logo

De Vonder Homepagina


Voormalig huis C602

Laurens Goorts is eigenaar van huis en land op de Vorck bij de Brand:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 88 verso; 17-06-1640:
Laurens Goorts verkoopt aan Joost en Jan, zonen Baltus Philips een cijns van ƒ 250,- à 5%. Onderpand land de Vorck 2 lopense 3 roede, ene zijde Jan Jan Schepers, andere zijde de koper, ene en andere einde Jacop van Alphen. En verder al zijn goederen gelegen aan Voordeldonck.
Marge Joost Bruynen te Maarheese is van deze ƒ 250,- voldaan door Antonis Laurenssen op 12-07-1696. Joost Baltus heeft deze brief verkocht aan Joost Bruynen op 25-11-1659.

Laurens Goorts is geboren rond 1610 en rond 1638 te Asten getrouwd met Goortie Jan Geldens en hun gezin:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten ±1640
2 Catharina Asten 09-01-1643 Someren 06-02-1684
Daniel Janssen
Someren 18-11-1712
3 Godefrida Asten 21-11-1645 Asten 25-02-1680
Goort Daniel Lomans
Asten 23-10-1725 zie ook 't Hoekske 8
dochter Godefrida
zie Voormalig huis C682
4 Anna Asten 14-05-1648 Asten 02-11-1681
Arnoldus Janssen
Asten 27-11-1696
5 Antonis Asten 31-03-1651 Asten 31-01-1677
Francisca Dries Ceelen
Asten 01-02-1682
Johanna Huberts van Mares
Asten 22-05-1698
6 Francisca Asten ±1657 Someren 16-05-1694
Daniel Goossens
Someren 02-10-1722 broer Judocus is getuige
bij het huwelijk
7 Judocus Asten 27-03-1660 Asten 24-11-1697
Elisabeth Goorts
Asten 02-12-1723

Volgens de verpondingen van 1680 is zoon Antonis Laurenssen eigenaar of bewoner:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 25:
Antonis Laurensen.

Laurens Goorts overlijdt op 08-02-1683 te Asten en kort daarna worden de kindsdelen aan Antonis Laurensen verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 86 folio 23; 28-10-1686:
Johan Laurenssen, Daendel Jansen man van Catalijn Laurenssen, Goort Daendel Lomans man van Goort Laurenssen, Aert Janssen man van Anneke Laurenssen. Allen kinderen van wijlen Laurens Goorts en Goortie Jan Geldens. Zij verkopen aan Antonis Laurenssen, hun broeder en zwager, hun deel in huis, land, groes aan Voerdeldonck 15 lopense en gebruikt door Goort Daendel Lomans. Belast met ƒ 250,- aan Joost Bruynen, te Maarheeze. 12 stuiver jaarlijks aan de Heilige Geest van Asten. 1 gulden, 15 stuiver jaarlijks te 's-Hertogenbosch met meer andere. Koopsom ƒ 240,-.

Zoon Antonis Laurenssen Verleijsdonk is geboren te Asten op 31-03-1651 en op 31-01-1677 te Asten getrouwd met Francisca Dries Celen, geboren te Asten op 08-11-1648 als dochter van Andries Ceelen Verlensdonck en Maria (zie Valkenierstraat 2). Na haar overlijden op 24-06-1679 is Antonis Laurenssen Verleijsdonk op 01-02-1682 te Asten hertrouwd met Johanna Huberts van Mares, geboren te Asten rond 1655 als dochter van Huybert Janssen van Maerhees en Maria Huybers (zie Voormalig huis B431):

Conjuncti matrimonio Antonius Vreijnsen et Joanna Huberti van Mares; testes Hubertus van Mares et Judocus Vreijnsen.

Getrouwd Antonis Vreijnsen en Joanna Huberti van Mares; Hubertus van Mares en Judocus Vreijnsen.

01

De gezinnen van Antonis Laurenssen Verleijsdonk met Francisca Dries Celen en met Johanna Huberts van Mares:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Andreas* Asten 05-04-1678 Asten 10-05-1711
Agnetis Janse
Asten 01-09-1713 zie Brand 15
2 Godefridus* Asten 25-06-1679 Ongehuwd Asten 05-10-1763
3 Franciscus Asten 31-08-1683
4 Maria Asten 26-05-1685
5 Francisca Asten 30-12-1687
6 Laurentius Asten 31-01-1690 Asten 10-11-1720
Petronella Bernarts van Hoof
Asten ±1735 dochter Maria
zie Voormalig huis C818

* kinderen uit het eerste huwelijk

Ook het laatste kindsdeel wordt aan Antonis Laurenssen verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 96; 20-09-1695:
Daendel Goossens man van Frenske Freyns Goorts verkoopt aan Antonis Laurenssen, zijn zwager, zijn kindsdeel in huis, land en groes te Vordeldonck. Bewoner en gebruiker Antonis Laurenssen. Som ƒ 38,-.

Antonis Laurenssen Verleijsdonk is op 22-05-1698 te Asten overleden en Johanna Huberts van Mares is als Jenneke Thonis Vrensen op 28-05-1698 te Asten overleden. Hieronder hun doodakten:

Bij de verpondingen van 1707 en 1713 staan zijn kinderen als eigenaar genoemd:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 2 verso:
De kinderen Antonis Laurenssen.

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 56:
De kinderen Antonij Laureijnssen, gebruiker Joost Laureijnssen.

Bij de verpondingen van 1737 is zoon Goort Antonissen Verleijsdonck eigenaar en in de bewoningslijst over de periode 1736-1761 is hij ook eigenaar en grotendeels bewoner van het huis:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 113 verso:
Goort Antonissen Verlensdonck.
Huijs, hoff en aangelagh 1 lopense. In de bede ƒ 1-11-6.

Jaar Eigenaar nummer 28 Voordeldonk Bewoners nummer 28 Voordeldonk
1736 Goort Antonis Aart Janssen
1741 Goort Antonis Goort Antonis
1746 Goort Antonis Goort Antonis
1751 Goort Antonis Goort Antonis
1756 Goort Antonis Goort Antonis
1761 Goort Antonis Goort Antonis

Godefridus Antonis Verleijsdonk is ongehuwd op 05-10-1763 overleden en aangezien er geen directe erfgenamen zijn, alleen de man van zijn nicht Maria Laurens Antonis, schenkt hij in zijn testament haar de goederen, die na zijn overlijden worden getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 122 folio 44 verso; 01-10-1763:
Goort Antonis, aan Voordeldonk, ziek, testeert. Hij herroept en casseert zijn, op gisteren, 30-09-1763, gepasseerde testament evenals alle vorige. Zijn enige erfgenaam wordt Peter Roymans getrouwd met Maria Laurens Antonis, zijn nicht, bij hem, testateur, wonende. Dit wegens de getrouwe diensten gedaan en nog te doen. Hij zal moeten uitkeren aan Peternella Bendert Reynders van Hooff, weduwe Laurens Antonis, zijn, testateurs, halve zuster ƒ 500,- of de helft van ƒ 1000,- staande ten laste van het Corpus van Asten. Bij haar vooroverlijden uit te keren aan haar kinderen of kindskinderen. Nog zal hij moeten uitkeren aan de twee kinderen van Nol van Gemert getrouwd geweest met de nicht van hem, testateur ƒ 50,-

Asten Rechterlijk Archief 164 folio 37; 22-10-1763:
Taxatie van de onroerende goederen van Goort Antonis overleden op 05-10-1763. Peter Roymans is erfgenaam van de overledene.
Huis, hof en aangelag 2½ lopense, ene zijde Jan Vervoordeldonk, andere zijde weduwe Philip Lintermans ƒ 160,-
Land den Hoeckacker 2 lopense, ene zijde Pieter van Maris, andere zijde Jan Vervoordeldonk ƒ 30,-
Land het Smal 2 lopense naast Huybert van Bussel ƒ 30,-
Groes het Biesvelt 2 1⁄2 lopense, ene zijde weduwe Laurens Antonis, andere zijde Antoni Kuypers ƒ 50,-
Groes het Bievelt 9 1⁄2 lopense, ene zijde Jan Vervoordeldonk, andere zijde het aangelag ƒ 220,-
Land den Hoppecamp 1 lopense naast de weduwe Francis Berkers ƒ 20,-
Groes en land 1 1⁄2 lopense naast Jan Vervoordeldonk ƒ 40,-
Totale waarde onroerende goederen ƒ 550,-.
Deze goederen zijn belast met ƒ 10,- per jaar in een meerdere rente van ƒ 20,- per jaar aan het Gemene Land, in kapitaal ƒ 250,-
Totale waarde van onroerende goederen met belastingaftrek ƒ 300,-
Een obligatie van ƒ 1000,- à 2 1⁄2% ten laste van de gemeente Asten de dato 11-05-1750 ƒ 1000,-
Totale waarde van onroerende goederen met belastingaftrek plus obligaties ƒ 1300,-
20e penning is ƒ 65,-.

Nicht Maria Verleijsdonk is geboren te Asten op 19-01-1727 als dochter van Laurentius Verleijsdonk en Petronella van Hoof (zie Voormalig huis C818). Zij is op 09-02-1755 te Asten getrouwd met Peter Janse Roymans, geboren te Asten op 29-06-1722 als zoon van Johannes Meusen en Maria Aelbers (zie Voormalig huis B68):

02

Het gezin van Maria Verleijsdonk en Peter Janse Roymans:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johanna Asten 17-01-1756 Ongehuwd Asten 09-02-1804
2 Laurentius Asten 13-01-1757 Ongehuwd Asten 25-03-1817
3 Henricus Asten 17-05-1759 Ongehuwd Asten 05-09-1794
4 Petronella Asten 21-01-1761 Kind Asten ±1761
5 Wilhelmina Asten 09-03-1762 Kind Asten ±1762
6 Johannes Asten 03-08-1763 Kind Asten ±1763
7 Anna Asten 19-12-1764 Kind Asten ±1764
8 Wilhelmina Asten 21-08-1766 Ongehuwd Asten 06-12-1849
9 Anna Asten 19-08-1768 Asten 27-11-1803
Lucas Mattys Janssen
Asten 29-09-1846
10 Johanna Maria Asten 25-02-1770 Ongehuwd Asten 03-04-1810

De bewoningslijst van het huis over de periode 1766-1781 laat Peter Roijmans als bewoner en eigenaar zien:

Jaar Eigenaar nummer 28 Voordeldonk Bewoners nummer 28 Voordeldonk
1766 Peter Roijmans Peter Roijmans
1771 Peter Roijmans Peter Roijmans
1776 Peter Roijmans Peter Roijmans
1781 Peter Roijmans Peter Roijmans

Maria Verleijsdonk is op 28-04-1790 te Asten overleden en Peter Roijmans is op 20-02-1804 te Asten overleden en volgens het huizenquohier over de periode 1798-1803 is hij met kinderen eigenaar en bewoner en bij de verpondingen van 1810 zijn zijn kinderen eigenaar en bewoner:

Jaar Eigenaar nummer 28 Voordeldonk Bewoners nummer 28 Voordeldonk
1798 Peter Roijmans en kinderen Peter Roijmans en kinderen
1803 Peter Roijmans en kinderen Peter Roijmans en kinderen

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 111 verso:
Anneke, Willemina, Maria, Jenneke overleden in 1804, en Laurens kinderen Peter Roijmans.
Peter Roijmans weduwnaar Maria Verleijsdonk ½ bij versterf 1790 en 6 kinderen Laurens, Hendrik, Willemina, Jenneke, Maria en Anneke ½.
Peter Roijmans.
Nummer 28 huijs, hof en aangelag 2½ lopense.

Bij het kadaster van Asten over periode 1811-1832 staat Lucas Jansen als man van Anna Roijmans als eigenaar genoemd:

Kadaster 1811-1832; C602:
Huis en erf, groot 03 roede 96 el, de Vork, klassen 9.
Eigenaar: Lucas Jansen.

Onder de kadasterkaart en daaronder de kadastergegevens behorende bij dit huis:

03

04

Anna Peter Roijmans is geboren te Asten op 19-08-1768 en op 27-11-1803 te Asten getrouwd met Luijcas Mattys Janssen, geboren te Deurne op 27-01-1774 als zoon van Mathijs Janssen Peters en Hendrien van de Mortel:

05

Het gezin van Anna Peter Roijmans en Luijcas Mattys Janssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henricus Asten 28-06-1806 Asten 23-04-1842
Johanna Joordens
Asten 03-01-1885
2 Petronilla Asten 24-01-1808 Asten 25-02-1848
Antonie Verberne
Asten 25-12-1879 zie Brand 5
3 Kind Asten 01-03-1809 Kind Asten 01-03-1809
4 Maria Asten 29-06-1810

Waarschijnlijk woonden ook de ongehuwde zussen en broers van Anna Roijmans in het huis. Luijcas Mattys Janssen is op 05-07-1844 te Asten overleden en Anna Roijmans is op 29-09-1846 te Asten overleden.

Het huis wordt volgens de kadastrale legger na het overlijden van zus Wilhelmina Roijmans te Asten op 06-12-1849, opgesplitst in de kadasternummers C1534, C1535 en C1536:

05a

Het meest zuidelijke deel met kadasternummer C1534 komt in bezit van dochter Petronella Janssen (zie Brand 5) en het meest noordelijke deel met kadasternummer C1536 komt in bezit van Hendrikus Janssen en wordt hieronder verder beschreven. Later wordt de schuur met kadasternummer C1535, die nog als eigendom van Wilhelmina Roijmans staat, rond 1880 samengevoegd met het huis met kadasternummer C1536 tot kadasternummer C2119, zoals te zien is op de nevenstaande kadasterkaart.

 

Zoon Hendrikus Janssen is geboren te Asten op 28-01-1806 en op 23-04-1842 te Asten getrouwd met Johanna Joordens, geboren te Bakel op 04-05-1812 als dochter van Gerardus Joordens en Petronella van de Mortel. 

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 wonen zij in het huis met huizingnummer C111 en vanaf 1869 nummer C122:

06

Ook over de periode 1879-1890 wonen zij in het huis met dan huizingnummer C124 en nadat Hendrikus Janssen op 03-01-1885 te Asten overlijdt, wordt Johanna Joordens hoofd van het huis. In het bevolkingsregister over de periode 1890-1900 is te lezen dat zij op 07-01-1894 te Asten overlijdt en dan wordt het huis bewoond door haar kleinzoon Peter Johannes Lammers, geboren op 10-03-1871 te Someren als zoon van Cornelis (Karel) Lammers en dochter Anna Catharina Janssen. Hij is te Asten op 08-01-1897 getrouwd met Johanna Smits, geboren te Asten op 15-02-1869 als dochter van Willebrordus Smits en Henrica Joosten (zie Kleine Heitrak 3). Het huizingnummer is dan C120:

07

Ook in het bevolkingsregister van Asten over de periode 1900-1910 vinden we de naam van Peter Johannes Lammers terug op dan het huizingnummer C129 tot zijn vertrek in 1902 naar de Wolfsberg (zie Voormalig huis C1690). Dan woont zijn moeder Anna Catharina Janssen, geboren te Asten op 04-04-1843, korte tijd in het huis tot haar vertrek rond 1903 naar haar zoon, die intussen al elders op de Wolfsberg woont (zie Voormalig huis E1579). In de krant de Zuid-Willemsvaart van 17-05-1902 wordt haar huis te koop gezet en in de Limburger koerier van 17-03-1903 verkoopt ze haar veestapel, landbouwgereedschappen, landbouwproducten en inboedel:

De koper en nieuwe bewoner van het huis is Johannes Vlemmings, geboren te Bakel op 23-04-1867 als zoon van Johannes Vlemmings en Hendrica Jacobs, het huis over. Hij is op 19-04-1895 te Asten getrouwd met Geertruida Rooijmans, geboren te Asten op 19-05-1863 als dochter van Gijsbertus Rooijmans en Johanna Maria van Bussel (zie Emmastraat 23):

08

Johannes Vlemmings woont met zijn gezin ook in de periodes 1910-1920, Geertruida Rooijmans is op 31-01-1916 te Asten overleden, en 1920-1930 in het huis met dan huizingnummer C117 en C102 en dat laatste staat ook bekend als Brand 3:

09

Rond 1927 is het huis verkocht aan buurman Gerardus Jansen (zie Brand 5), maar ook in de periode 1930-1938 bewoont Johannes Vlemmings nog het huis:

10

Johannes Vlemmings verhuist met zijn zoon Gijsbertus in de periode 1930-1938 naar de Hemel om daar bij een van zijn kinderen in te wonen (zie Voormalig huis G2289). Johannes Vlemmings is op 14-10-1940 te Asten overleden en hieronder de overlijdensakte van Geertruida Rooijmans en het bidprentje bij het overlijden van Johannes Vlemmings:

11 12

Het huis komt daarna niet meer voor in het bevolkingsregister en is volgens de kadastrale legger in 1947 weer samengevoegd met het oorspronkelijke huis (zie Brand 5).

Op de plaats van deze boerderij staat nu op Brand 5 een in 1969 nieuw gebouwd huis, zoals op de kadasterkaart uit 1832 en de googlemapskaart van 2015 is te zien:

13 14

Overzicht bewoners

Hoeve op Brand
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1640 Laurens Goorts ±1610 Laurens Goorts ±1610
1680 Antonis Laurenssen Asten 31-03-1651 Antonis Laurenssen Asten 31-03-1651
1707 kinderen Antonis Laurenssen Asten 25-06-1679 Joost Laurenssen Asten 27-03-1660
Voordeldonck huis 28
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Goort Antonis Asten 25-06-1679 Aart Janssen Asten 14-05-1648
1741 Goort Antonis Asten 25-06-1679 Goort Antonis Asten 25-06-1679
1746 Goort Antonis Asten 25-06-1679 Goort Antonis Asten 25-06-1679
1751 Goort Antonis Asten 25-06-1679 Goort Antonis Asten 25-06-1679
1756 Goort Antonis Asten 25-06-1679 Goort Antonis Asten 25-06-1679
1761 Goort Antonis Asten 25-06-1679 Goort Antonis Asten 25-06-1679
1766 Peter Roijmans Asten 29-06-1722 Peter Roijmans Asten 29-06-1722
1771 Peter Roijmans Asten 29-06-1722 Peter Roijmans Asten 29-06-1722
1776 Peter Roijmans Asten 29-06-1722 Peter Roijmans Asten 29-06-1722
1781 Peter Roijmans Asten 29-06-1722 Peter Roijmans Asten 29-06-1722
1798 Peter Roijmans en kinderen Asten 29-06-1722 Peter Roijmans en kinderen Asten 29-06-1722
1803 Peter Roijmans en kinderen Asten 29-06-1722 Peter Roijmans en kinderen Asten 29-06-1722
Kadasternummer C602
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C602 1832-1849 Lucas Mathijs Janssen Deurne 27-01-1774
C1536 1849-1880 Hendrikus Janssen Asten 28-01-1806 splitsing
C2119 1880-1903 Hendrikus Janssen Asten 28-01-1806 vereniging
C2119 1903-1938 Johannes Vlemmings Bakel 23-04-1867
Brand 3
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1811-1844 Lucas Mathijs Janssen Deurne 27-01-1774 Anna Petri Roymans Asten 19-08-1768 05-07-1844
1844-1846 Anna Petri Roymans Asten 19-08-1768 weduwe Janssen 29-09-1846
1846-1859 Hendrikus Janssen Asten 28-01-1806 Johanna Joordens Bakel 04-05-1812
C111 1859-1869 Hendrikus Janssen Asten 28-01-1806 Johanna Joordens Bakel 04-05-1812
C122 1868-1879 Hendrikus Janssen Asten 28-01-1806 Johanna Joordens Bakel 04-05-1812
C124 1879-1890 Hendrikus Janssen Asten 28-01-1806 Johanna Joordens Bakel 04-05-1812 03-01-1885
C120 1890-1895 Johanna Joordens Bakel 04-05-1812 weduwe Janssen
C120 1895-1900 Peter Johannes Lammers Someren 10-03-1871 Johanna Smits Asten 15-02-1869
C129 1900-1903 Peter Johannes Lammers Someren 10-03-1871 Johanna Smits Asten 15-02-1869 naar Heusden
C129 1903-1910 Johannes Vlemmings Bakel 23-04-1867 Geertruida Rooijmans Asten 19-05-1863
C117 1910-1920 Johannes Vlemmings Bakel 23-04-1867 Geertruida Rooijmans Asten 19-05-1863 31-01-1916
C102 1920-1930 Johannes Vlemmings Bakel 23-04-1867 met kinderen
3 1930-1940 Johannes Vlemmings Bakel 23-04-1867 met kinderen 14-10-1940
3 1940 huis is samengevoegd met Brand 1

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 3 september 2023, 13:22:04

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen