-10-1734:
Jenneke Jans, meerderjarige dochter, aanlegster contra Hendrik Willems, meerderjarige jonge man, gedaagde. Proces wordt pro deo gevoerd. Aanlegster heeft zich door schoone woorden van de gedaagde, zover laten verleiden dat zij met deze vleeschelijke conversatie heeft gehad. Zij is, op 24-02-1734, bevallen van een dochter en heeft tijdens de bevalling en nog, gedaagde genoemd als de vader van het kind. Gedaagde had, om zijn en aanlegsters eer te redden, ofwel moeten trouwen met aanlegster of minstens de craemcosten en de begraefenis van 't kint moeten betaelen. Ingevolge de van U verkregen permissie de dato 10-09-1734 willen wij gedaagde aanspreken, om of aanlegster te trouwen of 100 zilveren ducatons om haare eere te beeteren, 10 ducatons voor craemcosten en 10 gulden voor de begrafenis van het kind.

Hendrik Willems van den Eerenbeemt was van beroep koopman en maakte verre reizen, maar beland hier in de cel in 's-Gravenhage:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 24; 13-11-1737:
De regeerders van Asten certificeren ter requisitie van Hendrik Willems van den Eerenbeemt, tegenwoordig gedetineerde op de voorpoorte van den Hove van Holland, in 's Gravenhage, vanwege de Heeren van de Raad van Staten der Verenigde Nederlanden. Dat voornoemde Hendrik Willems van den Eerenbeemt, alhier, is woonende en gebooren uit eerlijke ouders, dat denselven is een jongman, die sijn kost altijt eerlijk gewonnen heeft als voerman, varende en koopmanschappende met kar en peert op 's-Hertogenbosch en Keulen en verder. Die is staande ter goeder naam en faam en sig altijt eerlijk, welgedragen en gecomporteert heeft en op wiens gedrag en conduites wij niet weeten te seggen. Alles voor zoo veel ons kennelijk is.

Hendrick Willems van den Eerenbeemt vraagt een paspoort aan:

Asten Rechterlijk Archief 119 folio 111; 30-05-1746:
Uitreiking paspoort aan Hendrik Willems van den Eerenbeemt die sig is er neerende met coopmanschappe te dirigeeren soo in het koopen en verkoopen van beesten als andere koopmanschap.

Petronella Pauwels is als Petronella Hendrix van den Neerenbemt op 28-10-1747 te Asten overleden en Hendrik Willems van den Eerenbeemt stopt met het boerenbedrijf:

Asten Rechterlijk Archief 142; 14-12-1747:
Hendrik Willems van den Eerenbeemt, in de Steegen, verkoopt zijn meubilen, huysraat, bouwgereetschap, beesten, hoy en stroo, onder andere twee koeien ƒ 56,-, drie kalveren ƒ 17,-, hooi en stro ƒ 65,-. Totale opbrengst ƒ 186,-

Enkele jaren later dient hij een verzoek tot verkoop in en verkoopt hij het huis aan Mattijs Aart Wilbers (zie Keizersdijk 8):

Asten Rechterlijk Archief 15 folio 362; 06-11-1751:
Gezien het request van Hendrik Willems van den Eerenbeemt, te Deurne. Supliant is getrouwd geweest met Elisabet Verhaagen waarbij hij twee kinderen heeft met name Willem en Paulus, beiden nog in leven. Tijdens zijn huwelijk heeft hij bezeten een huis, land en groes in de Steegen 27 of 28 lopense gekomen van de zijde van de suppliant en aan hem en zijn kinderen, ieder ieder voor de helft toebehorende. De goederen zijn aan grote reparatie toe en zwaar belast met lasten, onder andere een rente van ƒ 7-15-0 per jaar aan de Kempenaar; 1⁄3e deel in ƒ 14,- per jaar aan de Kempenaar; 15 stuiver per jaar aan de Kerk van Asten. Deze lasten kunnen niet opgebracht worden door de goederen deze doen maar ƒ 15,- per jaar en 15 vat rogge per jaar. Hij verzoekt om de goederen te mogen verkopen. Naschrift: Schepenen fiateren.

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 240 verso; 28-02-1752:
Hendrik Willems van den Eerenbeemt, wonende te Deurne, mede voor zijn twee onmondige kinderen, Willem en Paulus, uit zijn huwelijk met Elisabet Verhagen verkoopt aan Mattijs Aart Wilbers een huis, schuur, schop en aangelag 4½ lopense, ene zijde Aart Driessen, andere zijde Dirk Hoebergen.

Hendrick Willems van den Eerenbeemt is te Heijthuijsen nog op 11-08-1754 getrouwd met Margareta Cerneels en op 15-02-1755 te Heijthuijsen overleden, waarvan hieronder akte:

Gestorven is Henricus van den Eerenbempt, de eerste echtgenoot van Margaretha Cerneels, zijn tweede vrouw, bezig met de handel in graan, ingehuurd door Aldegonda van Laer, de vrouw van Peter van den Eenwegh, om haar in zijn koets met haar goederen naar Venlo te vervoeren.

Bij een inspectie van het huis worden de nodige reparaties voorgesteld:

Asten Rechterlijk Archief 120 folio 72 verso; 13-09-1752:
Inspectie van het huis, schuur en stal, in de Steegen, gekocht door Mattijs Aart Wilbers op 28-02-1752. De brandmuur en de muur na den dries moeten gerepareerd zijn. Ook is nodig de wanden van de neere rondom te repareren en te vernieuwen. Het dak van het huis en de neere tot de worm te repareren. Aan de schuur de wanden te repareren of vernieuwen evenals het dak. De deuren van het huis en schuur te repareren, ook de glazen. Het dak van de schuur hier en daar te repareren. De beleyding is gedaan ter requisitie van Aart Wilbers, vader van voorschreven Mattijs.

Het huis wordt kort daarna doorverkocht aan Wilbert Aart Koppens:

Asten Rechterlijk Archief 97 folio 149 verso; 21-04-1758:
Mattijs Aart Wilbers verkoopt aan Wilbert Aart Koppens een huis, schuur, schop en aangelag 4½ lopense, ene zijde Aart Driessen, andere zijde Dirk Hoebergen, ene einde de straat, andere einde de Bleek; land de Hengst 1 1⁄2 ,lopense naast Hendrik Berkers; land aan de Meulenpat 1 1⁄2 lopense naast Jan Souve; den Hoogenacker 2 lopense naast Hendrik Jan Walraven; de Oyevaartsnest 3 1⁄2 lopense naast Aart Driessen; land in de Kamp 3 lopense naast Jan Goorts; land in de Kamp 4 lopense naast Aart Driessen; een weiveld 3 lopense naast de weduwe Jan van de Loverbosch; groes het Eeusel 3 lopense naast de weduwe Peter Verberne; groes de Bleek 2 lopense naast de weduwe Dirk Timmermans; het Kempke 1 lopense naast de weduwe Dirk Timmermans. Belast met ƒ 7-15-00 per jaar, in kapitaal ƒ 193-15-0, aan het Gemene Land; 1⁄3e deel van ƒ 14,- per jaar, in kapitaal ƒ 116,72, aan Tengnagel; 1⁄3e deel wordt betaald door Jan Plenders en het overig 1⁄3e deel door Peter Joost van Bussel en Jan Verreyt; ƒ 0-15-0 per jaar aan de Kerk van Asten. Zie transport de dato 28-02-1752. Koopsom ƒ 50,-.

Wilbert Aart Koppens is geboren te Asten op 06-12-1724 als zoon van Arnoldus Wilbers en Petronella Teunis Peeters (zie Keizersdijk 8). Hij is op 25-11-1748 te Eindhoven getrouwd met Maria Joannis van den Broek, geboren te Tongelre op 24-10-1724 als dochter van Joannes van den Broeck en Petronella Doense:

Liber Matrimoniales Ecclesia parochialis Sanctae Catharina oppidi endoviensis
Anno 1748 24 9 bris contraxerunt matrimonium Willebrordus Coppens et Maria van den Broeck coram me Peter Pellemans pastore Endhovia et testibus Leonardo Cox et Henrica Lodewijckx.

Trouwboek van de parochiekerk van Sint Catharina van de stad Eindhoven.
24 november 1948, huwelijkscontract tussen Willebrordus Coppens en Maria van den Broeck voor mij Peter Pellemans pastoor van Eindhoven en getuigen Leonardo Cox en Henrica Lodewijckx.

01

Het gezin van Wilbert Aart Koppens en Maria Joannis van den Broek:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Antonius Asten 28-08-1749 Asten 30-01-1780
Helena van Hout
Asten 06-07-1823 zie Voordeldonk 86
2 Johanna Asten 06-09-1751 Asten 25-11-1781
Corstiaan van der Weerden
Asten 19-05-1816 zie Keizersdijk 2
3 Maria Asten 06-09-1755 Asten 19-02-1786
Paulus Voermans
Asten 14-10-1833 zie Voormalig huis C1323
4 Johannes Asten 23-11-1757 Asten 08-07-1781
Johanna Hendrik Kerkers
Asten 29-09-1783
5 Arnoldus Asten 08-11-1759 Kind Asten ±1759
6 Franciscus Asten 28-11-1762 Asten 04-02-1787
Lucia Peter Paulus
Asten 10-09-1824 zie Voormalig huis B431
7 Johanna Maria Asten 07-11-1764 Asten 22-11-1795
Bonaventura Jan Slaats
Asten 07-03-1797 zie Voormalig huis G783
8 Petronella Asten 19-11-1767 Asten 07-05-1797
Petrus Jan Brunas
Asten 28-10-1809 zie Stegen 80
9 Francisca Asten 19-11-1767 Asten 02-02-1800
Goort Peter Vreijnsen
Asten 01-09-1822

Wilbert Aart Koppens komt geregeld in de archieven voor als buur en hier wordt hij aangesteld als voogd over de kinderen van zijn overleden broer:

Asten Rechterlijk Archief 32 folïo 77; 13-01-1783:
Hendrik IJsbouts en Wilbert Aart Koppens worden aangesteld als voogden over, Hendrik, Meggel en Jenneke, onmondige kinderen van Mattijs Aart Wilbers en Hendrien Hendriks dit in plaats van de overledene voogden Wilbert Jan Wilberts en Paulus Aart Wilbers. 

Wilbert Aart Koppens verdiende de kost ook als voerman:

Asten Rechterlijk Archief 148; 21-09-1784:
Rekening, bewijs en reliqua van Antoni Fransen, inmiddels overleden en Johannes van Brussel, te Tongeren, als voogden over Maria, Antonis, Johanna, Jan en Jenneke, onmondsige kinderen van Joost Voermans en Johanna van Brussel onder andere aan Wilbert Aarts, in de Steegen als voerman ƒ 6-16-00.

In het huis van Wilbert Aart Koppens woont ook zijn 84-jarige moeder Petronella Teunis Peeters en zij heeft samen met haar kinderen nog een flinke erfenis tegoed:

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 211 verso; 29-11-1784:
Dielis Verhoysen getrouwd met Jenneke Mattijs Dirks, te Someren die de helft van de hierna genoemde goederen is competerende deling de dato 09-03-1756; Peternel Teunis Peters weduwe Aart Wilberts die met haar kinderen de andere helft bezit. Zij is geassisteerd met haar zoon, Wilbert en Arnoldus van Geffen, haar schoonzoon. Zij delen die goederen.
2e lot krijgen Peternel Teunis Peters, weduwe Aart Wilbers, en haar kinderen het nieuwe huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde Dielis Verhoysen, andere zijde Antoni Evers, ene einde Aalbert van der Weerden, andere einde de straat; de voorste helft van het Dijkervelt de helft is 5 lopense; de helft van het voorste Startvelt de helft is 3 lopense; de achterste helft van het Jan Aartsvelt de helft is 3 lopense; de helft, langsdoor, van het agterste Velt de helft is 4 lopense; de helft, middendoor, van het voorste Velt de helft is 3 lopense; de helft, middendoor, van de Veldekens de helft is 1 lopense; land den Eysboutacker 3 lopense; de Laatacker 2 lopense; de helft van Jan Louwenacker de helft is 1 1⁄2 lopense; de helft, middendoor, van den Benderacker de helft is 1 lopense; de helft, middendoor, van de Ley Leuwenacker de helft is 3 copse; de helft, middendoor, van een akker aan den Hoole de helft is 1 1⁄2 lopense; de helft, middendoor, van de Venacker de helft is 3 copse; de helft, middendoor, van den Hoff- off Startacker de helft is 1 lopense; de helft, middendoor, van den Heesacker de helft is 1 1⁄2 lopense; de voorste helft van den Hoffstartacker de helft is 1 1⁄2 lopense; de helft, middendoor, van de Leytentijtacker de helft is 1⁄2 lopense; de helft van het Beekervelt de helft is 1 1⁄2 lopense; de helft, middendoor, van den Ouwlandsacker de helft is 1 lopense 1 copse; de Kaphegacker hiervan 5 copse; den hoogen Startacker 1⁄2 lopense. Belast met de helft van ƒ 1-17-0 per jaar aan het Gemene Land; de helft van ƒ 1-17-8 per jaar aan den Armen van Asten; de helft van ƒ 0-19-4 per jaar aan de Heren van Asten; de helft van ƒ 0-03-0 per jaar aan den Armen van Asten. Deze acte is gepasseert ten huize van Wilbert Aarts, in de Steegen, waar de weduwe Aart Wilbers thans woont. Zij is ziek en wegens haar hooge jaren niet in staat om op de secretarie te compareren. Nadat afgelopen zaterdag de acte geboekt is en op heden getekend zou worden heeft de weduwe Aart Wilbers afgelopen nacht een overval bekomen die nog erger geworden is. Zij kan geen verstaanbare woorden meer uitbrengen en kan zelfs de voorlezing niet meer aanhoren. 

Als zijn moeder, Petronella Teunis Peeters, kort daarna op 04-12-1784 komt te overlijden, worden die goederen verdeeld. Wilbert Aart Koppens ontvangt daarbij tot Vosselen gelegen goederen, die hij gelijk doorverkoopt::

Asten Rechterlijk Archief 126 folio 1; 05-03-1785:
Wilbert Aart Wilbers, Peter Aart Wilbers, Arnoldus van Geffen getrouwd met Elisabet Aart Wilbers, Hendrik, Meggel en Jenneke, onmondige kinderen van Mattijs Aart Wilbers voor de kinderen, Hendrik IJsbouts, de voogd, Marcelis Goort Peters getrouwd met Jennemaria, dochter Mattijs Aart Wilbers, Jennemaria Colen getrouwd geweest met Paulus Aart Wilbers voor haar onmondige kinderen met name Jenneke, Arnoldus, Jan, Meggel en Joseph. Allen kinderen en kindskinderen van wijlen Aart Wilbers en Peternel Teunis Peters, gewoond hebbende aan Vosselen. Zij verdelen de nagelaten goederen.
3e lot krijgt Wilbert Aart Wilbers het voorste Startvelt 3 lopense naast Antoni Aart van Bussel; het achterste stuk groes van het Dijkervelt gelegen tussen Dielis Verhoysen en de kinderen Mattijs Aarts dit stuk 2 lopense; de Laatacker of ook wel de Langenacker 2 lopense naast de weduwe Antoni van Bussel; de helft van den Hoffstartacker 1 1⁄2 lopense naast Willem van Dijk; den Hoff- off Startacker 1 lopense naast Dielis Verhoysen. Belast met ƒ 1-17-8 per jaar aan den Armen van Asten samen met Mattijs Aart Wilbers. Verponding ƒ 3-03-4 per jaar. Bede ƒ 0-19-8 per jaar. 

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 111 verso; 05-04-1785:
Wilbert Aart Wilbers, in de Steegen, verkoopt aan Christiaan van der Weerden, aan Vosselen de bij deling de dato 05-03-1785 aangekomen goederen. Koopsom ƒ 290,-.

In de huizenlijst van huis nummer 8 over periode 1756-1803 is Wilbert Aart Koppens tot zijn overlijden te Asten op 27-02-1795 eigenaar en bewoner. Daarna neemt zijn weduwe Maria Joannes van den Broek het over:

Jaar Eigenaar nummer 8 Steegen Bewoners nummer 8 Steegen
1756 Wilbert Coppens Wilbert Coppens
1761 Wilbert Coppens Wilbert Coppens
1766 Wilbert Coppens Wilbert Coppens
1771 Wilbert Coppens Wilbert Coppens
1776 Wilbert Coppens Wilbert Coppens
1781 Wilbert Coppens Wilbert Coppens
1798 Wilbert Coppens Wilbert Coppens
1803 weduwe Wilbert Aarts Goort Peter Vrijnsen

Maria Joannis van den Broek is te Asten op 03-10-1806 overleden en daarna wordt de erfenis verdeeld en wordt het huis verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 107 folio 14 verso; 03-06-1807:
Antony Wilbert Aarts, Johanna Wilbert Aarts weduwe van Corstiaan van der Weerden, Paulus Voermans man van Maria Wilbert Aarts, Pieter Brunas man van Petronella Wilbert Aarts, Goort Peter Vreynsen man van Francyna Wilbert Aarts en Francis Wilbert Aarts alsmede Jan en Hendrik, kinderen Jan Wilbert Aarts en Johanna Kerkers. Kinderen en kleinkinderen van wijlen Wilbert Aarts en Maria van den Broek. Zij verkopen aan Philip Pieter Paulus een huis en hof 1127 in de Steegen met het aangelag. Koopsom ƒ 384,-.

De verpondingen van 1810 vatten de bewoningsgeschiedenis samen:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Steegen folio 80:
Antoni, Johanna, Maria, Francis, Petronella, Josijna kinderen en Hendrik en Jan kintskinderen bij versterf 1806.
Maria van den Broek en 6 kinderen weduwe bij versterf 1795 van.
Wilbert Aart Koppens.
Nummer 8 huijs, hof en schop. 4½ lopense.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 rest een weiland dat op naam staat van Catharina Francis van de Vorst, weduwe van Leendert Dirk Bots:

Kadaster 1811-1832; B714:
Weiland, groot 42 roede 10 el, de Stegen.
Eigenaar: Weduwe van Leonardus Bots.
Opmerking: circa volgens maatboek 1792 XII-14, ligt dit pand 3684 naast 3683 van J. A. Reijskeij.

02

Overzicht bewoners

Hoeve op de Steegen
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1632 Peter Anthonis Loomans Asten ±1613
1670 weduwe Peter Anthonis Loomans Asten ±1615
1677 Goort Peter Loomans Asten 30-11-1642
1683 Hendrick Jan Canters Asten ±1631
1700 weduwe Hendrick Jan Canters Asten ±1630 weduwe Willem Hendricks Asten 16-03-1663
1713 weduwe Hendrick Jan Canters Asten ±1630 Jan Dirck Colen Vlierden ±1675
1717 kinderen Hendrick Jan Canters Asten 25-09-1666 Jan Dirck Colen Vlierden ±1675
1729 weduwe Willem Hendricks Asten 16-03-1663 Hendrick Willems Asten 28-03-1707
Steegen huis 8
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Hendrick Willems Asten 28-03-1707 Claas Neerven Vlierden 13-03-1700
1741 Hendrick Willems Asten 28-03-1707 Marten van Bussel Asten 08-06-1690
1746 Hendrik Willems van den Eerenbeemt Asten 28-03-1707 Hendrik Willems van den Eerenbeemt Asten 28-03-1707
1751 Hendrik van den Erebeemt Asten 28-03-1707 Antoni Hendriks Asten 13-10-1703
1756 Wilbert Coppens Asten 06-12-1724 Wilbert Coppens Asten 06-12-1724
1761 Wilbert Coppens Asten 06-12-1724 Wilbert Coppens Asten 06-12-1724
1766 Wilbert Coppens Asten 06-12-1724 Wilbert Coppens Asten 06-12-1724
1771 Wilbert Coppens Asten 06-12-1724 Wilbert Coppens Asten 06-12-1724
1776 Wilbert Coppens Asten 06-12-1724 Wilbert Coppens Asten 06-12-1724
1781 Wilbert Coppens Asten 06-12-1724 Wilbert Coppens Asten 06-12-1724
1798 Wilbert Coppens Asten 06-12-1724 Wilbert Coppens Asten 06-12-1724
1803 weduwe Wilbert Aarts Tongelre 24-10-1724 Goort Peter Vrijnsen Asten 01-06-1770
Referenties
  1. ^De familie Canters (https://www.dekleinemeijerij.nl/)

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 26 januari 2024, 20:05:03

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen