logo

De Vonder Homepagina


Achterbos 8

Een deel van de oorspronkelijke hoeven Achterbosch en Lensdonk (zie Achterbos 9) gaat in 1760 naar Pieter Wilbert Coolen:

Asten Rechterlijk Archief 98 folio 1; 15-12-1760:
Rogus Franciscus Schenaarts, secretaris, te Aarle. Hij verkoopt aan Pieter Wilbert Coolen, huis, stal, schuur en de grond daarbij horende, tussen de andere huizen gelegen en te gebruiken of te verdelen naar behoren met de halve schop en de grond vandien en waarvan de andere helft toekomt aan Francis Deenen met als bewoner Pieter Haasen; het aangelag agter het oude huis 1 1⁄2 lopense naast Francis Deenen; groes de voorste Del 2 lopense naast Goort van Bussel; de Reemer 1 lopense tot de vijf boomkes en het Heytvelt naar de Koeystraat; een drieske agter de Kamp 1 lopense naast de akkers en het voorste Heytvelt; den 3e acker in de voorste Camp 3 lopense naast Francis Deenen; een acker in en op den Berg 6 lopense naast Laurens Jelisse; de voorste Steltacker 4 lopense naast Francis Deenen; den Langenacker 8 lopense naast Laurens Jelisse; den 2e acker op de Lensdonk 5 lopense naast Francis Deenen en een velt van de hoeve de Haseldonk; de eerste of voorste helft van het A-velt 2 lopense naast Francis Deenen; 1⁄3e deel in een heytvelt, met de onderste groes die niet verdeeld is, tot de Koeystraat grootte onbekend 1⁄3e deel is van Francis Deenen en 1⁄3e deel is van Laurens Jelisse; nog 1⁄3e deel, onverdeeld, in het Heytvelt van de hoeve naar de Boetschotseackers grootte onbekend; 1⁄3e deel in het Weyvelt aan de Leynsdonk 30 lopense. Verponding ƒ 15-00-00 per jaar. Bede ƒ 5-11-06 per jaar. Koopsom ƒ 640,-.

Pieter Wilbert Coolen is geboren te Asten op 23-11-1707 als zoon van Willibrordus Petri Colen en Henrica Judoci van Heuchten (zie Voormalig huis B524). Hij is op 08-05-1735 te Asten getrouwd met Josyn Lindert van Heughten, geboren te Asten op 14-03-1710 als dochter van Leonardus Janse van Heugte en Francisca Joosten (zie Voormalig huis C660):

01

Het gezin van Pieter Wilbert Coolen en Josyn Lindert van Heughten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Willibrordus Asten 05-04-1736 Asten 07-02-1768
Johanna Maria Janse van Dijk
Asten 03-02-1787 zie Achterbos 10
2 Leonardus Asten 07-07-1738 Kind Asten ±1738
3 Henrica Asten 01-07-1740 Kind Asten ±1740
4 Anneke Asten 21-05-1745 Asten 04-02-1770
Willem Henrici Roymans
Asten 22-03-1785

Volgens de bewoningsgeschiedenis is Pieter Coolen woont Pieter Coolen vanaf de aankoop in 1760 tot zijn overlijden in het huis:

Jaar Eigenaar nummer 1d Voordeldonck Bewoners nummer 1d Voordeldonck
1761 Pieter Coolen Pieter Coolen
1766 Pieter Coolen Pieter Coolen
1771 Pieter Coolen Pieter Coolen
1776 Pieter Coolen Pieter Coolen
1781 Pieter Coolen Pieter Coolen

Peter Wilbert Colen is op 20-04-1795 te Asten overleden en Josyn Lindert van Heughten is te Asten op 14-12-1795 overleden.

Na hun overlijden wordt de erfenis verdeeld:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 176, 03-02-1797:
Willem Roymans, weduwnaar Anneke Peeter Coolen, waarbij drie kinderen met name Elisabeth, Antony en Peternel en Jennemaria Jan Thijssen van Dijk, weduwe Wilbert Peter Coolen, waarbij drie kinderen die nog in leven zijn. Zij verdelen twee huizen, land en groes.
1e lot krijgt Willem Roymans, namens zijn kinderen, een oud huis, schuur en stal den Agterbosch en de helft (of 3 lopense 20 roede) van het Aangelag geheel 6 lopense 40 roede. De andere helft komt aan het 2e lot. De helft van een Heyvelt geheel 13 lopense 15 roede, ene zijde Cicilia Peter Fransen, de helft van de Stelt geheel 6 lopense 16 roede, ene zijde weduwe Laurens Jelisse; de helft van de Langenakker geheel 6 lopense, 16 roede, ene zijde weduwe Laurens Jelisse; de helft van den Berg 5 lopense 25 roede, ene zijde weduwe Laurens Jelisse; de helft van de Kamp geheel 12 lopense 15 roede, ene zijde Francis Deenen, de helft van de Leysdonk geheel 4 lopense 39 roede, ene zijde weduwe Laurens Jelisse; de helft van de Pootbeemt zijnde het Weiveld, geheel 19 lopense 8 roede, ene zijde Antony van den Bomen; de helft van het Aa-velt geheel 1 lopense 38 roede, ene zijde de Heer van Vlierden, de helft van de Koeystraat geheel 5 lopense 13 roede, ene zijde weduwe Laurens Jelisse, de helft van de Spitsendel geheel 4 lopense 8 roede, ene zijde Francis Deenen; de helft van den Dries geheel 1 lopense 45 roede, ene zijde Francis Deenen; groes het Hooyvelt 3 lopense 10 roede.
2e lot krijgt weduwe Wilbert Peeter Coolen, een nieuw huis en de schop met de helft (of 3 lopense 30 roede) van het aangelag, hetwelk, volgens meting is geheel 6 lopense 40 roede, ene zijde Francis Deenen; de helft van een Heyvelt geheel 13 lopense 15 roede, ene zijde weduwe Laurens Jelisse; de helft van de Stelt geheel 6 lopense 16 roede, ene zijde Francis Deenen; de helft van de Langenakker geheel 6 lopense 16 roede, ene zijde Francis Deenen; de helft van den Berg geheel 5 lopense 25 roede, de helft van de Kamp geheel 12 lopense 15 roede, ene zijde Willem Hoebergen; de helft van de Leysdonk geheel 4 lopense 30 roede, ene zijde Francis Deenen; de helft van de Pootbeemt zijnde het Weiveld, geheel 19 lopense 8 roede, ene zijde weduwe Laurens Jelisse; de helft van het Aa-velt geheel 1 lopense 38 roede, ene zijde. Francis Deenen; de helft van de Koeystraat geheel 5 lopense 13 roede, ene zijde Gerrit Verberne; de helft van de Spitsen Del geheel 4 lopense 8 roede, ene zijde. Francis Deenen; de helft van den Dries geheel 1 lopense 45 roede; groes het Leegvelt 3 lopense 18 roede, ene zijde Francis Deenen.

Dochter Anna Petri Coolen is op 04-02-1770 te Asten getrouwd met Willem Henrici Roymans, geboren te Deurne op 13-06-1746 als zoon van Henricus Meus Roymans en Henrica Aert Kysers:

02

Anna Petri Coolen overlijdt te Asten op 22-03-1785 en Willem Henrici Roymans hertrouwt te Asten op 28-01-1787 met Catharina Huiberti van Bussel, geboren te Asten op 06-08-1761 als dochter van Hubertus Godefridi van Bussel en Maria Wilhelmi van Heugten (zie Voormalig huis C643):

03

De gezinnen van Willem Henrici Roymans met Anna Petri Coolen en met Catharina Huiberti van Bussel:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Elizabetha Asten 22-04-1771 Asten 15-01-1797
Francis Peter Jan Vrynsen
Asten 16-08-1810
2 Antonius Asten 15-01-1774 Asten 14-02-1813
Anna Maria van Helmond
Asten 22-04-1829 zie Voormalig huis E1044
3 Kind Asten 27-12-1780 Kind Asten 27-12-1780
4 Franciscus Asten 12-02-1782 Kind Asten 08-03-1782
5 Petronella Asten 17-08-1783 Asten 19-01-1812
Martinus Smits
Someren 16-04-1821
6 Anna* Asten 13-12-1787 Ongehuwd Asten 29-12-1846
7 Justina* Asten 29-09-1789 Asten 18-02-1820
Peter van Rijt
Asten 21-03-1826 zie ook Voormalig huis G773 en G774
8 Catharina* Asten 23-08-1791 Kind Asten ±1791
9 Hubertus* Asten 17-04-1794 Kind Asten 21-12-1812
10 Henricus* Asten 16-11-1797 Kind Asten 09-04-1799
11 Willibrordus* Asten 22-05-1800 Kind Asten 09-09-1802
12 Maria* Asten 31-07-1803 Kind Asten 04-02-1809

* kinderen uit het tweede huwelijk

Volgens de bewoningsgeschiedenis heeft Willem Henrici Roijmans met zijn gezin steeds in het huis gewoond:

Jaar Eigenaar nummer 1d Voordeldonck Bewoners nummer 1d Voordeldonck
1798 Willem Roijmans Willem Roijmans
1803 Willem Roijmans Willem Roijmans

Willem Henrici Roymans is op 19-06-1805 te Asten overleden en hieronder zijn begraafakte:

04

Ook volgens de verpondingen van 1810 was Willem Henrici Roijmans eigenaar van het huis:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 92:
Goederen 03-02-1797 verdeeld. Jennemie Jan Tijssen van Dijk, weduwe Wilbert Coolen en 4 kinderen Jan, Antoni, Francis en Jennemie.
Willem Roijmans weduwnaar Anneke Kolen en 3 kinderen Elisabeth, Antoni en Peternel kinderen en kintskinderen bij versterf 1795 van Pieter Wilbert Coolen.
Nummer 1d huijs, schuur, schop en gront. 1½ lopense.

In het notarieel archief staat nog een schuld beschreven:

Notarieel Archief 45-83 Asten 19-10-1822:
Catharina van Bussel weduwe van Willem Rooijmans, Anthonij Rooijmans, Francis Peter Vrijnsen weduwnaar van Elisabeth Rooijmans, Peter Marcelis Verrijt man van Francijn Rooijmans en Anna Rooijmans, hebben een schuld van ƒ 250,- aan Rooms Catholijke gemeente, als borg huis en aangelag groot 3 lopense 20 roeden, ene zijde kinderen Wilbert Koolen.

Catharina Huiberti van Bussel overlijdt te Asten op 21-03-1827:

05

Volgens het notarieel archief wordt het huis enkele maanden later verkocht aan Francis Vrijnsen, de man van dochter Elisabetha Roijmans:

Notarieel Archief 50-71 en 73 Asten 22-11-1827:
Anthonij Roijmans, Anna, Peter en Jan kinderen van Francis Vrijnsen gehuwd met Elisabeth Roijmans, Martinus Smits man van Petronella Roijmans, wonende te Someren als vader en voogd over zijn drie minderjarige kinderen Willem, Jan en Anthonij, Peter Marcelis Verrijt man van Francijna Roijmans, zij verkopen aan Francis Vrijnsen een huis, stal, schop, hof en aangelag, groot 56 roede 28 el, ene zijde kinderen Wilbert Koolen. Als last ¼ in een cijns van Asten van ƒ 0,62 ½.

In het kadaster over de periode 1811-1832 is Francis Vrijnsen eigenaar:

Kadaster 1811-1832; C432: huis en erf, groot 07 roede 70 el, Achterbosch, klassen 7.
Eigenaar: Francis Vrijnsen.

06

07

Francis Peeter Vrijnsen is geboren te Asten op 20-01-1768 als zoon van Peter Vrijnsen en Geertruida Segers (zie Voormalig huis C486). Hij is op 15-01-1797 te Asten getrouwd met Elisabeth Willem Rooijmans, geboren te Asten op 22-04-1771 als dochter van Willem Hendrik Roymans en Anna Petri Coolen:

08

Het gezin van Francis Peeter Vrijnsen en Elisabeth Willem Rooijmans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 15-01-1797 Kind Asten 26-05-1797
2 Anna Asten 21-01-1798 Asten 15-02-1828
Arnoldus van Lierop
Asten 07-04-1858 zie Voormalig huis F1156
3 Petrus Asten 06-03-1800 Asten 13-02-1835
Anna Roijmans
Deurne 09-08-1865 Merlenberg te Deurne
4 Johannes Asten 07-01-1803 Asten 08-01-1836
Henrica van Bussel
Asten 12-11-1874 zie Antoniusstraat 38

Elisabeth Roijmans overlijdt op 16-08-1810 te Asten en Francis Vrijnsen is op 22-01-1844 te Asten overleden en hieronder zijn overlijdensakte:

09

Aangezien alle kinderen ergens anders zijn gaan wonen, is het huis verkocht en de kadastrale legger meldt Paulus van Lierop als nieuwe eigenaar. Paulus van Lierop is geboren te Asten op 02-08-1790 als zoon van Martinus Antoni van Lierop en Petronella Petri van Bussel (zie Voormalig huis F1155) en is een oom van de eerder genoemde Arnoldus van Lierop, getrouwd met Anna Vrijnsen.

Paulus van Lierop is getrouwd te Asten op 28-06-1827 met Johanna van der Linden, geboren te Asten op 11-01-1797 als dochter van Arnoldus Reineri van der Linden en Helena Petri Haesen (zie Voormalig huis E1027). Na haar overlijden te Asten op 24-04-1832 is hij hertrouwd te Asten op 04-05-1838 met Antonetta Voermans, geboren te Asten op 10-10-1787 als dochter van Petrus Nicolaas Voermans en Maria Aarts (zie Voormalig huis C1323). Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont eerst Paulus van Lierop met zijn gezin en met zuster Antonia van Lierop in het huis met huizingnummer C48. 

10

Paulus van Lierop verhuist rond 1869 naar Liessel, alwaar hij op 20-10-1869 is overleden en zijn echtgenote Antonetta Voermans overlijdt aldaar op 27-08-1872. De koper van het huis is Petrus van Heugten (zie Voordeldonk 86) en vanaf 1880 Martinus Wellens, waarover later meer.

Het huis wordt onder beide eigenaren verhuurd en de eerste huurder is Johannes Verrijt, geboren te Asten op 01-05-1833 als zoon van Jan Verrijt en Wilhelmina Stevens (zie Voormalig huis F1155). Hij is op 13-05-1867 te Asten getrouwd met Petronella van Heugten, geboren te Asten op 14-04-1840 als dochter van Piet van Heugten en Helena van Heugten (zie Voordeldonk 86). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1869-1879 komen zij in het huis met huizingnummer C52 wonen. Een van hun kinderen Johannes (6 jaar) of Leonardus (bijna 5 jaar) speelde met de lucifers die in juli 1874 de boerderijen op de Achterbosch in lichterlaaie zette (zie Achterbos 10):

11

Na het overlijden van Petronella van Heugten op 26-05-1877 bij de geboorte van haar dochter Maria, verkopen de erven van Piet van Heugten en Helena van Heugten hun goederen op Voordeldonk en op de Achterbosch, zoals gemeld in de krant de Zuid-Willemsvaart van 10-04-1880:

12

Weduwnaar Johannes Verrijt verhuist met zijn kinderen naar zijn broer Marcelis Verrijt op de Stegen (zie Voormalig huis C1705), wordt daar later hoofd van het huis en is op 21-07-1911 te Asten overleden. Zijn zonen Johannes en Leonardus wonen beiden op Voordeldonk, zoon Adrianus woont op de Ommelscheweg en dochter Wilhelmina heeft later het huis op de Stegen overgenomen.

Het huis is in de tussentijd in bewoning van Leonardus van den Eijnden, geboren op 29-10-1846 te Deurne als zoon van Johannis van den Eynden en Everdina Rooyakkers. Hij is op 28-04-1876 te Lierop getrouwd met Petronella Berkers, geboren te Aarle Rixtel op 07-10-1842 als dochter van Josephus Berkers en Catharina Martens. Volgens het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 wonen zij met hun gezin, tot hun vertrek in 1880 naar Deurne, in het huis met huizingnummer C48:

13

Het huis wordt daarna bewoond door Theodorus Verspeek, geboren te Asten op 07-01-1823 als zoon van Hendrik Verspeek en Joanna Meulendijks (zie ook Wolfsberg 50). Hij woonde eerst op 't Zand en daarna in Liessel en vanaf 1880 weer hier op Voordeldonk. Theodorus Verspeek is op 13-02-1857 te Asten getrouwd met Johanna Ceelen, geboren te Asten op 21-02-1820 als dochter van Hendrik Ceelen en Anna Maria Slegers (zie Voorste Heusden 7). Theodorus Verspeek is op 02-05-1882 te Asten overleden en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-11-1883 verkoopt Johanna Ceelen haar vee en landbouwgereedschappen:

14

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 21-06-1884 verkoopt Johanna Ceelen een partij rogge. Zij verhuist naar de Wolfsberg en is op 16-12-1889 te Asten overleden.

15

Het huis wordt tijdelijk bewoond door eigenaar Martinus Wellens, geboren te Asten op 24-11-1855 als zoon van Hendrik Wellens en Wilhelmina Sleegers (zie Kloostereind 2). Hij is op 08-02-1884 te Asten getrouwd met Johanna Maria Berkers, geboren te Asten op 24-01-1856 als dochter van Embertus Berkers en Catharina Verheijen (zie Laarbroek 4). Martinus Wellens is op 20-11-1884 te Asten overleden en Joanna Maria Berkers is te Asten op 26-08-1887 hertrouwd met Peeter van Bree, geboren te Someren op 28-02-1844 als zoon van Mathijs van Bree en Johanna van Heugten en een broer van Francis van Bree (zie Achterbos 6). In de bevolkingsregisters van Asten over de perioden 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 staat hun gezin als woonachtig in het huis met huizingnummer C45, vanaf 1900 nummer C44 en vanaf 1910 nummer C39:

16

Hun zoon Johannes Martinus van Bree, geboren te Asten op 02-09-1888, is door een val uit de boom om het leven gekomen, zoals gemeld in de Noord Brabanter van 06-05-1899.

Joanna Maria Berkers is op 13-04-1894 te Asten overleden en Peeter van Bree heeft als nieuwe eigenaar het huis rond 1907 verenigd. Het krijgt dan het nieuwe kadasternummer C2400, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

 

Peeter van Bree overlijdt te Asten op 16-11-1917. Hieronder de overlijdensakte bij het overlijden van Joanna Maria Berkers en het bidprentje bij het overlijden van Petrus van Bree.

17 18

Onder een foto van de achterkant van de boerderijen op de Achterbosch.

19

De nieuwe eigenaar is Lambertus Mathijs van Bree, geboren te Asten op 22-10-1890 en op 23-04-1920 te Asten getrouwd met Mechelina Aarts, geboren te Asten op 06-01-1893 als dochter van Johannes Franciscus Aarts en Maria van Heugten (zie Antoniusstraat 47). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1920-1930 wonen zij met hun gezin in het huis met huizingnummer C26 en dit huis staat dan ook wel bekend als Achterbosch 8:

20

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 20-10-1921 wordt een brand in een strooiselmijt bij van Bree gemeld, die dankzij de matige zuidenwind geen desastreuze gevolgen had:

21

Ook over de periode 1930-1938 wonen Lambertus Mathijs van Bree en Mechelina Aarts met hun gezin in het huis op Achterbosch 8:

22

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 01-10-1936 de geboorte van dochter Catharina Hendrica Maria:

22a

Lambert Mathijs van Bree zet in de krant de Zuid-Willemsvaart van 15-07-1939 zijn boerderij te koop:

23

De familie van Bree is rond 1940 verhuisd naar Sint-Oedenrode en later is de boerderij in het bezit gekomen van de broers van Valen (zie Achterbos 10). Lambertus Mathijs van Bree is op 28-01-1960 te Sint-Oedenrode overleden en Mechelina Aarts is op 02-05-1975 te Veghel overleden. Hieronder het bidprentje bij haar overlijden:

24

Bij heemkundekring De Vonder lezen we het volgende over deze boerderij op Achterbosch 8:

Object: Achterbos 8.
Bouwhistorie: Particuliere bouw van boerderij, bouwjaar circa 1800, 1874 herbouw na brand, 1956 bouw kippenhokken, 1965 oprichten stal, 1979 verandering boerderij / woning.
Gebruikshistorie: Boerenbedrijf van circa 1800 tot 1979.
Eigenaren/bewoners: Familie Van Valen en daarna R. Stoudt.
Soort woning: Langgevelboerderij.
Interview: Vormt een deel van de groep met nummers 6, 8, 10 en 12 aan de ene zijde van de weg en nummer 1 aan de andere zijde. Tezamen is het een zeer karakteristieke groep boerderijen die terecht enige vermaardheid genieten. De broers Van Valen waren excentrieke vrijgezellen die het niet zo nauw namen met de hygiëne, bewoning en maaltijden.

Onder oude foto met links de boerderij Achterbos 8 en rechts daarvan Achterbos 10

25

Hieronder twee streetviews van diezelfde boerderij in 2010 en 2014:

26

27

Overzicht bewoners

Voordeldonck huis 1d
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1760 splitsing boerderij in drie delen naar Francis Deenen, Laurens Jelisse en Pieter Coolen
1761 Pieter Coolen Asten 23-11-1707 Pieter Coolen Asten 23-11-1707
1766 Pieter Coolen Asten 23-11-1707 Pieter Coolen Asten 23-11-1707
1771 Pieter Coolen Asten 23-11-1707 Pieter Coolen Asten 23-11-1707
1776 Pieter Coolen Asten 23-11-1707 Pieter Coolen Asten 23-11-1707
1781 Pieter Coolen Asten 23-11-1707 Pieter Coolen Asten 23-11-1707
1798 Willem Roijmans Deurne 13-06-1746 Willem Roijmans Deurne 13-06-1746
1803 Willem Roijmans Deurne 13-06-1746 Willem Roijmans Deurne 13-06-1746
Kadasternummer C432
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C432 1832-1844 Francis Peeter Vrijnssen Asten 20-01-1768
C432 1844-1869 Paulus van Lierop Asten 02-08-1790
C432 1869-1880 Petrus van Heugten Asten 11-06-1806
C432 1869-1907 Martinus Wellens Asten 24-11-1855
C2400 1907-1917 Peeter van Bree Someren 28-02-1844
C2400 1917-1938 Lambert Mathijs van Bree Asten 22-10-1890
Achterbosch 8
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1803-1810 Francis Peeter Vrijnssen Asten 20-01-1768 Elisabeth Willem Roijmans Asten 22-04-1771 16-08-1810
1810-1844 Francis Peeter Vrijnssen Asten 20-01-1768 22-01-1844
1844-1859 Paulus van Lierop Asten 02-08-1790 Antonetta Voermans Asten 09-10-1789
C48 1859-1869 Paulus van Lierop Asten 02-08-1790 Antonetta Voermans Asten 09-10-1789 naar Deurne
C52 1869-1877 Johannes Verrijt Asten 01-05-1833 Petronella van Heugten Asten 14-04-1840 26-05-1877
C52 1877-1879 Leonard van den Eijnden Deurne 29-10-1844 Petronella Berkers Aarle 07-10-1842
C48 1879-1880 Leonard van den Eijnden Deurne 29-10-1846 Petronella Berkers Aarle 07-10-1842 naar Deurne
C48 1880-1882 Theodorus Verspeek Asten 07-01-1823 Johanna Ceelen Asten 21-07-1820 02-05-1882
C48 1882-1884 Johanna Ceelen Asten 21-07-1820 weduwe Verspeek Wolfsberg
C48 1884-1884 Martinus Wellens Asten 24-11-1855 Joanna Maria Berkers Asten 24-01-1856 20-11-1884
C48 1885-1887 Joanna Maria Berkers Asten 24-01-1856 weduwe Wellens
C48 1887-1890 Peeter van Bree Someren 28-02-1844 Joanna Maria Berkers Asten 24-01-1856
C45 1890-1900 Peeter van Bree Someren 28-02-1844 Joanna Maria Berkers Asten 24-01-1856 13-04-1894
C44 1900-1910 Peeter van Bree Someren 28-02-1844 met kinderen
C39 1910-1917 Peeter van Bree Someren 28-02-1844 met kinderen 16-11-1917
C39 1917-1920 Peeter van Bree Someren 28-02-1844 met kinderen
C26 1920-1930 Lambert Mathijs van Bree Asten 22-10-1890 Mechelina Aarts Asten 06-01-1893
8 1930-1938 Lambert Mathijs van Bree Asten 22-10-1890 Mechelina Aarts Asten 06-01-1893

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 28 november 2023, 23:12:59

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen