logo

De Vonder Homepagina


Kloostereind 1

Dit huis is in bezit en bewoning van Matijs Fransen Thijssen de Groot, geboren te Asten rond 1636 als zoon van Frans Matijssen Willems en Elsken Reynders (zie Voormalig huis B55). Hij is op 21-09-1660 te Asten getrouwd met Anneke Jansen Dircx Verheyen, geboren rond 1635:

1660 7bris, Tijs Fransse et Anneke Jansen; testes R.D., Gherit Verdonck et Peter Reynders.

1660 september, Fransse en Anneke Jansen; getuigen pastoor, Gherit Verdonck en Peter Reynders.

Het gezin van Matijs Fransen Thijssen de Groot en Anneke Jansen Dircx Verheyen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Jan Asten 23-03-1662 Asten 28-04-1691
Maria Coonen van de Schrick
Asten 25-08-1702 zie Voordeldonk 91
2 Elske Asten 17-05-1664 Asten 25-02-1691
Arnoldus Aert Thielen
Asten 18-08-1727 zie Achterbos 5
3 Geertruy Asten 14-05-1666 Kind Asten ±1666  
4 Josyn Asten 18-07-1668 Kind Asten ±1668  
5 Wilhelmus Asten 19-09-1670 Kind Asten ±1670  
6 Francis Asten 01-03-1673 Kind Asten 20-11-1688  
7 Theodorus Asten 02-09-1675 Kind Asten ±1675  
8 Johanna Asten 02-09-1677 Ongehuwd Asten 19-02-1713  

Matijs Fransen Thijssen de Groot woont aanvankelijk nog in het ouderlijk huis in Ommel (zie Voormalig huis B55) en koopt met zijn halfzwager Peter Reynders nog land aan:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 213 verso 23-04-1664:
Jonker Melchior Franciscus Duverzier getrouwd met Philippina Teresa de Bourgonge dit Rallees, weduwe Jonker Octavio de Banci gewezen Ridder en Heer van de Rijver wonende te Elverseel, in het land van Waes, verkoopt aan Mathijs Fransen en Peeter Reynders, zwagers land te Ommel 2 lopense naast Marten Teunis en Berbel Gerits.

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 12; 29-08-1675:

Thomas Huybert Smits, te Vlierden, verkoopt aan Peeter Reynders en Mathijs Franssen de Groot de helft van de hofstad zijnde land en groes 1½ lopense ene zijde Joost Janssen Coopman, andere zijde de kopers en anderen, ene einde de straat, andere einde Michiel Jacobs van de Cruys. Belast met ¼ vat rogge per jaar of 2 stuiver 8 penningen per jaar aan rentmeester Donder. Koopsom ƒ 201,-.

Matijs Fransen Thijssen de Groot heeft daarna schulden, mogelijk als gevolg van deze boerderij:

Asten Rechterlijk Archief 82 folio 27; 08-05-1677:
Mathijs Fransen de Groot is schuldig aan Joost Hendrick Bruynen, te Maerhese ƒ 600,- à 6%. Te lossen in zilveren ducatons à ƒ 3-03-00 en patacons à ƒ 2-10-00. Borgen zijn Frans Jan Tijssen en Wilbert Fransen. Marge: 19-06-1690 gelost aan schepenen en armmeesters van Maris.

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 18 verso; 19-01-1680:
Mathijs Fransen de Groot en Jan Aerts de Zeeger zijn schuldig aan Meriken Jan Michiels, te Mierloo ƒ 175,- à 5%. De eerste termijn is vervallen op 01-11-1679.

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 47 verso; 29-10-1680:
Dirck Jansen op 't Velt, te Rostaert, in het land van Gelder, verkoopt aan Marcellus Martens en Mattijs Fransen de Groot ¼e deel in ƒ 1000,- zoals het Corpus van Asten, op 05-10-1658, heeft opgenomen van Jan Jansen alias Henskens. Op 19-05-1662 heeft deze de rente verkocht aan Heer Peeter Claeuws, pastoor,te Teeffelen volgens akte. Verkoper is de rente aangekomen bij testament van wijlen Heer Peeter Claeuws. Koopsom ƒ 187,50.

Matijs Fransen Thijssen de Groot koopt nog land aan op Voordeldonk:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 173; 17-06-1683:
Peeter Leenders van Alphen verkoopt aan Mathijs Fransen de Groodt groes en hei te Vordeldonck 4 lopense naast Jan van Helmont. Koopsom ƒ 125,-.

Matijs Fransen Thijssen de Groot blijft nog met schulden zitten:

Asten Rechterlijk Archief 81 folio 226 verso; 14-06-1685:
Mathijs Fransen de Groodt is schuldig aan Joost Hendrick Bruynen, te Maerheese ƒ 300,- à 5¼%. Borg staat Frans Matijssen de Groot. Marge: 21-11-1705 Schepenen en armmeesters van Maarheese bekennen uit kracht van testament van wijlen Joost Bruynen de dato 19-06-1702 van deze obligatie te zijn voldaan.

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 2; 30-01-1691:
Mathijs Fransen de Groodt is schuldig aan Peeter Dircx van Dael, te Eyndhoven ƒ 200,- à 5%.

Matijs Fransen Thijssen de Groot verkoopt land te Ommel:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 14 verso; 05-01-1692:
Mathijs Fransen de Groot verkoopt aan Jacob van de Cruys land en groes te Ommel 3 lopense naast Peeter Reynders. Verponding ƒ 1-1-0 per jaar. Koopsom ƒ 150,-.

Nogmaals wordt de schuldenlast van Matijs Fransen Thijssen de Groot duidelijk:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 28 verso; 19-05-1692:
Mathijs Fransen de Groodt is schuldig aan Hendrick Wilborts Vervordeldonck en Elske, weduwe Jan Wilborts Vervordeldonck, ƒ 300,- à 5% van geleend geld zowel ten bate van het borgemeestersboek met Jan Aerts de Zeeger als van geleend geld door hemzelf.

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 29; 20-05-1692:
Mathijs Fransen de Groodt is schuldig aan Peter Dors, koopman, te Venlo 100 patacons. Marge: 1692 Sebilla Matijsen getrouwd met Peter Dors, te Venlo heeft ontvangen ƒ 249,-.

Matijs Fransen de Groot is op 11-11-1692 te Asten begraven en bij de verpondingen van 1680 wordt vooruitlopend op het overlijden van haar man, de weduwe van Mattijs de Groot als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 21 verso:
De weduwe Mattijs de Groot.

Het het huis wordt voor het halve deel verkocht aan zijn schoonzoon:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 37 verso; 27-11-1692:
Matijs Fransen de Groodt man van Anneke verkoopt aan Aert Aerts, land de Loverbosch 7 copsaet, de helft van huis, hof, schuur, schop en aangelag aan de Ommelsche Bosch geheel 6 lopense, ene zijde weduwe Jan Fransen Verrijt, andere zijde Wilbort tot Lierop, ene einde de straat, andere einde de Laerstraet; land de grooten Ecker de helft van 4 lopense; land de Conijnsbergh de helft van 2 lopense; land 1½ lopense; land de Meeracker 5 copse; land den Bergh 2 lopense; land en groes in de Camp 3 copse; groes en land de Tiendschuyr halve deel van 1 copse; groes de Mortel de helft van ½ lopense, de andere helft is van Peeter Reynders; hooiland aan den Ommelschen Bosch de helft van 10 lopense; beemdje teneynde de hoytensen gelegen groes gekomen van Jan Aerts de Zeger de helft van 10 lopense; het Vrouwenven de helft van 1 lopense. Belast met de helft van ƒ 3-5-0 per jaar aan rentmeester van Huin; ƒ 0-15-0 per jaar, te weten de helft, aan de Armen van Asten. Koopsom ƒ 300,-.

De schuld is overgegaan op de weduwe en haar twee kinderen:

Asten Rechterlijk Archief 87 folio 39 verso; 27-11-1692:
Anneke, weduwe Matijs Fransen de Groodt, Jan Mathijssen, haar zoon en Aert Aertsen Tielen getrouwd met Elske Matijssen de Groodt, zijn schuldig aan Peter Dors, coopman, te Venloo ƒ 500,- wegens gekocht garen. Terug te betalen in 5 jaar, zonder intrest. In deze ƒ 500,- zijn begrepen alle nog lopende leningen.

Anneke Jansen Dircx Verheyen is op 03-07-1697 te Asten overleden en daarna wordt het huis verkocht:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 07-02-1697:
Jan Mathijssen de Groodt en Aert Jan Tielen man van Elske willen ten huize van Frans van Bussel, herbergier, aan den Dijck, publiek verkopen, een huis en hof, koop is opgehouden.

Asten Rechterlijk Archief 88 folio 15 verso; 06-03-1697:
Johan Matijssen de Groodt en Aert Aertsen Tielen man van Elske Matijssen de Groodt. Zij verkopen aan Marcelis Andriessen, huiske en aangelag aan Vordeldonck 2 lopense, ene zijde kinderen Jan Joosten, andere zijde de Koeystraet, ene einde de Heer Schenaerts, ander einde Jan Peters. Verponding 15 stuiver jaarlijks. Koopsom ƒ 50,-.

Enkele jaren later worden de verlaten goederen verkocht aan Hendrick Bollen:

Asten Rechterlijk Archief 89 folio 55; 13-02-1703:
Jan Jansen van Helmont en Antonis Lomans, borgemeesters, Sint Jan 1701 verkopen de geabbandonneerde goederen van wijlen Jan Matijssen de Groot aan Hendrick Bollen, te Liessel een huis, schuur, turfschop, aangelag, groes en land op Vordeldonck 14 lopense, ene zijde Joost Joosten, andere zijde Aert Tielen. Belast met een cijns aan de Heer van Asten.

Hendrick Peeters Bollen is geboren te Liessel rond 1660 en op 18-02-1685 te Asten getrouwd met Henrica Peter Canters, geboren te Asten op 30-07-1660 als dochter van Peter Canters en Geertruy Peters (zie Kennisstraat 5). Na het overlijden van Henrica Peter Canters rond 1698 te Deurne, is Hendrick Peeters Bollen te Asten hertrouwd op 09-06-1699 met Maria Matys Colen, geboren te Asten op 20-02-1683 als dochter van Mathias Jansen Colen en Henrica (zie Voormalig huis G562):

Conjucti sunt matrimonio Henricus Petri Bollen de Lijssel et Maria Mattie Colen; testes Judocus Joosten et Josina Jansen. In huwelijkse echt

Gebonden Henricus Petri Bollen van Liessel en Maria Mattie Colen; getuigen Judocus Joosten en Josina Jansen.

01

De gezinnen van Hendrick Peeters Bollen met Henrica Peter Canters en met Maria Matys Colen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Deurne 09-01-1686 Kind Deurne ±1686  
2 Mathias* Deurne 12-10-1701 Deurne 07-11-1723
Petronella Peter Claus
Vlierden 28-01-1731
Maria Mathys Goossens
Asten 24-12-1788 zie Voordeldonk 91
3 Petrus* Deurne ±1703 Vlierden 19-11-1730
Adriana Gerardi Welten
Vlierden ±1750  

* kinderen uit het tweede huwelijk

Hendrick Bollen woont na 1703 op Voordeldonk (zie Voordeldonk 91) en in de verpondingen van 1707 staat Hendrick Bollen als eigenaar genoemd:

Verpondingen 1707 XIV-59; 07-01-1707 folio 1:
Henderick Bollen.

De schuld van Hendrick Peeters Bollen wordt door de tafel van de Heilige Geest overgenomen:

Asten Rechterlijk Archief 90 folio 82; 14-04-1709:
Jan Jansen van Helmont cum suis als gewezen borgemeesters hebben op 13-02-1703 bij executie voor de dorpslasten verkocht de goederen van wijlen Jan Mathijssen de Groot aan Hendrick Bollen en deze is ƒ 500,- schuldig gebleven. De Tafel van de Heilige Geest, te Asten, neemt deze schuld over à 4%. Marge 26-07-1725 ƒ 250,- gelost.

Ook bij de verpondingen van 1713 staat Hendrick Peeters Bollen nog als eigenaar:

Verpondingen 1713 XIV-60 folio 51:
Hendrick Peeter Bollen. 16-4-4-0-6.

Hendrick Peeters Bollen is op 24-05-1716 te Asten overleden en in 1739 worden zijn goederen, die dan in eigendom zijn van zijn zoon Mathias, verkocht aan predikant Hermanus Alberts om de schulden te betalen:

Asten Rechterlijk Archief 94 folio 180; 25-02-1739:
Gerrit van Riet, vorster, executeert, namens Jan Jan Smits cum suis, als collecteurs der verponding, 1736, de goederen van Mattijs Bollen, op Voordeldonck om daaraan ƒ 12-5-0 te verhalen. Hij verkoopt aan Hermannus Alberts, predicant een huis, schuur, schop en aangelag 10 lopense. Belast met ƒ 250,- aan den Armen van Helmont. Koopsom ƒ 75,-.

De verpondingen van 1737 bevestigen deze gang van zaken:

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 108 verso:
Nu de heer Hermanus Alberts predicant transport 25-02-1739.
Mattijs Bollen.
Huijs, hoff en aangelagh 3½ lopense.

Aanstelling1 van Hermannus Alberts als predikant te Asten en Ommel; hij was daarvoor predikant in Lommel en zijn salaris volgens de Raad van State:

02

Resoluties Raad van State, 178.328; 23-12-1737:
Rekest van Hermanus Alberts, predikant te Asten en Ommel in kwartier Peelland, die verzoekt om een akte van betaling van 750 gulden, namelijk 500 gulden als traktement, 60 gulden als huishuur, 40 gulden als classicaal geld en 50 gulden voor de combinatie met Ommel, welke betaling zal worden voldaan.

In de lijst van predikanten van Asten en Ommel2, wordt Hermanus Alberts ook genoemd als komende van Lommel:

Als gereformeerde predikant had Hermanus Alberts regelmatig woorden met de katholieken en de onderstaande archiefstukken uit de periode 1738-1755 geven hier een goed beeld van:

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 62; 09-04-1738:
Interrogatorium voor Hermannus Alberts, predicant, van Asten en Ommelen, waarbij de Heer officier, schepenen en secretaris van Asten versogt worden om onder eede te hooren, examineeren, ondervragen en hen getuygenissen bij ider articul te annoteren de personen Willem Jan Loomans, oud collecteur en borgemeester en Marike Willem Loomans, 17 jaar.
Of zij, op 13 maart 1738, of enige dagen daarvoor of daarna, niet zijn geweest ten huize van Gerrit van Riet, vorster, alhier. Willem Bevestigd en dochter Marike kwam haar vader roepen.
Of Gerrit van Riet toen niet is thuis gekomen en Anneke, zijn vrouw, toen niet aan hem vertelde dat predicant, Hermannus Aalberts, aan hun huis was geweest en dat onder andere de voornoemde predicant misnoegd tegen hen was geweest. En of de vorster daarop niet antwoordde en uytbulderende met de woorden: "Ik heb den blixem van de predikant, ik scheyt in hem, ik ben soo goet als hij is". Willem verklaart Gerrit van Riet thuis gevonden te hebben en gehoord te hebben dat Anneke, zijn vrouw, tegen hem enige woorden zei, zonder te kunnen zeggen waaruit die bestonden en dat Gerrit van Riet daarop zei: "Ik geeff den duyvel van de predicant, ik scheyt in de predicant, ik ben soo goet als den predicant". Marike verklaart als de eerste deponent.
Of de voorschreven van Riet terzelfder tijd de gemelde Hermannus Alberts niet had gedreigd en onder andere had gezegd: "Wagt laat het maar Paaschen zijn" en of hij niet verder had gezegd: "Wat mag hij meenen, ik meug in 's-Hertogenbosch koomen, daar hij wel vandaan zal moeten blijven". Willem verklaart dat hij geen dreigementen heeft gehoord en ook de naam van Hermannus Aalbers niet heeft horen noemen, maar wel dat Gerrit van Riet deese off diergelijke uitsprak. Marike verklaart als haar vader.
Of het niet waar is dat een poos of een weynig tijts na die voorschrevene injurieuse woorden de gemelte Gerrit van Riet en sijn vrouw tegen malkander seyden: "Als den predicant aan den weet komt dat wij sulx van hem hebben gesegt dan sullen wij seggen dat wij dronken zijn geweest of zat". Willem en Marike verklaren van dit artikel niet te weten. Zij willen hun verklaring onder eede bevestigen.

Links het boek met de aanstellingen van de dominees en rechts de oude kerk van Asten die door de protestanten werd gevorderd.

03 04

Asten Rechterlijk Archief 118 folio 83 verso; 04-09-1738:
Interrogatorium voor de Heer Hermanus Alberts, predicant, te Asten, overgegeven aan Heeren officier, schepenen en secretaris van Asten om daarop onder solemneele eede te hooren, examineeren en ondervragen, getuygenis tegens ider articul te annoteren van de nagenoemde personen zijnde alle gerigtelijk gedagvaart als eerstelijk: Paulus Verberne, alias Biemans, 25 jaar; Pieter van Riet; Tony den Kuyper, 38 jaar; Johannes Debben, de knecht van Tony de Kuyper, 26 jaar; Joost Jan Hoefnagels; Bartel Faassen; Jennemie, weduwe Tijs Hendriks, 27 jaar; Willem Antoni Muyen, 23 jaar; Ida, de vrouw van Thomas Overhoff; Anneke, weduwe Claus Jan Wolfs; Johanna, de vrouw van Martinus Frans Lambers.
Eerst te vragen aan Paulus Verberne, of hij, op 20 augustus 1738, door Juffrouw Cotshausen is aangeroepen en dat deze zei: "Paulus, ik zal U een dropje geven" en dat hij, deponent, toen niet hoorde dat Juffrouw Cotshausen schempten en schelden op den Domenie en dat deselve Juffrouw zei: "Wat dunkt U van den Domenie, wat geburen zijn dat die mijn hont hebben opgehouden en ik zouw den hont voor geen vier pistool geven, hij is niet te waardeeren. Ik heb van nagt van quaatheyt niet conne slapen en gisterenavont van quaatheyt niet konnen eeten". Paulus Verberne verklaart dat hij door Juffrouw Cotshausen is geroepen en dat zij een dropje aan hem heeft gegeven en zei: "Wat is dat voor een Domenie die mijne hont verleyt. Domenie Jansen was nog eene Domenie. Ik heb soo quaat geweest dat ik gistereavont niet kon eeten, tenagt niet heb konne slapen".
En de volgende deponenten te vragen of zij, op 20 augustus 1738, niet gehoord hebben dat den Dominee, staande, met zijn vrouw op straat, aan de heg van den hof van Cotshausen, zei: "Mevrouw, wat is dat van den hont". En of Mevrouw, staande in haar hof, zijnde de vrouw van Floris Pieter Cotshausen, daarop tegen de Dominee, zijnde Hermanus Alberts, niet antwoordde en zei: "Durft gij nog voor den dag koomen, gij carnali". Pieter van Riet heeft, tijdens de woordenwisseling, wel gehoord dat Juffrouw Cotshausen tegen de Dominee en zijn vrouw zei: "Cannalie". Tony den Kuyper heeft wel de woordenwisseling gehoord maar niet verstaan te hebben waarin de woorden bestonden. De anderen verklaren hiervan niet te weten.
Of zij niet gehoord hebben dat Alberts zei: "Mevrouw, dat sult gij toonen, wat voor canali dat ik ben. Allen verklaren hiervan niet te weten.
Of zij niet gehoord hebben dat Juffrouw Cotshausen zei: "Jij zeyt niet alleen canali, maar ook U geheel afkomst". Tony den Kuyper heeft gehoord dat Juffrouw Cotshausen zei: "Canali", maar over afkomst heeft hij niet horen spreken. Johannes Debben heeft gehoord dat iemand zei: "Canali twelk na sijn gehoor door Juffrouw Cotshausen wierd geseyt". De overigen verklaren van dit artikel niet te weten.
Of zij niet gehoord hebben dat de vrouw van Alberts zei: "Lieff, nu hebt gij genoeg, nu heeft sij U voor carnali gescholden". En of zij ook niet gehoord hebben dat Juffrouw Cotshausen zei: "Loop heen, jou honsvot, kus mijn gaat. Ik ben te goet tegens U te spreeken. Ook nog of zij gehoord hebben dat Juffrouw Cotshausen zei tegen Alberts: "Hadde het predikanten vant Classis geweeten, dat gij soo een honsvot waart en sulke slegte conduite had, zij soude U noyt beroepen hebben en sij hebben berouw dat sij jou den Heilige Predikstoel hebben laten beklimmen ende de gehele gemeente hebben berouw dat sij een honsvot tot een predikant hebben gekregen". Ook of gij lieden niet gehoord hebt dat Juffrouw Cotshausen tegen Alberts zei: "Bijaldien zij geweeten had dat gij sulke slegte conduite had, dat zij wel zoude gemaakt hebben dat gij noyt te Asten waart gekomen. En ik heb geen respect voor U maar alleenlijk als gij op de predikstoel staat". En dat zij daarna nog tegen Juffrouw Alberts dreigde: "Kom hier, jouw beest, ik zal U een trap op de kop geven". Allen verklaren dit niet te weten. En wordt U gevraagd wat U lieden verder hebt horen zeggen door Juffrouw Cotshausen tot nadeel van de predikant en zijn vrouw. De meesten verklaren niets te weten, omdat zij niet thuis waren die dag. De overige verklaren niet meer te weten als boven vermeld.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 17; 14-07-1742:
Interrogatorium van Andries Verreyt. Of hij, op maandag, 14 mei laatstleden niet met zijn kar, waarop de Heer Alberts, predikant en zijn vrouw, naar Bakel zijn geweest en 's avonds terugkomende niet langs de Kapel, te Ommel, zijn gekomen. Of hij toen aan de Kapel geen mensen heeft zien zitten bidden, op hun knieën of dergelijk. Of hij deze mensen kende en waar zij wonen. Andries Verreyt bevestigt dit. Hij heeft ook wel mensen gezien, maar niet wetende wat zij deden. Hij kende deze mensen niet en weet ook niet waar zij wonen. Verklaring wordt onder eede afgelegd.
Asten Rechterlijk Archief 30 folio 18; 16-07-1742:
Interrogatorium voor Gabriel van Swanenberg, koster en schoolmeester en Hermanus Alberts, predikant. Getuige is, op 11 february laatstleden, circa 2 uur 's namiddags, als koster, voorzanger en voorlezer geweest in de kapel te Ommel, waar Hermannus Alberts preekte. Voor de dienst begon heeft hij, tot driemaal, met de klok laten luiden. Tijdens de dienst is er buiten, buiten de kapel, geroepen en geraasd, of men de predikant wilde nabootsen. Gevraagd is wie dit gedaan kunnen hebben. Ook is hem nog gevraagd of op 20 maart laatstleden, 's morgens, de deur van de school, staande op het kerkhof, met vuyligheyt off mensedreck besmeert off besmeeten was. En wie dit gedaan zouden kunnen hebben of daarbij aanwezig geweest zijn. Hermanus Alberts, predikant, heeft op 11 february laatstleden na de middag, gepreekt heeft in de kapel te Ommel. Tot drie- of viermaal toe is de preek gestoord geworden door een of meerdere personen die hem wilde nabootsen. Gevraagd is wie dit gedaan kunnen hebben. Ook is hem nog gevraagd wie, op 14 mei laatstleden, toen hij terug kwam van Bakel, zaten te bidden in de kapel te Ommel. Gabriel van Swanenberg, voor de raad gedagvaart zijnde om getuigenis te geven in zake de hem gestelde vragen heeft dit geweigerd en verzocht om copie en om 14 dagen beraad te nemen. Na overleg van ons de raad met de drossard, die zei niet gehouden te zijn om copie te geven, maar om gevolgswille accordeert, mits dat Swanenberg binnen 4 à 5 dagen verklaring zal afleggen. Swanenberg weigert en blijft bij 14 dagen, dit onder protest van de drossard. De raad gaat uiteen zonder verder iets af te wachten. Hermanus Alberts, eveneens gedagvaard zijnde, heeft ook om copie verzocht en om 14 dagen beraad te nemen. En dat er al een verbaal is opgemaakt door de gedeputeerde van het Classis tijden de laatste visitatie. Onder protest van drossard en predikant, wordt zonder verklaring af te leggen, uit elkaar gegaan.

05

Resoluties Raad van State, 178.338; 26-10-1742:
Missive van Jacobus Losecaat drossaard der heerlijkheid Asten en Ommel op een rekest van Hermanus Alberts predikant te Asten en Ommel te kennen gevende dat Jacobus Losecaat drost en secretaris van genoemde heerlijkheid hem onlangs gerechtelijk heeft laten dagvaarden en citeren om getuigenis der waarheid te komen afleggen over roomse stoutigheden die onder het verkondigen van Gods woord in de kerk of kapel te Ommel op 11 februari 1742 's namiddags gepleegd zijn ofschoon andere personen tot dat getuigenis niet zijn geciteerd; dat hij suppliant onder reverentie zich verbeeldt daarover, als een kerkelijke zaak zijnde, niet geciteerd behoort te worden en dat ook zijn medebroeders hem verwittigd hebben dat dit geen gebruik is en dat het zelfs tot prejudicie van de gereformeerde religie zou strekken, omdat de schepenen aldaar van de roomse religie zijn en hij daardoor gevaar zou kunnen lopen en hij verzoekt de Edele Mogenden gelieven te verstaan dat hij suppliant ongehouden zal zijn van het voorgevallene enig getuigenis te moeten afleggen, te meer terwijl hij suppliant zulks aan de gedeputeerden predikanten van de kerkelijke visitaties die jaarlijks worden gehouden reeds heeft bekend gemaakt hetgeen ook vervolgens aan haar Edele Mogenden gecommitteerden bij verbaal is overgeleverd.

Resoluties Raad van State, 178.346; 14-06-1745:
Rekest van Hermanus Alberts predikant te Asten klachten inhoudende tegen Gabriel van Swanenbergh, schoolmeester koster en voorlezer te Asten vanwege diens wangedrag waar het gaat om het waarnemen van de kerk- en schooldienst als in zijn relatie tot genoemde suppliant en hij verzoekt dat de schoolmeester in deze gecorrigeerd mag worden, welke rekest wordt overhandigd aan de heren die in commissie op de verpachting van de tienden komen om zich over deze kwestie nader te informeren en een dusdanig besluit te nemen als zijn zelf vinden dat behoort.
06 Links tekening van een schoolmeester in de 17e eeuw en onder lijst met dominees3. In april 1762 gaat Hermannus Alberts met emiraat.

1648-1651 Johannes Gobelius
1651-1655 Johannes Gerardi Samplonius
1656-1665 Godefridus de Ruyter
1665-1679 Wilhelmus Aalstius
1680-1683 Hugo Vogelsang
1688-1692 Casparus Curtius
1693-1695 Daniel Immens
1721-1723 Petrus Godefridus Josselin
1731-1735 Cornelius Janssen
1735-1736 Johannes Leveriksveldt
1737-1762 Hermannus Alberts
1762-1765 Petrus Molengraaff
1766-1773 Johannes Hermanus Janssen
1774-1775 Justus Louis Janssen
1776-1826 Casparus Janssen
1827-1830 Geert Jans Cool
1831-1838 Meindert Niemeijer
1838-1878 Hendrik Boot
1880-1881 Adrianus Cornelis Kamerman
1910-1915 Karel Eekhof
1915-1922 Johan Heinrich Israel
1922-1925 Pieter van Dam
1929-1934 Reijnder Bruins
1935-1937 Johannes Hendrik Denee
1937-1941 H van Vliet

Resoluties Raad van State, 178.360; 06-02-1749:
Rekest van Hermanus Alberts predikant te Asten en Ommel in kwartier Peelland te kennen gevende dat hij suppliant sedert de maand augustus te Rotterdam tot redding van een boedel aldaar gevallen hebbende heeft moeten ophouden en aldaar bezocht is geworden door een ziekte en dat die, ofschoon niet zo hevig, hem voortdurend is bijblijvende, zodat hij bij de classis van Peel- en Kempenland zijn predikbeurten had besteld en die bij de leden onder zeker gemis van zijn suppliants traktement worden waargenomen, verzoekende aan de Edele Mogenden dat ze gelieven hem toe te staan zijn verblijf te Rotterdam nog zo lang te mogen aanhouden totdat hij volkomen hersteld is; hij krijgt nog verlof voor twee manden mits hij er voor zorgt dat de predikdiensten te Asten en Ommel naar behoren worden waargenomen en buiten kosten van het land of de staat.

Asten Rechterlijk Archief 30 folio 65 verso; 10-11-1753:
Verhoor van Ida de Rover, 25 jaar, wonende bij predikant Alberts en Adriaan van Creyl, 77 jaar. Of zij in de nacht, tussen dinsdag en woensdag, zijnde geweest de nacht, dat 's morgen bij Cotshausen, Jan Ture Loomans, de Heer van Hooff en bij de pastoor brieven gevonden zijn over hetgene voorgevallen is op 4 juli laatstleden, niet gewaakt hebben bij de was of bleek van predikant Albers, op de pastorie, alhier. Adriaan van Creyl bevestigt dit.
Of zij toen, laat in de nacht of in de vroege morgen, niemand gehoord hebben, of weten van het wegbrengen, bestellen of leggen van de voorschreven brieven aan de bovengenoemde huizen en of zij enige kennis hebben aan de (aan hen vertoonde) brieven. Beiden geven een heel relaas van hetgene zij die nacht gedaan hebben (waken) doch hebben niets gehoord of gezien.Asten Rechterlijk Archief 120 folio 152 verso; 26-08-1755:
Interrogatorium ter instantie van Hermanus Alberts, predikant, alhier, om te verhoren Maria Willems van den Eerenbeemt, 38 jaar; Pieter Martinus Janse, 26 jaar; Peternel, weduwe Andries Verreyt, 56 jaar. Of zij niet kennen, Anneke, de vrouw van Gerrit van Riet, commies van de tol en vorster, alhier. Allen zeggen haar te kennen.
Of deze Anneke aan hen niet heeft gezegd dat de dochter van Hermanus Alberts van kinde swaar ging, off groot ging en dat selfs in de vijffde maand en dat deselve moeste kraame van Dirk Swanenberg, soon van de schoolmeester en hoe lang reekende. Allen weten van niets, aan hen is dit ook nooit verteld.
Wanneer op en welke plaats voornoemde Anneke dit aan hen gezegd heeft ofwel, wie van haar huisgezin, dat aan hen gezegd heeft. Maria weet niets, Pieter weet niets, maar heeft wel Dirk van Swaneberg horen zeggen" "Het is geen soutsteen, is het er in, soo sal het er wel uytkomen" en Peternel verklaart dat sij op een morge bij Hendrik Verberne wat vuur haalende, sonder den tijt te weete wanneer off den dag, de dogter van Gerrit van Riet, genaamt Helena, sijde: "Wel, Nel, wat spraak gaater van Dominees dogter, daarop sij, comparante, sijde, wat is dat?" Daarop Helena sijde: "Wel dat er geseyt word, dat sij swaar gaat" sonder te seggen bij off van wien.
Wat zij verder weten. Allen zeggen verder niets te weten. Maria en Peternel verklaren nog dat zij hun verklaringen onder eede wil bevestigen. Pieter wil dit ook doen mits zijn verlette tijd betaald wordt.

Enkele jaren later verkoopt Hermanus Alberts het huis aan Adriaan Natus, hetgeen later vernaderd wordt door Stephanus Overschuur en zijn echtgenote Catharina de Haas, of in andere woorden, de koop wordt opgeëist:

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 83; 14-12-1741:
Hermanus Alberts, predicant, verkoopt aan Adriaan Natus, te Asten een huis, hof en aangelag te Voordeldonk 10 lopense.

Asten Rechterlijk Archief 95 folio 125 verso; 23-11-1742:
Stephanus van Overschuur en Catarina de Haas, wonende te Rotterdam, machtigen Michiel van de Cruys, president te Asten, machtiging notaris de Munnik, te Rotterdam om te vernaderen van Adriaan Natus een huis, hof en aangelag te Voordeldonk 10 lopense.

Het huis is dan in eigendom van Catharina de Haas en komt als erfenis weer terug bij Hermanus Alberts, die rond 1737 getrouwd was met Johanna Overschuur, een dochter van Stephanus Overschuur en Catharina de Haas van der Dannen:

Asten Rechterlijk Archief 163 folio 54 verso; 20-05-1748:
Taxatie van de onroerende goederen van Juffrouw Catarina de Haas overleden te Rotterdam op
07-03-1748 en begraven aldaar op 14-03-1748. Hermanus Alberts, predicant, is erfgenaam van de overledene. Een huis, schuur, schop en aangelag 10 lopense.

Hermanus Alberts verkoopt het huis door aan Goort Fransen van Bussel:

Asten Rechterlijk Archief 96 folio 153 verso; 27-11-1749:
Hermanus Alberts, predikant, verkoopt aan Goort Franse van Bussel een huis, hof en aangelag, stal, schuur, schop en den akker achter het aangelag 12 lopense, ene zijde Arnoldus van Hugten, andere zijde Mattijs Bollen.

De cijnzenlijst over de periode 1709-1761 en de lijst van eigenaren en bewoners over de periode 1736-1746 vatten de bewoningsgeschiedenis samen:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 16; folio 27.
Goort Franse van Bussel bij koop 1750.
d'Heer Hermanus Alberts president alhier 1739 bij koop.
Gerrit van Riet als excutant.
Matthys Hendrik Bollen by sterf 1730.
Nu 1725 Maria huijsvrouw van Hendrick voorschreven met haeren soone Matthijs Bollen.
Hendrica Bollen uijt huijs, hoff ende aengelegen erffve, groot saemen ontrent vijftien lopenen onder de heerlijckheijt Asten, ter plaetse genaemt Voordeldocq, ene zijde Aert Jan Tielen, andere zijde het Achterbos, ene einde de gemeene straat, andere einde Willem Wouters met meer andere.

Jaar Eigenaar nummer 22 Voordeldonk Bewoners nummer 22 Voordeldonk
1736 Matteijs Bollen Matteijs Bollen
1741 Hermanus Alberts, predicant alhier Adriaan Natus
1746 Catarina de Haas Willem Tijssen

Johanna van Overschuur is op 06-01-1786 te Eindhoven overleden en Hermanus Alberts is te Eindhoven op 30-03-1786 overleden

07

Godefridus (Goort) Fransen van Bussel is geboren te Asten op 05-07-1695 als zoon van Francis van Bussel en Anna Jansen (zie Voormalig huis E856). Hij is op 15-10-1719 te Lierop getrouwd met Maria Hubertus Verberne, geboren te Lierop op 17-06-1671 als dochter van Hubertus Judocus Verbernen en Maria Judocus van Eynde. Na haar overlijden rond 1730 is Godefridus (Goort) Fransen van Bussel hertrouwd te Asten op 11-02-1731 met Anna Jansen Frencken, geboren te Heythuysen op 07-04-1699 als dochter van Joannes Frencken en Martina:

08

De gezinnen van Goort Fransen van Bussel met Maria Hubertus Verberne en met Anna Jansen Vrencken:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Catharina Asten 18-11-1720 Kind Asten ±1720  
2 Anna Maria Asten 07-12-1721 Asten 28-02-1751
Petrus Johannes Haasen
Deurne ±1765  
3 Hubertus Asten 12-02-1723 Asten 23-11-1749
Maria Willems van Hugten
Asten 26-03-1785 zie Voormalig huis C643
4 Johannes Asten 23-10-1724 Kind Asten ±1724  
5 Petrus Asten 10-11-1726 Kind Asten ±1726  
6 Francisca Asten 17-08-1728 Asten 25-09-1757
Joost Jansen
Asten 12-04-1766  
7 Johanna Maria* Asten 07-11-1731 Asten 18-02-1753
Antonius Jan van Hout
Asten 12-09-1794 zie Jan van Havenstraat 1
8 Franciscus* Asten 23-11-1733 Asten 04-05-1760
Maria Dirk Hoebergen
Asten 01-11-1812  
9 Joanna* Asten 23-10-1739 Asten 12-02-1775
Francis Willem Aerts
Asten 13-07-1785 zie ook Markt 15
10 Anna* Asten 16-07-1742 Kind Asten ±1742  

* kinderen uit het tweede huwelijk

Anna Jansen Vrencken is op 21-11-1747 te Asten overleden en Godefridus (Goort) Fransen van Bussel is op 05-08-1770 te Asten overleden en de bewoningslijst laat zien dat hij steeds eigenaar is en dat de eerste jaren zijn schoonzoon Pieter Haasen de bewoner is totdat Pieter Haasen vertrekt naar Deurne. Daarna woont Goort Franse van Bussel zelf in het huis, terwijl hij voor die tijd op de Achterbos woonde (zie Achterbos 9):

Jaar Eigenaar nummer 22 Voordeldonk Bewoners nummer 22 Voordeldonk
1751 Goort Franse van Bussel Pieter Haasen
1756 Goort Franse van Bussel Pieter Haasen
1761 Goort Franse van Bussel Goort Franse van Bussel
1766 Goort Franse van Bussel Goort Franse van Bussel

Kort voor zijn overlijden verkoopt Goort Fransen van Bussel het huis aan zijn jongste zoon Franciscus:

Asten Rechterlijk Archief 99 folio 77 verso; 09-09-1769:
Goort Franse van Bussel, op Voordeldonk, verkoopt aan Francis Goort van Bussel, zijn zoon een huis, stal, schuur, schop, hof en aangelag op Voordeldonk 12 lopense, ene zijde Arnoldus van Hugten,

Zoon Franciscus Goort van Bussel is geboren te Asten op 23-11-1733 en op 27-04-1760 te Asten gehuwd met Maria Hoebergen, geboren te Asten op 06-07-1732 als dochter van Theodorus Hoebergen en Johanna Teunis Stevens (zie Stegen 72):

09

Het gezin van Franciscus Goort van Bussel en Maria Hoebergen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Anna Asten 04-11-1760 Kind Asten ±1760  
2 Joseph Asten 18-03-1762 Vlierden 16-05-1796
Anna Maria van Neuhoven
Asten 04-12-1838  
3 Antonius Asten 10-01-1764 Kind Asten ±1764  
4 Johannes Asten 10-01-1764 Kind Asten ±1764  
5 Antonius Asten 07-04-1765 Meijel 13-04-1795
Joanna Venmans
Meijel 1799
Maria Gerrits
Meijel 15-06-1836  
6 Anna Asten 07-06-1767 Kind Asten ±1767  
7 Catharina Asten 07-06-1767 Kind Asten ±1767  
8 Johannes Asten 25-11-1769 Kind Asten ±1769  
9 Franciscus Asten 25-11-1769 Kind Asten ±1769  
10 Godefridus Asten 27-09-1772 Asten 08-04-1809
Lucia Paulus Peters
Asten 03-10-1828
Petronella Lint
Asten 03-01-1845 zie Voormalig huis C100
11 Johannes Asten 27-09-1772 Asten 18-04-1801
Johanna Maria Engelen
Asten 09-03-1847  
12 Theodorus Asten 27-10-1777 Deurne 02-10-1812
Johanna Jacobs
Deurne 18-09-1830
Christina van Leuken
Deurne 21-02-1859 Milheezerdijk
13 Joanna Maria Asten 29-05-1780 Deurne 07-12-1812
Johannes Martens
Deurne 21-10-1839 Zijlberg

In de bewoningslijst over de periode 1771-1803 en volgens de verpondingen van 1810 is Franciscus Goort van Bussel eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 22 Voordeldonk Bewoners nummer 22 Voordeldonk
1771 Francis van Bussel Francis van Bussel
1776 Francis van Bussel Francis van Bussel
1781 Francis van Bussel Francis van Bussel
1798 Francis Goort van Bussel Francis Goort van Bussel
1803 Francis Goort van Bussel Francis Goort van Bussel

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 93:
Francis Goort van Bussel.
Nummer 22 huijs, hof en aangelag 12 lopense.

Franciscus Goort van Bussel is op 01-11-1812 te Asten overleden en in 1815 is het huis door de nabestaanden verkocht aan zoon Joseph Francis van Bussel en in het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 staat hij als eigenaar:

Kadaster 1811-1832; C463:
Huis, schuur en erf, groot 02 roede 46 el, Voordeldonksche nieuwe erve, klassen 10.
Eigenaar: Joseph Francis van Bussel.

Hieronder de kadasterkaart met het huis en daaronder de kadastergegevens behorende bij het huis:

10

11

Joseph van Bussel is geboren te Asten op 18-03-1762 en op 16-05-1796 te Vlierden getrouwd met Anna Maria Godefridi van Neuhoven, geboren rond 1762 te Louwenigh in Keurpalz (D):

12

Het gezin van Joseph van Bussel en Anna Maria Godefridi van Neuhoven:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Johannes Asten 27-09-1796 Helmond 20-10-1825
Elisabeth van Rixtel
Asten 02-05-1849 woonden in Helmond
2 Franciscus Asten 08-03-1798 Woensel 10-02-1822
Elisabeth Strijbosch
Woensel 18-12-1856 Broek
3 Godefridus Asten 05-02-1800 Ongehuwd Asten 07-07-1857  
4 Joannes Asten 11-04-1801 Asten 22-04-1836
Antonia Peter van Dijk
Asten 18-02-1841
Henrica van Rijt
Asten 02-10-1875 zie Voormalig huis F872
5 Antonius Asten 10-04-1802 Sint-Oedenrode 24-02-1843
Adriana Huibers
Asten 10-02-1883 zie Voormalig huis C1689
6 Maria Isabella Asten 17-04-1803 Kind Asten 20-07-1804  
7 Elisabeth Asten 01-07-1804 Asten 28-06-1849
Leonardus Strijbosch
Asten 25-07-1866 zie ook Voormalig huis C1621
8 Theodorus Asten 04-06-1806 Kind Asten 03-01-1809  
9 Laurentius Asten 15-12-1807 Gestel 29-02-1840
Anna Catharina Bucas
Gestel 01-03-1890 Wijk B113

Joseph van Bussel is op 04-12-1838 te Asten overleden en het huis wordt verkocht aan buurman Huibert van den Eijnden (zie Voormalig huis C613), die het huis verhuurt.

Anna Maria van Neuhoven woonde haar laatste jaren in het huis vermoedelijk samen met haar zoon Godefridus en dochter Elisabeth. Elisabeth van Bussel is op 28-06-1849 te Asten getrouwd met Leonardus Strijbosch, geboren te Deurne op 05-02-1819 als zoon van Hendricus Strijbosch en Maria van Gerwen. Anna Maria van Neuhoven is op 04-03-1851 te Asten overleden.

Zij verhuizen in 1857 naar een nieuw huis (zie Voormalig huis C1621) en het huis wordt verpacht aan Godefridus van Tilburg, geboren te Vlierden op 24-09-1799 als zoon van Joseph van Tilburg en Johanna van Bree. Hij is sinds 29-11-1834 weduwnaar van Luitgarda van den Heuvel, geboren te Vlierden op 20-12-1792 als dochter van Michael van den Heuvel en Catharina Beijers, met wie hij op 27-04-1816 te Vlierden getrouwd was.

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 woont Godefridus van Tilburg met zijn dochter in het huis op huizingnummer C99:

13

Godefridus van Tilburg is op 23-09-1864 te Asten overleden en dochter Mechelina van Tilburg verhuist naar het dorp (zie Voormalig huis G800, G801, G802, G803 en G804). Het huis komt in de periode 1869-1879 niet meer voor in het bevolkingsregister en het huis is volgens de kadastrale legger in 1868 afgebroken en het ontstane weiland kreeg het kadasternummer C1781.

Rond 1927 wordt op hetzelfde perceel door eigenaar Jan Willem van Geffen een nieuw huis gebouwd onder hetzelfde kadasternummer, waarvan hiernaast de kadasterkaart.

 

Vanuit C92 (zie Voordeldonk 99) komt in dit huis wonen Jan Willem van Geffen, geboren te Asten op 13-05-1871 als zoon van Johannes van Geffen en Johanna van de Eijnden (zie Voormalig huis C613). Hij is op 25-01-1907 te Asten getrouwd met Johanna Martens, geboren te Asten op 16-05-1881 als dochter van Peter Martens en Francisca van Bree (zie Achterbos 6).

In het bevolkingsregister van Asten in de 1920-1930 vinden we het gezin van Jan Willem van Geffen en Johanna Martens op het huis met huizingnummer C91a ook wel bekend staand als Kloostereind 1:

14

Ook over de periode 1930-1938 wonen Jan Willem van Geffen en Johanna Martens met hun gezin in het huis op Kloostereind 1:

15

Dochter Johanna van Geffen, geboren te Asten op 23-11-1907 is op 08-05-1940 te Asten getrouwd met Theodorus Cornelis van Duijnhoven, geboren te Mierlo op 1906 als zoon van Petrus van Duijnhoven en Johanna van Dijk. Zij woont in bij haar ouders want in de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-08-1942 staat de geboorte van dochter Johanna genoemd:

16

Johanna Martens is op 06-09-1954 te Asten overleden en Jan Willem van Geffen is op 22-08-1959 te Asten overleden. Hieronder de overlijdensakte van Johanna Martens en het bidprentje bij het overlijden van Jan Willem van Geffen:

17 18

Theodorus Cornelis van Duijnhoven is op 18-05-1959 te Asten overleden en Johanna van Geffen is op 27-05-1989 te Asten overleden. Hieronder het bidprentje bij het overlijden van Johanna van Geffen:

19 20

Het huis heeft nog steeds het adres Kloostereind 1 en met streetview zien we hieronder deze boerderij, daterend van 1920, op de locatie met een vergelijkbaar bouwplan als dat van Kloostereind 5 (zie Kloostereind 5).

21

Overzicht bewoners

Hoeve op 't Cloostereynd
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1680 weduwe Mathijs de Groot ±1630    
1697 Marcelis Andriessen Asten 29-11-1664    
1703 Henrick Bollen Liessel ±1660 Henrick Bollen Liessel ±1660
Voordeldonck huis 22
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 Matteijs Bollen Deurne 12-10-1701 Matteijs Bollen Deurne 12-10-1701
1741 Hermanus Alberts, predicant ±1700 Adriaan Natus ±1700
1746 Catarina de Haas ±1700 Willem Tijssen Asten 06-04-1700
1751 Goort Franse van Bussel Asten 05-07-1695 Pieter Haasen Asten ±1720
1756 Goort Franse van Bussel Asten 05-07-1695 Pieter Haasen Asten ±1720
1761 Goort Franse van Bussel Asten 05-07-1695 Goort Franse van Bussel Asten 05-07-1695
1766 Goort Franse van Bussel Asten 05-07-1695 Goort Franse van Bussel Asten 05-07-1695
1771 Francis van Bussel Asten 23-11-1733 Francis van Bussel Asten 23-11-1733
1776 Francis van Bussel Asten 23-11-1733 Francis van Bussel Asten 23-11-1733
1781 Francis van Bussel Asten 23-11-1733 Francis van Bussel Asten 23-11-1733
1798 Francis Goort van Bussel Asten 23-11-1733 Francis Goort van Bussel Asten 23-11-1733
1803 Francis Goort van Bussel Asten 23-11-1733 Francis Goort van Bussel Asten 23-11-1733
Kadasternummer C463
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C463 1832-1838 Joseph Frans van Bussel Asten 18-03-1762    
C463 18381-1868 Huibert van den Eijnden Asten 30-09-1798    
C463 1868       afgebroken
C1781 1927-1938 Jan Willem van Geffen Asten 13-05-1871   nieuwbouw
Kloostereind
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
  1815-1838 Joseph Frans van Bussel Asten 18-03-1762 Annamaria Neuhoven Louwenigh ±1762 04-12-1838
  1838-1851 Annamaria Neuhoven Louwenigh ±1762 weduwe van Bussel   04-03-1851
  1851-1857 Leonardus Strijbosch Deurne 20-03-1819 Elizabeth van Bussel Asten 01-07-1804  
  1857-1859 Godefridus van Tilburg Vlierden 24-09-1799 met dochter    
C99 1859-1864 Godefridus van Tilburg Vlierden 24-09-1799 met dochter   23-09-1864
C99 1864-1868 onbewoond        
C99 1868 gesloopt        
Kloostereind 1
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
C91a 1927-1930 Jan Willem van Geffen Asten 13-05-1871 Johanna Martens Asten 16-05-1881  
1 1930-1938 Jan Willem van Geffen Asten 13-05-1871 Johanna Martens Asten 16-05-1881  

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 9 maart 2023, 20:27:39

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen