logo

De Vonder Homepagina


Kloostereind 2

In verschillende archiefstukken worden de erven van Willem Gerards Vermeulen genoemd als eigenaren van een huis op het Kloostereind:

Asten Rechterlijk Archief 85 folio 32 verso; 14-09-1656:
Condities en voorwaarden waarop Jacob Hendrick Bernaerdts en Jan Joost Isbouts als momboiren van Cathalijn, dochter Willem Gerits, weduwe Isbout Joosten, Jan Michiels en Teunis Jan Deynen als momboiren van Frensken, weduwe Willem Gerits Vermeulen, Meester Matijs van den Hove als agent van de schout verzocht door Heer Leendert, priester, te Roeremonde, als oom van Peeter Willem Gerits Vermeulen en Margriet Peeters en alzo gebooren momboir van deze Peeter willen verkopen de meubelen en bestialen van wijlen Willem Vermeulen. Onder andere:
4 koeien ƒ 30,-, 18 lammeren en schapen ƒ 35,-, 5 partijen kiebomenhout ƒ 4,-, landbouwgereedschap, een koets ƒ 9,-, een bed ƒ 12,-, een schaep ƒ 4,-. Totale opbrengst ƒ 256,-.
Naschrift in oktober 1656 wordt in drie posten ƒ 95,25 uitbetaald aan Tijs Willems. Op 11-11-1657 bekennen de erven van Willem Vermeulen dat zij voldaan zijn. Matijs Vermeulen, Jacop Hendrickx, Jan Michiels.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 50 verso; 08-04-1656:
Willem Gerits Vermeulen is schuldig aan Jacob Hendrick Bernards ƒ 100,- à 5%. Als onderpand een huis, hof en hofstad aen Vordeldonck, ene zijde Willem Joosten en Wilbort Jansen, andere zijde erven Hendrick Bakermans.

Willem Gerards Vermeulen is geboren rond 1600 als zoon van Gerard Henricx Vermeulen en Aleke Mennen (zie Voormalig huis B503). Hij is rond 1625 getrouwd met Margriet Peter Lenarts, geboren te Asten rond 1600 als dochter van Peter Lenarts en Jenneken. Na haar overlijden te Asten rond 1645 is Willem Gerard Vermeulen rond 1648 hertrouwd met Frenske, geboren rond 1625. De gezinnen van Willem Gerards Vermeulen met Margriet Peter Lenarts en met Frenske:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Mathias Asten ±1626 Asten 06-02-1652
Meriken Tyssen
Asten 07-10-1704
2 Gerardus Asten ±1628 Heeze 28-01-1657
Joanna Ariens
±1662
Wilhelma Gerits
Asten 22-04-1706 zie Voormalig huis C486
3 Catharina Asten ±1630 Asten 29-01-1663
Marten Driessen
Asten 17-04-1703
4 Peeter Asten ±1635 Someren 05-07-1666
Maria Claessen
Asten 16-10-1696
5 Peeter* Asten ±1650
6 Margaretha* Asten 05-04-1651 Kind Asten ±1651

* kinderen uit het tweede huwelijk

Willem Gerards Vermeulen moet nog betalen voor gekocht laken:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 23-11-1623:
Memorie: Frans Loomans contra Willem Geerits van Helmont. Betaling van ƒ 6,75 wegens gekocht laken en arbeidsloon.

Willem Gerards Vermeulen heeft een paard gekocht en betaalt dit in termijnen:

Asten Rechterlijk Archief 74 folio 33; 17-04-1635:
Willem Gerart Henricx van Helmont is schuldig aan Joost Anthonis Canters ƒ 60,- wegens een gekocht pert. Te lossen ƒ 36,- op Sint Jansmisse eerstkomend en ƒ 24,- te oicxt daarna.

Willem Gerards Vermeulen erft land aan het Rinkveld van zijn schoonouders:

Asten Rechterlijk Archief 74 fol. 127; 14-05-1638:
Heer Lenart Peters, Willem Gerits Vermeulen getrouwd met Margriet Peter Lenarts, Catharyn Peter Lenarts, Jacop Peter Lenarts. Erfgenamen van wijlen Peter Lenarts en Jenneken. Zij verdelen de nagelaten goederen:
2e lot krijgt Willem Geritssen van Helmont land aent Rynckveldt 2 lopense 1 rode, ene zijde Heer Lenart Peters, andere zijde Catharyn, ene einde het Rynckvelt, andere einde de straat. Belast met 25 stuiver 1½ ort per jaar in een meerdere rente. Naschrift: Willem Gerits mach plucken xx hesters als die versetbaer sijn ende nyet langer.

Willem Gerards Vermeulen bezit ook een huis aan het Rinkveld:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 25; 06-06-1639:
Willem, zoon wijlen Gerart Henricx van Helmont is schuldig aan Lijsken Dircx ƒ 200,- à 5%. Onderpand huis, hof, land en groes aant Rinckvelt te Voordeldonck. Het geld is opgenomen om deze goederen te betalen. Terug te betalen indien Lijsken het voor haar onderhoud van doen heeft.

Willem Gerards Vermeulen verkoopt een paard aan Jan Hendrik van Lierop, maar moet beslag leggen op diens land om hem te laten betalen:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 135; 31-05-1641:
Jan Hanricx van Lyerop is schuldig aan Willem Gerits van Helmont ƒ 77,- procederende van coop van een pert. Te betalen op Onze Lieve Vrouw Lichtmisse eerstkomend ende want de gelover eer off middelertijet vertrock buyten Asten, soo sal Willem Geritssen altijt aen sijns gelovers haeve en meublen mogen rechten. Marge: 07-09-1642 beslaglegging op een weiveld van Jan van Lierop, 23-09-1643 Willem Geritssen is voldaan.

Als zijn zus Merike is overleden, is Willem Gerards Vermeulen momboir over diens kinderen en zij verkopen de helft van het huis in Ommel aan hun zwager Antonis Jan Deijnen en land aan Laurens Joosten en Jan Franssen Verrijt:

Asten Rechterlijk Archief 75 folio 201 verso; 16-02-1643:
Peter, zoon wijlen Tijs Celen voor zichzelf en met Willem Geritssen van Helmont als momboiren van de onmondige kinderen van hem en zijn vrouw, Merike, dochter wijlen Gerarts van Helmont. Zij verkopen aan Anthonis, zoon wijlen Jan Dijnen de helft in seker huis met het brouwhuis daarbij horende en voorts alles voor deze helft daarbij horende en wezende te Ommel, ene zijde en einde Michiel Jacops van de Cruys, andere zijde weduwe Dryes van Buel, andere einde de straat.
Zij verkopen aan Laurens Joosten land int Horst te Ommel ene zijde Martens Gerits van Helmont, andere zijde Anthonis Janssen Dijnen, ene einde de koper, andere eijnde erven Peter Mennen.
Zij verkopen aan Jan Franssen Verrijt land de nyeuwe Erffve aen de heyde te Ommel ene zijde en einde de gemeente, andere zijde erven Teunis van Ruth, andere einde Anthonis Janssen.

Willem Gerards Vermeulen doet nog een keer zaken met Jan Hendrik van Lierop:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 28 verso; 23-09-1644:
Jan Hanricx van Lyerop zal betalen aan Willem Geritssen van Helmont ƒ 48,- die Jan Pauwels aan hem schuldig was. Daervoor hij midts desenals principael is gehouden ende bijaldyen die voorschreven gelover middellertijdt quaeme te vertrecken vuytten dorpe van Asten sall den schaere ende haeve daervoor altijt sonder vonnis of recht mogen aenverden. Naschrift: Jan Hanricx van Lyerop beloofd de ƒ 48,- met ƒ 1,- van costen van recht hieromme gedaen te betalen Vastelavont 1645.

Willem Gerards Vermeulen koopt nog een stuk land op de Achterbos:

Asten Rechterlijk Archief 76 folio 57 10-05-1645:
Floris van Merode verkoopt aan Willem Geritssen van Helmont groesveldje in den Achterbosch, ene zijde Lenaert Maes, andere zijde erven Teunis Canters, ene einde het Convent van Bynderen, andere einde Wilbort Janssen. Vorige eigenaren waren de erven Thielen Marcelissen

Willem Gerards Vermeulen heeft nog flinke schulden uitstaan:

Asten Rechterlijk Archief 77 folio 126; 21-04-1653:
Willem Gerit Vermeulen is schuldig aan Peter Michiel Colen de jonge 19 pont à ƒ 6,- wegens een gekocht paard en kar.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 50 verso; 08-04-1656:
Willem Gerits Vermeulen is schuldig aan Jacob Hendrick Bernards ƒ 100,- à 5%. Onderpand huis, hof, hofstad en land aen Vordeldonck 15 lopense, ene zijde Willem Joosten, andere zijde Hendrick van de Vorst en Jan Joosten, ene einde Willem Aelberts, andere einde de straat; huis, hof en hofstad aen Vordeldonck, ene zijde Willem Joosten en Wilbort Jansen, andere zijde erven Hendrick Bakermans, ene einde de gemeente; hooiveld in de Lijnsdonck 6 lopense, ene zijde en einde 't Convent van Bynderen, andere zijde de Aa, andere einde Willem Aelberts.

Willem Gerards Vermeulen is rond 1656 overleden en zijn roerende goederen worden door zijn weduwe en kinderen onder voorwaarden verkocht onder toeziend oog van priester Lenart Peters, broer van zijn eerste vrouw Margriet Peters.

Asten Rechterlijk Archief 85 folio 32 verso; 14-09-1656:
Condities en voorwaarden waarop Jacob Hendrick Bernaerdts en Jan Joost Isbouts als momboiren van Cathalijn, dochter Willem Gerits, weduwe Isbout Joosten, Jan Michiels en Teunis Jan Deynen als momboiren van Frensken weduwe Willem Gerits Vermeulen, Meester Matijs van den Hove als agent van de schout verzocht door Heer Leendert, priester, te Roeremonde, als oom van Peeter Willem Gerits Vermeulen en Margriet Peeters en alzo gebooren momboir van deze Peeter willen verkopen de meubelen en bestialen van wijlen Willem Vermeulen. Onder andere een post van ƒ 47,-; 4 koeien ƒ 30,-; 18 lammeren en schapen ƒ 35,-; 5 partijen kiebomenhout ƒ 4,-; landbouwgereedschap; een koets ƒ 9,-; een bed ƒ 12,-; een schaep ƒ 4,-. Totale opbrengst ƒ 256,-.
Naschrift: In oktober 1656 wordt in drie posten ƒ 95,25 uitbetaald aan Tijs Willems. Op 11-11-1657 bekennen de erven van Willem Vermeulen dat zij voldaan zijn onder andere Matijs Vermeulen, Jacop Hendrickx en Jan Michiels.

De goederen worden verkocht aan de kinderen en Frenske mag nog 6 jaar in het huis blijven wonen:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 72; 03-05-1657:
Jan Michielsen en Teunis Jansen als momboiren van Frensken, weduwe Willem Gerards Vermeulen en haar kinderen zijn met advies en consent van naeste vrienden en schepenen, gescheiden uit hun deel in de goederen van Willem Gerard Vermeulen en hebben dit deel verkocht aan:
Mathijs Willem Vermeulen, Gerard, zijn broeder en Jan Joosten en Jacob Hendrick s'Grooten als momboiren van Cathalijn, dochter Willem Vermeulen en haar kinderen ten behoeve van deze alsook aan Meester Mathijs van den Hove, als momboir van Peeter, zoon Willem Vermeulen verwekt in tweede huwelijk en ten behoeve van deze. Frenske mag nog zes jaar blijven wonen in de kamer en vier roeden in de hof gebruiken. Indien zij hertrouwd zal zij de kamer moeten verlaten en wordt de huur opgezegd. Hiermede zal doot zijn de helft van hetgene zij heeft gekocht uit het gereeth en de andere helft zal zij moeten voldoen aan de kopers.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 72; 03-05-1657:
Mathijs Willem Vermeulen, Gerard, zijn broeder, Jan Joosten en Jacob Hendrix Bernards momboiren van Catalijn Willem Vermeulen en haar kinderen, Meester Mathijs van den Hove als momboir van Peeter Willem Vermeulen. Zijn, vanwege voorschreven koop, schuldig aan Franske, laatste weduwe van Willem Vermeulen en haar kinderen ƒ 300,- à 5%. Ieder der partners betaald ¼e deel.
Marge 08-11-1657 Cathalijn Willem Vermeulen heeft haar ¼e deel voldaan.

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 72 verso; 03-05-1657:
Mathijs en Gerard Willem Vermeulen accorderen met de momboiren van Cathalijn, voorkinderen van Willem Gerards Vermeulen met Meester Mathijs van den Hove als momboir van Peeter Willem Vermeulen uit zijn tweede huwelijk dat deze voorkinderen aan Peeter, hun halve broeder ƒ 50,- zullen geven en dan zullen de goederen, roerend en onroerend, gelijk onder hen verdeeld worden off sij een kynderen waeren.

Bij de erfdeling krijgen Mathijs Willems Vermeulen en Catharina Willems Vermeulen dit huis en erven Gerard Willems Vermeulen en Peeter Willems Vermeulen het nieuwe huis (zie Voormalig huis C486):

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 72 verso; 03-05-1657:
Mathijs Willem Gerard Vermeulen, Gerard Willem Gerard Vermeulen, Cathalijn, dochter Willem Gerard Vermeulen en haar momboiren, Peeter, hun halve broeder. Zij verdelen, in opdracht aan hen gedaan door de laatste weduwe van Willem Gerards Vermeulen en conform de accordering hiervoor gemaakt de goederen van Willem Gerard Vermeulen aen Vordeldonck:
1e lot krijgen Matijs en Cathalijn en haar kinderen het oud huis en de schop, met van den dries en een deel van de hof, ene zijde de mededelers, andere zijde de gemeente, ene einde de straat, andere einde de ontvangers; ¼e deel in den hoogen grooten acker, ene zijde en einde de wederdelers, andere zijde Jan Joosten, ander einde de mededelers en de ontvangers; ¼e deel in dezelfde akker achteraan, ene zijde Jan Joosten, andere zijde Lenard Jacobs, ene einde de wederdelers, andere einde Willem Aelberts; de helft van de Legenacker naest het Rinckvelt, ene zijde en einde de wederdelers, andere zijde Lenard Jacobs, ander einde Willem Joosten, dit land wordt geweegd over den hoogen dries, langs den hoogen acker; de helft van de nieuwe Erffve, ene zijde Jan Hendrick Bakermans, andere zijde de wederdelers, ene einde de gemeente; de helft en 30 roede van de hoybempt naest de Ruth, ene zijde 't Convent van Bynderen, andere zijde de Aa, ene einde Willem Aelberts, andere einde de wederdelers; het achterste deel van het Eusel zoals afgegraven, ene zijde Willem Joosten, andere zijde 't Convent van Bynderen, ene einde de wederdelers; beemdje aen den Brant, ene zijde de natuurlijke kinderen van de Heer van Asten, andere zijde Jan Hendrix, ene einde Jan Hendrix en anderen. De ontvangers van dit lot betalen de cijns uit het gehele goed, de helft van de verdere rente in de goederen staande, zij zullen ook ƒ 15,- geven aan de wederdelers.
2e lot krijgen Gerard en Peeter het nieuw huis, staande op de nieuwe Erffve, met den hof, erf en schop, ene zijde de wederdelers, andere zijde Wilbort Jansen en Willem Joosten, ene einde de gemeente; de schuur bij het oud huis, zolang deze blijft staan, daarna komt de onder grond aan de wederdelers; den dries gekomen van Hendrick Fransen met circa het half leeg land daaraan gelegen, ene zijde Willem Joosten, andere zijde en einde de wederdelers, ene einde de gemeente; een deel van de dries bij het oud huis, een deel van den hof en de gehele boomgaard, ene zijde en einde de wederdelers, andere zijde Hendrick Joosten van de Vorst, andere einde de straat; de helft van de hoogen langen acker in het midden gelegen, ene zijde Jan Joosten, andere zijde de wederdelers; de helft van het hooiveld min 30 roede, ene zijde en einde 't Convent van Bynderen, andere zijde de Aa, andere einde de wederdelers; de helft in het Eusel zoals afgegraven, ene zijde Willem Joosten, ene einde de wederdelers, andere einde de gemeente; een beemdje aen de Koeystraet, ene zijde erven Anthonis Canters, andere zijde Wouter Lenards en anderen, ene einde Wilbort Jansen, andere einde 't Convent van Bynderen. Dit lot betaald alle renten uit het gehele goed gaande.

Zoon Gerard Willems Vermeulen en zijn halfbroer Peter Willems Vermeulen worden in archieven genoemd:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 154; 24-11-1661:
Gerard Willems Vermeulen is sinds 16-05-1659 schuldig aan Aert Dielis Hendrix ƒ 100,- à 5%. Deze zouden gelost worden op 15-09-1661. Omdat hij in gebreke is gebleven is deze obligatie executabel verklaart. Partijen hebben nu een akkoord gemaakt; in die zin dat de ƒ 100,-, met intrest, zal worden gelost op 15-09-1662. Bij faulte of nalatigheden stelt Gerard Willem Vermeulen dan in handen van Aert Dielis Hendrix al zijn goederen, geen van dien uitgescheiden, waaronder ook zijn kindsdeel in de ouderlijke goederen. De kosten van dit akkoord worden door Gerard betaald.

Asten Rechterlijk Archief 79 folio 85; 09-05-1668:
Peter Willems, te Someren, verkoopt aan Willem Joosten Verheyen hooibeemd op de Leynsdonck, ene zijde Willem Vermeulen, andere zijde de Heer Pieterson, ene einde de Aa. Koopsom ƒ 107,-
Hij verkoopt aan Gerit Willems Vermeulen huis en aangelag aen Vordeldonck 3 lopense, ene zijde Gerit Willems Vermeulen, andere zijde Marten Andriessen, ene einde Tijs Willems, andere einde de straat. Koopsom ƒ 200,-
Hij verkoopt aan Marten Andriessen land aen Vordeldonck 3 lopense, ene zijde Marten Andriessen, andere zijde en einde Gerit Willems Vermeulen, ene einde Jan Joosten; land aen Vordeldonck 2 lopense, ene zijde Willem Joosten en Wilbort Jansen, andere zijde Gerit Willem Vermeulen, ene einde de gemeente; drieske aen Vordeldonck 3 copse, ene zijde Tijs Willems, andere zijde Jan Baltus en Tijs Bruysten, ene einde de gemeente, andere einde Gerith Willems; eeuwselveldje op de Leensdonck 1½ lopense, ene en andere zijde Willem Joost Verheyen, ene einde Marten Andriessen, andere einde de gemeente. Belast met ƒ 75,- aan Frenske, weduwe Willem Vermeulen, ƒ 25,- aan de erfgenamen Marten Melgers, te Hees, 8 stuiver 3 ort per jaar aan de rentmeester der Geestelijke Goederen, te Helmont. En beloofd de koper te betalen aan verkoper ƒ 200,- binnen de tijd van vier jaar. Koopsom ƒ 300,-.
Peter Willems, wonende te Someren, verkoopt aan Gerit Willems Vermeulen een huis en aangelag aen Vordeldonck 3 lopense, ene zijde Gerit Willems Vermeulen, andere zijde Marten Andriessen, andere einde Tijs Willems. Koopsom ƒ 200,-.

Volgens de verpondingen van 1662 is Willem Gerards Vermeulen eerst eigenaar en Mathijs Willems Vermeulen bewoner; bij de verpondingen van 1680 is Matijs Willems Vermeulen eigenaar:

Verpondingen 1662 XIV-68 folio 48:
Willem Gerits van Helmont, gebruiker Matijs Willems, huijs.

Verpondingen 1680 XIV-58 folio 23 verso:
Mattijs Vermeulen.

Eigenaar van een deel van het huis is zoon Mattijs Willems Vermeulen is geboren te Asten rond 1626 als zoon van Gerards Vermeulen met Margriet Peter Lenarts. Hij is op 06-02-1652 te Asten getrouwd met Meriken Tyssen, geboren te Asten rond 1630.

Het gezin van Mattijs Willems Vermeulen en Meriken Tyssen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Willem Asten 14-12-1657 Kind Asten ±1657
2 Willem Asten 22-02-1660 Asten 01-02-1682
Henrica Hendrikx
Asten 03-02-1737 zie Voormalig huis C874 
3 Thys Asten 26-02-1663
4 Anna Asten ±1664

Asten 15-05-1699
Bruysten Joosten Laurensen
Asten 04-07-1706

Hendrick Peters Smits
zie Voordeldonk 73
5 Aleke Asten 01-02-1666

±1690

Ansum Hendrick Bartels
wonende te Steensel
6 Lijsbeth Asten ±1668

Asten 07-11-1706

Jan Joost Coopmans
zie ook Voormalig huis B450 en B451
7 Jan Asten 19-09-1669

Mathijs Willems Vermeulen verkoopt een stuk land:

Asten Rechterlijk Archief 78 folio 102 verso; 13-06-1659:
Matijs Willem Gerards Vermeulen verkoopt aan Willem Jan Aelberts de helft van den akker te Voreldonck aent Rinckvelt 3 lopense die hem bij scheiding en deling ten deel is gevallen, ene zijde de koper, andere zijde de verkoper, ene einde Jan Joosten, andere einde Lenard Jacobs. Te lossen met ƒ 100,- binnen 4 jaar.

Mathijs Willems Vermeulen is nog geld verschuldigd voor verrichte arbeid:

Asten Rechterlijk Archief 8 folio 342; 20-02-1684:
Matijs Willem Vermeulen, aanlegger contra Jan Philipsen, gedaagde. Betaling van 5 gulden wegens arbeidsloon.

Dochter Elisabeth van Mathijs Willems Vermeulen is ontmaagd door Philips Hendrick Dirck Philipsen (zie Antoniusstraat 47) en zij daagt diens vader om tot een huwelijk over te gaan:

Asten Rechterlijk Archief 9 folio 158; 11-09-1686:
Lijske, dochter Matijs Vermeulen, gedefloreerde, geassisteerd met haar vader, aanlegger contra Hendrick Dirck Philipsen, wettige vader van Phlips, zijn onmondige zoon, gedaagde. Actrice verzoekt aan gedaagde, als vader van zijn onmondige zoon, om te gedoogen en consent te dragen dat deze onmondige zoon met haar zal mogen ondertrouwen en daarna in den houwelijcken staet te worden ingesegent en bevestigt.

Hieronder de geboorteakte van de onechte zoon Martinus:

Marty 9 1686; baptizatus est Martinus filius illegitimus Philippi Hendrix et mater dicit Elisabetha Thijssen; susceptores Isbrandus Martens et Anna Thijssen.

9 maart 1686; gedoopt is Martinus, onwettige zoon van Philippi Hendrix, zoals moeder Elisabetha Thijssen zei; getuigen Isbrandus Martens en Anna Thijssen.

Er is echter geen huwelijk met Philips Hendrick Dirck Philipsen gesloten.

Dochter Aleke van Mathijs Willems Vermeulen vestigt zich te Steensel:

Asten Rechterlijk Archief 109 folio 1; 02-01-1692:
Aleke Matijssen Vermeulen, geboren te Asten en getrouwd met Ansum Hendrick Bartels. Zij gaan wonen te Steensel. Schepenen en armmeesters van Asten blijven borg voor Aleke en de helft van haar oir dat zij te Steensel bij elkaar zullen verwekken.

Mathijs Willems Vermeulen moet nog een achterstand in rente betalen:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 09-03-1706:
Hendrick Canters, oud president, aanlegger contra Matthijs Vermeulen, gedaagde. Gedaagde is van een obligatie van ƒ 200,- à 5% de intrest over 1702-1705, zijnde ƒ 40,-, ten achteren.

Mattijs Willems Vermeulen is in februari 1709 te Asten overleden en het huis staat volgens de verpondingen van 1707 op naam van zijn erven:

Verpondingen XIV-59; 07-01-1707 folio 2:
Erven Mattijs Vermeulen.

Een ander deel van het huis wordt bewoond door dochter Catharina Willems Vermeulen, geboren te Asten rond 1630 als dochter van Willem Gerards Vermeulen met Margriet Peter Lenarts. Zij is op 29-01-1663 te Asten getrouwd met Marten Driessen, geboren te Asten op 04-05-1639 als zoon van Andries Martens en Petronella (Peerke) Anthonissen (zie Voormalig huis F766):

Martinus Driessen, Cathalijn Willems, Cornelis Horckmans, Antoni Michiels.

01

Het gezin van Catharina Willems Vermeulen en Marten Driessen:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Isbout Asten 12-11-1663 Asten 17-02-1697
Maria Peeters
Asten 28-04-1742
2 Andries Asten 18-03-1666 Kind Asten ±1666
3 Antonia Asten 18-12-1668 Kind Asten ±1668

Marten Driessen is op 31-08-1673 te Asten overleden en zoon Isbout Martens gaat het huis bewonen.

Zoon Isbout Martens Vermeulen is geboren te Asten op 12-11-1663 en op 17-02-1697 te Asten getrouwd met Maria Peter Linders, geboren te Asten op 13-12-1664 als dochter van Peter Linders en Heylken Willems (zie Rinkveld 1):

Conjucti IJsbrandus Martens et Maria Peeters; testes immediatie conjuncti.

In echt gebonden IJsbrandus Martens en Maria Peeters; onmiddellijk gekoppeld.

02

Het gezin van Isbout Martens Vermeulen en Maria Peter Linders:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Martinus Asten 14-05-1697 Asten 02-02-1738
Geertruy Tyssen Leysten
Asten 23-05-1776
2 Petrus Asten 01-07-1701 Helmond 29-07-1742
Joanna Dirck Vervoort
Helmond 12-12-1772 zie hieronder
3 Leonardus Asten 16-10-1707 Kind Asten ±1707

Maria Peter Linders is op 27-06-1734 als Mari IJsbouts overleden en Isbout Martens Vermeulen, die aanvankelijk op het Rinkveld (zie Rinkveld 1) woonde, verhuist naar dit huis. Volgens de verpondingen van 1737 en de bewoningslijst over de periode 1736-1741 was eerst Isbout Martens eigenaar en daarna zijn zoon Marten IJsbouts.

Verpondingen 1737 XIV-61 folio 110:
IJsbout Martens.
Marten IJsbouts.
Huijs, hoff en aangelagh 2½ lopense.

Jaar Eigenaar nummer 24 Voordeldonk Bewoners nummer 24 Voordeldonk
1736 IJsbout Martens IJsbout Martens
1741 Marten IJsbouts Marten IJsbouts

Isbout Martens Vermeulen is op 28-04-1742 te Asten overleden.

Ook de eerder genoemde cijnzenlijst over de periode 1709-1761 zien we de bewoningsgeschiedenis terug, waarbij Jan Joosten Coopmans moet worden gezien als momboir over de kinderen van Catharina Willems Vermeulen:

Asten Cijnzen 1709-1761 bladzijde 101 folio 27 verso.
Marten Ysbout by versterff 1742.
Jan Joosten Coopmans bij versterff van Mattijs ondergeschreven.
Andries, IJsbout, Lijsken ende Lijneken, kinderen van Lijneke Jans Vermeulen.
Mattijs Willem Gerits Vermeulen uyt huijs ende aengelegen erffve onder Asten ter plaetse aende Vordeldonq, groot ontrent twee lopenen, ene zijde Frans Wolfs, andere zijde de straete, ene einde Peeter.

Zoon Marten IJsbouts Vermeulen is geboren te Asten op 14-05-1697 en op 02-02-1738 te Asten getrouwd met Geertruy Tyssen Leysten, geboren te Horst op 14-03-1710 als dochter van Mathias Leijssen en Joanna Wijnen:

03

Het gezin van Marten IJsbouts Vermeulen en Geertruy Tyssen Leysten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Maria Asten 16-11-1738 Woensel 22-02-1767
Joannes Beckx
Woensel 03-04-1777
2 Johanna Asten 31-01-1740 Kind Asten ±1740
3 Jacoba Asten 03-07-1742 Asten 02-02-1777
Christianus Hendrikx
*
4 Gertrudis Asten 24-05-1744 Helden 28-08-1772
Johannes Leysten
Sint Huibrechtslille (B) ±1785
Antonie van den Boom
Asten 11-01-1809
5 Johannes Asten 03-09-1750 Ongehuwd Asten 16-11-1781

* Christianus Hendrikx is nog getuige bij de doop van dochter Catharina te Asten op 01-08-1807 van zus Gertrudis

De achternaam Vermeulen van Marten IJsbouts is dus afkomstig van zijn grootmoeder Catharina Willems Vermeulen. In 1776 maken Marten Vermeulen en Geertruy Leysten hun testament en Marten Vermeulen is kort daarna overleden:

Asten Rechterlijk Archief 124 folio 92; 14-05-1776:
Marten Vermeulen en Geertruy Leysten, zijn vrouw, op Voordeldonk, testeren. Zij verklaren alle voorgaande testamenten, toezeggingen, donaties, codecille enzovoorts door hen gedaan voor nietig. Alles aan de langstlevende met uitzondering van de legitieme portie voor hun kinderen. Na overlijden van de langstlevende willen zij dat haar beide kinderen, Jan en Jacomyn, bij hen wonend, elk ƒ 100,- zullen ontvangen, wegens hun trouwe diensten die zij reeds gedaan hebben. Dat verder alles egaal verdeeld wordt over de kinderen Maria gehuwd met Jan Bex, Jacomyn, Geertruy gehuwd met Johannes Leysten en Jan.

Volgens het huizenquohier over de periode 1746-1771 is Marten IJsbouts, later Marten Vermeulen genoemd, eigenaar en bewoner van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 24 Voordeldonk Bewoners nummer 24 Voordeldonk
1746 Marten IJsbouts Marten IJsbouts
1751 Marten IJsbouts Marten IJsbouts
1756 Marten Vermeulen Marten Vermeulen
1761 Marten Vermeulen Marten Vermeulen
1766 Marten Vermeulen Marten Vermeulen
1771 Marten Vermeulen Marten Vermeulen

Marten IJsbouts Vermeulen is kort daarna op 23-051776 te Asten overleden en enkele familieleden met de naam Vermeulen, betreffende nabestaanden van broer Peter van Martinus IJsbouts Vermeulen dagen Geertruy Tyssen Leysten voor de rechter. Broer Peter heeft een dochter Joanna Maria, geboren op 19-10-1744 te Helmond en op 09-02-1766 te Helmond getrouwd met Peter van Stiphout, die het proces voeren:

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 01-07-1776:
Vorster te Asten, het is zo dat Gijsbert Vermeulen en zijn vrouw, te Asten zijn overleden. Onder andere nalatende enige vaste goederen, gelegen aldaar. Alsmede twee kinderen met name Peeter en Martinus Vermeulen, deze zijn ook overleden. Deze Peeter heeft nagelaten een dochter, Jennemaria Vermeulen nu getrouwd met Peter van Stiphoudt, wonende te Helmondt. En Martinus zijn weduwe en kinderen, wonende te Asten. De vaste en erffhavelijke goederen zijn door Gijsbert Vermeulen en zijn vrouw, bij hun dood, onverdeeld, nagelaten onder bestier van de weduwe van Marten Vermeulen. Dit tot nu toe. Deze weduwe schijnt niet genegen om het aandeel, dat Maria daarin toekomt, te laten volgen. Daarom zult gij vorster U namens Peter van Stiphoudt, getrouwd met Jennemaria Vermeulen aanzeggen bij de weduwe van Martinus Vermeulen dat zij binnen twee weken, naar beste kennis en wetenschap, zal hebben te leveren een staat en inventaris van al de goederen welke tussen wijlen haar man en Peeter Vermeulen onverdeeld gebleven zijn.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 01-07-1776:
De vorster Jan van Ravesteyn, heeft, op 01-07-1776, behoorlijke insinuatie gedaan en ter hand gesteld aan de weduwe Mattijs Vermuele, te Asten, op Voordeldonk daar ik de dogter tuys vont en mey tot antwort gaf als datse gewillig en geret waare alle hetgeene dat de vernoemde Peter Johannes van Stiphout met regt kan bewijse sale voldoen.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 24-11-1776:
In dit stuk wordt de vorster verzocht om exploit te doen, namens Peter van Stiphout, nomen uxoris, aan de weduwe Martinus IJsbout Vermeulen betreffende de nagelaten goederen van IJsbout Martens Vermeulen en zijn vrouw, Maria Peters. Peter van Stiphout, nomen uxoris eist zijn aandeel in de voornoemde goederen op.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 24-11-1776:
Attestatie van schepenen van Helmond waarin deze verklaren dat Peeter van Stiphout getrouwd met Jennemaria Vermeulen, inwoners te Helmond, alhier geen vaste goederen bezitten en dat zij met de arbeid van hun handen, heel sober en armoedig moeten bestaan. Zijnde buiten staat om enige kosten van proces te kunnen ondergaan.

Asten Rechterlijk Archief 33-52; 16-02-1778:
Aan het College, Geertruy Leysten, weduwe Martinus Vermeulen, wonende alhier, is het niet eens met het request van Peter van Stiphout, getrouwd met Jennemaria Vermeulen, te Helmond, op
19-01-1778, aan U gedaan en haar ter hand gesteld, waarin hij verzoekt om pro deo tegen haar te mogen procederen. De admissie pro deo heeft plaats om arme en behoeftige lieden hun recht te bezorgen. Maar mag niet gebruikt worden om een ander met ongereymde procedures te kwellen. Nu geven Gerardus van Hoogerlinden en Frederik Hollein, schepenen te Helmond, wel te kennen dat requestant te Helmond geen vaste goederen bezit. Dit zegt echter niets, hij kan ze ook buiten Helmond bezitten. Ook het niet bezitten van vaste goederen is geen blijk van armoede, zoals tal van buitenlieden, op gehuurde steeden wonende, naarstig en vlijtig hun kost verdienen en zeker niet met arme en miserable personen vergeleken kunnen worden.
De twee lieden spreken alleen maar van voor sooveel hen bekent. De weduwe bezit enige vaste goederen waarop requestant enig recht meent te hebben. Zij, de weduwe, is echter volkomen onkundig van hetgeen bij het overlijden van haar mans vader en diens vrouw, Maria Peters, in april aanstaande nu 36 jaar geleden, is voorgevallen. Als requestants vrouw of diens vader enig recht of actie hadden gehad zouden ze het toen wel kenbaar gemaakt hebben en niet meer dan 30 jaar laten verlopen. Suppliante vindt dit een overval die gemakkelijk pro deo kan worden uitgevoerd.
Marge 16-03-1778: Gesien het berigt van Geertruy Leysten, weduwe Martinus Vermeulen in voldoening van vorenstaande appointement, ingekomen en overgegeven, mede gehad het prae-advies van een onpartijdige regtsgeleerden. Mijne Heeren Scheepenen wijsen het gedaane versoek van de hand en slaan mitsdien het selve aff.

Het is niet helemaal duidelijk hoe de rechtszaak is afgelopen, maar uit het feit dat Geertruy Tyssen Leysten in korte tijd spullen moet verkopen, heeft ze toch enige genoegdoening moeten doen:

Asten Rechterlijk Archief 149; 13-12-1777:
Geertruy Leysten, weduwe Marten Vermeulen, verkoopt huysraat, bouwgereetschappen,vee en hoy onder ander vier koeien ƒ 85,-, twee ossen ƒ 33,-. Totale opbrengst ƒ 144,-.

Asten Rechterlijk Archief 151; 25-07-1778:
Jan Martens, voor zijn moeder, Geertruy Leysten, weduwe Marten Vermeulen verkoopt de oogst te velde op Voordeldonk. Opbrengst ƒ 133,-.

De bewoningslijst over de periode 1776-1781 maakt duidelijk dat Geertruy Tyssen Leysten als weduwe van Marten IJsbouts Vermeulen eigenaar is; eerst ook zelf in het huis woont en het later verhuurt:

Jaar Eigenaar nummer 24 Voordeldonk Bewoners nummer 24 Voordeldonk
1776 weduwe en kinderen Marten Vermeulen weduwe en kinderen Marten Vermeulen
1781 weduwe en kinderen Marten Vermeulen Jan Dirks

Enkele jaren daarna verkoopt Geertruy Tyssen Leysten haar goederen aan haar aanstaande man Antoni Hendrik van den Boom:

Asten Rechterlijk Archief 101 folio 75; 26-06-1784:
Geertruy Leysten, weduwe Marten Vermeulen verkoopt aan Antoni Hendrik van den Boom, te Sint Huybertslil huis, schuur, stal, schop, hof en aangelag 2½ lopense, ene zijde Eymert Martens, andere zijde de straat; land aan de Start 2 lopense, ene zijde weduwe Huybert van den Eynden, andere zijde Peter Martens; land Cloostereynd 3 lopense, ene en andere zijde Goort Kuypers, ene einde weduwe Huybert van den Eynden; land het Nieuwvelt 2 lopense, ene zijde Goort Kuypers, andere zijde Peter Vreynse; land de Loverbosch 3 copse, ene zijde weduwe Laurens Antonis, andere zijde Peter Kerkers; groes de Weere 1½ lopense, ene zijde Goort Kuypers, andere zijde Jan van Hugten; groes het Busselke 1 lopense, ene zijde, Peter Martens, andere zijde Goort Kuypers; groes den Dries 1 lopense, ene zijde Willem Lomans, andere zijde Goort Kuypers; een huisplaats, hof en aangelag, gekomen van Jacob Tomassen 3 lopense, ene zijde Willem Lomans, andere zijde het straatje; land het Rinkvelt 3 lopense, ene zijde Willem Lomans, andere zijde Peter Cornelisse; Jan Goortsacker 2 lopense, ene zijde Jan Kerkers, andere zijde Willem Lomans; heiveld de Wildeman 1 lopense, ene zijde Willem Lomans, andere zijde het Bottelsvelt; groes het Palmbroek 3 lopense, ene zijde het Broek, andere zijde weduwe Huybert van den Eynden. Belast met ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Lierop,
ƒ 0-12-0 per jaar aan het Gemene Land, ƒ 0-06-0 per jaar aan den Armen van Asten, ƒ 150,- à 3% aan de kinderen Jan Verberne de dato 31-05-1774. Koopsom ƒ 485,-.

Asten Rechterlijk Archief 125 folio 187 verso; 26-06-1784:
Geertruy Leysten, weduwe Marten Vermeulen, geeft te kennen dat zij door haar man bij testament de dato 14-05-1776 Asten is gesteld tot erfgenaam van zijn nalatenschap mits aan de kinderen zou worden uitgekeerd als in het testament vermeld en hierna genoemd:
Dat zij de personele schulden van haar man, na diens overlijden, zou betalen en gedaan heeft. Sindsdien is zij niet meer in staat geweest in haar onderhoud te voorzien en heeft zich met de verhuur van huis, hof en goederen, gering zijnde, beholpen. Huis en stallen zijn echter zeer vervallen en zij is niet in staat de nodige reparaties te laten uitvoeren. Zij is nu geraden geworden om haar vaste goederen over te dragen aan Antoni Hendrik van den Boom, getrouwd met Geertruy Vermeulen, haar dochter, wonende te Sint Huyberts Lil onder conditie dat deze, volgens het testament, verplicht zal zijn om te betalen aan Jacomyn, haar dochter ƒ 200,-, de kinderen van Jan Bex en haar overleden dochter Maria ƒ 100,-, de kinderen Jan Verberne volgens obligatie de dato 31-05-1774 ƒ 150,-, den Armen van Lierop een rente van ƒ 1-10-0 per jaar in kapitaal ƒ 37,50, het Gemene Land - rentmeester de Kempenaar een rente van ƒ 0-12-0 per jaar in kapitaal ƒ 15,-, den Armen van Asten ƒ 0-6-0 per jaar in kapitaal ƒ 7,50, Peter Joosten van Hugten ƒ 25,- en dan mede voldaan te zijn voor hetgene de vrouw van voornoemde Antoni Hendrik van den Boom uit voorschreven testament moet hebben. Voorts zal hij aan de comparante, gedurende haar leven, alimentatie en onderhoud verstrekken. En na haar dood laten begraven, waarvoor gerekend wordt ƒ 150,-. Totaal ƒ 685,-
Antoni Hendrik van den Boom en zijn vrouw, Geertruy Vermeulen accepteren een en ander.

Geertruy TyssenLeysten is op 25-12-1787 te Asten als Geertruij Marten Vermeulen overleden:

04

Dochter Gertrudis Martens Vermeulen is geboren te Asten op 24-05-1744 en op 28-08-1772 te Helden getrouwd met Johannes Leysten geboren te Sevenum op 18-03-1748 als zoon van Mathias Leijsten en Teresia van Enckevoort. Het huwelijk werd met dispensatie uit Rome voor 2e graads verwantschap gesloten, omdat Johannes Leijsten een halfbroer is van Geertruy Leysten, de moeder van Geertruy Vermeulen.

Het gezin van Gertrudis Vermeulen en Joannes Leijsten:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Gerardus Helden 14-11-1772 Kind Helden 28-12-1772
2 Agnes Helden 04-06-1774 Asten 24-02-1811
Peter Thomas Hendriks
Asten 01-04-1836
3 Gertrudis Helden 24-10-1775 Asten 11-02-1798
Arnoldus van den Eijnden
Asten 15-09-1836 zie Valkenierstraat 2
*
4 Martinus Helden 25-08-1777 Asten 22-02-1802
Maria Hendrik Heynen
Deurne 20-12-1841 Liessel

*  Christianus Hendrikx, man van zus Jacoba, is nog getuige bij de doop van dochter Catharina te Asten op 01-08-1807

Na het overlijden van Joannes Leijsten rond 1778 is Gertrudis Vermeulen te Sint Huibrechtslille rond 1785 hertrouwd met Antonius van den Boomen. Antonius van den Boomen is op 10-09-1794 te Asten overleden en daarna worden zijn nagelaten goederen getaxeerd:

Asten Rechterlijk Archief 165 folio 126; 22-03-1796:
Taxatie van de onroerende goederen van Antonie van den Boom overleden en begraven op 10-09-1794. De helft van waarde land het Aangelag aan Voordeldonk 4 lopense, 6 roede ƒ 130,-; land en groes Mankesakker 3 lopense, 6 roede ƒ 75,-; land Hoogenakker 3 lopense, 30 roede ƒ 60,-; groes het Broekvelt 3 lopense, 42 roede ƒ 75,-; groes het Drieske 12 roede ƒ 5,-; groes het Drieske 27 roede ƒ 10,-; land het Leegvelt 1 lopense, 30 roede ƒ 25,-; land het Rinkvelt 3 lopense, 34 roede ƒ 40,-; land het Nieuwvelt 47 roede ƒ 13,-; land de Leysdonk 46 roede ƒ 13,-; land de Waterdel 2 lopense 11 roede ƒ 25,-; huis, hof en aangelag 2 lopense, 33 roede ƒ 125,-; land in de Loverbosch 29 roede ƒ 6,-; land en hei de Wildekamp 2 lopense, 36 roede ƒ 10,-; groes en hei het Hooyvelt 3 lopense, 5 roede ƒ 25,-; groes de Weere 1 lopense, 2 roede ƒ 13,-. Totaal ƒ 650-00-00.
De goederen zijn belast met ƒ 1-10-0 per jaar aan den Armen van Lierop in kapitaal ƒ 37-10-00; ƒ 0-06-0 per jaar aan den Armen van Asten in kapitaal ƒ 7-10-00; ƒ 0-12-0 per jaar aan de Kempenaar in kapitaal ƒ 15-00-00; ƒ 0-02-0 per jaar aan het Huis van Asten in kapitaal ƒ 2-10-00; aan de kinderen van Jan Verberne de dato 31-05-1774 ƒ 150-00-00; aan de kinderen van Jan Bex de dato 26-06-1784 ƒ 66-13-06. Totaal ƒ 279-03-06.
Positief saldo is ƒ 370-16-10 waarvan de helft is ƒ 185-8-5. 20e penning is ƒ 9-5-8.

Er wordt gesteld dat Geertruy Martens Vermeulen de goederen erft:

Asten Rechterlijk Archief 128 folio 160 verso; 02-11-1796:
Peeter Antony Martens en Wilbert Verheyen verklaren ter requisitie van Geertruy Martens Vermeulen, weduwe Antonie van den Boom dat zij, comparanten, in de ziekte van voornoemde Antonie van den Boom door deze hebben horen zeggen: "Dat sijn wil en begeerte was dat sijne huysvrouwe, Geertruy Vermeulen, hierboven genoemt, de meesterschap moest hebben en blijven behouden gedurende haar leven lank van al hetgene hij metterdood ontruymen en naarlaten soude. Vermids men wel voorsien konde dat hij, Antonie van den Boom van de contagieuse siekte soude komen te overlijden". Antonie van den Boom is in september 1794 overleden.

De bewoningslijst rond de eeuwwisseling naar de 19e eeuw laat zien dat Geertruy Martens Vermeulen als weduwe van Antonij van den Bomen met haar kinderen eigenaar en bewoner is van het huis:

Jaar Eigenaar nummer 24 Voordeldonk Bewoners nummer 24 Voordeldonk
1798 weduwe en kinderen Antonij van den Bomen weduwe en kinderen Antonij van den Bomen
1803 weduwe en kinderen Antonij van den Boomen weduwe en kinderen Antonij van den Boomen

Geertruy Martens Vermeulen is te Asten op 11-01-1809 overleden en hieronder haar doodakte:

Na haar overlijden, verdelen haar kinderen de goederen:

Asten Rechterlijk Archief 132a; 08-02-1809:
Martinus Jan Leysten, Arnoldus van den Eynden, getrouwd met Geertruy Jan Leysten en Angenes Jan Leysten. Zij verdelen de goederen, hen aangekomen van Geertruy Marte Vermeulen, weduwe Antony van den Boom en tevoren weduwe van Jan Leysten.
1e lot krijgt Martinus Leysten ƒ 100,- uit te keren door de ontvangers van het 2e lot.
2e lot krijgen Arnoldus van den Eynden en Angenes Jan Leysten huis en erf oud nummer 153, nieuw nummer 157; huis en erf oud nummer 173, nieuw nummer 179; land en groes het Aangelag 4 lopense, 6 roede; de helft van het Aangelag geheel 3 lopense, 40 roede; land en groes Mankesakker 3 lopense, 6 roede; land Hogenakker 3 lopense, 30 roede; groes Broekvelt 3 lopense, 40 roede; groes Groesdries 12 roede; groes Groesdries 27 roede; land Leegveld 1 lopense, 30 roede; land Rinkveld 3 lopense, 34 roede; land Nieuwveld 47 roede; land de Leysdonk 46 roede; land Waterdel 2 lopense, 5 roede; groes het Aangelag 2 lopense, 33 roede; land Wildekamp 2 lopense, 36 roede; groes Rootbeemt 3 lopense, 4 roede; groes Hooyvelt 3 lopense, 5 roede; groes de Weere 1 lopense, 2 roede; groes Aangelag 24 roede.
Belast met ƒ 1-12-0 per jaar aan den Armen van Lierop; ƒ 0-06-0 per jaar aan den Armen van Asten; ƒ 0-12-0 per jaar aan het Gemene Land, te 's-Hertogenbosch rentmeester Meusse, te 's-Hertogenbosch; ƒ 0-02-0 per jaar aan het Huis van Asten.

Bij de verpondingen van 1810 is de bewoningsgeschiedenis samengevat:

Verpondingen 1810 XIVd-67 Voordeldonk folio 110:
Geertruij en Agnes Leijsten bij deling 08-02-1809.
Martinus, Geertruij en Angenes kinderen
Geertruij Marten Vermeulen weduwe Jan Leijssen en 3 kinderen, laatst weduwe van.
Antoni Hendrik van den Boom bij transport 26-06-1784.
Nummer 24 huijs, hof en aangelag 2½ lopense.

In het notarieel archief van 1811 wordt Pieter Thomas Hendriks eigenaar van het huis:

Notarieel Archief 34-20 Asten 16-05-1811:
Peter Thomas Hendriks man van Agnes Leijten, Arnoldus van den Eijnden man van Geertruij Leijsten, Peter Hendriks krijgt huis en erven op het Cloostereijnde nummer 179. Koopsom ƒ 100,-.

Uit het notarieel archief van 1828 over een schuld van Pieter Thomas Hendriks met het huis op het Kloostereind als onderpand en het kadaster van Asten over de periode 1811-1832 kunnen we opmaken dat Pieter Thomas Hendriks nog steeds eigenaar van het huis is:

Notarieel Archief 51-36 Asten 01-05-1828:
Pieter Thomas Hendriks heeft een schuld van ƒ 250,- aan Bart Kemps, pastoor, als borg huis en aangelag op het Kloostereijnd, groot 44 roede 2 el, ene zijde Jan Huijbers.

Kadaster 1811-1832; C622:
Huis en erf, groot 04 roede 14 el, het Kloostereind, klassen 9.
Eigenaar: Piet Thomas Hendriks.

Hieronder de kadasterkaart uit 1832 met daarop in de cirkel het huis en daaronder de bijbehorende kadastergegevens:

05

06

Agnes Leijsten is geboren te Helden op 04-06-1774 en op 24-02-1811 te Asten getrouwd met Pieter Thomas Hendriks, geboren te Asten op 01-01-1774 als zoon van Thomas Hendriks en Henrica Mathijs Hazen (zie Leensel 13):

07

Het gezin van Agnes Leijsten en Pieter Thomas Hendriks:

# Voornaam Geboorte Huwelijk Overlijden Referentie
1 Henrica Asten 20-04-1813 Ongehuwd Asten 31-01-1856

Agnes Leijsten is op 01-04-1836 te Asten overleden en Pieter Thomas Hendriks is op 15-01-1842 te Asten overleden. Hun dochter Henrica Hendriks is op 31-01-1856 te Asten overleden, juist voordat de bevolkingsregisters in Asten werden bijgehouden.

08

Het huis wordt rond 1844 verkocht aan Martinus Slegers en wordt bewoond door zijn schoonzoon Hendrik Wellens, geboren op 29-04-1815 te Vlierden als zoon van Lambert Wellens en Hendrina van Tilborg. Hij is op 19-04-1844 te Asten getrouwd met Wilhelmina Slegers, geboren te Asten op 19-10-1819 als dochter van Martinus Slegers en Catharina van Doorn (zie Dennendijk 11). In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1859-1879 zijn zij de bewoners en heeft het huis het huizingnummer C98:

09

Het huis wordt aangekocht door Hendrik Wellens, die te Asten op 31-03-1868 komt te overlijden. Wilhelmina Slegers woont daarna met haar kinderen in het huis met vanaf 1869 nummer C109. Wilhelmina Slegers is op 20-03-1871 te Asten overleden en dochter Martha Wellens, geboren te Asten op 31-01-1847 bewoont daarna met haar zussen en broers het huis. Zij is dan samen met haar broer Lambertus Wellens eigenaar van het huis dat na een vereniging en verbouwing kadasternummer C2111 krijgt, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart.

Martha Wellens is op 04-02-1882 te Asten getrouwd met Antonie Stevens, geboren te Asten op 20-04-1831 als zoon van Jelis Stevens en Catharina Kerkers (zie Voormalig huis G826). Na het overlijden van Antonie Stevens op 08-01-1883 is Martha Wellens op 04-02-1887 te Asten hertrouwd met Mathijs Hendriks, geboren te Asten op 23-02-1844 als zoon van Antonie Hendriks en Jacoba van Deursen (zie Keizersdijk 6). 

In het bevolkingsregister van Asten over de periode 1879-1890 betreft het huizingnummer C111:

10

Mathijs Hendriks koopt het huis rond 1887 en in de Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche courant van 10-04-1890 wordt een brand genoemd bij Mathijs Hendriks. Het huis wordt iets noordelijker herbouwd en krijgt kadasternummer C2291, zoals te zien is op de kadasterkaart rechtsonder:

11

In de bevolkingsregisters van Asten over de periodes 1890-1900, 1900-1910 en 1910-1920 wonen Martha Wellens en Mathijs Hendriks en hun kinderen in het huis met achtereenvolgens huizingnummer C107, C116 en C104:

12

Mathijs Hendriks is op 28-11-1911 te Asten overleden Martha Wellens is op 06-06-1921 te Asten overleden. Daarna gaat het huis over op hun zoon Hendrik Hendriks, geboren te Asten op 23-07-1889. Hij woont samen met zijn broer Antonie en zus Wilhelmina tijdelijk elders op Voordeldonk (zie Voordeldonk 69). 

De boerderij wordt vanaf 1916 verpacht aan Wilhelmus Hubertus Derks, geboren op 23-08-1883 te Mill als zoon van Thomas Derks en Maria Jans. Hij is op 20-04-1907 te Deurne getrouwd met Hendrina Munsters, geboren te Deurne op 04-03-1885 als dochter van Antonie Munsters en Johanna Weerts. Het huizingnummer van het huis over de periode 1910-1920 is dan C104:

13.jpg

Ook in de periode 1920-1930 woont het gezin van Wilhelmus Hubertus Derks en Hendrina Munsters in het huis met dan huizingnummer C91:

14.jpg

Zij vertrekken in april 1924 naar IJsselsteijn in de gemeente Horst en in de krant de Zuid-Willemsvaart van 07-06-1924 verkoopt Wilhelmus Hubertus Derks zijn landbouwgewassen op de boerderij van Hendrik Hendriks.

 

 

 

Daarna wordt het huis bewoond door de zoon van de eerdere bewoners, Hendrik Hendriks, geboren te Asten op 23-07-1889 en op 05-05-1924 te Someren getrouwd met Theodora Francisca Bakermans, geboren op 21-10-1893 te Someren als dochter van Wilhelmus Bakermans en Johanna Maria Bax. Het huis heeft dan huizingnummer C91 en staat ook bekend als Kloostereind 2:

15.jpg

16.jpg

Rond 1925 vindt er nog een vereniging plaats en krijgt het huis kadasternummer C2483, zoals te zien is op nevenstaande kadasterkaart:

 

 

 

 

 

Ook over de periode 1930-1938 wonen Hendrik Hendriks en Theodora Francisca Bakermans in het huis op Kloostereind 2:

17.jpg

In de krant de Zuid-Willemsvaart van 05-04-1941 verkoopt Hendrikus Hendriks vee en landbouw-gereedschappen:

18.jpg

Hendrik Hendriks is op 05-10-1970 te Deurne overleden en Theodora Francisca Bakermans is te Geldrop op 21-10-1984 overleden en hieronder de bidprentjes bij hun overlijden:

19.jpg 20.jpg

Het uit 1875 daterende huis op het Kloostereind bestaat nog steeds met als huidige adres Kloostereind 2, waarvan hieronder twee streeviews: 

21.jpg

22.jpg

Overzicht bewoners

Hoeve op 't Cloostereynd
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1630 Willem Gerards Vermeulen  ±1590 Willem Gerards Vermeulen  ±1590
1657 Mathijs Willems Vermeulen ±1622 Mathijs Willems Vermeulen ±1622
1707 Isbout Martens Asten 12-11-1663 Isbout Martens Asten 12-11-1663
Voordeldonck huis 24
Jaar Eigenaar Geboorte Hoofdbewoner Geboorte
1736 IJsbout Martens Asten 12-11-1663  IJsbout Martens Asten 12-11-1663 
1741 Marten IJsbouts Asten 14-05-1697 Marten IJsbouts Asten 14-05-1697
1746 Marten IJsbouts Asten 14-05-1697 Marten IJsbouts Asten 14-05-1697
1751 Marten IJsbouts Asten 14-05-1697 Marten IJsbouts Asten 14-05-1697
1756 Marten Vermeulen Asten 14-05-1697 Marten Vermeulen Asten 14-05-1697
1761 Marten Vermeulen Asten 14-05-1697 Marten Vermeulen Asten 14-05-1697
1766 Marten Vermeulen Asten 14-05-1697 Marten Vermeulen Asten 14-05-1697
1771 Marten Vermeulen Asten 14-05-1697 Marten Vermeulen Asten 14-05-1697
1776 weduwe en kinderen Marten Vermeulen Horst 14-03-1710 weduwe en kinderen Marten Vermeulen Horst 14-03-1710
1781 weduwe en kinderen Marten Vermeulen Horst 14-03-1710 Jan Dirks
1798 weduwe en kinderen Antonij van den Bomen Asten 24-05-1744 weduwe en kinderen Antonij van den Bomen Asten 24-05-1744
1803 weduwe en kinderen Antonij van den Boomen Asten 24-05-1744 weduwe en kinderen Antonij van den Boomen Asten 24-05-1744
Kadasternummer C463
# Periode Naam eigenaar Geboorte Opmerking Verandering
C622 1832-1844 Pieter Thomas Hendriks Asten 01-01-1774
C622 1844-1860 Martinus Sleegers Asten 12-03-1787
C622 1860-1868 Hendrik Wellens Vlierden 29-04-1815
C622 1868-1880 Martha Wellens Asten 31-01-1847
C2111 1880-1887 Martha Wellens Asten 31-01-1847 verbouw
C2111 1887-1890 Mathijs Hendriks Asten 23-02-1844
C2291 1890-1921 Mathijs Hendriks Asten 23-02-1844 herbouw na brand
C2291 1921-1925 Hendrik Hendriks Asten 23-07-1889
C2483 1925-1938 Hendrik Hendriks Asten 23-07-1889 vereniging
Kloostereind 2
# Periode Naam hoofdbewoner Geboorte Tweede persoon Geboorte Vertrek
1842-1859 Hendrik Wellens Vlierden 29-04-1815 Wilhelmina Sleegers Asten 19-10-1819
C98 1859-1869 Hendrik Wellens Vlierden 29-04-1815 Wilhelmina Sleegers Asten 19-10-1819 31-03-1868
C109 1869-1871 Wilhelmina Sleegers Asten 19-10-1819 weduwe Wellens 20-03-1871
C109 1871-1879 kinderen Wellens Asten 31-01-1847
C111 1879-1887 Antonie Stevens Asten 20-04-1831 Martha Wellens Asten 31-01-1847 08-01-1883
C111 1887-1890 Mathijs Hendriks Asten 23-02-1844 Martha Wellens Asten 31-01-1847
C107 1890-1900 Mathijs Hendriks Asten 23-02-1844 Martha Wellens Asten 31-01-1847
C116 1900-1910 Mathijs Hendriks Asten 23-02-1844 Martha Wellens Asten 31-01-1847 28-11-1911
C104 1910-1916 Martha Wellens Asten 31-01-1847 weduwe Hendriks 06-06-1921
C104 1916-1920 Wilhelmus Hubertus Derks Mill 23-08-1883 Hendrina Munsters Deurne 04-03-1885
C91 1920-1924 Wilhelmus Hubertus Derks Mill 23-08-1883 Hendrina Munsters Deurne 04-03-1885 naar IJsselsteijn
C91 1925-1930 Hendrik Hendriks Asten 23-07-1889 Theodora Bakermans Someren 21-10-1893
2 1930-1938 Hendrik Hendriks Asten 23-07-1889 Theodora Bakermans Someren 21-10-1893

De meest gebruikte referenties staan in de introductie vermeld

Laatst bijgewerkt op 15 november 2022, 17:14:28

Heemhuis, Molenstraat 10, 5711 EW, Someren
Open voor bezoekers op dinsdagochtend van 9 tot 12 uur en op donderdagavond van 19 tot 21 uur (0493) 472 423 hkkdevonder@xs4all.nl


Archeologiehuis, Molenstraat 14, 5711 EW Someren
Open na afspraak, bel hiervoor Jacques van Ooijen op 06-36 14 12 02 of mail gewoonjacques@gmail.com


Deze website maakt geen gebruik van cookies

ADM

XSSMMDLGXL

Printen