logo

De Vonder Homepagina


Bluijssens Broekdijk 13

Op een perceel heide met kadasternummer D359 in eigendom van de gemeente Asten wordt rond 1851 een nieuw huis gebouwd met kadasternummer D375, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 

Het huis is in eigendom van jonkheer Christiaan Diederik Emerens Johan Bangeman Huygens, geboren te 's-Hertogenbosch op 31-10-1772 als zoon van Willem Vincent Bangeman en Catharina Constantina Huygens. Op wikipedia lezen we het volgende over hem:

Bangeman Huygens was de zoon van Vincent Willem Bangeman, die onderkoopman was van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie, en Catharina Constantia Huygens. Hij was minister plenipotentiaris van de Bataafse Republiek. Van 1797 tot 1807 minister plenipotentiaris van koning Lodewijk Napoleon Bonaparte te Kopenhagen. Nadien was hij werkzaam als staatsraad sectie Wetgeving en Algemene Zaken, minister plenipotentiaris en extra-ordinaris envoyé van de koning van Holland bij het hof van het Koninkrijk Westfalen te Kassel en wederom staatsraad sectie Marine en Oorlog. In 1810 werd hij aangesteld als requestmeester-generaal.

Van 1815 to 1825 was hij minister plenipotentiaris van Nederland voor de Hanzesteden te Hamburg en van 1826 tot 1830 extra-ordinaris envoyé en minister plenipotentiaris te Washington D.C.. De laatste positie bekleedde hij eveneens te Kopenhagen. In 1837 werd hij lid van de Ridderschap van Noord-Brabant.

Christiaan Diederik Emerens Johan Bangeman Huygens is op 29-03-1857 te Maastricht overleden. Het huis wordt in 1857 opnieuw opgebouwd, krijgt kadasternummer D396, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

 


Het huis is rond 1858 aangekocht door Joannes Bluijssen (zie Burgemeester Wijnenstraat 25) die het aan derden verhuurt.

In het huis komt wonen Hendrik Vervoordeldonk, geboren te Vlierden op 18-09-1805 als zoon van Lambert Vervoordeldonk en Johanna Maria van Tilburg. Hendrik Vervoordeldonk is sinds 28-03-1842 weduwnaar van Antonetta Smits, geboren te Vlierden op 02-12-1803 als dochter van Hubertus Smits en Catharina van Hugten, met wie hij op 27-02-1835 te Vlierden getrouwd was. Hij is op 24-02-1843 te Asten hertrouwd met Anna Maria Smits, geboren te Asten op 30-05-1805 als dochter van Antonie Joannis Smits en Maria Maas (zie Voormalig huis C669). In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1859-1879 wonen Hendrik Vervoordeldonk en Anna Maria Smits in het huis met huizingnummer C121:

Zij verhuizen rond 1863 naar de Pannenhoef (zie Bleekerweg 13) en in het huis komt wonen Antonie Welten, geboren te Asten op 20-11-1831 als zoon van Hendrik Welten en Johanna van Heugten (zie Voormalig huis B888). Hij is op 17-04-1863 te Asten getrouwd met Catharina van den Berg, geboren te Bakel op 21-08-1835 als dochter van Joost van den Berg en Johanna Koolen.

Catharina van den Berg is op 13-09-1871 te Asten overleden en Antonie Welten verhuist rond 1872 naar een huis op Bergsland (zie Voormalig huis G1431).

In opdracht van Joannes Bluijssen wordt de boerderij nog verbouwd rond 1878 (linksonder met kadasternummer D1057) en rond 1886 (rechtsonder met kadasternummer D1317):

Het huis wordt daarna bewoond door voormalig dienstknecht Johannis Mansvelders, geboren te Vlierden op 16-09-1840 als buitenechtelijke zoon van Wilhelmina Mansvelders. Ook in de periodes 1879-1890, 1890-1900 en 1900-1910 woont hij in het huis met achtereenvolgens huizingnummer C135, C139 en C139:

02

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 22-04-1890 wordt er gesproken van een jonge os met forse afmetingen op de boerderij.Ook wordt er goed geboerd op de boerderij bij het Bluijssens Broek getuige de onderstaande advertenties in de krant de Zuid-Willemsvaart van 04-04-1888, 06-08-1898 en 03-02-1900:

02a

Hieronder een rond 1900 genomen foto van de pachtboerderij:

02b

Het huis komt in 1901 in bezit van Wilhelmus Johannes Bluijssen, in 1903 in handen van Johannes Severius Bluijssen en bij het faillissement van de firma Bluijssen wordt het te koop aangeboden in de Arnhemsche courant van 09-10-1907:

Het is daarna in bezit van de Maatschappij tot aan en verkoop van Onroerende Goederen Waldemar te Helden en wordt nog altijd verhuurd aan derden.

Johannis Mansvelders is op 12-09-1905 te Asten overleden en de mensen die bij hem in dienst waren blijven tot 1908 in het huis wonen.

In 1908 komt vanuit Heijthuizen in het huis wonen Johannes Hubertus van Roij, geboren te Roggel op 14-02-1851 als zoon van Theodorus van Roij en Gertrudis Schroijen. Hij is als landbouwer op 07-04-1877 te Heijthuizen getrouwd met Maria Elisabeth Houben, geboren te Heijthuizen op 07-07-1851 als dochter van Antoon Houben en Hendrina Leissen. Ook in de periode 1910-1920 wonen zij in het huis met huizingnummer C127:

03

De verandering in rood van de geboortedatum van Joannes Hubertus van Roij naar 25-01-1854 in bovenstaand document leidt tot misverstanden en is niet terecht. Zij verhuizen rond 1918 naar het Dorp (zie Voormalig huis G471) en de 'Maatschappij tot aan en verkoop van Onroerende Goederen Waldemar te Helden' verkoopt het huis rond 1918 via Adrianus Schrama aan Jacobus Zonneveld, die het huis ook bewoont.

Jacobus Zonneveld is geboren te Voorschoten op 15-03-1891 als zoon van Petrus Zonneveld en Anna Peters. Hij is op 30-04-1918 getrouwd met Johanna Wilhelmina van der Post, geboren te Stompwijk op 21-09-1892 als dochter van Leendert van der Post en Johanna de Vroede. In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1910-1920 komen zij vanuit Voorschoten wonen in het huis met huizingnummer C127:

04

Ook in de periode 1920-1930 wonen zij in het huis met huizingnummer C112:

05

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 25-06-1921 wil Jacobus Zonneveld hooigras verkopen en in dezelfde krant van 10-11-1923 wil hij een hondenkar verkopen:

06 07

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 24-03-1923 wil Jacobus Zonneveld een weiland verkopen en in dezelfde krant van 21-07-1923 wil hij het huis verkopen:

08 09

Jacobus Zonneveld verhuist met zijn gezin in 1924 naar Oploo en het huis wordt daarna gekocht en bewoond door Johannes Verhoeven, geboren te Heeswijk op 22-09-1883 als zoon van Wilhelmus Verhoeven en Hendrika Brus. Hij is op 27-10-1911 te Erp getrouwd met Johanna van Mierlo, geboren te Erp op 12-04-1883 als dochter van Cornelus van Mierlo en Anna Maria van Schaik. In het bevolkingsregister van Asten in de periode 1920-1930 komen zij vanuit Bakel in het huis wonen met huizingnummer C112:

10

Ook over de periode 1930-1938 wonen zij in het huis met het adres Bluijssens Broek 3:

11

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 28-05-1940 wordt nog gemeld dan in de wei van Johannes Verhoeven een tiental Engelse bommen zijn afgeworpen en dat daardoor een paard van hem is gedood.

 

 

 

 

 

 

In het Peelbelang van 02-12-1944 meldt Johannes Verhoeven dat er bij hem een rode maal is vermist en een is aangelopen en in dezelfde krant van 24-03-1945 wil hij aardappelen en graszaad verkopen:

12 13

Hieronder een foto uit 1945 van de feestwagen van Bluijssens Broek tijdens de bevrijdingsoptocht met geheel links Toos Verhoeven, daarnaast Jans Verhoeven en geheel achter Anna Verhoeven:

14

Johanna van Mierlo is op 21-03-1950 te Asten overleden en Johannes Verhoeven is op 20-12-1963 te Asten overleden. Hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

15.jpg

Bij heemkundekring de Vonder staat dit huis bekend als monument:

Object: Bluijssens Broekdijk 13, tot 11-03-1963: Bluijssens Broek 3.
Bouwhistorie: Particuliere bouw van woning, bouwjaar circa 1857.
Gebruikshistorie: Woning van circa 1857 tot heden.
Eigenaren/bewoners: Bluijssen; Van der Hoeven
Soort woning: Boerderij. Boerenbedrijf van circa 1857 tot heden.
Literatuur

Bluijssens Broek / ontginningsboerderij / rond 1900 grootste boerenbedrijf / 1907 na faillissement Bluijssen verkocht aan de Maatschappij tot Aankoop van Onroerende Goederen te Helden. Tussen 1850 en 1860 werd door de gebroeders Bluijssen een complex van 60 à 70 hectare heide en woeste grond aangekocht aan de zandweg van Voordeldonk, die door "het Gevlogt" naar de weg Asten-dorp naar Meijel liep. Hier werden een woonhuis, stallen, schaapskooi en schuren gebouwd: de pachtboerderij Bluijsssens Broek. Voor de familie Bluijssen een prachtig ontspanningsoord en goed jachtterrein. Ligt tegenover nr 10. Op een der schuren is het jaartal 1857 geschilderd. Deze twee boerderijen genieten enige vermaardheid gezien het feit dat ze door de Bluijssens gesticht zijn. Bluijssen: fabrikant (boter, textiel), boer (Bluijssens Broek), raadslid

Interview: Boerderij, gebouwd in 1857. Originele stal, van groot belang. Van der Hoeven. Achterzijde is vrij authentiek.

Het uit 1857 daterende huis bestaat nog en heeft nu het adres Bluijssens Broekdijk 13.

Overzicht bewoners

Kadasternummer D375
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
D375 1850-1857 Christiaan Diederik Emerens Johan Bangeman Huygens 's-Hertogenbosch 31-10-1772
D396 1858-1878 Johannes Bluijssen Asten 24-01-1821 herbouw
D1057 1878-1886 Johannes Bluijssen Asten 24-01-1821 verbouw
D1317 1886-1901 Johannes Bluijssen Asten 24-01-1821 verbouw
D1317 1901-1903 Wilhelmus Bluijssen Asten 29-01-1860
D1317 1903-1907 Johannes Hermanus Severius Bluijssen  Asten 22-10-1862
D1317 1907-1919 maatschappij Waldemar Helden
D1317 1919-1920 Adrianus Schrama Benthuizen 14-06-1875 woonde op de Rakt onder Bakel
D1317 1920-1924 Jacobus Zonneveld Voorschoten 15-03-1891
D1317 1924-1938 Johannes Verhoeven Heeswijk 22-09-1883
Bluijssens Broek 3
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
C121 1859-1863 Hendrik Vervoordeldonk Vlierden 18-09-1805 Anna Maria Smits Asten 30-05-1805 naar D74
C121 1863-1869 Antonie Welten Asten 20-11-1831 Catharina van den Berg Bakel 21-08-1835
C134 1869-1871 Antonie Welten Asten 20-11-1831 Catharina van den Berg Bakel 21-08-1835 13-09-1871
C134 1871-1875 Antonie Welten Asten 20-11-1831 met kinderen naar Dorp
C134 1875-1879 Johannis Mansvelders Vlierden 16-09-1840
C135 1879-1890 Johannis Mansvelders Vlierden 16-09-1840
C139 1890-1900 Johannis Mansvelders Vlierden 16-09-1840
C139 1900-1910 Johannis Mansvelders Vlierden 16-09-1840 12-09-1905
C139 1905-1908 Maria Saris Stphout 18-11-1843 naar Someren
C139 1908-1910 Johannes Hubertus van Roij Roggel 14-02-1851 Maria Elisabeth Houben Heijthuizen 07-07-1851
C127 1910-1918 Johannes Hubertus van Roij Roggel 14-02-1851 Maria Elisabeth Houben Heijthuizen 07-07-1851 naar A27
C127 1918-1920 Jacobus Zonneveld Voorschoten 15-03-1891 Johanna Wilhelmina van der Post Stompwijk 21-09-1892
C112 1920-1924 Jacobus Zonneveld Voorschoten 15-03-1891 Johanna Wilhelmina van der Post Stompwijk 21-09-1892
C112 1924-1930 Johannes Verhoeven Heeswijk 22-09-1883 Johanna van Mierlo Erp 12-04-1883
3 1930-1938 Johannes Verhoeven Heeswijk 22-09-1883 Johanna van Mierlo Erp 12-04-1883

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 11 november 2023, 12:35:17

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen