logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C874

Bij de verpondingen van 1680 staat het huis op naam van Wilhelmus Haesen:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 27 verso:
Willem Haese.

Wilhelmus Thijssen Haesen is geboren te Asten op 22-02-1660 als zoon van Mathys Willems en Maria Tyssen (zie Kloostereind 2). Hij is op 01-02-1682 te Asten getrouwd met Henrica Hendrix, geboren te Asten rond 1654 als dochter van Henricus Bastiaans en Catharina Joost Philipsen (zie Wolfsberg 50):

Conjuncti sunt matrimonio Wilhelmus Thijssen et Henrica Hendrix; testes Joannes Jansens et Gerardus Jansens.

In huwelijkse echt gebonden Wilhelmus Thijssen en Henrica Hendrix; getuigen Joannes Jansens en Gerardus Jansens.

01

Het gezin van Wilhelmus Thijssen Haesen en Henrica Hendrix:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 25-05-1682 Asten 19-02-1713
Maria Janse Verasdonck
Asten 05-02-1740 zie ook Voormalig huis E1056
2 Catharina Asten 09-04-1684 Kind Asten ±1684
3 Henricus Asten 01-12-1685 Asten 11-05-1732
Elisabeth Teyssen
Asten 18-06-1740 zie Voormalig huis E1101
4 Anna Asten 14-12-1687 Asten 27-01-1732
Henricus Henrici Mattyssen
Asten 10-02-1733 zie ook Voormalig huis G440
5 Antonius Asten 01-03-1690 Asten 31-10-1723
Antonia Peeters
Asten 04-02-1742
Johanna Jan Martens
Asten 02-01-1761 zie Voordeldonk 73
6 Mathias Asten 29-09-1692 Asten 15-02-1722
Maria Symons van Bussel
Asten 02-12-1736
Theodora Jan Claessen
Asten 05-10-1747 zie Voormalig huis C1318
7 Maria Asten 28-03-1695 Asten 29-11-1722
Johannes Daniels
Asten 23-01-1764 zie ook Voormalig huis G854
8 Johanna Asten 25-03-1697 Asten 01-02-1728
Godefridus Tys Cuypers
Asten 03-12-1747
9 Catharina Asten 17-01-1701 Kind Asten ±1701
10 Theodorus Asten 22-06-1702 Asten 26-10-1732
Johanna Joosten
Asten 05-02-1736
Wilhelmina Tyssen
Asten 06-07-1738
Anna Jansen Roymans
Asten 12-01-1777 zie Voormalig huis C558

Bij de verpondingen van 1707, 1709 en 1713 staat het huis op naam van Wilhelmus Thijssen Haesen:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 7:
Willem Haesen.

Verpondingen 1709 XIII-4 folio 10:
Willem Haessen.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 60 verso:
Willem Haessen. In de bede ƒ 3-1-0.

Bij de hoofdgeldlijst van 1720 staat het gezin van Wilhelmus Thijssen Haesen en Henrica Hendrix beschreven. Zonen Henricus, Mathias en Theodorus en dochters Anna en Johanna wonen nog in:

Hoofdgeld 1720 XVIII-22; 20-08-1720:
Willem Tijs Hasen, Hendrien de vrouw, Hendrik, Mattijs, Dirck, Anneke en Jenneke.

Henrica Hendrix is op 02-09-1724 te Asten overleden en bij de verpondingen van 1737 en in het huizenquohier van 1736 is Wilhelmus Thijssen Haesen nog eigenaar van het huis, hij woont dan zelf op hoeve de Brand (zie Voormalig huis C558) en verhuurt hij het aan derden:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 127:
Willem Haassen.
Huijs, hoff en aangelagh 2 lopense. In de bede ƒ 3-1-0.

Jaar Eigenaar nummer 2 Wolfsberg Bewoners nummer 2 Wolfsberg
1736 Willem Haasen Peeter Hendrix

Wilhelmus Thijssen Haesen is te Asten op 03-02-1737 overleden. In 1741 worden zijn goederen geëxecuteerd en wordt het huis verkocht aan Johannes Marcelis Daandels, die het gelijk doorverkoopt aan schoonzoon Godefridus Mathijs Cuypers:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 63; 20-06-1741:
Gerrit van Riet, vorster, executeert, namens Jan Tijssen van Dijk en Tomas Coolen, als armmeesters, 1737-1739, de goederen van Willem Haasen, tot verhaal van een onbetaalde rente aan den Armen van Asten. Hij verkoopt aan Jan Marcelis Daandels een huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde Frans Lamberts.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 66; 24-06-1741:
Jan Marcelis Daandels verkoopt aan Goort Mattijs Kuypers een huis, hof en aangelag 2 lopense, ene zijde Frans Lambers, andere zijde de weg, ene zijde de straat.

Godefridus Mathijs Cuypers is geboren te Asten op 20-09-1697 als zoon van Mathias Jansen Cuypers en Elisabeth Joost Roefs (zie Burgemeester Frenckenstraat 6). Hij is op 01-02-1728 getrouwd met Johanna Willems Haazen, geboren te Asten op 25-03-1697 als dochter van Wilhelmus Thyssen Haesen en Henrica Hendrix (zie Voormalig huis C100). 

Het gezin van Godefridus Mathijs Cuypers en Johanna Willems Haazen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mathias Asten 19-08-1729 Asten 08-05-1757
Johanna Francis Loomans
Asten 10-05-1778 
Helena Willems Loomans
Asten 04-10-1781 zie Voormalig huis E127
2 Johannes Asten 20-12-1732
3 Elisabeth Asten 16-06-1735 Kind Asten ±1735
4 Johanna Asten 30-08-1738 Asten 31-01-1762
Philip Reynder Cornelisse
Asten 13-08-1767
5 Elisabetha Asten 21-05-1743

 

Volgens de bewoningslijst over de periode 1741-1746 is Godefridus Mathias Kuypers eigenaar van het huis dat niet meer wordt bewoond en rond 1745 is afgebroken:

Jaar Eigenaar nummer 2 Wolfsberg Bewoners nummer 2 Wolfsberg
1741 Goort Mattijs Kuijpers onbewoont
1746 is weg

Johanna Willems Haazen is op 03-12-1747 te Asten overleden en Godefridus Mathijs Cuypers is op 12-07-1760 te Asten overleden.

Bij het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 rest een stuk bouwland op naam van Johannes Goort Loomans:

Kadaster 1811-1832; C874:
Bouwland, groot 31 roede 90 el, de Bergen.
Eigenaar: Jan Goort Loomans.

02

03

Overzicht bewoners

Hoeve op Wolfsberg
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 Willem Haese Asten 14-12-1657
Wolfsberg huis 2
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Willem Haasen Asten 14-12-1657 Peeter Hendrix Asten 28-12-1695
1741 Goort Mattijs Kuijpers Asten 20-09-1697 onbewoont
1746 is weg

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 16 oktober 2022, 13:18:58

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen